Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

157. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) LEVELEZÉSI árverés


Idõpontja: 2012-10-11 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1
1000 év kórusa.

Forrai Miklós gyűjteménye. Éneklő Magyarország XI.
Bp., 1943, Magyar Kórus. I-XXIII., 336 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
2 ÁCS ZOLTÁN
Nemzetiségek a történelmi Magyarországon.

Bp., 1984, Kossuth Könyvkiadó. 329 p., 3 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. (Kun Gábor) papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
3
Adomák és tanítómesék.

Tiboldi István gyűjtése.
Bukarest, 1988, Kriterion. 468 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
4
Ady uj versek.

Sajtó alá rendezte: Dr. Földesy Gyula. VIII. kiadás.
Bp., é.n., Athenaeum. 120 p.
Kiadói ill. (Kozma) viseletes papírborítóban.
1000Nem kelt el
5 AGÁRDI FERENC
A nagyvilág magyar vándorai.

Ill.: Szecskó Tamás. Régi Magyar Világjárók II.
Bp., 1955, "Művelt Nép". 472 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
6 ALBUM
Kolozsvár.

H. n., é. n. K. n. 7 p. - 156 p.-ig. Címlap és a Horthy beszéd az elejéről, a végéről pedig 5 lap hiányzik.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
7 ÁLDÁSY ANTAL, DR.
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II.

Címereslevelek 2 kötet, 2 füzet.
Bp., 1930, Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára. 161-303 p., 1 sztl. lev.
Kiadói szakadozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
8
Állattan.

Mezőgazdasági mérnökök részére. Szerk.: Dr. Fábián Gyula. II., átdolgozott kiadás.
Bp., 1973, Mezőgazdasági Kiadó. 587 p., 2 sztl. lev., 2 kihajtható mell.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
9 ALPÁRI LAJOS
Vadvirágok.

Bp., 1891, a szerző kiadása. 96 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
10 AMBRUS ZOLTÁN
Elbeszélések.

Bp., 1926, Magyar Bibliophil Társaság. 83 p., 1 sztl. lev., 199/300 pld.
Kiadói papírborítóban.
1800Nem kelt el
11
Anthologia Humana.

Ötezer év bölcsessége. Szerk.: Hamvas Béla. II., változatlan kiadás.
Bp., 1947, Egyetemi Nyomda. 323 p.
Kiadói félvászon kötésben,javított, szakadozott papír védőborítóban.
2000 Elkelt/Sold
12 APPONYI ALBERT, GRÓF DR.
Emlékirataim.

Ötven év. Ifjukorom - huszonöt év az ellenzéken. II., átnézett kiadás.
Bp., 1922, Pantheon Irodalmi Intézet. 257 p., 4 sztl. lev.
Kiadói visletes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
13
Árpád-kori legendák és intelmek.

Válogatta: Érszegi Géza.
Bp., 1983, Szépirodalmi Könyvkiadó. 227 p., 2 sztl. lev., 4 t.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
14
Autósok, motorosok túrakönyve.

Szerk.: Feledy Béla.
Bp., 1956. Műszaki. 256 p., 1 térkép.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
15 B. SZABÓ ZOLTÁN
Báritalok készítése és felszolgálása.

h.n., é.n., k.n. 67 p., 1 kihajtható mell.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
16 BABITS MIHÁLY
Nyugtalanság völgye.

I. kiadás.
Bp., 1920, Táltos. 87 p., 2 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
17 BALÁS GÁBOR
A székelyek nyomában.

Ill.: Sándorfy Éva. I. kiadás. Utazások a múltban és a jelenben.
h.n., 1984, Panoráma. 373 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
18 BALLA ANTAL
Budapest szerepe Magyarország történetében.

Statisztikai Közlemények.
Bp., 1935. Statisztikai Hivatal. 178 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
19 BALLA IGNÁC
Edison.

Nyolc képpel. Karrierek.
Bp., 1912. Karrierek Kiadóhivatala. címkép, 221 p., 1 sztl. lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
20 BALOGH BALÁZS
Gazdák és zsellérek.

Gazdálkodási stratégiák Tápon. Néprajzi Tanulmányok.
Bp., 2002, Akadémiai Kiadó. 301 p., 5 sztl. lev., 6 t.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
21 BÁN JENŐ
A végjátékok taktikája.

h.n., 1954, Sport Lap- és Könyvkiadó Vállalat. 238 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
22 BÁNÁTI ÁGNES - SÁNDOR DÉNES
A százesztendős Athenaeum (1868-1968).

A Magyar Könyv.
Bp., 1968, Akadémiai Kiadó. 269 p., 26 sztl. lev., 1358/4000 pld.
Kiadói ill. vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
23 BANDHOLTZ, HARRY HILL
Román megszállás Magyarországon.

Napló nem diplomata módra. Ford.: Baktai Ervin.
h.n., 1993, Magyar Világ Kiadó. 247 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
24 BARNA JAKAB
A játékok könyve.

A nagyközönség számára.
Bp., é.n., Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó-Vállalat. 144 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
25 BARTHA JÓZSEF, DR. - KUSZKÓ ISTVÁN - KOVÁCH GÉZA - KŐSZEGI LÁSZLÓ
Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság!

Bp., 1941, k.n. 118 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
26 BATÁR ATTILA
A sokrétű Víziváros.

Szent István Király Múzeum Közleményei 52. sz.
Bp. 2002, Szt. István Király Múzeum Közleményei. 68 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
27 BECHT REZSŐ
Soproni évszakok.

Sopron, 1939, Soproni Városszépítő Egyesület kiadása. címkép, 44 p., 1 sztl. lev., 8 t.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
28 BECK, JAMES - DALEY, MICHAEL
Restaurálások kérdőjelekkel.

Üzlet, kultúra, botrány. Ford.: Hajnal Péter.
Bp., 2000, Helikon Kiadó. 187 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
29
Békés Megye Pesty Frigyes helynévgyűjtésében.

Szerk.: Szabó Ferenc. Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 11.
Békéscsaba, 1983, Békés megyei Tanács. 230 p.
Kiadói papírborítóban.
1200Nem kelt el
30 BENEDEK ELEK
Az én első könyvem.

Fiora Margit rajzaival.
Bp., é.n., Pantheon. 88 p., viseltes lapokkal.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
31 BENEDEK VINCE, GRÓF ENDRE
Földrajzi előismeretek.

Győr szabad királyi város leírása és Győrvármegye földrajza a népiskolák III. osztálya számára. V. kiadás.
Győr. 1921, Wolf Gyula Könyvkereskedés. 64 p., ceruzás jelöléssel.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
32 BENOIT, PIERRE
A zöld sziget.

Ford.: Hevesi András.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 166 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. (Radó) félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
33 BEÖTHY LÁSZLÓ
Comedia és Tragoedia.

Hazai Beszély és Regénytár II. füzet.
Pest, 1857, Beimel J. és Kozma Vazul. 189 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
34 BERÉNYI PÁL, DR.
Kereskedelem-isme.

Pozsony - Bp., 1902. Stampfel K. 70 p.
Hozzákötve: Árúüzleti szokások. Összeállította: Matavovszky Béla. Pozsony - Bp., 1901. Stampfel K. 68 p.
Kiadói festett vászonkötésben (Gottermayer).
1200 Elkelt/Sold
35 BERZEVICZY ALBERT
Régi Emlékek 1853-1870.

Bp., 1907, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. 314 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
36 BEVILACQUA BORSODY BÉLA
A német maszlag.

I. Othotól Adolf Hitlerig 972-1945.
Bp., 1945, Magyar Téka. 168 p., helyenként ceruzás széljegyzetekkel.
Kiadói ill. (Szász), szakadozott papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
37 BODNÁR GÁBOR
A magyarországi cserkészet története.

h.n., 1989, Püski Kiadó. 136 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
38 BOGDANOVICS GYÖRGY
Tárczák.

Győr, é.n., Gross Testvérek. 78 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
39 BORSOS MIKLÓS
Visszanéztem félutamból.

II. kiadás.
Bp., 1975, Szépirodalmi Könyvkiadó. 351 p., 2 sztl. lev., 16 t., helyenként ceruzás aláhúzásokkal, széljegyzetekkel.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
40 BOSQUE, TORRENTE DEL
Kínzások és kivégzések története.

A spanyolcsizmától a vasszűzön át a karóbahúzásig. Szerk.: Szöllősi Péter.
h.n., 2002, Vagabund Kiadó. 215 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
41 BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR
Utazás Észak Amerikában.

Reprint!
Cluj, 1935. Orient. 165 p.
Fűzve, kiadói szakadt, hiányos papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
42 BREDL ISTVÁN
Női uralom és befolyása Magyarországon.

Tudori értekezés.
Bp., 1912, Pallas. 86 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
43
A Budapesti Nemzetközi Vásárok története.

Szerk.: Kapalyag Imre.
h.n., 2006, BKIK-Hungexpo. számozatlan oldalakkal.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
44 CHOCHOL KÁROLY - SEVCSIK JENŐ, DR.
Fototrükkök, felvételi fogások.

Fotokönyvtár 14.
Bp., 1971, Műszaki Könyvkiadó. 118 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
45
Cion Bölcseinek Jegyzőkönyve.

h.n., 1999, Flex. 87 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
46 CZIGÁNY GYÖRGY
Hazát.

h.n., 1979, Szépirodalmi Könyvkiadó. 82 p., 3 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Borsos Miklós) papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
47 CZÍMER JÓZSEF
Függöny nélkül.

Bp., 1985, Magvető Kiadó. 300 p., 2 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
48 CZÍMER JÓZSEF
Többes szám első személy.

Bp., 1989, Magvető Kiadó. 281 p., 3 sztl. lev., dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1200Nem kelt el
49
Czuczor Gergely összes költői művei I-III.

I.: életrajzzal és jegyzetekkel ellátva, II.: Népies költészete. III.: Elbeszélő költeményei. Sajtó alá rendezte: Zoltvány Irén. I. teljes kiadás.
Bp., 1899, Franklin-Társulat. címkép, 331 p., 2 sztl. lev.. címkép, 278 p., 1 sztl. lev. címkép, 335 p.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
50 CSÁSZÁR GYULA, DR.
Történelmünk - történetem (1942-1996).

Egy orvos naplója. Orvoséletek 7.
Bp., 1997, Littera Nova. 389 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
51 CSEREY ADOLF, DR.
Kis növényhatározó.

III. kiadás.
Bp., 1913, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal. 213 p., 1 sztl. lev. Hozzá: Cserey Adolf, dr.: A növénytani kifejezések betűrendes ismertetése. Kiegészitésül a növényhatározóhoz. Bp., 1907, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal. 125 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
52 CSICSÁKY JENŐ
Mu.

Az emberiség szülőföldje. II. kiadás.
Bp., 1938, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. címkép, 226 p., 1 sztl. lev., 11 t.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
53 CSOMA-KÖZI SÁNDOR
Tegnapelőtt.

Bp., é.n., Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt. 173 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
54 CSORBA FERENC, SZAKÁTSII
Nyelvünk és a nemzeti szellem.

Bp., 1935, k.n. 39 p.
Hozzá: A királyi kegyuri jog és a magyar helyzet. Bp., 1929, May János Nyomdai Műintézet Rt., 73 p.. A királyi kegyuri jog igaz mivolta. Bp., 1930, May János Nyomdai Műintézet Rt. 75 p.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
55 CSUKA BÉLA
Kilenc évtized a magyar zeneművészet szolgálatában.

