Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

101. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) LEVELEZÉSI árverés


Idõpontja: 2007-10-11 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1
1939. Így láttuk mi.

Bp., é. n. Cserépfalvi. 212 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben, néhány lapon vízfolt nyomaival.
1200Nem kelt el
2 (ADAMI DANIELIS)
Nomenclator quadrilinguis Boemico-latino-graeco-germanicus.

Pragae, 1598. Typ. Danielis Adami. 1916 (kétoszlopos számozás, az első 40 oszlop hiányzik), 52 sztl.lev., 4 sztl.lev., 658 (kétoszlopos számozás), 3 sztl.lev. végén hiánnyal!
Korabeli szakadt, gerincén hibás bőrkötésben, néhány lap javított.
22000 Elkelt/Sold
3 ADORJÁN PÉTER
A halott város.

Nagyvárad 1940. szeptember 6-ika előtt. Urbanisztikai és szociográfiai tanulmány. Ritka!
Bp., 1941. Cserépfalvi. 136 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, ill. szakadt védőborítóban, borító kisebb hiánnyal.
3000 Elkelt/Sold
4
Adventures in Africa.

By an African trader. Edited by W. H. G. Kingston. With 42 illustrations. (Afrikai vadászatok).
London, é. n. George Routledge and Sons. IV p., 188 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
5 ALCYONE (J. KRISHNAMURTI)
A Mester lábainál.

Bp., é. n. Magyar Teozófiai Társulat. 54 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800Nem kelt el
6 AMBRÓZY GYULA GRÓF
A magyar Szent Korona története.

Ipolyi Arnold és dr. Rátvay Géza tanulmányai nyomán.
Bp., é. n. Szerző. 26 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
7 ANTOS JÁNOS
Pontyhorgászat.

Ritka!
Bp., 1963. Sport. 131 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1800Nem kelt el
8
Arti-fapácok a kézműipar céljaira.

Bp., 1928. ifj. Stein Bernát. 58 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
9 ASCH, SALOM
Föld.

Történet orosz-Lengyelországból. Ford.: Balla Mihály. /Modern Könyvtár 456. sz./.
Bp., é. n. Athenaeum. 32 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
10
Autósok, motorosok túrakönyve.

Szerk.: Feledy Béla.
Bp., 1956. Műszaki. 256 p., 229 p.-től Tipusismertetés, 1 melléklet (Magyarország úttérképe).
Kiadói ill. félvászon kötésben, újszerű állapotban.
1600 Elkelt/Sold
11 ÁKOS LÁSZLÓ - ABA IVÁN
Erdők országa.

Dedikált!
Bp., 1954. Művelt Nép. 206 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
12 BABITS MIHÁLY
Az európai irodalom története.

Bp., é. n. Nyugat. 355 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
800 Elkelt/Sold
13
Baja város.

H. n., 1935. Nagy András. Számozatlan!
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
14
A Baja-i Türr István Múzeum Kiadványai.

11. sz. Dr. Kopasz Gábor: Baja város levéltára. Baja, 1965. Solymos Ede. 53 p. Tűzve, kiadói papírborítóban.
13. sz. Dr. Solymos Ede: Bajaszentistváni téglásélet Baja környéki erdővágók. Baja, 1965. dr. Solymos Ede. 36 p. Tűzve, kiadói papírborítóban.
14. sz. Telcs András - Solymos Ede: Telcs Ede. Baja, 1966. Solymos Ede. 24 p., 6 sztl.lev. Tűzve, kiadói papírborítóban. (3 db).
1000 Elkelt/Sold
15
A Baja-i Türr István Múzeum Kiadványai.

19. sz. Koszta István - Kőhegyi Mihály: Kivonatok a bajai ferences zárda Háztörténetéből (1694-1840). Baja, 1972. dr. Solymos Ede. 57 p. Tűzve, kiadói papírborítóban.
21. sz. Kőhegyi Mihály - Solymos Ede: Észak-Bácska földrajzi nevei Pesty Frigyes kéziratos Helynévtárában. Baja, 1973. dr. Solymos Ede. 92 p. Fűzve, kiadói papírborítóban.
23. sz. Nagy István művészete. Az 1973. okt. 18-án Baján megtartott tudományos tanácskozás előadásai. Baja, 1975. dr. Solymos Ede. 72 p. Fűzve, kiadói papírborítóban. (3 db).
1000 Elkelt/Sold
16 BAKK JÓZSEF
Fogtechnika.

2. kiadás.
Bp., 1984. Műszaki. 333 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
17 BALBO, ITALO
Repülőrajokkal az óceánon át.

Ford.: Révay József. 65 képpel és 1 térképpel. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/.
Bp., é. n. Lampel R. 188 p., 2 sztl.lev.
Kiadói aranyozott, festett, kissé kopott vászonkötésben.
1800Nem kelt el
18 BALLA ANTAL DR.
Az Északamerikai Egyesült Államok tegnap és ma.

Bp., 1945. Müller K. 144 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
19 BALOGH ISTVÁN
Debrecen.

/Magyar Műemlékek/ 92 képpel.
Bp., 1958. Képzőművészeti. 99 p.
Kiadói félvászon kötésben, régi pecsétekkel.
1000 Elkelt/Sold
20 BANGHA BÉLA
Jézus istenségének bizonyítékai.

Második kiadás.
Bp., 1912. " Mária-Kongregáció" . 209 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1800Nem kelt el
21 BÁRTH JÁNOS DR. - DR. FÜR LAJOS
Magyar Mezőgazdasági Múzeum Tanyamúzeuma, Lajosmizse.

Kiállítási vezető. Képekkel!
Bp., 1978. MÉM Kutatás és Oktatás Ellátási Központ. 55 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
22 BECK ZOLTÁN
Adjon Isten minden jót ez új esztendőben.

Ünneplő népszokások Békés megyében.
Békéscsaba, 1989. Tevan Andor Gimnázium. 71 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
23 BECSKE ÖDÖN
Csónaképítő szakmai ismeret.

Szakmunkásképző iskolák számára. Gépelt!
Bp., 1972. Műszaki. 165 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
24
Becsület és Hűség.

Történeti elbeszélések a régi időkből. Szerk.: Gaál Mózes.
Bp., é. n. Stampfel. 224 p.
Kiadói (?) vászonkötésben.
1500Nem kelt el
25 BENEDEK ELEK
Nagyapóéknál.

Harmadik kiadás. Egy fiú naplójából. Mühlbeck Károly rajzaival.
Bp., 1912. Singer és Wolfner. 128 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben, gerince javított.
1200 Elkelt/Sold
26 BENEDEK ELEK
A százesztendős jövendőmondó.

Karcolatok - Elbeszélések - Cikkek.
Bukarest, 1967. Irodalmi Könyvkiadó. 326 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
27 BENEDEK ELEK
Székely mesemondó.

Bp., é. n. Franklin. 123 p.
Kiadói ill. kartonkötésben, gerince ragasztva.
1200Nem kelt el
28 BENEDEK ZOLTÁN
A Szilágyságtól Uj Guineáig.

Bíró Lajos természettudós életútja (1856-1931).
Bukarest, 1979. Kriterion. 155 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
29 BERECZ SÁNDOR DR.
Magyarország művelődésének története.

Szentes, 1905. Szerző. 288 p., 2 sztl.lev.
Amatőr félvászon kötésben.
2000Nem kelt el
30 BERIDZE VAHTANG
Niko Piroszmani.

Ford.: Osztovits Ágnes. 51 képpel.
Bp., 1982. Corvina. 35 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1300 Elkelt/Sold
31 BERTRAND, LOUIS
A Napkirály.

Ford.: Gáspár Endre.
Bp., é. n. Athenaeum. 319 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500Nem kelt el
32 BESSENYEI ZOLTÁN
Csiperkegomba termelése.

Bp., 1954. Mezőgazdasági Kiadó. 123 p., 6 tábla.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
33
Bethlen István gróf beszédei és írásai I-II.

Bp., 1933. Genius Könyvkiadó Rt. 368 p., 380 p.
Kiadói aranyozott, félbőr kötésben. (2 db) Fölül festett lapszélekkel.
8000Nem kelt el
34
Bél Mátyás Pest megyéről.

Ford.: Szabó Béla. /Pest Megyei Múzeumi Füzetek X./. Megjelent: 1000 pld.!
Szentendre, 1977. dr. Ikvai Nándor.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
35
Biblia.

Szent Biblia az-az Isten-nek Ó és Újj Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, melly magyar nyelvre fordíttatott Károli Gáspár által, és mostan tizen-ötödször e kis formában ki-bocsáttatott.
Utrajectumban, 1765. Weber J. 1 sztl.lev., 1197 p. Függelékül: Szent Dávid királynak és prófétának száz ötven soltári, A frantziai nótáknak és verseknek módjokra, magyar versekre fordíttattak és rendeltettek Szentzi Molnár Albert által. Ultrajectumban, 1765. Reers W. János. 104 p., 3 sztl.lev.
Amatőr bőrkötésben, szennylapon tintás bejegyzésekkel. Kötése kopott.
44000Nem kelt el
36
Bibliográfia. Világok közötti pályán.

Összeállítás az űrkutatásról. Szerk.: Győri László.
Bp., 1979. MN Politikai Nevelőmunka Anyagi és Módszertani Központja. 47 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2000Nem kelt el
37 BOCCACCIO, GIOVANNI
Dante élete.

Ford.: Füsi József.
Bp., 1979. Európa. 69 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
38 BOGDÁN ISTVÁN
Régi magyar históriák.

Bp., 1980. Magvető. 206 p.
Kiadói vászonkötésben.
800Nem kelt el
39 BOKOR IMRE
München és Bajoroszág.

Bp., (1933.) Magyar Goethe-Társaság.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
40 BORSOS TAMÁS
Vásárhelytől a Fényes Portáig.

Emlékiratok, levelek.
Bukarest, 1972. Kriterion. 493 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
41 BOTHA JÓZSEF
A korszerű családiház-építésről.

Második kiadás. Mit kell tudnia az építtetőnek és az építőnek? 92 szövegábrával.
Bp., é. n. " Pátria" ny. 292 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1800Nem kelt el
42 BOTLIK JÓZSEF - DUPKA GYÖRGY
Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján.

Ungvár - Bp., 1993. Intermix Kiadó. 359 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
43 BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR
Nyugateurópai utazás.

/Erdélyi Ritkaságok 11./.
Kolozsvár, 1943. Minerva. 180 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
44 BUCHERNÉ, NYÁRASDY ILONA
Magyar Sion himnusza.

Költemények (Harmadik kötet). Hazafias versek, dedikált!
Esztergom, 1940. Egri nyomda Bt. 57 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800Nem kelt el
45 BUCHINGER MANÓ
Találkozásom Európa szocialista vezetőivel.

Aláírt példány!
Bp., 1938. Népszava. 171 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
46 BUCSAY MIHÁLY
A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945.

Bp., 1985. Gondolat. 293 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1400Nem kelt el
47
Búcsúzó.

Dr. Vojnics Ferenc polgármester beszéde Baja város Törvényhatósági Bizottságának 1929. évi szept. 30-án tartott rendkívüli közgyűlésén.
Baja, 1929. Kollár A. 31 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
48 BUDAI ESAIAS
Magyarország históriája a mohátsi veszedelemtől fogva Buda visszavételéig.

Debrecenben, 1808. Csáthy Gy. 340 p.
Korabeli kopott félbőr kötésben, címlap hiányzik.
4000 Elkelt/Sold
49 BUDÁNÉ JUHÁSZ KATALIN
Erzsébetváros - Iskolaváros.

Fejezetek az erzsébetvárosi iskolák történetéből. Képszerkesztő: Zoltán Annamária. Képekkel!
Bp., 1998. Erzsébetváros Önkormányzata. 79 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
50
Budapest Székesfőváros utcáinak útiránymutató zsebkönyve és szakmai címtára 1944.

Összeállította: Török Antal.
Bp., 1944. Centrum. 708 p.
Kiadói, kissé kopott félvászon kötésben.
1600 Elkelt/Sold
51
Budapest Székesfőváros utcáinak útiránymutató zsebkönyve.

III. bővített kiadás. Összeállította: Török Antal.
Bp., 1940. Török Antal. 400 p.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
52
Budapest.

Mesterházi Lajos szövegével, 96 fekete-fehér és 8 színes képpel. A 60-as évek dokumentum-értékű fotóival!
Bp., 1969. Corvina. Számozatlan!
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
53
Budapesti Nemzetközi Vásár.

1941. Címtár. Szerk.: Dr. Gáspár István. A vásár térképével.
Bp., 1941. Hornyánszky V. XXXII p., 322 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
54 BURÁNY BÉLA DR.
A legkisebb királylány kívánsága.

88 vajdasági erotikus és obszcén népmese.
Bp., 1990. Képzőművészeti Kiadó. 169 p., 4 sztl.lev.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
55 BUZA PÉTER
Szenzációk nyomában a békeidők Budapestjén.

Bp., 1989. Kozmosz Könyvek. 196 p., 2 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
56 CASTIGLIONE LÁSZLÓ
Pompeji - Herculaneum.

A Vezuv kitörésének ezerkilencszázadik évfordulójára.
Bp., 1979. Gondolat - Magyar Helikon. 282 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
57
Codex juris decretalis ecclesiae Hungaricae.

Tom 1-2.
Pestini, 1815. XXIV p., 768 p., 8 sztl.lev., 8 sztl.lev., 511 p., 7 sztl.lev.
Korabeli félbőr kötésben, első kötet gerince felül, elől megrepedt! (2 db).
8000 Elkelt/Sold
58
Commendiaria Graecae grammatices institutio in usum seminarii patavini, multo, quam antea, emendatior atque auctior. Adjectae sunt radices linguae Graecae.

