Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

154. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) LEVELEZÉSI árverés


Idõpontja: 2012-06-14 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1
133 nap.

(Történelmi képek és arcképek). Írták: Horváth József, Kékesdi Gyula, Nemes János, Ordas Nándor.
Bp., 219 p., 2 sztl. lev., 32 oldal képmelléklet.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
2
500 kérdés a vadról és környezetéről.

Szerk.: Csekő Sándor. Nimród füzetek 1.
Bp., 1986, Lapkiadó Vállalat. 195 p., 14 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban, szennycímoldal kijár.
1000Nem kelt el
3 ADY ENDRE
Válogatott versei.

Ill.: Jaschik Álmos.
Bp., 1921, Pallas. 234 p.
Kiadói kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
4 AGOSTINI, ALBERTO M. DE
Tíz esztendő a Tűzföldön.

Ford.: Cholnoky Béla. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é.n., Lampel R. 209 p., 1 sztl. lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
2200 Elkelt/Sold
5 ALMANACH
Millenniumi Vadászati Almanach.

Magyarország 2001. Szerk.: Fáczányi Ödön.
H.n., 2001, Dénet Natur Műhely. 215 p.
Kiadói nylkötésben.
1200Nem kelt el
6 ALMANACH
Millenniumi Vadászati Almanach.

Pest megye 2001. Szerk.: Dénes István és Nagy István.
H.n., 2001, Dénet Natur Műhely. 239 p., 4 sztl. lev.
Kiadói nylkötésben.
1200Nem kelt el
7
Amerikai béketervek a háború utáni Magyarországról.

Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának titkos iratai 1942-1944. Szerk.: Romsics Ignác.
Gödöllő, 1992, Typovent. 258 p. + térképmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
8 ANDREJEV, LEONID
Vörös kacaj.

(Egy talált kézirat töredékei). Ford.: Várnai Dániel. Ill.: Szigethy István.
Bp., é.n., Kultura. 146 p.
Fűzve, viseltes, szakadtas kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
9 ANDREWS, ROY CHAPMAN
A Sarkoktól az Egyenlítőig.

Ford.: Havas József. Kalandos utazások. A világjárás hősei.
Bp., é.n., Dante. 192 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopottas ill. vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
10 ARANY JÁNOS
Hátrahagyott prózai dolgozatai.

Arany János összes munkái X.
Bp., 1900, Franklin Társulat. 575 p., I.-XLIII. P.
Kiadói aranyozott díszes (Gottermayer) vászonkötésben.
1500Nem kelt el
11 ARANY JÁNOS ÖSSZES MUNKÁI XII. KÖTET
Arany János levelezése író-barátaival II. kötet.

Bp., 1900, Franklin-Társulat. Címlapkép, 475 p., 7 sztl. lev.
Kiadói díszes, aranyozott vászonkötésben (Gottermayer).
1500 Elkelt/Sold
12 ÁRJEGYZÉK
Calderoni Mű- és Tanszervállalat Rt.

52 számú árjegyzék I. rész. Fizikai készülékek.
I.-VI., 285 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
13 ÁRJEGYZÉK
Központi Antikvárium.

átvételi árjegyzéke 1980-as évek.
173 p., másolt példány a gépelt eredetiről, autográf értékátírásokkal a 2000-es évekből.
1000 Elkelt/Sold
14 ÁRJEGYZÉK
Marx és Mérei Tudományos-Elektromos Műszerek, Feszmérők Gyára.

9. számu árjegyzék. Előadó és előkészítő termek berendezése.Újabb fizikai eszközök. Lélektani műszerek.
68 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. (Weiss Antal) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
15 ÁRJEGYZÉK
Marx és Mérei Tudományos-Elektromos Műszerek, Feszmérők Gyára.

Elektromos műszerek 11. sz. árjegyzéke.
34 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
16 ASZALÓS ENDRE
Gyarmathy Tihamér.

Mai magyar művészet.
Bp., 1979, Képzőművészeti Alap. 46 p. + képmelléklet, Gyarmathy Tihamér dedikálásával.
Kiadói ill. kartonkötésben.
2000 Elkelt/Sold
17 ASZÓDI CSABA ANDRÁS
Ecser története.

Készült 650 pld.-ban.
Ecser, 2000, Ecser Község Önkormányzata. 148 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
18
Aucasin és Nicolete.

Ófrancia széphistória. Ford.: Tóth Árpád.
Bp., 1957, Magyar Helikon. 70 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben.
1000Nem kelt el
19 B. BIBRA ERNŐ
Szerelmi perpatvarok I-III.

Pest, 1872, Nyomatott Kocsi Sándor saját könyvnyomdájában. 156 p., 180 p., 160 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1800Nem kelt el
20 BAJZA JÓZSEF
Jugoszlávia.

Kincsestár 27. sz.
Bp., 1929, Magyar Szemle Társaság. 79 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
21 BALÁZS SÁNDOR DR. - FILIUS ISTVÁN DR. - HODOSSI SÁNDOR DR.
Zöldségkülönlegességek.

Második, átdolgozott kiadás.
Bp., 1987, Mezőgazdasági. 237 p., 1 sztl. lev., 24 oldal képmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
22 BÁLINT SÁNDOR
Egy magyar szentember.

Orosz István önéletrajza. Hasonmás kiadás.
Szolnok, 1991, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. Reprint: Bp., 1942, Budapesti Egy. Magyarságtud. Int. - Franklin-Társulat.
Kiadói ill. (Szávai István) papírborítóban.
1000Nem kelt el
23 BALOGH ELEMÉR - KERÉNYI IMRE
Csíksomlyói Passió.

Bp., 1982, Helikon. 76 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
24 BALOGH GYÖRGY
Újoncállítás Heves megyében a francia háborúktól 1847-ig.

Tanulmányok Heves megye történetéből 7.
Eger, 1983, Heves megyei Levéltár. 68 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
25 BARABÁS TIBOR
Egy bányász élete.

Bp., 1946, Szikra. 94 p., dedikált.
Fűzve, viseltes kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
26 BARÁTOSI JÓZSEF
Szeretem a természetet.

Bp., 1943, Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. 92 p., 1 sztl. lev., 16 t.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1800Nem kelt el
27
Batsányi János poétai munkáji.

Második, megbővített kiadás.
Budánn, 1835, A Királyi Universitás betüjivel. Hasonmás: Bp., 1980, Akadémiai - Magyar Helikon. Számozatlan.
Kiadói műbőrkötésben, ill. papír védőtokban.
1200Nem kelt el
28 BENEDEK ELEK
Többsincs királyfi.

és más mesék. Válogatta: Kormos István. Ill.: Szecskó Tamás. Hetedik kiadás.
Bp., 1975, Móra Ferenc Könyvkiadó. 285 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
29
Beszéljenek a kőemlékek.

Vezető az Aquincumi Múzeum írásos kőemlékei között. Összeállította: Szilágyi János.
Bp., 1949, Budapest Főváros kiadása. 96 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
30
Bethlen Gábor krónikásai.

Krónikák, emlékiratok, naplók a nagy fejedelemről. Összeállította: Makkai László és Zimányi Vera.
Bp., 1980, Gondolat. 301 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
31 BEVILAQUA BORSODY BÉLA
Német maszlag I. Othotól Adolf Hitlerig 972-1945.

Bp., 1945, Magyar Téka. 168 p.
Fűzve, viseltes kiadói ill. (Szász) papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
32 BLAZOVICH LÁSZLÓ - KRISTÓ GYULA
A csongrádi régió 1100 éve.

Szeged, 1993, Csongrád Megye Önkormányzata. 104 p., 1 kihajtható melléklet.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
33 BOKOR IMRE
Vörös vírus.

Bp., 1996, v. Bánkuty E. Géza kiadása. 184 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
34 BONOMI JENŐ
Búcsújárás Solymárra.

Különnyomat az Ethnographia-Népélet 1940, 3. számából.
Bp., 1940, Ethnographia-Népélet kiadása. 362-366 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
35 BONSELS, WALDEMAR
Eros és az evangéliumok.

Egy csavargó följegyzéseiből. Ford.: Schöpflin Aladár. Külföldi regényírók.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 180 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
36 BORDEAUX, HENRY
Behavazott lábnyomok.

Ford.: özv. Ernuszt Gézáné.
Bp., é.n., Szent István-Társulat. 252 p.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
37 BOZSÓKY PÁL GERŐ
A jeruzsálemi latin királyság rövid tündöklése és hosszú haldoklása.

Szeged, 2004, Agapé. 294 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
38 BÖHM VILMOS
Másodszor emigrációban...

Íródott a politikus halála előtt, 1948-49-ben - Stockholmban.
Stockholm, 1990, Progresszió. 285 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
39 BREHM, A. E.
Az állatok világa I-IV.