A filharmóniai társaság emlékkönyve 90 éves jubileuma alkalmából.
Bp., 1943, Filharmóniai Társaság. 218 p., I-XXXVII.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
56
Das Zeichenbuch.

Gyűjtötte és szerk.: Rudolf Koch.
Leipzig, 1936, Insel Verlag. 109 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
57 DÁVID LÁSZLÓ
A középkori udvarhelyszék művészeti emlékei.

a szerző rajzaival.
Bukarest, 1981, Kriterion. 396 p., 42 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill., szakadozott papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
58 DEKKER, HERMANN
Az emberi test csodái.

Ford.: Hanzély István.
Bp., é.n., Natura Könyvkiadó Vállalat. 320 p., ceruzás aláhúzásokkal.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
59 DEZSÉNYI MIKLÓS
Örvények a Dunán.

Egy katona emlékei. Szecskó Tamás rajzaival.
Bp., 1964, Móra Ferenc Könyvkiadó. 179 p., helyenként iskolai könyvtári pecséttel.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
60
Die Zugspitze und ihre Umgebung.

Reutte, Tirol, é.n., Zugspitzbahn A.G. kihajtható címkép, 32 p., 16 t.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
61
Dísznövénytermésztés.

egynyári, kétnyári, növényházi dísznövények termesztése és hajtatása. Szerk.: Dr. Nagy Béla.
Bp., 1975, Mezőgazdasági Kiadó. 585 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1800Nem kelt el
62 DOBRÁNSZKY PÉTER, DR.
Deák Ferencz.

Kor- és jellemrajz.
Bp., 1877, Rigler József Ede. 65 p. 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
63 DONÁSZY FERENCZ
Tengereken innen, tengereken túl.

Természeti képek minden világrészből.
Bp., é.n., Légrády Testvérek. címkép, 349 p., 1 sztl. lev., 13 t., viseltes lapokkal.
Ill. vászonkötésben, javított gerinccel.
2500Nem kelt el
64 EHMIG, PAUL
Das deutsche Haus.

Erster Band - Zweites Buch. Mit 115 Abbildungen.
Bp., 1916. Ernst Wasmuth. 210 p.
Kiadói félvászon kötésben, kopott, gerincén hibás.
1000Nem kelt el
65 ERDÉLYI JÁNOS
A bölcsészet Magyarországon.

Filozófiai Irók Tára VI. kötet.
Bp., 1885, Franklin-Társulat. 156 p.
Vászonkötésben, felkasírozott eredeti papírborítóval.
1000Nem kelt el
66
Az erdélyi czigány népköltészet.

Gyűjtötte és ford.: Dr. Wlisloczki Henrik. Olcsó Könyvtár 189 sz.
Bp., 1885, Franklin-Társulat. 70 p., 1 sztl. lev., ceruzás jegyzetekkel, lapjaira szétesik.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
67 ERDŐS RENÉE
Santerra biboros.

Bp., 1922, Athenaeum. 327 p., aláírt.
Félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
68 ERDŐSI KÁROLY
Múmiák és minarétek.

Bp., 1936, Szent István-Társulat. címkép, 268 p., 29 t.
Félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
69
Erósz a folklórban.

Erotikus jelképek a néphagyományban. Szerk.: Hoppál Mihály és Szepes Erika.
Bp., 1987, Szépirodalmi Könyvkiadó. 305 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
70 ETON, ROBERT
Nem a mi világunk!

h.n., é.n., Hajnal Könyvkiadó. 256 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
71
Éttermi zsebkönyv.

Szerk.: Moser István és Nagy László. II. változatlan kiadás.
Bp., 1966, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 285 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
72 ÉVKÖNYV
A Budapesti II. Ker. Egyetemi Kat. Gimnázium évkönyve 1946-47.

Szerk.: Szabó Kálmán.
Bp., 1947, kiadja az Intézet Igazgatósága. 89 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
73 ÉVKÖNYV
A Magyar Országos Lawn-Tennis Szövetség évkönyve 1939.

Szerk.: Herzum János.
Bp., 1939, Magyar Országos Lawn-Tennis Szövetség. 131 p.
Kiadói ill. (Ábrán) papírborítóban, spirálkötéssel.
1000 Elkelt/Sold
74 ÉVKÖNYV
A Magyar Országos Lawn-Tennis Szövetség évkönyve 1941.

Szerk.: Szelőczey János, Zempléni Antal.
Bp., 1943, Magyar Országos Lawn-Tennis Szövetség. 83 p.
Kiadói papírborítóban, spirálkötéssel.
1000 Elkelt/Sold
75 ÉVKÖNYV
Az O. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola Évkönyve 1930-31.

Szerk.: Dr. Ferenczy József.
Bp., 1931, k.n. 89 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban, gerince sérült.
1000 Elkelt/Sold
76 ÉVKÖNYV
Az O. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola Évkönyve 1931-32.

Szerk.: Dr. Ferenczy József.
Bp., 1932, k.n. 125 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
77 ÉVKÖNYV
Az O. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola Évkönyve 1932-33.

Szerk.: Dr. Ferenczy József.
Bp., 1933, k.n. 150 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., szakadozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
78 ÉVKÖNYV
Budapesti Ranolder Intézeti "Klára" R. K. Ipari Leányközépiskola évkönyve 1941-42.

Közzéteszi: Burszentmiklósi Klinda Pál, dr.
Bp., 1942, kiadja az Intézet Igazgatósága. 105 p., 1 sztl. lev.
Kiadói szakadozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
79 ÉVKÖNYV
Budapesti Ranolder Intézeti "Klára" R. K. Ipari Leányközépiskola évkönyve 1945-46.

Szerk.: Bernáth Elemér.
Bp., 1946, kiadja az Intézet Igazgatósága. 26 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
80 ÉVKÖNYV
Gyógyszerészek évkönyve 1930.

Összeáll.: Karlovszky Geyza.
Bp., 1930, Gy. Közlöny, Gy. Értesítő és a Gy. Hetilap. 6 sztl. lev., 587 p., 4 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
81 ÉVKÖNYV
Gyógyszerészek évkönyve 1932.

Bp., 1932, Gy. Közlöny, Gy. Értesítő és a Gy. Hetilap. 1 sztl. lev., 568 p., 4 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
82 ÉVKÖNYV
Magyar Földrajzi Évkönyv 1928.

Szerk.: Gróf Teleki Pál, Karl János, Kéz Andor.
Bp., 1928, Magyar Földrajzi Intézet. címkép, 247 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
83 ÉVKÖNYV
Orvosi évkönyv 1936.

naptárral.
Bp., 1936, Bayer. 331 p., 2 t., + naptár.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
84 ÉVKÖNYV
Orvosi évkönyv 1937.

Bp., 1937, Bayer. 320 p., 2 t., + naptár.
Kiadói műbőr kötésben.
1000 Elkelt/Sold
85 ÉVKÖNYV
Sajtó évkönyv 1946.

Szerk.: Gyöngyösi Nándor, dr.
Bp., 1946, Magyar Ujságirók Országos Szövetsége. 96 p.
Kiadói szakadozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
86 FAGGYAS ISTVÁN
A cigányzene Gömörben.

Gömör Néprajza XLI.
Debrecen, 1993, Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének kiadása. 132 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
87 FALK ZSIGMOND, DR.
Levelesláda.

Elbeszélések, utirajzok, megemlékezések. Kolossy Sándor és Honti Nándor rajzaival.
Bp., é.n., Rózsavölgyi és Társa. 311 p.
Félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
88 FEDOR ÁGNES - RADÓ ZSUZSA
Nincs mit felvennem!

Az öltözködés illemtana.
h.n., é.n., Magyar Téka. 76 p.
Kiadói viseltes félvászon kötésben, könyvtest félig kiszakadva.
1000 Elkelt/Sold
89 FEHÉR TIBOR
A végzetes találkozó.

Érdekes regények 10.
Bp., é.n., Magyar Népművelők Társasága Kiadása. 96 p., címlap javított.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
90
Fejezetek Miskolc történetéből.

Szerk.: Bekes Dezső és veres László.
Miskolc, 1984, k.n. 131 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
91 FEKETE ISTVÁN
Hajnal Badányban.

III. kiadás.
Bp., 1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet. 328 p.
Kiadói vízfoltos félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
92 FENYVESSY JEROMOS
Fra Angelico.

h.n., é.n., Officina. 76 p., aláírt, 79/200 pld.
Kiadói félvászon kötésben, ill., javított papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
93 FODOR SÁNDOR (S.) - BALÁS ÁRPÁD
Marosvásárhelyi útikalauz.

Marosvásárhely, 1996, Impress Kiadó. 139 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
94 FOERSTER, F. W.
Az élet művészete.

VI. javított kiadás.
Bp., 1933, A Szociális Missziótársulat kiadása. 384 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
95 FOLYÓIRAT
Igaz szó.

Szépirodalmi folyóirat. Ady Endre - emlékszám. Főszerk. Hajdu Győző. V. évf. 11 sz.
Marosvásárhely, 1957, Román Népköztársaság Irószövetsége. 947 p., 7 t.
Kiadói ill., viseltes, hiányos gerincű papírborítóban.
1000Nem kelt el
96 FOLYÓIRAT
Magyar Építő Művészet 1910. aug.

8. sz. Tiszteletpéldány. Szerk.: Führer Miklós. VIII. évf. 8. szám.
Bp., 1910, k.n. 32 p. 1 sztl. lev.
Viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
97 FOLYÓIRAT
Műterem.

1958. január-február. I. évf. 1-2 szám.
Bp., 1958, Lapkiadó. 47 p., 47 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
98
Fordulat, biztonság, felemelkedés.

Szabad Demokraták Szövetsége választási program. Szerk.: Bauer Tamás.
Bp., 1994, SZDSZ. 289 p., aláírta Kuncze Gábor, Bauer Tamás ...
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
99
A forradalmi Ady.

Szakasits Árpád előszavával.
Bp., 1945. Népszava. 227 p.
Fűzve, kiadói ill. (Berény Róbert), viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
100
Földtani Közlöny.

Szerk.: Indey Béla és Schmidt Sándor. VII. évf. 7-8. sz.
Bp., 1877, Magyarhoni Földtani Társulat. 170-218 p., 2 t.
Kiadói papírborítóban.
1200Nem kelt el
101 FRATER LÉNÁRT
Hunyadi magyar származása oklevelekben.

Bp., 1937, k.n. címkép, 124p., 2 sztl. lev., 2 t.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
102 FROMER, JAKOB
Der Babylonische Talmud.

Berlin, 1919-23, Brandussche Velagsbuchhandlung. 580 p., 2 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
103 GAAL MÓZES
A furfangos diák.

Történeti elbeszélés a Hunyadiak korából. Hazafias Könyvtár 14. sz.
Bp.-Pozsony, é.n., Stampfel Károly. 39 p.
Kiadói viseletes, ill. (Kiss L.) félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
104 GÁBOR ANDOR
Duó.