Tyrnaviae, 1756. Typ. Ac. Soc. Jesu. 328 p.
Korabeli szakadozott félbőr kötésben, újrakötésre szorul.
2800 Elkelt/Sold
59
Cornides - Kódex.

Hasonmás és kritikai szövegkiadás. /Codices Hungarici VI./. Megjelent 1100 pld.!
Bp., 1967. Akadémiai Kiadó. 826 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
60 CZAICH ÁRPÁD GILBERT DR. - FRÁTER ALADÁR
X. Pius pápa.

Életének és uralkodásának története napjainkig.
Bp., 1907. Athenaeum. 238 p.
Kiadói festett, aranyozott, díszes kötésben.
3200Nem kelt el
61 CS. GYIMESI ÉVA
Álom és értelem.

Szilágyi Domokos lírai létértelmezése.
Bukarest, 1990. Kriterion. 169 p.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
62 CSATKAI ENDRE
Sopron.

Bp., 1971. Képzőművészeti Alap. 157 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
63 CSATKAI ENDRE
Sopron.

II. kiadás. /Magyar Műemlékek/. 137 képpel!
Bp., 1956. Képzőművészeti Alap. 50 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
64
Csikász Imre.

1884-1914. Vár ucca tizenhét negyedévkönyv. II. évf. 1. szám. Képekkel!
Veszprém, 1994. Művészetek Háza. 113 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
65
Csillagászattan.

Tankönyv a XI. reálszakos osztály számára.
Bukarest, 1960. Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó. 201 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
66
Csillagos tavasz volt.

Szovjet katonahősök emlékei a magyarországi felszabadító harcokról. Válogatta: Györkei Jenő alezredes.
Bp., 1985. Népszava. 239 p., 1 sztl.lev., 24 p. melléklettel (képek).
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
67 CSORBA GYŐZŐ
Szabadulás.

Versek. Dedikált!
Pécs, é. n. Batsányi Társaság. 46 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
68 CSURKA ISTVÁN - RÁKOSY GERGELY
Így, ahogy vagytok!

Bp., 1972. Magvető. 351 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
69
Dalaim.

Anthologia Petőfi Sándor legszebb költeményeiből. /Kner Klasszikusok IX./.
Gyomán, 1921. Kner Izidor. 175 p., 4 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
70 DÁN FRANCISKA
Konyhakertészet.

Bukarest, 1959. Állami Könyvkiadó. 140 p.
Fűzve, kiadói ill., viseltes papírborítóban, lapok foltosak.
1200Nem kelt el
71 DÁNIELISZ ENDRE
A szalontai iskolák története.

Szalonta, 1998. Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület. 211 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
72 DÁNIELISZ ENDRE
Szalontai séták.

Barangolás múltban és jelenben. Képekkel!
Nagyvárad, 1993. Literator Könyvkiadó. 155 p., 1 térkép.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
73 DÁNIELISZ ENDRE
A Szepességtől Szalontáig.

Egy kisiparos család három nemzedéke.
Nagyvárad, 1994. Literátor Kiadó. 250 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
74 DÁVID GYULA - MIKÓ IMRE
Petőfi Erdélyben.

Bukarest, 1972. Kriterion. 324 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
75 DE GRAFF, F. W.
Az Amazonasz őserdeiben.

Átdolgozta: Halász Gyula. 58 képpel, térképpel. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/.
Bp., é. n. Lampel R. 164 p., 2 sztl.lev.
Kiadói aranyozott, festett vászonkötésben.
1600Nem kelt el
76
Debrecen és Hajduvármegye ipari és kereskedelmi Szakmai Címtára.

Szerk.: Farkas L. Ferenc.
Debrecen, é. n. Nagy Károly. 201 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
77 DEMJÉN GÉZÁNÉ ZSIGA IRÉN
Vakáció a Mátrában.

Képekkel!
Bp., 1932. Székely ny. 75 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
78 DÉKÁN ISTVÁN
Kalandozás a vadászat történetében.

Bp., 1972. Magvető. 294 p., XLVII p.
Kiadói vászonkötésben, ill., kissé viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
79 DÉNES ZSÓFIA
Gyalog a baloldalon.

Dedikált!
Bp., 1980. Gondolat. 533 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1600Nem kelt el
80 DOBOS C. JÓZSEF
Magyar - franczia szakácskönyv.

Bp., 1984. ÁKV Reprint. 974 p., 10 sztl.lev. (színes képek).
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1600 Elkelt/Sold
81 DOBOS LAJOS
Magyar műemlékek.

Bp., 1978. Képzőművészeti Alap. 233 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1200Nem kelt el
82 DONÁSZY FERENC
Cápák birodalmában.

Sebők Imre rajzaival.
Bp., (1942.) Hungária. 115 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. félvászonban, gerince kissé kopott.
1200 Elkelt/Sold
83 DOYLE, CONAN
Napoleon.

Egy francia nemes följegyzései. Ford.: Rózsa Géza.
Bp., 1911. Singer és Wolfner. 157 p.
Fűzve, kiadói, kissé viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
84 DÖHRMANN HENRIK
Lótenyésztés.

I. kötet. Küllemtan és fajtaisme. 154 képpel.
Bp., 1922. " Pátria" . 256 p.
Kiadói, kissé kopott vászonkötésben.
7000 Elkelt/Sold
85 DUDICHNÉ - DR. VENDL MÁRIA ÉS DR. KOCH SÁNDOR
A drágakövek.

Bp., 1935. Kir. Magy. Term. Tud. Társ.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
3200 Elkelt/Sold
86 DÜMMERTH DEZSŐ
Az Árpádok nyomában.

Bp., 1976. Panoráma. 510 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
87
Egy újra felfedezett építőművész Szeghalmy Bálint élete és életműve.

Összeállította: Bereczky Kálmán. /Hévizi Könyvtár 9./. Számozott: 1000/347. sz.
Hévíz, 1996. Hévíz Kulturájáért Alapítvány. 123 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
88
Elme és idegkórtan.

Szerk.: Dr. Babarczi Schwartzer Otto és Dr. Moravcsik Ernő Emil. I-VI. kötet.
Bp., 1904-1909. Pesti Lloyd Társulat. V p., 250 p., VII p., 279 p., VII p., 440 p., VI p., 260 p., VI p., 222 p., VI p., 218 p.
Amatőr félvászon kötésben, márványozott lapszélekkel. (6 db).
8000 Elkelt/Sold
89
Emlékkönyv. Zalka Ev. János győri megyéspüspök úr püspökké történt fölszentelésének és püspöki széke elfoglalásának huszonötödik évfordulója alkalmából.

Bp., 1892. Franklin. 1 tábla, 3 sztl.lev., 168 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott, festett, ill. vászonkötésben, körben aranyozott lapszélekkel.
5000 Elkelt/Sold
90
Emlékkönyv.

Banner János születésének 100. évfordulójára. Szerk.: Fodor István. Megjelent: 500 pld.!
Szeged, 1990. Móra Ferenc Múzeum. 116 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
91 EMŐDI JÁNOS - VARGA ÁRPÁD
Telegdi sírkövek, emléktáblák.

Különlenyomat a debreceni Déri Múzeum Évkönyvéből. Dedikált! Debrecen, 1999. Múzeum. 245 p. - 272 p.
Hozzátartozik: Komoróczy György: Debrecen peremkerületének kialakulása 1848-ig. Különlenyomat. Debrecen, 1985. Múzeum. 385 p. - 410 p. Tűzve, kiadói papírborítóban. A Móricz Pál emlékülés anyagából. (Hajdunánás, 1970. okt. 4.). Debrecen, 1972. Megyei Múzeumok. 38 p. Tűzve, kiadói kopott papírborítóban. (3 db).
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
92 ENTZ G. - GERŐ LÁSZLÓ
A Balaton környék műemlékei.

/Magyar Műemlékek/.
Bp., 1958. Képzőművészeti. 175 p.
Kiadói félvászon kötésben, régi pecsétekkel.
1500Nem kelt el
93 EŐSZE LÁSZLÓ
Kodály Zoltán élete képekben.

80 képpel.
Bp., 1957. Zeneműkiadó. 48 p.
Kiadói (?) félvászon kötésben.
800Nem kelt el
94 EÖTVÖS KÁROLY
Gróf Károlyi Gábor följegyzései I-II.

A szerző Afrikai és Egyiptomi vadásznaplójával Batthyányi miniszterelnök haláláról stb.
Bp., 1904. Révai. 320 p., 1 térkép, 317 p.
Kiadói festett, ill. vászonkötésben (Aufrecht és Goldschmied), körben festett lapszélekkel. (2 db).
1800 Elkelt/Sold
95
Erdély kis turistakalauza.

Összeállította: Dr. Tulogdy János.
Bp., 1940. Magyar Turista Élet. 47 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
96 ERDÉLYI JÓZSEF
Ardeli szép Hold.

Egy költő gondolatai a magyar nyelvről.
Bp., 1939. Magyar Élet. 158 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
97 ERDÉLYI JÓZSEF
A harmadik fiú.

I. kiadás! Önéletrajz. A kiváló költő önéletrajza történelmi háttérrel!
Bp., é. n. Turul kiadás. 242 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
98 ERDŐS ANDOR
Mateosz útja a fasizmustól a demokráciáig.

1933-1939 - 1939-1944 - 1945-1948. A Magyar Teherautófuvarozók Országos Szövetkezete (MATEOSZ) története rendkívül gazdag dokumentumértékű fényképanyaggal.
Bp., 1948. Szerző kiadása. 137 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
3000 Elkelt/Sold
99
Erzsébetváros.

Szerk.: Tímár Andor.
Bp., 1970. Tanács VB. 362 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
100 F. DIÓSSZILÁGYI IBOLYA
A csodavirág és egyéb mesék.

Dedikált!
Nagyvárad, 1995. Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület. 91 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
101 F. DIÓSSZILÁGYI IBOLYA
Buksi.

Dedikált!
Nagyvárad, 1992. Literatus Könyvkiadó. 72 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
102
A Faluszövetség és Szekszárd megyei város kiállításának tájékoztatója.

1933. október 8-9-10. 37 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
103 FARKAS GÁBOR - SZALAI KÁROLY
A Vasútvidék története.

Képekkel! Készült 1500 pld.-ban!
Székesfehérvár, 2006. Önkormányzat. 167 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1400Nem kelt el
104 FEDÁK SÁRA
Útközben I-II.

Beszélgetés a barátommal. Számozott: 500/110 sz. Aláírt!
Bp., é. n. Szöllősi Zsigmond. 223 p., 232 p.
Kiadói aranyozott, hímzett vászonkötésben.
3000 Elkelt/Sold
105 FEGYÓ - DR. KOVÁCS
A régi Ráczkeve képeskönyve.

Gépelt! Számozatlan kézirat, melyből 100 db fénymásolat készült!
Ráckeve, 1991. Árpád Múzeum.
Kiadói (?) aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
106 FEKETE ISTVÁN
Ballagó idő.

Életrajzi regény.
Bp., 1970. Móra. 452 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
107 FEKETE ISTVÁN
Barangolások.

Elbeszélések.
Bp., 1968. Móra. 231 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
108 FEKETE ISTVÁN
Bogáncs.

Második kiadás.
Bp., 1958. Móra. 350 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
109 FEKETE ISTVÁN
Hajnal Badányban.

I. kiadás! Regény.
Bp., 1942. Singer és Wolfner. 328 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
110 FEKETE ISTVÁN
Lutra.

I. kiadás! Egy vidra regénye. Szilvásy Nándor rajzaival.
Bp., 1955. Ifjúsági. 351 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1400 Elkelt/Sold
111 FEKETE ISTVÁN
Lutra.

Második kiadás. Egy vidra regénye. Csergezán Pál rajzaival.
Bp., 1963. Móra. 336 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
112 FEKETE ISTVÁN
Téli berek.

Második kiadás. Reich Károly rajzaival.
Bp., 1964. Móra. 385 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
113
Feljegyzések és levelek a Nyugatról.

Sajtó alá rendezte: Vezér Erzsébet. Képekkel! /Új Magyar Múzeum/.
Bp,. 1975. MTA. 546 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
114 FERDINANDY GÉZA DR.
A magyar alkotmány történelmi fejlődése.

Ritka!
Bp., 1906. Franklin. 144 p.
Kiadói (?) vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
115 FERENCZY L. TAMÁS
A felfedező ásó nyomán.

32 képtáblával és szövegképekkel.
Bp., é. n. Dante. 132 p., 1 sztl.lev.
Kiadói, kissé kopott félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
116
Festetits Album.

Néhai tolnai Gróf Festetits György szobrának 1902. junius hó 8-án Keszthelyen végbemenő leleplezési ünnepélyének emlékére. 1 képpel.
Bp., 1902. Pátria. 36 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
117
Filmcompass.

1942. Ritka!
Bp., 1942. Magyar Mozisok Zsebkönyve Kiadóhivatala. 102 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott félvászon kötésben.
3000 Elkelt/Sold
118 FITZ JÓZSEF
A magyar könyv története 1711-ig.

Bp., 1959. Magyar Helikon. 201 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
119 FLEURON, SVEND
Strix, az erdő réme.

Egy fülesbagoly története. Átdolgozta: Havas József. K. Sávely Dezső rajzaival.
Bp., 1930. Dante. 183 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
120 FOLYÓIRAT!
Búvár.

Szerk.: Dr. Cavallier József. IV. évf. 7. sz. - 12. sz.-ig.
Bp., 1938. Franklin. 481 p. - 964 p.-ig.
Kiadói (?) kissé kopott vászonkötésben.
3000Nem kelt el
121 FOLYÓIRAT!
Fotoművészet 1-2-3-4.

