Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

213. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) LEVELEZÉSI árverés


Idõpontja: 2017-11-09 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1
XII. Pius pápa "Mediator Dei et hominum" kezdetű apostoli körlevele a szent Liturgiáról.

Bp., 1948, Szent István-Társulat. 104 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
2
56 Stories.

An Oral History Project about the Hungarian Revolution of 1956. Where were you during the 1956 Hungarian Revolution? How was your family involved? What was your most memorable experience? Magyar és angol nyelvű írások.
[Washington, D.C.], [2006], Hungarian American Coalition - LauerLearning. 108 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
3 ABONYI ÁRPÁD
Rákolti György utazása a Gambai császárságba.

Ill.: Mühlbeck Károly.
Bp., 1905, Athenaeum. 167 p.
Kiadói viseltes, ill. vászonkötésben. Címoldal javított.
2200Nem kelt el
4 ABRAHAM, RUDOLF
A modern szocializmus elmélete.

Ford.: Mónus Illés. Szocializmus könyvtára 1. sz.
Bp., 1934, Népszava-Könyvkereskedés. 149 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, viseltes kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
5 ALBUM
Régi Meisseni porcellán figurák melyek az orvosokat érdeklik.

Mannheim-Waldhof, é.n., C. F. Boehringer & Soehne. 10 db hajtott lap színes képpel.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
6 ALEXY E
Szuggesztió és önszuggesztió.

IV.-ik kiadás.
Bp., é.n., Magyar Könyvkiadó. 61 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, viseltes kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
7 ALMANACH
"Minden magyar felelős minden magyarért.".

(Szabó Dezső). Az Aracs Társadalmi Szervezet almanachja (1997-2002). Szerk.: Tóth Eszter. Aracs Könyvek 1.
Szabadka, 2003, Aracs Társadalmi Szervezet. 247 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
8 ALMANACH
"Valahol elindul egy gondolat".

(Wass Albert). Az Aracs Társadalmi Szervezet almanachja (2002-2007). A kötet anyagát összeállította, sajtó alá rendezte és az előszót írta: Gubás Ágota. Aracs Könyvek 5.
Szabadka, 2008, Aracs Társadalmi Szervezet. 419 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
9
Antall József élete képekben.

Második, javított kiadás. Felelős szerk.: Dr. Várhelyi András.
Békéscsaba, 1994, Tevan Kiadó. 74 p., 3 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, néhol szakadt, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
10 ÁRJEGYZÉK
2 db Drasche árjegyzék.

Drasche árjegyzéke 1935. 5 p., 1 sztl.lev., 28 p.. Drasche porcellándíszmű árjegyzék 1941. 3 sztl.lev., 14 p. + képmelléklet.
Bp., 1935-41, Kőszénbánya -s Téglagyár Társulat Pesten (Drasche).
Mindkettő aranyozott, dombornyomásos papírborítóban, kapcsos fűzéssel.
1800 Elkelt/Sold
11 ÁRJEGYZÉK
Manus eredeti perzsa mintáiból.

IV-ik lényegesen bővített kiadás.
Bp., é.n., Manus. 110 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
12 ÁRJEGYZÉK
Skaba és Plökl fegyver- és sportárúraktár árjegyzéke.

Illusztrált. Bp., é.n. 4 oldal.

1600 Elkelt/Sold
13 ÁRVERÉSI KATALÓGUS
Nagyházi 66. festményárverés.

19. és 20. századi festmények árverése. 2001. máj. 3.
Bp., 2001, Nagyházi Galéria és Aukciósház. Hozzá tartozik: Nagyházi 68. festményárverés. Régi mesterek, 19. és 20. századi festmények árverése. 2001. máj. 22-23. Bp., 2001, Nagyházi Galéria és Aukciósház.
Mindkettő kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
14 B. BOBROVSZKY IDA
A XVII. századi mezővárosok iparművészete.

(Kecskemét, Nagykőrös, Debrecen).
Bp., 1980, Akadémiai Kiadó. 155 p. + képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
15 BACHMANN KÁROLY
Az olajfestészet.

Második kiadás. Gyakorlati útmutató kezdő festők és műkedvelők számára.
Bp., é.n., Kreutle Ferenc. 117 p., 5 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban, gerince megerősítve.
1200Nem kelt el
16 BAJÓ GYULA
Budapest ujabbkori épületszobrászata.

32 képpel.
Bp., 1942, Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézete. 74 p. + képmelléklet.
Kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
17 BÁLINT IMRE - KRASZNAY JÓZSEF
Tátika.

A zalaszántói Darnay Kálmán Honismereti Kör kiadványai I.
Zalaszántó, 1989, Darnay Kálmán Honismereti Kör. 50 p., 1 sztl.lev.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
18 BÁLINT SÁNDOR
Karácsony, húsvét, pünkösd.

3. kiadás. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából.
Bp., 1989, Apostoli Szentszék Könyvkiadója. 403 p.
Kiadói vászonkötésben, sérült ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
19 BÁLINT SÁNDOR
Ünnepi kalendárium I-II.

A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából.
Bp., 1977, Szent István Társulat. 527 p.. 561 p., 1 sztl.lev.
Mindkettő kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2800 Elkelt/Sold
20 BÁNKI VAJK EMIL
Attila hun király élete.

Átdolgozott bővített második kiadás. Megjelent 1000 pld.-ban.
H.n., é.n., k.n. 572 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
21 BÁRCZY ISTVÁN
Budapest.

A világ képekben.
Bp., 1927, Enciklopédia Rt. 60 p.
Viseltes, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
22 BARLAY Ö. SZABOLCS
Hitvédelem és hazaszeretet avagy antiszemita volt-e Prohászka?

Negyedik kiadás.
Székesfehérvár, 2007, A szerző kiadása. 171 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
23 BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ
Mit várhatunk a Fehéregyház körül folyó ásatásoktól?

Bp., 1936, k.n. 20 p.
Hozzá tartozik: Bártfai Szabó László: Hol állott Fehéregyháza Óbudán? Különlenyomat a "Magyar Kultúra" 1934 évi folyamából. Bp., 1934, k.n. 10 p.
Mindkettő tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
24 BARTHOS-KURUCZ
Egyetemes történelmi atlasz.

Bp., 1935, M. Kir. Állami Térképészet. 40 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
25 BENEDEK ELEK
Nagyapó mesél Évikének.

Versek, mesék, történetek hat-tizenkétéves gyermekeknek. Lampel R. kiadás reprintje.
Bp., 1987, Terra-Kossuth Nyomda. 108 p., 2 sztl.lev.
Kiadói viseltes, ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
26
Bethlen Gábor kollégiuma.

Ismerteti: Váró Ferencz. Első füzet. Az Országos Református Tanáregyesület nagyenyedi közgyűlése alkalmára kézirat helyett.
Nagyenyed, 1903, Nagyenyedi Könyvnyomda és Papírárugyár Rt. 128 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
27 BONTÓ JÓZSEFNÉ
Ismerkedő Veszprémmel és környékével.

Veszprém, é.n., Forrás Kiadó. 86 p.
Kiadói ill. papírborítóban, az előlap be van szakadva a gerinc mentén.
1000 Elkelt/Sold
28 BORI IMRE - KÖRNER ÉVA
Kassák irodalma és festészete.

Bp., 1967, Magvető. 234 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban. Hozzá tartozik: Kassák Lajos: Tisztaság könyve - 1926. május. Reprint. Bp., 1987, Helikon. 115 p. + képmelléklet + Sik Csaba: Kassák két évtizede. 29 p., 1 sztl.lev. Kiadói ill. papírborítóban, kartontokban.
1000 Elkelt/Sold
29 BŐSZE SÁNDOR
Nyolc évszázad krónikája.

Adatok Ecseny történetéhez.
Ecseny, 2000, Ecseny Község Önkormányzata. 168 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
30 BURNETT, FRANCES HODGSON
Sara Crewe or what happened at Miss Minchin s.

Ill.: Reginald B. Birch.
New York, 1889, Charles Scribner s Sons. 83 p., 8 sztl.lev.
Kiadói, kicsit viseltes, ill., dombornyomásos, aranyozott vászonkötésben.
1200Nem kelt el
31 BUZINKAY GÉZA
Borsszem Jankó és társai.

Magyar élclapok és karikatúráik a XIX. század második felében.
Bp., 1983, Corvina Kiadó. 171 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
32 CHURCH A. J.
Kétezer év előtt, vagy: egy római ifjú kalandjai.

Ford.: Hegedűs Pál.
Bp., 1896, Athenaeum. 3 sztl.lev., 329 p., 1 sztl.lev.
Kiadói viseltes, sérült félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
33 CSARKÓ IMRE
Szemelvények Esztár XX. századi történetéből.

Esztár, 2015, Esztár Fejlődéséért Alapítvány. 100 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
34
Cserhát.

Szerk.: Márkusné Vörös Hajnalka. Veszprémi Kaleidoszkóp 1. Megjelent 1000 pld.-ban.
Veszprém, 2013, Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára. 269 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
35 CSERMELY GYULA
Ami két Miatyánk között van I-II.

Bp., é.n., Lingua Kiadó és Könyvkereskedelmi Rt. 2 sztl.lev., 148 p., 2 sztl. lev., 196 p.
Kiadói foltos, viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
36 CSERTA PÉTER DR.
A mecsekvidéki villamosenergia-termelés története.

(A Pécsi Hőerőmű monográfiája).
Pécs, 1995, Pécsi Erőmű Rt.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
37 CSILLAG FERENC DR.
Kardok történelmünkben.

Bp., 1971, Zrínyi Kiadó. 142 p. + képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
38
Csokonai válogatott munkái I-III.

Kéziratok s eredeti kiadások alapján Toldy Ferencz által.
Pesten, 1864, Heckenast Gusztáv. Címkép (metszet), 207 p., 155 p., 184 p.
Korabeli viseltes vászonkötésben, lapok foltosak.
1600Nem kelt el
39 CSOÓRI SÁNDOR
Nappali hold.

Bp., 1991, Püski. 370 p., 1 sztl.lev., aláírt.
Kiadói ill. (Orosz János) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
40 DÁNIELISZ ENDRE - MIKLÓ FERENC
Nagyszalonta református temploma.

Oradea, é.n., Nagyszalontai Református Egyházközség. 24 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
41 DÁVID SÁNDOR IFJ.
Michael Schumacher - A Forma-1 királya.

Bp., [2007], Dunakönyvkiadó. 331 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
42 DEBRECZENI JÓZSEF
Az első félidő.

Sebők Imre rajzaival.
Bp., é.n., Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. 111 p.
Kiadói viseltes, ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
43
Diárium.