Ford.: Dr. Ákos Károly.
Bp., 1957-1959, Bibliotheca (I-III.) - Gondolat(IV.). VII p., 456 p. , VII p., 360 p. , VII p., 495 p. , VII p., 431 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban (4 db).
2500 Elkelt/Sold
40 BROGVÁNYI KÁLMÁN
Festőművészet Szlovenszkón.

Kosice-Kassa, 1931, Kazinczy-Könyvtár. 126 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben, eredeti ill. papírborító bekötve.
1800 Elkelt/Sold
41
Budapest Főváros Állat- és Növénykertjének Útmutatója.

Szerk.: Prof. Anghi Csaba.
Bp., 1959, Állat- és Növénykert. 62 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
42
Budapest statisztikai zsebkönyve az 1947-1948. év adataival.

Bp., 1949, Budapest Főváros Statisztikai Hivatala. 168 p.
Fűzve, viseltes kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
43
Budapesti városnézés kézikönyve.

Bp., 1960, IBUSZ Sajtó- és Propaganda Osztálya. 221 p., 500 példány!
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
44 BURCKHARDT, JACOB
Das antike Rom.

Bern, 1940, Verlag Hallwag. 93 p., 101 tábla képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, szakadtas ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
45 BURCKHARDT, JACOB
Das päpstliche Rom.

Bern, 1941, Verlag Hallwag. VIII p., 102 p., 96 tábla képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, szakadtas ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
46 BUZÁS VIKTOR
A magyar föld meséje.

Ill.: ifj. Kovács János. Könyvbarátok kis könyvei.
Bp., é.n., Magyar Könyvbarátok. 158 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
47 CHESTERTONM, G. K.
Ember, aki csütörtök volt.

(Lidércnyomás). Ford.: Zsoldos Benő.
Békéscsaba, 1918, Tevan. 300 p.
Fűzve, viseltes, szakadtas kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
48 CHOLNOKY JENŐ
Általános földrajz I.-II.

Tudományos Gyűjtemény 2, 4.
Bp.-Pécs, 1923, Danubius kiadás. 141 p., 1 sztl. lev. , 251 p., 2 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben.
1000Nem kelt el
49 CZÁKA SAROLTA - RÁCZ ISTVÁN
Fenyők és örökzöldek.

Bp., é.n., Szépia Könyvkiadó Kft. 1 sztl. lev., 115 p., 5 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
50 CZIGÁNY GYÖRGY
Hazát.

Bp., 1979, Szépirodalmi. 82 p., 3 sztl. lev., dedikált.
Kiadói kartonkötésben, ill. (Borsos Miklós) papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
51 CSÁSZÁR OTTÓ
Élet-halál a levegőben.

vitéz Szentgyörgyi Dezső életrajzi regénye.
Bp., 1993, Malév Kiadó. 320 p.
Fűzve, kiadói ill. (Molnár Ottó) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
52 CSOMOR TIBOR
Könyv a 100 éves Budapestről.

Bp., 1973, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 142 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
53 DAUDET ALFONZ
Sapho.

Párisi erkölcsrajz. Ford.: Szabó Károly.
Bp., 1902, Magyar Hírlap. 216 p.
Amatőr vászonkötésben.
1200Nem kelt el
54 DECSI JÁNOS, BARANYAI
Az Caius Crispus Sallustiusnak két históriája.

Szeben, 1596. Fakszimile: Bp., 1979, Akadémiai. Bibliotheca Hungarica Antiqua X.
Kiadói bőrkötésben, karton védőtokban.
2500 Elkelt/Sold
55 DÚCZ LÁSZLÓ
Csillagfényben.

H.n., 2001, A szerző kiadása. 158 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
56 DURELL, GERALD
Vadállatok bolondja.

fordította Némethy Ildikó, illusztrálta Kondor Lajos.
Bp., 1982, Móra Ferenc Könyvkiadó. 206 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
57 DURRELL, GERALD
A véznaujjú maki meg én.

Madagaszkári mentőexpedíció. Ford.: Borbás Mária.
Bp., 1994, Európa. 178 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
58 DURRELL, GERALD - DURRELL, LEE
Az amatőr természetbúvár.

Útmutató az élő természet tanulmányozásához.
Bp., 1987, Gondolat. 320 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban, amatőr műanyag védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
59 DURRELL, GERALD ÉS LEE
Durrell a Szovjetunióban.

Ford.: Lóczy Dénes.
Bp., 1989, Gondolat. 216 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
60 ÉBLE GÁBOR
Az ecsedi százéves urbéri per története (1776-1877).

Bp., 1912, Franklin-Társulat. 111 p., felvágatlan.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
61 ECKHART FERENC
Magyarország története.

Bp., 1933, Káldor. 324 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
62
Egy csepp emberség I-III.

Gondolatok a Kossuth Rádióban fél hét után 3 perccel. Szerk.: Rados Péter.
Bp., 2004-2005, Magyar Rádió Rt. Kossuth Rádió - Fekete Sas Kiadó. 347 p., 4 sztl. lev. , 333 p., 1 sztl. lev. , 382 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban (3 db).
3000 Elkelt/Sold
63
Építésügyi jogszabályok.

A budapesti építésügyi szabályzat. Összeállították: Katona János, Dr. Huszár Andor, vitéz Morotvay László dr.
Bp., 1936, Hellas. 310 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000Nem kelt el
64
Az Erdélyi Helikon íróinak anthologiája 1924-1934.

Szerk.: Kovács László.
Kolozsvár, 1934, Erdélyi Szépmíves Céh. 2 sztl. lev., 396 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
65 FÁBIÁN GYULA
Hej, Rákóczi, Bercsényi, Bezerédj!

Ill.: Horváth Jenő. II. kiadás.
Bp., é.n., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 316 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
66 FALUDY GYÖRGY
A pompeji strázsán.

Második kiadás.
Bp., 1945, Officina. 91 p., 2 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, gerince sérült.
1000Nem kelt el
67 FARCÁDI SÁNDOR
Versek.

Brassó, 1923, Brassói Lapok. 80 p., dedikált.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
68 FARKAS BÉLA
Vándorúton.

Bp., é.n., Lampel R. 124 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1400Nem kelt el
69 FARKAS GÁBOR
A megye, a város és a község igazgatása Magyarországon 1945-1950.

A Magyar Országos Levéltár kiadványai III. - Hatóság- és hivataltörténet 10.
Bp., 1992, Akadémiai. 281 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1400 Elkelt/Sold
70 FESTETICS PÁL, GRÓF
Az őz tenyésztése, óvása és vadászata.

Budapest, 1941, Vajna és Bokor. 101 p., 1 sztl. lev., 2 t.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
3500 Elkelt/Sold
71 FEYÉR GYULA
Központi fűtőberendezések öntöttvas kazánszerkezetei.

Műszaki ismertetés.
Bp., 1910, Pátria. 70 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
72 FIEDLER, GEORG
Exakta Makro- und Mikro-Fotografie.

Halle (Saale), 1953, Veb Wilhelm Knapp Verlag. 179 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, szakadtas ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
73 FOLYÓIRAT
Csillag.

IX. évfolyam 1955. május. József Attila emlékezete.
Bp., 1955, Magyar Írók Szövetsége. 2 sztl. lev., 889-1104 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
74 FOLYÓIRAT
Magyar Iparművészet.

Szerk.: Györgyi Kálmán. XIII. évf.
Bp., 1910, Országos Magyar Iparművészeti Társulat. VIII p., 372 p.
Amatőr sérült félvászon kötésben, fűzése meglazult.
4800 Elkelt/Sold
75 FOLYÓIRAT
Magyar Iparművészet.

Szerk.: Fittler Kamill és Györgyi Kálmán. XII. évf.
Bp., 1909, Országos Magyar Iparművészeti Társulat. VIII p., 370 p., 57+8 p. Régi Kalotaszeg melléklet.
Amatőr sérült félvászon kötésben, fűzése meglazult.
4800 Elkelt/Sold
76 FOLYÓIRAT
Magyar Iparművészet.

Szerk.: Györgyi Kálmán. XV. évf.
Bp., 1912, Országos Magyar Iparművészeti Társulat. VIII p., 388 p.
Amatőr kopottas félvászon kötésben, fűzése meglazult.
4800 Elkelt/Sold
77 FOLYÓIRAT
Nürnberger Phototrichter.

1955, 1-6. sz. + különszám.
Nürnberg, 1955, Verlag Hanns Porst. 31 p., 30 p., 29 p., 48 p., 25 p., 30 p., 45 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
78 FOLYÓIRAT
Regélő.

Első szépművészeti magyar folyóirat. Másodévi folyamat, 1834-ki második negyed (26-52. sz.). Szerk.: Róthkrepf Gábor.
Pesten, 1834, Trattner-Károlyi nyomtatása. 210-424 p., 1 sztl. lev.
Korabeli viseltes, sérült kartonkötésben.
2500Nem kelt el
79
Földrajzi zseblexikon.