Negyedévi folyóirat (1970.). Szerk.: Rozgonyi Iván.
Bp., 1970. Lapkiadó Vállalat. 63 p., 63 p., 58 p., 63 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. (4 db).
1000Nem kelt el
122 FOLYÓIRAT!
Fotoművészet.

Szerk. biz.: Féner Tamás, Ibos Iván, Rozgonyi Iván. 1969. 1-4. sz.
Bp., 1969. Lapkiadó Váll. 64 p., 64 p., 64 p., 64 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. (4 db).
1000Nem kelt el
123 FOLYÓIRAT!
Rádió Revű 1930.

Képes rádiótechnikai folyóirat. IV. évf. (Philips Rádió Közlemények) 1. szám. Lehet, hogy I. évf. 1. szám? I. évf. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. számok. Ritka!
Korabeli aranyozott vászonkötésben. Borítón vízfoltok nyomával.
2500 Elkelt/Sold
124 FOLYÓIRAT!
Természettudományi Közlöny.

Havi folyóirat. Szerk.: Szily Kálmán, Lengyel Béla és Petrovits Gyula. Harmadik kötet (19-28. füzet).
Pest, 1871. Khor és Wein. IX p., 304 p.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos vászonkötésben, néhány lap foltos.
1500 Elkelt/Sold
125 FOLYÓIRAT!
Természettudományi Közlöny.

Szerk.: Szily Kálmán és Petrovits Gyula. Hatodik kötet (53-64. füzet).
Bp., 1874. K. M. Term. Tud. Társ. VII p., 472 p.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos vászonkötésben. Lapok helyenként foltosak!
1500Nem kelt el
126 FOLYÓIRAT!
Természettudományi Közlöny.

Szerk.: Szily Kálmán és Petrovits Gyula. Hetedik kötet (65-76. füzet).
Bp., 1875. K. M. Term. Tud. Társ. VII p., 488 p.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos vászonkötésben.
1500Nem kelt el
127 FOLYÓIRAT!
Természettudományi Közlöny.

Szerk.: Szily Kálmán, Fodor József és Paszlavszky József. Tizenharmadik kötet (137-148. füzet).
Bp., 1881. K. M. Term. Tud. Társ. VIII p., 520 p.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
128 GARAMI ERNŐ
Forrongó Magyarország.

Emlékezések és tanulságok.
Leipzig - Wien, 1922. Pegazus. 243 p.
Amatőr félvászon kötésben, gerincén aranyozott címkével.
3500 Elkelt/Sold
129 GARZÓ IMRE
Életem és abból merített gondolatok.

Bp., 1978. Magvető. 264 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1400Nem kelt el
130 GAZDA KLÁRA - HAÁZ SÁNDOR
Székelyek ünneplőben.

Színek és formák a székelyföldi népviseletben.
Bp., 1999. Planétás Kiadó. 232 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
131 GÁRDONYI JÓZSEF DR.
Az élő Gárdonyi I-II.

Bp., é. n. Dante. 311 p., 319 p.
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben, megkímélt állapotban. (2 db).
1200Nem kelt el
132 GEDAT, G. A.
A bumeráng visszaröppen.

Ford.: Kutas Kálmán. Könyv a világ válságos kérdéseiről! Ritka!
Bp., 1936. Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet Rt. 120 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1600Nem kelt el
133 GELLÉR FERENC - VADÁSZ GYÖRGY
Debrecen műemléki Katasztere.

1987. Dokumentumértékű fényképanyaggal!
Debrecen, 1987. Tanács VB. 337 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
134 GENTHON ISTVÁN
Magyarország művészeti emlékei.

Bp., 1980. Corvina. XX p., 474 p., 2 sztl.lev., 352 p. képanyaggal.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, ill. papír védőborítóban, újszerű állapotban.
2000 Elkelt/Sold
135 GERÉB SÁNDOR - HAJDÚ PÁL
Az ellenforradalom utóvédharca.

1956 november - 1957 március. Dokumentum értékű fényképekkel!
Bp., 1986. Kossuth. 231 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
136 GERGELYFFY GÁBOR
Hozzátok szólok.

Versek. Gebhardt Tibor rajzaival.
Bp., 1927. Globus. 99 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
137 GERŐ LÁSZLÓ DR.
A budai vár.

Bp., 1971. Panoráma. 106 p., 3 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
138 GERŐ LÁSZLÓ
Eger.

/Magyar Műemlékek/. 118 képpel.
Bp., 1954. Képzőművészeti. 77 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
139 GERŐ LÁSZLÓ
Pápa.

/Városképek - Műemlékek/.
Bp., 1959. Műszaki. 215 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800Nem kelt el
140 GHÉCZY-HUGYECZ JÁNOS
Tapasztalataim Monte-Carlóban.

Harmadik, javított és bővített kiadás. A kaszinók gazságai.
Bp., 1933. Hollósy J. 143 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2000Nem kelt el
141
Goya Francisco.

1746-1828. Nyolc színes melléklettel. Írta: Kálmán Mária. Készült 2000 pld.!
Leipzig, 1953. E. A. Seemann Verlag (Képzőművészeti Alap). Számozatlan!
Kiadói ill. papírborítóban, zsinórfűzéssel.
2500Nem kelt el
142
Gödöllőiek, Szentendreiek.

(Művészettörténeti tanulmányok). Szerk.: Ikvai Nándor. Képekkel! Megjelent: 800 pld.!
Szentendre, 1982. Pest megyei Múzeumok Igazgatósága. 219 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
143 GÖNCZI FERENC
A Somogymegyei Múzeum Egyesület 25 éves története.

Kaposvárott, 1935. Uj-Somogy ny. 59 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban, helyenként ceruzás aláhúzásokkal.
1200Nem kelt el
144 GRANT, JOAN
Anubis leánya.

Ford.: Gál Andor.
Bp., é. n. Bárd Ferenc. 363 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. (fénymásolt) borítóban.
1200Nem kelt el
145 GUDENUS JÁNOS - SZENTIRMAY LÁSZLÓ
Összetört címerek.

A magyar arisztokrácia sorsa és az 1945 utáni megpróbáltatások. Dedikált!
Bp., 1989. Mozaik. 511 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1600 Elkelt/Sold
146 GUDENUS JÁNOS JÓZSEF
A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája.

I. kötet A-J. Dedikált!
Bp., 1990. Magy. Mezőgadasági Kiadó. 622 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2500 Elkelt/Sold
147 GUNST PÉTER - WELLMANN IMRE
A 200 éves Bábolna múltjáról.

1789-1945. Képekkel!
Bábolna, 1989. A Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát kiadványa. 88 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
148 GY. SZABÓ BÉLA
La Divina Commedia.

XX fametszet.
Cluj - Napoca, 1977. Dacia.
Fűzve, kiadói papírkötésben.
2500 Elkelt/Sold
149 GYÁRFÁS MIKLÓS
Visegrádi pofonok.

Anekdoták, tárcák. Dedikált!
Bp., 1954. Szépirodalmi. 143 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
3000Nem kelt el
150
Gyónásom.

Horváth Imrével beszélget Fábián Imre. Két aláírással!
Nagyvárad, 1992. Literatus Könyvkiadó. 82 p.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
151
Győr a XXI. század küszöbén.

Szerk.: Bunovácz Dezső, Tuba László. Számozott: 700/242. sz.
Kaposvár - Váckisujfalu, 2002. Ceba - Hungary Kft. 329 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
3000 Elkelt/Sold
152 GYŐRFI SÁNDOR
Növénygyűjtés - Állatpreparálás.

Dedikált!
Bukarest, 1962. Ifjúsági Könyvkiadó. 232 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
153 GYŐRI KLÁRA
Kiszáradt az én örömem zöld fája.

Emlékezés.
Bukarest, 1975. Kriterion. 206 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
154 GYULA DIÁK (SOMOGYVÁRY GYULA)
A fejedelem stafétája.

Bp., é. n. A " Vitézek és Gazdák Lapja" kiadása. 72 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
155
A hadművészet ókori klasszikusai.

Szerk.: Hahn István. Ritka!
Bp., 1963. Zrínyi. 943 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
3500 Elkelt/Sold
156 HALÁSZ ZOLTÁN
Gasztronómiai kalandozások Európában.

Második, bővített kiadás.
Bp., 1980. Panoráma. 437 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
157
Halbergerhütte G.m.b.H.

Musterbuch über Röhren u. Formstücke für Wasser- und Gasleitungen.
Brebach - Saar, 1930. Halbergerhütte. 176 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1200Nem kelt el
158 HARASZTHY ÁGOSTON
Tizenöt hét indiánok közt.

/Ifjúsági Könyvtár 7./. Ritka!
Bp., é. n. Pallas. 127 p.
Kiadói ill. (Jeges Ernő) kartonkötésben.
1400 Elkelt/Sold
159 HATVANY LAJOS
Egy székely nemes, aki felfedezte a demokráciát.

Bp., 1934. Káldor. 175 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
160 HAUSER, HEINRICH
Ausztrália.

Ford.: Dr. Csordás Nóra. 26 képpel. /Ismeretlen világok/.
Bp., é. n. Athenaeum. 193 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
161 HÁMORI TIBOR
Shergar.

Az évszázad lórablása. Képekkel!
Bp., 1985. Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Váll. 92 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
162 HEGEDŰS HUBERT
Dunán - tengeren.

/Világjárók/. Az ismert hajóstiszt Matrózéveim c. művének folytatása, a szerző felvételeivel!
Bp., 1966. Gondolat. 479 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
163 HEGYALJAI KISS GÉZA
Árva Bethlen Kata.

(Gróf széki Teleki József özvegye). 1700-1759. Dedikált!
Bp., 1923. Szórády Ferenc. 130 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
164 HELLER RICHÁRD
Természettudományi apróságok.

A felhőkről - A kakaó és a csokoládé és egyéb hasznos tudnivalók. /Hasznos Tudnivalók/.
Bp., é. n. Franklin. 93 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
165
A helsinki olimpia.

Szerk.: Dr. Mező Ferenc.
Bp., 1952. Sport-Lap és Könyvkiadó. 267 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
166 HERCZEG FERENCZ
Szelek szárnyán.

Basch Árpád illusztrációival. /Az Újság ajándéka előfizetőinek/.
Bp., 1905. Athenaeum. 111 p.
Kiadói festett, aranyozott, ill. vászonkötésben.
5500Nem kelt el
167 HERCZEG ISTVÁN DR.
A XX. század bűnpere.

Az első magyar nyelvű összefoglaló az 1946-os Nürnberg-i perről. A szerző kiváló nemzetközi jogász volt.
Bp., 1966. Gondolat. 216 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
168 HERMAN OTTÓ
Természeti képek.

Válogatott írások. /Magyar Könyvtár/.
Bp., 1959. Magvető. 373 p.
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
169 HERMANN GÁBOR
A spiritizmus tantételei.

Bp., 1921. A Szellemi Búvárok Pesti Egyletének kiadása. 48 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
170 HEVESI SÁNDORNÉ DR.
Az ideális háztartás.

A szép otthon és jó konyha.
Bp., 1934. Színházi Élet. 303 p.
Amatőr vászonkötésben.
1500Nem kelt el
171
Hivatalos Menetrendkönyv (1942).

M. Kir. Államvasutak. 1942. máj. 4-től.
Bp., 1942. Athenaeum. XXXVI p., 432 p., 36 p., 24 p.
Fűzve, kiadói, kissé viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
172 HOFFMANN, E. TH. A.
Az ördög bájitala I-II.

Medardus testvér kapucinus barát hátrahagyott írásai. Ford.: Fónagy Béla.
Bp., 1920. " Kazinczy" kiadás. 156 p., 152 p.
Amatőr vászonkötésben, eredeti borítók a fedélre ragasztva. (2 db).
800 Elkelt/Sold
173
Horthy Miklós.

Reprint! Készült: 1000 pld.!
Bp., é. n. Nemzetek Európája. 79 p., 4 sztl.lev. (képek).
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
174
A Horthy-korszak rövid önéletrajza.

Bp., 1953. Művelt Nép. 221 p.
Kiadói kopottas félvászon kötésben.
800Nem kelt el
175 HORVÁTH ÁRPÁD
A gépkocsi regénye.

Bp., 1968. Zrínyi. 406 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800Nem kelt el
176 HORVÁTH ÁRPÁD
Muzsikáló szerkezetek története.

A harangjátéktól a fénytelefonig. Ritka!
Bp., 1967. Táncsics. 308 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2800Nem kelt el
177 HORVÁTH ILONA
Szakácskönyv.

II. bővített kiadás. Háztartási tanácsadó.
Bp., 1957. Kossuth. 296 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
178 HORVÁTH MIHÁLY
Magyarország történelme.

Az új dolgozat második, bővített kiadása. Hatodik kötet. A mű nyolc kötetben teljes!
Pesten, 1872. Heckenast Gusztáv. XXXII p., 658 p.
Kiadói vászonkötésben.
3000 Elkelt/Sold
179
Hosszú Lándzsa emlékezései.

Egy indiánfőnök önéletrajza. Ford.: Dr. Baktay Ervin.
Bp., 1993. ANN Kiadó. 199 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1200Nem kelt el
180 HUNFALVY JÁNOS DR.
Dél-Európa, különös tekintettel a néprajzi viszonyokra.

/Egyetemes Földrajz I. kötet/.
Bp., 1884. Athenaeum. 4 sztl.lev., 767 p.
Amatőr kopott vászonkötésben, márványozott lapszélekkel.
5000Nem kelt el
181 HUSZÁR KÁROLY (PUFI)
Egy kövér ember meséi.