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda karácsonyi árjegyzéke a Magyar Könyvbarátok számára.
Bp., 1939, Magyar Könyvbarátok. 95 p. Tűzve, kiadói papírborítóban. Hozzá tartozik: Diárium. 1946. április - szeptember. A Magyar Könyvbarátok közleményei. Szerk.: Kenyeres Imre. Bp., 1946, Magyar Könyvbarátok. 39 p. Tűzve, kiadói sérült papírborítóban. Diárium. 1946 október - december. A Magyar Könyvbarátok 1947. évi programmja. Bp., 1946, Magyar Könyvbarátok. 95 p. Tűzve, kiadói sérült, hiányos papírborítóban, hátsó borító elválik a könyvtesttől.
1000Nem kelt el
44 DOLLMAN
A hívők imaélete.

New York, 1965, Mr. and Mrs. M. Mátrai. 96 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
45 DORNYAY BÉLA DR.
A keszthelyi Héviz ismertetése 1795-ből.

Dr. Babótsay József eredeti műve után.
Keszthely, 1941, Balatoni Múzeum. 3 sztl.lev., 32 p., a szerző lánya által dedikálva.
Kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
46 DREYFUS ALFRÉD
Öt év életemből.

Egyedül jogosított III. teljes magyar kiadás. Szenvedéseim az Ördögszigeten töltött rabságom alatt. Dreyfus sajátkezű rajz- és kézírásával. Ford.: Zigány Árpád.
Bp., 1901, "Magy. Keresk. Közlöny". 318 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, viseltes, rossz állapotú kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
47 DRUGOV, V. - TOVAROVSZKIJ, M.
Hármasfogat hármas nélkül.

I. kiadás. Elbeszélés ifjú labdarúgókról. Ill.: D. Babicsenkó. Ford.: Kovács Márta.
Bukarest, 1956, Ifjúsági Könyvkiadó. 240 p., 2 sztl.lev.
Kiadói viseltes, ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
48 DURAY MIKLÓS
Kutyaszorító.

(Önéletrajz és beszélgetések önmagammal).
New York, 1983, Püski. 159 p.
Kiadói vászonkötésben, viseltes papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
49 ECKHARDT SÁNDOR
A francia szellem.

A Magyar Szemle könyvei XIV.
Bp., 1938, Magyar Szemle Társaság. 299 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
50
Egység a különbözőségben.

A 60 éves Bolberitz Pál köszöntése. Szerk.: Rokay Zoltán.
Bp., 2002, Szent István Társulat. 318 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
51 ERŐS FERENC
Pszichoanalízis és forradalom.

Ferenczi Sándor és a budapesti egyetem 1918/19-ben. Tanulmány és dokumentumok.
Bp., 2011, Jószöveg Műhely Kiadó. 116 p. + melléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
52 AZ EURÓPAI IPARMŰVÉSZET STÍLUSKORSZAKAI.
Barokk és rokokó I-II.

Kiállítás az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből. Szövegkötet + Képkötet. Szerk.: Péter Márta.
Bp., 1990, Iparművészeti Múzeum. 189 p., 1 sztl.lev.. 185 p., 1 sztl.lev.
Mindkettő kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
53 AZ EURÓPAI IPARMŰVÉSZET STÍLUSKORSZAKAI.
Reneszánsz és manierizmus I-II.

Kiállítás az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből. Szövegkötet + Képkötet. Szerk.: Péter Márta.
Bp., 1988, Iparművészeti Múzeum. 163 p.. 171 p.
Mindkettő kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
54 ÉVKÖNYV
A Budapesti Gázművek száz esztendeje.

1856-1956. Szerk.: Bálint Béla.
Bp., 1956, k.n. 103 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
55 ÉVKÖNYV
A szerepi elszármazottak 2000-es évkönyve.

Főszerk.: id. Gali Árpád.
Püspökladány, 2001, k.n. 89 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
56 ÉVKÖNYV
Kolozsvári M. Kir. Áll. Tanítónőképző Intézet értesítője az ezerkilencszáztizenegy-1912 tanévről.

Szerk.: Heinrich Józsa.
Kolozsvár, 1912, k.n. 48 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
57 ÉVKÖNYV
Rákospalotai Múzeum évkönyve.

II. évf. Megjelent 500 pld.-ban.
Bp., 1966, Rákospalotai Múzeum. 160 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
58 ÉVKÖNYV
Tanulmányok Budapest múltjából XIX.

A Budapesti Történeti Múzeum évkönyve. Budapest várostörténeti monográfiái XXVIII. Szerk.: Tarjányi Sándor. Megjelent 1000 pld.-ban.
Bp., 1972, Budapesti Történeti Múzeum. 479 p. + kihajtható mellékletek.
Kiadói viseltes, ill. papírborítóban, szennycímoldal sérült, néhány lap kijár.
1000Nem kelt el
59 EYERS GYÖRGY
Képek a régi és új Romából.

Séták és kirándulások az örök városban és annak környékén. Ford.: Makra Imre és Waldmann György. Két részben.
Ó-Becse, 1900, k.n. X p., 498 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, viseltes, kopott kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
60
Ez a Bókay, úgy látszik, intelligens ember!

Egy jeles orvos a régi Pestről. Bókay Árpád emlékiratát szerkesztette és sajtó alá rendezte: Buza Péter.
Bp., 2003, Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht. 237 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
61 FALVAY KÁROLY
Boldogasszony.

A női szerep a magyar hitvilág tükrében.
H.n., 2001, Tertia Kiadó. 262 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
62
Farkasházi Fischer család (Herend) történetéről szóló képek, iratok másolata.

Felragasztva és bekötve, kartonkötésben.

1000Nem kelt el
63 FERENCZY FERENC
Magyarok vagyunk.

A "Magyar ízlés" könyvei 3.
Bp., 1939, Magyar Ízlés. 160 p., 1 sztl.lev.
Kiadói viseltes, ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
64
Florilegium I-II.

Egyházi és klasszikus írók gondolataiból. Apophthegmák, közmondások, szólamok, szólások, szállóigék. Összegyűjtötte és latin-magyar nyelven kiadta: Révész László.
Veszprém, 1941, Egyházmegyei Könyvnyomda. IX p., 446 p., 331 p., 2 sztl.lev. + képmellékletek.
Amatőr vászonkötésben egybekötve.
1000 Elkelt/Sold
65 FOLYÓIRAT
5 db folyóirat Nagy Imre újratemetésével kapcsolatban.

Esti Hírlap: XXXIV. évf. 138. sz. 1989. jún. 16.. Népszava: 117. évf. 141. sz. 1989. jún. 17.. Heti Budapest: I. évf. 14. sz. 1989. jún. 10.. 2 db Magyar Nemzet: LII. évf. 140-141. sz. 1989. jún. 17. és 19.

1000 Elkelt/Sold
66 FOLYÓIRAT
A Világháború Képes Krónikája I-VIII.

Számos képpel, térképpel, műmellékletekkel.
Bp., 1914-1916, Révai kiadás.
Mindegyik kopottas, díszes kiadói ill. vászonkötésben (8 db).
45000 Elkelt/Sold
67 FOLYÓIRAT
Bolond Istók.

XXXI. évf. 7-18. sz. Felelős szerk.: Baróti Lajos.
Bp., 1908, k.n.
Mindegyik viseltes kiadói ill. papírborítóban (12 db).
1000 Elkelt/Sold
68 FOLYÓIRAT
Borsszem Jankó.

Főszerk.: Csicseri Bors. 5 db szórványszám: XLII. évf. 2148. (6.) sz. 1909. XLIV. évf. 2250. (4.) sz. 1911. XLIV. évf. 2267. (21.) sz. 1911. XLIV. évf. 2290. (44.) sz. 1911. ötvenkettedik évf. 2682. (18.) sz. 1919.
Bp., 1909-1919, k.n.
Mindegyik kiadói viseltes ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
69 FOLYÓIRAT
Botanikai közlemények.

Szerk.: Dr. Lengyel Géza. XXXV. kötet, 5-6. füzet (1938) és XXXVI. kötet, 1-2. füzet (1939).
Bp., 1938, Kir. Magyar Természettudományi Társulat.
Mindkettő kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
70 FOLYÓIRAT
Botanikai közlemények.

Szerk.: Dr. Lengyel Géza. XXXVIII. kötet, 3-4. füzet (1941) és XXXIX. kötet, 1-2. füzet (1942).
Bp., 1941-42, Kir. Magyar Természettudományi Társulat.
Mindkettő kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
71 FOLYÓIRAT
Budapesti Hírlap.

XIV. évf. 82. sz. 1894. márc. 23. Főszerk.: Rákosi Jenő. Kossuth Lajos elhalálozásakor kiadott szám.
18 p.
Viseltes, sérült állapotban.
1000Nem kelt el
72 FOLYÓIRAT
Budapesti Orvosi Ujság.

Az orvosi tudományok minden ágának haladásáról a gyakorló orvosnak referáló hetilap. Főszerk.: Dalmady Zoltán dr. XXI. évf. 1-52. sz.
Bp., 1923, k.n. VIII p., 832 p.
Korabeli viseltes, sérült félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
73 FOLYÓIRAT
Budapesti Orvosi Ujság.

Az orvosi tudományok minden ágának haladásáról a gyakorló orvosnak referáló hetilap. Főszerk.: Dalmady Zoltán dr. XX. évf. 1-52. sz.
Bp., 1922, k.n. VIII p., 836 p.
Korabeli viseltes, sérült, kopott félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
74 FOLYÓIRAT
Budapesti Orvosi Ujság.

Az orvosi tudományok minden ágának haladásáról a gyakorló orvosnak referáló hetilap. Főszerk.: Dalmady Zoltán dr. XXII. évf. 1-52. sz.
Bp., 1924, k.n. XII p., 915 p.
Korabeli viseltes, kopott félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
75 FOLYÓIRAT
Budapesti Orvosi Ujság.

Az orvosi tudományok minden ágának haladásáról a gyakorló orvosnak referáló hetilap. Felelős szerk.: Torday Ferenc. XXVIII. évf. 1-52. sz.
Bp., 1930, Petőfi Irodalmi Vállalat. 7 p., 1392 p.
Korabeli félvászon kötésben, első két oldal javított (szöveghiány nincs).
1000Nem kelt el
76 FOLYÓIRAT
Budapesti Orvosi Ujság.