Szerkesztette Koch Ferenc és Petres László.
Bp., 1955, Művelt Nép Könyvkiadó. 324 p., 23 t.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
80
Fűszerek könyve.

Bp., é.n., Pallas Antikvárium. 159 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
81 GÁLL IMRE DR.
A budapesti Duna-hidak.

Bp., 1984, Műszaki Könyvkiadó. 145 p.,1 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
82 GÁRDONYI ALBERT, DR.
A hétszázéves Budapest.

Bp., 1944, Palladis R.T. kiadása. 132 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
83 GÁSPÁR TIBOR
A dákok kincse.

Ill.: Unipán Helga.
Bukarest, 1967, Ifjúsági. 223 p., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
84 GATTI, ATTILIO
Musungu.

Ford.: Déry Tibor. A világjárás hősei.
Bp., é.n., Utazási Könyvek Kiadóhivatala. 204 p.
Kiadói kopottas ill. vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
85 GERGELY MÁRTA
Gyárváros, előre.

Bp., 1950, Ifjúsági Könyvkiadó. 167 p.
Kiadói ill. (Repcze János) félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
86 GERVAIS, ALBERT
Nehéz orvosnak lenni Kínában.

Ford.: Dr. Hevesi András.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 228 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
87 GOETZ, WOLFGANG
A német nép története.

Ford.: Németh Andor.
Bp., é.n., Athenaeum. 424 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
88 GORKIJ, MAXIM
Elmúlt emberek.

Bp., 1904, Magyar Kereskedelmi Közlöny. 121 p., 4 sztl. lev.
Kiadói kopottas ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
89 GÖMÖRI-BALOGH-VADAS
Az első gázgyár.

A Józsefvárosi Légszeszgyár története a gázközvilágítás tükrében.
Bp., 1999, Fővárosi Gázművek Rt. 101 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
90 GÖRGEY GÁBOR
Volt egyszer egy Felvidék.

Bp., 1989, Magvető. 215 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
91 GRABNER EMIL
A gyümölcsfák és kerti vetemények műtrágyázása.

Magyaróvár, 1912, A szerző kiadása. 61 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, viseltes kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
92 GRACZA GYÖRGY
1848. márczius 15.

Magyar könyvtár - Ifjúsági sorozat.
Bp., 1898, Lampel R. 59 p. Hozzákötve: Ábrányi Emil: Márcziusi dalok és egyéb költemények. Bp., é.n., Lampel R. 62 p., 1 sztl. lev.
Kiadói foltos, ill. vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
93 GRZIMEK, BERNHARD DR. - GRZIMEK, MICHAEL
A serengeti nem halhat meg.

367 000 állat hazát keres. Ford.: Sárközy Elga. Útikalandok.
Bp., 1968, Táncsics Könyvkiadó. 253 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
94
Guruljborsócska.

A Szovjetunió népeinek meséi. Ford.: Drávai Gizella. Ill.: L. Levickij.
Uzshorod, 1958, Kárpátontúli Területi Kiadó. 142 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
95 GYÖKÉR ISTVÁN- DR. KUBINSZKY MIHÁLY
Képek a régi magyar vasutakról és vonatokról.

Vasúthistória könyvek.
Bp., 1991, KÖZDOK. 159 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
96 GYÖRKEI JENŐ
Spanyol földön a szabadságért.

Hadtörténelmi Intézet és Múzeum.
Bp., 1963, Zrínyi. 269 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
97 GYULAI PÁL
Emlékbeszédek II.

Harmadik bővített kiadás.
Bp., 1914, Franklin-Társulat. 445 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
98 GYULAI PÁL
Gróf Széchenyi István mint író.

Olcsó könyvtár 857-858. sz.
Bp., 1892, Franklin-Társulat. 48 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
99 HAJAS JÓZSEF DR. - SÁRKÁNY PÁL DR.
Bobby-hobby.

(Bánásmód kutyákkal - képekben). Ill.: Balogh Ervin.
Bp., 1970, Natura. 255 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
100 HARASZTHY LÁSZLÓ
Gyakorlati ragadozómadár-védelem.

MME könyvtára 5.
Bp., 1993, MME - WWF. 158 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
101 HELTAI GÁSPÁR
Halhatatlan mesék.

Átírta: Szentimrei Jenő. Magyar Nép könyvtára 43. sz.
Kolozsvár, 1931, Minerva. 175 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
102
Henry Morton Stanley.

A nagy afrikai kutató önéletírása. Ford.: Sebestyén Károly. Karriérek - Híres felfedezők.
Bp., 1912, Singer és Wolfner. 220 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
103
Heraldika

Magos János hitelesített címerrajza Szatmár vármegye alispánjának aláírásával.
Nagykároly, 1885. március 26.
3000 Elkelt/Sold
104
Heraldika

Ismeretlen családi címerrajz vagy címerrajz tervezet.
Akvarell, papír, 24 x 31 cm.
1500Nem kelt el
105 HERNÁDI GYULA
Hasfelmetsző Jack.

Bp., 1982, Magvető. 277 p., 1 sztl. lev., Hernádi dedikációjával és Simon Gy. Ferenc tulajdonosi bejegyzésével.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
106 HOLECEK, JAROSLAV
Csendes vadászat.

Ford.: Stohl Gábor.
Bp., 1973, Gondolat. 239 p.
Kiadói vászonkötésben, viseltes ill. papír védőborítóban.
2200Nem kelt el
107 HOLUB, EMIL
Tizenegy év Dél-Afrikában.

Ford.: Halász Gyula. Világjárók - Utazások és kalandok.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. Címlapkép, 140 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
108 HORY BÉLA
Vidám Perczek.

Beszélyek és rajzok.
Kolozsvár, 1902, Ellenzék könyvnyomda. 255 p.
Korabeli kopottas félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
109
Hungária Evezős Egylet beszámolója.

Az 1927 évi február 4.-én tartott közgyűlésén.
Bp., 1927, Hungária Evezős Egylet. 39 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
110
Húsvét régi képeslapokon.

Bp., 1987, Terra - Kossuth. Számozatlan.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
111 ILLYÉS GYULA
Egy év.

Versek. 1944. szeptember - 1945. szeptember. Hasonmás kiadás.
Bp., 1945, Sarló. Hasonmás: Bp., 1985, Szépirodalmi. 77 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
112
India magyar szemmel.

Szerk.: Bethlenfalvy Géza és Puskás Ildikó.
Bp., 1987, Indiai Nagykövetség. 139 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
113 IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR
Kecskemét gazdasági fejlődése 1700-1850.

Kecskemét, 1994, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának Kiadványa. 320 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
114 JANKOVICS MARCELL
Egy század legendái.

Bp., é.n., Magyar Könyvbarátok. 478 p., 1 sztl. lev.
Kiadói sérült vászonkötésben.
1000Nem kelt el
115
Jelentés Budapest 1936. évi idegenforgalmáról s az 1936. év idegenforgalmának gazdasági erdeményéről.

Bp., 1937, Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala. 55 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
116
Jelentés Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalának huszonötesztendős munkásságáról 1916-1941.

Összeállította Dr. Markos Béla.
Bp., 1941, Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala. 122 p., 1 sztl. lev., 2 t.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
117 JENEI JUNG JÁNOS
Szülők tanuljatok!

Cluj, 1937, Lyceum nyomda. 93 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Fűzve, kiadói ill. (Reschner) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
118 JOHANN, A. E.
Bolyongások New Yorktól Alaskáig.

Ford.: Nyireő Éva. Ismeretlen világok.
Bp., é.n., Athenaeum. 256 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, gerince kopott.
1200 Elkelt/Sold
119 KÁDÁR IMRE
Madár mesék I.-II.

Debrecen, 1913, Hegedüs és Sándor. 53 p., 1 sztl. lev. , 55 p.
Hozzá: F. Varga Lajos- Zengő hárfa. Debrecen, 1912, Hegedüs és Sándor. 93 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, pótolt papírkarton kötésben.
1000Nem kelt el
120 KÁLLAY BÉNI
A szerb felkelés története 1807-1810 I-II.

Bp., 1909, Magyar Tudományos Akadémia. 405 p., 2 sztl. lev. , VIII p., 415 p.
Kiadói vászonkötésben (2 db).
3000 Elkelt/Sold
121 KAPI BÉLA
Ad astra.

A művelt társadalom kérdéseiből.
Bp., 1908, Lampel R. 152 p., 2 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben.
1400 Elkelt/Sold
122 KAPOCSY GYÖRGY
Nemzeti parkjaink.