H. K. rádióelőadásai. Aláírt példány!
Bp., 1935. A szerző kiadása. 220 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Újrafűzésre szorul!
1000 Elkelt/Sold
182 HUSZÁR LÁSZLÓ
Kwaheri.

" Viszontlátásra" . Afrikai vadásznaplójából írta b. H. L.
Bp., (1929.) Kir. Magy. Egyetemi Ny. 299 p., 1 térkép.
Kiadói kopottas, foltos vászonkötésben, néhány lap kijár.
3200 Elkelt/Sold
183 HUZELLA TIVADAR
A sejtközösség szervezete.

Az intercelluláris elmélet és az intercelluláris kórtan megvilágításában.
Bp., 1942. Kir. Magy. Egy. Ny. 223 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
184
Húzótüske.

1972.
Miskolc, 1972. Nehézipari Műszaki Egyetem 1972-ben végzett hallgatói. 96 p.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
185
Igrá sz ágnyom.

(Játék a tűzzel). Kukrinszkíj karikaturái. Ritka!
Moszkva, 1961. Pravda. 44 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
186 ILLÉS ENDRE
Homokóra.

Komédia és erkölcsrajz. Három felvonás. Dedikált!
Bp., 1962. Szépirodalmi. 107 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
187 ILOSVAI LAJOS KÁROLY
A kutya.

Sportszerű tenyésztése, neveltetése és idomítása. 120 képpel.
Bp., (1928.) Athenaeum. 371 p.
Fűzve, kiadói ill., viseltes papírborítóban.
3000Nem kelt el
188 ILLYÉS GYULA
Hősökről beszélek.

I. kiadás! Szőnyi István képeivel.
Bp., 1945. Sarló. 47 p.
Fűzve, kiadói, kissé viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
189
Imák és beszédek.

Melyek néhai dr. Erőss Lajos püspök koporsója felett és emlékére elmondattak.
Debrecen, 1911. Tiszántúli Ref. Egyházkerület. 36 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
190 IMRE SÁNDOR
Széchenyi születésének 150. évfordulójára.

Bp., 1941. Ref. Egyház. 53 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1900Nem kelt el
191 INCZEFI LAJOS
Ízek, zamatok, illatok.

Fűszernövényeink és felhasználásuk. Képekkel!
Kolozsvár - Napoca, 1975. Dacia. 282 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
192
Irányárak és árelemző táblázatok az épületasztalos munkákról.

73 ábrával.
Bp., 1935. Asztalosok Ipartestülete. 66 p.
Amatőr vászonkötésben, viseltes állapotban.
1500Nem kelt el
193 IVÁNCSICS LAJOS
Csiszár József vadászfestő vallomásai.

Balatonfűzfő, 2004. Tradeorg Kft. 71 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
194 JAKÓ ZSIGMOND
Írás, könyv, értelmiség.

Tanulmányok Erdély történelméhez. Képekkel!
Bukarest, 1977. Kriterion. 343 p.
Kiadói vászonkötésben, szakadt, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
195 JANCSÓ BENEDEK
A székelyek.

Történeti és néprajzi tanulmány.
Bp., 1921. Hornyánszky V. 46 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
196 JANCSÓ ELEMÉR
Irodalomtörténet és időszerűség.

Irodalomtörténeti tanulmányok. 1929-1970.
Bukarest, 1972. Kriterion. 657 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
197 JENEI FERENC - KOPPÁNY TIBOR
Győr.

/Magyar Műemlékek/.
Bp., 1964. Képzőművészeti Alap. 169 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban, régi pecsétekkel.
1000Nem kelt el
198 JÓSIKA MIKLÓS
Regényes képletek I-II.

Második kiadás.
Bp., 1895. Franklin. 327 p., 295 p.
Amatőr félvászon kötésben, egybekötve.
800 Elkelt/Sold
199 JUHÁSZ VILMOS
Tibet.

Képekkel!
Bp., é. n. Athenaeum. 264 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben.
1600 Elkelt/Sold
200 JUHÁSZI IMRE
Az ostrom.

Regényes korrajz Budapest ostromából. Zádor István eredeti rajzaival.
Bp., é. n. Ladányi ny. 290 p.
Fűzve, kiadói ill., viseltes, szakadozott papírborítóban. Hátsó védőborító hiányzik.
1600 Elkelt/Sold
201 K. PINTÉR TAMÁS - KAISER ANNA
Budapesti templomok.

Bp., 1993. Corvina. 130 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
202 K. PINTÉR TAMÁS
Századeleji házak Budapesten.

Bp., 1987. Magyar Építőművészek Szövetsége. 101 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
203 KALMÁR ZOLTÁN DR.
Jó gombák és felhasználásuk.

Bp., 1960. Mezőgazdasági Kiadó. 168 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
204 KANYAR JÓZSEF
Harminc nemzedék vallomása Somogyról.

Második, bővített kiadás. Történelmi olvasókönyv.
Kaposvár, 1989. Megyei Levéltár. 713 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
2200Nem kelt el
205 KASSÁK LAJOS
Napok.

I. kiadás! A mi napjaink. /Az uj magyar regény/.
Bp., é. n. Pantheon. 348 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2500 Elkelt/Sold
206 KASSÁK LAJOS
Összegyűjtött versei.

Számozott: 1000/313 (?).
Bp., 1945. Uj Idők. 470 p.
Fűzve, kiadói, kissé viseltes, ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
207 KATALÓGUS!
C. G. van Tubergen Ltd.

Wholesale Catalogue of Bulbs Summer and Autumn 1950. (Holland tulipánok katalógusa).
Haarlem (Holland), 1950. Tubergen Ltd. 99 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
208
Katonai nevelés, tisztképzés, hadtörténelem.

Részletek hadtudományi disszertációkból.
Bp., 1988. Zrínyi. 635 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
209 KAZINCZY FERENCZ
Tövisek és virágok.

/Régi Magyar Könyvtár 20./.
Bp., 1902. Franklin. 100 p.
Fűzve, kiadói viseltes papírborítóban.
800Nem kelt el
210 KÁCSOR LÁSZLÓ
Vízi barangolások.

Bp., 1971. Natura. 207 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
211 KÁRPÁTI AURÉL
A menekülő lélek.

Bp., 1935. Vajda János Társaság.
Fűzve, kiadói foltos papírborítóban.
1000Nem kelt el
212 KEISER, HELEN
A nagy istennő városa.

Uruk négyezer éve régészekkel a Tigris és Euphratész között.
Bp., 1973. Gondolat. 299 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
213 KELEMEN PÁL
Régi amerikai művészet.

Ősi indián és spanyol gyarmati kor. Képekkel!
Bp., 1981. Corvina. 207 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1400Nem kelt el
214
A Kelet Népe.

1935-1943.
Bp., 1986. Kossuth. 358 p.
Kiadói kartonkötésben.
1200Nem kelt el
215 KERECSENY JÁNOS
Árpád fejedelem.

Bp., é. n. " Cházár András" Orsz. Siketnéma Otthon kiadása. 511 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kopottas aranyozott vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
216
Kémek elleni védekezés.

H. n., é. n. k. n. 104 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
217 KÉZDISZENTLÉLEKI JÁKÓ MARGIT
József főherceg.

Huszonnégy képmelléklettel. Dedikált!
Bp., 1918. Athenaeum. 232 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
3500 Elkelt/Sold
218 KÉZIKÖNYV
Automobil és motorkerékpár.

Kiadja: Balogh Gyula.
Bp., é. n. Balogh Gy. 160 p. (első 4 p. és címlap hiányzik!).
Fűzve, kopott papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
219
Kismarty-Lechner Jenő (1878-1962). Kismarty-Lechner Loránd (1883-1963).

Az OMF Magyar Építészeti Múzeumának és a BTM. Kiscelli Múzeumának kiállítása.
Bp., 1990-1991. OMF. 113 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
220 KISPÁL LÁSZLÓ
Erdély fejedelmi korszaka.

Bp., 1940. Stádium. 381 p.
Kiadói félvászon kötésben.
2400Nem kelt el
221 KISS JÓZSEF
A mi Petőfink.

A kiskőrösi Petőfi Emlékmúzeum állandó kiállításának vezetője.
Kecskemét, 1987. Petőfi nyomda. 48 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban. Harántalakú!
800Nem kelt el
222 KNER IMRE
Könyv a könyvről.

Az iniciálékat, címlapot, szövegillusztrációkat, az egész könyv művészi díszét Geiger Richard festőművész rajzolta. Nagyon ritka!
Gyoma, 1912. Kner Izidor. 80 p.
Az eredeti fűzött mű amatőr félvászon kötésbe lett bekötve. Szép állapotban!
6000 Elkelt/Sold
223 KNER IMRE
A könyv művészete.

Bp., 1972. Szépirodalmi. 249 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800Nem kelt el
224 KOPPÁNY TIBOR - PÉCZELY PIROSKA - SÁGI KÁROLY
Keszthely.

/Magyar Műemlékek/.
Bp., 1962. Képzőművészeti. 149 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1600Nem kelt el
225 KORNSTEIN EGON
Beethoven vonósnégyesei.

Bp., 1920. Rózsavölgyi és Társa. 87 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
226
Korok ruhái.

Domanovszky Endre illusztrált előadásvázlatai az öltözködés történetéről.
Bp., 1979. Corvina. 319 p.
Kiadói vászonkötésben.
3500 Elkelt/Sold
227 KOROMPAY GYÖRGY
Veszprém.

2. átdolgozott kiadás. /Városképek - Műemlékek/.
Bp., 1957. Műszaki. 273 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800Nem kelt el
228
Kós Károly album.

12 tábla.
Bp., 1979. Corvina.
Kiadói mappában, kísérőfüzettel.
1300Nem kelt el
229 KÓSA LÁSZLÓ - FILEP ANTAL
A magyar nép táji - történeti tagolódása.

/Néprajzi Tanulmányok/.
Bp., 1975. Akadémiai. 230 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
230 KOSUTÁNY TAMÁS DR.
Magyarország jellemzőbb dohányainak chemiai és növényélettani vizsgálata.

I. rész.
Bp., 1877. Kir. Magy. Term. Tud. Társ. 32 p.
Fűzve, kiadói foltos, kissé viseltes papírborítóban.
2000Nem kelt el
231 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Pacsirta.

Regény.
Bp., é. n. Athenaeum. 164 p.
Fűzve, kiadói foltos papírborítóban.
1200Nem kelt el
232 KOTLÁN SÁNDOR DR.
A magyar általánosképzés története.

1787-1937. Ritka!
Bp., 1941. " Pátria" . 210 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, gerincén alul kisebb sérüléssel.
5500Nem kelt el
233 KOVÁCS NEMERE
Játék, szakkör, pódium.

Ifjúsági klubtevékenység. /Kriterion Kiskalauz/.
Bukarest, 1985. Kriterion. 189 p., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
234 KŐ ANDRÁS
Bozsik.

Dokumentumértékű fényképekkel.
Bp., 1979. Sport. 288 p., 12 sztl.lev.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
800Nem kelt el
235
Könyes Könyv.

Móra Ferenc versei.
Szeged, 1921. Bittera Béla. 154 p., 3 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, gerincén fölül kisebb hibával.
1500Nem kelt el
236
Közelképek.

Húsz romániai magyar író. Az interjúkat készített Marosi Ildikó. Fényképezte: Erdélyi Lajos. Képekkel!
Bukarest, 1974. Kriterion. 116 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1400Nem kelt el
237
Közgazdasági ABC.

Szerk.: Muraközy Tamás - Zánkai Béla.
Bp., 1973. Mezőgazdasági. 520 p.
Kiadói vászonkötésben, régi könyvtári pecsétekkel.
1200Nem kelt el
238
Közutak kilométer mutatója és térképe.

Szerk.: Nagy Gusztáv. Dedikált! Térkép nélkül!
Székesfehérvár, 1927. Debreczenyi István Könyvnyomdája. 213 p.
1800Nem kelt el
239 KRAFT, ADAM
Grossdeutschland.

Die Städte.
Karlsbad und Leipzig, é. n. Adam Kraft Verlag. 256 p.
Kiadói aranyozott félbőr kötésben.
3200 Elkelt/Sold
240 KRISTÓ GYULA
A vármegyék kialakulása Magyarországon.

/Nemzet és Emlékezet/.
Bp., 1988. Magvető. 641 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
241 KRIZA JÁNOS
Vadrózsák.

Székely népköltési gyűjtemény. I-II. rész.
Bp., 1911. Athenaeum. XXXIX p., 478 p., 468 p.
Amatőr félvászon kötésben, egybekötve.
5000Nem kelt el
242 KRÚDY GYULA
Mesemondások Jókai Mórról.

Huszonöt képpel.
Bp., é. n. Franklin. 190 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kopott, viseltes félvászon kötésben, előzéklap hiányzik.
1200 Elkelt/Sold
243 KUKLAY ANTAL
A kráter peremén.

Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez. Képekkel!
Sárospatak, 1988. Róm. Kath. Egyh. Gyűjt. 327 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
244
Kuruc énekek.

Összeválogatta: Lengyel Miklós dr. /Benedek Elek Kiskönyvtára/.
Bp., 1907. Lampel. 144 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
800Nem kelt el
245
Külpolitikai adatok az 1939. évről.

Bp., 1941. A Magyar Kir. Külügyminisztérium. 200 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2400 Elkelt/Sold
246 LADÁNYI IMRE - TOMPOS JÓZSEF
2 színész élni akar.

Színész históriák.
Timisoara, 1939. " Nationala" . 79 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
247 LAING, H. S.
Az ember származása.

" A megczáfolt Darvinismus" . /Házi Könyvtár VIII./.
Pest, 1872. Szent István Társ. 93 p.
Amatőr vászonkötésben.
1800Nem kelt el
248
Laky Imre emlékkönyve. Rendőrökről, rendőröknek.

Ritka!
Bp., 1926. Ráth Mór. 164 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
4000 Elkelt/Sold
249 LAMSZUS, W.
Emberek vágóhídja.

Képek az eljövendő világháborúból. Ford.: Bresztovszky Ede.
Bp., é. n. Népszava. 63 p.
Fűzve, amatőr papírborítóban, eredeti borító a fedélre ragasztva (Bíró).
1800Nem kelt el
250
A latin irodalom története.

Összeállította: Occioni Onorato. Ford.: Dr. Kiss Ernő. /Olcsó Könyvtár/.
Bp., 1899. Franklin. 412 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
251 LÁSZLÓ GYULA
A Szent László legenda középkori falképei.

Bp., 1993. Tájak - Korok - Múzeumok Egy. 257 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
252 LÁZÁR BÉLA DR.
A magyar művészet jövője.

Száznál több képpel.
Bp., 1916. Dick Manó. 176 p.
Kiadói (?) ill. félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
253
A legszebb mesék.

A világ minden népének mesekincséből. Összegyűjtötte: Sebők Zsigmond. Reprint!
Bp., 1986. Könyvértékesítő Vállalat. 252 p., 2 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800Nem kelt el
254 LEHMANN ALFRÉD DR.
Babona és varázslat.

A legrégibb időktől a jelen korig. Ford.: dr. Ranschburg Pál. Első kötet - Második kötet.
Bp., 1900. K. M. Term. Tud. Társ. VIII p., 548 p., VI p., 412 p.
Kiadói vászonkötésben. (2 db).
2800 Elkelt/Sold
255 LELKES ISTVÁN
Kőszeg.

/Magyar Műemlékek/.
Bp., 1960. Képzőművészeti. 177 p.
Kiadói vászonkötésben, régi pecsétekkel.
1000Nem kelt el
256 LENGYEL DÉNES
Székely színház.

Magánbeszédek és mesejátékok.
Bp., 1943. Bethlen G. Irodalmi és Nyomdai Rt. 119 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800Nem kelt el
257 LESTYÁN SÁNDOR
Zúg a nádas.

Szántó Piroska rajzaival.
Bp., 1954. Ifjúsági Könyvkiadó. 157 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
258 LLEWELLYN GEORGE
A to Z Horoscope Maker and Delineator.

An American textbook of genethliacal astrology.
St. Paul, 1969. Llewellyn Publications. 813 p.
Kiadói vászonkötésben.
1500Nem kelt el
259
Ló és lovas ábrázolása a magyar művészetben.

Kiállítási katalógus.
Bp., 1971. September, Pogány Ö. Gábor. 47 p., 14 sztl.lev. (képek).
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900Nem kelt el
260
Lóra csikós.

Hortobágyi Nemzetközi Lovasnapok. 1965-1974. Szerk.: Szöllősi Gyula.
Debrecen, 1974. Hortobágyi Intéző Bizottság. 223 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2800Nem kelt el
261
Lovassport.

Verseny és játékszabályok. Összeállította: Butor Sándor.
Bp., 1984. Sport. 351 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
262
Lőrinczy György.

(1935-1981).
Bp., 1995. Magy. Fotográfiai Múzeum. 142 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
263 LUBY MARGIT, BENEDEKFALVI
Fogyó legelőkön.

Bp., é. n. Athenaeum. 228 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Elől az un. " fül" levált!
2500 Elkelt/Sold
264 LUKÁCSNÉ GYŐRI MARISKA
Szakácskönyv.

Háztartási és mosókönyv függelékkel. Ritka!
Bp., é. n. Eisler G. 86 p.
Függelék hiányos! Fűzve, viseltes, szakadt papírborítóban, címlap hiányzik.
1500 Elkelt/Sold
265 LUKINICH IMRE DR.
II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének története.

1701. Különlenyomat.
Bp., 1935. MTA. 1 tábla, 143 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
266
Luther Márton végrendelete.

Ismerteti: Fabinyi Tibor.
Bp., 1982. Corvina. 63 p., 32 p. melléklet.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
267 LUX KÁLMÁN
A selmeczbányai óvár.

Építészettörténeti tanulmány. Különlenyomat a " Magyarország Műemlékei" negyedik kötetéből.
Bp., 1914. Franklin. 42 p., IV tábla.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, néhány lapon vízfolt nyomaival.
1500 Elkelt/Sold
268 MACAULAY
Anglia története II. Jakab trónralépte óta.

Ford.: Csengery Antal. Első kötet. A mű két kötetben lenne teljes, több nem jelent meg!
Pesten, 1853. Emich Gusztáv. 561 p.
Amatőr félvászon kötésben.
8000Nem kelt el
269
" A Magyar Hírek" Kincses Kalendáriuma 1969.

A nyugati magyarság számára készült kalendárium, érdekes írásokkal, rendkívül gazdag képanyaggal!
Bp., 1968. Magyarok Világszövetsége. 348 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
270
A magyar iskola első évszázadai.

(996-1526). Szerk.: G. Szende Katalin. Az " 1000 éves a magyar iskola" országos program győri kiállítása. Képekkel!
Győr, 1996. D. T. Szőnyi Eszter múzeumigazgató. 254 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1300 Elkelt/Sold
271
A Magyar Játék-szín.

Első esztendő. Első kötet.
Pesten, 1792. Trattner Mátyás. LXXVIII p., 1 sztl.lev., 254 p. (valóságban 283 p., téves számozás az utolsó két levélen).
Fűzve, kötés nélkül, néhány lap foltos.
4500 Elkelt/Sold
272
A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése 1898-ról.

Bp., 1900. Franklin. 246 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Felvágatlan!
1500 Elkelt/Sold
273
A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tanrendje az 1936-37. tanév első felére.

Szeged, 1936. Városi nyomda. 92 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
274
Magyar lótenyésztés 1945-1975.

Dedikált!
Bp., 1975. Orsz. Lótenyésztési Felügyelőség. Számozatlan!
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
275
Magyar olvasókönyv I-II.

A költői ill. prózai írásművek elméletével. Felső Kereskedelmi iskolák számára.
Bp., 1928. Athenaeum. 309 p., 341 p.
Amatőr félvászon kötésben. (2 db).
1600Nem kelt el
276
Magyar Olvasókönyv.

A budapesti vendéglősök szakirányú tanoncziskolája részére. Szerk.: Mártonfy Márton. Ritka!
Bp., 1901. Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata. III p., 288 p.
Kiadói (?) kopott, viseltes vászonkötésben, lapok néhol foltosak.
8000Nem kelt el
277
" A Magyar Rendőr" a Magyar Államrendőrség folyóirata naptára.

1949.
Bp., 1949. Magyar Rendőr. 180 p.
Kiadói foltos, kopottas vászonkötésben, tulajdonosi bejegyzésekkel.
1000Nem kelt el
278
A magyar sportoló ifjúság szabadságünnepe.

1948. Gazdag képanyaggal!
Bp., 1948. Országos Sporthivatal Propaganda Osztálya. 24 sztl.lev.
Kiadói, kissé viseltes, aranyozott kartonborítóban. Harántalakú!
1500 Elkelt/Sold
279
A Magyar Szakszervezetek szabad tíz éve.

Szerk.: Mészáros Andrásné. Rendkívül gazdag képanyaggal, szép állapotban!
Bp., 1955. SZOT. 126 p.
Kiadói aranyozott, feliratos egészvászon kötésben.
1200Nem kelt el
280
Magyar Tanítók Albuma.

Tanulmányok a nemzetnevelés jegyében folyó elemi népoktatás, a népiskolával kapcsolatos intézmények és a népművelés legfőbb kérdéseiről. Szerk.: Hefty György.
Bp., 1938. Szerkesztő (May J. ny.). XIV p., 1 sztl.lev., 344 p., 8 sztl.lev. (képek).
Kiadói kopott, vászonkötésben, kötése meglazult, néhány lap kijár.
1500Nem kelt el
281
Magyarország legnagyobb és legszebb áruháza (Corvin).

Képes, verses reklámkiadvány! Nagyon ritka! Sebők Imre rajzaival!
Bp., é. n. Tolnai Nyomdai Műintézet. 24 sztl.lev.
Kiadói kopottas félvászon kötésben.
3000 Elkelt/Sold
282
Magyarországi németek elhurcolása.

1944/45. A kollektív büntetés első állomása. Dokumentumkötet.
Bp., 1990. Magyarországi Németek Szöv. 209 p., 14 sztl.lev. (képek).
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200Nem kelt el
283
Magyarországi Rendeletek Tára.

1940. V-VI. füzet.
Bp., 1940. M. Kir. Belügyminisztérium. 921 p. - 1172 p., XV p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Felvágatlan!
2500Nem kelt el
284
Magyarországi Rendeletek Tára.

1941. I-III. füzet.
Bp., 1941. M. Kir. Belügyminisztérium. 969 p., XII p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Felvágatlan!
2500Nem kelt el
285
Magyarországi Rendeletek Tára.

1942. III-V., VI-VIII. füzetek.
Bp., 1942. M. Kir. Belügyminisztérium. 637 p. - 1462 p.-ig, 1463 p.-tól - 2550 p.-ig.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Felvágatlan! (2 db).
5000Nem kelt el
286 MAJOR HENRIK
Panoptikuma.

Írók és hírlapírók karrikatúrái Kosztolányi Dezső előszavával.
Békéscsaba, 1913. Tevan. Számozatlan!
Fűzve, kiadói viseltes, ill. papírborítóban.
2500Nem kelt el
287 MAKKAI JÁNOS
Urambátyám országa.

II. kiadás. Középosztályunk illemrendszerének és társadalmi viselkedésének szociográfiája.
Bp., é. n. Singer és Wolfner. 239 p.
Fűzve, kiadói, kissé viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
288 MARGITTAY RIKÁRD
Balaton.

Tájak - emberek. Szerző 61 fényképével.
Bp., 1943. Dr. Vajna és Bokor. 320 p.
Kiadói félvászon kötésben.
2000 Elkelt/Sold
289
Martonvásár első húsz éve.

Szerk.: Rajki Sándor dr. (Háromnyelvű kiadás).
Martonvásár, 1971. MTA. 328 p., XV tábla.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
290 MAY KÁROLY
A Rio de la Plata mentén.

Harmadik kiadás. Délamerikai utirajzok. Átdolgozta: dr. Szabó Károly.
Bp., é. n. Athenaeum. 219 p.
Kiadói kopott félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
291 MÁRAI SÁNDOR
Csutora.

(Kutya-regény). Székely-Kovács Olga rajzaival.
Bp., é. n. Pantheon. 247 p.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1600 Elkelt/Sold
292 MÁRAI SÁNDOR
Napnyugati őrjárat.

Bp., é. n. Révai. 226 p.
Kiadói vászonkötésben, viseltes állapotban.
800Nem kelt el
293 MÁRAI SÁNDOR
Röpirat a nemzetnevelés ügyében.

Bp., 1942. Révai. 112 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban, feliratos borító nélkül.
800 Elkelt/Sold
294 MÁRAI SÁNDOR
Sirály.

Bp., 1943. Révai. 222 p.
Kiadói félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
295 MÁRAI SÁNDOR
Szindbád hazamegy.

Bp., 1943. Révai. 216 p.
Kiadói félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
296
Máv vontatójármű album.

(1868-1993).
Bp., é. n. Közdok. 209 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
297 MEDNYÁNSZKY ALAJOS
Festői utazás a Vág folyón Magyarországon (1825).

Ford.: Soltész Gáspár.
Bp., 1981. Európa. 121 p., 3 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
298
Mezőgazdák Kereskedelmi Rt. Árjegyzéke (Arad).

1929.
Arad, 1929. Részvénytársaság. 59 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói, kissé viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
299
Mezőgazdák Kereskedelmi Rt. Árjegyzéke 1935.

Arad, 1935. Részvénytársaság. 45 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
300
Méneskönyv.

I-II. Bábolnai Shagya - Arab méneskönyv.
Bábolna, 1989. Burgert Robert. 85 p., 26 p., 5 sztl.lev.
Kiadói aranyozott kartonkötésben. (2 db).
2000 Elkelt/Sold
301
A mi hazánk.

Szerk.: Bars Sári.
Bp., 1951. Művelt Nép. 219 p., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
302 MIKES IMRE
Erdély útja a Nagymagyarországtól Nagyromániáig.

Sepsiszentgyörgy, 1996. Kaláka Könyvek. 270 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1400Nem kelt el
303 MIKSZÁTH KÁLMÁN
Nemzetes uraimék.

(Mácsik a nagyerejű). Gyulai László képeivel. /Globus Könyvtár/.
Bp., 1884. Révai. 350 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
800 Elkelt/Sold
304
Mindnyájunk szakácskönyve.

Bp., 1949. Magyar Nemzet. 80 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
305
Mit üzen a Rádió?

Rádióüzenetek. Az előszót írta: Gyula diák.
Bp., (1931.) Tolnai. 256 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
306 MOLNÁR ÁKOS
Gyereknek lenni.

Novellák.
Bp., é. n. Genius. 145 p.
Amatőr vászonkötésben, az eredeti borító felhasználásával.
1000 Elkelt/Sold
307 MOLNÁR GÁBOR
Éjbe zuhant évek.

Dedikált!
Bp., 1973. Szépirodalmi. 375 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2000Nem kelt el
308
Morus Tamás a lelkiismeret szentje.

Ford.: fr. Mihály ferences pap.
Bp., é. n. Elfo Kiadó. 127 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1200Nem kelt el
309 MORUS TAMÁS
Utópia.

Ford.: Kardos Tibor.
Bp., 1989. Európa. 176 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
310
Mr. Kádár.

Válogatta: Faragó Jenő. /Tabu sorozat/. Képekkel!
Bp., 1989. Hírlapkiadó Vállalat. 139 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
311
MTA (Magyar Tudományos Akadémia).

Alapszabályok és ügyrend. Melléklet: A M. T. Akadémia belső tagjainak lakásjegyzéke. 8 p.
Bp., 1901. Franklin. VII p., 275 p.
Kiadói vászonkötésben, aranyozott felirattal.
1500 Elkelt/Sold
312
MTA Almanach.

Polgári és csillagászati naptárral MCMVIII-ra.
Bp., 1908. MTA. 247 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
313 MUCS SÁNDOR - ZÁGONI ERNŐ
A Magyar Néphadsereg története.

Második, bővített kiadás. Gazdag képanyaggal!
Bp., 1984. Zrínyi Katonai Kiadó. 357 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
314
Munkaszolgálatos kézikönyv.

Szerk.: Dr. Bereznai Aurél. Magyarbéli Bély János rajzaival. Ritka!
Bp., 1940. Magyar Cserkészek Gazdasági és Kiadó Szövetkezete. 176 p.
Amatőr félvászon kötésben.
2000 Elkelt/Sold
315 MŰEMLÉKEINK. RUISZ REZSŐ
A Nagykörút.

Bp., 1960. Képzőművészeti Alap. 40 p., 2 melléklet (kihajtható).
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
316
Műemlékeink.

Feuerné Tóth Rózsa: Margitsziget. 35 p.
Radnai Lóránt: A Citadella. 31 p. Egry Margit - Wellisch Judit: Az Országház. 70 p. Ruisz Rezső: A Nagykörút. 40 p.
Bp., 1956-1963. Képzőművészeti Alap. Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. (4 db).
1200Nem kelt el
317 NAGY ANTON
Kleine Ungarische Sprachlehre für den Schul- und Privatgebrauch.

Heidelberg, 1917. Julius Groos Verlag. 237 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
318 NAGY JÓZSEFNÉ, DR. SOMOGYI LÁSZLÓNÉ
Betegeink házi diétája.

II. átdolgozott, bővített kiadás.
Bp., 1961. Medicina. 508 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
319 NAGYBÁKAY (RICKL) ANTAL
Simonffy Sámuel, debreceni főbíró élete, munkássága, családja és kora.

(1754-1821).
Debrecen, 1935. Studium Könyvkiadó Rt. 71 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban, régi könyvtári pecsétekkel.
1500 Elkelt/Sold
320
Nagyenyedi demokritus.

I-II. Régi erdélyi anekdotagyűjtemény. /Erdélyi Ritkaságok/.
Kolozsvár, 1943. Minerva. 182 p., 198 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. (2 db).
2200 Elkelt/Sold
321
Nagyvasúti vontatójárművek Magyarországon.

Szerk.: Dr. Czére Béla és dr. Vaszkó Ákos. Megjelent 4000 pld.!
Bp., 1984. Közlekedési Dokumentációs Vállalat. 359 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
322 NEMÁK BÉLA
Elektrotechnika.

Második átdolgozott és bővített kiadás.
Bp., 1939. Németh József. XVI p., 565 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
323 NEMES NAGY ÁGNES
Napforduló.

Bp., 1967. Magvető. 84 p., 3 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
324 NÉPEK MESÉI
A cápaisten.

Hawaii mesék és mondák. Ford.: Ignácz Rózsa. (Felnőtteknek).
Bp., 1963. Európa. 205 p., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1400Nem kelt el
325 NÉPEK MESÉI
Guha a szószéken.

Egyiptomi népmesék. Ford.: Prileszky Csilla. (Felnőtteknek).
Bp., 1971. Európa. 176 p., 2 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1400Nem kelt el
326 NÉPEK MESÉI
Hadmenet, nászmenet.

Irtisi osztják mesék és mondák. Ford.: Vértes Edit.
Bp., 1975. Európa. 202 p., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
327 NÉPEK MESÉI
A három özvegy miniszter.

Koreai népmesék. Válogatta: Voigt Vilmos.
Bp., 1966. Európa. 204 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
328 NÉPEK MESÉI
Maya-mayi a hét nővér.

Ausztráliai legendák. Ford.: Muldoon Olga.
Bp., 1957. Európa. 121 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
329 NÉPEK MESÉI
Rafara, a víz lánya.

Madagaszkári népmesék. Ford.: Philipp Berta.
Bp., 1960. Európa. 159 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
330 NÉPEK MESÉI
Szamárfülű kán.

Turai népmesék. Válogatta, fordította: Hegyi Imre.
Bp., 1959. Európa. 162 p., 2 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
331 NÉPEK MESÉI
A tigrisember.

Indonéziai mesék. Ford.: Katona Tamás.
Bp., 1972. Európa. 270 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
332 NÉPEK MESÉI
A tuói főnök.

Új-Kaledóniai mesék és mítoszok. Ford.: Vargyas Gábor.
Bp., 1979. Európa. 242 p.
Kiadói félvászon kötésben, sérült ill. papír védőborítóban.
800Nem kelt el
333
Népi hagyományok Borsodban.

Szerk.: Bartha László. Készült 300 pld.-ban! Gépelt!
Miskolc, 1970. I. sz. Ipari Szakközépiskola. 117 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1400Nem kelt el
334
Népszabadság évkönyve ' 87.

Főszerk.: Borbély Gábor. Rendkívüli kordokumentum, képekkel! A 30 éves Népszabadság első évkönyve!
Bp., 1986. Hírlapkiadó Vállalat. 399 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
335 NIZSINSZKÍJ ROMOLA
Harc Istenért.

Nizsinszkíj naplója. Képekkel!
Bp., é. n. Grill Károly. 223 p.
Kiadói kopott vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
336
Nyelvi illem - nagyszüleink kiskorában.

Szerk.: Balázs Géza és Grétsy László.
Bp., 2001. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. 195 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
337 NYISZLI MIKLÓS DR.
Orvos voltam Auschwitzban.

Bukarest, 1964. Irodalmi Kiadó. 224 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
338 OPATOSUH JOSEF
Mordecháj az erdei zsidó.

Bp., é. n. A " Tábor" kiadása. 317 p.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
339 ORWELL, GEORGE
Hódolat Katalóniának.

Ford.: Bethlen János, Tóth László.
Bp., 1989. Interart. 254 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1300Nem kelt el
340
Az Osztrák - Magyar Monarchia írásban és képben.

VIII. kötet. Az Osztrák Tengermellék és Dalmáczia.
Bp., 1894. M. Kir. Államnyomda. XVI p., 732 p.
Kiadói aranyozott, festett, díszes kötésben. (Barna egészvászon).
5000Nem kelt el
341
Az Osztrák - Magyar Monarchia írásban és képben.

X. kötet. Tirol és Voralberg.
Bp., 1893. M. Kir. Államnyomda. XII p., 594 p.
Kiadói aranyozott, festett, díszes kötésben. (Barna egészvászon). Régi könyvtári pecsétekkel.
4000 Elkelt/Sold
342
Az Osztrák - Magyar Monarchia írásban és képben.

XI. kötet. Csehország (I. rész).
Bp., 1894. M. Kir. Államnyomda. XII p., 612 p.
Kiadói aranyozott, festett, díszes kötésben. (Barna egészvászon).
5000Nem kelt el
343
Az Osztrák - Magyar Monarchia írásban és képben.

XII. kötet. Csehország (II. rész).
Bp., 1896. M. Kir. Államnyomda. XII p., 680 p.
Kiadói aranyozott, festett, díszes kötésben. (Barna egészvászon).
5000Nem kelt el
344 ÖRKÉNY ISTVÁN
Lágerek népe.

I. kiadás!
Bp., 1947. Irodalmi és Művészeti Intézet. 190 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
345
Az ősi magyar hitvilág.

Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII. - XIX. századi művekből. Válogatta és szerkesztette: Diószegi Vilmos. /A magyar néprajz klasszikusai/.
Bp., 1978. Gondolat. 443 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
346
Palesztina földrajza.

Ford.: Dr. Márton Benő.
Bp., é. n. Gyermek és Ifjúsági Alija. 76 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
347
A Palócföldtől a Tiszáig.

Gasztronómiai barangolások Heves megyében. Szerk.: Kaposi Levente.
Bp., é. n. Pallas. 120 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
348 PAP JÁNOS
Az agyagipar.

Az agyagipar technológiája. A különböző agyagárúk gyártása. Nagyon ritka!
Bp., é. n. Lampel R. 96 p., 84 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
3000 Elkelt/Sold
349 PÁL JÁNOS DR. - VÁRADY JENŐ DR.
Magyar Lótenyésztés.

1945-1980. Dedikált!
Bp., 1980. Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat. Számozatlan!
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
350 PÁLOS KÁROLY DR.
Szegénység, szegénygondozás.

Dedikált! A " Hír" tekintetes szerkesztőségének.
Szombathely, 1934. Szerző kiadása. 160 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1800Nem kelt el
351
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank százéves története.

1841-1941. Mellékletekkel!
Bp., 1941. Posner. 253 p., 57 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
352 PETERSON R. T. - G. MOUNTFORT - P. A. D. HOLLOM
Európa madarai.

Magyar viszonyokhoz alkalmazta dr. Tildy Zoltán.
Bp., 1969. Gondolat. 355 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
353 PETŐFI SÁNDOR
János vitéz.

Bárdi Ödön könyvdíszeivel. Az 1845-ös Vahot Imre kiadás hű szövegközlése.
Bp., 1921. Rózsavölgyi és Társa. 100 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
354 PETROVICS EDE
A pécsi káptalani házak.

Gépelt! Készült 1000 pld.-ban!
Pécs, 1983. Janus Pannonius Múzeum. 102 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200Nem kelt el
355 PETTKÓ-SZANDTNER TIBOR
A magyar kocsizás.

Bp., 1931. Szerző (Bíró M. nyomda). 287 p., 2 sztl.lev.
A XIV. sz. melléklet hiányzik.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, gerince szakadt, ragasztott.
9000Nem kelt el
356 PÉTER ANTAL
Vágyódások.

Versek.
H. n., é. n. Mexicói Magyar Ref. Egyház. 61 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
357 PÉTER LÁSZLÓ
Mindörökké Szeged.

Válogatott írások. Dedikált!
Szeged, 1997. Argumentum Kiadó. 591 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
358 PÉTER LÁSZLÓ
Szeged.

Dedikált!
Bp., 1981. Panoráma. 215 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
359 PÉTER LÁSZLÓ
Szegedi ferencesek.

Szeged, 1991. Somogyi Könyvtár. 67 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
360 PFIZENMAYER E. W.
Kelet-Szibiria ősvilága és ősnépei.

Tudományos utazás a mammut-tetemek és az erdőlakó népek tanulmányozása végett. Átdolgozta: Cholnoky Béla. 83 képpel és 1 térképpel. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/.
Bp., é. n. Lampel R. 206 p.
Kiadói aranyozott, festett vászonkötésben.
1600 Elkelt/Sold
361 PICCARD, AUGUSTE
A tenger mélyén.

Ford.: Gáspár Ervin dr. Képekkel!
Bp., 1961. Gondolat. 290 p., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
362
Pierre Lescalopier utazása Erdélybe.

(1574). Közreadja: Benda Kálmán és Tardy Lajos. /Bibliotheca Historica/.
Bp., 1982. Európa - Helikon. 134 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
363 PINTÉR ANDRÁS
Kézi formázás.

/Ipari Szakkönyvtár/.
Bp., 1958. Műszaki. 146 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
364 PLATZ BONIFÁCZ DR.
Utazás a természetben.

Bp., é. n. Wodianer F. és Fiai. 179 p.
(Címlap hiányzik).
Amatőr kopott, sérült vászonkötésben.
1400 Elkelt/Sold
365
Polgári lakáskultúra a századfordulón.

Összeállította: Hanák Péter.
Bp., 1992. MTA Történettudományi Intézete. 226 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
366
Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1998.

Szerk.: Kovács Gergelyné és Bartók Ibolya.
Bp., 1999. Alapítvány kiadása. 271 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
367 PRECHTL ROBERT
Titánok bukása.

Egy korszak elmúlása A Titanic elsüllyedése és az azt megelőző 48 óra története.
Bp., 1938. Grill Károly. VIII p., 374 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2500 Elkelt/Sold
368 PUSKEL PÉTER
Arad marad.

Helytörténeti és dokumentumriportok, beszélgetések. Dedikált!
Arad, 1997. Alma Mater Alapítvány. 163 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
369 PUSKEL PÉTER
Arad Redivivus.

Helytörténeti és dokumentumriportok. Dedikált!
Arad, 1998. Alma Mater Alapítvány. 128 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
370 Q. G. LYN (KULIN GYÖRGY) - A. F. BIAN
Üzen a nyolcadik bolygó.

Kováts Albert rajzaival. Kulin György dedikációjával!
Bp., 1966. Magvető. 298 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban, szép állapotban.
2500 Elkelt/Sold
371 RABELAIS, FRANCOIS
Pantagruel.

Faludy György fordítása. Ritka!
Bp., 1948. Cserépfalvi. 304 p.
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban.
5000Nem kelt el
372 RADNÓTI MIKLÓS
Tajtékos ég.

Versek.
Bp., 1946. Révai. 114 p., 3 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
373 RADÓ POLIKÁRP - VARGA OTTO
A Biblia története a magyar nép számára.

I. rész: Az Ószövetség. II. rész: Az Újszövetség. Képekkel! A képeket J. Schnorr: " Bibel in Bildern" c. könyvéből vettük át.
Bp., 1938. Palladis. 446 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben, lapok foltosak.
2500Nem kelt el
374 RADÓNÉ KEMPNER MAGDA
Integrállények.

(Regény). /Korunk Könyvtára IV./. Az 1926-os kiadás reprint, hasonmás kiadása. Kiadta Vigh Csaba 10 pld.-ban.
Cluj - Kolozsvár, 1926. Korunk. 50 p.
Kiadói papírborítóban.
2500 Elkelt/Sold
375 RANSCHBURG JENŐ - POPPER PÉTER
Személyiségünk titkai.

Bp., 1978. RTV - Minerva. 229 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
376
Rákóczi Kiáltványa a keresztény világhoz a szabadságharc okairól és céljáról.

Bp., 1976. Szépirodalmi. 24 p., 2 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
377 RÁTH ARNOLD L.
A kísérleti természettan kézikönyve.

A középiskolák felsőbb osztályai számára. Dedikált!
Bp., 1886. Franklin. VI p., 324 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
378 RÉCZEY FERENC DR. - PEKÁRY DEGMAR - GONDI FERENC
Etikett - társasélet - protokoll.

A hazai és a nemzetközi érintkezés szabályai egykor és ma.
Bp., 1965. Minerva. 454 p.
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
379 RÉHON JÓZSEF
Tartós örömök, múló csalódások.

Dedikált!
Arad, 1997. Lutheranium Kft. 106 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
380 RITTLINGER, HERBERT
Kajakosok - előre!

Utazás gumisajkán a Kárpátokból a vad Kurdisztánba. Ford.: Félegyházy Endre. 34 képpel, 2 térképpel. /Világjárók/.
Bp., é. n. Franklin. 152 p., 2 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
800Nem kelt el
381 RÓBERT ANTAL
Új világ küszöbén.

Bp., 1934. Pátria. 64 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
382 ROBOTOS IMRE
Álruhás vallomások.

Karácsony Benő életműve. Dedikált!
Nagyvárad, 1998. Literator Kft. 152 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
383 ROCCAMBOLE, O.
Játék a tűzzel.

Ford.: Faragó Jenő. Ritka ponyvakiadás!
Bp., é. n. Turul. 128 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
384 RÓHEIM GÉZA
A Csurunga népe.

Képekkel!
Bp., 1992. Párbeszéd Könyvek. 331 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
385
Római regék és mondák.

Feldolgozta: Boronkay Iván.
Bukarest, 1988. Kriterion. 266 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
386 ROZSONDAI MARIANNE
A könyvkötés művészete.

/Műhelytitkok/.
Bp., 1983. Corvina. 45 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
387 S. TEODORESCU, MARIA HACIGHIANU
Gyümölcsitalok és gyümölcskészítmények.

Ford.: Keszi-Harmath Erzsébet.
Bukarest, 1968. " Ceres" Könyvkiadó. 162 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
388 SALGARI, EMILIO
Az alaszkai aranyásók.

Kalandos regény. Ford.: Zigány Árpád. A képeket rajzolta: A. Della Valle.
Bp., 1911. Athenaeum. 191 p.
Átkötött példány, az eredeti borító felhasználásával.
2000 Elkelt/Sold
389 SAMODAY LAJOS
Faszobrász szakrajz.

Megjelent: 200 pld.!
Bp., 1987. Műszaki. 195 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
390 SÁNDOR LÁSZLÓ
A gépkocsivezető kézikönyve.

276 ábrával.
Bukarest, 1960. Technikai Könyvkiadó. 279 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
391 SCHENK JAKAB
A madarak világának tanulmányozása.

/Kincsestár/.
Bp., 1931. Magyar Szemle. 79 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
392 SCHERZ EDE
A rádió humora.

Bp., 1931. Szerző. 96 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
393 SCHIMANEK EMIL
Hőmotorokkal végzett kísérletek.

Különlenyomat a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyének 1902-ik évfolyamából. Dedikált!
Bp., 1902. " Pátria" . 20 p., IV tábla.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
394 SCHLACHTA MARGIT
Elkapott sugarak.

Amerikában tett utazása élményeit írja le a szerző. Ritka!
Bp., é. n. A Testvér Szövetség. 107 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
395 SCHMID HUGO
Sebészeti műtéttan orvostanhallgatók és gyakorló orvosok számára.

A szöveg közé nyomtatott 341 ábrával.
Bp., 1891. Grimm Gusztáv. 862 p.
Amatőr kopottas félbőr kötésben, gerince szakadt.
3000Nem kelt el
396 SCHMIDT EGON
Hová mennek, honnan jönnek vándormadaraink?

Képekkel! Dedikált!
Bp., 1974. Natura. 196 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
397 SCHOLTZ KORNÉL DR.
Gyakorlati szemészet.

Orvosok és orvostanhallgatók számára.
Bp., 1918. Franklin. 342 p.
Amatőr félvászon kötésben.
2500Nem kelt el
398 SCHÖPFLIN ALADÁR
Ady Endre.

" Az első őszinte Ady-életrajz" .
Bp., 1934. Nyugat. 214 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, papír védőborítóban.
1600 Elkelt/Sold
399 SCHÖPFLIN ALADÁR
A magyar irodalom története a XX. században.

Bp., 1937. Grill Károly. 311 p.
Kiadói félbőr kötésben, gerincén kisebb sérülésekkel.
1000 Elkelt/Sold
400 SCHULHOF BELLE
Budapest/New York.

Egy impresszárió a zenei világban.
Bp., 1990. Cserépfalvi. 256 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
401 SCHULHOF IZSÁK
Budai Krónika.

(1686). Héberből fordította: Jólesz László. /Bibliotheca Historica/.
Bp., 1981. Magyar Helikon. 103 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
402 SCOTT F. ROBERT
Angolok a Déli Sarkvidéken.

Átdolgozta: Halász Gyula. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/.
Bp., 1911. Lampel R. 298 p., 1 térkép.
Kiadói aranyozott, festett vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
403 SIK SÁNDOR
Áldás.

Bp., 1963. Szent István Társ. 214 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
404 SIKOTA GYŐZŐ DR.
Herend porcelánművészete.

Bp., 1976. Műszaki. 238 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2400 Elkelt/Sold
405 SINKA ISTVÁN
Denevérek honfoglalása.

Fáy Dezső rajzaival. Dedikált!
Bp., 1941. Bolyai Akadémia. 96 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, borítón fölül kis hiánnyal.
2500 Elkelt/Sold
406 SINKA ISTVÁN
Himnuszok Kelet kapujában.

Szeghalom, 1933. Péter András Reálgimnázium. 80 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
407 SINKA ISTVÁN
Mesterek utcája.

Bp., 1967. Magvető. 246 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
408 SISA BÉLA
Száz fénykép - száz népi műemlék.

Fotónapló a Kárpát-medence népi építészeti emlékeiről. /Fekete Könyvek 8./.
Békéscsaba, 1987. Megyei Tanács VB. 126 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
409 SISKIN, A. F.
A marxista etika alapjai.

Ford.: Székely Andorné.
Bp., 1964. Kossuth. 547 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
410 SOÓS IMRE DR. - SZŐKEFALVI-NAGY ZOLTÁN DR.
Az első magyarországi " Timsógyár" .

/Separatum/.
Eger, 1967. Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei. 371 p. - 403 p.-ig.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800Nem kelt el
411 SUGÁR ISTVÁN
Szigetvár és viadala.

Képekkel!
Bp., 1976. Zrínyi. 227 p., 2 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1400Nem kelt el
412
Sumir - Mahgar kérdések és feleletek és a " Quo Vadis Mahgar.?" vitairat.

Toronto, 1972. Kőrösi Csoma Sándor Társaság. 32 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1300 Elkelt/Sold
413 SURÁNYI JÁNOS
A kukorica és termesztése.

71 ábrával.
Bp., 1957. Akadémiai. 279 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1200Nem kelt el
414 SÜKÖSD MIHÁLY
Hippivilág.

Képekkel!
Bp., 1979. Kozmosz Könyvek. 139 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
415 SYLVESTER JÁNOS
Új Testamentum.

Újsziget 1541. Hasonmás kiadás!
Bp., 1960. Akadémiai. 4 sztl.lev., 207 lev., 1 sztl.lev., 158 lev., 14 sztl.lev.
Kiadói dombornyomásos bőrkötésben.
6000Nem kelt el
416 SZABÓ GUSZTÁV
A vasúti járművek mozgásának elemzése.

Tekintettel a nyugodt járás feltételeire. Aláírt!
Bp., 1908. " Pátria" . 72 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
417 SZABÓ GYÖRGY
Európai mitoszok és mondák.

Mitológiai kislexikon. /Kriterion Kézi Könyvek/.
Bukarest, 1977. Kriterion. 165 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
418 SZABOLCSI BENCE
Bartók Béla élete. Bartók Béla élete képekben.

Bp., 1958. Zeneműkiadó. 35 p., 118 képpel.
Kiadói kartonkötésben.
800Nem kelt el
419 SZALAY LÁSZLÓ
Barátunk és ellenségünk az állat.

Bp., 1943. Kir. Magy. Egy. Ny. 251 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
420 SZALONTAI BARNABÁS
Kerámia a nyírbátori paraszti háztartásban.

Képekkel! Megjelent 1200 pld.!
Debrecen, 1970. Kossuth L. Tud. Egy. 241 p.
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
421 SZEDER - VARGA
Hajrá Honvéd!

Bp., 1970. Zrínyi. 190 p., 4 sztl.lev.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben. Gerincén kisebb sérüléssel!
800 Elkelt/Sold
422 SZEKERES JÓZSEFNÉ DR.
100 diétás recept és étrend.

Bp., 1934. Cserépfalvi. 107 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
423 SZEMJONOV, JURI
Szibéria meghódítása.

Ford.: Nyíreő Éva. 26 képpel és 2 térképpel. /Ismeretlen világok/.
Bp., é. n. Athenaeum. 341 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1200Nem kelt el
424 SZENCI MOLNÁR ALBERT
Discursus de summo bono.

(Értekezés a legfőbb jóról). Sajtó alá rendezte: Vásárhelyi Judit.
Bp., 1975. Akadémiai. 537 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
425 SZEPES MÁRIA
Varázstükör.

Ezoterikus regény. Dedikált!
Bp., é. n. Göncöl Kiadó. 226 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
426 SZEPSI CSOMBOR MÁRTON
Europica Varietas.

Bp., 1979. Szépirodalmi. 329 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
427 SZÉCHENYI ISTVÁN
A magyar közlekedési ügyről.

/Tudománytár Füzetek/.
Bp., 1987. Könyvértékesítő Vállalat. 134 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
428 SZÉCHENYI ISTVÁN
Ein Blick auf den anonymen " Rückblick" welcher für einen vertrauten Kreis in verhältnissmässig wenigen Exemplaren im Monate October 1857, in Wien erschien.

I. kiadás! Von einem Ungarn.
London, 1859. K. n. VI p., 514 p.
Amatőr félvászon kötésben.
9000 Elkelt/Sold
429 SZÉKELY BÉLA
Az antiszemitizmus és története.

Ritka!
Bp., é. n. " Tábor" . 382 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kopott vászonkötésben, gerince szakadt!
3000Nem kelt el
430
A székely művelődés évszázadai.

Szerk.: Balás Gábor.
Bp., 1987. Panoráma. 281 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800Nem kelt el
431
Széki népmesék.

Gyűjtötte, sajtó alá rendezte: Nagy Olga.
Bukarest, 1976. Kriterion. 477 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
432 SZILÁGYI ISTVÁN
Kálváriák.

Képekkel!
Bp., 1980. Corvina. 143 p.
Kiadói ill., fóliázott kartonkötésben.
1200Nem kelt el
433 SZINETÁR GYÖRGY
Az első lépés.

Elbeszélések. Würtz Ádám rajzaival.
Bp., 1960. Móra. 197 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
900Nem kelt el
434 SZINNYEI FERENCZ DR.
Bacsányi János (1763-1845).

/Magyar Történeti Életrajzok/.
Bp., 1904. Magyar Történelmi Társulat. 1 tábla, 210 p.
Amatőr félvászon kötésben, márványozott lapszélekkel.
2600 Elkelt/Sold
435 SZIRMAI REZSŐ
Mussolini, Kemál, Sztálin és a többiek.

Aláírt! Számozott: 100/XXXII.
Bp., 1935. Viktória. 226 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
436 SZKREBICKÍJ G. - CSAPLINA V.
Ébred az erdő.

A vadon élete. Ford.: Magos László. Rajzolta: Csergezán Pál.
Bp., 1950. Uj Magyar Könyvkiadó. 94 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben, kötése meglazult.
1100Nem kelt el
437 SZOMJAS-SCHIFFERT GYÖRGY
Hajnal vagyon, szép piros.

Énekes várvirrasztók és órakiáltók. Dedikált! Ritka!
Bp., 1972. Magvető. 222 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2000 Elkelt/Sold
438
A Szovjetúnió a békéért és a haladásért.

Bp., 1950. A Honvédelmi MInisztérium Politikai Főcsoportfőnöksége. 208 p.
Kiadói vászonkötésben, aranyozott, tűzzománcos bronz címerdíszítéssel.
800 Elkelt/Sold
439
Sztálin rövid életrajza.

A moszkvai Marx - Engels - Lenin Intézet kiadása alapján! Ritka kiadás!
H. n., 1944. Kommunisták Magyarországi Pártja. 71 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1800Nem kelt el
440 SZTÁLIN
A leninizmus kérdései.

Hatodik kiadás. " Eredményes munkáért" bejegyzéssel!
Bp., 1952. Szikra. 791 p.
Kiadói festett vászonkötésben.
1000Nem kelt el
441 SZÜCS GYÖRGY
Krivátsy-Szűts György és a Műbarát.

Békéscsaba, 1999. Tipografika. 104 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
442
Szür Szabó József karikatúrái.

Bp., 1964. Képzőművészeti Alap.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
443 TABÉRY GÉZA
A Csucsa-i kastély.

Emlékezés a költő hitvesére és egy költő-miniszterre.
Nagyvárad, é. n. Erdélyi Egyetemes Könyvtár. 72 p., hátsó szennylap hiányzik.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
444 TAKÁCS BÉLA
Comenius sárospataki nyomdája.

/A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei/. Készült 800 pld.-ban!
Sárospatak, 1958. Balassa Iván. 112 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
445 TAMÁSI ÁRON
Ábel Amerikában.

Bp., é. n. Genius. 248 p.
Kiadói festett, ill. vászonkötésben.
800Nem kelt el
446 TAMÁSI ÁRON
Kikelet.

Válogatott elbeszélések.
Bp., 1949. Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat. 366 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
447 TARDOS BÉLA
Sportrepülőknek a légkörről.

Bp., é. n. Magyar Repülők Szövetség. 336 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
448 TARDY LAJOS
Régi magyar követjárások Keleten.

/Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 11./. Dedikált!
Bp., 1971. Akadémiai. 221 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban, gerince szakadt.
1400 Elkelt/Sold
449 TAYLOR M. M.
A kannibálok földjén.

Barangolás Pápua szívében. Ford.: Halász Gyula. 67 képmelléklettel és térképpel. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/.
Bp., é. n. Lampel R. 188 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott, festett vászonkötésben.
2000Nem kelt el
450 TÁRGYIK SÁNDOR - NAGY LÁSZLÓ
Hidegkonyha receptkönyv és technológia.

Képekkel!
Bp., 1963. Közg. és Jogi. 455 p.
Kiadói, kissé kopott egészvászon kötésben.
2400 Elkelt/Sold
451 TELEPY MARCELL - HUTYRA G. ZOLTÁN
A szentmártoni tanya, rendház - kastély - templom és község, valamint a Félix-fürdő története.

Képekkel!
Nagyvárad, 1997. Premontrei Öregdiákok Egyesülete. 118 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
452 TERNOVA, H. DE
Nem voltam kalandor.

(Légiós kalandregény!). Ritka!
Bp., é. n. Hindy András. 269 p., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, gerincén kisebb hibával, ill. kissé viseltes papír védőborítóban.
2500 Elkelt/Sold
453 TERSÁNSZKY J. JENŐ
Egy ceruza története.

I. kiadás! Regény.
Bp., 1948. Révai. 167 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. szakadt papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
454 TÉRKÉP! DR. KOGUTOWICZ KÁROLY
Iskolai Atlasza.

VIII. kiadás.
Bp., é. n. M. Kir. Honvéd Térképészeti Intézet. 36 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
2800Nem kelt el
455 TÉRKÉP!
Kárpátalja.

1:200 000.
M. Kir. Honvéd Térképészeti Intézet.
Hajtogatott, szép állapotban.
3000 Elkelt/Sold
456 THIESS, FRANK
Csuzima.

Egy tengeri háború regénye. Ford.: Salgó Ernő.
Bp., é. n. Athenaeum. 395 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500Nem kelt el
457 TILDY ZOLTÁN
Természetfényképezés.

Bp., 1964. Gondolat. 146 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
458 TOLDALAGHY PÁL
Im üdvözöllek.

Versek. Dedikált! " Kállay Miklósnak tisztelő híve. T. P." .
Bp,. é. n. Genius. 31 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
459 TOLNAI KÁLMÁN
Ételek vadontermő gombákból és erdei gyümölcsökből.

Bp., 1984. Népszava. 299 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
460 TOLNAI KÁLMÁN
Horgászok és vadászok szakácskönyve.

Bp., 1979. Táncsics. 327 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
461 TOLNAI KÁLMÁN
Szomszédaink asztalánál.

Bratislava, 1986. Práca. 200 p., 36 p. ábra.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1300Nem kelt el
462 TOMCSA SÁNDOR
Tinta és tus.

Szatírikus novellák és karcolatok. Rajzokkal! Megjelent 800 pld.!
Marosvásárhely, 1959. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. 146 p., 2 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
463 TONELLI SÁNDOR
Az emberi civilizáció kezdetei.

A képeket Cs. Sebestyén Károly rajzolta.
Bp., 1936. Rózsavölgyi és Társa. 200 p.
Fűzve, kiadói, kissé kopott, ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
464 TORDAY LAJOS
Megemlékezés Japánról.

Bp., 1937. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. 38 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1800Nem kelt el
465 TÓTH ALADÁR
Liszt Ferenc a magyar zene útján.

Bp., 1940. Magyar Kórusművek. 43 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
466 TÓTH ISTVÁN
Mezőhegyes 200 éve.

Bp., (1984.) Okisz Labor ny. 156 p.
Kiadói kartonkötésben.
1200Nem kelt el
467 TÓTH SÁNDOR
Kurucz krónikák.

II. Rákóczi Ferenc korából. Pataky László tizenkilencz rajzával.
Bp., 1896. Eggenberger. 200 p.
Kiadói kopottas félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
468 TOWER VILMOS
Amit Napoleon életrajzai elhallgatnak.

Rákospalota, 1937. Szalézi Művek. 213 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
469
Török Erzsi szakácskönyve.

A kiváló népdalénekes szakácskönyve. Ritka!
Bp., 1959. Minerva. 134 p.
Fűzve, kiadói ill. (Würtz Á.) papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
470 TÖRÖK SOPHIE
Nem vagy igazi!

Bp., é. n. Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt. 191 p.
Kiadói foltos vászonkötésben.
800 Elkelt/Sold
471 TURÓS EMIL ÉS VENESZ JÓZSEF
Vad - Hal.

Bp., 1972. Corvina. 251 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2500 Elkelt/Sold
472
Ujságrajzok.

1919. Forradalmi szatíra az egykorú újságok rajzaiban. Ritka!
Bp., 1959. Képzőművészeti Alap. XI p., 97 rajz, 17 p. (Jegyzék).
Kiadói félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
473
Ungaria suis cum regibus compendio data, dum illustrissimus, Rev. ac comes Franciscus Barkoczi de Szala, . Theses universae philosophiae ex praelectionibus R. P. Emerici Tolvay.

Tyrnaviae, 1729. Typ. Ac. Soc. Jesu. 4 sztl.lev., 245 p.
Korabeli viseltes, szakadozott, gerincén hibás félbőr kötésben.
12000Nem kelt el
474 VADNAI LÁSZLÓ
Hacsek és Sajó a családról.

Bp., 1935. Hacsek és Sajó Könyvek kiadója. 110 p.
Fűzve, kissé viseltes állapotban, ill. papírborítóban.
3500 Elkelt/Sold
475 VAJDA PÁL
A százéves Lánchíd.

Bp., 1942. Orsz. Köműv. Tanács. 63 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. A borító sérült!
1800Nem kelt el
476 VAN DE VELDE, TH. H. DR.
A tökéletes házasság élettana és megvalósítása.

Ford.: dr. Feldmann Sándor. VIII ábrával.
Bp., 1930. Rozsnyai Károly. 358 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1400Nem kelt el
477 VAN LOON, H. W.
Nézz körül a Földön.

A földrajz kistükre. A szerző színes és egyszínű rajzaival. Ford.: Havas József.
Bp., é. n. Utazási Könyvek Kiadóhivatala. 440 p.
Kiadói kopottas, aranyozott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
478 VAS ZOLTÁN
Őfelsége szárnysegéde: Horthy Miklós.

Dedikált!
Bp., 1969. Szépirodalmi. 630 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
479 VÁGÓ GÉZA
Mózes.

A bibliai Mózes rekonstruált életének regénye öt könyvben. Dedikált!
Bp., é. n. Herkules kiadás. 190 p.
Fűzve, kiadói viseltes papírborítóban, hátsó borító hiányzik.
2200Nem kelt el
480 VÁRNAI ZSENI ÉS PETERDI MÁRIA
Mint viharban a falevél.

Bp., 1944. Szerző. 326 p.
Fűzve, kiadói viseltes, szakadt, ill. papírborítóban.
800Nem kelt el
481 VÁSÁRHELYI Z. EMIL
Erdélyi művészek.

Tanulmányok ma élő erdélyi magyar képzőművészekről. 64 műmelléklettel.
Kolozsvár, 1937. Erdélyi Szépmíves Céh. 134 p., LXIV p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
482 VERGILIUS, P. M.
Opera cum interpretatione et nonnulis notis P. Caroli Ruaei Soc. Jesu.

Tom I. Bucolica et Georgica. Tom II. VII. Libros priores Aeneidos. Tom III. V. Libros posteriores Aeneidos.
Tyrnaviae, 1735-36. Typ. Ac. per Leopoldum Josephum. 3 sztl.lev., 316 p., 475 p., 476 p. - 818 p., Exercitationes (819-874 p.-ig), Index (875-912 p.-ig).
Korabeli viseltes, szakadt bőrkötésben.
6000 Elkelt/Sold
483
Vérző Magyarország.

Második kiadás. Magyar írók Magyarország területéért. Szerk.: Kosztolányi Dezső. Jeges Ernő rajzaival.
Bp., 1928. Helios ny. 238 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
3000 Elkelt/Sold
484 VÉSZI ENDRE
Boldog grafikon.

Versek. Dedikált!
Bp., 1950. Révai. 114 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
3000Nem kelt el
485 VIESZT ZOLTÁN
Csak úgy a Föld körül.

52 képpel.
Bp., 1942. Dr. Vajna és Bokor. 195 p.
Kiadói vászonkötésben, gerincén kisebb hibákkal.
1600Nem kelt el
486 VIGH JÓZSEF
Rezzen a nád.

Bp., 1962. Sport. 113 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1800Nem kelt el
487 VITA ZSIGMOND
Jókai Erdélyben.

Bukarest, 1975. Kriterion. 285 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
488 WADDEL L. AUSTINE
A rejtelmes Lhassza és az 1903-1904. évi angol katonai expedició története.

Átdolgozta: Dr. Schwalm Amadé. 25 szövegképpel és 48 műmelléklettel. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/.
Bp., é. n. Lampel R. 287 p., 1 térkép (kihajtható).
Kiadói aranyozott, festett vászonkötésben.
2200 Elkelt/Sold
489 WASS ALBERT
Farkasverem.

Bp., é. n. A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete. 227 p.
Kiadói vászonkötésben, gerincén apróbb sérülésekkel.
1000Nem kelt el
490 WESSELÉNYI MIKLÓS BÁRÓ
A régi híres ménesek egyike megszűnésének okairól.

Bp., 1985. Mezőgazdasági Kiadó. 78 p.
Kiadói kartonkötésben.
800Nem kelt el
491 WESSELÉNYI MIKLÓS
Teendők a lótenyésztés körül.

Hasonmás kiadás!
Bp., 1985. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium. 71 p.
Kiadói kartonkötésben.
800Nem kelt el
492 WÉBER SAMUEL
A késmárki vértanúk.

Ritka!
Eperjesen, 1908. Kósch Árpád. 24 p.
Tűzve, kiadói, kissé viseltes papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
493 WILD LAJOS DR.
Tizenöt év Braziliában.

Képekkel!
Arad, 1936. " Vasárnap" . 143 p., 1 térkép.
Fűzve, kiadói ill., hátsó borítóján foltos kartonkötésben.
2200 Elkelt/Sold
494 WILLE, H. H.
A kocsitól a gépkocsiig.

Ford.: Dr. Auer Kálmán.
Bp., 1967. Táncsics. 228 p.
Kiadói vászonkötésben.
1500Nem kelt el
495 WORTHINGTON
Körforgószivattyúk.

41. sz. katalógus.
Bp., 1909. Athenaeum. 95 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200Nem kelt el
496 WOYTS, JOHANN JACOB
Abhandlung aller innerlichen und ausserlichen Kranckheiten.

In zwey Theilen. Nem kollacionált!
Leipzig, 1753. bey Friendrich Landischens Erben. 1 metszet, 5 sztl.lev., 112 p., 20 sztl.lev.
Kiadói szakadt bőrkötésben, lapok egy részén sárfoltokkal, két levél fordítva van bekötve.
40000Nem kelt el
497
Ybl Miklós építész.

1814-1891. A Hild - Ybl Alapítvány kiállítása a Budapesti Történeti Múzeumban. 1991. dec. - 1992. márc. Válogatta: Gerle János. Hirdetésekkel!
Bp., 1991. Hild - Ybl Alapítvány. 279 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2400Nem kelt el
498 YESUDIAN, SELVO RAJA
Mi a jóga?

Ford.: vitéz Neszthyné Haich Erzsébet. Képekkel!
Bp., é. n. Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt. 1 tábla, 223 p.
Kiadói félvászon kötésben.
3000Nem kelt el
499 ZAKARIÁS G. SÁNDOR
Budapest.

/Magyarország Művészeti Emlékei 3./.
Bp., 1961. Képzőművészeti. 237 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
2000 Elkelt/Sold
500
Zrínyi Miklós hadtudományi munkái.

Ritka!
Bp., 1957. Zrínyi. 494 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
4500Nem kelt el