Az orvosi tudományok minden ágának haladásáról a gyakorló orvosnak referáló hetilap. Főszerk.: Dalmady Zoltán dr. XIX. évf. 1-52. sz.
Bp., 1921, k.n. VIII p., 832 p.
Korabeli viseltes, sérült, kopott félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
77 FOLYÓIRAT
Budapesti Orvosi Ujság.

Az orvosi tudományok minden ágának haladásáról a gyakorló orvosnak referáló hetilap. Felelős szerk.: Torday Ferenc. XXV. évf. 1-52. sz.
Bp., 1927, Petőfi Irodalmi Vállalat. XII p., 1530 p.
Korabeli félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
78 FOLYÓIRAT
Budapesti Orvosi Ujság.

Az orvosi tudományok minden ágának haladásáról a gyakorló orvosnak referáló hetilap. Felelős szerk.: Torday Ferenc dr. XXXI. évf. 1-52. sz.
Bp., 1933, Petőfi Irodalmi Vállalat. 1204 p.
Korabeli félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
79 FOLYÓIRAT
Budapesti Orvosi Ujság.

Az orvosi tudományok minden ágának haladásáról a gyakorló orvosnak referáló hetilap. Főszerk.: Dalmady Zoltán dr. XXIII. évf. 1-52. sz.
Bp., 1925, k.n. XII p., 1574 p.
Korabeli viseltes, kopott félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
80 FOLYÓIRAT
Budapesti Orvosi Ujság.

Az orvosi tudományok minden ágának haladásáról a gyakorló orvosnak referáló hetilap. Felelős szerk.: Torday Ferenc. XXVII. évf. 1-52. sz.
Bp., 1929, Petőfi Irodalmi Vállalat. XII p., 1518 p.
Korabeli félvászon kötésben, címoldal javított. 45. szám hiányzik.
1000Nem kelt el
81 FOLYÓIRAT
Délibáb.

Színházi hetilap. Szerk.: Tolnai Sándor. 7 db szórványszám.
Bp., 1933-38, Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt.
Mindegyik tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
82 FOLYÓIRAT
Dermatologische Wochenschrift.

Früher: Monatshefte für praktische Dermatologie. Herausgegeben von: P. G. Unna, J. H. Rille, E. Delbanco. Einundachtzigster Band. Juli bis Dezember (Nr. 27-52).
Leipzig, 1925, Verlag von Leopold Voss.
Korabeli kopottas félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
83 FOLYÓIRAT
Dermatologische Wochenschrift.

Früher: Monatshefte für praktische Dermatologie. Herausgegeben von: P. G. Unna, J. H. Rille, E. Delbanco. Achtzigster Band. Januar bis Juni (Nr. 1-26).
Leipzig, 1925, Verlag von Leopold Voss.
Korabeli kopottas félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
84 FOLYÓIRAT
Drótkefe.

A magyar közélet tréfás hetilapja. Főszerk.: Lukách Gyula. 3 db szórványszám: III. évf. 21. sz. 1942. máj. 22.. III. évf. 35. sz. 1942. aug. 28.. V. évf. 45. sz. 1944. nov. 3.
Bp., 1942-44, k.n. 8 p.. 8 p.. 8 p.
Mindegyik viseltes állapotban.
1000 Elkelt/Sold
85 FOLYÓIRAT
Földrajzi Közlemények.

Szerk.: Bátky Zsigmond, Littke Aurél. XLIV. kötet, I-IX. füzet.
Bp., 1916, Magyar Földrajzi Társaság.
Mindegyik viseltes kiadói papírborítóban (8 db).
1500 Elkelt/Sold
86 FOLYÓIRAT
Híd.

Irodalmi, művészeti, tudományos és társadalmi képes hetilap. Főszerk.: Zilahy Lajos. I. évf. 2., 3., 4. sz.
Bp., 1940, Athenaeum. 31 p., 1 sztl.lev.. 32 p., 1 sztl.lev.. 34 p.
Mindegyik tűzve, kiadói ill. papírborítóban (3 db).
1500 Elkelt/Sold
87 FOLYÓIRAT
Híd.

Irodalmi, művészeti, tudományos és társadalmi képes hetilap. Főszerk.: Zilahy Lajos. I. évf. 5., 7., 11., 12. sz.
Bp., 1940, Athenaeum. 34 p., 34 p., 34 p., 34 p.
Mindegyik tűzve, kiadói ill. papírborítóban (4 db).
2000 Elkelt/Sold
88 FOLYÓIRAT
Képes Sport.

XIII. évf. 1-51. sz. Szerk.: Lakatos György.
Bp., 1966, Magyar Testnevelési és Sportszövetség.
Félvászon kötésben egybekötve.
1000 Elkelt/Sold
89 FOLYÓIRAT
Literatura.

Beszámoló a szellemi életről. 7 db szórványszám. XII. évf. 1937. Szerk.: Supka Géza dr.
Mindegyik tűzve, kiadói ill. papírborítóban, kicsit viseltes állapotban.
1000 Elkelt/Sold
90 FOLYÓIRAT
Magyar Iparművészet.

XLII. évf. 11. sz. Főszerk.: Szablya Frischauf Ferenc.
Bp., 1939, Orsz. Magy. Iparművészeti Társulat.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
91 FOLYÓIRAT
Magyar Iparművészet.

XLII. évf. 3. sz. Főszerk.: Szablya Frischauf Ferenc.
Bp., 1939, Orsz. Magy. Iparművészeti Társulat.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
92 FOLYÓIRAT
Magyar Iparművészet.

XVII. évf. 7-8. sz. Szerk.: Györgyi Kálmán.
Bp., 1914, Magyar Iparművészeti Társulat. 381-420 p., VIII p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
93 FOLYÓIRAT
Magyar Iparművészet.

V. évf. 5. sz. Szerk.: Fittler Kamill.
Bp., 1902, Magyar Iparművészeti Társulat. 201-252 p., 5 p.
Fűzve, viseltes kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
94 FOLYÓIRAT
Magyar Iparművészet.

XL. évf. 9-10. sz. Főszerk.: Szablya Frischauf Ferenc.
Bp., 1937, Orsz. Magy. Iparművészeti Társulat.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, borító elválik a könyvtesttől.
1000 Elkelt/Sold
95 FOLYÓIRAT
Magyar Orvosi Archivum.

Főszerk.: Dr. Vámossy Zoltán. Új folyam XXV. kötet.
Bp., [1925], Magyar Egyetemek Orvosi Facultásai. 2 sztl.lev., 566 p.
Korabeli kopott félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
96 FOLYÓIRAT
Magyar Orvosi Archivum.

Főszerk.: Dr. Vámossy Zoltán. Új folyam XXIV. kötet.
Bp., [1923], Magyar Egyetemek Orvosi Facultásai. 2 sztl.lev., 392 p.
Korabeli sérült félvászon kötésben. Néhány lap sérült, szöveghiány nincs.
1000 Elkelt/Sold
97 FOLYÓIRAT
Magyar Orvosi Archivum.

Főszerk.: Dr. Vámossy Zoltán. Új folyam XXVII. kötet, 1-6. füzet.
Bp., 1926, Magyar Egyetemek Orvosi Facultásai. IV p., 621 p. + képmellékletek.
Korabeli félvászon kötésben egybekötve.
1000 Elkelt/Sold
98 FOLYÓIRAT
Magyar Orvosi Archivum.

Főszerk.: Dr. Vámossy Zoltán. Új folyam XXVI. kötet.
Bp., 1925, Magyar Egyetemek Orvosi Facultásai. 3 sztl.lev., 544 p. + képmellékletek.
Korabeli félvászon kötésben, gerince kopott.
1000 Elkelt/Sold
99 FOLYÓIRAT
Magyar Pszichológiai Szemle.

A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Bizottságának és a Magyar Pszichológiai Tudományos Társaságnak folyóirata. Főszerk.: Gegesi Kiss Pál. XXIII. kötet új sorozat 7. Megjelent 1700 pld.-ban.
Bp., 1966, Akadémiai Kiadó. 3 sztl.lev., 667 p.
Korabeli félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
100 FOLYÓIRAT
Orvosképzés.

Szerk.: Grósz Emil Dr., Scholtz Kornél Dr. Tizennegyedik évfolyam.
Bp., 1924, Orvosi Továbbképzés Központi Bizottsága. IV p., 359 p. Hozzákötve: Liebermann Leó dr.: Előadások a hygiene köréből. 58 p. Safranek János Dr.: A gégetuberculosis pathologiájának és therapiájának mai állása. 55 p. Dolgozatok a Budapesti M. Kir. Pázmány Péter-Tudományegyetem I. sz. belklilnikájáról. 195 p.
Korabeli kopottas félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
101 FOLYÓIRAT
Soproni szemle.

Helytörténeti folyóirat. XVI. évf. 1-4 sz. Szerk.: Csatkai Endre. Megjelent 1000 pld.-ban.
Sopron, 1962, Sopron Város Tanácsa. 96 p., 12 sztl.lev.. 97-192 p., 12 sztl.lev.. 193-288 p., 12 sztl.lev.. 289-384 p., 12 sztl.lev.
Mindegyik kiadói ill. papírborítóban (4 db).
1000Nem kelt el
102 FOLYÓIRAT
Teleia.

Népies felvilágosító és intő havi folyóirat. (A nemibetegségek ellen alakult "Teleia"-egyesület hivatalos közlönye). Szerk.: dr. Emődi Aladár. VIII. évf. 1. szám - XII. évf. 12. szám. 1930. jan. - 1934. dec.
Bp., 1930-34, Teleia-egyesület.
Amatőr félvászon kötésben egybekötve.
1000 Elkelt/Sold
103
A forradalom tanúi.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Különbizottságának jelentése az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról. Angolból fordította Dr. Stankovich Victor.
München, 1981, Nemzetőr. 224 p.
Amatőr papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
104 GAÁL ENDRE
A szegedi nyomdászat 1801-1918.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből XXX. Megjelent 1000 pld.-ban.
Szeged, 2001, Csongrád Megyei Levéltár. 350 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
105 GAÁL MÓZES
Hámka.

Bp., é.n., Singer és Wolfner. 127 p.
Kiadói viseltes, gerincénél ragasztott, ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
106 GAÁL MÓZES
Három székelyfiú.

Második kiadás. Filléres Könyvtár.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 48 p.
Kiadói viseltes ill. félvászon kötésben, szennycímoldal sérült, javított.
1000Nem kelt el
107 GÁBOR ÁRON
Túlélés.

Los Angeles - München - Sydney, 1978, "XX. Század". 358 p., 1 sztl.lev., dedikált.
Kiadói ill. kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
108 GÁBOR GYÖRGY
Ingres hegedűje.

Bp., 1972, Magvető Könyvkiadó. 615 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
109 GÁLFFY ANDRÁS - SELMECI ALAJOS
Játékszabályok játékvezetés.

Első kiadás. Szűr Szabó József rajzaival.
Bp., 1944, k.n. 192 p.
Amatőr papírborítóban, eredeti borító felkasírozva.
1000 Elkelt/Sold
110 GÁRDONYI ALBERT DR.
A hétszázéves Budapest.

Bp., é.n., Palladis Rt. 132 p.
Fűzve, javított, sérült kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
111 GÁSPÁR FERENC
Sebészeti jegyzetek.

Bp., 1921, Mai Henrik és Fia. XIV p., 328 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
112 GÁSPÁRNÉ DÁVID MARGIT
A divat története I-II.

Erkölcsök, szokások, viseletek. I. 1480-1765. Renaissance-barokk-rokokó. Három műlappal, 176 szövegképpel és Jaschik Álmos könyvdíszeivel. II. 1765-1920. Négy műlappal, 154 szövegképpel és Jaschik Álmos könyvdíszeivel.
Bp., 1923-24, Pantheon. 254 p., 1 sztl.lev.. 254 p., 1 sztl.lev.
I. Kiadói, viseltes félbőr kötésben. II. Kiadói kopottas, viseltes vászonkötésben. Mindkettőből hiányzik egy-egy műlap.
4600 Elkelt/Sold
113 GAZDA JÓZSEF
A tűz októbere.

1956 magyar sorsokban.
Bp., 2006, Püski Kiadó. 640 p., dedikált.
Kiadói kartonkötésben, sérült papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
114
Gloria Victis - 1956.

Székesfehérváron és Fejér megyében. Bibliográfia. Összeállította: Bognár Zsuzsanna.
Székesfehérvár, 2017, Vörösmarty Mihály Könyvtár. 132 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
115 GÖMÖRY JÁNOS
Eperjes és az evangélikus kollégium története.

Bp., 1994, Evangélikus Országos Múzeum. 100 p., XII p. képmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
116 GUBÁS JENŐ
Magyarságtudat-hasadás.

Aracs Könyvek 3.
Bp. - Szabadka, 2006, Püski Kiadó Kft. - Aracs Társadalmi Szervezet. 280 p. Hozzá tartozik: Gubás Jenő: Veszendő végeken. Megjelent 800 pld.-ban. Tóthfalu, 1997, Logos Grafikai Műhely. 201 p., 1 sztl.lev.
Mindkettő kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
117 GULÁCSY IRÉN
Pax vobis I-III.

Bp., 1938, Singer és Wolfner. 351 p., 258 p., 316 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
118 GULYÁS JUDIT - SZELECZKY ILDIKÓ
Gyűjtőszenvedély.

Szentendre, 2008, Geobook Hungary Kiadó. 219 p., 2 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
119 GULYÁSNÉ GÖMÖRI ANIKÓ DR. - BALOGH ANDRÁS DR. - VADAS FERENC
Az Óbudai Gázgyár története.

Bp., 2004, Fővárosi Gázművek Rt. 191 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
120 GYULAI PÁL
Katona József és Bánk bánja.

Bp., 1883, Franklin-Társulat. VII p., 309 p., 1 sztl.lev.
Korabeli kopottas félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
121 H. BELE BALASSA
"Tehetyi, mer vasutyi…".

A magyar vasút humora a kezdetektől számos (idő)zónán át egészen az I. világháborút követő pályarövidítésekig. Vasutas anekdoták.
Bp., 1996, NOTESz + K Kft. 63 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
122 H. BELE BALASSA DR.
Doktor úr!

A maga rekeszizma sose fáj?! Anekdoták, recipék és vegyes bl. dl. med. a hazai és külföldi orvostudomány - ezen belül a belgyógyászat és sebészet - (vér)zivataros történetéből.
Bp., 1996, NOTESz + K Kft. 88 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
123
Haláli.

(Szoknya)Vadász és vadvédelmi limerickek. Szerk.: P. Rick. Erotikus illusztrációval!
H.n., é.n., k.n. 36 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
124 HARSÁNYI ZSOLT
Mátyás király.

Regény.
Bp., 1940, Singer és Wolfner. 373 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
125 HENRY, ALAN
Ayrton Senna emlékére.

Fotók: John Townsend. Ford.: Csajka Edit.
Bp., [1994], Hunga-Print Nyomda és Kiadó. 95 p., 4 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
126 HERSEY, JOHN
Hirosima.

Ford.: Gáspár Endre.
Bp., 1947, Dante Könyvkiadó. 157 p.
Kiadói kopottas félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
127 HEVESI LAJOS
Karcképek az ország városából.

Bp., 2015, Kortárs Kiadó. 347 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
128 HÉVIZI OTTÓ
Alaptalanul.

Gondolatformák a századfordulón. Alternatívák.
H.n., 1994, T-Twins Kiadó - Lukács Archívum. 253 p., 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
129
A holló jegyében.

Fejezetek a Corvinák történetéből. Szerk.: Monok István.
Bp., [2005], Corvina Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár. 210 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1900 Elkelt/Sold
130
Holokauszt, új utak, új generációk.

Szerk.: Antal Nikolett és Mészáros Márton. Minerva Könyvek 6.
Bp., 2016, Fiatal Írók Szövetsége. 186 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
131 HÓMAN BÁLINT
Ősemberek - ősmagyarok.

Monumenta Historica Hungariae in Exteris Manuscripta I.
Atlanta, 1985, Hungarian Cultural Foundation. 190 p., 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
132 HÓMAN BÁLINT - SZEKFŰ GYULA
Magyar történet I-V.

Hatodik, változatlan kiadás.
Bp., 1939, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. I. 685 p., 1 sztl. lev. + kép- és kihajtható mellékletek. II. 693 p., 1 sztl. lev. + kép- és kihajtható mellékletek. III. 645 p., 1 sztl. lev. + kép- és kihajtható mellékletek. IV. 664 p. + kép- és kihajtható mellékletek. V. 690 p. + kép- és kihajtható mellékletek + hozzákötve: Tárgy- és névmutató 148 p.
Kiadói kopottas félbőr kötésben (5 db).
8000Nem kelt el
133
Honismereti tanulmányok Mátraszele múltjából.

Szerk.: Hernádiné Bakos Marianna.
Mátraszele, 2004, Mátraszele község Önkormányzata. 336 p. + térképmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
134 HOPPÁL MIHÁLY
Shamans and symbols.

Prehistory of semiotics in rock art.
Bp., 2013, International Society for Shamanistic Research. XVI p., 130 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
135 HORVÁTH IVÁN
Boglári emberek.

[Balatonboglár], 2017, [Polgármesteri Hivatal]. 206 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
136 HUNYADI KÁROLY DR.
Gyomnövények.

Ill.: Bíró Krisztina. Búvár Zsebkönyvek.
Bp., 1987, Móra Könyvkiadó. 62 p., 1 sztl.lev.
Kiadói sérült ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
137 HUSZÁR LAJOS - PAP FERENC - WINKLER JUDIT
Erdélyi éremművesség a 16-18. században.

Kolozsvár, 1996, Kriterion Könyvkiadó. 220 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
138 HUSZTI PÉTER
Srác a kakasülőn.

Bp., 2015, Helikon Kiadó. 225 p., 3 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
139
Ideiglenes zsolozsmáskönyv.

(A Liturgia Horarum alapján).
Bp., 1976, Magyar Katolikus Püspöki Kar. 750 p., 1 kihajtható melléklet.
Kiadói viseltes, kopott műbőr kötésben.
1000Nem kelt el
140
Így történt!

1914-1930 fényképekben. Szerk.: Dormándi László.
Bp., 1931, Magyar Hírlap. 284 p., 2 sztl.lev.
Viseltes, sérült, javított papírborítóban.
1000Nem kelt el
141 IPOLYI ARNOLD
Kisebb munkái I-II.

I.: Magyar műtörténelmi tanulmányai. II.: Alkalmi beszédei.
Bp., 1873, Ráth Mór. Címkép, 3 sztl.lev., 576 p., 1 sztl.lev.. 3 sztl.lev., 387 p.
Mindkettő kopottas kiadói vászonkötésben.
4400Nem kelt el
142 IRK ALBERT
A magyar büntető perjog vezérfonala.

Pécs, 1931, Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt. 300 p.
Amatőr félvászon kötésben. Címoldal javított, a lapokon ceruzás aláhúzások, jegyzetek. Hozzá tartozik: Irk Albert: A magyar anyagi büntetőjog. Pécs, é.n., Dunántúl Egyetemi Nyomda. 2 sztl.lev., 348 p. Amatőr félvászon kötésben. 93. o. sérült, javított, szöveghiányos, a lapokon ceruzás aláhúzások. Kolosváry: Magánjog. Címoldal hiányzik! 492 p. Amatőr félvászon kötésben. A lapokon ceruzás aláhúzások, jegyzetek.
1000 Elkelt/Sold
143 JÁSZI OSZKÁR
Magyarország jövője és a Dunai Egyesült Államok.

A monarchia jövője című munka második kiadása.
Bp., 1918, Új Magyarország Rt. 117 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, viseltes, sérült, javított kiadói papírborítóban. Címoldal javított.
1000 Elkelt/Sold
144 JOBBÁGYI GÁBOR
"Ártatlan vagyok".

Ismeretlen dokumentumok, emlékképek Tóth Ilonáról. Magyar Ház Könyvek.
Bp., 2007, Magyar Ház. 113 p., 3 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben. Hozzá tartozik: "Angyal, vigyél hírt a csodáról!". Wittner Máriával beszélget Benkei Ildikó. Magyarnak lenni IX. kötet. Bp., 2006, Kairosz Kiadó. 123 p., 2 sztl.lev. Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
145 JÓKAI MÓR
Emlékeim I-II.

I. kiadás.
Bp., 1880, Ráth Mór. 273 p., II p., 307 p., II p.
Korabeli bőrkötésben.
1200 Elkelt/Sold
146 JUHÁSZ LÁSZLÓ
Mátyás király Bécsben.

München, 1985, Nemzetőr. 168 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
147
Karácsony régi képeslapokon.

Bp., 1986, Terra-Kossuth Nyomda. Számozatlan.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
148 KARÁCSONYI JÁNOS DR.
A magyar nemzet honalapítása 896-997-ig.

Oradea-Mare - Nagyvárad, 1925, Szent László-Nyomda Rt. 94 p., 1 sztl.lev., 1 kihajtható térképmelléklet.
Viseltes, sérült, javított kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
149 KATALÓGUS
Ékszereink világa.