Hortobágy - Kiskunság - Bükk - Aggtelek.
Bp., 1993, Officina Nova. 147 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
123 KAPOSY K. ÖDÖN
Nyomok a mocsárban.

Etiópiai kaland. A szerző rajzaival.
Bp., 1987, A szerző kiadása. 176 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
124 KARÁCSONY BENŐ
Napos oldal.

Kolozsvár, é.n., Erdélyi Szépmíves Céh. 193 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
125
Karácsony régi képeslapokon.

Bp., 1986, Terra - Kossuth. Számozatlan.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
126 KARÁCSONY SÁNDOR
A nyolcéves háború.

- A diákélet mindennapi problémái - A magyar diák eligazítása II.
Bp., 1944, Exodus. 244 p.
Fűzve, kiadói ill. (A. Tóth S.) papírborítóban.
1800Nem kelt el
127 KARÁCSONYI GÉZA - EILER EMIL
Sztereo.

Térfényképezés - Térlátás. Fotokönyvtár 4.
Bp., 1959, Műszaki. 107 p.
Fűzve, viseltes kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
128 KÁROLYI AMY
Anti-mennyország.

Bp., 1969, Magvető. 109 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1800Nem kelt el
129
Kártyajátékok kézikönyve.

Bp., é.n., Eisler G. Kiadóhivatala. 96 p.
Fűzve, szakadtas kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
130 KASSAY ADOLF
Legujabb magyar levelező, vagyis tanácsadó a társadalmi és a közélet minden körülményeiben és a kereskedői viszonyokban szükséges, hasznos és nélkülözhetetlen segédkönyv.

Pest, 1871, Kilián György. 380 p.
Amatőr kartonkötésben.
1000Nem kelt el
131 KECZER GÉZA
Comitium és forum vagyis a történeti fejlődésökre és topographiájokra vonatkozó kérdések megvilágítása.

Doktori értekezés.
Szakolcza, 1897, Nyomatott Skarnitzl József örököseinél. Kihajtható térkép, 160 p., 2 sztl. lev.
Amatőr vászonkötésben, eredeti papírborító felkasírozva.
1000 Elkelt/Sold
132
A Kecskemét és Vidéke Ipartestület jelentése az 1944-47. évekről.

Kecskemét, é.n., Kecskemét és Vidéke Ipartestület. 88 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
133 KEMÉNY ELEMÉRNÉ BRÓDY MÁRIA
Kozmetikai készítmények előállítása.

Elméleti és gyakorlati kézikönyv.
Bp., 1943, Magyar Vegyipari Szövetség. 383 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
134 KEMÉNY ZSIGMOND
A rajongók I.-IV.

Bp., 1858-1859, Pfeifer Ferdinánd. 142 p. , 191 p. , 174 p., 1 sztl. lev. , 201 p. Első kiadás !
Félvászon kötésben, letört borítóval.
1000 Elkelt/Sold
135 KENESSEY BÉLA DR.
Női jellemképek.

Házi kincstár V. kötet.
Bp., 1913, Magyar Prot. Irodalmi Társaság. 338 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000Nem kelt el
136
Képzeletbeli utazások.

Tudományos-fantasztikus antológia. Válogatta: Medgyesi Ákos.
Bukarest, 1986, Albatrosz Könyvkiadó. 235 p.
Kiadói kopottas ill. (Damó István) papírborítóban.
1000Nem kelt el
137
A kerék.

Az Autó-Motor kiskönyvtára.
Bp., 1957, Műszaki. 96 p.
Tűzve, sérült kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
138 KIÁLLÍTÁSI KATALOGUS
Bortnyik.

a grafikus és könyvművész.
Bp., 1993, Petőfi Irodalmi Múzeum. 15 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
139 KIÁLLÍTÁSI KATALOGUS
Buday György fametszetei.

Bp., 1995, Kassák Múzeum. 31 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
140 KIÁLLÍTÁSI KATALOGUS
Kassák Lajos-Reklám és modern tipográfia.

Szerkesztette Csaplár Ferenc.
Bp., 1999, Kassák Múzeum. 93 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
141 KIÁLLÍTÁSI KATALOGUS
Mentor-modern könyvek, modern grafika.

A Mentor könyvesbolt 1922-1930.
Bp., é.n., Kassák Múzeum. 27 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
142 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS
Trófea katalógus.

Vadászati Világkiállítás. Szerk.: Bakkay László, Kozma György, Szűcs Ferenc. Háromnyelvű (magyar - angol - német).
Bp., 1971, Magyar Vadászok Szövetsége - Nemzetközi Vadászati Tanács. 527 p.
Kiadói papírborítóban.
2500Nem kelt el
143 KIÁLLÍTÁSI VEZETŐ
A gróf Klebelsberg Kuno emlékkiállítás tárgymutatója.

Bp., 1933, Országos Magyar Képzőművészeti Társulat. Címlapkép, 40 p.
Tűzve, viseltes kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
144 KIÁLLÍTÁSI VEZETŐ
Az üveg művészete.

Bp., 1961, Iparművészeti Múzeum. 20 p. + képmelléklet.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
145 KIBÉDY ALBERT
Az ezüst oroszlán.

Bp., 1957, Szépirodalmi Könyvkiadó. 467 p., 8 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
146 KOKAS GYÖRGY - NAGY LAJOS
Rózsahajtatás.

Bp., 1982, Mezőgazdasági. 362 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
147 KOMÁROMY JÓZSEF
Miskolci séták.

Miskolc, 1972, Művészeti és Propaganda Iroda. 156 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kopottas kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
148 KONKOLY MIKLÓS
Astrophysikai megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón.

Értekezések a mathematikai tudományok köréből IX. kötet I. sz.
Bp., 1882, M. Tud. Akadémia. 16 p., 3 tábla kihajtható melléklet, felvágatlan.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
149 KOÓS JUDITH
P. Szabó Éva.

Mai magyar művészet.
Bp., 1974, Képzőművészeti Alap. 50 p., 1 sztl. lev., P. Szabó Éva dedikálásával.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
150 KOVÁCS GYULA
Kurtán-furcsán.

Versek és másfélék. A könyvből 150 dedikált pld. is megjelent.
Oradea-Nagyvárad, 1940, Grafica. 62 p., dedikált.
Fűzve, foltos, kopottas kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
151 KOVÁCS LÁSZLÓ
Történet a férfiről.

Cluj-Kolozsvár, 1930, Minerva. 130 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, a vászon át van festve amatőr módon.
1200Nem kelt el
152 KOZOCSA SÁNDOR
Bevezetés a bibliográfiába.

Bp., 1939, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 115 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
153 KRÚDY GYULA
Ifjúság.

Rajzok és elbeszélések. Ill.: Basch Árpád.
Bp., 1899, K.n. 4 sztl. lev., 244 p.
Amatőr vászonkötésben, eredeti ill. vászonborító felkasírozva.
1000 Elkelt/Sold
154 KRÚDY GYULA
Pest a világháborúban.

Officina könyvtár 55/56. sz.
Bp., 1943, Officina. 113 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
155 KUBINSZKY MIHÁLY DR. - LOVÁSZ ISTVÁN - VILLÁNYI GYÖRGY
Régi magyar villamosok.

A történelmi Magyarország közúti vasutai a kezdettől a II. világháború végéig.
Bp., 1999, Budapesti Városvédő Egyesület. 362 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
156 KUNCZ ALADÁR
Fekete kolostor I-II.

Feljegyzések a francia internáltságból. Harmadik kiadás.
Bp. - Kolozsvár, é.n., Athenaeum - Erdélyi Szépmíves Céh. 284 p., 256 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, gerince sérült, kopott.
1000Nem kelt el
157 KÜHÁR FLÓRIS DR. O. S. B.
Barlangok, sírok, kupolák.

Magyar Kultur-könyvtár 6. szám.
Bp., 1935, Pázmány Péter Irod.Társ. 111 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
158 LACZKÓ GÉZA
Királyhágó.

Bp., 1938, Grill Károly. 400 p.
Kiadói kopottas félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
159 LÁSZLÓFFY ALADÁR
Házsongárd.

Fényképezte: Kántor László.
Bp., 1989, Helikon. 212 p., 12 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
160 LEAKEY, RICHARD E.
Megnyertem az életet.

Bp., 1990, Gondolat Könyvkiadó. 172 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
161 LENGYEL MENYHÉRT
Taifun.

Negyedik kiadás.
Bp., 1918, Athenaeum. 157 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes, kopott vászonkötésben, borító fedlap kissé vetemedett.
1000Nem kelt el
162 LIGETI GYÖRGY
Műszertechnikai kézikönyv.

Ipari folyamatok mérőműszerei.
Bp., 1967, Táncsics Könyvkiadó. 450 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopott ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
163 LIGETI LAJOS
Az ismeretlen Belső-Ázsia.

Bp., 1940, Athenaeum. 359 p.
Amatőr kartonkötésben, eredeti papírborító felkasírozva.
1000 Elkelt/Sold
164 LIGETI LAJOS
Kína.

Múlt és jelen. Kincsestár 20. sz.
Bp., 1935, Magyar Szemle Társaság. 80 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
165
Liturgikus lexikon.

Szerk.: Dr. Kuhár Flóris és Dr. Radó Polikárp.
Komárom, 1933, K.n. 456 p.
Kiadói vászonkötésben.
2000 Elkelt/Sold
166 LOCHNER, DIETMAR
Tetőtér-beépítés.

2. kiadás.
Bp., 1987, Műszaki. 167 p., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
167 LORENZ, KONRAD
Válogatott tanulmányok.

Bp., 1977, Gondolat. 508 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
168
Lőrinczy György (1935-1981)

"Szaros seggel angyallá válni". A magyar fotográfia történetéből 7.
Bp., 1995, Magyar Fotográfiai Múzeum - Glória Kiadó. 142 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
169 LULLACK, FRED
Fotogerät selbst gebaut.

3. Auflage.
Halle (Saale), 1955, Veb Wilhelm Knapp Verlag. 114 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
170
M.Á.V. menetrend.

1927 március-május.
Bp., 1927, M.Á.V. I.-VIII., 288 p., 1 t., 1 térképmelléklet.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
171
Madarak földön, égen.

Írta: Schmidt Egon. Ill.: Robin Reckitt és Budai Tibor.
Bp., 1992, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 127 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
172
A magyar idegenforgalom évkönyve 1942.

Az 1942. évi Idegenforgalmi Közigazgatási Szaktanfolyam előadásai.
Bp., 1942, Idegenforgalmi Újságírók Egyesülete. 325 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
173
A magyar idegenforgalom évkönyve 1943.

Bp., 1944, Idegenforgalmi Újságírók Egyesülete. 319 p., 5 t.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
174
A magyar irodalom bibliográfiája 1960.

Összeállította: Kozocsa Sándor.
Bp., 1970, Gondolat. 526 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
175
A magyar jezsuiták Kínában.

A tamingi magyar misszió első tíz éve.
Bp., 1935, Katolikus Missziók kiadása. 301 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben, eredeti ill. (Pál György) papírborító felkasírozva.
1000 Elkelt/Sold
176
Magyar közmondások gyűjteménye.

Különös tekintettel az életbölcsességre és a nevelésre. Összegyűjtötte: Almásy János. Második kiadás.
Bp., 1911, Franklin-Társulat. 376 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
177 MAGYAR LÁSZLÓ
Az órás.

Ipari szakkönyvtár.
Bp., 1976, Műszaki. 347 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
178
Magyar orvosnők tanácsai nők számára.

Szerk.: Madarász Erzsébet Dr., Dr. Gőczyné Haviár Margit Dr. és Dr. Hollné Bernovits Mária Dr.
Bp., 1934, Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége kiadása. 289 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000Nem kelt el
179
Magyarföld és népei eredeti képekben.

Föld- és népismei, statistikai és történeti folyóirat. Szerk.: Vahot Imre.
Pest, 1846, A szerkesztő kiadása. Reprint: Bp., 1984, Állami Könyvterjesztő Vállalat. Újrakezdődő számozással.
Kiadói aranyozott nylkötésben. Harántalakú.
2200 Elkelt/Sold
180
Magyarország Autótérképe.

Szerk.: Tallián Ferenc.
Bp., é.n., Magyar Földrajzi Intézet Rt. 84 p.
Fűzve, foltos, viseltes kiadói papírborítóban. M: 1:400 000.
2000Nem kelt el
181
Magyarország tiszti cím- és névtára.

XLI évf.
Bp., 1931, M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal. XI p., 631 p. + 12 p. Pótfüzet.
Kiadói vászonkötésben, címoldal kijár.
2500 Elkelt/Sold
182
Magyarország története képekben.

Szerk.: Kosáry Domokos. IV. kiadás.
Bp., 1985, Gondolat. 757 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, sérült ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
183 MAKKAI SÁNDOR
Magyarok csillaga.

Bp., 1937, Révai. 344 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000Nem kelt el
184 MALRAUX, ANDRÉ
Emberi sorsok.

Bp., 1945, Cserépfalvi. 356 p.
Fűzve, foltos, viseltes kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
185 MARISZAJEV
Az utolsó farkas.

Szibériai állattörténetek. Ford.: Vég Gábor.
H.n., 1998, Pallas-Antikvárium Kft. 264 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
186 MATTERNY ISTVÁN
Europa földrajza.

Az Osztrák-Magyar Monarchia kivételével. Tankönyv a Magy. Kir. Honvéd Főreál- és Hadapródiskolák II. évfolyama számára.
Bp., 1914, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 179 p., 18 térképvázlat.
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
187 MAXWELL, GAVIN
Csillogó vízgyűrűk.

Ford.: Walkóné Békés Ágnes. Második változatlan kiadás.
Bp., 1973, Gondolat. 257 p., 1 sztl. lev. + képmelléklet.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
188 MEGYER SZABOLCS
Arany János és Budapest.

Bp., 1958, Akadémiai Kiadó. 52 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
189 MENDÖL ILONA
A magyar ég alatt.

Bp., 1942, A Magyar Turista Élet kiadása. 105 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
190 MERÉNYI-METZGER GÁBOR
A vitézvári báró Simonyi család története.

Gyula, 1999, Békés Megyei Levéltár. 75 p. + képmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
191 MEREZSKOVSZKIJ
Az istenek halála - Julian Apostata.

Ford.: Kiss Dezső.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 368 p.
Amatőr vászonkötésben.
1000Nem kelt el
192 METSZET
Császármalmok és Császárfürdő Budán.

Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange. 140x185 cm.
5000 Elkelt/Sold
193 METSZET
Esztergom.

Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange. 140x185 mm.
2500 Elkelt/Sold
194 METSZET
Esztergom Párkány felől.

Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange. 140x185 mm.
2500Nem kelt el
195 METSZET
Győr a Kis-Dunánál.

Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange. 140x185 cm.
2500 Elkelt/Sold
196 METSZET
Hentzi emléke Budán.

Ludwig Rohbock színezett acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. Című művében jelent meg.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange. 140x185 cm., felkasírozva, keretben.
3500 Elkelt/Sold
197 METSZET
Komárom a Homokhegyről.

Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange.
140x185 cm.
2500 Elkelt/Sold
198 METSZET
Komárom és a Csillagsáncz.

Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange. 140x185 mm.
2500 Elkelt/Sold
199 METSZET
Miskolcz város ( A sajó-partról fölvéve).

Varsányi rajza után kőre metsz. Rohn. Nyomt. Frank I. M. Pesten, 1853. (Kubinyi és Vahot Magyar- és Erdélyország képekben művéből?).
29x15 cm-s hajtogatogatott színezett metszet, keretben.
2500 Elkelt/Sold
200 METSZET
Pöstyéni fürdő.

Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange. 140x185 cm.
2500 Elkelt/Sold
201 METSZET
Skariatine orosz tábornok emléke Segesvárnál.

Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange. 140x185 cm, paszpartuzva, keretben.
3500 Elkelt/Sold
202 METSZET
Visegrád a Dunánál.

Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange. 140x185 cm, felkasírozva, keretben.
3000 Elkelt/Sold
203 MEZŐ FERENC DR.
Az újkori olimpia.

Athéntől - Melbourne-ig (1896-1956).
Bp., 1956, Sport Lap- és Könyvkiadó. 407 p.
Fűzve, viseltes kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
204 MICHELIS, FR. DR.
Die Philosophie Platons.

In ihrer inneren Beziehung zur geoffenbarten Wahrheit,. Kritisch aus den Quellen dargestellt.
Münster, 1859-1860, Aschendorff. 279 p., 1 sztl. lev. , 359 p. 2 rész egy kötetben.
Amatőr vászonkötésben.
1500Nem kelt el
205 MOLNÁR TIBOR
Hosszú az út.

Bp., 1961, Pannonia. 234 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
206 MÓRICZ ZSIGMOND
A stipendium.

Átdolgozta: Asztalos István. Műkedvelők színpada.
Bp., 1948, Józsa Béla Athenaeum. 16 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1200Nem kelt el
207
Móricz Zsigmond, a Nyugat szerkesztője.

Levelek. Szerk.: Tasi József.
Bp., 1984, Petőfi Irodalmi Múzeum. 506 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
208 NACHTIGAL, GUSTAV
Szahara és Szudán.

Fordította Halász Gyula.
Bp., é.n., Franklin Társulat. 162 p., 3 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
209 NAGY GÁBOR DR.
Páncélos csaták.

Bp., 1966, Zrínyi. 220 p., 3 sztl. lev. + kihajtható mellékletek.
Kiadói kartonkötésben, viseltes ill. (Csergezán Pál) papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
210 NAPTÁR
A Tündérvásár képes kalendáriuma 1929.

Bp., 1929, Tündérvásár Kiadóhivatala. 223 p.
Kiadói viseltes, sérült ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
211
Négyszemközt az utókorral.

József Attila fényképeinek ikonográfiája. Összeállította: Macht Ilona. Fotótéka.
Bp., 1980, Népművelési Propaganda Iroda. 113 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
212
Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer I-II.

I. Informatikai alapozás. Szerk.: Horváth Ferenc, Rapcsák Tamás és Szilágyi Gábor. II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Szerk.: Fekete Gábor, Molnár Zsolt és Horváth Ferenc.
Bp., 1997, Magyar Természettudományi Múzeum. 164 p. , 374 p.
Kiadói ill. papírborítóban (2 db).
1000 Elkelt/Sold
213 NIDDA, KRUG VON
Marianne.

(Franciaország az összeomlás előtt). Ford.: Dr. Balogh Barna.
Bp., é.n., Stádium. 224 p.
Kiadói kopottas, néhol foltos félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
214
Az országos Kék-túra útvonala mentén.

Bp., 1964, Országos Természetbarát Szövetség. 203 p., 1 térképmelléklet.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
215 ÖTVÖS BÉLA
... és megbüntetem hetediziglen.

Oradea, 1938, Sonnenfeld. 274 p., dedikált.
Amatőr vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
216 P. JÁNOSSY BÉLA
Salgói farkasok.

Kolozsvár, 1942, Szent Bonaventura könyvnyomda. 95 p., dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
217 PALÉOLOGUE, MAURICE
A cár országa a nagy háborúban I-III.

Ford.: Fóti J. Lajos és Révay József. Harmadik kiadás.
Bp., é.n., Genius. 313 p. , 287 p. , 288 p.
Kiadói vászonkötésben (3 db).
1400Nem kelt el
218 PÁLÓCZI HORVÁTH GYÖRGY
Balkán a viharban.

Bp., 1941, Cserépfalvi. 123 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
219 PAPANEK ERNŐ
Az új városháza.

A főváros főtisztviselőinek és a törvényhatósági bizottság tagjainak életrajza, a főváros hivatalainak, intézményeinek és üzemeinek ismertetése.
Bp., 1931-37, Törvényhatósági Bizottság. 150 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
220 PARK, MUNGO
A Gambiától a Nigerig.

Ford.: Halász Gyula. Világjárók - Utazások és kalandok.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. Címlapkép, 143 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
221 PATAI JÓZSEF
Lelkek és titkok.

Ill.: Szines-Sternberg Miklós.
Bp., é.n., Múlt és Jövő. 207 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1400Nem kelt el
222 PETŐFI SÁNDOR
Az ősz utolsó virágai.

Készült 500 számozott pld.-ban, ez a 287. sz. pld. A költő kéziratos művének hasonmás kiadása.
Cseke, 1846. Hasonmás: Bp., 1923, Képes Krónika. Számozatlan.
Kiadói kartonkötésben.
3500 Elkelt/Sold
223 PETRÓCSIK JÁNOS
Magyar népköltészet.

Kecskemét, é.n., A szerző kiadása. Számozatlan.
Hozzákötve: Urr Ida: Biborkehely. H.n., é.n., K.n. 62 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
224 PETUR LÁSZLÓ
Egyszemélyes expedíció.

Biró Lajos élete. Nagy emberek élete.
Bp., 1963, Móra Ferenc Könyvkiadó. 225 p., 1 sztl. lev., 1 kihajtható térképmelléklet.
Kiadói viseltes ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
225 PIAZZINI, GUY
Akik túlélték a vízözönt.

Ford.: Kassai György. Világjárók 22. Második kiadás.
Bp., 1964, Gondolat. 134 p., 3 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. (Csergezán Pál) papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
226 PILLICH LÁSZLÓ
Városom évgyűrűi.

Bukarest, 1985, Kriterion. 126 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, szakadtas ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
227 PLAKÁT
" Állami gazdaság ? Képes havi folyóirat".

Grafikus Gaál Mátyás. 67.5x47 cm.

2500 Elkelt/Sold
228 PLAKÁT
" Baromfi tenyésztés".

Grafikus Gaál Mátyás. 68.5x48.5 cm. Kis szakadásokkal.

2500Nem kelt el
229 PLAKÁT
" Gépállomás".

Grafikus Gaál Mátyás. 68.5x46.5 cm.

2500Nem kelt el
230 PLAKÁT
" Halászat".

Grafikus Gaál Mátyás. 68x47.5 cm.

2500 Elkelt/Sold
231 PLAKÁT
" Kérjen gyümölcstermesztési, zöldségtermesztési, szőlészeti könyveket!".

Grafikus Gaál Mátyás. 69x47 cm.

2500Nem kelt el
232 PLAKÁT
" Mezőgazdasági Könyvhónap ? 1962. február".

Grafikus Gaál Mátyás. 68.5x48.5 cm.

2500Nem kelt el
233 PLAKÁT
20. századi művészet. Kassák Lajos gyűjteményéből.

Kiállítási plakát. Bp., Kassák Múzeum, 2000.

2500Nem kelt el
234 PLAKÁT
Ajándékozzon könyvet.

1957-es propaganda plakát. Grafikus K. Bócz István. 58x82 cm.

8000 Elkelt/Sold
235 PLAKÁT
Antikvárium. Azonnal pénzhez jut ! Hozza el kiolvasott könyveit.

Magas áron megvásároljuk. 82x57 cm.

8000 Elkelt/Sold
236 PLAKÁT
Hozza el régi könyveit a helyi könyvesboltba. Megvásároljuk.

1962-es propaganda plakát. Grafikus Vadász Gy. 50x70 cm.

8000 Elkelt/Sold
237 PLAKÁT
Húsvéti könyvvásár.

1960-as évek propaganda plakátja. 57x82 cm.

8000 Elkelt/Sold
238 PLAKÁT
Kassák az europai avantgárd mozgalmakban.

Kiállítási plakát. Bp., Kassák Múzeum, 1994. 40x82 cm.

2500Nem kelt el
239 PLAKÁT
Kassák Óbudán 1954-1967.

Kiállítási plakát. Bp., Kassák Múzeum, 2003. 50x70 cm.

2500Nem kelt el
240 PLAKÁT
Kassák reklámtervei.

Kiállítási plakát. Bp., Kassák Múzeum, 1977. 58x82 cm.

5000 Elkelt/Sold
241 PLAKÁT
Ünnepi könyvhét 66.

1966-os propaganda plakát. 57x82 cm.

5000Nem kelt el
242 POLLACK, INGE
Gyere az indiánok közé.

Erich Wustmann-nal Dél-Amerikában. Ford.: Gergely Pál.
Bp., 1981, Kossuth. 128 p., 3 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
243
Rasputin.

Pesti Mozi, 1934, II. évf. 8. sz.
32 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
244 RÁTH -VÉGH ISTVÁN
A pénz komédiája.

Bp., 1957, Bibliotheca. 246 p.
Kiadói ill. (Kürthy Sándor) félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
245 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
A könyv komédiája.

Bp., 1937, Cserépfalvi. 211 p., 4 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
246 RÁTZ KÁLMÁN
Afrika ébred.

Bp., 1936, Dante. 230 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
247
Részvétkönyvecske.

1942.
Tűzve, ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
248 RIPKA FERENC, DR.
Budapest a Közép-Duna Idegenforgalmának központja.

Idegenforgalmi Könyvtár.
Bp., é.n., Magyar Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetsége. 23 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
249 SCHOMBURGK, HANS
A vadon érverése.

Ford.: Dr. Münnich Károly. Világjárók 4. III. kiadás.
Bp., 1961, Gondolat. 215 p., 2 sztl. lev.
Kiadói kopottas félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
250 SCHOMBURGK, HANS
Sátrak Afrikában.

Utazások, kutatások, kalandok - hat évtized folyamán. Ford.: Zala Zsuzsa. Világjárók 31.
Bp., 1963, Gondolat. 350 p., 1 sztl. lev. + képmelléklet.
Kiadói félvászon kötésben, szakadtas, sérült ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
251 SCHRENZEL
Abesszínia Afrika kánaánja.

Ford.: Dr. Kőszegi Imre.
Bp., é.n., Athenaeum. 254 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
252 SEBES TIBOR
Jambó, Kilimandzsáró!

Útikalandok 65.
Bp., 1967, Táncsics Kiadó. 230 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
253 SEBESZTHA KÁROLY
Földrajz.

a német tannyelvű elemi iskolák számára.
Budapest-Pozsony, 1896, Stampfel Károly. 44 p., 1 sztl. lev., 1 kőnyomatos tábla.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
254 SEPPäNEN, UNTO
Az orosz határon.

Ford.: Átányi István és Garam Lajos.
Bp., é.n., Béta Irodalmi Rt. 433 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, papírborítóban, eredeti papírborító felkasírozva.
1000 Elkelt/Sold
255 SERÉDI LAJOS DR.
A filozófia története.

Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár 156-157.
Pozsony - Bp., 1904, Stampfel Károly. 164 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, viseltes kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
256
Socrates Mainomenos (graece) oder die Dialogen des Diogenes von Sinope.

Aus einer alten Handschrift.
Leipzig, 1770, Weidmanns Erben u. Reich. Címlap metszet, 324 p.
Kiadói gericsérült bőrkötésben.
5000Nem kelt el
257 SOÓS GYULA DR.
Az ezeréves végvár Csurgó.

Új Csurgói Könyvtár Sorozat II.
Csurgó, 2000, Csurgó Város Önkormányzata és a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium. 160 p.
Kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
258 SPRENGEL, KURT
Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde.

V. rész. (5 részből).
Halle bei Johann Jacob Gebauer, 1803. 677 p.
korabeli félbőr kötésben.
2500Nem kelt el
259 STEINMANN HENRIK DR.
Építőművészek az állatvilágban.

Ill.: Kerekes Anna.
Bp., 1978, Natura. 196 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
260 STERBETZ ISTVÁN
Húzáson vadászható madaraink.

Nimród vadászakadémia 9.
Bp., 2001, Nimród Vadászújság. 59 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
261 STIFTER ADALBERT
Költői vázlatok.

Pest, 1862, Heckenast Gusztáv. 415 p.
Korabeli foltos, aranyozott vászonkötésben.
2000Nem kelt el
262 STODDARD, L.
Lázadás a civilizáció ellen.

Bp., é.n., Stádium. 216 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
263 STRECKER, W.
Geräte- und Maschinenlehre.

Ratgeber bei Wahl und Gebrauch landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen.
Berlin, 1922, Parey Verlag. I.-VIII., 318 p., 13 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1500Nem kelt el
264 SVEN, HEDIN
Az Északi Sarktól a Déli Sarkig.

Második és harmadik rész. Ford.: Mikes Lajos.
Bp., 1914, Lampel R. 214 p.
Kiadói foltos ill. vászonkötésben, gerince megerősítve.
2200Nem kelt el
265 SZABADOS MIHÁLY DR.
Földmunkáskérdés, munkástelepítés, munkaalkalmak.

Földmunkásszövetkezetek könyvtára 10. sz.
Bp., 1936, Földmunkásszövetkezeti Központ. 248 p., felvágatlan.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
266 SZABÓ LAJOS
Mentség.

Történelmi dráma három felvonásban.
Bukarest, 1972, Kriterion. 90 p., 2 sztl. lev., dedikált.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
267 SZABÓ MIKLÓS
A kelták nyomában Magyarországon.

Hereditas.
Bp., 1971, Corvina. 86 p., 1 sztl. lev. + 48 oldal képmelléklet.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
268
Széchenyi eszmevilága I.-II.

Kultúra és tudomány.
Bp., 1912-14, Franklin Társulat. 174 p., 1 sztl. lev. , 142 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
269 SZÉKELY ZOLTÁN - VARGA NÁNDOR LAJOS
Sepsiszentgyörgy város építészeti emlékei.

Háromnyelvű.
Brassó, 1969, Muzeul Sf. Gheorghe. 55 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
270 SZEKERES JÓZSEF - SZILÁGYI GYÖRGY
Circus.

Fejezetek a magyar cirkuszművészet történetéből.
Bp., 1979, Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat. 222 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
271 SZILÁGYI BÉLA
Székely Gyöngyök.

Bp., 1920, Kisfaludy Nyomda. 64 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1200Nem kelt el
272 SZIRMAY ÖDÖN
Magyar szemmel a tengereken túl.

Bp., 1942, K.n. 228 p.
Kiadói kopottas kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
273 SZKIBA, I. F.
A vasúti kocsik futószalagos javításának módszerei.

Ford.: Éles István és Gajdos Ferenc.
Bp., é.n., Új Magyar Könyvkiadó. 70 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, viseltes kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
274 SZLÁVIK NÁNDOR
Vadtenyésztés és vadászat.

Hasznos tanácsok az év minden hónapjára. Nádudvari Rázsó Lajos előszavával.
Berehovo-Beregszász, 1928, Kárpáti Vadász. 116 p.
Fűzve, kiadói ill. viseltes papírborítóban.
2500 Elkelt/Sold
275 SZOMSZÉD ANDRÁS
Verőcei évszázadok.

Megjelent 1000 pld.-ban.
Verőce, é.n., Verőce Önkormányzata. 228 p. + képmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
276 SZÓTÁR
Angol-magyar orvosi szótár.

Szerkesztette Dr. Véghelyi Péter és Dr. Csink Tamás.
Bp., 1981, Terra. 820 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
277 SZŐRÉDI ILONA
Olasz mosoly.

Bp., é.n., Stádium. 247 p.
Amatőr vászonkötésben, eredeti papírborító felkasírozva, címoldal hiányzik.
1000 Elkelt/Sold
278 SZPANGENBERG, J. P.
Egy természetbúvár feljegyzései.

Ford.: Terényi István. Ill.: Murai Róbert.
Bp., 1953, Művelt Nép. 267 p.
Kiadói kopottas ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
279 SZUNYOGHY JÁNOS, DR.
A magyarországi szarvas.

A szerző kandidátusi értekezése.
Bp., 1963, k.n. 193 p., 16 t., 300 példány!
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
280 TÁBORI RÓBERT
Oczeánia.

Filléres könyvtár 22. kötet.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 152 p.
Kiadói kopott, viseltes ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
281 TAMÁSI ÁRON
Szűzmáriás királyfi.

Kolozsvár, é.n., Erdélyi Szépmíves Céh. 284 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
282 TAMÁSI ÁRON
Virrasztás.

Bp., 1943, Révai. 457 p., 1 sztl. lev.
Kiadói, néhol foltos félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
283 TÁTRAI ZSUZSANNA - KARÁCSONY MOLNÁR ERIKA
Jeles napok, ünnepi szokások.

2., változatlan kiadás. Jelenlévő múlt.
Bp., 1997, Planétás Kiadó. 298 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
284 TAUSZ BÉLA, DR.
Budapest és Magyarország fürdőinek és üdülőhelyeinek látogatottsága.

Idegenforgalmi és gazdasági vonatkozások az elmúlt ötven évben. Idegenforgalmi Könyvtár.
Bp., 1941, Magyar Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetsége. 21 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
285 TAYLOR, MERLIN MOORE
A kannibálok földjén.

Barangolás Pápua szívében. Ford.: Halász Gyula. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é.n., Lampel R. 188 p., 2 sztl. lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
2200 Elkelt/Sold
286 TERSÁNSZKY J. JENŐ
A félbolond.

Nagybányai művészek rajzaival.
Bp., é.n., Egyetemi Nyomda. 339 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
287 TÉSZABÓ JÚLIA
Nagy karácsonyi képeskönyv.

Bp., 1985, Móra Ferenc Könyvkiadó. 75 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
288 THURÓCZY JÁNOS
A magyarok krónikája.

Az 1486-ban Augsburgban nyomtatott, az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött ősnyomtatvány színezett fametszeteinek hasonmásával illusztrálva. Ford.: Horváth János. Bibliotheca Historica.
Bp., 1978, Magyar Helikon. 563 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
289 THURZÓ GÁBOR
Belváros és vidéke.

Bp., 1977, Magvető Könyvkiadó. 213 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
290 TILL GÉZA
Opera.

Bp., 1985, Zeneműkiadó. 519 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
291 TOLNAI KÁLMÁN
Ételek vadon termő gombákból és erdei gyümölcsökből.

Bp., 1984, Népszava. 299 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
292
Tolnai Világlapja hasznos tudnivalói I-II.

Bp., é.n., Tolnai Világlapja. 112 p. , 106-214 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban, egyik gerince megerősítve (2 db).
1000 Elkelt/Sold
293 TORMAY CECILE
Virágok városa - Szirének hazája.

Ill.: Jaschik Álmos.
Bp., 1935, Genius. 189 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, sérült, hiányos kiadói ill. papírborítóban, néhány lap kijár.
1000 Elkelt/Sold
294 TÓTH ISTVÁN
Antifóna.

Bukarest, 1983, Kriterion. 92 p., 2 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
295 TÓTH MÁRIA
A festőasszony.

Karcolatok, tárcanovellák.
Kolozsvár-Napoca, 1982, Dacia. 214 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói kartonkötésben, viseltes ill. (M. Finta Edit) papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
296 TÖRÖK GYULA DR.
Vasúti földrajz és történet, társadalmi gazdaságtan.

Bp., 1930, Hornyánszky Viktor Rt. 165 p.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
297 TUTSEK ANNA
Vidorka.

Második kiadás.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 144 p.
Kiadói sérült, viseltes ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
298 TÜSKÉS TIBOR
Szántód az irodalom.

Szántódi füzetek VI.
Siófok, 1981, SIOTOUR. 106 p., 1 sztl. lev. Hozzá: Fülöp Éva Mária-Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945. Szántódi füzetek IX. Siófok, 1985, SIOTOUR. 132 p. , Péterffy Ida- Levelek Szántodról. Szántódi füzetek VIII: Siófok, 1984, SIOTOUR. 111 p.
Fűzve, kiadói ill. (Bánó Attila) papírborítóban.
1200Nem kelt el
299 UJKÉRY CSABA
Szigeth pajzsai.

Szigetvár, 1987, Szigetvár Város Tanácsa. 371 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
300 UNGVÁRY ZSOLT
Szent királyok nemzetsége.

Ill.: M. Fekete György.
Bp., é.n., A szerző kiadása. 44 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
301
Az utas könyve.

Magyar utazási kézikönyv és útmutató. Városok, gyógyfürdők, üdülő- és nyaralóhelyek, egészségügyi, sport- és turisztikai intézmények részletes ismertetője. Szerk.: Kaffka Károly.
Bp., 1935, Magyar Weekend Egyesület. I.-X. p., 8 sztl. lev., 704 p., 1 sztl. lev., 1 beragasztott térképpel.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
302
Az UTAS KÖNYVE.

Keletmagyarország, Északerdély. Szerk.: Kaffka Károly.
Bp., 1941. Orsz. Magy. Vendégforgalmi Szövetség. I.-XVIII., 212 p., hozzá Kolozsvári tájékoztató, 8 p., gépelt.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
303
Az Utca Rendje.

Bp., 1941, Az Utca Rendje. 496 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000Nem kelt el
304
Útitervek.

Kiadja az IBUSZ a Magy. Kir. Államvasutak hivatalos jegyirodája.
Bp., é.n., IBUSZ. 144 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
305
Útitervek 1932-1933.

Kiadja az IBUSZ a Magy. Kir. Államvasutak hivatalos jegyirodája.
Bp., é.n., IBUSZ. 122 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
306 VADAS JÓZSEF
A Művészi Ipartól az Ipari Művészetig.

Tanulmányok. Művészet és elmélet.
Bp., 1979, Corvina. 142 p., 1 sztl. lev. + képmelléklet.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1800Nem kelt el
307
Vadász- és horgászsport 1943.

Szerkesztették: József Ákos – József Lajos.
Bp.-Kolozsvár, 1943, Dr. Vajna és Bokor. 196p., 10 t. (1 színes).
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2500 Elkelt/Sold
308 VADÁSZ FERENC
Ketten a Remete utcából.

Második, átdolgozott kiadás.
Bp., 1979, Kossuth. 389 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
309 VAJDA LÁSZLÓ
Szodoma és Gomorra.

Filmregény.
Bp., é.n., Genius kiadás. 132 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, viseltes, sérült kiadói ill. (Leidenfrost S.) papírborítóban.
1400Nem kelt el
310 VALLEMONT, MONSIEUR L ABBE [PIERRE LE-LORRAIN DE].
Les Elemens de Histoire.

Tome 1. Chronologie, Geographie, Historie Universelle, Monarchies Anciennes...
Paris, 1721. 431 p.
Korabeli bőrkötés.
1000Nem kelt el
311 VÁLYI RÓZSI - SZENTHEGYI ISTVÁN - CSIZMADIA GYÖRGY
Balettek könyve.

Bp., 1959, Gondolat. 461 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, sérült, viseltes ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
312 VÁLYI SAROLTA
A két tarisznya.

Ill.: Mühlbeck Károly.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 87 p.
Amatőr műbőrkötésben, eredeti ill. papírborító felkasírozva, első két lap kijár.
1000Nem kelt el
313 VARGHA BALÁZS
Játsszunk a szóval!

Ill.: Illés Árpád.
Bp., 1972, Móra Ferenc Könyvkiadó. 226 p., 3 sztl. lev. + megoldás melléklet.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
314
Vasúti és hajózási menetrend.

Megjelent 1926. november 7.-én. Vasúti és hajózási menetrend ujság IV. évfolyam 44. sz.
Bp., 1926, Vasúti és hajózási menetrend ujság. 64 p., 1 térkép melléklet.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
315
A vasúti tisztképzés száz éve 1887-1987.

Szerk.: Dr. Czére Béla.
Bp., 1987, Közlekedési Dokumentációs Vállalat. 326 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
316
Vasúti útmutató. 1933/34 Téli kiadás.

Vasutak és egyéb közlekedési vállalatok hivatalos menetrendkönyve. 53. évf. 385. szám.
Bp., 1933, Vasúti útmutató szerkesztősége.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
317 VEREBÉLY GÉZA, ID.
A mi Budapestünk.

Bp., 1941, A szerző kiadása. 36 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
318
Visszapillantás a Budapesti Nemzetközi Vásár két évtizedes multjára.

1906-1926. Összeállította Hallóssy István.
Bp., 1926, Pesti Könyvnyomda. 34 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
319 VOJNITS ANDRÁS
Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában.

Teleki Sámuel nyomában.
H.n., 1990, Natura. 211 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
320 VOLNEY, CONSTANTIN FRANCOIS
A romok.

Elmélkedések az államok pusztulásáról. Ford.: Palásthy Marcell.
Bp., é.n., Vass József Könyvkereskedése. 216 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1400 Elkelt/Sold
321 WALTER ERNŐ - NOVÁK LÁSZLÓ
A színek világa.

Grafikai művészetek könyvtára V.
Bp., 1927, Novák László kiadása. 119 p.
Kiadói vászonkötésben, gerince sérült, szennycímoldal hiányzik.
1200Nem kelt el
322 WASSERMANN, JAKOB
Bula Matari.

(Stanley élete). Ford.: Benedek Marcellné. Kalandos utazások.
Bp., 1932, Dante. 213 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopottas ill. félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
323 WATTER, OTTO DR.
Farben-Foto-Praxis.

Halle (Saale), 1955, Veb Wilhelm Knapp Verlag. 159 p., 2 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
324 WELLS, CARVETH
A maláji dzsungelben.

Ford.: Halász Gyula. A világ körül - Útirajzok - Útikalandok.
Bp., é.n., Dante. 202 p., 3 sztl. lev.
Amatőr kopott félvászon kötésben, eredeti ill. papírborító bekötve.
1000 Elkelt/Sold
325 WENZEL, FRANZ DR.
Bessere Fotos durch bewährte Vorschriften.

3. erweiterte Auflage.
Halle (Saale), 1956, Veb Wilhelm Knapp Verlag. 131 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
326 WERNER, SOMBART
Háború és kapitalizmus.

Ford.: Vezsenyi Béla.
Bp., é.n., Athenaeum. 260 p.
Korabeli félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
327 WILDE OSZKÁR
A szépség filozófiája.

Ford.: Hevesi Sándor.
Bp., é.n., Révai. 272 p.
Kiadói kopottas félvászon kötésben, gerince sérült.
1000Nem kelt el
328 WINDISCH, HANS
Kleinbild-Jagd auf Dinge und Menschen.

Technik, Stoff, Regie.
Harzburg, 1940, Heering-Verlag. 151 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000Nem kelt el
329 WISEMAN MIKLÓS
Fabiola, vagy a katakombák egyháza I-II.

Ford.: Haudek Ágoston. II. kiadás.
Bp., 1911, Szent-István-Társulat. 150 p., 1 sztl. lev.
Kiadói foltos vászonkötésben.
1000Nem kelt el
330 ZÁDOR ANNA - RADOS JENŐ
A klasszicizmus építészete Magyarországon.

Bp., 1948, Magyar Tudományos Akadémia. 427 p. + képmelléklet + 1 kihajtható térképmelléklet.
Fűzve, kiadói ill. (Fenyves) papírborítóban.
2200 Elkelt/Sold
331 ZBORAY ERNŐ
Az örök nyár hazájában.

(Feljegyzések Jáva szigetéről). A hat világrész - utazások és felfedezések XV.
Bp., é.n., Világirodalom. 240 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
332 ZOLTÁN JÁNOS
Forró vadászszívvel.

Studinka László életregénye.
Bp., 1993, Nimród Alapítvány. 166 p., 4 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
333 ZSIDI PAULA
Aquincum polgárvárosa az Antoninusok és Severusok korában.

Bp., 2002, Enciklopédia. 165 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold