Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

99. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) LEVELEZÉSI árverés


Idõpontja: 2007-07-12 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1
A 22 éves Szociális Missziótársulat rövid ismertetése.

Hollenzer László fotóival.
Bp., 1930. Főtitkárság. 48 p.
Fűzve, kiadói kartonborítóban.
1100 Elkelt/Sold
2
Az 50 éves Pesti Hírlap jubileumi albuma.

1878-1928.
Bp., 1928. Légrády. 1072 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
3
A 120 éves Ganz Mávag mozdonyvagon és gépgyár.

150 képpel. Ritka!
Bp., 1969. Ganz Mávag. 75 p., 2 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, spirálfűzéssel.
2500 Elkelt/Sold
4
1848-1948. Centenáris Kiállítás.

Bp., 1948. Történelmi Emlékbizottság. 119 p., 16 sztl.lev. (képek).
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
5
Az 1939. évi Junius hó 10-ére hirdetett Országgyűlés képviselőházának naplója.

Harmadik kötet. Hiteles kiadás.
Bp., 1940. Athenaeum. VII p., 788 p.
Amatőr félvászon kötésben, fölül a lapokon vízfolt nyomaival.
5500 Elkelt/Sold
6 ADY ENDRE
A nacionalizmus alkonya.

Bp., 1959. Kossuth. 302 p.
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
7
AEG. Elektrizität in der Holzindustrie.

Berlin, 1924. Allg. Elektr. Gesellschaft. 107 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1400Nem kelt el
8
Agg Kossuth levelei egy fiatal leányhoz.

Bevezetéssel ellátta Hatvany Lajos. Képekkel!
Bp., 1919. Pallas. 208 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
9 ANDAI PÁL
A mérnöki alkotás története.

A mélyépítés 5000 éve.
Bp., 1959. Műszaki. 360 p., 2 sztl.lev.
Kiadói festett vászonkötésben, megkímélt állapotban.
3000 Elkelt/Sold
10 ANTALÓCZY LAJOS DR.
Jelenések, üzenetek és a jövő.

(A Mária-jelenések és üzenetek szintézise 1830-tól napjainkig).
Eger, 1991. Kisboldogasszony Plébánia. 161 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
11
Aquincum irodalma.

Összeállította: dr. Kelényi B. Otto és Dr. Szász Béla.
Bp., 1939. Székesfőváros házinyomdája. 113 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2200 Elkelt/Sold
12
Az Aradi Közlöny nagy Képes Naptára az 1915-ik rendes évre.

Szerk.: Rudnyánszky Endre és Salgó Henrik.
Arad, 1914. Aradi Nyomda Rt. 234 p., 14 sztl.lev.
Kiadói kopott, gerincén szakadt félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
13
Ararát.

Magyar zsidó évkönyv az 1941. évre. Szerk.: Komlós Aladár.
Bp., 1941. Orsz. Izr. Leányárvaház. 164 p.
Fűzve, kiadói ill. Papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
14 ASZALAY JÓZSEF
Szellemi omnibus.

Kéjutazásra az élet utain. Második kötet.
Pesten, 1856. Geibel Ármin. 327 p.
Korabeli viseltes félbőr kötésben.
2000Nem kelt el
15
Általános Szolgálati Utasítás.

A Mahart által foglalkoztatott fedélzeti gépüzemi és segédszemélyzet részére. Érvényes: 1959. aug. 1-től.
Bp., 1959. Közdok. 156 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
16 ÁRJEGYZÉK!
Engel Károly elektromos szerelési anyagok és készülékek gyára.

Bp., 1936. Athenaeum. 408 p.
Kiadói kopottas, aranyozott félvászon kötésben.
2800Nem kelt el
17 ÁRTINGER IMRE
Derkovits Gyula.

32 képpel!
Bp., 1934. Bisztray Farkas Ferencz. 30 p.
Kiadói vászonkötésben.
2500Nem kelt el
18 ÁRVAY SÁNDOR DR.
A nő endocrinológiája.

Utalással a hormonális zavarok gyógykezelésére. Fassel Ferenc iparművész ábráival a műmellékleteken. Ritka!
Debrecen, 1948. Debreceni Tudományegyetemi Nyomda. 355 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
19 B. PAPP JÁNOS
Hajdúdorog iskolatörténete.

(1638-1948). Dedikált!
Hajdúdorog, 1988. Nagyközségi Tanács VB. 174 p.
Fűzve, kiadói ill. Papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
20 BABITS MIHÁLY
Sziget és tenger.

I. kiadás! Versek.
Bp., é. n. Athenaeum. 100 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
21 BAKÓ FERENC
Egri borospincék.

Képekkel!
Eger, é. n. Heves megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala. 104 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
22 BAKONYI PÉTER
Kalandok Keleten.

Képekkel!
Bp., 1990. Intarart. 479 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
23 BAKTAY ERVIN
A messzeségek vándora.

Kőrösi Csoma Sándor regényes életrajza.
Bp., 1960. Móra. 269 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
24
Balaton és környéke részletes kalauza.

Szerk.: Dr. Dornyai Béla és Dr. Vigyázó János. /Részletes magyar útikalauzok 6./.
Bp., 1934. Turistaság és Alpinizmus. .
Fűzve, kiadói kopottas papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
25 BALÁZS JÁNOS - FAZEKAS TIBOR
Fogaras vára.

Déva, 1998. Corvin Kiadó. Számozatlan!
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
26 BALBO, HALO
Repülőrajokkal az óceánon át.

65 képpel és 1 térképpel. Ford.: Révay József. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/.
Bp., é. n. Lampel R. 187 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott, festett, kopott vászonkötésben, régi könyvtári pecsétekkel.
1200 Elkelt/Sold
27 BALFOUR, STEWART
A természettan elemei.

Ford.: Müller József. 150 fametszetű ábrával és egy színképtáblával.
Bp., 1875. Eggenberger. VII p., 360 p., 1 tábla.
Amatőr félvászon kötésben, régi könyvtári pecsétekkel.
3000 Elkelt/Sold
28 BALLA ANTAL
A liberalizmus történelme.

Gazdasági és politikai tanításai.
Bp., 1926. Légrády ny. 364 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
3500Nem kelt el
29 BALOGH - CZÉH - LANTOS
Békebeli históriák.

(Pesti Pitaval).
Bp., 1970. Minerva. 437 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
30
Barcsay Gyűjtemény.

Kiállítási katalógus. 159 ill. 60 képpel.
Szentendre, 1978. Pest m. múzeumok igazgatósága. Számozatlan!
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2000Nem kelt el
31 BARCSAY JENŐ
Munkám, sorsom, emlékeim.

Ritka!
Bp., 2000. Magyar Képzőművészeti Főiskola. 203 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
2400Nem kelt el
32 BARNA JÁNOS DR. - SÜMEGHY JENŐ
Nemes családok Csanádvármegyében.

Makó, 1913. ifj. Gaál László. 241 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Borítófedélen fölül kisebb hiánnyal.
7500 Elkelt/Sold
33 BARTUCZ LAJOS
Fajkérdés - fajkutatás.

43 képpel.
Bp., é. n. Kir. Magy. Egy. Ny. 322 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1600 Elkelt/Sold
34 BÁRSONY ISTVÁN
Ingovány.

Bp., é. n. Singer és Wolfner. 176 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
35 BÁRSONY ISTVÁN
Lármás vizek.

Válogatta és az életrajzot írta Sepesi Attila. Jurida Károly rajzaival.
Bp., 1986. Móra. 123 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
36 BÁRSONY ISTVÁN
Tarka mesék.

Elbeszélések.
Bp., 1908. Grill K. 240 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kopott vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
37
Benczúr Gyula emlékére 1921 Április 17-én a Szépművészeti Múzeumban tartott ünnepélyen elmondott beszédek.

Pekár Gyula, Beöthy Zsolt, Lyka Károly, Nádler Róbert, Dudits Andor, gróf Andrássy Gyula, Dr. Sasi Szabó László, Vietorisz József. Készült 150 példányban!
Békéscsabán, 1921. Tevan. 68 p.
Kiadói kartonkötésben, gerince hiányos.
2500Nem kelt el
38 BERECZ SÁNDOR
A Vécsey család Solton.

Temerin, 1980. Szerző. 28 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
39 BERMANT - WEITZMAN
Egy ismeretlen ókori civilizáció Ebla.

Ford.: Fröhlich Ida. Képekkel!
Bp., 1986. Gondolat. 281 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
40 BERTÓK LAJOS
Debreceni könyvkiadványok példányszáma, ára, kelendősége Tóth Ferenc provizorsága idején (1817-1832).

Különlenyomat a Kossuth L. Tud. Egy. Évkönyvéből 3. évf. 1955. I. rész. Gépelt! Dedikált!
Debrecen, é. n. Tud. Egy. 371 p. - 414 p.-ig.
1000Nem kelt el
41 BERZE NAGY JÁNOS
A bűbájos lakat.

Magyar népmesék. Marton Magda rajzaival.
Bp., 1980. Móra. 367 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
42
Beszédek, melyek a Magy. Kir. Tud. Egy. 1871/72 tanévi Rectora és Tanácsának beiktatásakor október 8. tartattak és tanév megnyitó beszéd.

Második kiadás.
Budán, 1872. M. Kir. Egy. Ny. 75 p. Hozzákötve: A Magy. Kir. Tud. Egy. ujjá-alakíttatása XCII. évfordulójának ünnepe 1872. junius 25-én. /Acta Reg. Scient. Universitatis Ung./. Budán, 1872. M. Kir. Egy. Ny. 67 p.
Kiadói, dombornyomásos vászonkötésben, gerincén aranyozott felirattal.
1200Nem kelt el
43
A betűszedés alapjai.

Tankönyvpótló jegyzet. Összeállította: Konkoly Sándor.
Bp., 1962. Nyomdaipari Tanulóintézet. 133 p., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, régi könyvtári pecsétekkel.
1300 Elkelt/Sold
44 BÉLÁDI LÁSZLÓ - KRAUSZ TAMÁS
Életrajzok a bolsevizmus történetéből.

Bp., 1988. ELTE Állam és Jogtudományi kar. 316 p., 3 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
45 BIBÓ ISTVÁN
A rákoskeresztúri egykori Podmaniczky - Vigyázó kastély története.

41 képpel! Megjelent 800 pld.!
Bp., 1979. MTA. 59 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
46 BOCS BÁLINT
Tányértalpú koma vitézi tettei Boszniában, továbbá mulatságos kalandjai a moziban.

Mühlbeck K. rajzaival.
Bp., é. n. Singer és Wolfner. 175 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
2500Nem kelt el
47 BOÉR ISTVÁN
Néhány szó a módszerről.

Bp., 1953. Magyar Repülő Szövetség Politikai Osztálya. 63 p.
Tűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.
1000Nem kelt el
48
A boldogtalan kolibri.

Délamerikai indián legendák és mesék. Ford.: Boglár Lajos.
Bp., 1957. Európa. 118 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
49
Bornemissza Anna szakácskönyve 1680-ból.

Közzéteszi: Dr. Lakó Elemér.
Bukarest, 1982. Kriterion. 285 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
50 BOTTA ISTVÁN
88 színes oldal a hazai halakról.

Bp., 1985. Mezőgazdasági. 88 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
51 BRASSAI
Előhívás.

Levelek (1920-1940). A szerző 59 fényképével és rajzával.
Bukarest, 1980. Kriterion. 181 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
52
Buda és Pest fürdőinek és gyógyforrásainak irodalma.

Bp., 1933. Székesfőváros házinyomdája. XV p., 83 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2200Nem kelt el
53
Budapest a gyógyfürdők városa.

Bp., 1942. Breit Vince. 61 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, újszerű állapotban.
1900Nem kelt el
54
Budapest székesfőváros árvízvédelme és az 1940-41. évi árvizek.

Gazdag képanyaggal! Ritka!
Bp., 1941. Becske Kálmán. 92 p., 1 térképmelléklet.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1600Nem kelt el
55
Budapest Székesfővárosi Állatkert Útmutatója.

Képes díszkiadás.
Bp., 1912. Magyar Földrajzi Intézet Rt. 39 p., 19 sztl.lev., 1 térkép (kihajtható).
Fűzve, kiadói ill., kissé kopott papírkötésben.
1800 Elkelt/Sold
56
A budapesti m. kir. József Nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetem 1937/38. tanévének megnyitásakor, valamint az 1936/37. tanév ünnepélyein tartott beszédek és az 1936/37. tanévi Évkönyv!

Bp., 1938. J. N. Műegyetem. 295 p., 2 melléklet.
Fűzve, kiadói papírborítóban, régi könyvtári pecsétekkel.
1200 Elkelt/Sold
57
Budapesti Nemzetközi Vásár.

1941. május 2-12. Címtár. Szerk.: Dr. Gáspár István. Hivatalos kiadás.
Bp., 1941. Hornyánszky Viktor Rt. XXXII p., 322 p., 2 térkép (kihajtható).
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2000Nem kelt el
58 BUZÁS VIKTOR
A magyar föld meséje.

Második kiadás. ifj. Kovács János rajzaival.
Bp., é. n. Kir. Magy. Egy. Ny. 158 p.
Kiadói félvászon kötésben.
800Nem kelt el
59 CAHEN, CLAUDE
Az iszlám a kezdetektől az Oszmán Birodalom létrejöttéig.

Ford.: Sárközy Júlia.
Bp., 1989. Gondolat. 401 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
60 CANNON, ALEXANDER DR.
Kelet mágusai.

Tibet misztikája és csodái. Ford.: Dr. Balogh Barna. Reprint!
Dorog, 1990. Primusz Kiadó. 202 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
61
A céhes élet Erdélyben.

Válogatta: Kovách Géza és Binder Pál.
Bukarest, 1981. Kriterion. 316 p.
Kiadói kartonkötésben.
900 Elkelt/Sold
62 CHOLNOKY VIKTOR
Néhusztián meséiből és egyéb elbeszélések.

Bp., 1913. Franklin. 265 p.
Amatőr félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
63 CZAKÓ AMBRÓ DR.
A vallás lélektana.

Pécs, 1915. Taizs József. 1 sztl.lev., 293 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
64 CSAJÁGHY ANTAL
Autószerelő szakmai ismeretek I.

Hatodik kiadás. Szakmunkásképző iskolák számára. Ábrákkal!
Bp., 1971. MÜM. 176 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
65
Családi Naptár az 1949. évre.

Szerk.: Frank László.
Bp., 1949. Cs. N. 127 p.
Fűzve, kiadói ill., kissé kopott papírborítóban.
1300 Elkelt/Sold
66
A Csallóköztől a Bodrogközig.

Válogatta: Zalabai Zsigmond.
Bratislava, 1977. Madách. 319 p.
Kiadói vászonkötésben, ajándékozási bejegyzéssel.
1500Nem kelt el
67 CSÁKY KÁROLY
Honti barangolások.

Készült 400 pld. a Gondolat kiadó számára!
Bratislava, 1985. Madách. 225 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
68 CSEMEGI JÓZSEF IFJ.
Adatok a Budavári Főtemplom középkori építéstörténetéhez.

Különlenyomat! Képekkel!
Bp., 1941. Szerző. 52 p.
Amatőr félvászon kötésben.
2000 Elkelt/Sold
69 CSIKY EMIL
Éremgyűjtők könyve.

Görög, római, bizánci pénzekről.
Bucuresti, 1988. Kriterion. 200 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
70 CSORBA CSABA
Várak a Hegyalján.

Tokaj - Ónod - Szerencs.
Bp., 1980. Zrínyi. 197 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
71 CSORBA SÁNDOR - NYAKAS MIKLÓS
A Kölcsey-család genealógiája és címere.

/A Kölcsey Társaság Füzetei 5./.
Fehérgyarmat, 1993. Kölcsey Társaság. 117 p., melléklet.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
72 DALLOS SÁNDOR
Mint a kóbor kutyák.

/Uj Írók/.
Debrecen, é. n. Nagy Károly és Társai. 72 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
73
Daumier Honore (1808-1879) grafikus kiállítása a Szépművészeti Múzeumban.

20 reprodukció.
Bp., 1979. Népművelési Prop. Kiadó. 20 tábla.
Mappában kísérőfüzettel.
800 Elkelt/Sold
74 DEÁK FARKAS
Gróf Teleki Domokos emlékezete.

/Ért. a társ. tud. Köréből/.
Bp., 1881. MTA. 27 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
75
Debrecen.

Városismertető könyv. Összeállította: Tóth Béla. Képekkel!
Debrecen, 1939. Szerző. 71 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
76 DERKA CLARISSE DR.
Báró Podmaniczky Károlyné Charpentier Júlia.

Bp., 1940. MTA. 84 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan!
1600Nem kelt el
77
Devóció és dekoráció.

18. és 19. századi kolostormunkák Magyarországon. Kiállítás: Dobó I. Vármúzeum, Eger, Sárospataki Képtár, Sárospatak. 110 képpel.
Eger, 1987. Dobó I. Vármúzeum. 150 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
78 DIENES VALÉRIA DR.
Hajnalvárás.

Bp., 1983. Szt. István Társ. 406 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000Nem kelt el
79 DIENES VALÉRIA DR.
Miénk az idő.

Bp., 1983. Szent István Társ. 479 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000Nem kelt el
80 DIEZEL - MIKA
Vadászebek.

Szeged, 1993. Szukits. 146 p.
Fűzve, kiadói ill. Papírborítóban.
1600Nem kelt el
81 DIVALD KORNÉL
Magyarország művészeti emlékei.

Bp., 1927. Kir. Magy. Egy. Ny. 255 p.
Kiadói aranyozott, festett, ill. vászonkötésben, szép állapotban.
7500Nem kelt el
82 DOBOS C. JÓZSEF
Magyar - franczia szakácskönyv.

Négyszáz képpel. Színes képtáblákkal.
Bp., 1984. ÁKV Reprint. 974 p.
Kiadói ill., fóliázott félvászon kötésben.
2500 Elkelt/Sold
83 DOMONKOS OTTO DR.
A pápai Kluge-féle kékfestő üzem 200 éves jubileumára.

Bp., é. n. Innovatext. 51 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
84 DONÁSZY FERENC
Cápák birodalma.

Sebők Imre rajzaival.
Bp., 1942. Hungaria. 115 p.
Kiadói félvászon kötésben, a borító vízfoltos.
1400 Elkelt/Sold
85 DOYLE, CONAN A.
Rodney Stone.

Első kiadás. Regényes korrajz.
Bp., 1905. Légrády. 185 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
86 DÖMÖTÖR SÁNDOR
Őrség.

Szombathely, 1987. Őrségi Baráti Kör. 167 p.
Kiadói félvászon kötésben, elöl az előzéklap hiányzik!
1000 Elkelt/Sold
87 DRAHOTVSZKY REZSŐ
A nyilvános számadásra kötelezett egyletek és vállalatok adó, illeték és egyéb ügyeit tárgyazó kézikönyv.

Bp., 1891. Lampel R. 254 p., X p., 1 sztl.lev.
Kiadói kopott vászonkötésben. Borító fedél foltos.
1800 Elkelt/Sold
88 DU GARD, ROGER MARTIN
A Thibault család.

I-II-III. Ford.: Benedek Marcell. /Milliók Könyve/.
Bp., 1963. Európa. 612 p., 635 p., 747 p.
Kiadói vászonkötésben. (3 db).
1500Nem kelt el
89 DUBA GYULA
Vajúdó parasztvilág.

(Jelentés a Garam mentéről).
Bratislava, 1974. Madách. 229 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
90 DULONG, CLAUDE
A szerelem a XVII. században.

Bp., 1974. Gondolat. 456 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
91
A Dunatáj.

Történelmi, gazdasági és földrajzi adatok a Dunatáj államainak életéből. Szerk.: Radisics Elemér. I. kötet.
Bp., 1946. Gergely R. Rt. VIII p., 1 tábla, 480 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban, régi könyvtári pecsétekkel.
4500Nem kelt el
92
Egry József emlékkiállítása.

Magyar Nemzeti Galéria 1971.
Bp., 1971. MNG. 40 p., 24 sztl.lev. (képek).
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
93
Egy lángon főtt ételek.

Takarékos konyha.
Bp., é. n. Singer és Wolfner. 78 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
94 ELSNER, HEINRICH DR.
Umfassende Geschichte des Kaisers Napoleon mit vollständiger Sammlung seiner Werke für gebildete Leser.

Fünfter Band.
Stuttgart, 1837. J. Scheibles Buchhandlung. 480 p., 4 acélmetszettel.
Amatőr félvászon kötésben.
2000Nem kelt el
95
Első Tudósítványa a Sümegh mezővárosi al-reál tanodának 1857/8 tanévben.

Budán, 1858. Bogó M. 61 p.

1200 Elkelt/Sold
96
Ember Ervin verseiből.

Bp., 1930. Építők Könyvtára. Számozatlan!
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
97
Emőd Tamás versei.

Dedikált!
Nagyvárad, 1911. Sonnenfeld Adolf. 118 p.
Amatőr félvászon kötésben.
2200 Elkelt/Sold
98
Encyclopaedia Britannica.

2003 Book of the Year.
London, 2003. Enc. Brit. Ltd. 936 p.
Kiadói kartonkötésben.
1500Nem kelt el
99
Encyclopaedia Britannica.

2004 Book of the Year.
London, 2004. Enc. Brit. Ltd. 904 p.
Kiadói kartonkötésben.
1500Nem kelt el
100 ENTZ GÉZA
A gyulafehérvári székesegyház.

Bágyuj Lajos: A gyulafehérvári székesegyház restaurálása 8 levélen a kötetbe helyezve. Megjelent: 1100 pld.! 195 képpel!
Bp., 1958. Akadémiai. 250 p.
Kiadói vászonkötésben.
4500 Elkelt/Sold
101 EÖTVÖS JÓZSEF, BÁRÓ
Beszédek I-II-III.

I. Emlék és ünnepi beszédek. II. Politikai beszédek I. III. Politikai beszédek II.
Bp., 1905. Révai. 313 p., 304 p., 408 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
102
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Története.

1635-1985. Szerk.: Sinkovics István.
Bp., 1985. ELTE. 448 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
103 ERDÉLYI GIZELLA
A római kőfaragás és kőszobrászat Magyarországon.

204 képpel! /Apollo Könyvtár 7./.
Bp., 1974. Akadémiai. 208 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
104
Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak.

Újfalvy Sándor öreg vadásztól Kolozsvárt 1854 ik évben. /Magyar Hírmondó/.
Bp., 1982. Magvető. 352 p.
Kiadói kartonkötésben. Az első és hátsó szennylapon tintás firkálással!
1300Nem kelt el
105 ERDŐDY ELEK
Simorka Ulrik orgonista tragikus históriája.

Regény. /Modern Könyvtár 530-532/.
Bp., 1917. Athenaeum. 63 p.
Fűzve, kiadói kopottas papírborítóban.
1000Nem kelt el
106 ERDŐS RENÉE
Alkotók.

Színjáték 3 felvonásban. Aláírt!
Bp., é. n. Fővárosi Könyvkiadó. 146 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
107 ERDŐSI KÁROLY
Napsütéses Indiában.

Uti emlékek.
Bp., é. n. Szent István-Társulat.
Kiadói ill., festett vászonkötésben.
1800Nem kelt el
108
Escher Károly munkássága.

Az életrajzot írta: Mihályfi Ernő.
Bp., 1966. Corvina. 62 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
109 ÉBLE GÁBOR
Az ecsedi százéves urbéri per története.

(1776-1877).
Bp., 1912. Franklin. 111 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Felvágatlan!
1800 Elkelt/Sold
110 FALK GÉZA
Zenei kislexikon.

Bp., 1938. Bárd Ferenc. 184 p.
Kiadói kopottas félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
111 FEHÉR DEZSŐ DR. - TÖRÖK IMRE
A verhetetlen Kincsem.

Bp., 1974. Natura. 232 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. Papírborítóban.
2500 Elkelt/Sold
112 FEISZT GYÖRGY
Rövid magyar címertan és pecséttan.

/Történelemszakköri Füzetek 15./.
Bp., 1986. Tankönyvkiadó. 98 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
113
Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból.

Szerk.: P. Vásárhelyi Judit.
Bp., 2001. OSZK. 261 p.
Kiadói ill. Kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
114 FEKETE ISTVÁN
Tarka rét.

Elbeszélések és versek.
Bp., 1973. Móra. 328 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
115 FEKETE TIVADAR
Ének két halotti maszkról.

Versek. Dedikált!
Bp., 1925. " Uj Genius" . 112 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Újrafűzésre szorul!
2000 Elkelt/Sold
116
Felszabadulás. Kör.

Tankönyv az 1969/70-es KISZ-oktatási évre. Összeállította: Borbély Sándor. Képekkel!
Bp., 1969. Ifjúsági Lapkiadó. 191 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
117 FESTETICS RUDOLF GRÓF
Emberevők között.

Nyolcévi Csendes-óceáni hajózás a " Tolna" yachton. Ford.: Sárosi Bella. 55 képpel és 1 térképpel. /A Magy. Földr. Társ. Könyvt./.
Bp., é. n. Lampel. 278 p., 1 térkép, 1 sztl.lev.
Kiadói kopott, ragasztott képes félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
118 FESZTY ÁRPÁDNÉ
Akik elmentek.

Bp., é. n. Athenaeum. 110 p., 1 sztl.lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
119 FINOT, JEAN
A fajok problémája.

Ford.: Dr. Zalai Béla.
Bp., 1909. Athenaeum. 232 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1300Nem kelt el
120 FISCHER, J.
Naturlehre mit Berücksichtigung der Chemie für die unteren Real- und Volkschulen so wie zur Selbstbelehnung.

Pest, 1853. Heckenast. 128 p., 8 p.

2800Nem kelt el
121 FODOR ISTVÁN
Bodor Péter a székely ezermester.

Várépítés a székely főváros védelmére. Borsos Tamás a várépítő főbíró, erdélyi diplomata.
Monográfia. /Krónikás Füzetek/. Marosvásárhely, 1936. Marosmenti Élet kiadása. 31 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
122
Fodrászipari ismeretek.

Ipartanuló iskolai tankönyv.
Bp., é. n. Műszaki. 215 p.
Fűzve, kiadói viseltes papírborítóban, címlap hiányzik.
1000Nem kelt el
123 FOLYÓIRAT!
Budapesti Szemle.

Szerk.: Voinovich Géza. 1912. Május.
Bp., 1912. Franklin. 162 p. - 320 p.-ig.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Felvágatlan!
800 Elkelt/Sold
124 FOLYÓIRAT!
Felvidék.

Szerk.: Gulácsy József László. 1930. I. évf. 1. és 2. Szám.
Bp., 1930. Pannónia. 24 p., 25-48 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban. (2 db).
1200 Elkelt/Sold
125 FOLYÓIRAT!
Képes Figyelő.

Politikai, társadalmi, művészeti és gazdasági hetilap. Főszerk.: Dr. Vásárhelyi Ferenc.
1 db 1946. 35 db 1948. Szórványszámok!
3600 Elkelt/Sold
126 FOLYÓIRAT!
Magyarországot illető Országos Kormánylap 1854.

Első Rész - Második Rész. 1854. julius elejétől december végéig.
Budán, 1854. Kir. Pesti Egy. Ny. XVIII p., 237 p. - 755 p., V p., 136 p. - 188 p.-ig.
Korabeli félbőr kötésben.
8000 Elkelt/Sold
127 FOLYÓIRAT!
Szép Szó.

Felelős szerk.: Ignotus Pál és József Attila.
Bp., 1937. December, Pantheon. 386 p. - 480 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
128 FOLYÓIRAT!
Testnevelés.

Az Orsz. Testnevelési Tanács hivatalos szakközlönye. Felelős szerk.: Dr. Mártonffy Miklós. 1933. (A 4. számtól " Sportonos" c. melléklettel).
Bp., 1933. Orsz. Testnevelési Tanács. 1198 p., 1 sztl.lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
129 FÓNYAD DEZSŐ DR.
Emlékezzél meg az ősidőkről…

A monori református keresztyén anyaszentegyház története.
Bp., 1941. Bethlen G. Irod. és Nyomdai Rt. 64 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
130 FÖLDESSY JÁNOS DR. - HOFFER JÓZSEF - PÁNCZÉL LAJOS
A labdarúgó világbajnokságok.

Rendkívül gazdag képanyaggal!
Bp., 1962. Sport. 263 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
131 FRAKNÓI VILMOS
II. Lajos és udvara (Történeti rajz).

Bp., 1878. Franklin. 70 p. Hozzákötve: Planche Gusztáv: Művészek csarnoka (Ford.: Szász Károly). Bp., 1887. Franklin. 141 p.
Pulszky Ferenc: Martinovics és társai. Bp., 1882. Franklin. 80 p. Riedl Frigyes: A magyar irodalom főirányai. Bp., 1896. Franklin. 137 p., 1 sztl.lev.
Amatőr vászonkötésben, régi könyvtári pecséttel.
1500 Elkelt/Sold
132 FRIIS, ACHTON
Im Grönlandeis mit Mylius-Erichsen.

Die Danmark-Expedition 1906-1908. Autorisierte Übersetzung von Fr. Stichert. Zweite Auflage. Abbildungen nach Gemalden und Zeichnungen von Aage Bertelsen und Achton Friis, sowie nach dem photographischen Material der Expedition.
Leipzig, 1913. Otto Spamer. XVIII p., 630 p., 1 térkép, 5 sztl.lev.
Kiadói ill., aranyozott, foltos vászonkötésben.
6000Nem kelt el
133 FÜLÖP ZSIGMOND
A bölcsek köve.

2. átdolgozott kiadás.
Bp., 1957. Műszaki. 343 p.
Kiadói félvászon kötésben.
3000Nem kelt el
134 GARRATT, COLIN
Mozdonyenciklopédia.

Bp., 2004. Athenaeum 2000 Kiadó. 256 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
7500Nem kelt el
135 GÁBOR ANDOR
Untanglih úr.

Regény az itthonmaradottakról.
Bp., é. n. Dick Manó. 190 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
136 GENERISCH, JOHANN
Geschichte der Oesterreichischen Monarchie von ihrem Ursprunge bis zum Ende des Wiener Friedens-Congresses.

Vierter Band.
Wien, 1815. B. P. H. Bauer. 333 p.
Amatőr félvászon kötésben, címképmetszet hiányzik.
800 Elkelt/Sold
137 GENERISCH, JOHANN
Geschichte der Oesterreichischen Monarchie von ihrem Ursprunge bis zum Ende des Wiener Friedens-Congresses.

Sechster Band.
Wien, 1815. B. P. H. Bauer. 336 p.
Amatőr félvászon kötésben, címképmetszet hiányzik.
800 Elkelt/Sold
138 GEŐCZE SAROLTA
Az akarat nevelése.

Bp., 1901. Lampel R. 1 sztl.lev., 143 p., 2 sztl.lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1400Nem kelt el
139 GERÉB GYÖRGY DR.
A lélekismerő Arany János.

Szeged, 1949. Tud. Egyetem. 65 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
140
Gereblyés László verseiből.

Bp., 1929. Építők Könyvtára. Számozatlan!
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
141 GERENDÁS ERNŐ
Adatok a budai és a pesti céhek életéhez különös tekintettel a Fővárosi Könyvtár céhirataira.

Különlenyomat!
Bp., 1941. Székesfőváros házinyomdája. 63 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
142 GERGELY ANDRÁS - SZÁSZ ZOLTÁN
Kiegyezés után.

/Magyar História/.
Bp., 1978. Gondolat. 266 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
143 GERGELY ÉVA
Mindennapok szakácskönyve.

1350 ételrecept.
Csikszereda, 2001. Pro-Print Könyvkiadó. 462 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
144 GERŐ LÁSZLÓ
Történelmi városmagok.

Bp., 1978. Corvina. 135 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1200Nem kelt el
145 GIBBONS - MILLER
Korszerű hadihajók.

Bp., 1993. Kossuth. Számozatlan!
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
146 GLASER LAJOS DR.
A Karlsruhei Gyűjtemények magyarvonatkozású térképanyaga.

Bp., 1933. M. Kir. Áll. Térképészet. 136 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
147 GOR - LESKEVICS - KORSZUNSZKAJA
Szahalin és a Kurili-szigetek.

Ford.: Szőke László. Képekkel! A szigetek múltja és jelene!
Bp., 1952. Művelt Nép. 77 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. (Bandl A.) papírborítóban.
1000Nem kelt el
148 GOSZTONYI PÉTER
1956.

A magyar forradalom története. Fényképekkel! Első magyarországi " szamizdat" kiadás! Ritka!
Bp., 1988. Áramlat Független Kiadó. 203 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
149
Grafológus automata.

126264 sz. Magyar Szabadalom.
Bp., é. n. Kendi Miklós. 7 p., XXI melléklet (a XVII., XVIII., XIX. hiányzik).
Kiadói papírborítóban.
800Nem kelt el
150 GRAVES - PATAI
Héber mítoszok.

A Genezis könyve.
Bp., 1969. Gondolat. 295 p.
Kiadói vászonkötésben.
1400 Elkelt/Sold
151 GUNDEL FERENC - DR. KETTER LÁSZLÓ
Vendéglátóipari értékesítés.

A Vendéglátóipari Technikum I. és IV. oszt. Számára.
Bp., 1965. Közg. És Jogi. 319 p.
Kiadói kartonkötésben.
2600 Elkelt/Sold
152 GUNDEL IMRE
Gasztronómiáról és Gundelekről.

Bp., 1987. Mezőgazdasági. 393 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
2200Nem kelt el
153 GYÓNI GÉZA
Levelek a Kálváriáról és más költemények.

(A fogságból 1915).
Bp., 1916. Athenaeum. 72 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
154 GYÖRGY ISTVÁN
Fegyvertelenül a tűzvonalban.

Timisoara, 1945. " Pátria" . 190 p.
Fűzve, kiadói ill., viseltes, szakadozott, foltos papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
155
Győri Kalendárium.

1942.
Győr, 1942. Szép József. 112 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
156
Hadirokkant, hadiözvegy és hadiárva iparosok és kereskedők hivatalos szaknévsora 1938.

Bp., 1938. H. O. N. Sz. 48 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
157 HAIMAN GYÖRGY
A Kner-család és a magyar könyvművészet 1882-1944.

56 képpel.
Bp., 1979. Corvina. 66 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
158 HAJDU ISTVÁNNÉ - LAKNER ZOLTÁN
Az élelmiszeripar gazdaságtana.

Bp., 1999. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. 569 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
2600Nem kelt el
159 HALÁCSY ENDRE DR.
Áramirányítók.

31. füzet.
Bp., 1943. Kir. Magy. Egy. Ny. 88 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Borító elvált a könyvtesttől.
1400Nem kelt el
160 HANGADI LÁSZLÓ
Csobánc vára és Gyulaffy László.

Képekkel!
Tapolca, 2001. Hangadi L. 265 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
161 HANSKARL ERZSÉBET
Budapest irodalmi életének kialakulása 1686-1780.

Bp., 1928. Szerző. 38 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
162 HANZELKA J. - ZIKMUND M.
Afrika az álmok világában és a valóságban I-II-III.

I. kiadás! Ford.: Szőke Lőrinc.
Bp., 1954. Művelt Nép. 258 p., 1 térkép, 285 p., 1 térkép, 255 p., 1 térkép.
Kiadói festett vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
163 HANZELKA J. - ZIKMUND M.
A fejvadászok földjén.

Ford.: Tóth Tibor.
Bratislava, 1959. Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó. 346 p., 1 térkép.
Kiadói ill., festett vászonkötésben.
800 Elkelt/Sold
164 HARSÁNYI LÁSZLÓ
A szentesi izraelita hitközség története.

Scheiber Sándor előszavával. Dedikált!
Bp., 1970. Magyar Izr. Orsz. Képviselete. 209 p., VII tábla (képek).
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
165 HAVASS REZSŐ DR.
Dalmácia.

Második kiadás. Térképmelléklettel és képekkel.
Bp., é. n. Eggenberger. 83 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
166 HEGEDŰS LORÁNT
Mikor a háború meghal.

Politikai regény 1970-71-ből. Fantasztikus, a jövőben játszódó regény. Nagyon ritka!
Bp., 1926. Légrády. 240 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
167 HEGEDŰS LORÁNT
Széchenyi István gróf regénye és éjszakája.

Második javított kiadás.
Képekkel! Bp., 1941. Athenaeum. 1 tábla (Széchenyi), 304 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
2000Nem kelt el
168 HEINE, H.
Atta Troll.

Egy nyáréji álom. Ford.: Giszkalay János.
Lugoj, 1935. Kirjat Széfer. 143 p.
Fűzve, kiadói viseltes papírborítóban.
1500Nem kelt el
169 HEINE, HEINRICH
Útirajzok.

Ford.: Benedek Marcell, Bíró Sándor, Kovács György, Oláh Gábor. Pfannl Egon illusztrációival. Számozott: 1110/704. sz.
Bp., 1959. Magyar Helikon. 379 p., 2 sztl.lev.
Kiadói félbőr kötésben, kissé viseltes papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
170 HELLER JÓZSEF DR.
A harkányi gyógyfürdő és kénes hévize.

Negyedik, javított és bővített kiadás.
Fürdészeti értekezés. Siklóson, 1911. Csermi és Krenhardt ny. 59 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
171 HELTAI GÁSPÁR
Háló.

Kolozsvár 1570. /Régi Magyar Könyvtár 36. sz./.
Bp., 1915. MTA. 192 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
172
Henoch apokalypsise.

Ford.: Hamvas Béla. Reprint, hasonmás kiadás!
Bp., 1989. Vízöntő Könyvek. 126 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
173 HIRSCH ZOLTÁN (ZOLI)
Kis ember nagy élete.

(Önéletrajz). Dedikált!
Bp., é. n. Szerző. 159 p.
Kiadói aranyozott kartonkötésben. Gerince javított.
800 Elkelt/Sold
174 HOFFMANN EDITH
Művészfejek.

4 színes műmelléklettel és 25 fekete táblával.
Bp., 1945. Révai. 118 p., mellékletek.
Kiadói vászonkötésben, ill., kissé viseltes papír védőborítóban.
3800Nem kelt el
175
Hold elejti, Nap felkapja.

(Kibédi találós kérdések). Gyűjtötte: Ráduly János.
Bukarest, 1990. Kriterion. 269 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
176 HORVÁTH ATTILA DR. - KERKÁPOLY ENDRE DR.
Földalatti vasutak pályaszerkezetei.

171 ábrával. Mellékletekkel! Megjelent 900 pld.!
Bp., 1974. Műszaki. 239 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1500Nem kelt el
177 HORVÁTH ELEMÉR ÉS HORVÁTH MÁRIA
Írások Budapestről.

Képekkel.
Bp., 1940. Kir. Magy. Egy. Ny. 132 p., 10 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
178 HORVÁTH MIHÁLY
Magyarország történelme.

Az új dolgozat második, bővített kiadása. Negyedik kötet.
Pesten, 1871. Heckenast Gusztáv. XXIII p., 492 p., 1 sztl.lev.
Korabeli, kissé viseltes félbőr kötésben, gerince hibás.
3500 Elkelt/Sold
179 HOSSZÚ ZOLTÁN
Dani bá.

Ill.: Márton Ferenc.
Bp., 1932. Kir. Magy. Egy. Ny. 116 p.
Fűzve, kiadói ill., kissé viseltes papírborítóban. Újrafűzésre szorul.
1600Nem kelt el
180 HUGO, VICTOR
1793.

Regény. Ford.: Aranyossi Pál. Első-második kötet.
Bp., 1958. Táncsics. 192 p., - 430 p.-ig.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
181
Az Isteni Megváltó Leányai budapesti Szent Margit Leánygimnáziumának, Nőnevelő Intézetének és Általános Iskolájának Évkönyve.

Közzétette: Szabó M. Erika igazgató.
Bp., 1947. Az Isteni Megváltó Leányai Szerzetesrend. 135 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
182
Itt van elrejtve.

Tokaj - Hegyalja-i zsidó temetők. Fényképezte és összeállította: Wirth Péter.
Bp., 1985. Európa. 156 p., 2 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. szakadt papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
183 JAJCZAY JÁNOS
Császári követ fogadása Budán a török idők alatt.

A Főv. Könyvtár egy vízfestményén.
Bp., 1935. Főv. Könyvtár. 17 p., 1 sztl.lev., 2 melléklet (kihajtható).
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
184 JANKÓ JÁNOS DR.
Stanley utazásai, kalandjai és felfedezései Afrikában.

Bp., é. n. Athenaeum. 281 p., 1 sztl.lev.
A címlapon jelzett térkép hiányzik!
Fűzve, amatőr papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
185 JANKOVICH FERENC
Válogatott versei.

/Pegazus Füzetek 2./.
Bp., é. n. Cserépfalvi. 94 p.
Fűzve, kopottas ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
186
Jelentkezőkönyv.

Budapesti m. kir. Középiskolai Tanárképzőintézet. Munkácsi Piroska tulajdona. (1930).
45 p.
800Nem kelt el
187 JEREB GÁBOR
Repülési alapismeretek.

Bp., 1980. Műszaki. 174 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
188 JÓKAI MÓR
A medvék országában.

Elbeszélés J. M. egész az Északi Pólusig munkájából. Mühlbeck Károly rajzaival. /Filléres Könyvtár - szerk.: Pósa Lajos/.
Bp., é. n. Singer és Wolfner. 126 p.
Kiadói kopottas, ill. félvászon kötésben. Gerince szakadt!
800 Elkelt/Sold
189 JÓZSEF FERENC, VITÉZ DR.
Ezüst vizek felett.

Versek.
Bp., 1932. Kir. Magy. Egy. Ny. 31 p.
Fűzve, kiadói ill. kopottas papírborítóban.
1000Nem kelt el
190 JUNG KÁROLY
Táltosok, ördögök, garabonciások.

(Bevezetés népi hiedelmeink - babonáink világába). /Forum Kiskönyvtár/. Megjelent: 1100 pld.!
Ujvidék, 1985. Forum. 161 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
191 JUNGBERT - KEREKES - SZILÁGYI
Mit játsszunk az óvodában?

Bucuresti, 1976. Ed. Didactia si Pedagogica. 179 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
192 KADISEV A. B.
Caricin védelme 1918-ban.

Ritka!
Bp., 1949. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnökség kiadása. 62 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
193
Kaffka Margit összes versei.

Bp., é. n. Franklin. 173 p.
Kiadói aranyozott félvászon kötésben.
800Nem kelt el
194 KARMEN R.
Gépkocsival a sivatagon át.

Egy filmoperatőr naplója. Ford.: Gellért György. Képekkel!
Bp., 1956. Népszava. 164 p.
Kiadói ill. Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
195 KARSAI ELEK
A budai Sándor-palotában történt.

1919-1941. Dokumentumértékű képanyaggal!
Bp., 1963. Táncsics. 566 p., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
196 KASSÁK LAJOS
Marika, énekelj!

Regény.
Bp., é. n. Pantheon. 318 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
197 KATALÓGUS!
Mezőtúr fazekassága 1813-1914.

Összeállította: Kresz Mária.
Bp., 1978. Néprajzi Múzeum. 23 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1100 Elkelt/Sold
198 KATALÓGUS!
Szőlő és bor a kisgrafikákon.

(Ex Librisek és alkalmi grafikák). Összeállította: Dr. Semsey Andor. Képekkel!
Bp., 1972. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 92 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
199 KATZ RICHÁRD
Vidám napok barna emberek között.

Ford.: Görög Imre. 32 mélynyomású képpel és 1 térképpel.
Bp., é. n. Tolnai. 288 p.
Kiadói (?) félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
200 KAZINTZY FERENTZ
Magyar Ország geographica, az az földi állapotjának Le-Rajzolása.

Reprint! Megjelent 1000 pld.!
H. n., 1986. Kazinczy Társaság. 71 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
201 KÁDÁR MIHÁLY
Hegesztés kézikönyve.

Autogén és elektromoshegesztés. /Műszaki Könyvtár LXVIII./.
Bp., 1928. Népszava. 234 p., 3 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
202 KÁKOSY LÁSZLÓ
Egyiptomi és antik csillaghit.

Képekkel! /Apollo Könyvtár 9./.
Bp., 1978. Akadémiai. 347 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
203 KECSKÉS LÁSZLÓ
Komárom az erődök városa.

Képekkel!
Bp., 1984. Zrínyi. 231 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
204 KELEMEN IMRE
A teniszjáték módszertana.

43 képpel!
Bp., 1964. Sport. 214 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
205 KELÉNYI GYÖRGY
Kastélyok, kúriák, villák.

Képekkel!
Bp., 1980. Corvina. 131 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
206 KELLNER JENŐ
A szobaaquarium.

27 képpel.
Bp., 1924. Állat- és Növénykert. 52 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
207 KERER - HOITSY
Boldog Don Bosco.

II. bővített kiadás.
Rákospalota, 1929. D. B. Szalézi Művei. 120 p., 1 sztl.lev.
Amatőr vászonkötésben.
800Nem kelt el
208 KERTÉSZ ANTAL DR.
Spinoza B.

Viszonya a zsidósághoz és a kereszténységhez. (Észrevételek egy rabbi két prédikációjához).
Kosice, é. n. Globus. 52 p.
900 Elkelt/Sold
209 KESSLER HUBERT
Barlangok mélyén.

A szerző 47 fényképfelvételével.
Bp., é. n. Franklin. 151 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
210 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS!
Remekművek a cári kincstárból.

Parádé a vadászat a XVII. sz. Oroszországban.
Bp., 1989. Iparművészeti Múzeum. 48 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
211 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS!
Szecessziós üvegek.

Szerk.: Gáspár Zsuzsa.
Bp., 1980. Iparművészeti Múzeum. 80 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
212
Kincses Kalendárium.

Az 1952-es szökőévre.
Bp., 1952. Szabad Föld. 186 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
213
Kirándulás Konstantinápolyba 1904. Október 8-17-ig.

Képekkel!
Bp., 1904. Idegenforgalmi és Utazási Váll. Rt. 15 p.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
214 KIS DOMOKOS DÁNIEL
Báró Eötvös Loránd a tudós fotográfus.

Rendkívül gazdag képanyaggal!
Bp., 2001. Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet. 202 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
215 KISS ÁKOS
Barokk fajanszművészet Magyarországon.

Holics és Tata. 40 képpel és VIII színes táblával.
Bp., (1966.) Corvina. 42 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1400 Elkelt/Sold
216
A kisudvarnoki Marczell nemzetség fő okmányai.

Összeállította: Kisudvarnoki Marczell Ágoston dr.
Bp., (1942.) M. Á. dr. 71 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
217
Klasszikus Képtár.

A festőművészet legkiválóbb alkotásainak a gyűjteménye színes műlapokon. Renaissance-mesterek. 60 színes műlap.
Bp., 1928. Győző Andor.
Kiadói kopott mappában, gerince sérült, kísérőfüzettel.
3000Nem kelt el
218
Knaurs Welt-Atlas.

Herausgegeben von Dr. Johannes Riedel.
Berlin, 1928. Th. Knaur Nachf. Verlag. 410 p., 3 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, néhány térképlap kijár!
1200 Elkelt/Sold
219 KOCZOGH ÁKOS
Modern magyar fémművesség.

55 képpel!
Bp., 1964. Képzőművészeti Alap. 34 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
220
A kolozsvári Márczius 15-iki állandó bizottság ünnepélyein tartott Emlékbeszédek 1873-1879-ig.

(A Bizottság 25 évi történetével).
Kolozsvártt, 1898. Ny. Gombos Ferencz ny. 338 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, részben felvágatlan.
1400 Elkelt/Sold
221 KOLOZSVÁRY GRANDPIERRE EMIL
Folton folt király.

Csohány Kálmán rajzaival.
Bp., 1958. Móra. 180 p., 2 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill., kissé viseltes papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
222 KOMÁROMI JÁNOS
Régi ház az országútnál.

Dedikált!
Bp., é. n. Genius. 344 p.
Kiadói kopott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
223 KOMORNIK FERENC
Ahoj, Csehszlovákia!

Bp., 1981. Móra. 121 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1200Nem kelt el
224
Korea a szabadságért.

Képzőművészeti kiállítás a Nemzeti Szalonban. Katalógus.
Bp., 1953. Nemz. Szalon. 12 p., 12 sztl.lev. (képek).
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
225 KORNISS PÉTER
Elindultam világ útján…

Csoóri Sándor előszavával.
Bp., 1975. Corvina. Számozatlan!
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1800Nem kelt el
226 KOSÁRY DOMOKOS
A Görgey-kérdés és története.

Bp., 1936. Kir. Magy. Egy. Ny. 328 p., 1 sztl.lev.
Amatőr félvászon kötésben.
2500 Elkelt/Sold
227 KOSÁRY DOMOKOS
Magyarország története.

/Nemzetnevelők Könyvtára 1./.
Bp., 1943. Orsz. Közoktatási Tanács. 411 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
228 KOSÁRY DOMOKOS
Széchenyi Döblingben.

Bp., 1991. Magvető. 281 p., 4 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
Hozzátartozik: Péter Ernő dr.: A mi Széchenyink. Bp., 1942. A Széchenyi Munkaközösség 5. sz. kiadványa. 87 p. Fűzve, kiadói, kissé viseltes, foltos papírborítóban.
1400Nem kelt el
229 KOSSUTH LAJOS
A forradalom végnapjairól.

Görgey Artur: Gazdátlan levelek. /Görgey contra Kossuth/.
Bp., 1989. Helikon. 96 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
230 KOVÁCS ANDRÁS
A siklósi vár.

Pécs, 1957. Megyei Tanács VB. 69 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
231 KOVALCSIK ANDRÁS
Horváth Endre grafikusművész élete és munkássága.

Bp., 1986. Pénzjegynyomda. 87 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
232 KOZMA DEZSŐ
A valóság igézete.

Írók Kolozsvári szerkesztőségekben a századfordulón. 27 képpel.
Kolozsvár, 1972. Dacia. 187 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
233 KŐ ANDRÁS - NAGY J. LAMBERT
A hazáért éltek, haltak!

Kivégzettek 1948-1956.
Bp., 1994. Publica. 242 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
234
Költők idegenben.

Emigráns költők antológiája. Gréda József fordításai.
Cluj, 1940. Fraternitas. 147 p.
Fűzve, kiadói kopott papírborítóban.
1500Nem kelt el
235 KÖRMENDI GÉZA
A tatai fazekasság története.

Tatabánya, 1988. Megyei Tanács VB. 116 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
236 KÖRMÖCZI EMIL DR.
A vér betegségeinek gyógyítása.

Bp., 1904. Singer és Wolfner. 105 p., 11 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben (Leszik K.), körben festett lapszélekkel.
1300 Elkelt/Sold
237 KŐRÖSY LÁSZLÓ DR.
Esztergom.

Esztergom, 1887. Laiszky János. 456 p., 42 p.
Amatőr vászonkötésben.
2500 Elkelt/Sold
238 KŐSZEGI IMRE
Budavár ostroma 1945.

Bp., (1945.) Müller Károly. 94 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
239 KÖVI PÁL
Erdélyi lakoma.

Bukarest, 1980. Kriterion. 326 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. szakadt papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
240
Közhasznú esméretek tára.

Első kötet A - Baco.
Pesten, 1831. Wigand Otto. XX p., 8 sztl.lev., 538 p.
Korabeli kopottas félvászon kötésben.
2000 Elkelt/Sold
241 KRAUSE L. - MISHLER
Standard Catalog of World Coins.

1974.
Iola, 1974. Krause Publications. 864 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
242 KRIZA JÁNOS
Vadrózsák.

(Székely népköltési gyűjtemény). I-II-III.
Bp., 1943. Bibliotheca. XX p., 195 p., 175 p., 208 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban (3 db).
1800 Elkelt/Sold
243 KRÚDY GYULA
Esti út.

Elbeszélések.
Bp., é. n. Nyugat. 57 p., 3 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill., kissé viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
244 KRÚDY GYULA
Az utitárs.

Bp., 1919. Franklin. 129 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
245 KRÚDY GYULA
Az utolsó gavallér.

(Három kisregény).
Bp., 1944. ABC Könyvkiadó Rt. 322 p.
Fűzve, kiadói, kissé viseltes, ill. papírborítóban.
1800Nem kelt el
246 KUBINSZKY MIHÁLY - GOMBÁR GYÖRGY
Vasútállomások Magyarországon.

1846-1988.
Bp., 1989. Idegenforgalmi Prop. és Kiadó. 173 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben. Harántalakú!
1800 Elkelt/Sold
247 KUMOROVITZ L. BERNÁT
A magyar pecséthasználat története a középkorban.

Bp., 1993. MNM. 135 p., X tábla.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
248 KUNSZERY GYULA
Vegyétek és igyátok.

Versek. Dedikált!
Bp., 1932. Singer és Wolfner. 80 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Felvágatlan!
1200 Elkelt/Sold
249
Kutya történetek.

Angol eredetiből fordította: Reichard Piroska. /Ifjúsági Könyvtár 5. sz./.
Bp., é. n. Pallas. 143 p.
Kiadói, ill. (Jeges E.), kissé viseltes kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
250 KÜHNELT - LEDDIHN ERIK
Jezsuiták, nyárspolgárok, bolsevikik.

Regény. Ford.: Früchtl Ede. Ritka!
Bp., é. n. Pázmány P. Irod. Társ. 392 p.
Fűzve, kiadói ill., kissé viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
251 KÜLLŐS IMOLA
Betyárok könyve.

18 képpel!
Bp., 1988. Mezőgazdasági. 221 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
252 LA FONTAINE, JEAN DE
A szerelmes kurtizán.

Válogatott széphistóriák. Számozott: 1400/26. sz. példány.
Bp., 1963. Magyar Helikon. 169 p.
Kiadói aranyozott bőrkötésben.
1500Nem kelt el
253 LÁZÁR MÁRIA
Legyünk őszinték.

Dedikált! A kiváló színművésznő írásai szerzőkről, szerepekről, filmről stb. Ritka! Szövegközti és egészoldalas illusztrációkkal!
Bp., 1942. Cserépfalvi. 117 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
254 LE BON, GUSTAVE DR.
Múlt és Jövő.

(Gondolatok a világháborúról, békéről s a népek és a kultúra sorsáról). Ford.: dr. Wildner Ödön. /Kultúra és Tudomány/.
Bp., 1920. Franklin. 176 p.
Fűzve, kiadói, kissé viseltes papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
255
Leben und Geschichte Kaiser Joseph des Zweiten.

Zweiter Theil.
Amsterdam, é. n. k. n. 176 p.
Korabeli kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
256 LECHNER JENŐ DR.
A Magyar Nemzeti Múzeum épülete.

1836-1926. Képekkel!
Bp., 1927. A MNM Barátainak Egyesülete. 68 p., 8 p.
6000Nem kelt el
257 LEITNER ZOLTÁN
Jaj a legyőzöttnek…

Oradea, 1940. Grafica. 173 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
258 LENDL ADOLF DR.
Uti levelek két világrészből.

Harmincznyolcz színes képpel illusztrálva.
Bp., é. n. Heisler és Kózol. 3 sztl.lev., 157 p.
Kiadói aranyozott, festett, ill., dombornyomásos, kopott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
259 LEPOLD ANTAL DR. ÉS HOMOR IMRE
Esztergomi kalauz.

Második kiadás. (A város térképével).
Esztergom, é. n. Buzárovits Gusztáv. 148 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
260 LESTYÁN SÁNDOR
Zúg a nádas.

Szántó Piroska rajzaival.
Bp., 1954. Ifjúsági Könyvkiadó. 157 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. Félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
261 LEXIKON!
Magyar Irodalmi Lexikon.

I-II-III. kötet. Főszerk.: Benedek Marcell.
Bp., 1963-65. Akadémiai. 727 p., 637 p., 614 p.
Kiadói vászonkötésben. (3 db).
5000Nem kelt el
262
Lélekelemzési Tanulmányok.

Dolgozatok a pszichoanalízis főbb kérdéseiről. Reprintje! Az 1933-as kiadás.
Bp., 1993. Párbeszéd Kiadó. 311 p., XXVIII p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
263 LIENER GYÖRGY
Autótípusok.

Bp., 1969. Műszaki. 320 p.
Kiadói kartonkötésben, viseltes ill. papír védőborítóban.
2000 Elkelt/Sold
264 LISZKA JÓZSEF
Két Duna keríti…

Tanulmányok a Csallóköz néprajzához.
Pozsony, 2005. Kalligram. 283 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1300 Elkelt/Sold
265 LONDON, JACK
A játék.

I. kiadás! Balázsffy Rezső képeivel.
Bp., 1922. Pantheon. 100 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1800Nem kelt el
266 LUKACHICH GÉZA, BÁRÓ SOMORJAI
A Doberdó védelme az első isonzói csatában.

Bp., 1918. Athenaeum. 89 p., 1 sztl.lev.
Amatőr kopott félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
267 LUKÁCS GYÖRGY
A társadalmi lét ontológiájáról.

I-II-III. kötet.
Bp., 1976. Magvető. 452 p., 859 p., 388 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban. (3 db).
2800Nem kelt el
268 MADARÁSZ ANDOR
A Balaton világa.

Bp., 1953. Művelt Nép. 166 p., 1 sztl.lev., XX tábla (képek).
Kiadói ill. Félvászon kötésben, régi könyvtári pecsétekkel.
1000 Elkelt/Sold
269
A magyar dal.

Ezer magyar népdal. Összegyűjtötte, kiválogatta, zongorára és énekhangra harmonizálta Kun László.
Bp., é. n. Könyves Kálmán magyar műkiadó Rt. 108 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott, festett, díszes, de kissé kopott vászonkötésben. (Gottermayer N.).
4000 Elkelt/Sold
270
A magyar falu építészete.

Szerk.: Károlyi Antal, Perényi Imre, Tóth Kálmán és Vargha László. Gazdag képanyaggal! Megjelent 2000 pld.!
Bp., 1955. Műszaki. 202 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben.
3000 Elkelt/Sold
271
Magyar Fürdőkalauz.

II. évf. 4-7. szám. Szerk.: Erdős József.
Bp., 1909. Engländer és társa. 330 p.
Kiadói festett, ill., kissé viseltes vászonkötésben.
2800 Elkelt/Sold
272
A magyar horgászat kézikönyve.

I. kiadás! Szerk.: Berényi János, Farkasházy Tibor és Vigh József. Byssz Róbert és Zórád Ernő rajzaival.
Bp., 1951. Magyar Országos Horgász Szövetség. 404 p.
Kiadói ill. Félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
273 MAGYAR IMRE - GYŐRFFY VILLÁM ANDRÁS
Iskolalovaglás.

Spanyol lovasiskola Magyarországon.
Bp., 1988. Mezőgazdasági. 167 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
274
A magyar királyi Hadimúzeum ismertetése.

Bp., 1940. M. Kir. Áll. Ny. 15 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
275
A Magyar Nemzeti Bank története.

I-II.
Bp., 1993. Közgazdasági és Jogi Kiadó. 593 p., 403 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban, újszerű állapotban. (2 db).
3500Nem kelt el
276
Magyar szentek.

Szekfű Gyula bevezetőjével. Írták: Balanyi György, Meszlényi Antal, Fest Sándor, Molnár Ernő, Hermann Egyed, Rónay György, Ibrányi Ferenc, Teller Frigyes, Kühár Flóris, Thurzó Gábor, Lovass Gyula, Varjú Elemér. Metszetek hasonmásaival.
Bp., é. n. Révai. 444 p.
Kiadói vászonkötésben.
1500Nem kelt el
277
Magyar Törvénytár.

1902. évi Törvényczikkek.
Bp., 1903. Franklin. 124 p., 2 sztl.lev. A második sztl.lev.-ből fölül hiányzik!
Kiadói aranyozott félbőr kötésben.
3000Nem kelt el
278
Magyar Törvénytár.

1904. évi Törvényczikkek.
Bp., 1905. Franklin. VII p., 237 p.
Kiadói aranyozott félbőr kötésben.
3000Nem kelt el
279
Magyar Törvénytár.

1909. évi Törvényczikkek.
Bp., 1910. Franklin. VI p., 475 p.
Kiadói aranyozott félbőr kötésben.
3000Nem kelt el
280
A magyar vidék ételkülönlegességei.

Összeállította: Keller László és Domonyi András. Ritka!
Bp., 1957. Közg. és Jogi. 67 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
281
Magyar Zsidók Naptára.

1942.
Bp., 1942. Nádor Jenő. 386 p., 5 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben.
4200Nem kelt el
282
Magyarország tiszti cím és névtára.

IL. évf. 1942. Szerkeszti és kiadja a M. Kir. Közp. Stat. Hiv.
Bp., 1942. M. Kir. Áll. Ny. XX p., 963 p.
Kiadói kopottas, aranyozott vászonkötésben.
5000 Elkelt/Sold
283
A Magyarság Évkönyve.

1932. Szerk.: Radnai Endre és Vaska Géza.
Bp., 1932. Globus. 239 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
284
A maláriáról.

Írták az 1937 évi malária tovább képző tanfolyam előadói. Sajtó alá rendezte: Dr. Lőrincz Ferenc. Ritka!
Bp., 1939. Magy. Orv. Könyvkiadó Társ. X p., 173 p., 1 tábla.
Kiadói vászonkötésben.
3000Nem kelt el
285 MARCZALI HENRIK
Magyarország története.

Első rész (1-392. oldal). /Egyetemes és hazai történelem I./.
Bp., 1912. Athenaeum. 392 p.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos vászonkötésben. Kötése kopott, gerincén fölül kis hibával.
2800Nem kelt el
286 MARJAI IMRE
Nagy hajóskönyv.

Bp., 1981. Móra. 258 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
287 MARKÓ ÁRPÁD
II. Rákóczi Ferenc.

1676-1735. /Kincsestár 142./.
Bp., 1935. Magyar Szemle. 79 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
288 MARKOVITS RODION
Szibériai garnizon I-II.

I. kiadás! Kollektív riport regény.
Cluj - Kolozsvár, 1927. Lapkiadó Nyomdai Műintézet Rt. 288 p., -616 p.
Fűzve, kiadói ill. (Papp Aurél) papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
289 MARÓT SÁNDOR
A világ ablaka.

Oradea, (1936.) Sonnenfeld Rt. 166 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. A papírborító sérült, hiányos!
1200Nem kelt el
290 MATTY JÁNOS
Propaganda és valóság.

H. n. é. n. Szerző. 75 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
291 MÁRAI SÁNDOR
A gyertyák csonkig égnek.

Regény.
Bp., é. n. SZEFHE. 210 p.
Kiadói félvászon kötésben, fölül festett lapszélekkel.
800 Elkelt/Sold
292 MÁRAI SÁNDOR
Röpirat a nemzetnevelés ügyében.

I. kiadás!
Bp., 1942. Révai. 112 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
293 MÁRKUSNÉ BEER ERZSÉBET
Én és az Uram.

Bp., 1940. Általános Nyomda. 143 p.
Kiadói vászonkötésben, a könyvtest elvált a kötéstől.
1200Nem kelt el
294 MÁTÉ GYÖRGY
Budapest szabad!

Dokumentum értékű képanyaggal!
Bp., 1980. Móra. 249 p., 5 sztl.lev.
Kiadói ill., festett egészvászon kötésben.
800Nem kelt el
295
Mátyás király emlékkönyv.

Kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára. Szerk.: Dr. Márki Sándor.
Bp., 1902. Athenaeum. 1 tábla, VIII p., 316 p.
Kiadói díszes, aranyozott vászonkötésben, borítón vízfolt nyomaival.
5000 Elkelt/Sold
296 MEINCK, WILLI
Marco Polo kalandos ifjúsága.

Regény. Ford.: Sós Endre.
Bp., 1959. Móra. 327 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
800Nem kelt el
297 MERÉNYI FERENC
A magyar építészet.

2. változatlan kiadás. 1867-1967.
Bp., 1970. Műszaki. 179 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1200Nem kelt el
298 MERÉNYI LIPÓT
Legujabb franczia nyelvtan, kisebb ifjak s nevelő intézetek számára.

Budán, 1845. M. Kir. Egy. 4 sztl.lev., 111 p.
Hozzákötve: Merényi Lipót: Franczia nyelv szókötése. Pesten, 1846. Beimel J. 51 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
299 MERESKOVSZKÍJ
Napoleon az ember.

I-II. Ford.: Havas József.
Bp., é. n. Dante. 259 p.
Kiadói aranyozott félbőr (?) kötésben.
1200 Elkelt/Sold
300 MERESKOVSZKÍJ
Napoleon élete.

I-II. Ford.: Havas József.
Bp., é. n. Dante. 358 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott félbőr (?) kötésben.
1200 Elkelt/Sold
301 MIKÓ IMRE
Változatok egy témára.

Tanulmányok.
Bukarest, 1981. Kriterion. 192 p., 2 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
302 MIKSZÁTH KÁLMÁN
Jókai Mór élete és kora.

I-II.
Bp., é. n. Révai. 266 p., 1 sztl.lev., 251 p.
Amatőr félvászon kötésben, egybekötve.
1000 Elkelt/Sold
303 MIKSZÁTH KÁLMÁN
A két koldusdiák.

Zádor István rajzaival.
Bp., é. n. Révai. 135 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
304 MILNE, A. A.
Micimackó kuckója.

Ford.: Karinthy Frigyes. Ernest H. Shepard képeivel.
Bp., é. n. Kossuth. 127 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben, hátsó borítón alul vízfolt nyomaival.
800 Elkelt/Sold
305
" Minden doktorságot csak ebből késértek" .

Szemelvények a XVI-XVII. század magyar nyelvű orvosi kézikönyveiből. /Magyar Hírmondó/.
Bp., 1983. Magvető. 453 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
306 MINIKÖNYV!
30 év bélyegeink tükrében.

Bp., 1975. Postavezérigazgatóság. 188 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben. M: 70x50 mm.
1500 Elkelt/Sold
307 MÓCSY ANDRÁS
Pannónia a korai császárság idején.

/Apollo Könyvtár 3./.
Bp., 1975. Akadémiai. 201 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1300 Elkelt/Sold
308 MOHÁCSI JENŐ
Lidércke.

Madách Imréné Fráter Erzsébet életének és halálának regénye.
Bp., é. n. Nyugat. 187 p., 2 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
309 MOHOLY NAGY LÁSZLÓ
100 Foto.

Bp., 1995. Magyar Fotográfiai Múzeum - Pelikán Kiadó. 173 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, régi könyvtári pecsétekkel.
1500 Elkelt/Sold
310 MOLNÁR FRIGYES DR.
A homoki szőlőtermelés korszerűsítése.

Bp., 1961. Mezőgazdasági. 144 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2000Nem kelt el
311 MOLNÁR GÁL PÉTER
A Páger-ügy.

Képekkel!
Bp., 1988. Pallas. 285 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
312 MONTAND, YVES
Csupa napfény a szívem.

Ford.: Badics László. Aláírt!
Bp., 1957. Európa. 148 p.
Fűzve, kiadói félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
313
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve.

Studia Archaeologica VI. Aláírt! Az aradi múzeum késő középkori kályhacsempe és kályhaszem gyűjteménye!
Szeged, 2000. Stud. Arch. 29 p. - 468 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
314 MORBITZER DEZSŐ
Városépítészet és kertészet.

Különlenyomat a Városi Szemle XXIII. évfolyamából. Képekkel!
Bp., 1937. Bp. Székesfőváros házinyomdája. 20 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban, hátsó borító hiányzik!
1400 Elkelt/Sold
315
Móricz Zsigmond művei.

Rab oroszlán. Forró mezők. Kivilágos kivirradtig. Az Isten háta mögött. A galamb papné. Szegény emberek. Kerek Ferkó. A tűznek nem szabad kialudni. Sárarany. A fáklya. Magyarok. Hét krajcár. Harmatos rózsa. Légy jó mindhalálig.
Bp., 1939. Athenaeum.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben (piros). (14 db).
8000 Elkelt/Sold
316 MUHARAY E. - BARTÓK J.
Balladamondó Könyv.

Magyar népballadák beszélő és énekes előadására.
Bp., é. n. " Szépmíves Műhely" kiadása. 142 p.
Kiadói kartonkötésben, gerince szakadt!
1200 Elkelt/Sold
317
A munka termelékenysége a kolozsvári vasúti főműhelyekben.

Szerk.: Dr. Kohn Hillel. Dedikált!
Kolozsvár, 1948. Minerva. 114 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1400Nem kelt el
318 MŰEMLÉKEINK! DERCSÉNYI DEZSŐ
A jáki templom.

Bp., 1957. Képzőművészeti Alap. 46 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
319 MŰEMLÉKEINK! ÉRI ISTVÁN
Nagyvázsony.

Bp., 1969. Pannonia. 79 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
320 MŰEMLÉKEINK! FEUERNÉ TÓTH RÓZSA
Margitsziget.

Bp., 1957. Képzőművészeti Alap. 35 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
321 MŰEMLÉKEINK! GERŐ GYŐZŐ
Pécs török műemlékei.

Bp., 1960. Képzőművészeti Alap. 48 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
322 MŰEMLÉKEINK! GERŐ LÁSZLÓ
A pesti belvárosi plébániatemplom.

Bp., 1956. Képzőművészeti Alap. 47 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
323 MŰEMLÉKEINK! GERŐ LÁSZLÓ
A siklósi vár.

Bp., 1958. Képzőművészeti Alap. 47 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
324 MŰEMLÉKEINK! HÉJJ MIKLÓS
Visegrád.

Bp., 1956. Képzőművészeti Alap. 69 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
325 MŰEMLÉKEINK! KUTHY SÁNDOR
A pesti Egyetemi Templom.

Bp., 1960. Képzőművészeti Alap. 47 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
326 MŰEMLÉKEINK! MOLNÁR JÓZSEF
Szigetvár török műemlékei.

Bp., 1958. Képzőművészeti Alap. 34 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
327 MŰEMLÉKEINK! PATAY PÁL
Szécsény műemlékei.

Bp., 1965. Pannonia. 64 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
328 MŰEMLÉKEINK! SALLAY MARIANNA
A fertődi Eszterházy-kastély.

Bp., 1959. Képzőművészeti Alap. 42 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
329 MŰEMLÉKEINK! SZABÓ ERZSÉBET
A pesti Ferences templom.

Bp., 1959. Képzőművészeti Alap. 34 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
330 MŰEMLÉKEINK! SZALAI IMRE
A Városliget.

Bp., 1966. Pannónia. 32 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
331 MŰEMLÉKEINK! SZENTLÉLEKY TIHAMÉR
A szombathelyi Isis-szentély.

Bp., 1960. Képzőművészeti Alap. 34 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
332 MŰEMLÉKEINK! VAJKAI AURÉL
Balaton melléki présházak.

Bp., 1958. Képzőművészeti Alap. 46 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
333 MŰEMLÉKEINK! VÉGVARI LAJOS
A sümegi Maulbertsch-freskók.

Bp., 1967. Pannonia. 46 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
334 MŰEMLÉKEINK! VOIT PÁL
Az egri minorita templom.

Bp., 1971. Pannonia. 47 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
335 MŰEMLÉKEINK! ZÁDOR ANNA
A Magyar Nemzeti Múzeum.

Bp., 1961. Képzőművészeti Alap. 58 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
336 A MŰVÉSZET KISKÖNYVTÁRA 106. TELEPY KATALIN
Iványi Grünwald.

53 képpel!
Bp., 1976. Corvina. 32 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900Nem kelt el
337 A MŰVÉSZET KISKÖNYVTÁRA 120. KAMPIS ANTAL
Ilosvai Varga István.

52 képpel!
Bp., 1978. Corvina. 31 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900Nem kelt el
338 N. NAGYVÁTHY JÁNOS
Magyar házi gazdasszony.

Reprint!
Bp., 1987. Mezőgazdasági. 257 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
339 NAFTALI BEN DORÁ KRAUS
A Talmud bölcsei.

2. kiadás. Az ősi Forrás sorozat 3. kötete.
Bp., 2000. Ulpius Ház. 303 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
340 NAGY IMRE
Ötezer vicc.

IV. kötet (3001-4000).
Bp., 1932. Az Ojság kiadása. 240 p.
Kiadói félvászon kötésben. (Töredék!).
1400 Elkelt/Sold
341
Nagy Zoltán grafikusművész munkáiból.

Bp., é. n. Pénzjegynyomda. Számozatlan!
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
342 NAGYBÁKAY PÉTER
A magyarországi céhes kézművesipar jelvényei.

Képekkel!
Bp., 1995. MNM. 212 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
343
Nagyvadak - közelről.

Válogatta, fordította és a bevezetőt írta: Jékely Endre. Képekkel!
Bp., 1971. Gondolat. 342 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800Nem kelt el
344
NALA a Mahá-bhárata czímű szanszkrit költemény epizódja.

Átdolgozta: Michalek Manó.
Eger, 1886. Érsek-Lyceumi Nyomda. 231 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Felvágatlan!
1200Nem kelt el
345
Napkelet felfedezése.

Julianus, Plano Carpini és Rubruk utijelentései. Közreadja: Győrffy György. Ritka!
Bp., 1965. Gondolat. 273 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
346
Naptár!

Uj Nagy Mese-Naptár az 1923-ik évre. Szórakoztató évkönyv a nagyközönség használatára.
Bp., 1923. Rózsa Kálmán és neje. 160 p., X p., 16 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben, a jelzett műmellékletek nélkül.
2000 Elkelt/Sold
347 NÁRAY - BERKÓ
Légitámadás.

Bp., (1936.) Kir. Magy. Egy. Ny. 304 p.
Kiadói ill., festett vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
348 NEMESKÉRI KISS SÁNDOR
Figyeltem.

Emberek, állatok, gyerekek, asszonyok. Keglevich Jenke grófnő rajzaival.
Bp., 1942. Dr. Vajna és Bokor. 284 p., 2 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
349 NÉMETH LÁSZLÓ
Móricz Zsigmond.

Bp., 1943. Turul. 111 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. javított papír védőborítóban.
1100Nem kelt el
350 NÉPEK MESÉI
Az arany teknősbéka.

Vietnami népmesék. Ford.: Nguyen Huu Thut.
Bp., 1956. Új Magyar Könyvkiadó. 93 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
351 NÉPEK MESÉI
Az aranyfonó lányok.

Észt népmesék. Ford.: Bereczki Gábor.
Bp., 1968. Európa. 167 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
352 NÉPEK MESÉI
Asszony-unokája.

Vogul népmesék. Ford.: Gulya János.
Bp., 1959. Európa. 186 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
353 NÉPEK MESÉI
Az elcserélt asszonyok.

Lengyel népmesék. Ford.: Kerényi Grácia.
Bp., 1962. Európa. 194 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
354 NÉPEK MESÉI
Eldorádó.

Perui ősmondák. (Az inka birodalmának mondáiból). Ford.: Boglár Lajos.
Bp., 1967. Európa. 179 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
355 NÉPEK MESÉI
Fehérvirág.

Portugál népmesék. Ford.: Boglár Lajos.
Bp., 1959. Európa. 83 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
356 NÉPEK MESÉI
A föld szépe.

Albán népmesék. Ford.: Schütz István.
Bp., 1957. Európa. 241 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. sérült papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
357 NÉPEK MESÉI
A gonosz királynék.

Kásmiri népmesék. Ford.: Szőke Sándorné.
Bp., 1958. Európa. 185 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
358 NÉPEK MESÉI
Hadmenet, nászmenet.

Irtisi osztják mesék és mondák. Ford.: Vértes Edit.
Bp., 1975. Európa. 202 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
359 NÉPEK MESÉI
Hárun Arrasid gyűrűje.

Marokkói népmesék. Válogatta, fordította: Katona Tamás és Molnár Imre.
Bp., 1960. Európa. 204 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
360 NÉPEK MESÉI
A hulladémon huszonöt meséje.

Szanszkrit tündérmesék. Ford.: Vekerdi József.
Bp., 1963. Európa. 188 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
361 NÉPEK MESÉI
Kígyót szült az öregasszony.

Mari népmesék. Ford.: Arany János és Enyedy György.
Bp., 1962. Európa. 187 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
362 NÉPEK MESÉI
A Laima és a két anya.

Lett népmesék. Ford.: Brodszky Erzsébet.
Bp., 1972. Európa. 291 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
363 NÉPEK MESÉI
Mese a tölgyfa tetején.

Csuvas mesék. Ford.: Agyagási Klára, Czeglédi Katalin, Hering Margit, Róna-Tas András, Szalontai Judit, Zahemszky László.
Bp., 1977. Európa. 275 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1400 Elkelt/Sold
364 NÉPEK MESÉI
A nyírfa-fiúcska.

Mesék az Amur partjáról. Ford.: Diószegi Vilmos.
Bp., 1957. Európa. 186 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
365 NÉPEK MESÉI
A nyolcszirmú lótusz.

Tibeti legendák és mesék. Ford.: Róna Tas András.
Bp., 1958. Európa. 128 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
366 NÉPEK MESÉI
OBI a gőgös kókuszdió.

Kubai joruba mítoszok és mesék. Ford.: Dornbach Mária.
Bp., 1977. Európa. 183 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
367 NÉPEK MESÉI
Az oroszlán-menyasszonyok.

Dél-Afrikai népmesék. Ford.: Borbás Mária.
Bp., 1961. Európa. 175 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
368 NÉPEK MESÉI
A pórul járt viziszellem.

Zürjén népmesék. Válogatta, fordította: Vászolyi Erik.
Bp., 1964. Európa. 229 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
369 NÉPEK MESÉI
A Tuói főnök.

Uj-Kaledoniai mesék és mítoszok. Ford.: Vargyas Gábor.
Bp., 1979. Európa. 242 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. Papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
370 NÉPEK MESÉI
Urasima Taró a szegény halász.

Japán népmesék. Ford.: Balogh Barna és Büky Béla.
Bp., 1965. Európa. 259 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
371
Népünk hagyományaiból.

1956. A társadalmi néprajzi gyűjtők legjobb néprajzi leírásai. Szerk.: Morvay Péter, Simon Józsefné és Igaz Mária.
Bp., 1956. Művelt Nép. 179 p.
Kiadói ill. Kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
372 NOVÁK LÁSZLÓ
Mezővárosi népművészet.

Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd.
Nagykőrös, 1982. Arany J. Múzeum. 352 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
373 NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA
Öt évszázad címerei.

A Magy. Orsz. Levéltár címereslevelein. Címerképekkel!
Szekszárd, 1999. Babits Kiadó. 522 p.
Kiadói ill. kartonkötésben, újszerű állapotban.
6000 Elkelt/Sold
374 O. NAGY. GÁBOR
Mi fán terem?

Második, részben átdolgozott kiadás. Magyar szólásmondások eredete.
Bp., 1965. Gondolat. 355 p.
Kiadói félvászon kötésben, kissé viseltes papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
375 OLÁH LÁSZLÓ
Kelet, az ezerarcú óriás.

Képekkel!
Bp., 1990. Pátria. 511 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800Nem kelt el
376
Az Országgyűlés Felsőháza.

Összeállította: Dr. Térfy Gyula.
Bp., 1926. Franklin. 67 p.
Amatőr kopottas félvászon kötésben.
1400 Elkelt/Sold
377 ORWELL, GEORGE
Állati gazdaság.

Ford.: Zúz Tamás.
Páris, 1983. Irodalmi Ujság Sorozata. 140 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
378
Öltözködés és divat.

Szerk.: báró Hatvany Lili. Munkatársai voltak: Bácskai Magda, Feiks Jenő és Ráth-Végh István. Illusztrációk: Feiks Jenő rajzai és egykorú képek.
Bp., é. n. Pesti Napló. 338 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
379 ÖLYVEDI VAD IMRE
Nemesség igazolás.

Szeged, 1923. Kubissy I. 92 p.
Fűzve, amatőr papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
380
Öreg diák visszanéz…

Szerk.: Dr. György Lajos. Kiadják a kolozsvári róm. kath. főgimnázium öreg diákjai. Ritka!
Cluj - Kolozsvár, 1926. Minerva. 186 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
381 ÖRÖSI PÁL ZOLTÁN
Kis méhészkönyv.

Bp., 1954. Mezőgazdasági. 148 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1400Nem kelt el
382 P. BRESTYÁNSZKY ILONA
Kovács Margit.

Bp., 1976. Képzőművészeti Alap - Corvina. 221 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2000Nem kelt el
383 PALLAI SÁNDOR
Ötvösség, nemesfémipar, divatékszer készítés.

3. bővített átdolgozott kiadás.
Bp., 1976. Műszaki. 397 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
2800Nem kelt el
384 PAPP LÁSZLÓ DR.
A szabadfogású birkózás.

Képekkel!
Bp., 1944. Szerző. 203 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. A borító elvált a könyvtesttől.
1500 Elkelt/Sold
385 PÁLL ISTVÁN
Szabolcs megye népi étkezése a XIX. sz. közepén.

Szentendre, 1987. Néprajzi Múzeum. 147 p., 1 térképmelléklet.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
386
A párisi kölcsönösen segélyező Magyar Egylet kimutatása 1877. év második felében tett működéséről.

Bp., 1878. Franklin. 24 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800Nem kelt el
387
„A Párt foglya voltam”.

Demény Pál élete. Szerk.: Kiss József.
Bp., 1988. Medvetánc Könyvek. 221 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
388
A pártélet kisszótára.

Szerk.: Dus Ágnes.
Bp., 1984. Kossuth. 174 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800Nem kelt el
389 PESOVÁR FERENC
Béres vagyok, béres.

Fejér megyei népzene.
Székesfehérvár, 1982. Műv. Központ. 324 p.
Kiadói kartonkötésben.
1200Nem kelt el
390 PETHŐ SÁNDOR
Politikai arcképek.

Az uj Magyarország vezéregyéniségei.
Bp., 1911. " Élet" . 146 p., 6 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Újrafűzésre szorul!
1200 Elkelt/Sold
391 PETŐ MARGIT
Kedves vendég, tiszteltessél, nálunk megvendégeltessél.

A matyó konyha. Dedikált!
Bp., 1987. Gondolat. 205 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. Papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
392 PETŐCZ ANDRÁS
A jelben-létezés méltósága.

Írások 1982-1990. Képekkel! Dedikált!
Bp., 1990. Colosseum. 164 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1300Nem kelt el
393 PEVSNER, NIKOLAUS
Az európai építészet története.

Nyugat-Európa a X. századtól a XX. századig. Ford.: Borbás Mária.
Bp., 1972. Corvina. 506 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1400 Elkelt/Sold
394 PICK, ALBERT
Standard Catalog of World Paper Money.

München, (1980.) Battenberg - Krause. 1088 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
395
Pierre Lescalopier utazása Erdélybe.

1574. Közreadja: Benda Kálmán és Tardy Lajos. /Bibliotheca Historica/.
Bp., 1982. Európa - Helikon. 134 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
396 PILINSZKY JÁNOS
A mélypont ünnepélye.

I-II.
Bp., 1984. Szépirodalmi. 539 p., 234 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban. (2 db).
2200 Elkelt/Sold
397 PILINSZKY JÁNOS
A nap születése.

Bálint Endre rajzaival.
Bp., 1974. Móra. 91 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
800Nem kelt el
398 PINTÉR ISTVÁN
Botrányok a XX. században.

Bp., 1969. Gondolat. 371 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
399 PINTÉR ISTVÁN
Kémtörténetek a XX. századból.

Bp., 1967. Gondolat. 480 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
400 PINTÉR KÁROLY
Magyarország halai.

Második, átdolgozott kiadás. Biológiájuk és hasznosításuk.
Bp., 2002. Akadémiai. 222 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
2600 Elkelt/Sold
401 PLUHÁR ISTVÁN - SZEPESI GYÖRGY
Szerelmünk a mikrofon.

Bp., 1968. Sport. 366 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800Nem kelt el
402 POHL ARTUR
Tiroli tallérok.

1482-1777. Hazai forgalmuk a hódoltság korában (1566-1657).
Bp., 1973. MÉE. 88 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
403 PORCSALMY GYULA
Magyar történelmi elbeszélések.

Ritka!
Debrecen, 1957. Debreceni Írások. 117 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
404
A Posta Kísérleti Intézet (PKI) 100 éve.

(1891-1991). Gazdag képanyaggal!
Bp., 1991. Távközlési Könyvkiadó. 334 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
2800 Elkelt/Sold
405 PREHODA JÓZSEF
Üzemi szőlőfeldolgozás.

I-II.
Bp., 1961. Mezőgazdasági. 210 p., 264 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. (2 db).
1500Nem kelt el
406 RADE KÁROLY - RENICH BÉLA
Útmutatás ablakaink és erkélyeink virágdíszítésére, virágaink ápolására.

Bp., 1929. " Virágos Budapest - virágos Magyarország" előkészítő bizottsága. 36 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
407 RÁDICS KÁROLY
Móricz Zsigmond a Nyugat szerkesztője.

1929-1933. Gépelt! Készült 350 pld.-ban!
Nyíregyháza, 1989. M. Zs. Megyei és Városi Könyvtár. 401 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
408
Rákosi Jenő élete és művei.

Szerk.: Süle Antal.
Bp., 1930. Fővárosi Könyvkiadó. 448 p.
Kiadói félvászon kötésben.
2500 Elkelt/Sold
409
A rendőrség Szolgálati Szabályzata.

Szolgálati használatra! A Szolg. Szab. módosítása a kötetbe helyezve!
Bp., 1968. Belügyminisztérium. 127 p.
Kiadói kartonkötésben.
800Nem kelt el
410
Repülőgép műszertan.

Bp., 1951. Repülő Szövetség. 44 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
411
Régi magyarországi nyomtatványok.

1473-1600.
Bp., 1971. Akadémiai. 928 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
15000Nem kelt el
412
Régi magyarországi nyomtatványok.

Második kötet. 1601-1635.
Bp., 1983. Akadémiai. 855 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
15000Nem kelt el
413
Régi magyarországi nyomtatványok.

Harmadik kötet. 1636-1655.
Bp., 2000. Akadémiai. 1117 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
15000Nem kelt el
414
A régi Pest-Buda.

Szerk.: Ráth-Végh I. - Agárdi F. - Tiszay Andor. /Hasonmás Mulatságok 4./.
Bp., 1957. Bibliotheca. 112 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
415
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten.

1054-1717. Összegyűjtötte: Szamota István. /Olcsó Könyvtár 767-772. sz./.
Bp., 1891. Franklin. 559 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
416 RÉZLER GYULA
A magyar nagyipari munkásság kialakulása.

1867-1914.
Bp., 1938. Rekord Könyvkiadó. 209 p.
Kiadói aranyozott, kissé kopott vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
417
A Rimamurány - Salgótarján-i vasmű részvény-társaság hengerelt vasgyártmányainak szelvény-gyűjteménye.

1915.
Bp., 1915. Posner. 214 p., XVI p.
Kiadói festett, feliratos vászonkötésben.
2400Nem kelt el
418 RITOÓK ZSIGMOND
A görög énekmondók.

/Apollo Könyvtár 2./.
Bp., 1973. Akadémiai. 163 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
419 RÓHEIM GÉZA
A csurunga népe.

Képekkel! Reprintje! Az 1932-es kiadás.
Bp., 1992. Párbeszéd Könyvek. 331 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
420 ROMÁN JÓZSEF
Mohamed élete.

Bp., 1966. Móra. 297 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
421 RONSARD, PIERRE
Verseiből.

Ford.: Pál Endre.
Bp., 1941. Officina. 73 p., 3 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Felvágatlan!
800Nem kelt el
422 ROSENBERG, LEOPOLD
A zsidó vallás törvényei.

A Sulchan Aruch dióhéjban.
Bp., 1998. Makkabi. 110 p.
Kiadói kartonkötésben.
1400 Elkelt/Sold
423 RUZICSKAY GYÖRGY RAJZMŰVE
Tessedik Sámuel élete.

Ritka!
Szarvas, 1970. Városi Tanács VB. 141 p.
Kiadói aranyozott félvászon kötésben.
4500Nem kelt el
424 S. SZABÓ JÓZSEF
Kálvin János élete és reformációja.

Debreczen, 1909. Hegedűs és Sándor. 32 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
425
Sárospataki Kalauz.

Szerk.: Harsányi István. 45 képpel.
Sárospatak, 1926. Ref. Főiskolai ny. 107 p., 16 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
426 SCHERER PÉTER PÁL DR.
A nagybirtok.

Bp., 1939. Szerző. 416 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. (Horváth Jenő) papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
427 SCHMIDT EGON
Madárdal erdőn-mezőn.

Bp., 1981. Natura. 159 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900Nem kelt el
428 SCHOEN ARNOLD DR.
A pesti Kálvin-téri református templom.

16 képpel. /Kálvin Könyvtár 33. szám/.
Bp., 1939. Muraközy Gyula. 30 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
429 SCHÖN, GÜNTER
Weltmünzkatalog 20. Jahrhundert.

1984. I-II.
München, 1984. Battenberg. 745 p., -1462 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. (2 db).
1200 Elkelt/Sold
430 SCHREYER, WOLFGANG
Figyelő szemek az égbolton.

Ford.: Mészáros Klára. A légi felderítés és a légi kémkedés története.
Bp., 1969. Kossuth. 387 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800Nem kelt el
431 SHAW, G. B.
Vélemények - Gondolatok.

Ford.: Ruttkay Kálmán. /Aurora IX./.
Bp., 1958. Bibliotheca. 215 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
432 SHERIDAN, W.
Az öt koponya.

Ford.: Zigány Árpád. /1. Pengős regények/.
Bp., é. n. Palladis Rt. 239 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
433 SIEGFRIED, ANDRÉ
A Földközi-tenger.

36 ábrával. Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.
Bp., é. n. Franklin. 173 p., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban. A borító kissé viseltes.
1200Nem kelt el
434 SIKLÓS OLGA - MAGYAR PÁL
Ungarische Küche für jedermann.

Bp., 1974. Corvina. 452 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
435 SIKLÓSSY LÁSZLÓ DR.
A régi Budapest erkölcse I-II-III.

I. A magyar középkor erkölcse. II. A prostitució (1541-1848). III. A polgári erkölcs.
Bp., 1922-23. Táltos. 207 p., 288 p., 213 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. (3 db).
4500 Elkelt/Sold
436
Sir Gawain és a zöld lovag zord históriája régi angol versben a brit előidőkből.

Ford.: Vajda Miklós. Középkori angol lovaghistória.
Bp., 1960. Magyar Helikon. 110 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott selyemkötésben.
1200Nem kelt el
437 SÓLYOM JÓZSEF - SZABÓ LÁSZLÓ
A zuglói nyilasper.

Fényképekkel!
Bp., 1967. Kossuth. 382 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
438 SOÓS - SCHOLTZ
Borgazdaságtan.

Bp., 1956. Mezőgazdasági. 525 p.
Fűzve, kiadói, kissé viseltes papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
439 SWIFT, JONATHAN
Gullivers voyage to Lilliput.

Bp., é. n. Lantos Edition. 80 p.
Fűzve, kiadói ill., kissé viseltes papírborítóban.
800Nem kelt el
440
A szabadság kapujában.

A Szabad Európa Rádió emlékműsora a magyar forradalom és szabadságharc harmincadik évfordulóján. Részletek.
Giromagny (France), é. n. Szikra Ny. 384 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1800Nem kelt el
441 SZABÓ LŐRINC
Szavakkal nő a gyász.

/Mikrokozmosz Füzetek/.
Bp., 1974. Szépirodalmi. 26 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
442 SZABÓ LŐRINC
Válogatott versei.

I. kiadás! /Új Írók 8. szám/.
Bp., 1934. Nagy Károly és társai. 96 p.
Fűzve, kissé viseltes papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
443 SZABÓ T. ATTILA
Nyelv és település.

Tanulmányok.
Bp., 1988. Európa. 555 p., 2 melléklet.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1400 Elkelt/Sold
444 SZAKÁCS MARGIT
Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon (1840-1945).

Bp., 1997. MNM. 303 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
445 SZAMUELY TIBOR
Riadó.

Válogatott cikkek és beszédek. Kun Béla előszavával.
Bp., 1957. Kossuth. 210 p., 1 tábla (szerző).
Kiadói félvászon kötésben.
800Nem kelt el
446 SZEDER - VARGA
Hajrá Honvéd!

Képekkel!
Bp., 1970. Zrínyi. 190 p., 4 sztl.lev.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
447
Szeged.

Szab. kir. város útmutatója.
Szeged, 1932. Városi ny. 32 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
448
Szegény asszony szakács-könyve.

Szerk.: Zsenka néni. Reprint!
H. n., é. n. Somogyi Könyvtár. 102 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
449
Szent István.

Első nagy királyunk élete és alkotásai.
Bp., 1938. Kir. Magy. Egy. Ny. 88 p., 3 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
450
Székács Emlékkönyv.

Pozsony - Bp., 1912. Hornyánszky. XII p., 568 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben, körben festett lapszélekkel.
1400Nem kelt el
451 SZÉKELY TIBOR
Kumevava, az őserdő fia.

Bp., 1988. Magyar Eszperantó Szövetség. 90 p., 3 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Harántalakú!
800Nem kelt el
452 SZMRECSÁNYI MARIANNE
A novai templom és falképei.

Képekkel! Dedikált! 4 levél " A Falu" c. folyóiratból (VII. évf. 3. sz.) 1926. a kötetbe helyezve!
Bp., 1935. Szerző. 83 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
453 SZMRECSÁNYI MIKLÓS
Eger és környéke részletes kalauza.

24 képpel, 1 alaprajzzal, 1 műmelléklettel és 1 térképpel. /Dr. Thirring - Dr. Vigyázó: Részletes helyi kalauzok 4./.
Bp., 1925. Turistaság és Alpinizmus. 68 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
454 SZOMORY DEZSŐ
Emberi kis képeskönyv.

Bp., é. n. Athenaeum. 288 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1200Nem kelt el
455
Sztálin.

Emlékiratok, cikkek, szemelvények és más dokumentumok Sztálinról. Válogatta, szerkesztette: Bokor Pál, N. Sándor László, Szaniszló Ferenc. Gazdag képanyaggal!
Bp., 1988. Magyar Hírlap Könyvek. 218 p., 16 sztl.lev. (fényképek).
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
456 SZŰCS JÓZSEF
A levegő meghódítása.

Képekkel!
Bp., 1955. Társadalom és Term. Tud. Ism. Terj. Társulat. 96 p.
Fűzve, kiadói ill., kissé viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
457
Szűr Szabó József karikatúrái.

Szűr Szabó József kétszeres Munkácsy-díjas festő, grafikus karikatúrái!
Bp., 1964. Képzőművészeti Alap. 8 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
458 SZVIEZSÉNYI ZOLTÁN
Budapest a kétezer éves fürdőváros.

Bp., 1963. Minerva. 71 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
800Nem kelt el
459 TABÁK ENDRE
A zöld gyepen…

Második, átdolgozott és bővített kiadás. Játékvezetők és labdarúgók könyve.
Bp., 1959. Sport Lap és Könyvkiadó.
Kiadói ill. félvászon kötésben, kötéstábla elől elvált!
1000Nem kelt el
460 TAKÁCS LAJOS
Kaszasarlók Magyarországon.

Különlenyomat az Ethnographia 1967/1. számából.
Bp., 1967. Akadémiai Ny. 21 p.
800Nem kelt el
461
Tanulmányok Budapest múltjából XVII.

Készült 800 pld.!
Bp., 1966. Múzeumi Ismeretterjesztő Központ. 287 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
462
Tanulmányok Gyöngyös város történetéből.

Dr. Sápi Vilmos: Gyöngyös város joggyakorlata a török hódoltság idején. Dr. Molnár József: Csomor Kálmán, polgármester szerepe Gyöngyös gazdasági és kulturális fejlődésében. Dr. Hontert Rezső: Dukesz Artur. Dedikált!
Gyöngyös, 1964. Mátra múzeum. 79 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
463 TÁRGYIK SÁNDOR - NAGY LÁSZLÓ
Hidegkonyhai szakácsművészet.

Bp., 1893. Közgazdasági és Jogi. 551 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1600 Elkelt/Sold
464 TEISANU, ECATERINA
A főzelékfélék és gyümölcsök tartósítása.

Bukarest, 1961. Technikai Könyvkiadó. 191 p., 2 melléklet (kihajtható).
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
465 THIESS, FRANK
Csuzima.

Egy tengeri háború regénye. Ford.: Salgó Ernő.
Bp., é. n. Athenaeum. 395 p.
Kiadói vászonkötésben, javított, ill. papír védőborítóban.
1800Nem kelt el
466 TILDY ZOLTÁN DR.
Pro natura.

Bp., 1975. Gondolat. 23 p., számozatlan természetfotók.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1500Nem kelt el
467 TÍMÁR GYÖRGY
A Duna titkai.

Bp., 1988. Móra. 357 p., 3 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. viseltes papír védőborítóban.
1400Nem kelt el
468 TÓTH BÉLA
A debreceni rézmetsző diákok.

Bp., 1976. Magyar Helikon. 87 p.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
469 TÓTH BÉLA
A magyar anekdotakincs.

I. kiadás! Első kötet.
Bp., (1898.) Singer és Wolfner. 399 p.
Kiadói vászonkötésben.
1600 Elkelt/Sold
470 TÓTH SÁNDOR
Budapest felszabadítása.

1944-1945.
Bp., 1975. Zrínyi. 288 p., 2 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
471 TÓTH-KURUCZ MÁRIA
A Nap-kereszt népe.

Cleveland, 1993. Országépítő Magyarok Szövetsége. 46 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
472 TOTIS BÉLA DR.
Szerelem és szaporodás.

Bp., 1932. Népszava. 208 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
900Nem kelt el
473 TÖRS KÁLMÁN
Margitsziget.

Hasonmás, reprint kiadás!
Bp., 1987. Múzsák. 137 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
474 TRAGOR IGNÁC
Váci kalauz.

Több képpel és egy térkép-melléklettel.
Vác, 1929. Váci-múzeum egyesület. 95 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
475 TUSNÁDI ÉLTHES GYULA DR.
A rendőri és a jövedéki büntetőjog.

Az ezeréves magyar kihágási jog története és mai állapota. Ritka!
Bp., 1935. Fővárosi Nyomda Rt. 592 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
476 ÜRÖGDI GYÖRGY
Hogyan utaztak a régi rómaiak?

Bp., 1979. Panoráma. 213 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
477 VAJKAI AURÉL DR.
A bakonyi ház.

(A veszprémi szabadtéri múzeum). Képekkel! Készült 1000 pld.!
Bp., é. n. Éri István. 33 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
478 VAJKAI AURÉL
A Bakony néprajza.

Bp., 1959. Gondolat. 176 p., 1 térkép.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
479 VAJTHÓ LÁSZLÓ
Magyar idézetek könyve.

Bp., 1942. Kir. Magy. Egy. Ny. 315 p., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
480 VARGHA BALÁZS
Játsszunk a szóval!

Melléklettel!
Bp., 1972. Móra. 226 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
800Nem kelt el
481 VASZARY GÁBOR
Ketten Párizs ellen.

Regény.
Bp., é. n. Singer és Wolfner. 288 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1400 Elkelt/Sold
482
A váci kegyestanúlórendi gimnázium Értesítője az 1929-1930 iskolai évről.

Közli: Gombos Antal igazgató.
Vác, 1930. Kapisztrán Nyomda. 133 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
483 VÁLYI ÖDÖN
Órás szakmai ismeretek.

Bp., 1960. Műszaki. 527 p.
Kiadói vászonkötésben.
5000Nem kelt el
484
Vámbéry Ármin emlékezete.

Szerk.: Fodor Pál. /Keleti Értekezések/.
Bp., 1986. Kőrösi Csoma Társaság. 52 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban, régi könyvtári pecsétekkel.
800 Elkelt/Sold
485 VÁRKONYI NÁNDOR
Az írás története.

Bp., 1943. Turul. 144 p., XXIV tábla.
Kiadói kopottas félvászon kötésben, gerincén kisebb hibákkal.
1000 Elkelt/Sold
486 VEKERDI JÓZSEF
A cigány népmese.

Dedikált! /Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 13./.
Bp., 1974. Akadémiai. 279 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
487 VERESS D. CSABA - SIKLÓSI GYULA
Székesfehérvár, a királyok városa.

Képekkel!
Bp., 1990. Zrínyi. 276 p., 2 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
488 VERESS D. CSABA
Várak a Bakonyban.

A veszprémi, pápai és palotai vár hadtörténete.
Bp., 1983. Zrínyi. 266 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
489
Verseghy Ferencz költeményei.

Összeszedte: Toldy Ferencz.
Bp. (Pest), 1865. Heckenast. XII p., 228 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
490
Veszprém megyei honismereti tanulmányok IX.

Veszprém, 1983. Megyei Tanács VB.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900Nem kelt el
491 VIESZT ZOLTÁN
Csak úgy a Föld körül.

52 képpel.
Bp., 1942. Dr. Vajna és Bokor. 195 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
492
A világ csodái.

Szerk.: Ráth Végh I. - Agárdi F. - Tiszay Andor. /Hasznos Mulatságok 3./.
Bp., 1957. Bibliotheca. 112 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
493
Vörös Könyv.

A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény és állatfajok.
Bp., 1990. Akadémiai. 359 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
3000 Elkelt/Sold
494 WALKÓ LÁSZLÓ
Budapesttől Velencéig.

Első kiadás! Írásban és képben.
Bp., 1907. Athenaeum. 440 p., menetrendhirdetések.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
2500 Elkelt/Sold
495 WEINSTEIN PÁL DR.
A glaukóma kór és gyógytana.

30 ábrával.
Bp., 1943. Magy. Orsz. Könyvkiadó Társ. 101 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
496 WEÖRES SÁNDOR
A lélek idézése.

Műfordítások.
Bp., 1958. Európa. 904 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2800Nem kelt el
497 WEÖRES SÁNDOR
ABC.

Bp., 1973. Szépirodalmi. Számozatlan!
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800Nem kelt el
498 WEÖRES SÁNDOR
Tűzkút.

I. kiadás!
Bp., 1964. Magvető. 172 p., 3 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
499 WERMUSCH, GÜNTER
A gyémánt története.

Bp., 1987. Kossuth. 298 p., 3 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. Papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
500 WESTERMARK, EDWARD
Az emberi házasság története.

Ford.: Harkányiné Weiser Ella.
Bp., 1910. Athenaeum. 352 p.
Kiadói (?) vászonkötésben.
2000 Elkelt/Sold
                                                                                                                         >>