Az Ön története, az Ön alkotása. Pandora - Unforgettable Moments.
H.n., é.n., Pandora. 149 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
150 KEMÉNY G. GÁBOR
Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban.

Bp., 1957, Hadtörténelmi Intézet. 173 p., 1 sztl.lev., 3 kihajtható melléklet.
Kiadói, viseltes ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
151
Képek a gyógyítás múltjából.

Orvostörténeti közlemények. Supplementum 5. Szerk.: Antall József.
Bp., 1972, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. 115 p. + képmellékletek. Hozzá tartozik: Képek a gyógyítás múltjából. Orvostörténeti közlemények. Supplementum 13-14. Szerk.: Antall József, Buzinkay Géza. Második, javított kiadás. Bp., 1984, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. 136 p. + képmellékletek.
Mindkettő kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
152 KESZLER KÁROLY
Az elpusztult aranyhíd.

A magyar ifjúságnak. Györgyfi György rajzaival.
Bp., é.n., Szent István-Társulat. 108 p.
Kiadói viseltes, koszos, ill. félvászon kötésben, címoldal sérült, teteje letépve, szöveghiány nincs.
1000Nem kelt el
153 KIÁLLÍTÁS VEZETŐ
Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen.

Szerk.: Feitl Írisz. A XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény kiállítási füzetei 7.
Bp., 2009, XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény. 28 p. Hozzá tartozik: Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen. Szerk.: Feitl Írisz. A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény kiállítási füzetei 7. Bp., 2012, Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei - Tomory Lajos Ped. és Helytört. Gyűjt. 26 p.
Mindkettő tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
154 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS
Molnár József.

Megjelent 1000 pld.-ban.
Nagyréde, 1997, Nagyrédei Galéria. 48 p., dedikált.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
155 KING, JOHN
A futball faktor.

Ford.: Kovács Levente.
Pozsony, 2005, Kalligram. 293 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
156 KLOBUSITZKY DÉNES DR.
Hormónok és hormónhatások.

A belső elválasztású mirigyek és működésük. 20 képpel. Népszerű természettudományi könyvtár 8.
Bp., 1930, Királyi Magyar Természettudományi Társulat. XIII p., 171 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
157 KOVÁCS LÁSZLÓNÉ OROSZ MÁRIA
Jászdózsai hétköznapok.

[Jászdózsa], 2017, [Jászdózsa Községért Közalapítvány]. 90 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
158 KÖNÖZSY LAJOS DR.
Bölcseleti vázlatok.

Bp., 1947, Actio Catholica Országos Elnöksége (Hittudományi Akadémiák). 80 p.
Sérült kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
159 KÖVESDÁN ZSUZSANNA
Adriától az óceánig.

Solymár, 2006, Mode&Style Kft. 263 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
160
Közös hullámhosszon - 70 éves a Magyar Rádió 1925-1995.

Szerk.: Furkó Zoltán.
H.n., é.n., Magyar Rádió. 161 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
161 KRÍZA ILDIKÓ
Felsőnyéki halotti búcsúztatók.

Bp., 1993, MTA Néprajzi Kutatóintézet. 287 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
162 KRUDY GYULA
A magyar sasfiók.

I. kiadás.
Bp., é.n., Fővárosi Könyvkiadó Kft. Címoldalkép, 187 p., 2 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
163 KUBASSEK JÁNOS
Útkeresők.

Magyar utazók és földrajzi felfedezők.
Bp., 2008, Kossuth Kiadó. 199 p.
Kiadói ill. kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1600 Elkelt/Sold
164 KUSHI, MICHIO
Rákmegelőző és gyógyító diéta.

Makrobiotikus egészségvédelem. Ford.: Németh Ferenc, Recski Ágnes.
Bp.,1991, Kossuth Könyvkiadó. 416 p., 4 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban, a könyv elején a lapok jobb alsó sarka vízfoltos.
1000Nem kelt el
165 KUZSINSZKY BÁLINT DR.
Aquincum.

Különlenyomat a "Budapest Műemlékei"-ből.
Bp., 1925, k.n. 27 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban. Hozzá tartozik: Thermae Maiores. Aquincumi katonai nagy fürdő. Bp., 1984, Budapesti Történeti Múzeum. Sztl. Tűzve, kiadói ill. papírborítóban. Nagy Tibor: A március 15 téri Római Tábor contra Aquincum maradványainak kiállítása. Bp., é.n., Bp. Tört. Múz. 47 p., 1 kihajtható melléklet. Tűzve, kiadói ill. papírborítóban. Sz. Póczy Klára: Contra-Aquincum. Vezető a kiállítás és a Tábor romjainak megtekintéséhez. Bp., 1970, Bp. Tört. Múz. Tűzve, kiadói ill. papírborítóban. Aquincum (ismertető füzet). 4 sztl.lev. Aquincum Pannonia Inferior (Alsó Pannonia) fővárosa. Az ásatások és a kőtár rövid ismertetője. Bp., 1950, Aquincumi Múzeum.
1200 Elkelt/Sold
166 LÁSZLÓFFY ALADÁR
Házsongárd.

Fényképezte: Kántor László.
Bp., 1989, Helikon Kiadó. 212 p., 12 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
167 LAYER KÁROLY DR.
A herendi porcellángyár története.

Bp., 1921, Múzeumbarátok Egyesülete (Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum). Címkép, 23 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
168 LOON, HENDRIK VAN
Rembrandt, a halhatatlan I-II.

II. kiadás. Ford.: Szerb Antal.
Bp., é.n., Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt. 456 p. + képmellékletek.
Kiadói foltos, viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
169 LUKACS, JOHN
Budapest, 1900.

A város és kultúrája. Ford.: Mészáros Klára.
Bp., 1996, Európa Könyvkiadó. 253 p., 1 sztl.lev. + képmelléklet.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
170
A Luttor-féle új írásmód.

Röviden: zsinórírás illusztrált gyorstanfolyama és részletes, fokozatos tanmenete valamennyi iskolafaj írásoktatói és növendékei részére, valamint magánhasználatra.
Bp., é.n., Luttor Ignác. 88 p.
Spirálfűzéssel.
1000 Elkelt/Sold
171 M. SZABÓ MIKLÓS
A magyar királyi honvéd légierő a második világháborúban.

Bp., 1987, Zrínyi Katonai Kiadó. 326 p., 1 sztl.lev.
Sérült kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
172 MACKAY, JAMES DR.
A legteljesebb képes enciklopédia - Bélyegek és bélyeggyűjtés.

Nélkülözhetetlen útmutató a világ 3000 híres bélyegének illusztrációjával. Szakszerű útikalauz látványos gyűjtemény összeállításához és tökéletesítéséhez. Ford.: Harsányi Lucia, Ignácz Krisztián.
Bp., 2008, Kossuth Kiadó. 256 p.
Kiadói ill. kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
173 MACSKÁSSY IZOLDA
Kézikönyv.

Harmadik, átdolgozott kiadás. Kicsi Berta nagyanyám és Édesanyám szép ruhái, ételei és intelmei. Ill.: Macskássy Izolda.
Bp., 2003, Bookmaker Kiadó. 71 p.
Kiadói ill. kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
174 MÁDAY NORBERT
Borsody László a géniusz.

"Kardján nem esett csorba, fénye nem tűnik el soha!".
[Kecskemét], 2017, Kungfu-Tex Kft. 456 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
175
Magyar csoportnyelvi dolgozatok

14. Balázs Géza: A kazári nép erdőgazdálkodás munkamenete és szakszókincse. Megjelent 300 pld.-ban. 47 p.. 31. Cs. Szabó István: Nyelvjárástörténeti szövegek és följegyzések a XVIII-XIX. századi Gyomáról. Megjelent 200 pld.-ban. 92 p.
Bp., 1982-87, ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke - MTA Nyelvtudományi Intézete.
Mindkettő tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
176
A magyar katolikusok szenvedései 1944-1989.

Havasy Gyula dokumentumgyűjteménye.
Bp., 1990, A szerző kiadása. XIV p., 443 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
177 MAGYAR KÖNYVTÁR
Északi írók.

Selma, Lagerlöf: Legendák. Ford.: Pogán Kázmér. 70 p., 1 sztl.lev.. Kielland Sándor: Elbeszélések. Ford.: Ritoók Emma. 63 p.. Strindberg: Kicsinyek és nagyok. Ford.: Marquis Géza. 44 p., 2 sztl.lev.. Bang, Hermann: Őfensége. Ford.: Holló Márton. 84 p.. Porzó (Ágai Adolf): A Violka Vera s egyéb elbeszélések. 59 p.. Moeller M. Ottó: Az aranycsináló I-II. Ford.: Szerdahelyi Sándor. 78 p., 84 p.. Strindberg, August: Egy házasság története - Ősz. Két elbeszélés. Ford.: Szabó Mária. 62p., 1 sztl.lev.
Bp., 1921 k., Lampel R.
Mindegyik viseltes kiadói kartonkötésben, kartontokban.
1000Nem kelt el
178
A magyar muzsika hőskora és jelene történelmi képekben.

Sok képpel, rajzzal és kótapéldával. Szerk.: Batizi László Dr.
Bp., 1944, Dr. Pintér Jenőné kiadása. 400 p., 1 sztl.lev.
Kiadói dombornyomásos félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
179
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1975-1980.

Összeállította és szerkesztette: Vass Henrik.
Bp., 1983, Kossuth Könyvkiadó. 1239 p., 2 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
180
Magyarok világünnepe.

Történelmi bizonyságok az ezeréves nemzet hitvallásáról. 1938. Szerk.: Dvihally Géza.
Bp., 1938, MEFHOSZ Könyvkiadó és Terjesztő Vállalat. 199 p.
Kiadói sérült, ill. papírborítóban, részben felvágatlan.
1000Nem kelt el
181 MAKAY BÉLA - KISS JÓZSEF
Népi gyógyítások Szatmárban.

Bp., 1988, Népszava. 235 p., 2 sztl.lev. + képmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
182 MARCZALI HENRIK
A XIX. század története.

II. A magaskultúra százada. A XIX. század művelődéstörténete. 128 szövegközti képpel, 56 képtáblával és 1 térképpel.
Bp., é.n., Révai. VI p., 668 p.
Viseltes, sérült kiadói papírborítóban. Nem kollacionált.
1000 Elkelt/Sold
183 MÁRKUS EDINA
Amikor a harmadik az első.

A civil szektor többféle nézőpontból.
[Debrecen], 2016, Csokonai Kiadó. 270 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
184 MÁRKUS ISTVÁN
Kertek és tanyák Nagykőrösön a XVII-XVIII. században.