Tréfás versek és verses tréfák.
Bp., 1917, Dick Manó. 158 p., 1 sztl. lev.
Vászonkötésben, felkasírozott papírborítóval.
1000 Elkelt/Sold
105 GENTHON ISTVÁN
Magyarország művészeti emlékei.

II., átdolgozott kiadás.
Bp., 1974, Corvina. I-XX., 474 p., 2 térkép, 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
106 GENTHON ISTVÁN
Magyarország művészeti emlékei I.

Dunántúl.
Bp., 1959, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat. 444 p., 114 t.
Kiadói félvászon kötésben, ill., szakadozott papír védőborítóban.
2200Nem kelt el
107 GERALD ÉS LEE DURELL
Durell a Szovjetunióban.

Bp., 1989, Gondolat. 216 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
108 GOGOL, NYIKOLAJ VASZILJEVICS
Tarasz Bulbba.

Orosz nyelvű.
Moszkva, 1972. címkép, 174 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
109 GOMBOCZ ENDRE
A királyi magyar természettudományi társulat története 1841-1941.

Bp., 1941, Királyi Magyar Természettudományi Társulat. 467 p., 19 t.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
110 GÖLDI A. EMIL, DR.
A rovarok szerepe a betegségek előidézésében és terjesztésében.

Királyi Magyar Természettudományi Társulat XCIII.
Bp., 1925, Királyi Magyar Természettudományi Társulat. 280 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
111 GÖRCS LÁSZLÓ
A pécsi erdő.

Geograpahia Pannonica XXXVI.
Pécs, 1939, Haladás Nyomda Rt. 59 p., 3 térkép mell.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
112 GREGORY K. W., RAVEN C. H.
Gorillák nyomában.

Ford.: Szent-Ivány József.
Bp., 1940, Királyi Magyar Természettudományi Társulat. I-IV., 317 p., 32 t., 2 térkép.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
113 GREGUSS FERENC
Eleven találmányok.

Bevezetés a bionikába. III. kiadás.
Bp., 1982, Móra Könyvkiadó. 275 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
114
Grimms Märchen.

Willy Pland 3 színes és 13 szövegközi illusztrációjával.
Stuttgart, 1921, Ferdinand Karl. 72 p., 3 t.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
115
Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd jelentései és térképei Budavár 1684-1684-ik ostromairól, visszafoglalásáról és helyrajzáról.

Gyűjtötte: Dr. Veress Endre.
Bp., 1907, Ranschburg Gusztáv Könyvkereskedése. 70 p., 1 sztl. lev., 3 t., 3 kihajtható mell.
Kiadói ill., javított papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
116 GRÓF VAY SÁNDOR
Udvari dámák leveleiből és más elbeszélések.

Gergely Imre és Udvary Géza eredeti rajzaival.
Bp., é. n. Orsz. Monográfia Társaság. 192 p.
Kiadói kopottas félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
117
Grősz József és társai bűnpere.

Bp., 1951, Szikra. 336 p., 15 t.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
118
Guinness Állatrekordok.

I. kiadás.
h.n., 1999, Aquila Könyvkiadó. 256 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
119
Guruljborsócska.

A Szovjetunió népeinek meséi. Ford.: Drávai Gizella.
Uzshorod, 1958, Kárpátontúli Területi Kiadó. 142 p., 1 sztl. lev., 8 t.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
120 GÜNTHER, HANS DR.
Rassenkunde Europas.

Mit 567 Abbildungen und 34 Karten.
München, 1929. J. F. Lebmanns Verlag. 342 p., 5 sztl.lev.
Kiadói festett vászonkötésben, borítón vízfolt nyomaival.
3000 Elkelt/Sold
121 GYÓNI FERENCZ, DR.
Gyóni Géza összes versei I-II.

Bp., é.n., Mefhosz Könyvkiadó. címkép, 317 p., 1 sztl. lev.. címkép, 365 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill., javított papír védőborítóban és kiadói félvászon kötésben, ill., javított papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
122 GYÖRKEI JENŐ, DR. - CS. KOTTRA GYÖRGYI
Dicső ereklyék.

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadilobogóinak története.
Bp., 2000, Zrínyi Kiadó. 103 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
123 HABSBURG OTTÓ
Így láttam...

1990-1991-1992.
Bp., 1992, Vörösváry. 319 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
124 HAJDÓK JÁNOS
Idők és balladák.

Ill.: Szakmáry László.
Bp., 1948, k.n. 47 p., dedikált.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
125 HANÁK PÉTER
A Kert és a Műhely.

Közös Dolgaink.
Bp., 1988, Gondolat. 301 p., dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
126
Hannover.

Szöveg: Werner Schumann, rajzolta: Egon Plamper.
Karlsruhe, é.n., Egon Plamper. számozatlan oldalakkal.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
127 HANZELKA, JIRI - ZIKMUND, MIROSLAV
A fejvadászok földjén.

Ford.: Tóth Tibor.
Bp., 1959, Gondolat. címkép, 346 p., 107 t., 3 sztl. lev., kihajtható mell.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
128 HANZELKA, JIRI - ZIKMUND, MIROSLAV
Két óceán között.

Ford.: Tóth Tibor. II. kiadás.
Bp., 1965, Gondolat. 396 p., 1 sztl. lev., kihajtható mell.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
129
A három nagyhatalom berlini értekezlete.

Bp., 1945, k.n. 23 p.
Javított, szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
130
A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei.

Szerk.: Horváth Ferenc és Prof. Dr. Borhidi Attila. KvVM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 8.
Bp., 2002, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó. 289 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
131 HEGEDŰS NÁNDOR
Erdélyi Levelek.

Nagyvárad, é.n., "Grafika" Nyomdai Műintézet. 165 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
132 HÉZSER LÁSZLÓ, DR.
Átöröklés, mint végzet.

Bp., é.n., Novák Rudolf és Társa. 227 p.
Kiadói vászonkötésben.
1500Nem kelt el
133
Historia Critica Literaria Philosophie.

Budae, 1782, Typis Regiai Universitatis. 9 sztl. lev., 219 p.
Hozzá: Institutiones Logicae. Budae, 1782, Typis Regiai Universitatis. 13 sztl. lev., 155 p., 1 sztl. lev.
Viseltes bőrkötésben.
1800 Elkelt/Sold
134 HOLLÓSI SOMOGYI JÓZSEF
Tengerek és gyarmatok.

Bp., 1946, Egyetemi Nyomda. V-VIII., 315 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
135 HORN, ALFRED ALOÍSIUS
Trader Horn.

Kalandok az Elefántcsontparton. Ford.: Radó István.
Bp., 1943, Folio Könyvkiadó. 312 p., helyenként vízfoltos lapokkal.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
136 HŐGYES ENDRE
Hazai orvosi oktatásügyünk.

és a budapesti egyetem orvosi kara. Különlenyomat a főiskolai kiállítással kapcsolatban kiadott jelentésből.
Bp.,1896, Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája. 59 p.
Kiadói javított papírborítóban, kijáró könyvtest.
1000 Elkelt/Sold
137 HREBLAY EMIL
Lud- és kacsatenyésztés.

Bp., 1901, Pallas. 137 p., 11 sztl. lev.
Kiadói szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
138 HREBLAY EMIL
Pulykatenyésztés.

II., teljesen átdolgozott kiadás.
Bp., 1907, Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt. 123 p., 10 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill., szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
139
Húsvét régi képeslapokon.

Egri János előszavával.
Bp., 1987, Terra-Kossuth Nyomda. számozatlan oldalakkal.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
140 IBSEN, HENRIK
Terje Vigen.

Ford.: Hajdu Henrik, Ill.: Hernáth Aurél.
Bp., 1958, Magyar Helikon. 72 p., 4 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill., javított, szakadozott papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
141 ILLYÉS GYULA
Petőfi élete.

Népkönyvtár 1.
Bp., é.n., Athenaeum. 158 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
142 ISOZ KÁLMÁN
Buda és Pest zenei művelődése (1686-1873) I.

Bp., 1926, Budapesti Magyar Népszínházi Bizottmány. 227 p.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
143 JAKAB ÖDÖN
Szilágyi és Hajmási.

Költői beszély, négy énekben. Neogrády Antal rajzaival.
Bp., é.n., Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai). címkép, 73 p., 1 sztl. lev., 3 t.
Kiadói ill., viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
144 JANKOVITS MIKLÓS, DR.
A 6-10 éves gyermek nevelése.

(A népiskolai növendék otthoni foglalkoztatása). Szülők Könyvtára 19-20. sz.
Bp., é.n., Studium. 104 p.
Kiadói szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
145 JARNÓ JÓZSEF
Magyar miniatűrök.

h.n., é.n., Pantheon. 164 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
146 JäRVENTAUS, ARVI
Kereszt és varázsdob.

Ford.: Kodolányi János.
Bp., 1943, Turul. 244 p.
Kiadói ill. (Illés Á.) papírborítóban.
1200Nem kelt el
147 JÁSZI OSZKÁR
A monarchia jövője.

A dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok.
Bp., 1918, Uj Magyarország Rt. 117 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
148 JEROME, K. JEROME
Regény jegyzetek I-II.

I. kiadás.
Bp., é.n., Légrády Testvérek. 136 p., 136 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
149 JESZENSZKY SÁNDOR
Szép Budapest.

II. kiadás.
Bp., é.n., Athenaeum. 223 p.
Félvászon kötésben, felkasírozott papírborítóval.
1000Nem kelt el
150 JORDÁKY LAJOS
A márciusi ifjúság.

tanulmány.
Kolozsvár, 1945, Józsa Béla Athenaeum kiadása. 164 p.
Kiadói szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
151 JOUBERT, JOSEPH
Gondolatok.

Válogatta és ford.: Réz Pál.
Bp., 1988, Helikon Kiadó.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
152 JUHÁSZ FERENC
Apám.

I. kiadás.
Bp., 1950, Szépirodalmi Könyvkiadó. 71 p.
Kiadói ill. (Csillag Vera) papírborítóban.
1000Nem kelt el
153 KäFER ISTVÁN
Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve (1577-1977).

Bp., 1977, Magyar Helikon. 247 p., 2 sztl. lev., 4500 pld.
Kiadói ill. vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
154 KÁRPÁTI AURÉL
Budai képeskönyv.

Muhits Sándor rajzaival.
Bp., 1914. " Élet". 308 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill., festett vászonkötésben, gerince hibás!
1000Nem kelt el
155 KATALÓGUS
A Magyar Akvarell és Pasztellfestők Egyesülete XIV-ik kiállításának katalógusa.

h.n., 1928, k.n. számozatlan. Hozzá: Képzőművészeti kiállítás Ernst Múzeum 1964. 26 p., 1 sztl. lev.. Tárgymutató az Orsz. M. Képzőművészeti Társulat Székely Bertalan emlékkiállításhoz. címkép, 55 p., 19 sztl. lev.. Az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főisk. Kiállítása 1937.47 p., 25 sztl.
Kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
156 KATALÓGUS
Sex Libris.

Erotikus ex librisek kiállítása a budapesti Iparművészeti Múzeum és magángyűjtők kollekciójából.
Bp., 2003, Iparművészeti Múzeum. 20 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
157 KATALÓGUS
Sportdíj kiállítás 1940.

Képes tárgymutatója.
Bp., 1940, k.n. 8 sztl. lev., I-XL. t.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
158 KAUSZ JÁNOS, DR.
Az emberfajok élete és jövője.

Faj- és társadalombiológiai tanulmány.
Bp., 1928, a szerző kiadása. 234 p., 3 sztl. lev., felvágatlan.
Kiadói szakadozott, javított papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
159 KAYSER, WILHELM
Trenck Pandur ezredes kalandos élete.

Ford.: Fenyő László.
Bp., 1937, Grill Károly Könyvkiadóváll. 299 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
160
A kecskés ember.

Udvarhelyszéki népmesék. Válogatta: Olosz Katalin.
Bukarest, 1972, Kriterion. 205 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. (Szabó Tamás) papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
161 KECSKÉS PÁL
A bölcselet története főbb vonásaiban.

Második, átdolgozott kiadás.
Bp., 1943. Szent István Társ. 712 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
162 KELÉNYI GYÖRGY
Kastélyok, kúriák, villák.

II., átdolgozott kiadás, Építészeti hagyományok.
Bp., 1980, Corvina Kiadó. 131 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
163
A képzőművészet iskolája.

A festőművészet, grafika és szobrászat technikai eljárásai. Szerk.: Molnár C. Pál. II. kiadás.
Bp., 1957, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat. 342 p., 40 t.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
164 KERESZTESI BÉLA
Magyar erdők.

Jóléti erdőgazdálkodás.
Bp., 1968, Akadémiai Kiadó. 275 p., 97 sztl. lev., 1100 pld.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2200 Elkelt/Sold
165 KESSEL, JOSEPH
A repülőtiszt.

Ford.: Déry Tibor.
Bp., é.n., Pantheon. 218 p., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
166
A két Bolond Istók.

Petőfi és Arany költeménye.
Bp., 1922. Franklin. 148 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kopott kartonkötésben, előzéklap hiányzik, címlap fölül pótolt, javított!
1000 Elkelt/Sold
167 KÉZDIZSENTLÉLEKI JÁKÓ MARGIT
Mult, jelen, jövő.

IV. kiadás.
Bp., 1925, "Mult, jelen, jövő" kiadása. 332 p., 10 t.
Kiadói vízfoltos papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
168 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS
De la Bible a nos Juors.

Párizs, 1985, Société des Artistes Indépentants. 398 p., 93 sztl. lev., Gál Ferenc által dedikált, + fotó.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
169 KILIÁN ZOLTÁN
Mátyás király ifjú hadserege.

Ill.: B. Farkas Imre. Könyvbarátok Kis Könyvei VIII. évf. 4. sz.
Bp., é.n., Magyar Könyvbarátok. 214 p.
Kiadói ill., viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
170
A Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetemi Könyvtár Olvasótermének Címjegyzéke.

Bp., 1941, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 318 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
171 KIRÁLY DEZSŐ
Sportszerű labdajátékok.

(kézilabda, kosárlabda, repülőlabda, tollastenisz stb.) szabály és kézikönyve.
Bp., 1939, a szerző kiadása. 68 p., ceruzás aláhúzásokkal.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
172 KIRÁLY JÓZSEF
Mia spiritizmus?

Okkult jelenségek lélektani vizsgálata. Élet és Tudomány Kiskönyvtár 18.
Bp., 1960, Gondolat. 245 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
173 KIS ALADÁS
Az olasz fasizmus története.

h.n., 1970, Kossuth Könyvkiadó. 378 p., 1 sztl. lev., 12 t.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
174 KISFALUDI STROBL ZSIGMOND
Emberek és szobrok.

Bp., 1969, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 237 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
175
Kisgazda-képeskönyv.

(A független Kisgazdapárt vezetői, politikusai és pártemberei) Ill.: Bihary László.
Bp., 1949, k.n. számozatlan oldalakkal.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
176 KISPÉTER MIKLÓS
A győzelmes film.

Film, tudomány, művészet.
Bp., é. n. Kir. Magy. Egy. Ny. 329 p.
Kiadói festett vászonkötésben.
1000Nem kelt el
177 KISS JÓZSEF
Legendák a nagyapámról.

A költő arczképével: Rajzolta Vadász Miklós.
Bp., 1911. A Hét kiadása. címkép, 100 p.
Kiadói aranyozott, festett vászonkötésben (Gottermayer).
1200 Elkelt/Sold
178 KNIEZSA ISTVÁN
A szlávok.

Kincsestár.
Bp., 1932, Magyar Szemle Társaság. 80 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
179 KOCSIS ISTVÁN
Történészek a kereszten.

avagy az áldozatok bosszúja. Regény a román történelemhamisításról.
Bp., 1991, Püski. 548 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
180 KODOLÁNYI JÁNOS
Suomi titka.

Bp., 1939, Magyar Élet kiadás. 146 p., 1 sztl. lev., 6 t.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
181 KOÓS HUTÁS GERGELY
Utolsó sarj.

Corvin János Tragédia 4 felvonásban.
Bp., 1939, Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. 110 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
182 KORNIS GYULA
A lelki élet I-III.

Bp., 1917-18-19. MTA. 391 p., 464 p., 391 p.
Kiadói papírborítóban. Borítók javítottak!
1000Nem kelt el
183
Kós Károly.

Mappa. Székely András 4 nyelvű előszavával.
Bp., 1979, Corvina Kiadó. 12 sztl. lev., 12 t.
Kiadói ill., szakadozott papírmappában.
1500Nem kelt el
184 KOSÁRY DOMOKOS
Széchenyi Döblingben.

II. kiadás.
Bp., 1981, Magvető Könyvkiadó. 281 p., 5 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
185 KOSÁRY DOMOKOS
Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867.

Magyarok Európában III.
Bp., 1990, Háttér Lap-és Könyvkiadó. 464 p., dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
186 KOTRC - GERSCHENKRON
Eröffnungen in der Modernen Schachpartie.

Wien, 1934. Hermann. IV p., 120 p.
Fűzve, kiadói kopott, helyenként vízfoltos papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
187 KOZMA ANDOR
Hetedhét országból.

Úti emlékek és mesék.
Bp., 1916, Kisfaludy-Társaság. I-IV., 463 p., kiszakadt előzékpapírral.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
188 KÖKÉNY LAJOS
Népszerű helyesírási kalauz.

Útmutató-Könyvtár 2. szám.
Bp., 1939, Lipótvárosi Gyorsíró- és Gépíróiskola kiadása. 96 p., borítón aláírt.
Kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
189
Könyv a költészetről.

Emlékezés a "Nyugat" költőire. Válogatta: Szántó Tibor.
Bp., 1994, Magyar Bibliofil Társaság. 118 p., 4 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
190
Könyvtárosok kézikönyve I.

Szerk.: Horváth Tibor - Papp István. Osiris kézikönyvek.
Bp., 1999, Osiris Kiadó. 286 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
191 KROPOTKIN PÉTER
Kölcsönös segítség, mint természettörvény.

Ford.: Dr. Madzsar József.
Bp., 1924, Népszava-Könyvkereskedés. 226 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
192 KRÚDY GYULA
Boldogult úrfikoromban...

I. kiadás.
Bp., 1930, Athenaeum. 310 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
193 KUNCZ ALADÁR
Fekete kolostor.

Feljegyzések a francia internáltságból.
Bp., é.n., Athenaeum. 256 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
194
A Kunhalmokról - más szemmel.

Szerk.: Tóth Albert.
Kisújszállás-Debrecen, 2004, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. 192 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
195 KUNT ERNŐ
Az utolsó átváltozás.

A magyar parasztság halálképe.
Bp., 1987, Gondolat. 300 p., 8 t.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
196 KÜHLE, GÜNTHER DR.
Szobanövények föld nélkül.

Ford.: Dr. Tömösközy Mária.
Bp., 1982, Mezőgazdasági Kiadó. 119 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
197 LANGE, HARALD
Kelet-Afrika állatparadicsomában.

Ford.: Dr. Vándor Ferenc és Dr. Andrássy István.
Bp., 1975, Gondolat. 200 p., 8 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
198 LÁSZLÓFFY ALADÁR
Házsongárd.

Fényképezte Kántor László.
Bp., 1989, Helikon Kiadó. 212 p., 12 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
199 LELKES NÁNDOR JÓZSEF
A szép Korponayné.

A lőcsei fehér asszony őszinte históriája. Ill.: Ijjász. Nemzeti Könyvtár 71. sz.
Bp., é.n., Stádium. 64 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
200 LENCSÓ LÁSZLÓ
Huszárik Breviárium.

Bp., 1990, Szabad Tér Kiadó. 386 p., 1 sztl. lev., 1724. pld.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1500Nem kelt el
201 LENGYEL GÉZA
A szép mesterségek kezdete.

Ferenczy István sorsa.
Bp., 1964, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. címkép, 191 p., 14 t., dedikált.
Kiadói vászonkötésben.
1500Nem kelt el
202 LESTYÁN SÁNDOR
Az ismeretlen Táncsics.

Bp., 1945. " Budapest" Irodalmi Művészeti és Tudományos Intézet kiadása. 83 p., képek, mellékletek.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Újrafűzésre szorul!
1000Nem kelt el
203
Liturgia armena.

Trasportata in italiano per cura Del P. Gabriele Avedichian mechitarista. II. kiadás.
Venezia, 1832, Nella Tipografia Di S. Lazzaro. 125 p., 8 t.
Kiadói papírborítóban.
2500Nem kelt el
204 LOPUSSNY GYULA ÁGOST
Tordai Szaniszló Ferencz.

Váradi püspök.
h.n., é.n., k.n. címkép, 224 p., 1 sztl. lev., 5 t., 1 kihajtható mell.
Ill. vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
205 LUX JUDIT
A Vasas Szakszervezeti Szövetség 100 éve (1903-2003).

Bp., 2003, Vasas Szakszervezeti Szövetség. 114 p., 1 sztl. lev., 1000 pld.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
206 MADÁCH IMRE
Az ember tragédiája.

Farkas András rajzai Madách Imre Az ember tragédiája című művéhez.
Balassagyarmat, 1992, Madách Imre Városi Könyvtár. számozatlan oldalakkal.
Kiadói vászonkötésben, ill., javított papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
207
Magvető.

A magyar irodalom élő könyve. Összegyűjtötte: Móricz Zsigmond.
Bp., 1940, Kelet Népe kiadása. 320 p.
Kiadói ill. (Medgyessy Ferenc), nagyon viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
208
A magyar gyáripar évkönyve és címtára 1941.

Szerk.: Dr. Pártos Szilárd.
Bp., 1941, Stádium Sajtóváll. Rt. 1286 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
2500 Elkelt/Sold
209
Magyar költők.

Költeményes-gyűjtemény, mint segédkönyv, a magyar irodalom tanításához. Szerk.: Dr. Tolnay Lajos.
Bp., é.n., Méhner Vilmos kiadása. 444 p.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
210
Magyar Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Almanach 2003 I-II.

Szerk.: Új Gyula.
Bp., 2003, Winter Fair Kft. 1101 p., I-XXX., 2 sztl. lev.. 1107-1690 p., I-XXX., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
2500Nem kelt el
211
A Magyar Tenisz Szövetség működési és sportszabályai 1942.

Sajtó alá rendezte: Szelőczey János.
Bp., 1943, k.n. 358 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
212
Magyarország képekben.

Honismertető album. Szerk.: Nagy Miklós. Reprint.
Pest, 1870, Heckenast Gusztáv. reprint: Bp., 1989, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó és Helikon Kiadó. 392 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
213
A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422-1985.

Szerk.: Mezey Barna.
Bp., 1986, Kossuth Könyvkiadó. 317 p., 3 sztl. lev.
Kiadói fóliázott kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
214 MAJOR HENRIK
Panoptikuma.

Hetven karikatúra az 1913 Tevan kiadás alapján.
h.n., 1977, Szépirodalmi Könyvkiadó. számozatlan oldalakkal.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
215 MAJOR MÁTÉ
Építészettörténet.

Ősközösségi és rabszolgatartó társadalmak építészete.
h.n., 1954, Építészügyi Kiadó. 306 p., 1 sztl. lev., 4000 pld.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1200Nem kelt el
216 MÁJZELISZ, I. L. - JUDOVICS, M. M.
A sakkjáték kézikönyve.

Bukarest, 1952, Testnevelési és Sportkiadó. 158 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
217 MAKKAI - RÓNAI - ASZTALOS - GERGELY
A mi Erdélyünk.

Nemzeti Könyvtár 24-26. szám.
Bp., 1940, Stadium. 111 p., 4 t.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
218 MAKKAI LÁSZLÓ
Tündérország.

Erdély története, földje, népe.
h.n., é.n., Franklin-Társulat. 59 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
219 MALONYAY DEZSŐ
Rodostóba!..

Bp., 1912, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet. 156 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
220
A máltai zsidÓ.

Marlowe Kristóf tragédiája 1589. Ford.: Rózsa Dezső. Olcsó Könyvtár 1806-1810 sz.
Bp., 1916, Franklin-Társulat. 129 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
221 MARKOS GYULA
Keresztény balladák.

Ill.: Hatos.
Bp., 1903, "Anglo" Nyomda. 78 p., 18 t.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
222 MARÓCZY GÉZA
A modern sakk vezérkönyve.

Kezdőknek - Haladóknak - Mestereknek. III. kiadás.
h.n., é.n., Pantheon. 370 p.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
223 MAROSI ENDRE
XVI. századi váraink (1521-1616).

Bp. - Miskolc, 1991, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. 79 p., 2 sztl. lev., 700 pld.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
224 MATUZ EDIT, DR. - BORDÁS ATTILA
Zolnay László (1916-1985).

Műveinek bibliográfiája és hagyatékának ismertetése.
Bp., 2000, Budapesti Történeti Múzeum és a Kulturális Örökség Igazgatóságának kiadása. 120 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
225
Méhészet.

Tankönyv a mezőgazdasági műszaki és szakmai iskolák számára.
Bukarest, 1953, Állami Könyvkiadó. 386 p., javított előzéklappal.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
226 MENETREND
Tájékoztató a Dunakanyar közlekedéséről.

Autóbusz, vasút, hajó, HÉV, rév. Szerk.: Volánbusz.
h.n., 1987, Volánbusz. I-XII., 183 p., 1 térkép mell.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
227 MÉRI ISTVÁN
A kanizsai várásatás.

Vázlat a kanizsai vár és város történetének kutatásához.
Bp., 1988, Műszaki Könyvkiadó. 123 p., 6 kihajtható mell.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
228
A miatyánk évéből (Pest 1918-19-ben).

Krúdy Gyula feljegyzései.
Bp., 1920, Dr. Rácz Vilmos Könyvkiadó vállalata. 158 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., szakadozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
229
Mohács Magyarországa.

Báró Burgio pápai követ jelentései. Ford.: Bartoniek Emma. Napkelet Könyvtára 12.
Bp., 1926, Magyar Irodalmi Társaság. 163 p.
Kiadói szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
230 MOHÁCSY MÁTYÁS
Őszibaracktermesztés.

III. kiadás.
Bp., 1956, Mezőgazdasági Kiadó. 243 p., 21 t.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
231 MOHÁCSY MÁTYÁS - PORPÁCZY ALADÁR
A szamóca, a málna és a szeder termesztése.

Bp., 1957, Mezőgazdasági Kiadó. 234 p., 1 sztl. lev., 13t., 5150 pld.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
232 MOLDOVA GYÖRGY
Negyven prédikátor.

Bp., 1973, Szépirodalmi Könyvkiadó. 320 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
233 MOLNÁR ISTVÁN
Magyar tánchagyományok.

Bp., 1947, Magyar Élet kiadása. 435 p., 2 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
2000 Elkelt/Sold
234 MOLNÁR LÁSZLÓ
Dohánytermesztés és kiképzés.

h.n., 1952, Élelmiszeripari és Begyűjtési Könyv- és Lapkiadó Vállalat. 452 p., 1000 pld.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
235 MOLNÁR TIBOR
Hosszú az út….

Bp., 1962,Pannonia. 234 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
236
Montenegro und sein Herrscherhaus.

Zur Geschichte der Montenegrimischen Fürstendynastic.
Berlin, 1906. Verlag Siegfried Cronbach. X p., 86 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2400 Elkelt/Sold
237 MÓRICZ PÁL, IFJ.
1848-49-diki szabadságharczi csatatörténetek.

Szeged, 1900, Gönczi József. 156 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
238
A MTA történettudományi bizottsága másolat és kéziatgyüjteményének ismertetése.

Összeállította: Dr. Lukinich Imre.
Bp., 1935, MTA. 121 p.
Tűzve, kiadói, szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
239 MUSSOLINI, BENITO
Arnaldi Mossulini Élete.

Ford.: Waermer Erzsébet. Olasz-Magyar Könyvtár.
h.n., é.n., Franklin Társulat. 91 p., 4 t.
Kiadói vászonkötésben.
1500Nem kelt el
240
Művészeti hetek Ungvár 1941.

Május17 - június 8.
h.n., 1941, Országos Irodalmi és Művészeti Tanács. 134 p., 6 t.
Kiadói félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
241 NAGY BÉLA
Fradi futballmúzeum.

Bp., 1988, Maina Duna Ker. és Váll. Kft. 104 p., Albert Flórián által dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
242 NAGY IMRE
"A magyar nép védelmében".

Vitairatok és beszédek 1955-1956. Új, bővített és javított kiadás. Adalékok az Újabbkori Magyar Történelemhez 3.
Párizs, 1984, Magyar Füzetek kiadása. 265 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
243 NAGY LAJOS
Falu.

Ill.: Würtz Ádám. Uj Elzevir Könyvtár.
Bp., 1963, Magyar Helikon. 244 p., 4400 pld.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
244
Nagy tudósok.

Összeállította: Cholnoky Jenő dr. Karrierek.
Bp., 1912. Karrierek Kiadóhivatala. 233 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
245 NANSEN, FRIDTJOF
Az eszkimók között.

A szerző életrajzával. Ford.: Telekes Béla. A Hat Világrész, Utazások és Felfedezések III.
Bp., é.n., Világirodalmi Kiadás. 187 p., 2 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
246 NAPTÁR
A Pesti Hirlap 1928. évi Nagy Naptára.

A Pesti Hirlap Könyvtára 3. kötet.
Bp., 1928, Légrády Testvérek. 479 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
247 NAPTÁR
A Pesti Hirlap Nagy Naptára az 1931. közönséges évre.

A Pesti Hirlap Könyvtára 7. kötet.
Bp., 1931, Légrády Testvérek. 480 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
248 NAPTÁR
A Pesti Hirlap Nagy Naptára az 1932. szökő évre.

A Pesti Hirlap Könyvtára 8. kötet.
Bp., 1932, Légrády Testvérek. 416 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
249 NAPTÁR
Dr. Egger orvosi zsebnaptár 1933.

január-március.
Bp., 1933, Egger Medicamenta. számozatlan reklám és naptár oldalakkal.
Műbőr kötésben.
1000 Elkelt/Sold
250 NAPTÁR
Famunkások zsebnaptára 1925.

Bp., 1925, Népszava-Könyvkereskedés. 224 p.
Kiadói ill., javított kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
251 NAPTÁR
Gyógyszerészek zsebnaptára 1909.

Szerk.: Dr. Varságh Zoltán és Bársony Elemér.
Bp., 1908, "Gyógyszerészeti Hetilap". 240 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
252 NAPTÁR
Gyógyszerészek zsebnaptára 1923.

Szerk.: Dr. Varságh Zoltán.
Bp., 1923, "Gyógyszerészeti Hetilap". 320 p., 4 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
253 NAPTÁR
Gyógyszerészek zsebnaptára 1934.

Összeállította: Bársony Elemér, Kovács Ödön.
Bp., 1934, Gy. Közlöny, Gy. Értesítő és a Gy. Hetilap. 487 p., 4 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
254 NAPTÁR
Kis Képes Luther-naptár 1931.

Szerk.: Námeth Sámuel. XIX. évf.
Sopron, 1931, "Luther-naptár" Szerkesztősége. 111 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
255 NAPTÁR
Lourdes Naptár 1942.

Sopron, 1942, Lourdes folyóirat kiadása. számozatlan.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
256 NAPTÁR
Pesti Hirlap Naptára 1916. szökőévre.

Szerk.: Schmittely József. XXVI. évf.
Bp., 1916, Légrády Testvérek. 272 p., 10 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
257 NAPTÁR
Református Árvaházi Képes Naptár 1939.

Szerk.: Csernák Béla. XIII. évf.
Nagyvárad, 1939, Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztése. 160 p.
Kiadói ill. (Radványi Román Károly) papírborítóban.
1000Nem kelt el
258 NÉMETH GÁBOR
Nagyszombati testamentumok a XVI-XVII. századból.

Bibliotheca Humanitatis Historica.
Bp., 1995, Magyar Nemzeti Múzeum. 171 p., 1000 pld.
Kiadói papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
259 NÉMETH IMRE
A bibor-tenger partján.

Xántus János életregénye. Ill.: Rogán Miklós.
Bp., 1959, Móra Ferenc Könyvkiadó. 566 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
260 NÉMETH LÁSZLÓ
Kisebbségben I-IV.

I. kiadás.
Bp., 1942, "Magyar Élet" kiadása. 369 p., 364 p., helyenként szövegközti ceruzás jelöléssel.
Kiadói vászonkötésben, amatőr gerinc javítással.
1000 Elkelt/Sold
261
Nemzeti iskolai-szótár.

magyar-német, német-magyar rész. Szerk.: R. W.
Pozsony, 1838, Bucsánszky Alajos. 283 p.. 337 p., vízfoltos lapokkal.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1800Nem kelt el
262 NÉVY LÁSZLÓ
Jókai Mór ötvenéves irói jubilaeumára.

Bp., 1894, Petőfi-Társaság. címkép, 48 p.
Vászonkötésben, felkasírozott papírborítóval.
1000Nem kelt el
263
A Nibelung-ének.

Ford.: Szász Károly. II. kiadás.
Bp., 1892, Athenaeum Rt. I-XXXI., 526 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
264 NIELSEN, AAGE KRARUP
A trópusokon át a déli jeges tengerre.

Cetvadászok útja. Ford.: Baktay Ervin. A hat világrész.
Bp., é. n. Világirodalom. címkép, 143 p., 8 t., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
265 NORMANDY, GEORGES
Le nu au salon.

Année 1914.
Paris, é.n., Albert Méricant. I-XXXII., 64 p.
Kiadói vászonkötésben, felkasírozott papírborítóval.
1000 Elkelt/Sold
266 NYERGES ANDRÁS
Jó vér.

Bp., 1969, Magvető. 517 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
267 NYOMAT
A magyar irodalom gyöngyei.

Jókai Mór 50 éves írói jubileuma emlékére (1894). Pannónia Kiadó kőnyomata. 61X73 cm.
Keretben.
3500 Elkelt/Sold
268 NYOMAT
Az ideiglenes magyar képviselőház Pesten.

(a múzeum kertjéből felvéve) Slowikowsky Ádám rajza alapján, Leitner M. L. kőnyomata 1860. 21,5X30 cm.
Vízfoltos kőnyomat keretben.
3500 Elkelt/Sold
269 NYOMAT
Betyár üldözés.

Illusztrációs nyomat Rautmann fametsző műintézetéből. 16X23 cm.
Keretben.
1800 Elkelt/Sold
270 NYOMAT
Kämpfende Eber.

Franz Hanfstaengl metszete J. Deiker rajza után. 39X54 cm.
Paszpartuzott keretben.
1800 Elkelt/Sold
271 NYOMAT
Kisfaludy Társaság tagjai 1861-ben.

Pollák Testvérek 1861-s kőnyomata. 52X68 cm.
Javított, paszpartuzott keretben.
3500 Elkelt/Sold
272 NYOMAT
Nagy-Maros.

Szinezett metszet. Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange. 140x185 mm.
Keretben.
2500 Elkelt/Sold
273 OKOLICSÁNYI-KUTHY DEZSŐ, DR.
A gümőkor képeskönyve.

A nagy népbetegség természete és az emberiség birkózása vele. Társadalmi Múzeum kiadványai 4. sz.
Bp., 1908, Korvin Testvérek Könyvnyomdája. 167 p.
Kiadói vászonkötésben, felkasírozott papírborítóval.
1000Nem kelt el
274 OLÁH GÁBOR
Patkánybűvölő.

Új versek.
Bp., 1925. Athenaeum. 127 p.
Fűzve, kiadói hiányos papírborítóban, gerince hibás!
1000Nem kelt el
275 ORBÁN BALÁZS
Székelyföld képekben.

Bukarest, 1971, Kriterion. 60 p., 34 t., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill., szakadozott papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
276 OROSZ IMRE
Napkelet felé.

Röptében a világ körül. III. évf. 82. sz.
Bp., 1943, Magyar Népművelők Társasága kiadása. 96 p.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1200Nem kelt el
277 ORTUTAY GYULA
Írók, népek, századok.

Bp., 1960. Magvető. 475 p., 14 sztl.lev. (képek).
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
278 ORTUTAY GYULA
Kis magyar néprajz.

rajzokkal. Könyvbarátok Kiskönyvei 5. kötet. I. kiadás.
Bp., 1940, Magyar Könyvbarátok. 209 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
279
Az orvosi hetilap centenáriumi emlékkönyve.

Összeállították: Palla Ákos, Trencséni Tibor.
Bp., 1959, Medicina Könyvkiadó. 175 p., 4100 pld.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
280 OSSENDOWSKI, FERDINAND
Állatok, emberek és istenek.

Ford.: Sajó Aladár. III. kiadás.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 240 p., 1 kihajtható térkép mell.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
281
Öltözködés és divat.

Szerk.: Dr. Laczkó Géza. Pesti Napló Könyvek.
h.n., é.n., "Az Est -Lapok" kiadása. 338 p.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
282 PALÉOLOGUE, MAURICE
Cavour.

A nagy realista. Ford.: Ignotus és Szini Gyula. Emberek, Életek, Szerelmek.
Bp., é.n., Genius. 277 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
283 PÁLÓCZI HORVÁTH GYÖRGY
Balkán a viharban.

Így láttuk mi.
Bp., 1941, Cserépfalvi. 123 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
284 PÁLYI EDE
Kommunista közmegegyezés.

Bp., 1919, Dick Manó kiadása. 112 p.
Kiadói ill., viseltes, szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
285
Papírmunkák.

Papírtechnikusok szakkörök számára. Írta és rajzolta: Nemess Hubert. Általános Iskolai Szakköri Füzetek.
Bp., 1950, Tankönyvkiadó. 90 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
286 PASSUTH KRISZTINA
A nyolcak festészete.

Bp., 1967, Corvina. 176 p., 5050 pld.
Kiadói vászonkötésben.
1500Nem kelt el
287 PERÉNYI JÓZSEF, DR.
Az állatok fejlődése I-III.

Tekintettel az emberre. Stampfel-féle tudományos zseb-könyvtár 117-118.
Bp./Pozsony, 1903, Stampfel Károly kiadása. 117 p., 1 sztl. lev.. 74 p., 3 sztl. lev.. 76 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
288
Pest- Pilis- Solt- Kiskun vármegye II.

Országos Monográfia. A Magyar Korona országainak történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. Szerk.: Borovszky Samu, dr.
Bp., é.n., Országos Monografia Társaság. 577 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
289
Pest-Budai Nemzetőrök 1848-49.

Dokumentumok a fővárosi nemzetőrség történetéhez. Szerk.:Czaga Viktória és Jancsó Éva.
Bp., 2001, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. 487 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
290 PETRONIUS, ARBITER
Satyricon.

Ford.: Horváth István Károly. Bibliotheca Classica.
Bp., 1972, Magyar Helikon. 211 p., 2 sztl. lev., 1562. pld.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
291 PFIZENMAYER, E. W.
Kelet-Szibíria Ősvilága és Ősnépei.

Átdolgozta Cholnoky Béla.
Bp., é.n., Magyar Földrajzi Társaság. 206 p., 1 sztl. lev. (térkép), 23 t.
Kiadói aranyozott (intakt) vászonkötésben.
1500Nem kelt el
292
Picasso grafikái.

Orosz nyelvű.
Moszkva, 1967, k.n. 186 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
293 PIKLER GYULA
A lélektan alapelvei.

Az élmény megmaradása és ellentétessége.
Bp., 1909. Grill K. 174 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
294 PILINSZKY JÁNOS
rekviem.

Bp., 1964, Magvető. 117 p., 1 sztl. lev., 3500 pld.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
295 PILO, MARIO
Esztetika.

Ford.: Yartin József. Az Athenaeum Kézikönyvtára Irodalmi és Történelmi Sorozat XVII.
Bp., 1898, Athenaeum. 195 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
296 PINTÉR JENŐ
Magyar iparosok nyelvvédő könyve.

Férfi iparágak.
Bp., 1939, a szerző kiadása. 80 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
297 PIPICS ZOLTÁN, DR.
Igy nézd a szépet!

h.n., é.n., a szerző kiadása. 218 p., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. (Haranghy Jenő), szakadozott papírborítóban.
1500Nem kelt el
298 PLAKÁT
A mester köszöntése.

1976-1992. Az Encsi Alkotótábor növendékeinek kiállítása. Kassák Múzeum. Budapest III. kerület Főtér 1 (Zichy kastély). 1993. május 27 - július 4.
84x60 cm.
3000 Elkelt/Sold
299 PLAKÁT
Akinek a világ tapsolt.

Tervnyomda.
Fővárosi Nagycirkusz látványos júniusi műsor!
69x48 cm.
8000Nem kelt el
300 PLAKÁT
Az 1955. évi Országos Gyorsasági Bajnokság Első Motorkerékpár és Autó Versenye a Hármashatárhegyen.

Gr.: Gózon.
1955. május hó 22-én délelőtt fél 10-kor rendezi a Budapesti Vörös Meteor SK.
Offszet Nyomda - Budapest. 70x50 cm.
15000 Elkelt/Sold
301 PLAKÁT
Budapesti Honvédelmi Sportnap.

1957. szeptember 29-én a Budaörsi Repülőtéren.
Rendezi a Magyar Honvédelmi Sportszövetség Budapesti Elnöksége.
Nyomdakisérleti. Gr.: Bánhegyi. 84x59 cm.
15000Nem kelt el
302 PLAKÁT
Capt. Bunte csimpánzaival Budapesten először.

1957. Pátria Ny. - Plakát-Cimke Ny.
Fővárosi Nagycirkusz júliusi műsor.
70x49 cm.
8000Nem kelt el
303 PLAKÁT
Bethlen István választási propaganda plakátja.

Herbst Chemigrafikai Műintézet Budapest.
Színes könyvnyomat.
64x48 cm.
15000 Elkelt/Sold
304 PLAKÁT
Kassák az európai avantgárd mozgalmakban.

Kassák múzeum Budapest.
1916-1928.
1994. március 20-május 30. 84x48 cm.
3000 Elkelt/Sold
305 PLAKÁT
Nemzetközi Motorkerékpáros Terep és Gyorsasági Verseny a MÖHOSZ és az OTSB rendezésében.

Gr. Gózon.
Terepverseny a Normafánál - Gyorsasági verseny a Városligetben.
Plakát-Címke Ny. 83x57 cm.
12000 Elkelt/Sold
306 PLAKÁT
Photos of Francis Haar.

Haár Ferenc fotói 1930-1990.
Budapest-Párizs-Tokió-Chicago-Hawaii, Honolulu. Kassák múzeum Budapest. 2004 június 26 - október 3.
69x47 cm.
3000Nem kelt el
307 PLAKÁT
Síugró Verseny - Dózsa.

Offszet Nyomda - Budapest.
Kitöltetlen plakát blanketta.
70x50 cm.
6000Nem kelt el
308 PLAKÁT
Szabad terület - Magyar műhely találkozó Szombathely.

Kiállítás Szombathelyi képtár.
1989. július 11-14.
MMIK 1989. július 11 - augusztus 31. 71x50 cm.
3000 Elkelt/Sold
309 PLAKÁT
The Great Magician Karlini.

Kőnyomatos restaurált plakát.
Szeptember 16-tól naponta este 7-kor, Sportcsarnok.
Piller Druck, Wien. 95x63 cm.
15000 Elkelt/Sold
310 PLAKÁT
Vidám Színpad - Pestről Jelentik...

Gr.: Eric.
Vidám zenés riport 2 részben.
Plakát-Címke Ny. 70x48 cm.
6000 Elkelt/Sold
311 PLATONOV, S. F.
Oroszország története.

Ford.: Trócsányi Zoltán.
Bp., é.n., Athenaeum. 415 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
312 POGOR ÖDÖN
A tanár úr.

Bp., 1938, Szent István-Társulat. 258 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
313 POHÁRNOK JENŐ
Szent István ünneplése.

Műsorkönyv a Szent István-ünnepélyekre.
Bp., 1938, Szent István-Társulat. 359 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
314 PRINZ GYULA
Európa városai.

14 ábrával. Tudományos gyűjtemény 1.
Pécs - Bp., 1923. Danubia. 95 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
315 RAHDEN, WILH. BARON V.
Cabrera.

Erinnerungen aus dem spanischen Bürgerkriege.
Frankfurt a. M., 1840. Verlag von Friedrich Wilmans. 538 p., 2 térképmelléklettel, 1 tábla (Cabrera).
Korabeli, kissé viseltes félbőr kötésben, gerince ragasztott. A Nemzeti Casino Ex Librisével.
6000 Elkelt/Sold
316 RÁKOSI VIKTOR
A maharadzsa gyémántjai.

Bp., é.n., Franklin-Társulat. 99 p.
Kiadói ill., viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
317 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
Az emberi butaság kulturtörténete.

II. kiadás.
Bp., 1938, Cserépfalvi. 206 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill., szakadozott papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
318 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
Vége az emberi butaságnak.

II. kiadás.
Bp., 1940, Cserépfalvi. 243 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
319 RECLUS, ÉLISÉE
A patak élete.

Ford.: Hentaller Elma. A VIII. ( 1893-1895. évi) cziklus negyedik kötete.
Bp., 1894, K. M. Természettudományi Társulat. 173 p., 1 sztl. lev., helyenként foltos lapokkal.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
320 REINER BERTALAN
Magyar kulturképek.

Ujabb sorozat.
Bp., 1892, "Szépirodalmi Könyvtár". 112 p.
Félvászon kötésben.
2200Nem kelt el
321
Rodin Beszégetések a művészetről.

Összegyűjtötte: Paul Gsell. Ford.: Farkas Zoltán.
h.n., é.n., Franklin-Társulat. 117 p., 23 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
322 RODOLFO
Vigyázat! Csalok!

Ill.: Sebes János.
Bp., 1957, Bibliotheca. 244 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
323 RÓNAI EMIL
Krasznojárszk.

III. kiadás.
Nagyvárad, 1940, Grafika Nyomdai Műintézet. címkép, 340 p., kijáró lapokkal.
Kiadói ill. (Földes Imre) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
324 RÓNAY JÁCZINT
Jellemrajzok az angol szin világból.

Kean Edmund, Macready Vilmos, Kean Károly.
Pest, 1865, Pesti Nemzeti Szinházi Nyugdij-Intézet. 4 sztl. lev., 210 p., VI-IX.
Kiadói szakadozott papírborítóban, hátlap hiányzik.
1000 Elkelt/Sold
325 RUSSEL, BERTRAND
A filozófia alapproblémái.

Fordította, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Fogarasi Béla. Természet és Társadalom 4. sz.
Bp., 1919, "Uj Magyarország" Rt. 132 p.
Kiadói, szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
326 RUSSEL, BERTRAND
Kína és a kínai probléma.

Ford.: Geszti Lajos.
Bp., 1932, Athenaeum. 261 p.
Amatőr félvászon kötésben, javított címlappal.
1000Nem kelt el
327 SAÁRY ÉVA
Átható csend.

Versek 1965-1972. II. kiadás.
Bp., 1991, Szenci Molnár Társaság. 142 p., 8 t., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
328 SCHENKE, WOLFF
A sárgák háborúja.

Ford.: Székely Tibor. A mai háború.
Bp., 1942, Révai. 319 p.
Kiadói gerincsérült vászonkötésben.
1000Nem kelt el
329 SCHÖN JÓZSEF
A szocialismus ismertetése.

Bp., 1899, Lampel Róbert. 83 p.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
330 SCHWEGLER ALBERT
A bölcselet története.

Második, átdolgozott kiadás, Filozófiai Írók Tára.
Bp., 1912. Franklin. 557 p.
Amatőr félvászon kötésben, gerince hibás.
1000Nem kelt el
331 SEBESS DÉNES
Két Magyarország.

Az elmúlt század politikai eszményei.
h.n., é.n., Könyvbarátok Szövetsége. 258 p., 16 t.
Kiadói félbőr kötésben.
1000Nem kelt el
332 SEGET, JOSEF
Állatkertek ritkaságai.

240 fénykép Európa állatkertjeiből.
Bp., 1973, Gondolat. 238 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
333 SEVCSIK JENÓ
Fényképezés.

(Gép, anyag, felvétel). III., átdolgozott kiadás.
Bp., 1963, Műszaki Könyvkiadó. 304 p., I-VIII.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
334
Shakespeare szonettjei.

Ford.: Szabó Lőrinc. Kétnyelvű!
Bp., é. n. Franklin. 339 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1800Nem kelt el
335 SIEGFRIED, ANDRÉ
A Földközi-tenger.

Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. A Búvár Könyvei XXVI.
h.n., é.n., Franklin-Társulat. 173 p., 1 sztl. lev.
Viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
336 SINGER, ARTHUR
Der Kampf Roms gegen die Freimaurerei.

Geschichtliche Studie von A. S.
Leipzig, 1925. Ernst Oldenburg. 191 p.
Kiadói kopottas, foltos vászonkötésben.
3800Nem kelt el
337 SKULTÉTY JÓZSEF
Még egyszer a volt Felső-Magyarországról.

Válaszul Iványi Béla "Felső-Magyarországról" című füzetére.
Turócszentmárton, 1931, k.n. 31 p., felvágatlan.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
338 SLACHTA MARGIT
Elkapott sugarak.

Bp., é.n., Testvér-Szövetség. 107 p., 6 sztl. lev., I-XIX.
Tűzve, kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
339 SMEDLEY, AGNES
A vérző Kína.

Ford.: Benamy Sándor.
Bp., é.n., Epocha. 192 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Ruzicskay György) papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
340 SOLOHOV, M.
Csendes Don I-III.

Ford.: Makai Imre. III. kiadás.
Bp., 1959, Európa Könyvkiadó. 565 p., 1 sztl. lev.. 616 p., 2 sztl. lev.. 476 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
341 SOLTÉSZ ISTVÁN
El kell menni katonának.

A falusi ember és a régi katonáskodás.
Bp., 1981, Zrínyi Katonai Kiadó. 453 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
342 SOMOGYI ANTAL, DR.
A modern katolikus művészet.

h.n., é.n., Dom kiadás. 183 p., 17 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
343 SOMOGYI JÓZSEF
Fajiság és magyar nemzet.

Balassi Bálint Könyvtár 1. szám.
Bp., 1941, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 103 p.
Kiadói szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
344 SOÓ REZSŐ
Fejlődéstörténeti növényrendszertan.

II., átdolgozott kiadás.
Bp., 1963, Tankönyvkiadó. 560 p., 6 t.
Kiadói félvászon kötésben, ill., szakadozott papír védőborítóban.
1800Nem kelt el
345
A soproni líceum.

Szerk.: Győrffy Sándor és Hunyadi Zoltán.
Bp., 1986, Tankönyvkiadó. 305 p., 1 sztl. lev., 4000 pld.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
346 SPIRA GYÖRGY
A nemzetiségi kérdés.

A negyvennyolcas forradalom Magyarországán.
Bp., 1980, Kossuth Könyvkiadó. 240 p., 4 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
347 STICKELBERGER, EMANUEL
A sárga lovas.

Dzsingisz Khánról és európai kortársáról. Ford.: Kutassy Gyula.
Bp., 1942, Szöllösy Könyvkiadó. 327 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
348 SUGÁRNÉ KOCSEK ARANKA
A szegénygondozás, az orvoslás és a közegészségügy története Jászberényben.

Jászsági Füzetek.
Jászberény, 2000, Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány. 126 p., 3 kihajtható mell.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
349
A szabadkőmüves szervezetek levéltára.

Repertórium. Összeállította: Pataky Lajosné. Levéltári Leltárak 39.
Bp., 1967, Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya. 203 p., kézirat.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
350 SZABÉDI LÁSZLÓ
Telehold.

versek.
Bp., 1944, Magyar Élet kiadása. 250p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill., szakadozott papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
351 SZABÓ ERVIN
A szocializmus.

Szindikalizmus és szociáldemokrácia. Természet és Társadalom 5. szám.
Bp., 1919, Uj Magyarország Rt. címkép, 111 p., felvágatlan.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
352 SZABÓ GYÖRGY
Mediterrán mítoszok és mondák.

Mitológiai kislexikon. I. kiadás.
Bukarest, 1973, Kriterion. 349 p., 1 sztl. lev., 12 t. Hozzá: Szabó György: Európai mítoszok és mondák. Bukarest, 1977, Kriterion.165 p., 1 sztl. lev., 4 t.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
353 SZABÓ JENŐ
Lövér.

Ill.: Sterbenz Károly.
Sopron, 1942, Rötting-Romwalter Nyomda Rt. 72 p.
Kiadói javított papírborítóban.
1000Nem kelt el
354
Szabó Vladimír.

Válogatta: Szabó Vladimírné és Kratochwill Mimi.
h.n., é.n., a művész kiadása. 31 p., 1 sztl. lev., I-XLIV., 1 sztl. lev., 66 p., 2 sztl. lev., 868/1000 pld.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
355 SZABÓ ZOLTÁN
Cifra nyomorúság.

A Cserhát, Mátra, Bükk öldje és népe. Szolgálat és Írás Munkatársaság Könyvei.
h.n., é.n., Cserépfalvi. 282 p., 8 t.
Kiadói félvászon kötésben, felkasírozott ill. papírborítóval.
1000Nem kelt el
356 SZALMAN LORÁND - FORRÓ LÁSZLÓ - ZOLTÁN ALADÁR
Karvezetők könyve.

Marosvásárhely, 1968, Népi Alkotások Megyei Háza. 286 p., javított előzéklappal.
Pótolt papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
357 SZÁNTÓ GYÖRGY, DR.
A trieszti kérdés.

Kék könyvek.
Bp., 1946, Cserépfalvi. 47 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
358 SZÁNTÓ TIBOR
Könyvnyomtatás.

Tipográfia. II., átdolgozott kiadás.
Bp., 1964, Műszaki Könyvkiadó. 327 p.
Kiadói ill., javított papírborítóban.
1000Nem kelt el
359 SZAPU MAGDA
Halotti szokások és hiedelmek a kaposszentjakabi oláh cigányoknál.

Ciganisztikai tanulmányok 1.
Bp., 1984, MTA Néprajzi Kutató Csoport. 71 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
360 SZÁSZ GERŐ
Költemények.

I. kiadás.
Pest, 1868, Ráth Mór Bizománya. 317 p., elváló könyvtesttel.
Kiadói viseltes dombornyomott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
361 SZÁSZ IMRE
Halakról és vadakról.

Bp., 1980, Gondolat. 268 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Sajdik Ferenc) papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
362 SZÁSZ ZSOMBOR
Románia.

Kincsestár 28 sz.
Bp., 1931, Magyar Szemle Társaság. 80 p.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
363 SZÉCHENYI ZSIGMOND
Náhar.

Indiai útinapló. VI. kiadás.
Bp., 1987, Kentaur Könyvek. 539 p., 2 sztl. lev., 30 t.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
364 SZÉL TIVADAR, DR.
Nagy-Budapest népmozgalma.

Statisztikai Közlemények.
Bp., é. n. Székesfőváros Házinyomdája. 98 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
365 SZEMJONOV, JURI
A francia gyarmatbirodalom tündöklése és nyomora.

Ford.: Halász Gyula. 28 képpel, 23 térképpel. Ismeretlen világok.
Bp., é. n. Athenaeum. 437 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
366 SZIDNAINÉ DR. CSETE ÁGNES
A 125 éves budapesti Állat- és Növénykert története.

Bp., 1991, Etalon Kft. 179 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1200Nem kelt el
367 SZIJ REZSŐ
Misztótfalusi Kis Miklós.

Bp., 1943. Turul. 166 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
368 SZITA SZABOLCS
Halálerőd.

A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez 1944-1945.
h.n., 1989., Kossuth. 311 p., 4 sztl. lev., 16 t.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
369 SZITNYAI ZOLTÁN
Furcsa világ.

Bp., é.n., Stadium. 421 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
370 SZLÁVIK LÁSZLÓ
A nemzeti ellenállás története Egerben 1849-1867.

Tanulmányok Heves Megye Történetéből 10.
Eger, 1991, k.n. 82 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
371
Szlovákok Békéscsabán.

Szerk.: Szabó Ferenc. Bibliotheca Bekesiensis 20.
Békéscsaba, 1980, k.n. 103 p., 2 sztl. lev., 358. pld.
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
372
Szóból ért az ember.

Népi elbeszélések Krasznáról. Gyűjtötte: Mitruly Miklós.
Székelyudvarhely, 1999, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 196 p., 2 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
373 SZONTAGH PÁL, DR. ÉS TÓTH JÓZSEF, DR.
Erdővédelmi útmutató.

II., átdolgozott, bővített kiadás.
Bp., 1988, Mezőgazdasági Kiadó. 286 p., 6 t., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
374 SZTRÓKAY KÁLMÁN
Barkácskönyv.

Say Kornél rajzaival.
Bp., 1943, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 234 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill., javított papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
375 SZVATKÓ PÁL
A visszatért magyarok.

A felvidéki magyarság húsz éve.
Bp., 1938, Révai. 205 p., kijáró előzék és címlap.
Kiadói papírborítóban, elváló könyvtesttel.
1000Nem kelt el
376 TÁLAS GÉZA
Magyarország rendjelei és kitüntetései 1922-1944.

Bp., 1975, Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. 25 p., 4 sztl. lev., 266/400 pld.
Kiadói papírborítóban.
1300 Elkelt/Sold
377 TANKÓ GYULA
"Én es tudtam hazudozni".

Népi humor Gyimesben.
Székelyudvarhely, 2003, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 72 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
378 TANOS FERENC
Behajózástan.

A hajó irányításának, vezetésének és vezénylésének elmélete.
Bp., 1941, Held János Könyvnyomdája. 432 p.
Kiadói viseltes, javított papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
379 TAPOLCZAY LUKÁCS
A lant.

versek. Ill.: Joó M. Magdolna.
Toronto, 1989, k.n. 273 p.
Kiadói papírborítóban.
1200Nem kelt el
380 TÁRKÁNY SZÜCS ERNŐ
Magyar jogi népszokások.

Társadalomtudományi Könyvtár.
Bp., 1981, Gondolat. 901 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
381
Teázóknak való.

Szerk.: Dr. Horváth Iván.
Bp., 1985. Mezőgazdasági. 147 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
382 TÉCSŐI MÓRICZ KÁLMÁN
Évszázados külpolitika.

Bp., 1937, Gergely R. 275 p., 3 térkép mell.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1500Nem kelt el
383
A természetszerű erdők kezelése.

A kultúr- és a származékerdők megújítása, átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. Szerk.: Dr. Bartha Dénes. A KÖM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 7.
Bp., 2001, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó. 286 p., 1 sztl. lev., I-VIII.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
384 TERSÁNSZKY J. JENŐ
Vadregény.

I. kiadás.
Bp., 1943, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 234 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. (Végh Gusztáv), javított papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
385
The uffizi A.B.C.

Florence - Italy, é.n., Giannini & Son. számozatlan oldalakkal.
Kiadói szakadozott, viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
386 THOMAS, M. Z.
Humboldt amerikai utazása.

Ford.: Brodszky Erzsébet.
Bp., 1964, Móra Ferenc Könyvkiadó. 253 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
387 TIBULLUS, ALBIUS
Elégiái.

Ford.: Csengeri János.
Bp., 1886, Kisfaludy-Társaság. 191 p.
Kisfaludy-Társaság díszes vászonkötésében.
1000Nem kelt el
388 TICHY, HERBERT
Alaszka.

Észak paradicsoma. Ford.: Konkoly Kálmán.
Bp., 1939, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. 240 p., 16 t.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
389 TOBAK TIBOR
Pumák és a többiek.

Mindig túlerővel szemben. Kalandok a levegőben.
Bp., 1990, Aero & Rádió Kft. 80 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
390
Tolnai Világlapja 1901-1944.

Negyvennégy évfolyam egy kötetben. Válogatta: Rapcsányi László. III. kiadás.
Bp., é.n., Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Váll. 368 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
391 TORDAY ERVIN, DR.
Erdőgazdasági alapismeretek.

III. kiadás.
Bp., 1948, Dr. Móricz Miklós Könyvnyomda. 268 p., 20 t., dedikált, helyenként ceruzás aláhúzásokkal.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
392 TOTIS BÉLA, DR.
Szerelem és szaporodás.

Bp., 1932, Népszava-Könyvkereskedés kiadása. 208 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
393 TÓZSA ISTVÁN, DR.
Pilisszentiván természeti értékei.

Pilisszentiván, 2000, "Pilisszentivánért" Faluszépítő és Környezetvédelmi Egyesület. 151 p., 1 sztl. lev., 700 pld.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
394 TÖRÖK REZSŐ
Péntek rézi.

Bp., 1937, Nova Irodalmi Intézet. 288 p., dedikált.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1500Nem kelt el
395 TREMMEL ÁGOSTON, DR.
Magyar Honvédség Tóth Ágoston Térképészeti Intézet 1919-1994.

II., javított kiadás.
h.n., 1994., k.n. 113 p., 1 sztl. lev., 1500 pld.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
396
A tudás forrása.

Szerk.: Harsányi Zsolt, Hegedüs Lóránt, Kézdi-Kovács László, Lambrecht Kálmán, Rapaics Rajmund, Süla Antal.
Bp., é.n., Tolnai Nyomda Műintézet és Kiadóvállalat. 319 p.
Kiadói viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
397
Tudósítások a jelenről és a jövőről.

Szerk.: Loránt László Endre. Ill.: Sinkó Károly.
Bp., 1955, Népszava. 279 p., 9 kihajtható mell., 1 térkép mell., szöveghiány nélküli csonkított utolsó oldallal.
Kiadói ill. (Kardos Erzsébet) félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
398 TÜSKÉS GÁBOR
Ősze András.

Bp., 1998, Universitas Kiadó. címkép, 139 p., I-XLVIII., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
399
Az uj idők második recept könyve.

600 kitűnő recept.
Bp., 1934, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet. 240 p.
Kiadói ill., szakadozott papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
400 UJKÉRY CSABA
Szigeth pajzsai.

Ill.: Sarlós Endre.
Szigetvár, 1987, Szigetvár Város Tanácsa. 371 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
401
Az urfiu aki a paradicsomban járt.

12 népmese. Összeválogatta: Honti János, Vadász Endre rajzaival.
Bp., 1938, Officina. 116 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill., szakadozott papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
402
Ünnepnapi prédikátziók.

mellyket a pesti fő plébánia templomában élő nyelvel mondott P. Alexovics Basilius első remete szent Pál. Szerzete - Béli pap.
Pest, 1789, Patzko Ferentz. 543 p., 1 sztl. lev., vízfoltos lapokkal.
Korabeli viseltes bőrkötésben.
2800 Elkelt/Sold
403 VÁGÓ ISTVÁN
A fele sem igaz!

Bp., 1984, a szerző kiadása. 391 p., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
404 VAJDA PÁL
Rondirás.

Goth Fraktur és modern betüminták.
Bp., 1922, Lampel R. Rt. 25 p.
Tűzve, kiadói szakadozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
405 VÁNDOR KÁLMÁN
Szerelmi házasság.

II. kiadás.
h.n., é.n., Dr. Szerelemhegyi Kiadóvállalat. 216 p., dedikált.
Pótolt szakadozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
406 VERNE, JULES
A begum ötszáz milliója.

Ford.: Iván Ede. Ill.: Vedrődi J.
Bp., é.n., Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. címkép, 198 p., 1 sztl. lev. Hozzá: Verne, Jules. Ox doktor ötlete. Ford.: Dr. Mikes Lajos. Ill.: Geiger Richard.
Kiadói ill. vászonkötésben, sérült gerinccel.
1000Nem kelt el
407 VESZELKÁNÉ GÉMES ESZTER
Történetek Rúzsa Sándorról.

Bp., 1981, RTV-Minerva. 230 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
408 VIGH KÁROLY
Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak.

Csíkszerda, 1996, Pallas-Akadémia Könyvkiadó. 277 p., 17 sztl. lev.
Hozzá: térképmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
409 VITÉZ MIKLÓS
Lélek, mosolyogj!

Bp., 1941, a szerző kiadása. 314 p., 3 sztl. lev., dedikált, 140/500 pld.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1500Nem kelt el
410
Von Amuletten Alchemisten Arzeneien.

und von neuzeitlicher Heilstoffbereitung mit einer Studie über das Luitpold-Werk in München.
München, 1935, Karreth. 49 p., 9 sztl. lev. Hozzá.: Der Minsch aller seiten, 14 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
411 WINKLER JÁNOS
A lúd és kacsa tenyésztése.

Bp., 1926, "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomda Rt. 172 p.
Vászonkötésben.
1000Nem kelt el
412 WODETZKY JÓZSEF, DR.
Csillagos esték.

Tájékoztató a csillagos égen az év napjainak minden esti és éjszakai órájában.
Bp., 1940, Királyi Magyar Természettudományi Társulat. 27 p., kivágott újságcikkekkel, postai szalaggal.
Papírborítóban.
1000Nem kelt el
413 YBL ERVIN
Az Operaház.

Műemlékeink.
Bp., 1962. Képzőművészeti Alap. 31 p., 1 kihajtható mell.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
3400Nem kelt el
414 ZEMLÉNYI ZOLTÁN
Törj át az üvegfalon!

h.n., 1993, A&A. 312 p., 4 sztl. lev., aláírt.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
415 ZIEGLER, OTTO
Lateinisches Unterrischtsbuch für Drogisten.

IV. kiadás.
München, 1908, Lentnerschen Buchhandlung. 143 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
416 ZOMBORI ISTVÁN
Lovagok és lovagrendek.

BP., 1988, Kozmosz Könyvek. 164 p., 2 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. (Baróthy István) papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
417
Zöldségtermesztés.

III. kiadás.
Bp., 1956, Mezőgazdasági Kiadó. 407 p., I-VIII.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
418 ZSEBATLASZ
Zsebatlasz 1916.

Szerk.: Dr. Bátky Zsigmond.
Bp., 1915, Magyar Földrajzi Intézet Rt. 175 p., 8 kihajtható térkép mell.
Kiadói viseltes kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
419 ZSEBKÖNYV
Földrajzi zsebkönyv 1943.

Szerk.: Temesy Győző.
Bp., 1943, Magyar Földrajzi Társaság Kiadása. 240 p., térkép nélkül.
Kiadói szakadozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
420 ZSEBNAPTÁR
Gyógyszerészek zsebnaptára az 1928-ik évre.

Összeállította Karlovszky Geyza. 56-ik évfolyam uj sorozat 4-ik kötet.
Bp., 1928, Gy. Közlöny, Gy. Értesítő és Gy. Hetilap. 6 sztl. lev., 650 p., 4sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold