Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

241. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) LEVELEZÉSI árverés


Idõpontja: 2022-04-08 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1
Acht Pläne zu Garten Anlagen im englischen Geschmacke

Kertépítő: Rosenthal, Friedrich Christian.
Wien, 1837., H. F. Müller. 1 t. kertek leírásával, 2 tábla (13.-14.) számozás nélkül, 6 tábla 15-20 számozással.
Korabeli, kopott, kerti építményekkel illusztrált kartonkötés.
60000 Elkelt/Sold
2 ANGYAL DEZSŐ-MAHÁCS MÁTYÁS
Gyümölcsismeret (Pomológia).

Angyal Dezső Kertészeti Munkái IV.
Budapest, 1926., Pátria. 523 p.
Vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
3 AUJESZKY LÁSZLÓ DR.
Védekezés az időjárási károk ellen.

A Magyar Meteorológiai Társaság kiadványa. II. kötet.
Bp., 1930., A Magyar Meteorológiai Társaság. 157 p.
Kiadói papírkötés, Országgyűlési Könyvtár félvászon-kötésében, Jaksics György ex librisével.
1000 Elkelt/Sold
4 BALÁS ÁRPÁD
Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei 1896.

Kiadja a földmívelésügyi m. kir. Minister. Emlékkönyv az 1896- ik ezredév emlékének ünneplése alkalmából.
VI+(2)+243 p., 14 t. térképmelléklet (3 kihajtható, duplaméretű).
Képviselőházi Könyvtár félbőr-kötése, Jaksics György ex librisével.
8000 Elkelt/Sold
5 BERECZKI MÁTÉ
Gyümölcsészeti vázlatok.

IV. kötet. Gyümölcseim körülményes leírása.
"Arad 1887, Gyulai István. 541 p. Hozzákötve: Jegyzéke a ""Gyümölcsészeti Vázlatok"" mind a négy kötetében leírt gyümölcsöknek. Arad 1887, Gyulai István. 14 p."
Kiadói vászonkötés. Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
6 BERECZKI MÁTÉ
Gyümölcsészeti vázlatok.

III. kötet. I. rész. Gyümölcsészeti vegyes értekezések. II. rész. Gyümölcseim körülményes leírása.
Arad, 1884, Gyulai István. 549+(2) p.
Sérült, hiányos félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
7 BERECZKI MÁTÉ
Gyümölcsészeti vázlatok.

II. kötet (Részletes gyümölcsészeti értekezések a fatenyésztés és gyümölcsisme köréből.) ) II. kiadás.
Budapest, 1899, Pesti Lloyd-Társulat. (2)+517+(2) p.
Kiadói vászonkötés. Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
8 BERECZKI MÁTÉ
Gyümölcsészeti vázlatok.

I. Általános gyümölcsészeti értekezések és vegyes jegyzetek.
Arad, 1877, Réthy Lipót. (4)+510+(2) p.
Kiadói vászonkötés. Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
9 BERECZKI MÁTÉ
Gyümölcsészeti vázlatok V.

Bereczki Máté hátrahagyott irataiból összegyűjtötte Dr. Szabó Pál.
Budapest, (2006.), Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. 81+(2) p.
Kiadói kartonkötés, Jaksics György ex librisével.
1000 Elkelt/Sold
10 BEYSE, J.
Arany kincstár.

ezer titkos szerrel a közjólét előmozdítására és iparüzlet lendítésére, a mezőgazdaság, vegytan és műipar terén tett legújabb fölfedezések szerint. Nélkülözhetetlen kézikönyv házi-, mezőgazdák, gyárosok és iparosok számára, fordította Sztáncsay Jenő.
Pest, 1862., Hartleben Konrád Adolf. 209 p., vízfoltos lapokkal.
Korabeli kopottas félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
4000 Elkelt/Sold
11 BEYSE, J.
Arany kincstár.

ezer titkos szerrel a közjólét előmozdítására és iparüzlet lendítésére, a mezőgazdaság, vegytan és műipar terén tett legújabb fölfedezések szerint. Nélkülözhetetlen kézikönyv házi-, mezőgazdák, gyárosok és iparosok számára, fordította Sztáncsay Jenő.
Pest, 1861., Hartleben Konrád Adolf. 209 p., vágott címlap, ceruzás aláhúzások.
Korabeli, aranyozott gerincű, félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
12 CANDOLLE, ALPHONSE
Termesztett növényeink eredete.

Természettudományi Könyvkiadó LII. Kötete. Ford.: Pavlicsek Sándor. Az eredetivel összehasonlította Mágócsy-Dietz Sándor.
Bp., 1894., K. M. Természettudományi Társulat. XV+515 p., 64 képpel.
Kiadói vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
13 CZAPÁRY BERTALAN
Magyar gyümölcs tömegtermesztése.

Bp., 1926., szerzői kiadás, (Pátria ny.). 130 p.
Félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
2000 Elkelt/Sold
14 DITZ, HEINRICH DR.
A magyar mezőgazdaság kritikai elemzése.

Fordította: Halász Gábor. Második, javított kiadás.
Budapest, 1874., Aigner Lajos. VIII+(2)+418 p.
Kopott vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
15 DORNER BÉLA
Sertéstenyésztés.

Magyarország Állattenyésztése III. kötet. Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Magyar-német-francia nyelven.
Budapest, 1926., Pátria. 264 p.
Javított kiadói illusztrált félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
16 ENTZ FERENCZ
Kertészeti füzetek.

"I.-VII. füzet. A szerző ""Gazdasági Lapok""-ban megjelent írásai iránt nőttön nőtt az érdeklődés. Ezért ezeket (1854 és 1859 között) ""Kertészeti füzetek"" címmel 15 kötetben kiadta. Ezzel a munkával nemcsak a szakmai követelményeknek tett eleget. Egyik méltatója, Rapaics Raymund szerint ""a Kertészeti Füzetekkel megszületett az új kertészeti műnyelv"". Részletesen leírt és termesztésre ajánlott számos alma, körte és szilva fajtát. Az eddig csak elvétve található téli körtefajtákat Entz népszerűsítő akciói után kezdték komolyabb mértékben termeszteni. A 15 füzet közül 10 gyümölcstermesztési témájú, 2 a gyógynövényekkel, 1-1 pedig a szőlő, a zöldség és a rózsa termesztésével foglalkozik. 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia választotta tagjai közé."
Pesten, 1854-1856., Herz János. X+(2)+83+(2)+114+(2)+132+(2)+123+(2)+127+(2)+133+(2)+130-241+(2)+25 p.
Korabeli sérült félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
17 ENTZ FERENCZ
Kertészeti füzetek.

VI:-X. füzet.
Pesten, 1856-1857., Herz János. 133+(2)+130-241+(2)+25+(12)+142+(2)+180 p.
Korabeli aranyozott gerincű vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
18 ERDEI FERENC
Futóhomok.

A Duna-Tiszaköz földje és népe. 35 fényképfelvétellel.
(Bp., 1937.), Athenaeum. 242 p., 8 t. (36 fénykép!).
Vászonkötés, védőborító nélkül, Jaksics György ex librisével.
1500Nem kelt el
19 ERDEI FERENC
Magyar falu.

(Bp., 1940.), Athenaeum. 238 p.
Papírkötés, illusztrált borító nélkül, Jaksics György ex librisével.
1000 Elkelt/Sold
20 ERDEI FERENC
Magyar tanyák.

(Bp., 1942.), Athenaeum. 260 p.
Papírkötés, szakadt illusztrált borító, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
21 FARKAS MIHÁLY DR.
A bogyár-gyümölcs tenyésztése.

mint egyik hasznos s leggyorsabban jövedelmező ága a kertgazdászatnak, különös tekintettel a szőlő-lugas mivelésére.
Pest, 1872., Heckenast Gusztáv. 863+(2) p., illusztrációkkal. Hozzákötve: Farkas Mihály: A dinnye-tenyésztés foglalatja és a legjelesebb honi és külföldi csemegefajok ismertetése. 2., átdolg. és bőv. kiad. Bp., 1883, Franklin-Társulat. 76+(4) p., illusztrációkkal.
Nagy-kürű község népkönyvtára vászonkötése, Jaksics György ex librisével.
10000 Elkelt/Sold
22 FARKASFALVI FARKAS FERENCZ
Sáfárkodó magyar gazda.

I. kötet.
Pesten, 1841., Landererés Heckenast. VIII.+(8)+239 p., 1 t kőnyomat (hiányzik).
Kiadói papírkötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
23 FEKETE LAJOS
A mezőség kopárainak befásítása.

Kolozsvárt, 1876., Erdélyi Gazdasági Egylet (nyomtatott Gámán János örököseinél). 161 p., 9 t. (4 kihajtható). A táblákat metszette Fodor L., nyomtatta Stein János.
Kopottas félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
4000 Elkelt/Sold
24 FENIX FARKAS
Magyar gazdaasszony.

Köznép és serdülő leánykák használatára.
Győrött, 1850., nyomda nélk. 211+(4) p.
Kiadói sérült papírkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
25 FOLYÓIRAT
Képes-Ujság.

1864. október 1-1865. szeptember 15. (teljes évfolyam). A magyar nép mulatva oktató barátja. Felelős szerkesztő: Illésy György. Főmunkatárs: György deák. Fekete-fehér metszetekkel gazdagon illusztrált magyar képes folyóirat.
Pest, 1864-1865., Heckenast. 783 hasáb (oldalanként 2 hasáb elrendezéssel), 9. számból 16 hasáb (4 lap) hiányzik. Első négy lap ragasztással javított.
Félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
12000 Elkelt/Sold
26 FOLYÓIRAT
A gyakorlati mezőgazda.

mint okszerű növénytermelő, állattenyésztő, kertész, borász és házi-gazda. XIII: évfolyam. Korszerű lap minden rendü gazdák és gazdaság-kedvelők számára. Szerkeszti Sporzon Pál.
Magyar-Óvár, 1884., Sporzon Pál (Czéh Sándor ny.). VI+416 p., hiányzik 2 oldal (III.-IV.) a hozzákötött tartalomjegyzékből. Bekötött számok 52.-1. szám sorrendben.
Félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
27 FOLYÓIRAT
A gyakorlati mezőgazda.

mint okszerű növénytermelő, állattenyésztő, kertész, borász és házi-gazda. Népszerű lap minden rendü gazdák és gazdaság-kedvelők számára. Szerkeszti Sporzon Pál. Első folyam, 19.-34. szám.
Keszthely, 1872., Sógor György ny. (2)+292-544 p.
Korabeli félbőr-kötés, Jaksics György ex librisével.
12000 Elkelt/Sold
28 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. I. évfolyam. 1895. 2. szám.
Budapest, 1895, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. 1 t.+41-71 p.+2 t., színes kőnyomatos táblák.
Kiadói, színes kőnyomatos, illusztrált papírkötés.
1000 Elkelt/Sold
29 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. I. évfolyam. 1895. 6. szám.
Budapest, 1895, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. 1 t.+189-223 p.+2 t., színes kőnyomatos táblák.
Kiadói, színes kőnyomatos, illusztrált papírkötés.
1000 Elkelt/Sold
30 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. I. évfolyam. 1895. 9. szám.
Budapest, 1895, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. 1 t.+297-335 p.+1 t., színes kőnyomatos táblák.
Kiadói, színes kőnyomatos, illusztrált papírkötés.
1000 Elkelt/Sold
31 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. I. évfolyam. 1895. 14. szám.
Budapest, 1895, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. 1 t.+501-539 p.+2 t., színes kőnyomatos táblák.
Kiadói, színes kőnyomatos, illusztrált papírkötés.
1000 Elkelt/Sold
32 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. I. évfolyam. 1895. 1.-3. és 6.-19. szám.
Budapest, 1895, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. 1-108+189-763 p., 33 t. színes kőnyomatos műmelléklet (2 hiányzik), csak az első szám borítójával egybekötve. Hozzá: Első évfolyam, 1895, 4. szám. 109-147 p., 2 színes kőnyomatos műmelléklet, színes illusztrált papírkötésben.
Korabeli, kopott, javított félvászon-kötés. Jaksics György ex librisével.
12000 Elkelt/Sold
33 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. II. évfolyam. 1896. 7.-23. szám.
Budapest, 1896, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. 131-173+265-1011 p., 21 t. színes kőnyomatos műmelléklet, csak a 4. szám borítójával és az első félév tárgymutatójával egybekötve. 7. szám oldalai felcserélve.
Modern amatőr vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
4000 Elkelt/Sold
34 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. III. évfolyam. 1897. 1. félév, 1.-12. szám.
Budapest, 1897, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. 499 p. 14 t. színes kőnyomatos műmelléklet, 112 fametszetes ábra, az első félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve.
A kiadói, színes, illusztrált, aranyozott gerincű vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
35 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. III. évfolyam. 1897. 2. félév, 13.-24. szám.
Budapest, 1897, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. 501-883 p., 12 t. színes kőnyomatos műmelléklet, 113-167 sz. fametszetes ábra, az 2. félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve.
A kiadói, színes, illusztrált, aranyozott gerincű vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
36 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. IV. évfolyam. 1898.1.-24. szám.
Budapest, 1898, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. (4)+423+(4)+425-839 p., 24 t. színes kőnyomatos műmelléklet, 1-172 sz. fametszetes ábra, az 1. és 2. félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve.
Korabeli, kopott, javított félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
7000 Elkelt/Sold
37 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. IV. évfolyam. 1898. 2. félév 13.-24. szám.
Budapest, 1898, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. 426-839 p., 12 t. színes kőnyomatos műmelléklet, 91-172 sz. fametszetes ábra,, borítók nélkül egybekötve.
A kiadói, színes, illusztrált, aranyozott gerincű vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
38 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. V. évfolyam. 1899. 1. félév 1.-12. szám.
Budapest, 1899, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. (8)+432 p., 12 t. színes kőnyomatos műmelléklet,1-90 sz. fametszetes ábra, 1. félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve.
A kiadói, színes, illusztrált, aranyozott gerincű vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
39 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. V. évfolyam. 1899. 2. félév 13.-24. szám.
Budapest, 1899, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. (8)+434-815 p., 12 t. színes kőnyomatos műmelléklet, 91-168 sz. fametszetes ábra, 2. félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve.
A kiadói, színes, illusztrált, aranyozott gerincű vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
40 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. VI. évfolyam. 1900. 1. félév 1.-12. szám.
Budapest, 1900, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. (8)+399 p., 3 t. színes kőnyomatos műmelléklet,1-112 sz. fametszetes ábra, 1. félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve.
A kiadói, színes, illusztrált, aranyozott gerincű vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
41 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. VI. évfolyam. 1900. 2. félév 12-24. szám.
Budapest, 1900, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. (8)+402-783 p., 4 t. színes kőnyomatos műmelléklet, 113-202 sz. fametszetes ábra, 2. félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve.
A kiadói, színes, illusztrált, aranyozott gerincű vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
42 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. VI. évfolyam. 1900. 1-24. szám. A 4. szám hiányzik.
"Budapest, 1900, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. VII+103+138-399+VIII+402-783 p.,7 t. (1 hiányzik), színes kőnyomatos műmelléklettel, 155 ""igen szép, művészies kivitelű fekete ábrával"", az 1. és 2. félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve."
Vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
43 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. VII. évfolyam. 1901. 1-24. szám.
"Budapest, 1901, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. IX+383+IX+385-767 p.,7 t., színes kőnyomatos műmelléklettel, 229 ""igen szép, művészies kivitelű fekete ábrával"", az 1. és 2. félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve."
Kiadói, színes kőnyomatos illusztrált vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
44 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. VIII. évfolyam. 1902. 1-24. szám.
"Budapest, 1902, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. IX+383+VIII+385-771 p.,3 t., színes kőnyomatos műmelléklettel, 121 ""igen szép, művészies kivitelű fekete ábrával"", az 1. és 2. félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve."
Kiadói, színes kőnyomatos illusztrált vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
45 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. IX. évfolyam. 1903. 1-24. szám.
Budapest, 1903., Athenaeum. (8)+383 +(10)+384-771 p., 7 t. színes kőnyomatos műmelléklet, 1-156 sz. fametszetes ábra, 1. és 2. félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve.
A kiadói, színes, illusztrált, aranyozott gerincű vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
46 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. X. évfolyam. 1904. 1. félév 1-12. szám.
Budapest, 1904., Athenaeum. (10)+403 p., 7 t. színes kőnyomatos műmelléklet,1-76 sz. fametszetes ábra, 1. félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve.
Kopottas korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
4000 Elkelt/Sold
47 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. X. évfolyam. 1904. 1-24. szám.
"Budapest, 1904, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. IX+403+VIII+405-787 p.,13 t., színes kőnyomatos műmelléklettel, 229 ""igen szép, művészies kivitelű fekete ábrával"", az 1. és 2. félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve."
Kiadói, színes kőnyomatos illusztrált vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
48 FOLYÓIRAT
A kert.

A kertészet összes ágait magába foglaló szaklap. Szerkesztik: Mauthner Ödön főszerkesztő és laptulajdonos és Igali Svetozár felelős szerkesztő. XI. évfolyam. 1905. 1-24. szám.
"Budapest, 1905, Kosmos Műintézet Kő- és Könyvnyomda és Hírlapkiadó Rt. IX+383+VIII+385-767 p.,12 t.(1 hiányzik), színes kőnyomatos műmelléklettel, 207 "" művészies kivitelű egyszínű ábrával"", az 1. és 2. félév tárgymutatójával, borítók nélkül egybekötve."
Vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
49 FOLYÓIRAT
A nép kertésze.

XXIII. És XXIV. Évi folyam. Szerkeszti Lukácsy Sándor.
Budapest, 1879., Neuer M. 1-22. sz.,196 p. és 1.-24. sz.,188 p.
Korabeli vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
12000 Elkelt/Sold
50 FOLYÓIRAT
Falusi Gazda.

A magyar gazdák, kertészek és méhészek hetilapja. Az első magyar kertész-gazdászati ügynökség rendes értesitője. Szerkeszti Girókuti P. Ferenc. II. félév. Uj képes folyam.
Pest, 1861., Heckenast Gusztáv. (4)+207 p., oldalszámozáson belül egész oldalas és szövegközti fametszetekkel gazdagon illusztrált.
Korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
51 FOLYÓIRAT
Falusi Gazda.

A magyar gazdák, kertészek és méhészek hetilapja. Az első magyar kertész-gazdászati ügynökség rendes értesitője. Szerkeszti Girókuti P. Ferenc. Uj IV. félév képes folyam.
Pest, 1862., Heckenast Gusztáv. (4)+ 300 p., oldalszámozáson belül egész oldalas és szövegközti fametszetekkel gazdagon illusztrált.
Debreczen Sz. Kir. Város Népkönyvtára vászon-kötés, a Népkönyvtár és Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
52 FOLYÓIRAT
Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek.

1881. II. évf. Szerk. Villási Pál. 1-12. füzet.
Budapest, 1881, Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Wilckens F. C. és fia ny. 384 p., 12 színes kőnyomatos táblával.
Kopottas, aranyozott gerincű félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
8000 Elkelt/Sold
53 FOLYÓIRAT
Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek.

1882. III. évf. Szerk. Villási Pál. 1-12. füzet.
Budapest, 1882, Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Wilckens F. C. és fia ny. 384 p., 12 színes kőnyomatos táblával.
Aranyozott gerincű vászonkötés. Jaksics György ex librisével.
12000 Elkelt/Sold
54 FOLYÓIRAT
Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek.

1884. V. évf. Szerk. Villási Pál. 1-12. füzet.
Budapest, 1884, Országos Magyar Gazdasági Egyesület. 386 p., 12 színes kőnyomatos táblával. Morvai ny. Hozzákötve címoldalként a VI. évf. III. füzetének borító lapja.
Aranyozott gerincű félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
12000 Elkelt/Sold
55 FOLYÓIRAT
Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek.

1886 VII. évf. Szerk. Villási Pál. 1-12. füzet.
Budapest, 1886, Országos Magyar Gazdasági Egyesület. 376 p., 12 színes kőnyomatos táblával.
Sérült, hiányos félvászon- kötés, Jaksics György ex librisével.
8000 Elkelt/Sold
56 FOLYÓIRAT
Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek.

1888. IX. évf. Szerk. Villási Pál. 1-12. füzet.
Budapest, 1888, Országos Magyar Gazdasági Egyesület. 412 p., 12 színes kőnyomatos táblával. 248-285 oldalak nélkül, késői megjelenés illetve táblák pótlása miatt felcserélt bekötések.
Sérült, hiányos félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
57 FOLYÓIRAT
Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek.

1889. X. évf. Szerk. Baranyai István 1-12. füzet.
Budapest, 1889, Országos Magyar Gazdasági Egyesület. 364 p., 10 színes kőnyomatos táblával.
Sérült, hiányos félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
58 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1891 és 1892 évi folyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest, 1891-1892, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 2x1-24 szám, 144+202 p., egybekötve.
Korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
59 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1892-1893 évi folyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest, 1892-1893, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 2x1-24 szám, 202 p+244 p., egybekötve.
Korabeli sérült félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
4000 Elkelt/Sold
60 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1893 évi folyam. Szerk.: Molnár István.
"Budapest,1893, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 1-24 szám, IV+244 p., 2 sérült lappal, egybekötve. Hozzákötve ""A kert"" folyóirat 2 színes kőnyomatos műmelléklete."
Korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
61 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1894 évi folyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest,1894, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 1-24 szám, (4)+256 p., 1 t. színes kőnyomatos műmelléklettel, egybekötve.
Korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
62 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1895 évi évfolyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest,1895, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 1-24 szám, V+254 p., 1 t. színes kőnyomatos műmelléklettel, egybekötve.
Korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
63 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1895 és 1896 évi évfolyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest,1895-1896, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 2x1-24 szám, 254+VI+268 p., 2 t. színes kőnyomatos műmelléklettel, egybekötve.
Korabeli sérült félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
64 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1896 évi évfolyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest,1896, Földmivelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 1-24 szám, VI+268 p.,1 t. színes kőnyomatos műmelléklettel, egybekötve.
Korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
65 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1897 és 1898 évi évfolyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest,1897-1898, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 2x1-24 szám, VII+300+VIII+294 p., egybekötve, 1898 évből a173-196. oldal kitépve, 1 lap kijár.
Korabeli kopottas félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
66 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1898 évi évfolyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest,1898, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 1-24 szám, 294 p., néhány lapszámnál 4-10 római számmal számozott és számozatlan oldalon hirdetésekkel és 1 t. színes kőnyomatos műmelléklettel.1 kijáró lappal., egybekötve.
Korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
67 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1901 évi évfolyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest,1901, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 1-24 szám, 206 p., lapszámonként 4-10 római számmal számozott és számozatlan oldalon hirdetésekkel és 1 t. színes kőnyomatos műmelléklettel.
Korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
68 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1902 évi évfolyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest,1902, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 1-24 szám, 254 p., lapszámonként 4-10 római számmal számozott és számozatlan oldalon hirdetésekkel és 1 t. színes kőnyomatos műmelléklettel.
Korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
69 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1903 évi évfolyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest,1903, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 1-24 szám, 254 p., lapszámonként 4-10 római számmal számozott és számozatlan oldalon hirdetésekkel és 1 t. színes kőnyomatos műmelléklettel.
Korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
70 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1904 évi évfolyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest,1904, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 1-24 szám., 280 p., lapszámonként 4-10 számozott és számozatlan oldalon hirdetésekkel és 1 t. színes kőnyomatos műmelléklettel, egybekötve.
Korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
71 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1905 évi évfolyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest,1905, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Athenaeum Társulat ny. 1-24 szám.,288 p. lapszámonként 4-10 számozott és számozatlan oldalon hirdetésekkel és 1 t. színes kőnyomatos műmelléklettel, egybekötve.
Korabeli kopottas félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
72 FOLYÓIRAT
Gyümölcskertész.

1911 évi évfolyam. Szerk.: Molnár István.
Budapest,1911, Földmívelésügyi Magyar Kir. Ministérium, Schmidl Sándor ny. 1-24 szám.,404 p.,1 t. színes kőnyomatos műmelléklettel, egybekötve.
Korabeli kopottas félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
73 FOLYÓIRAT
Házi-ipar Lapja.

A Központi Házi Ipar-Egylet közlönye. Szerkeszti Kubinyi Lajos. I.-III. évfolyam.
Budapest, 1877., M. Kir. Egyetemi Könyvny. 1.-22. sz. 1-32+42-64+74-136+146-176 p. és 1.-24. sz.1-16+26-48+58-80+90-96+114-160+178-192 p. és 1.-12. sz.1-72+82-96 p., egybekötve.
Korabeli félvászon-kötés, kiszakadt könyvtest, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
74 FOLYÓIRAT
Kertészeti Lapok.

Országos Magyar Kertészeti Egyesület hivatalos közlönye. Huszonhatodik évfolyam. Szerkeszti Kardos Árpád.
Budapest, 1911., Athenaeum. VI+(2)+472+(4) p., 4 t. kihajtható képpel, szakadásokkal.
Félászon-kötés, elválló könyvtesttel, Jaksics György ex librisével.
2000 Elkelt/Sold
75 FOLYÓIRAT
Kertészeti Lapok.

Országos Magyar Kertészeti Egyesület hivatalos közlönye. Ötödik évfolyam. Szerkeszti a lapfelügyelő bizottság valamint Benes János.
Budapest, 1890., Athenaeum. 334 p., minden havi szám számozás nélkül címlappal és a végén hirdetési lappal, 5 t. színes kőnyomatos kép.
Kiadói vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
76 FOLYÓIRAT
Kertészgazda.

Mezőgazdasági, állattenyésztési, selymészeti, méhészeti, Konyha- és díszkertészeti gyümölcsészeti, dinnyészet, szőlőszeti, borászati és természettudományi szaklap. Első évfolyam. Szerk. Girókuti P. Ferencz.
Pest, 1865., Emich Gusztáv. 1.-38/39 sz., 927 hasáb (oldalanként 2 hasáb elrendezéssel). Fametszetű képekkel.
Korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
16000 Elkelt/Sold
77 FOLYÓIRAT
Kerti gazdaság.

A kertészet és azzal rokon gazdasági ipar és az országos Magyar Kertészeti Társulat heti közlönye. 1861. ötödik évi folyam. Szerkeszti s kiadja hutirai Lukácsy Sándor.
Pest, 1859., Müller Emil ny. 1.-26. sz. 1 sztl. levél, 351 hasáb (oldalanként 2 hasáb elrendezéssel), július és augusztus havi számok 58 p.+ 2 t. színes és fekete műmelléklet, szeptember 58 p. 41.-52. sz. 135 hasáb (oldalanként 2 hasáb elrendezéssel). 2 kőnyomattal (ebből az egyik a hamburgi fekete muskotály szőlő színes képe).
Félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
12000 Elkelt/Sold
78 FOLYÓIRAT
Magyar gazda.

kiadja a Magyar Gazdasági Egyesület. Szerkeszti Török János. 1846 hatodik évi folyam.
Pest, 1846., Beimel József. 95 számból 66 szám egybekötve, 1 számozatlan levél tartalomjegyzékkel, oldalanként 2 hasáb elrendezéssel, 1 kihajtható táblával.
Kopottas kartonkötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
79 FOLYÓIRAT
Magyar Gazdák Szemléje.

A Magyar Gazdaszövetség folyóirata. V. évfolyam 1. kötet. Szerkeszti Bernát István.
Budapest, 1900., Killián Frigyes Kir. Egyetem könyvtáros bizománya. (4)+480 p., 1 kihajtható hajózási térkép. 6 havi füzet egybekötve.
Félászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
80 FOLYÓIRAT
Magyar Gyümölcs.

A M. Kir. Földművelődésügyi Minisztérium lapja. VI. évfolyam 2., 4., 5., 7., 8., 10., 11. és12. száma.
Budapest, 1939., Tolnai N. Műintézet. 34.-64., 98.-128.,130.-160., 194.-256., 274.-320. p.
Kiadói papírkötés.
1000 Elkelt/Sold
81 FOLYÓIRAT
MEZEI GAZDA.

vagy a mezei s házi gazdaság minden ágaira terjedő folyóírás. 1832. I. darab (1-2-3. füzet.) Szerkeszti Angyalffy Mátyás.
Pesten, 1832., Füskúti Landerer. 376 p., 3 t. kihajtható rézmetszet.
Vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
40000 Elkelt/Sold
82 FOLYÓIRAT
Mezei Gazdák’ Barátja.

"Egy gazdasági folyó írás mellyel a’ két Hazának szolgálni kívánt Angyalffy Máttyás András. VIII-X. ""Darab"" 39 darab szórvány száma. 1930 április 1.-től december 19.-ig."
"Pesthen, 1830., a ki-adó költségével. A számok általában 16 oldalasak, a ""Darabok""-on belül és sorszámfolytonosak. 39 darab szórványszám egybekötve 4 számozatlan levéllel, ami a címoldalt és Foglalat-ot tartalmazza. Angyalffy Mátyás András (1776–1839) a keszthelyi Georgikon tanára volt. Lapja 1824. július 3-tól 1825. június 25-ig hetente jelent meg, majd anyagi okok miatt megszűnt. 1829-30-ban egy évig ismét megjelent, de támogatás hiányában ismét megszűnt. 1832-ben Mezei Gazda címmel folytatódott, de ebből is csak 6 füzet jelenhetett meg."
Papírkötésben, Jaksics György ex librisével.
40000 Elkelt/Sold
83 FOLYÓIRAT
MŰIPAR.

Kiadta a Magyar Gazdasági Egyesület. Ismeretterjesztő szakosztályi felügyelés alatt szerkeszték Kacskovics Lajos és Török Lajos. 1841-es (I.) évf., 1-51 szám (1841. júl. 1-dec. 23.).
Budán, 1841., Az Egyetem betűivel. (8)+408 p. 12-13. szám hiányzik (97-112 p.)
Korabeli sérült vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
12000 Elkelt/Sold
84 FOLYÓIRAT
Nővilág.

Hetilap a magyar hölgyek számára. Szerk. Vajda János.
Pest, 1857., Heckenast. 1-112, 130-384 p. 8. szám és a mellékletek hiányoznak, néhány oldal (89, 151, 179) sérült.
Korabeli félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
85 FUKSZ EMIL
Vezérkönyv a gazdasági fanevelés,.

szaporítás és rendezés valamint a kiültetett fák évenkénti kezeléséről. III. kiadás.
Pest, é.n., Eggenberger Ferdinánd. (6)+87 p.
Vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
86 FUKSZ EMIL
Vezérkönyv a gazdasági fanevelés, szaporitás és rendezés valamint a kiültetett fák évenkénti kezeléséről.

Budapest, 1874., Eggenberger-féle Akad. Könyvkereskedés. (6)+87 p.
Kiadói ill. papírkötés, javított hátlappal, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
87 GALGÓCZI KÁROLY
Kertészet kézikönyve.

Tüzetes utasitás a konyhakertészet, virágmivelés és gyümölcstenyésztés körében. A legujabb kútfők után írta – –. Átnézte és jegyzetekkel bővítette Dr. Farkas Mihály.
Pest, 1865., Heckenast Gusztáv. (4)+284 p.
Félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
8000 Elkelt/Sold
88
Gauchers Praktischer Obstbaumzüchter.

I.-II. Jahrgang. Illustrirte Zeitschrift zur Hebung und Förderung des Obstbaues und der Obstverwertung. Szerkesztette Nicolas Gaucher.
Stuttgart, 1885-1886., Jungs Verlag. VIII+482 p., 1-12. számozott színes kőnyomatos tábla.
Kiadói aranyozott vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
89
Gauchers Praktischer Obstbaumzüchter.

III. Jahrgang. Illustrirte Zeitschrift zur Hebung und Förderung des Obstbaues und der Obstverwertung. Szerkesztette Nicolas Gaucher.
Stuttgart, 1887., Jungs Verlag. XXXXVIII+382 p., 13.-24. első évfolyamtól folyamatosan számozott színes kőnyomatos tábla.
Kiadói aranyozott vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
90
Gauchers Praktischer Obstbaumzüchter.

IV. Jahrgang. Illustrirte Zeitschrift zur Hebung und Förderung des Obstbaues und der Obstverwertung. Szerkesztette Nicolas Gaucher.
Stuttgart, 1888., Jungs Verlag. XXXXVIII+382 p., 25.-36. első évfolyamtól folyamatosan számozott színes kőnyomatos tábla.
Kiadói aranyozott vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
91
Gauchers Praktischer Obstbaumzüchter.

V. Jahrgang. Illustrirte Zeitschrift zur Hebung und Förderung des Obstbaues und der Obstverwertung. Szerkesztette Nicolas Gaucher.
Stuttgart, 1889., Jungs Verlag. VIII+384+XXXX p., 37.-48. első évfolyamtól folyamatosan számozott színes kőnyomatos tábla.
Kiadói aranyozott vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
92
Gauchers Praktischer Obstbaumzüchter.

VI. Jahrgang. Illustrirte Zeitschrift zur Hebung und Förderung des Obstbaues und der Obstverwertung. Szerkesztette Nicolas Gaucher.
Stuttgart, 1890., Jungs Verlag. VIII+384+XXXXVIII p., 49.-60. első évfolyamtól folyamatosan számozott színes kőnyomatos tábla.
Kiadói aranyozott vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
93
Gauchers Praktischer Obstbaumzüchter.

VII. Jahrgang. Illustrirte Zeitschrift zur Hebung und Förderung des Obstbaues und der Obstverwertung. Szerkesztette Nicolas Gaucher.
Stuttgart, 1891., Jungs Verlag. VIII+384 p., 61.-72. első évfolyamtól folyamatosan számozott színes kőnyomatos tábla.
Kiadói aranyozott vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
94
Gazdaság folytatására szolgáló Idő-tár

az az Mit melly időben kel tenni a Jobb Rendet ugyszintén A Majorság körül.
Összeiratott 1813 Esztendőben K. J. által. 119 p., autográf tintás leírás és oldalszámozás, merített papíron.
Modern vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
12000 Elkelt/Sold
95
Gazdasági kis tükör.

Koszorúzott pályamunka. Falusi ifjuság számára kiadta a Magyar Gazdasági Egyesület. A második bővitett és átdolgozott kiadás után változatlanúl lenyomott harmadik kiadás.
Pesten, 1845., Landerer és Heckenast. VIII.+156 p.
Kiadói félbőr-kötés, Jaksics György ex librisével.
15000Nem kelt el
96 GESZTELYI NAGY LÁSZLÓ
Esőcseppek.

Gondolatok, cikkek, megemlékezések.
Kecskemét, 1942., Első Kecskeméti hirlapkiadó és Nyomda. 472 p.
Félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
97 GESZTELYI NAGY LÁSZLÓ, DR.
A tanyavilág élete.

II. Ujabb adatok a magyar tanyakérdés megismeréséhez.
Budapest, é.n., Magyar Társaság kiadása. 103 p., 2 kihajtható táblázat.
Kiadói papírkötés, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
98 GÖNCZI PÁL
Vezérkönyv a növénytan tanítása és tanulására.

Tanítók és öntanulók számára Lüben után készítette.
Pesten, 1832. Az író sajátja, Müller Emil ny. (8)+ 117 p.
Korabeli félvászon-kötés, gerincén arany díszítéssel, Jaksics György ex librisével.
8000 Elkelt/Sold
99 GÖNCZY PÁL
Pestmegye és tájéka viránya.

Vezérfonal az e megyében vadon termő növények könnyű és biztos meghatározására. A tanuló ifjúság és a füvészet kedvelők számára.
Pest, 1864., Ráth Mór (Kertész József ny.). CXXXIII+355 p., kijáró címlap.
Modernt vászonkötés, kijáró címlap, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
100 GUBÁNYI KÁROLY
Itthon és a nagyvilágban.

Budapest, 1927., Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület Könyvkiadó Váll. (Pátria ny.). 60+(4) p.
Kiadói vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
101 GYŰRKY ANTAL
A szőlő mint kincsbánya.

Második, a legujabb tapasztalatok felhasználásával átdolgozott kiadás. Miként lehet a szőlőt, a tudomány elveinek megfelelő mívelés- és mellékterményeinek teljes kihasználása által valóságos kincsbányává tenni, s miként lehet bortermelésünket is fejleszteni.
Budapest, 1906., Franklin. 96 p.
Vándorkönyvtár vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
4000 Elkelt/Sold
102 HOLME, CHARLES
The gardens of England.

In the Southern & Western Counties.
"London, 1908, Offices of ""The Studio"". VII p., 1 t. , XXXII p., táblák 2-136 képpel, 5 táblára ragasztott kép hiányzik."
Virágos mintás vászon (nem könyvkötő) kötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
103 HÓMANN BÁLINT
Tájékozás az ugynevezett paraszt-gazdaságok rendezése körül.

Magyar Gazdasági Egyesület által kinyomtatásra érdemesnek talált pályamunka.
Pest, 1869., Beimel J. és Kozma Vazul. VIII.+85+(2) p.
Kiadói papírkötés, Jaksics György ex librisével.
4000 Elkelt/Sold
104 JABLONOWSKI JÓZSEF, LÁZÁR FERENC, MACHÁCS MÁTYÁS, PECZ GYULA, RERRICH BÉLA, SCHILBERSZKI KÁROLY ÉS SCHNELLER JÓZSEF.
Hogy készítsem el házikertem?

Szerkesztette: Pecz Gyula.
Bp., (1923), Pfeifer Ferdinánd könyvkereskedés. 144 p.
Kiadói illusztrált papírkötés, elvált könyvtesttel, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
105 JäGER, H(ERMANN)
A növények magról való tenyésztése.

Kézikönyv kertkedvelők, kertészek és magkereskedők számára. Írta - -. Ford. és a hazai viszonyokra alkalmazták Hérics Márton és Mauthner Ödön.
Bp. 1889. Deutsch M-féle Műintézet. (8)+460+(2) p., sérült címlap.
Kiadói vászonkötés, kijáró előzékpapír, Jaksics György ex librisével.
2000 Elkelt/Sold
106 JäGER, H.
A kertészet általános kézikönyve.

Ford. és hazai viszonyokra alkalmazta Benes János. 2. magyar kiadás.
Budapest, 1891., Athenaeum. XIV+(2)+692 p.
Kiadói vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
4000 Elkelt/Sold
107 JASZOVSZKY MIKLÓS-KUKULJEVIC JÓZSEF
Mezőgazdasági és ipari ismeretek.

A polgári fiúiskolák IV. osztálya számára.
Budapest, (1928), Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 60+(4) p.
Kiadói papírkötés, Jaksics György ex librisével.
1500Nem kelt el
108 JESZENSZKY ÁRPÁD
A magyar kertészet története, ahogyan megéltem.

Budapest, 1995., magánkiadás (ELTE soksz.). 297 p.
Papírkötés, Jaksics György ex librisével.
2000 Elkelt/Sold
109 KAÁN KÁROLY
Természetvédelem és a természeti emlékek.

MTA Vitéz József díjával jutalmazott munka.
Budapest, 1932., M. Kir. Magyartermészettudományi Társulat.312. 312+(2) p., 101 t., 110 természet fotóval.
Kiadói vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
12000 Elkelt/Sold
110 KALENDÁRIUM
Huszonöt esztendőre szegődött házi s mezei szolga.

avagy az Astronomiai Tudomány szerént a Tsillagoknak és több égi testeknek 25 esztendős kalendariom formában való rövid leírása, a hol is hóról hóra mindenikében egész esztendő által előfordulandó házi és mezei munkák.
Vátzon, 1797., Maramarossy Gottlieb Antal. 80 számozatlan levél.
Modern félbőr-kötés, Jaksics György ex librisével.
40000 Elkelt/Sold
111 KALENDÁRIUM
Magyar mezei, és házi gazdaságoknak kalendárioma.

az esztendőknek 12 hónapjaira alkalmaztatott... minémű munkák minden hónapban mint a házi, mint pedig a mezei gazdaságban fordulnak elől...
Pesten, 1796., Veingand Mihály Könyváros boltyában. 280 p.
Korabeli aranyozott gerincű bőrkötés, Jaksics György ex librisével.
120000 Elkelt/Sold
112 KALENDÁRIUM NAPTÁR
Új esztendő.

A Magyar Parasztszövetség naptára 1947.
Budapest, 1947., Magyar Parasztszövetség (Athenaeum ny.). (24)+25-191 p.
Kiadói papírkötés, illusztrált sérült borító.
2000 Elkelt/Sold
113 KALENDÁRIUM, NAPTÁR
Délibáb.

KÉPES NAPTÁR 1859-RE. Szerkeszti s kiadja Friebeisz István.
Pest, 1859. Emich Gusztáv. 1 sztl. lev.+1 t. címképmetszet+228+VIII+XXXII+(2) p. A címkép metszet Petőfi Sándor portréja. Szövegközti fametszetekkel gazdagon illusztrálva.(I.-XXXII-Kalauz a „Délibáb” képes naptárhoz).
Sérült, szétvált kartonkötés, Jaksics György ex librisével.
10000 Elkelt/Sold
114 KALENDÁRIUM, NAPTÁR
Délibáb.

Képes Naptár 1857-re. Szerkeszti és kiadja Friebeisz István. Első évi folyam.
Pest, 1857. Friebeisz István (Beimel és Kozma ny.). (16)+17–244+XXIII p., a római számozású hirdetéses lapokból 4 hiányzik. Szövegközti fametszetekkel gazdagon illusztrálva.
Foltos sérült kartonkötés, Jaksics György ex librisével.
12000 Elkelt/Sold
115 KALENDÁRIUM, NAPTÁR
Falusi Gazda naptára az 1914-ik évre.

Budapest, 1914., Méhner Vilmos. 71+(8)+16+(40) p.
Kiadói, gerincén sérült papírkötés, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
116 KALENDÁRIUM, NAPTÁR
Kertészgazdászati képes naptár.

1863.-ik évre. Általános növényjegyzékkel és mivelési leírással ellátva. Szerkesztik: B. Nyáry Gyula és Girókuti P. Ferencz.
Pest, (1863), Első Magyar Kertészgazdászati Ügynökség. 4 t.+(18)+20-103+48 hasáb+38 hasáb+VIII p., 1 római számos levél-hirdetésekkel- hiányzik,.
Kiadói papírkötésben, Jaksics György ex librisével.
12000 Elkelt/Sold
117 KALENDÁRIUM, NAPTÁR
Közhasznú honi vezér.

Gazdasági, házi, ’s tiszti Kalendáriom 1835. Közesztendőre. A’ két testvér Magyar haza’, ’s a’ hozzá tartozó Tartományok’ minden rendű ’s rangú Olvasói számára. Szerkeszté Szenvey József.
Pesten, [1834.] Füskuti Landerer. (16)+248+ 2 t., a címképmetszet hiányzik.
Sérült, szétvált kartonkötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
118 KALENDÁRIUM, NAPTÁR
Mezei és Kerti Kalendáriom.

Folyvást tartó Mezei és Kerti Kalendáriom, vagy: Mit kell a’ józan gazdának az esztendő minden hólnapjaiban, mind belső, mind külső gazdasága körül haszonnal végezni, és tudni? Kiadta egy mezei gazda (Rumy Károly György).
Kassa, 1832., Werfer Károly. 184 p.
Kiadói kartonkötés, Jaksics György ex librisével.
36000 Elkelt/Sold
119 KALENDÁRIUM, NAPTÁR
Mezei naptár.

Gazdasági kalendáriom a nép használatául 1842. közönséges évre. Kiadja M. Gazdasági Egyesület, szerkeszti Kacskovics Lajos és Török János, III. év.
Budán, (1841), Magyar Kir. Egyetem betűivel. (16)+17-80 p., naptárlapok közé bekötött jegyzetlapok.
Kiadói sérült papírkötés.
12000 Elkelt/Sold
120 KALENDÁRIUM, NAPTÁR
Mezei naptár.

Gazdasági kalendáriom a nép használatául 1850. közönséges évre. Kiadja Magyar Gazdasági Egyesület, XI. év.
Pesten, (1850), Landerer és Heckenast. (16)+17-72 p., naptárlapok közé bekötött jegyzetlapok.
Kiadói papírkötés, Jaksics György ex librisével.
12000 Elkelt/Sold
121 KALENDÁRIUM, NAPTÁR
Mezei naptár.

Gazdasági kalendáriom a nép használatául 1841. közönséges évre. Kiadja M. Gazdasági Egyesület, szerkeszti Kacskovics Lajos, II. év.
Budán, (1841), Magyar Kir. Egyetem betűivel. (4)+5-8+(12)+21-76 p., naptárlapok közé bekötött jegyzetlapok.
Kiadói papírkötés.
15000 Elkelt/Sold
122 KALENDÁRIUM, NAPTÁR
Pesti Nemzeti Kalendáriom.

főképpen pedig a buzgó hazafiak, földes urak s cselédes gazdák köz hasznokra s felvidámitásokra Krisztus urunk születése után 1821-dik közönséges, avagy 365 napokból álló esztendőre… Legújabb statistikai, gazdaságbeli, közhasznú és mulattató pesti nemzeti vagy is hazai kalendáriom,mind a két Magyar Haza s az abban lakó katholikusok, protestánsok és óhitüek számára,.
Pesten, (1821), Trattner János. (56) p., Kétszínnyomású címlappal és naptárrésszel, a naptárlapok közé összesen 6 jegyzetlap bekötve,.
Kiadói sérült papírborítóban.
15000 Elkelt/Sold
123 KALENDÁRIUM, NAPTÁR
Új oktató és mulattató fillér-kalendáriom 1938.

közönséges évre Katholikusoknak, Protestánsok és Görögök számára.
Kassa, (1838), Werfer Károly. 1 címképmetszet (Árpád)+(16)+17-103 p. Szövegközti fametszetekkel gazdagon illusztrálva.
Gerincnél elválló kiadói papírkötés, Jaksics György ex librisével.
24000 Elkelt/Sold
124 KALENDÁRIUM, NAPTÁR.
Magyar hazai vándor.

Közhasznu kalendáriom minden rangu és rendü olvasók számára. 1938. Nyolcadik évi folyamat.
"Pesten, (1838.), Trattner J. M. és Károlyi István. (16)+17-167 p., 2 t. ""rajzolat"". A két tábla hiányzik, számozatlan naptári oldal közé 3 számozatlan jegyzetlap, a kalendárium részei közé 3 számozatlan elválasztólap bekötve."
Kiadói, foltos sérült kartonkötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
125 KALENDÁRIUM, NAPTÁR.
Magyar Hazai Vándor.

(Kalendárium.) 1834. negyedik évi folyamat. Minden rangu és rendü olvasók számára. Szerk.: Károlyi István.
"Pesten, (1832.), Trattner J. M. és Károlyi István. (22)+17-164+(2) p., 2 t. ""rajzolat"", számozatlan naptári oldal közé 6 számozatlan jegyzetlap, a kalendárium részei közé 3 számozatlan elválasztó lap bekötve. A két ""rajzolat"" közül az első Gróf Festecsics György portréja, a másik az ""Austriai Birodalom"" 4 érdemrendjét ábrázolja, a metszetek Vándor1834 jelzettel készültek."
Kiadói, kopottas kartonkötés, Jaksics György ex librisével.
24000 Elkelt/Sold
126 KALENDÁRIUM, NAPTÁR.
Magyar Hazai Vándor.

(Kalendárium.) 1833. III. évi folyamat. Minden rangu és rendü olvasók’ számára. Szerk.: Károlyi István.
"Pesten, (1832.), Trattner J. M. és Károlyi István. (2)+(16)+17-165 p., s 16 számozatlan naptári oldal közé 7 számozatlan jegyzetlap bekötve. A két tábla ""rajzolat"" hiányzik."
Szétesett, sérült kartonkötés, sarokhiányos naptárlapok, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
127 KALENDÁRIUM, NAPTÁR.
NEMZETI KÉPES NAPTÁR 1857-DIK KÖZÖNSÉGES ÉVRE.

Szerkeszti, jeles írók hozzájárulásával Tóth Lőrincz. Az Astronomiai naptárt Brassai Sámuel, a lehető legteljesebb s kimerítőbb tiszti névtárt s utmutatót Galgóczy Károly szolgáltatja. Második évfolyam.
Pesten, 1857., Landerer és Heckenast. 328 p.
Hiányos sérült félvászon kötés, első két levél sarokhiánnyal, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
128 KENESSEY KÁLMÁN
Miként gazdálkodjunk vagyis a kis birtokosok jóllétének előmozditásáról.

A magyar földmivesek számára.
Pesten, 1857., Heckenast Gusztáv. 88 p. Hozzákötve: Grubicy Géyza: A tyúkászat. Budapest, 1874., Athenaeum. 123+(4) p., 42 a szövegbe nyomott fametszetes ábrával.
Félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
129
Kiviteli gyümölcsfajtáink.

Szerkesztette: prof. Beke L(ászló).
(Bp.), 1947., Magyar Földművelésügyi Minisztérium. (4) p., 33 t. (feliratos hártyapapírral védett színes képek, 2 kihajtható dupla méretű). Haránt alakú.
Félvászon kötés, Jaksics György ex librisével.
3000Nem kelt el
130 KOVÁCS JÓZSEF DR. MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR
Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Aranykönyve.

1885-1935.
Budapest, 1935., Globus. 129+(4) p.
Modernt vászonkötés, hozzátéve kiadói papírborító, Jaksics György ex librisével.
2000 Elkelt/Sold
131 KOVÁCSY BÉLA
Juhtenyésztés.

Magyarország Állattenyésztése IV. kötet. Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Magyar-német-francia nyelven.
Budapest, 1926., Pátria. 200 p., szövegközti illusztrációkkal.
Kiadói illusztrált félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
132 KUTHY BÉLA
A kis gyümölcstermelő.

Gyümölcstermelés és értékesítés. Mezőgazdasági könyvtár. IX. kötet. Második kiadás.
Budapest, 1911., FranklinTársulat. (4)+148+(2) p. harminc képpel. Hozzákötve: Szántó Péter: A bogyós gyümölcsök tenyésztése és használati módjai. Bp.,é.n.,Franklin. 123 p. Hozzákötve: Szántó Péter: A dinnyetermesztés vezérfonala. A honi és külföldi nemesebb válfajok ismertetésével. Második kiadás. Bp.,é.n.,Franklin. 95 p. Számos képpel. Hozzákötve: Gyűrky Antal: A gyümölcs értékesítése. Bp.,é.n.,Franklin. 87 p. A legjobb aszaló és több gép rajzával.
Mezőgazdasági Könyvtár vászonkötése, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
133 LÁNGHY ISTVÁN
Az Értelmes, Gyakorlott, és Gondos Baromfi-tenyésztő jó Gazda Asszony és Orvos.

Magába foglalja a Szárnyas álatok alkotó részeinek és műszereik foglalatosságainak leírását.
Pesten, 1831., K. Beimel József. 165+(4) p.
Kiadói viseltes papírkötés, Jaksics György ex librisével.
20000 Elkelt/Sold
134 LÁZÁR KÁLMÁN, GR(ÓF)
A szabad természetből.

Házi Könyvtár XII. Képek és vázlatok. Első kiadás.
Pesten, 1873., Szent István Társulat. VI.+(2)+254+(2) p.
Modern kartonkötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
135 LÓSY JÓZSEF
Állattan.

A polgári fiú- és leány-iskolák számára.
Budapest, 1905., Stampfel-féle Könyvkiadó. 214 p., 10 színes kőnyomatos táblával és 165 ábrával. Hozzákötve: Scherer Gyula: Növénytan. A polgári fiú- és leány-iskolák számára. Budapest, 1905., Stampfel-féle Könyvkiadó.150 p., 6 színes kőnyomatos táblával és 170 ábrával. Hozzákötve: Dr. Erőss Lajos: Ásvány-, kőzet- és földtan. Polgári iskolák számára. Budapest, 1905., Stampfel-féle Könyvkiadó.118 p., 6 színes kőnyomatos táblával és 170 ábrával. ( 4 tábla hiányzik.).
Félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
136 LUCAS, EDUARD-LUCAS, FRIDRICH
Handbuch der Obstkultur.

Hatodik kiadás.
Stuttgart, 1921., Eugen Ulmer. VIII+496+(8) p., 378 ábrával.
Kiadói vászonkötés,Jaksics György ex librisével.
3000Nem kelt el
137
Magyar gyógynövények I.-II.

I. Általános és leíró rész. Irták: Dr. Augusztin Béla, Dr. Jávorka Sándor, Giovanni Rudolf, Dr. Rom Pál. II. Színes Táblák. Az ábrákat Dr. Jávorka Sándor irányitásával festette: Dr. Csapody Vera.
Budapest, 1948., Földművelésügyi Minisztérium (Stephaneum ny., Kiss János ny.). I. 494 p., 54 t. (108 ff. Képpel). II. XIV p., 190+1 t.
Papírkötés, széteső első kötet és a második kötetből kijáró színes címlap, Jaksics György ex librisével.
10000 Elkelt/Sold
138
A magyar gazdasági irodalom első századainak könyvészete.

Bibliographia litterarum Hungariae oeconomicarum e prioribus saeculis. 1505-1805. Összeállították Dr. Dóczy jenő-Dr. Wellmann Imre-Dr. Bakács István.
Budapest, 1934., M. Kir. Mezőgazdasági Múzeum. (M. Kir. Egyetemi Ny.). 354 p., 5 t.
Kiadói papírkötés, sérült illusztrált borító.
3000 Elkelt/Sold
139
A magyar gazdasági irodalom könyvészete.

A magyar gazdasági irodalom könyvészete II. kötet. Bibliographia litterarum Hungariae oeconomicarum. 1806-1830. Összeállították Dr. Dóczy jenő-Dr. Bakács István-Dr. Gerendás Ernő.
Budapest, 1938., M. Kir. Mezőgazdasági Múzeum. (M. Kir. Egyetemi Ny.). 371 p.
Kiadói papírkötés, sérült illusztrált borító.
3000 Elkelt/Sold
140
A magyar mezőgazdasági szakirodalom könyvészete

A magyar gazdasági szakirodalom könyvészete III. kötet. Bibliographia litterarum Hungariae oeconomicarum ruralium. 1831-1867. Szerkesztette S. Szabó Ferenc.
Budapest, 1956, Mezőgazdasági Múzeum. 659 p., 1 t.
Kiadói papírkötés, illusztrált borító,Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
141
A magyar mezőgazdasági szakirodalom könyvészete.

A magyar gazdasági szakirodalom könyvészete IV. kötet. Bibliographia litterarum Hungariae oeconomicarum ruralium. 1868-1896. Szerkesztette Takács Imre.
Budapest, 1959., Mezőgazdasági Múzeum. 379 p., 3 t.
Kiadói papírkötés, illusztrált bortó, hátlap nélkül.
1500 Elkelt/Sold
142
A magyar mezőgazdasági szakirodalom könyvészete.

A magyar gazdasági szakirodalom könyvészete V. kötet. Bibliographia litterarum Hungariae oeconomicarum ruralium. 1897-1919. Szerkesztette Takács Imre.
Budapest, 1961., Mezőgazdasági Múzeum. 595 p., 4 t.
Kiadói papírkötés, borító nélkül.
1500 Elkelt/Sold
143
A magyar mezőgazdasági szakirodalom könyvészete.

A magyar gazdasági szakirodalom könyvészete VI. kötet. Bibliographia litterarum Hungariae oeconomicarum ruralium. 1920-1935. Szerkesztette Takács Imre.
Budapest, 1963., Mezőgazdasági Múzeum. 611 p., 4 t.
Kiadói papírkötés, sérült illusztrált borító.
1500 Elkelt/Sold
144
A magyar mezőgazdasági szakirodalom könyvészete.

A magyar gazdasági szakirodalom könyvészete VII. kötet. Bibliographia litterarum Hungariae oeconomicarum ruralium. 1936-1940. Szerkesztette Takács Imre.
Budapest, 1966., Mezőgazdasági Múzeum. 528 p.
Kiadói papírkötés, illusztrált borító.
1500 Elkelt/Sold
145
A magyar mezőgazdasági szakirodalom könyvészete.

A magyar gazdasági szakirodalom könyvészete VIII. kötet. Bibliographia litterarum Hungariae oeconomicarum ruralium. 1941-1944 és kiegészítés. Szerkesztette Takács Imre.
Budapest, 1968., Mezőgazdasági Múzeum. 751 p., 5 t.
Kiadói papírkötés, sérült illusztrált borító.
2000 Elkelt/Sold
146
Magyarország földbirtokosai és földbérlői.

Gazdacímtár. A 100 kat.holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Összeáll.: Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal.
Budapest, 1937., Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. 598+XVI p.
Kiadói félbőr-kötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
147 MAHÁCS MÁTYÁS
Gyakorlati gyümölcstermesztés.

Második kiadás.
Budapest, (1927), Légrády Testvérek kiadása. VII+288+(4) p. és, 4 t., 103 a szöveg közé nyomott ábrával.
Vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
148 MALATIDES DÁNIEL
Az értelmes jó gazda és a szemes takaros honinő naponti foglalkozásaik.

I. csomó. II. füzet.
Pest, 1853., Bucsánszky Alajos. 151+(2) p.
Félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
149 MOHÁCSY MÁTYÁS
A gyümölcstermesztés kézikönyve.

II. kiadás.
Bp., 1943., Pátria. 576 p.
Kiadói papírkötés, modern vászonkötésben, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
150 MOLNÁR ISTVÁN
A fatenyésztés.

Különös tekintettel a községi faiskolákra és befásításokra. Negyedik átnézett és javított kiadás.
Budapest, 1901., Pallas Rt. 310+(8) p., 91 ábrával.
Félászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
2000 Elkelt/Sold
151 MOLNÁR ISTVÁN, RUDNAI
A mezőgazdasági gyümölcstermelés és értékesítés.

Budapest, 1907., Országos Magyar Gazdasági Egyesület (Pátria ny.). 242 p., 79 rajzzal.
Kiadói vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
152 NAGY IMRE
Agrárproblémák.

Tanulmányok - bírálatok 1938-1940.
Bp. 1946., Szikra. 197+(2) p.
Kiadói sérült illusztrált papírkötés, hátlap nélkül, Jaksics György ex librisével.
1500Nem kelt el
153 NEMES FÁBIÁN JÓZSEF
A Szőlő-Mívelésről.

Visgálódó és oktató értekezés A Szőlő-Mívelésről. A Bor Égettbor, közönséges és fűszeres Etzetek készítésének mesterségével együtt. I:-II. kötet.
Veszprém, 1813-1814, Számmer Klára. I. kötet:(32)+488 P., 2 t. kihajtható melléklet, XII t. (rézmetszetű képtáblák, rajtuk szőlőfajták képeivel, Karacs Ferenc munkái.). II. kötet: (16)+698+(28) p., 1 t. kihajtható mekólléklet, IX (rézmetszetű képtáblák, rajtuk a bortermelés folyamatának és eszközeinek képeivel, Karacs Ferenc munkái.). A II. kötet képtáblái hiányoznak. Az 1802-ben kiadott korszakalkotó francia mű jelentősen átdolgozott, bővített fordítása. Megjelenése jelentős szerepet játszott a modern francia szőlőtermesztés és borászat tapasztalatainak magyarországi meghonosításában. Rendkivül ritka!.
Modern félbőr-kötés, Jaksics György ex librisével.
80000 Elkelt/Sold
154 NYOMTATVÁNY
Mayer Károly.

vetőmag és növényboltjának, kétoldalas német nyelvű számla és reklám nyomtatványa. Pest, 1859. április 27.

1500 Elkelt/Sold
155 NYOMTATVÁNY
Utmutató tábla.

Pebr. (rosszul szedett Pest) febr. 21-én 1842. a honi juhtenyésztők által a Magyar Gazdasági Egyesületnek folyó évi medárd-vásárkor Pesten tartandó közgyűlése alkalmával szándéklott állatmutatásra bírálatul s nyomtatványúl beküldendő juh-gyap-bundák rovatos leírására.
(Újság vagy könyv melléklet lehetett.). 55x42 cm.
1500 Elkelt/Sold
156 OKÁLYI IVÁN, DR.
Általános gyümölcstermesztés és értékesítés.

"""Magyar Gyümölcs"" VII. kötet. I.-II. kötet."
Bp., é.n., Athenaeum. 96 p.. 90+(6) p.
Kiadói papírkötés, modern vászonkötésben, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
157 ORMOS IMRE
Kerttervezés története és gyakorlata.

Budapest, 1955., Mezőgazdasági Kiadó. 523 p.
Kiadói félvászon-kötés, szakadozott illusztrált borítóval, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
158 ORMOS IMRE DR.
Kertművészet.

Magyar Agrártudományi Egyetem Kert és Szőlőgazdaságtudományi Kar jegyzetei. Kézirat.
Budapest, 1948., szerző kiadása. 138 p., 24 t.
Vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
5000 Elkelt/Sold
159 P. LIPPAY JÁNOS
Gyümölczös kert.

"Bécs, 1667., Cosmerovius Máté. (8)+302+(2) p., a nagyon ritka 4 t. metszet hiányzik és az első négy levél másolattal pótolva. Önálló mű, folytatása a három évvel korábban megjelent ""Posoni kert""-nek. A szerző munkája a korabeli tudományos ismereteknek és gyakorlati tapasztalatoknak szinte példa nélkül álló tárháza, a magyar kertészeti irodalom klasszikusa."
Modern félbőr-kötés, Jaksics György ex librisével.
20000 Elkelt/Sold
160
Pareys Blumengärtnerei I.-II.

Beschreibung Kultur und Verwendung der gesamten gärtnerischen Schmuckpflanzen.
Berlin, 1931., Verlag Paul Parey. I. VIII+(2)+940 p., 25 t., 606 szövegközi ábrával. II. (6)+792+(2) p., 25 t., 398 szövegközi ábrával.
Kiadói félbőr-kötés, Jaksics György ex librisével.
20000Nem kelt el
161 PATHÓ FLÓRIS-VASKÓ IMRE
Földrajzi előismeretek és komáromvármegyei földrajza.

A komáromvármegyei elemi népiskolák III-ik osztálya számára. Második, átdolgozott kiadás.
Komárom, 1914., Spitzer Sándor. 55 p., beragasztott, kihajtható színes komárom vármegye térképpel.
Kiadói félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
162 PERNECZKY BÉLA
A gazdasági cselédek szolgálati viszonyai.

A vonatkozó összes törvények és rendeletek - A m. kir. földmívelésügyi miniszter és a Hatásköri Bíróság gyakorlata.
Bp.,1928., Pátria. 59 p.
Kiadói vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
163
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. jogú város adattára.

Szerkesztették: Csatár István, Hovhannesian Eghia és Oláh György. (Előszó: vitéz dr. Endre László alispán.).
Budapest, 1939. Kultúra Könyvnyomdai Műintézet. 172+120+121-164+48+68 p. I. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. jogú város adattára. II. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye megyei városainak és községeinek története. III. Pestvármegye adattára. IV. egházak, intézmények és személyek adattára. V. Kecskemét th. Jogu város.
Kiadói vászonkötés, előzékpapír és címlap összefirkálva, néhány foltos lap.
2000 Elkelt/Sold
164 PETTKÓ-SZANDTNER TIBOR, FELSŐDRIETHOMAI
A magyar kocsizás.

"A szerző által dedikált példány. Első kiadás.A kötet szerzője, Vitéz felsődriethomai Pettkó-Szandtner Tibor (Bazin, 1886. június 20. – Leutstetten, 1961. január 6.) huszártiszt, európai hírű lótenyésztő és fogathajtó. A pozsonyi iskola elvégzése után saját elhatározásából a Georgikonban lótenyésztést tanult. Tanulmányai elvégzése után több ménesnél szolgált, ekkor még csak beosztottként, Hajnyi Arthur parancsnoksága alatt. Ebben az időben kezdett el szakfolyóiratok számára cikkeket írni a fogathajtás helyes technikájáról. 1931-ben jelent meg ""A magyar kocsizás"" c. könyve a magyar hajtóstílusról, ami az ""ősi magyar hajtóstíluson"" alapul. Ezt a szakkönyvét 1928-as Kiskunlacházára történt áthelyezése után írta. A kiskunlacházi kitérő után (1932) ezredesi rendfokozatba lépett és átvette az első világégés nyomait még erősen magán viselő bábolnai ménes parancsnoki tisztét. Ettől kezdve minden erejével a ménes megújításán és a rossz állapotú épületek felújításán fáradozott. 1943-ban tábornokká léptették elő és ekkor már a Földművelésügyi Minisztériumban az egész ország lótenyésztéséért volt felelős. Később Mohamed Taher pasa, az egyiptomi Királyi Földművelésügyi Társaság elnöke felajánlotta neki az egyiptomi Kafr-Farouk Királyi Ménes igazgatói állását. Itt 1949 után új tenyésztési módot vezetett be, mely mind a ménest, mind magát Pettkó-Szandtnert világhírűvé tette. Tíz évig állt a ménes élén és az állományt olyan szintre hozta, hogy komoly európai kereslet alakult ki az egyiptomi lovak iránt. Élete alkonyán visszatért Európába régi barátja, Lajos Bajor Királyi Herceg fogadta be. Élete utolsó éveit ott töltötte, a sárvári ménes lovai között."
Kiskunlaczháza, (1931), a szerző kiadása (Bíró Miklós ny.). 287+(4) p., 18 t., 5 kinyitható fekete-fehér kép, 13 színes kép, köztük Garay Ákos munkái, 233 szövegközti, feliratos rajzzal és fotóval.
Kiadói vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
20000 Elkelt/Sold
165 PÓKA-TELEKI KONDÉ JÓZSEF BENEDEK
Gazdaság-beli jegyzések.

KI-ADTA PÓKA-TELEKI KONDÉ JÓSEF BENEDEK, KIR. MAGY. UDVARNOK, AZ ESZTERGOMI ÉRSEKSÉG JÓSZÁGAINAK PRAEFECTUSA, TÖBB T. N. VÁRMEGYÉNEK TÁBLA BÍRÁJA. Első kötetke.
Pozsony, 1807., Belnay György. 103 p.
Korabeli kopottas félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
10000 Elkelt/Sold
166
Pomológia. Alma I.

Szerkeszti: Dr. Kerekes Lajos. Fajtákat leírta Horn János. A gyümölcsképeket természet után festette Kochné Klopfer Erzsébet. Bevezetéssel ellátta dr. Rapaics Raymund.
(Bp.), (1937.), Növényvédelem és Kertészet. 24 p., 40 t. (különálló lapok).
Kiadói, illusztrált félvászon mappában, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
167
Pomológia. Őszibarack I.

Szerkeszti: Dr. Kerekes Lajos. Fajtákat leírta Horn János. A gyümölcsképeket természet után festette Kochné Klopfer Erzsébet. Bevezetéssel ellátta dr. Rapaics Raymund.
(Bp.), (1937.), Növényvédelem és Kertészet. 24 p., 40 t. (különálló lapok).
Kiadói, illusztrált félvászon mappában, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
168 PROBOCSKAI ENDRE
Faiskola.

Gyümölcsfák, díszfák, díszcserjék, évelővirágok szaporítása és nevelése. Második, átdolgozott kiadás.
Budapest, 1969., Mezőgazdasági Kiadó. 398+(2) p.
Kiadói vászonkötés, illusztrált borító, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
169 PRUZSINSZKY PÁL
A franczia főldművelő osztály a forradalom elött.

Bölcsészettudori értekezés.
Tataán, 1888., Engländer ny. 82 p.
Modern kartonkötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
170 RäDE KÁROLY
Gyümölcs- zöldség- és virághajtatás.

Autográf írás, oldalszámozással, korabeli stencil sokszorosítással,.
Gyakorlat alapján a gyakorlatnak szánta Räde Károly áll. Főkertész a budapesti m. k. kertészeti tanintézetben. 228 p.
Vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
171 RAPAICS RAYMUND
A magyar gyümölcs.

A Magyar Természettudományi Társulat Természettudományi Könyvkiadóvállalata 117. köt.
Bp., 1940., Magyar Természettud. Társ. (4)+350+(2) p., 34 t. ( 2 színes) és 10 szövegkép.
Kiadói vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
172 RAPAICS RAYMUND
Magyar kertek.

A kertművészet Magyarországon.
Budapest, é.n., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda kiadása és nyomása,. 1 t. címlapkép, 303 p., 9 kihajtható t. 97 szövegközti, fekete-fehér fényképpel és rajzzal, valamint 1 színes egész oldalas és 9 fekete-fehér kihajtható képtáblával illusztrált kiadás.
Kiadói félbőr-kötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
173 ROMBAY DEZSŐ
Szőlőmívelés.

Borászat, szőlészet, alkoholászat. Mezőgazdasági könyvtár. VII. kötet. A legújabb elvek és tapasztalatok alapján. Második kiadás.
Budapest, é.n., FranklinTársulat. (4)+195 p. Hozzákötve: Szaniszló Albert, Dr.: A phylloxera, a kolorádóbogár és a vértetű. A gazda legnevezetesebb három rovarellensége. Bp., é.n., Franklin. 48 p., 4 t. (kihajtható). Hozzákötve: Győry Elemér: A borkezelésről. Bp., 1906., Franklin. 101+(2) p., 14 ábrával. Hozzákötve: Gyűrky Antal: A szőlő mint kincsbánya. Második, a legujabb tapasztalatok felhasználásával átdolgozott kiadás.Budapest, 1906. Franklin. 96 p.
Mezőgazdasági Könyvtár vászonkötése, Jaksics György ex librisével.
8000 Elkelt/Sold
174 SCHERER PÉTER PÁL
A nagybirtok.

A kötet többek közt az Esterházy, Pallavicini, Dreher, Károlyi, Wenckheim, Dessewffy, József főherceg, Somssich uradalmak részletes leírását és részben kritikáját tartalmazza.
Bp., 1939., Egyetemi Nyomda. 416+(2) p. 12 t. (24 fotóval).
Kiadói, illusztrált (Horváth Jenő) papírkötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
175 SCHLIPF, (JOHANN ADAM)
Mezőgazdaság’ népszerű kézi könyve.

Szabadon fordítá Mannó Lajos. Második tetemesen bővített és javított kiadás.
Pesten, 1845., Emich Gusztáv. XX+411 p., 80 fametszetes szövegközi ábrával, előzékpapírokon korabeli kézírásos jegyzetekkel.
Korabeli kopottas félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
20000 Elkelt/Sold
176
Schweizerische Nationalpark

Zürich, (1949.), Silva-Bilderdienst. 127 p., 62 beragasztott színes képpel.
Kiadói illusztrált vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
1000Nem kelt el
177 SIMON VINCZE
Őszinte tanácsok a szőlőmivelést tárgyazólag.

Győrvidéki Gazdasági Egyesület által kiadva.
Pest, 1865., Emich Gusztáv. 85+(2) p.
Modern kartonkötés, Jaksics György ex librisével.
4000 Elkelt/Sold
178 SIMONKAI LAJOS
Hazánk és a földkerekség hársfajainak biráló átnézete.

Mathematikai és természettudományi közlemények vonathkozólag a hazai viszonyokra. Kiadja a Magyar tudományos akadémia. Revisio Tiliarum hungaricarum atque orbis terrarum.
Budapest, 1888, M. Tudományos Akadémia. XXII. évf. 7. sz. 272-381 p., 2 t.
Modern táblakötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
179 SOMOGYI IMRE
Kertmagyarország felé.

II. kiadás.
Bp., 1943., Magyar Élet (Popper ny., Monor). 127 p.
Kiadói papírkötés, modern félvászon-kötésben, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
180 SOMOGYI IMRE
Kertmagyarország felé.

II. kiadás.
Bp., 1943., Magyar Élet (Popper ny., Monor). 127 p. A szerző dedikálásával.
Modern vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
2000 Elkelt/Sold
181 SOÓ REZSŐ, BEREI
A Kolozsvári Egyetemi Botanikus Kert és Múzeum.

Kolozsvár, 1942., Egyetemi Botanikus Kert. 10 p., 3 sztl. lev. 1 t. kihajtható térkép melléklet.
Kiadói sérült papírkötés, Jaksics György ex librisével.
1000 Elkelt/Sold
182 STEIBT ANTAL
Útbaigazító oktatás,.

hogy kellessék a Szarvas marhát, juhokat, sertéseket és minden nemű házi Baromfiakat haszonnal hízlalni. Fordította Staut József.
Kassán, 1832., Vajda Pál Könyv-áros. XII+141 p.
Kiadói papírkötés, borító nélkül, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
183 STEPHENS, HENRY
Mezei gazdaság könyve.

Stephens Henry „The Book of the Farm” czimü munkája nyomán a hazai körülményekhez alkalmazva kiadják Korizmics László, Benkő Dániel, Morócz István. II. kötet.
Pesten, 1855., Nyomatott Herz Jánosnál. 3 t.+(2)+478+(2) p., + 1 melléklet (kihajtható táblázat).
Félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
1800 Elkelt/Sold
184 SZÁHLENDER GYULA
Gazdasági építészet.

III.-IV. rész.
Budapest, 1899., Orsz. M. Gazdasági Egyesület (Korvin Testvérek Könyvnyomdai Műintézet.). (4)+227 p., 181 rajzzal.
Kiadói sérült vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
185 SZEBERÉNYI LAJOS ZS., DR.
A parasztság története.

a legrégibb időktől napjainkig. Történeti áttekintés.
Bp., 1937., Gergely R. (Petőfi Ny., Békéscsaba. A borító: Löbl D. és Fia ny.). 444 p.
Kiadói papírkötés, illusztrált sérült borító, Jaksics György ex librisével.
3000Nem kelt el
186 SZÉCHENYI-WOLKENSTEIN ERNŐNÉ
A törpe gyümölcsfák ültetése és gondozása.

II. átdolgozott kiadás.
Bp., 1930., Kir. M. Természettudományi Társulat. (4)+266 p., szövegben 176 képpel.
Vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
187 SZENTI TIBOR
A tanya.

Hagyományos és átalakuló paraszti élet a Hódmezővásárhely-kopáncsi tanyavilágban.
(Bp.), 1979., Gondolat. (Kner ny.). 273 p.
Kiadói vászonkötés, illusztrált papírborító, Jaksics György ex librisével.
1000Nem kelt el
188 SZŰTS MIHÁLY
A mezőgazdaság alapvonalai.

Második, javított és bővített kiadás.
Debreczen, 1883., A város nyomdája. (8)+215 p.
Gerincén sérült félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
189 TERSÁNCZKY JÓZSEF
A jobb szőlőművelés, borkészítés és pinczegazdálkodás korszerű könyve.

117 ábrával.
Nagy-Kanizsán, 1869., Fischel Fülöp ny. VIII.+433 p. Hozzákötve: Tersánczky József: Szőlészeti és borászati titkok gyűjteménye. Nagy-Kanizsán, 1874., Fischel Fülöp. 71+(2) p.
Félvászon-kötés, vízfoltos és tintafoltos lapokkal, Jaksics György ex librisével.
20000 Elkelt/Sold
190 TOMCSÁNYI GUSZTÁV
Erdei facsemeték nevelése.

Gyakorlati kézikönyv.
Budapest, 1889., Országos Erdészeti Egyesület (M. Kir. Állami ny.). 216 p., 98 fametszettel.
A Czeglédi Kossuth-kör Népkönyvtára vászonkötés, Jaksics György ex librisével.
3000 Elkelt/Sold
191 TOROCZKI-WIGAND EDE
Régi kert s míesei.

Első kiadás.
Budapest, 1917., Táltos. (Világosság ny.). 196+(4) p., 7 t.
Kiadói illusztrált papírkötés, Jaksics György ex librisével.
6000 Elkelt/Sold
192 TÓTHFALUSI MIKLÓS
A magyar gazda mint kertész.

Őszinte útmutatás, mint kell gyümölcs-, konyha- és virágos kertben a szokásszerű kezelgetés helyett okszerűleg forgolódni. Természettudományi okfürkészetekkel és 72 aczélmetszetű ábrával világosítva -- által. I-III. kötet.
Pest, 1847., Emich Gusztáv. (8)+VI+(4)+271+XV+(2)+(4)+VIII+9-132+(4)+(16)+122+(4) p.+IV kihajtó t. Kiadói colligatum, mindhárom rész önálló címlappal bír: I. Gyümölcsbarát. Okszerű vezér gyümölcsfák növelése s ápolgatására, és a gyümölcs használatára. II. Konyhakertész. Őszinte útmutatás főleg azon tisztelt magyar nők számára kik a konyhakertészettel okszerüen foglalkozni óhajtanak. III. Virágkedvelő. Szerény kalauz a virágok nagy mezejére.
Korabeli, díszesen aranyozott gerincű félbőr-kötés, Megkímélt állapotú, szép példány. Jaksics György ex librisével.
40000 Elkelt/Sold
193
Történeti kertek

MTA Művészettudományi Kutatóintézet. Kertművészet és műemlékvédelem. Szerkesztette: Galavics Géza.
Budapest, 2000., Mágus kiadó. 276 p.
Illusztrált papírkötés, Jaksics György ex librisével.
2000 Elkelt/Sold
194 TUZSON JÁNOS
A magyar Alföld.

Gazdasági növényföldrajzi tanulmány, telepítési és vízgazdálkodási tervezet.
Budapest, 1941., Kókai János. 66+(2) p., 17 t. (fotó), 1 kihajtható térkép melléklet az utolsó tábla hátára ragasztva.
Kiadói elszakadt papírkötés, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
195 ÚJSZÁSZY KÁLMÁN, DR.
A falu.

Útmutatás a magyar falu tanulmányozásához.
Sárospatak, 1936., Ref. Főiskola ny. 100 p.
Kiadói papírkötés, kijáró könyvtest, Jaksics György ex librisével.
1500Nem kelt el
196 WELLMANN OSZKÁR
Szarvasmarhatenyésztés.

Magyarország Állattenyésztése I. kötet. Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Magyar-német-francia nyelven.
Budapest, 1926., Pátria. 304 p.
Kiadói illusztrált félvászon-kötés, Jaksics György ex librisével.
1500 Elkelt/Sold
197 WIEGAND JÁNOS
Az austriai paraszt iffjúságot a jól rendeltt mezei gazdaságra oktató kézi könyvetske.

Fordította Szilágyi Sámuel.
Posony. Kassa, 1776., Landerer Mihály. (2)+238+(18) p.
Korabeli, gerincén címkézett, kartonkötés, Jaksics György ex librisével.
24000 Elkelt/Sold
198 WRANGEL, C(ARL) G(USTAV), GRAF
Ungarns Pferdezucht in Wort und Bild. I.-IV.

I. ,, Die Königl. Ungarischen Staatsgestüte Kisbér und Bábolna. II., Die Königl. Ungarischen Staatsgestüte Mezöhegyes und Fogaras und die Staatshengsten-DepoAz űrlap teteje. III. Die ungarische Landespferdezucht. Die Privatgestüte. Erster Teil. IV. Die ungarische Landespferdezucht. Die Privatgestüte. Zweiter Teil.
Stuttgart, 1893–1895., Schickhardt & Ebner. I. VII+337 p., 32 t., 4 melléklet. II. VII.+323 p., 32 t., 3 melléklet. III. VII+ 335 p., 42 t. IV. VII+359 p., 42 t.,. A táblákon magyar lovak eredeti fényképek alapján készült fametszetű rajzai.
Egységes kiadói, dúsan aranyozott félbőr-kötés, 2 kötetnél gerinc sérülések, Jaksics György ex librisével.
60000 Elkelt/Sold
199 ZDENKA PODHAJSKÁ
Európa vadvirágai.

Pozsony, 1991., Madách kiadó. 294+(2) p.
Kiadói illusztrált kartonkötés, Jaksics György ex librisével.
5000Nem kelt el
200 ZELENYÁK JÁNOS DR.
A gyógynövények hatása és használata.

"Szerzői előszóval, bevezetővel, zárszóval, forrásmunkák megnevezésével, a kötetben tárgyalt gyógynövények betűrendes jegyzékével, és a gyógynövények betűrendes latin jegyzékével kiegészített kiadás. A kötet szerzője, Dr. Zelenyák János (1860-1929), katolikus pap, gyógynövénykutató, természetgyógyász. Gimnáziumi tanulmányait Lőcsén és Egerben végezte. A bécsi Pázmáneumban, Pázmány Péter esztergomi érsek által 1623-ban alapított papneveldében teológiai doktorátust szerzett. A Szepesi Káptalan Tanítóképzőjében filozófia-, később teológia tanár. Majd Lekéren plébános. Itt írta meg híres gyógynövénykönyvét. Gyógyászati sikereit a természetnek tulajdonította, azt vallotta, hogy a természet gyógyít és nem az orvosok. Abban az időben egész Európából jártak hozzá páciensek. Naponta 100-130 beteget is ellátott, de így is volt, aki napokig várt, hogy bejuthasson hozzá. A szegények orvosának nevezték, mivel szolgálataiért nem kért és nem is fogadott el pénzt. A maga termesztett gyógynövényeket a parókia és az apátsági kastély udvarán szárította. Több gyógyszertalálmánya, illetve szabadalma volt (Rheumatikum, fejszesz stb.) Neve 1908-ban vált országosan ismertté, mert ekkor jelent meg az első könyve „A gyógynövények hatása és használata”. A könyv előszavában bukkan fel természetgyógyászatának központi fogalma: az erő. Másik fontos könyve „A természetes gyógymód”. Ez utóbbi élete összegző könyve, egy kötetbe gyűjtve közkinccsé tette élete gazdag tapasztalatait."""
Budapest, 1908., szerzői kiadás (Stephaneum Nyomda R. T.). LII + 256 p., 20 t. (kihajtható, kétoldalas színes kőnyomat, számozva: I-XL.).
Kiadói vászonkötés feliratos, színes illusztrációval ellátott címfedéllel, Jaksics György ex librisével.
20000 Elkelt/Sold