Adalék a kertes város és a tanya kérdéséhez. Történeti néprajzi tanulmány.
Kecskemét, 1943, A szerző kiadása. 141 p. + kihajtható térképmelléklet.
Tűzve, viseltes kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
185
Még vásottabb versek.

A kantológia második része. Gyűjtötte: P. Rick. Erotikus illusztrációval!
H.n., é.n., k.n. 40 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
186 MIHÁLYI PÉTER
A magyar privatizáció krónikája 1989-1997.

Bp., 1998, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 457 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
187 MIKSZÁTH KÁLMÁN
Jókai Mór élete és kora I-II.

Mikszáth Kálmán munkái 18-19. kötet.
Bp., 1910, Révai Testvérek Irodalmi Int. Rt. 2 sztl.lev., 266 p., 1 sztl.lev.. 2 sztl.lev., 251 p.
Kiadói, kicsit viseltes, aranyozott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
188 MIKSZÁTH KÁLMÁN
Szeged könyve I-II.

Mikszáth Kálmán munkái 38-39. Hátrahagyott iratok hatodik és hetedik kötet.
Bp., 1914, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. 2 sztl.lev., V p., 234 p.. 2 sztl.lev., 274 p.
Kiadói, kicsit viseltes, aranyozott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
189 MILANESI, ENZA
A szőnyeg.

Stílustörténeti kalauz a ókortól napjainkig. Ford.: Jeney Margit. Műkincshatározó. Officina Nova könyvek.
Bp., 1998, Magyar Könyvklub. 192 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
190 MISZTI LÁSZLÓ
A magyar tragikum-elmélet története.

Dolgozatok a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből 1. sz.
Kolozsvár, 1942, k.n. 65 p., 1 sztl.lev.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
191 MOCNIK FERENCZ DR.
Számítástan (Arithmetica).

Hatodik kiadás. Alsó gymnasiumok számára. Első rész. Az első és második osztályok számára. Ford.: Szász Károly.
Bp., 1868, Heckenast Gusztáv. 200 p. Hozzá tartozik: Mocnik Ferencz Dr.: Számítástan (Arithmetica). Alsó gymnasiumok és reáltanodák számára. Második rész. A harmadik és negyedik osztályok számára. Ford.: Szász Károly. Hetedik, a hazai viszonyokhoz alkalmazott, magyar kiadás. Bp., 1878, Franklin-Társulat. 158 p.
Mindkettő korabeli kopott, viseltes félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
192 MOKOS GYULA
Íróink életéhez.

Bp., 1907, A szerző kiadása. 87 p.
Kiadói papírborítóban, gerince sérült.
1000Nem kelt el
193 MYERS, A. WALLIS
The Complete Lawn Tennis Player.

With ninety illustrations, including many special action-photographs.
London, 1908, Methuen&Co. Címkép, XX p., 333 p., 40 p. + képmellékletek.
Kiadói kopottas, sérült vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
194 NAGY ISTVÁN GYÖRGY
Űrkutatás, űrtechnika.

Megjelent 2000 pld.-ban.
Bp., 1965, Zrínyi Katonai Kiadó. 193 p., 1 sztl.lev.
Kiadói viseltes, ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
195
Nem engedünk a 48-ból.

Avagy lássuk, uramisten, min nevetünk mi ketten! Szerk.: H. Bele Balassa.
Bp., 1995, k.n. 162 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
196
Nemzeti könyvtár

Illyés Gyula: Ki a magyar? Nemzeti könyvtár 3. sz. 32 p.. Lelkes Nándor József: A kuruc-apostol. Nemzeti könyvtár 17. sz. 32 p.
Bp., 1939-40, Stádium.
Mindkettő tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
197 NOSZLOPI NÉMETH PÉTER
Az Árpád-kori Buda nyomai a Pilisben.

Bp., 1998, Püski. 127 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
198
Növényhatározó.

Szocialista nevelés könyvtára 56. sz. Szerk.: Dr. Hortobágyi Tibor.
Bp., 1952, Tankönyvkiadó Vállalat. 708 p., 12 tábla képmelléklet.
Kiadói sérült, viseltes ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
199 OBERFRANK FERENC DR. - RÉKAI JENŐ
Drágakövek.

Bp., 1982, Műszaki Könyvkiadó. 215 p., XVI tábla színes képmelléklet.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
200
Óbudai múltidéző.

P. Kiss Mihály SDB 1944-45-ben írt naplója és más visszaemlékezések. Szerk.: Lengyel Erzsébet. Belső terjesztésre.
Bp., [2011], Szalézi Szent Ferenc Társasága Don Bosco Szalézi Társasága. 72 p. + képmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
201
OFFICINA KÉPESKÖNYVEK

Farkas Zoltán: Munkácsy Mihály. 29 p., IV színes és 32 fekete-fehér tábla. Officina képeskönyvek 51/52.. Domanovszky György: Népi fazekasság. 30 p., 32 fekete-fehér tábla. Officina képeskönyvek 47.
Bp., 1942-43, Officina.
Mindkettő kopottas kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
202 OKLEVÉL
A Budapesti Királyi Orvosegyesület tagsági dekoratív kőnyomatos oklevele.

Del.: Torsch. Nyomt.: Walzel A. F. Pesten. 1842. nov. 23. 42x56 cm.

4000 Elkelt/Sold
203 OKLEVÉL
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat dekoratív tagsági oklevele.

Grund V. Műintézet nyomása. Bp., 1913. ápr. 16. Kartonra kasírozva, 50x66 cm.

2500 Elkelt/Sold
204 OKLEVÉL
Az Országos Testnevelési Tanács testnevelési érem kitüntetésének dekoratív rézkarc oklevele a művész (Prihoda) ceruzás aláírásával.

Bp., 1932. ápr. 2. 50x66 cm.

5000 Elkelt/Sold
205 OKLEVÉL
Magyar Tanácsköztársaság Vörös Őrség Országos Főparancsnoksága parancsnoki kinevező oklevele.

Kitöltetlen. Bp., 1919.

3000 Elkelt/Sold
206 OKLEVÉL
Országos Magyar Gazdasági Egyesület dekoratív tagsági oklevele.

Nyomt.: Franklin-Társulat. Bp., 1926. jan. 26. Viseltes, beszakadásokkal. 70x50 cm.

2000Nem kelt el
207
Az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet 100 éve.

Szerk.: Dr. Dr. Böszörményi Zoltán. Megjelent 1500 pld.-ban.
Bp., 1968, Országos Ideg- és Elmegyógyintézet. 343 p. Hozzá tartozik: Az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet Pszichiátriai Képtár-Múzeumának története és anyagának rövid ismertetése. 15 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
208
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület évszázados fennállásának emlékkönyve 1892-1992.

Szerk.: Dr. Zsámboki László. Megjelent 1500 pld.-ban.
Miskolc, 1992, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. Címoldalkép, 199 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
209 ORTVAY TIVADAR
A mohácsi csata, elvesztésének okai és következményei.

Bp., 1910, Magyar Tudományos Akadémia. 89 p.
Papírborítóban, felvágatlan.
1000 Elkelt/Sold
210 ÖRSY ATILLA
Délibáb.

H.n., é.n., Regős. 277 p., dedikált.
Kiadói viseltes, ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
211
Őskutatásunk I. - Vörös Győző védelmében.

Dicsérni jöttünk Győzőt, nem temetni.
H.n., 2000, Kompilátor Kiadó - Szatmári István - Hungaro Art. 204 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
212 P. CSÁVOSSY ELEMÉR S. J.
Egy sír a Duna fölött.

Negyedik bővített kiadás. Mária Margit nővér élete és naplója.
Bp., 1942, Korda Rt. 192 p.
Amatőr vászonkötésben, eredeti ill. papírborító a könyvben.
1000Nem kelt el
213 PALACIOS VILLAVICENCIO, MANUEL
Betiltott Amerika.

Első magyar nyelvű kiadás. Ford.: Frank Dóra.
[Lábatlan], 2016, Móricz János Kulturális Egyesület. 255 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
214 PAPP BÁLINT - NAGY ISTVÁN GYÖRGY - TAMÁSI ZOLTÁN DR.
Rakétafegyver.

Tisztek könyvtára 13.
Bp., 1962, Zrínyi Katonai Kiadó. 350 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kopottas félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
215 PAPP LÁSZLÓ
A mohácsi csatahely kutatása.

Különnyomat a Janus Pannonius Múzeum 1960. évi Évkönyvéből.
H.n., é.n., k.n. 198-252 p., 2 sztl.lev., 1 kihajtható melléklet.
Tűzve, viseltes kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
216
Pest-Pilis-Solt megye XVI-XVII. századi dica- és dézsmajegyzékei.

Közreadja: Szakály Ferenc. Előmunkálatok Pest megye monográfiájához 1. Megjelent 1500 pld.-ban.
Bp., 1995, Pest Megye Monográfia Alapítvány. 227 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
217 PETÉNYI KATALIN - KABAY BARNA
Olasz-magyar örökség.

Dokumentumfilm-sorozat. Háromnyelvű (magyar - olasz - angol).
[Újlengyel], 2015, CinemaStar Kft. 137 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
218 PIEKALKIEWICZ, JANUSZ
Kémek, ügynökök, katonák.

Titkos kommandók a második világháborúban. Ford.: Dr. Barabás Miklós.
Bp., é.n., Zrínyi. 524 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
219 PINTERICS ISTVÁN
Galdajevka.

Bp., 1993, C&C Kiadó Bt. 87 p., 4 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
220 PIRITYI SÁNDOR
A Nemzeti Hírügynökség története 1880-1996.

Bp., 1996, MTI Kiadói Kft. 347 p., dedikált.
Kiadói műbőr kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
221
A polgárok útja.

Társadalmi osztályaink az irodalom tükrében. Hegedűs Géza előszavával és jegyzeteivel.
H.n., 1948, Parnasszus. 270 p., 1 sztl.lev.
Amatőr vászonkötésben, eredeti ill. papírborító felkasírozva.
1000Nem kelt el
222
Polgárosodás és szabadság.

(Magyarország a XIX. században). Írták: Gunst Péter, Miru György, Veliky János, Velkey Ferenc. Szerk.: Veliky János. Felsőoktatási tankönyv.
Bp., 1999, Nemzeti Tankönyvkiadó. 311 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
223 PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN
A budai Népszínház története.

Megjelent 500 pld.-ban.
Bp., 1978, Magyar Színház Intézet. 283 p., 11 tábla képmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
224 PUPPE, GEORG DR.
Atlas und Grundriss der Gerichtlichen Medizin.

Unter Benutzung von E. v. Hofmann s Atlas der gerichtlichen Medizin. II. Teil. Mit 70 vielfarbigen Tafeln und 204 schwarzen Abbildungen. Lehmann s Medizinische Handatlanten. Band XVII/II.
München, 1908, J. F. Lehmann s Verlag. 337-692 p., 13 sztl.lev.
Kiadói kopott, viseltes, dombornyomásos vászonkötésben.
1000Nem kelt el
225 RÉVAI, IOANNIS NICOLAI
Elaboratior Grammatica Hungarica.

Volumen Primum.
Pestini, 1806, Typis Mathiae Trattner. XVI p., 535 p.
Korabeli félbőr kötésben. Hozzá tartozik: Révai, Ioannis Nicolai: Elaboratior Grammatica Hungarica. Volumen Secundum. Pestini, 1806, Typis Mathiae Trattner. 542-1072 p. Korabeli sérült kartonkötésben. Révai, Ioannis Nicolai: Elaboratior Grammatica Hungarica. Volumen Tertium. Budapestini, 1908, Typis Societatis Frankliniae. 358 p. Korabeli papírborítóban, felvágatlan.
12000 Elkelt/Sold
226 RHORER LÁSZLÓ DR.
Physika.

Egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Több száz ábrával.
Bp., 1914, Universitas Könyvkiadó Társaság. XV p., 698 p., IV tábla.
Korabeli kopott félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
227 RICK, P.
Kanlandozásim.

Itthon és külhonban. 14 körül- és tőbőlmetszett illusztrációval.
H.n., é.n., k.n. 143 p.
Kiadói ill. papírborítóban. Erotikus illusztrációval!
1500Nem kelt el
228 RIECKE, ERHARD DR.
Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten.

Mit 14 Farbentafeln und 235 grossenteils mehrfarbigen Textabbildungen.
Jena, 1909, Verlag von Gustav Fischer. X p., 664 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000Nem kelt el
229 RINGWALD, ERWIN
Például Déva.

Kolozsvár, 2005, Kriterion Könyvkiadó. 385 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
230 ROJKÓNÉ BAKOS IBOLYA
Őseink nyomdokain Közép-Ázsiában.

1982. I. Útiélménybeszámoló. II. Történelmi ismertetés. III. Kulturtörténeti leletek.
Bern, 1983, A szerző kiadása. 72 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
231 ROSTA ANDREA
A bűnmegelőzés elmélete.

Pázmány Társadalomtudomány 3.
Bp. - Piliscsaba, 2006, Loisir Kft. 213 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
232 RÓZSAHEGYI GYÖRGY
Karikatúra stadion.

H.n., 1983, A szerző kiadása. 148 p., 1 sztl.lev., aláírt.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
233 RUBINYI MÓZES DR.
Mikszáth Kálmán élete és művei.

Az összes művek bibliografiájával.
Bp., 1917, Révai Testvérek. 129 p., 1 sztl.lev.
Viseltes kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
234 RUZITSKA LAJOS DR.
A budapesti nagyvasúti pályaudvarok rendezése.

Történeti áttekintés. Külföldi példák. Az új nyugati (központi) és az új déli (budai) pályaudvar alagutas összeköttetése a Duna alatt átvezetendő új vonallal. Különlenyomat a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1939. évi 1-3. sz. havi füzetéből.
Bp., 1939, Stádium. Címoldal, 49 p.
Tűzve, kicsit viseltes kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
235 SCHILLER
Biographiák vagy a régi és ujjabb idöbéli nevezetes embereknek életeknek s viselt dolgaiknak leirásai.

Ford.: Tanárki Mihály.
Pesten, 1810, k.n. Címoldalkép (metszet), V p., 390 p.
Korabeli viseltes, sérült kartonkötésben.
8500 Elkelt/Sold
236 SCHÖPFLIN ALADÁR
Magyar írók.

Irodalmi arcképek és tollrajzok.
Bp., 1917, Nyugat. 236 p.
Korabeli kopottas félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
237
Scripta Manent.

A papír- és könyvrestaurálás műhelytitkai. Szerk.: Fehrentheil Henriette. Ill.: Tóth Zsuzsanna.
Bp., 1998, Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület. 75 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
238 SEBŐK ZSIGMOND
Dörmögő Dömötör utazásai.

Harmadik kiadás. Dörmögő Dömötör az automobil-versenyen. Dörmögő Dömötör az országházban. Dörmögő Dömötör képviselőjelölt. Dörmögő Dömötör a dobsinai jégbarlangban. Ill.: Tull Ödön.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 283 p.
Kiadói, kicsit viseltes, ill. félvászon kötésben, gerince javított.
2200 Elkelt/Sold
239 SEBŐK ZSIGMOND
Dörmögő-Dömötör újabb utazásai a Királyhágón túl.

Bp., é.n., Franklin-Társulat. 143 p.
Kiadói kopottas, viseltes ill. félvászon kötésben. Címoldal pótolt, amatőr.
1800 Elkelt/Sold
240 SHIRER, WILLIAM LAWRENCE
A Harmadik Birodalom felemelkedése és bukása.

A náci Németország története. (A mű csonkítatlan, teljes szövege). Ford.: Mészáros Viktor.
Bp., 1995, Teleteacher. 2 sztl.lev., IX p., 802 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
241 SIDOROVICI, ALEXANDRA - BRUCAN, SILVIU
Szemtől szemben Amerikával.

Ford.: Bodor Tamás.
Bukarest, 1963, Ifjúsági Könyvkiadó. 251 p. + képmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
242 SIMON VILMOS
A Búr szabadságharcz.

Bp., 1901, k.n. 133 p.
Amatőr, festett vászonkötésben (újrakötésre szorul).
1000 Elkelt/Sold
243 SIMON, JOANNA
A borokról.

Nélkülözhetetlen információk és praktikus tanácsok borkedvelőknek. Ford.: Lengyel Péter.
[Bp.], 2003, Gabo Könyvkiadó. 224 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
244 SLACHTA IRÉN DR.
A penitenciatartás lélektani megvilágításban.

Művelt nemhívők részére. Angol eredetiből szabadon áttette: Slachta Margit.
Bp., [1939], Katholikus Női Szociális Képző. 98 p., 1 sztl.lev.
Kiadói, kicsit viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
245 SOMSSICH PONGRÁC
Húsz év Afrika szívében.

Bp., 1990, Mezőgazdasági Kiadó. 174 p., 1 sztl.lev. + képmellékletek.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
246
A soroksári Botanikus Kert 10 éve.

1963-1973. Összeállította: Dr. Terpó András. Ill.: Breznay Livia. Megjelent 520 pld.-ban.
Bp., é.n., Kertészeti Egyetem Növénytani Tanszék és Botanikus Kert. 40 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
247
Stampfel-féle Tudományos Zsebkönyvtár

15. Schmidt Márton Dr.: Római régiségek. Második, javított és bővített kiadás. Pozsony - Bp., 1904, Stamfel K. 90 p., 3 sztl.lev.. 23. Planimetria példatárral. Összeállította: Dr. Lévay Ede. 70 ábra - 380 feladat. Pozsony - Bp., 1899, Stampfel K. 76 p., 2 sztl.lev.. 46. Kolbai Arnold: Ábrázolástan. Pozsony - Bp., 1900, Stampfel K. 88 p. 95.. Analytikai síkmértan. Összeállította: Dr. Lévay Ede. 22 ábra - 250 feladat. Pozsony - Bp., 1901, Stampfel K. 64 p.. 142-143. Bozóky Endre Dr.: Az elektrotechnika vázlatos áttekintése. 110 ábrával. Pozsony - Bp., 1903, Stampfel K. 136 p., 4 sztl.lev.. 194. A kereskedelmi bíróságok hatáskörébe utalt vétségek eseteiben követendő eljárás. Magyarázó jegyzetekkel ellátta: Atzél Béla. Bp., 1907, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal. 63 p.. 207. Fizikai példatár. Első sorozat. Feladatok a mechánika, akusztika és optika köréből. Összeállította: Dr. Lévay Ede. Bp., é.n., Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal. 68 p.
Mindegyik kiadói papírborítóban (7 db).
1200 Elkelt/Sold
248 STANDEISKY ÉVA
Az írók és a hatalom.

1956-1963.
Bp., 1996, 1956-os Intézet. 481 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
249 STUDINKA LÁSZLÓ
Egy vadász kalandozásai puskával és kamerával négy világrészen.

Megjelent 1000 pld.-ban.
Bp., 1995, Nimród Alapítvány. 183 p., 4 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
250 SZABÓ JÁNOS DR.
Nagyipari létesítmények 1945-1975.

Bp., 1975, Műszaki Könyvkiadó. 324 p.
Kiadói vászonkötésben, szakadt, sérült, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
251 SZAKÁCSKÖNYV - BRÜKLERNÉ, BUDAY ELLA
Így főzünk ma.

Bp., 1959, Minerva. 355 p.
Kiadói viseltes, kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
252 SZAKÁCSKÖNYV - GITI NÉNI
A zsidó háziasszony könyve.

Hasznos tudnivalók. Kóser szakácskönyv (4 személyre). A kecskeméti Ábrahám Márton Könyvnyomdája által kiadott könyv reprintje!
244 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
2200 Elkelt/Sold
253 SZAKÁCSKÖNYV - HAJKOVÁ, MÁRIA
Édeskönyv.

Ford.: Schiller Lívia.
Bp. - Bratislava, é.n., Jogi és Közgazdasági Kiadó - Madách Könyvkiadó. 281 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
254 SZAKÁCSKÖNYV - HAJKOVÁ, MÁRIA
Új szakácskönyv.

Ford.: L. és J. Schiller.
Bratislava, 1968, FSZM Könyvkiadó Práca. 323 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
255 SZAKÁCSKÖNYV - LUKÁCS ISTVÁN - NOVÁK FERENC - NAGY LÁSZLÓ
Mesterszakácsok receptkönyve.

Bp., 1985, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 468 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
256 SZAKÁCSKÖNYV - SCHULER, ELIZABETH
Mein Kochbuch.

Über tausend Rezepte für die einfache und feine Küche. Kranken-, Roh- und vegetarische Kost. Rezepte für Backwaren und Torten. Cocktails und Bowlen. Der gedeckte Tisch. Tischsitten.
Stuttgart, 1951, Schuler-Verlag. 4 sztl.lev., 465 p., 3 sztl.lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
257 SZAKONYI KLÁRA
Ják településföldrajza.

Geographia Pannonica XXX. Specimina 139.
Pécs, 1938, A szerző kiadása. 34 p., 1 sztl.lev., 2 kihajtható melléklet.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
258
Szamosszegi Bodó Sándor - Barangolás a múltban.

Ecsettel írt történelem.
H.n., [2002], k.n. 224 p.
Kiadói, kicsit viseltes ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
259 SZEDIH, KONSZTANTIN
Vörös kozákok.

Első kiadás. Ford.: Kovai Lőrinc.
Bp., 1950, Új Magyar Könyvkiadó. 758 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. (Csillag Vera) félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
260 SZÉKELY ANDRÁS
A szerelem krónikája avagy az erotika kultúrtörténete.

Bp., 1988, Officina Nova. 222 p., 1 sztl.lev. + képmellékletek, dedikált.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
261
Szemere Bertalan miniszterelnök emlékiratai az 1848/49-i magyar kormányzat nemzetiségi politikájáról.

Bp., 1941, Cserépfalvi. 135 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
262
Szentévi magyar zarándoklatok.

Visszaemlékezések a jubileumi év eseményeire. Olasz, francia és spanyol földön - Róma - Lourdes - Limpias - Szentföld. Szerk.: Dr. Paulovits Sándor.
Bp., 1926, Római Zarándokok Emlékalbumbizottsága. 291 p. + képmelléklet.
Viseltes kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
263 SZÍJ REZSŐ
A könyvkötés művésze Váci György.

Ferences barát a könyvkötő műhelyben. Megjelent 1000 pld.-ban.
Bp., 1991, Sprint Kiadó. 97 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
264 SZILÁGYI GYÖRGY
Kinn vagyok a viccből.

Bp., é.n., Kairosz Kiadó. 226 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
265 SZIRA BÉLA
Tizért paprika.

Ifjúsági regény nagyobb fiúk számára. Györgyfi György rajzaival.
Bp., é.n., Szent István-Társulat. 177 p.
Kiadói kopottas, ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
266
A szlovákiai magyar iskolák védelmében.

Dokumentumok a csehszlovákiai magyar kisebbség önvédelmi harcáról 1983. november - 1984. augusztus.
New York, é.n., Hungarian Human Rights Foundation. XII p., 82 p., 1 sztl.lev.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
267 SZÓTÁR
Latin-magyar szótár.

Harmadik javított és lényegesen bővített kiadás. A középiskolások számára. Szerk.: Burián János.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 887 p.
Kiadói viseltes, kopott félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
268 SZŐNYI FERENC
Kötéltáncos szél.

Bp., 1996, Cserépfalvi. 107 p., dedikált.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
269 TÁBORY MAXIM
Tűzfény.

Tábory Maxim válogatott versei. Kétnyelvű (magyar - angol).
Bp., [2008], Széphalom Könyvműhely. 143 p., aláírt.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
270
Tányértalpú koma fiainak utazása a föld körül.

Második kiadás. Ill.: Mühlbeck Károly.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 144 p.
Kiadói viseltes, sérült ill. félvászon kötésben. Néhány lap sérült, javított.
1400Nem kelt el
271 TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ ÉVA
Komárom nyomdászat- és sajtótörténete 1705-1849.

Komárom, 2010, KT Könyv- és Lapkiadó Kft. 236 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
272
Az Tekintetes és Nagyságos Vitézlő Úrnak Gyarmati Balassa Bálintnak istenes éneki.

Melyek az 1632-1635 között kinyomtatott bécsi első editióbúl most hasonmásban újonnan kibocsáttattak Varjas Béla által.
Bp., 1941, Rózsavölgyi és Társa. 4 sztl.lev., 190 p., VI p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
273 TELEGDY JENŐ
Mesgyén.

Versek.
Bp., 1910, Singer és Wolfner. 127 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
274 TIMON ÁKOS
Magyar alkotmány- és jogtörténet.

Hatodik kiadás. Különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére.
Bp., 1919, Grill Károly Könyvkiadóhivatala. XI p., 841 p.
Korabeli viseltes, sérült, kopott félvászon kötésben.
1400Nem kelt el
275 TOLDY LÁSZLÓ DR.
Magyar Szent Erzsébet élete.

Bp., 1875, Franklin-Társulat. 4 sztl.lev., 136 p.
Kiadói viseltes ill. félvászon kötésben, gerince sérült.
1000Nem kelt el
276
Tolnai regénytára

Poe, Edgar Allan: A törpe bosszúja. 127 p.. Méray Horváth Károly: Bobulin a fekete cár. 157 p.. Kabos Ede: Kétféle szerelem. 158 p.. Kent, E.: A tettes. 158 p.
Bp., é.n., Tolnai Világlapja.
Mindegyik viseltes, sérült kiadói ill. papírkötésben (4 db).
1000Nem kelt el
277 TOMPOS ERZSÉBET
Az építészet története: Középkor - A bizánci és az iszlám építészet.

Harmadik kiadás. Ill.: Balogh István. Megjelent 2000 pld.-ban.
Bp., 1989, Tankönyvkiadó. 355 p.
Kiadói kopottas, ill. kartonkötésben, első 40 oldal kijár a könyvtestből.
1200Nem kelt el
278 TÓTH SÁNDOR
Akik még élhettek volna.

A második világháború szabadszállási áldozatai a háborús események tükrében. 128 db fotóval. Könyvterjesztésre nem kerül forgalomba. Zártkörű kiadvány. Kézirat gyanánt.
Szabadszállás, 1990, Szabadszállási Községi Könyvtár - Petőfi Baráti Köre. 84 p.
Kiadói ill. (Bodor Miklós) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
279 TÓTH SÁNDOR
Az 1848/49-es szabadságharc és Szabadszállás.

Szabadszállás, 2000, Petőfi Baráti Kör. 59 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
280 TÓTH SÁNDOR
Petőfi és szülei Szabadszálláson.

Szabadszállás, 1994, Szabadszállás Nagyközség Önkormányzata. 240 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
281 TÓTH VILMOS
A Rábcaköz gazdaság- és településföldrajza.

Geographia Pannonica XXIX. Specimina 130.
Pécs, 1938, A szerző kiadása. 31 p., 1 sztl.lev., 1 kihajtható melléklet.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
282
Törökkopány és a Koppány völgy.

Megjelent 3000 pld.-ban.
Törökkoppány, 1980, Községi Közös Tanács VB. 44 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
283 VARGA CSABA
Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában.

(Magyar körkép - európai uniós összefüggésben). Jogfilozófiák.
Bp., 2009, Szent István Társulat. 4 sztl.lev., 282 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
284 VARGA DOMOKOS GYÖRGY
Ki vagy, Vukics?

Szentendre, 2009, Magyarok Szövetsége. 140 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
285
Város született - Lábatlan.

Megjelent 1000 pld.-ban.
Lábatlan, 2004, Lábatlan Város Polgármesteri Hivatala. 188 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
286
Vásott versek.

Kantológia. Ford.: P. Rick. Erotikus illusztrációval!
Bp., 1994, k.n. 73 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
287 VECSEKLŐY JÓZSEF DR.
A magyar ügető.

(5. kötet). Régi hajtók, régi derbyk.
Bp., 1989, k.n. 170 p., 1 sztl.lev.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
288
Vénygyűjtemény.

Tizenkettedik tetemesen bővített kiadás. A III. kiadású magyar gyógyszerkönyv alapján tekintettel a legujabb gyógyszerekre s a gyermekgyakorlatra. Összeállította: Dr. Bókay Árpád.
Bp., 1915, Singer és Wolfner. 448 p.
Kiadói nagyon viseltes, kopott vászonborítóban.
1000 Elkelt/Sold
289 VEREBÉLY TIBOR DR.
Sebészklinikai előadások I.

168 ábrával, VIII táblával. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára CXXIII. kötet.
Bp., 1930, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. 4 sztl.lev., 387 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
290 VEREBÉLY TIBOR DR.
Sebészklinikai előadások III.

171 ábrával, IV táblával. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára CXXXII. kötet.
Bp., 1933, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. 2 sztl.lev., 470 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
291 VEREBÉLY TIBOR DR.
Sebészklinikai előadások IV.

241 ábrával, II táblával. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára CXXXVII. kötet.
Bp., 1934, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. 2 sztl.lev., 445 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
292 VERNE, JULES
Fekete Indiák.

Ford.: Szegő György.
Bukarest, 1983, Ion Creanga Könyvkiadó. 131 p., 2 sztl.lev.
Kiadói viseltes, ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
293 VÉSZI JÓZSEF
Hiénák Jókai sírján.

Válasz egy pamfletre.
Bp., 1904, k.n. 38 p., 1 sztl.lev.
Viseltes papírborítóban, lapok alja néhol foltos.
1000Nem kelt el
294
VeszprémFest.

Premium Music Festival. Text: Imre Nagy. Edited by: Krisztina Szily, Zoltán Mészáros.
Veszprém, 2004, VeszpremFest Nonprofit Public Event Organizer Ltd. 125 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
295
A világegyetem bölcselete.

Wodetzky József, Jánosi József, Somogyi József, Ibrányi Ferenc, Reichert Róbert előadásai. Hat előadás. Szent Tamás könyvtár 3.
Bp., 1938, Aquinói Szent Tamás Társaság. 125 p., 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
296 WACHENHUSEN JÁNOS
A kincs.

Ford.: Szirmay Lajos.
Bp., 1882, Mehner Vilmos. 432 p.
Korabeli kopott félvászon kötésben. Néhány lap sérült, javított, szöveghiány nincs.
1000Nem kelt el
297 WASS ALBERT
Ember az országút szélén.

Második kiadás. Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 2. kötet.
Pomáz, 2003, Káter. 151 p. Hozzá tartozik: Wass Albert: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember életéből. Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 9. kötet. Második kiadás. Pomáz, 2003, Kráter. 119 p.
Mindkettő kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
298 WENINGER ANTAL DR.
A keleti jóga.

(India misztikája és ősi gyógymódja). Az ifjúság megőrzésének, a szervezet konzerválásának és a betegségek kezelésének új útjai.
Bp., 1939, Palladis Rt. 119 p.
Fűzve, viseltes kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
299 ZÖLLEI ANDRÁS
Gönyü településföldrajza.

Geographia Pannonica XXV. Specimina 115.
Pécs, 1937, A szerző kiadása. 28 p., 2 sztl.lev., 3 kihajtható melléklet.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
300 ZSIROS SÁNDOR
A front alatt.

Harmadik, bővített kiadás. 1944 ősze. 60 éves emlékek, dokumentumok Felsőzsolca és Miskolc környéke "felszabadításáról".
Felsőzsolca, 2006, Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány. 192 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el