Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

160. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) LEVELEZÉSI árverés


Idõpontja: 2013-01-17 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1
1168 latin közmondás gyüjteménye.

A közmondás nyelvtani alkalmazásban a latin nyelv elemi oktatásában. Szerk. Wiegand Károly és Czanyuga József.
Pest, 1864, Lampel Róbert. I-XVII., 1 sztl. lev., 219 p., vízfoltos lapokkal.
Félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
2
A 25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat 25 éve.

Összeállította: Dr. Golenszky Kandid.
Bp., 1945, Egyetemi Nyomda. 264 p., XXIV. t.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
3 ABA IVÁN
A vásárhelyi remete.

(Bolyai János életregénye). Ill.: Végh Dezső.
Bp., 1955, Ifjúsági Könyvkiadó. 183 p., 5000 pld.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
4 ÁBEL JENŐ, DR.
Magyarországi humanisták és a dunai tudós társaság.

Értekezések a Nyelv- és Szép Tudományok Köréből VIII. kötet VIII. sz.
Bp., 1880, MTA Könyvkiadó-hivatala. 125 p., 1 sztl. lev., felvágatlan, vízfoltos lapokkal.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
5 ÁBRÁNYI EMIL
Költeményei.

Bp., é.n., Singer és Wolfner. 317 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
6
Adomák és tanítómesék.

Kriza János kéziratos hagyatékából Tiboldi István gyűjtése.
Bukarest, 1988, Kriterion Könyvkiadó. 468 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, viseltes papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
7 ÁGOSTON PÉTER
A háború okozói.

II. kiadás.
Bp., 1919, Magyarországi Szocialista Párt. 238 p., kijáró lapokkal.
Fűzve, kiadói ill., viseltes, szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
8
Az állattenyésztés.

Szarvasmarha, juh, sertés és baromfi. Szerk.: Tormay Béla. Hivatalos jelentés a Párizsban 1878-ban tartott Egyetemes Kiállításról 9. füzet.
Bp., 1879, Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal. 99 p.,10 t., vízfoltos lapokkal.
Kiadói vászonkötésben.
2500Nem kelt el
9
Almanach 1911.

Szerk.: Sebők Zsigmond és Benedek Elek. A Jó Pajtás Könyvtára.
Bp., 1911, Jó Pajtás Kiadóhivatala. 160 p., vízfoltos lapokkal, helyenként ceruzás jelölésekkel.
Kiadói viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
10
Almanach 1922.

Gyoma 1921, Kner Izidor Könyvnyomtató. 96 p., vízfoltos lapokkal.
Hozzá: Kner Izidor könyvnyomtató kiadásában megjelent könyvek jegyzéke. 23 p., vízfoltos lapokkal.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1200Nem kelt el
11 ALPÁR ÁGNES
Régi idők színjátszói.

A Kisfaludy Színház Ó-Budán 1897. Helytörténeti Füzetek 1997. II. évf. 3 szám.
Bp., 1997, Óbudai Múzeum. 78 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
12
Alsórendű gerinctelen állatok.

(Héjjasok, puhatestűek, tüskésbőrűek, zsákállatok, mulluszkoideák, férgek, tömlőbelűek, és véglények). Ford.: Dr. Rátz István, Ifj. Dr. Entz Géza. Az állatok világa X.
Bp., 1907, Légrády Testvérek. I-XI., 837 p., 18 t.
Kiadói viseltes félbőr kötésben.
1200 Elkelt/Sold
13
Amatőr fényképezők tankönyve és lexikona.

Kezdőknek és haladóknak. Szerk.: Fehér Rezső. I. kiadás.
Bp., é.n., Fehér és Tsa. 144 p., 7 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
14 AMBRUS ZOLTÁN
Budapesti mesék.

Bp., 1908, Révai Testvérek. 362 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
15 ANTAL GÉZÁNÉ
Túl a palotákon.

Pesti riportok.
Bp., 1913, Dick Manó kiadása. 157 p., 1 sztl. lev.
Vászonkötésben, felkasírozott papírborítóval.
1000Nem kelt el
16 ANTAL, FREDERICK
Stílustörténet-kortörténet.

Művészet és elmélet. Ford.: Koós Anna.
Bp., 1979, Corvina Kiadó. 296 p., 88 old. képmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
17 ANTALL JÓZSEF
Modell és valóság I-II.

Bp., 1994, Athenaeum Nyomda Rt. 492 p., 2 sztl. lev.. 653 p., 4 t., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben.
1800Nem kelt el
18 ASCH, SCHALOM
Moszkva.

Ford.: Gergely Janka.
Bp., 1932, Káldor Könyvkiadóvállalat. 361 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1500Nem kelt el
19 ASZLÁNYI DEZSŐ
Világszerelem I.

Természet, filozófia.
Bp., 1910, k.n. I-VIII., 318 p., 1 sztl. lev., 2 t.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
20 AUGE, CLAUDE ET PAUL
Nouveau petit Larousse illustre: Dictionnaire encyclopedique.

Paris, 1958, Librairie Larousse. 179 p., 3 sztl. lev.
Vászonkötésben.
1000Nem kelt el
21 BADEN-POWELL, LORD
A tábornok, mint kém.

Baden-Powell Róbert lovag angol altábornagy vallomásai. Ford.: Dr. Mikes Lajos. A szerző eredeti rajzaival.
Bp., 1915, Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadóvállalat. 156 p., 1 sztl. lev., javított lapokkal.
Félbőr kötésben.
1000Nem kelt el
22 BAKTAY ERVIN
India I-II.

India múltja és jelene, vallásai, népélete, városai, tájai és műalkotásai.
Bp., é.n., Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. címkép,323 p., 40 old. képmelléklet. címkép, 324 p., 40 old. képmelléklet, 1 kihajtható térkép mell.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
23 BALLA ANTAL
Buda ostroma és elfoglalása 1686-ban.

Különlenyomat a Városi Szemle XXII. évfolyamából.
Bp., 1936, a szerző kiadása. 124 p., 1 kihajtható térkép mell.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
24 BÁRSONY ISTVÁN
Egy darab élet.

Az Érdekes Újság Könyvtára.
Bp., é.n., Érdekes Újság Kiadóhivatala. 195 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
25 BÁRSONY ISTVÁN
Este.

A Magyar Irodalom Jelesei. Egyetemes Regénytár.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 158 p., 1 sztl. lev. Hozzá: Pekár Gyula: Hatalom. II. kiadás. Bp., é.n., Singer és Wolfner. 144 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
26 BARTUCZ LAJOS
Fajkérdés - fajkutatás.

h.n., é.n., Magyar Könyvbarátok. 322 p., 1 sztl. lev., 8 old. képmelléklet.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
27 BAUM, FRANK L.
Óz, a csodák csodája.

Ford.: Beöthy Lydia. Róna Emy rajzaival.
Bp., é.n., Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. 189 p., 3 t., 1 sztl. lev., kijáró lapokkal.
Kiadói ill., viseltes félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
28
Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről.

Ford.: Szabó Károly. II. kiadás.
Pest, 1860, Ráth Mór. 90 p., 1 sztl. lev., vízfoltos lapokkal, helyenként ceruzás aláhúzásokkal.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
29 BENCZE IMRE-KATONA SÁNDOR
Francia föld - francia nép.

Bp., 1970, Gondolat. 309 p., 1 sztl. lev., 45 old. kép mell., helyenként tollas jelölésekkel.
Kiadói kartonkötésben, ill., szakadozott papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
30 BENEDEK MARCELL
Délsziget.

avagy a magyar irodalom története.
Bp., 1928, Révai. 375 p.
Vászonkötésben.
1000Nem kelt el
31 BEREGI ÁRMIN
Isten árnyékában I-II.

Bp., 1933, Lampel R. (Wodianer F. és Fiai). 242 p., VIII. t.. 251 p., 1 t.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
32 BERNSTEIN, EDUARD
Az orosz narancssárga könyv.

Diplomáciai okiratok gyűjteménye. Az államok között való tárgyalások 1914. július 10-23 és július 24 - augusztus 6 között. A világháború okiratai IV.
Bp., é.n., Népszava Könyvkereskedés. 48 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1200Nem kelt el
33 BÍRÓ BÉLA
Márkosfalvi Barabás Miklós önéletrajza.

Kolozsvár, 1944, Erdélyi Szépmíves Céh. 322 p., XX t., 1 sztl. lev., ceruzás jelölésekkel, széljegyzetekkel.
Kiadói ill. (Kós Károly), viseltes papírborítóban.
1200Nem kelt el
34 BLOCH IVÁN, DR.
Korunk nemi élete.

Tekintettel korunk műveltségére. VI. kiadás.
Bp., é.n., Dante. I-VIII., 684 p., 2 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
35 BODOR JÁNOS
Isten igéje a háború idején.

Egyházi beszédek az 1914-15-iki világháború alatt.
Debrecen, 1915, Hoffmenn és Kronovitz Könyvnyomda és Könyvkiadóhivatal. 188 p., 1 sztl. lev., helyenként ceruzás aláhúzásokkal.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
36 BOECLER, JOHANN HEINRICH
Jo. Henrici Boecleri in Hippoliti a Lapide dissertationem eDe ratione status in imperio nostro Romano-germanicoe animadversiones.

Argentorati-Strassburg, 1674, J. Staedelii. 12 sztl. lev., 235 p., 2 sztl. lev.
Pergamenkötésben.
5000 Elkelt/Sold
37 BOJKÓ BÉLA
Államkapitalizmus Magyarországon (1919-1945).

Bp., 1997, Püski. 163 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
38 BORI IMRE
Krúdy Gyula.

Újvidék, 1978, Forum Kiadó. címkép, 260 p., 2 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
39
Borsos Miklós üzenete 77 képben.

Bp., 1994, Dunakönyv Kiadó. 95 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
40 BÖLCSICS MÁRTA - CSORDÁS LAJOS
Budapest Krúdy-kalauz.

Budapest, ahogy Krúdy látta.
Bp., 2002, Helikon. 311 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
41 BRISITS FRIGYES
A ciszterci rend budapesti Szent Imre Gimnáziumának évkönyve.

Az 1940-41. iskolai évről, az iskola fennállásának XXIX. évében.
Bp., 1941, kiadta az intézet igazgatósága. 132 p., 1 kihajtható mell., 2 t.
Kiadói papírborítóban, kijáró könyvtesttel.
1000 Elkelt/Sold
42 BRISITS FRIGYES
A ciszterci rend budapesti Szent Imre Gimnáziumának évkönyve.

Az 1939-40. iskolai évről, az iskola fennállásának XXVIII. évében.
Bp., 1940, kiadta az intézet igazgatósága. 146 p., 3 t., 1 kihajtható mell.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
43 BRUUN. LAURIDS
Van Zanten kalandjai.

Ford.: Szinnai Tivadar. A regény mesterei.
Bp., 1926, Pantheon Irodalmi Intézet Rt. 174 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
44
Budapest die Stadt der Heilbäder.

h.n., é.n., Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság. 159 p.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban, félig kiszakadt könyvtesttel.
1000Nem kelt el
45
Budapesti utcajegyzék 1981.

Összeállította: Dr. Károly István.
Bp., 1981, Panoráma. 589 p., 1 sztl. lev., 1 kihajtható térkép mell.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
46 CANTU. CAESAR
Világtörténelem.

VI. kötet. VII. korszak. A VII. turini olasz kiadás után összeegyeztetve a VIII. kiadással.
Eger, 1866, Szent István Társulat. I-IV., 611 p., vízfoltos lapokkal.
Félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
47 CHYZER KORNÉL, DR.
Bártfa-fürdői emlékkönyv.

II. kiadás.
Eperjes, 1895, ID. Divald Károly Fényképész. címkép, 62 p., 1 sztl. lev., 1-7 t. (6. t. hiányzik!), XXVII t.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
4500 Elkelt/Sold
48
Cicero összes levelei I-VI.

Ford.: Fábián Gábor.
Pest, 1861-63, Emich Gusztáv. 319 p., 1 sztl. lev.. 266 p.. 330 p.. 403 p.. 298 p.. 346 p.
Kiadói viseltes, szakadozott, javított papírborítóban.
5500Nem kelt el
49
Címerrajzok.

5 db címerrajz: Reviczky, Rajcsányi, Divéky, Ujfalussy és Mattyasovszky család színes címerrajza. Akvarell, papír.

1800Nem kelt el
50 COMISSO, GIOVANNI
Velencei kémek.

Ford.: Szerb Antal és ifj. Pongrácz Alajos. Krisztinkovich Gabriella rajzaival.
Bp., 1943, Révai. 213 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
51 CORTI, EGON CäSAR, GRÓF
Erzsébet.

A királyné hátrahagyott iratai, leányának naplója és egyéb eddig ismeretlen naplók és feljegyzések alapján. Ford.: Dr. Turóczi-Trostler József, Farkass Jenő.
Bp., 1935, Révai. címkép, I-III., 459 p., 2 sztl. lev., 32 t.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
52
Czuczor Gergely költői munkái.

Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta: Zoltvány Irén. Magyar Remekírók 21.
Bp., 1903, Franklin-Társulat. címkép, 320 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
53 CSATKAI ENDRE
A soproni műgyűjtés története.

Bp., 1958, Múzeumok Központi Propaganda Irodája. 24 p., 4 sztl. lev.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
54
Csehszlovákia.

Ford.: Szombathy Viktor. Útikönyvek.
h.n., 1966, Panoráma. 423 p., 16 p., 48 old. képmelléklettel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
55 CSER M. MARGIT
Az Isteni Megváltó Leányai Szt. Margit Tanítónőképző Intézetének és a vele kapcsolatos gyakorló iskolának értesítője.

az iskola fennállásának 5. évében. 1936-37.
Bp., 1937, Isteni Megváltó Leányai Szent Margit Intézete. 87 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
56 CSER M. MARGIT
Az Isteni Megváltó Leányai Szt. Margit Tanítónőképző Intézetének és a vele kapcsolatos gyakorló iskolának értesítője.

az iskola fennállásának 6. évében. 1937-38.
Bp., 1938, Isteni Megváltó Leányai Szent Margit Intézete. 79 p., 3 t.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
57 CSERMELY GYULA
Egy asszonyi dokumentum, Amerikai párbaj.

elbeszélések.
Debrecen, 1918, Csáthy Ferencz M. Kir. Tudományegyetemi Könyvkereskedés. 122 p., 2 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
58 DÁN FRANCISKA
A gondos háziasszony.

II. kiadás.
Bukarest, 1957, Technikai Könyvkiadó. 403 p., helyenként ceruzás és tollas jelölésekkel. Hozzá: Főzőkanállal hazán kívül. A Magyar Konyha ünnepi kiadványa. Összeállította: Lénárt Vera, Pákozdi Judit. Ill.: Réber László. Bp., 1985, IPV. 170 p., 3 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
59 DÁN OFRY
A jom kipuri háború.

II., bővített kiadás.
Tel-Aviv, 1974, Zohar Publishing Co. Ltd. 391 p.
Vászonkötésben, eredeti borító bekötve.
1500 Elkelt/Sold
60 DANIELIK JÁNOS
A történet szelleme.

történet-bölcselmi értekezés.
Pest, 1857, Herz János. I-IV., 138 p., 1 sztl. lev., vízfoltos lapokkal.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
61 DARNAY KÁLMÁN
Testőrszerelmek.

Regényes korrajz Kisfaludy Sándor életéből. Magyar Írások. II. kiadás.
Bp., é.n., Pantheon Irodalmi Intézet Rt. címkép, 295 p., 9 t.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
62 DARVAS JÓZSEF
A törökverő.

Bp., 1938, Dante. címkép, I-XVI., 352 p., 1 t., 1kihajtható térkép.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
63 DAUDET, ALPHONSE
Numa Roumestan - Tartarin.

Ford.: Fáy J. Béla.
Bp., 1904, Révai Testvérek. 348 p., érvénytelen könyvtári bélyegzőkkel.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
64
De Jesus Christ, qu il est le messie et le vrai Dieu. En quatre sermons. Pronocez a? La Haye les derniers dimanches des mois de fevrier, de mars, d avril & de may de l anne?e 1692.

A La Haye, 1692, Abraham Troyel. 4 sztl. lev., 213 p., 3 sztl. lev.
Korabeli viseltes, bordázott bőrkötésben.
5000Nem kelt el
65 DEKOBRA, MAURICE
A szerelem vámszedői.

ford.: Unghváry Emil.
Bp., 1937, Nova Irodalmi Intézet. 188 p., 2 sztl. lev., vízfoltos lapokkal.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
66 DÉR FERENC
A Nagy Imre vonal.

Dokumentumválogatás.
h.n., 1989, Reform Lap- és Könyvkiadó Rt. 343 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. (Kun Gábor) fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
67 DISNEY, WALT
Pinokkio.

Egy élő fabábú csodálatos kalandjai. A Walt Disney Stúdió szövegével és képeivel. Ford.: Pálföldy Margit.
Bp., é.n., Palladis Rt. 48 p.
Kiadói ill., viseltes, gerincsérült félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
68 DÓKA KLÁRA
A pest-budai céhes ipar válsága (1840-1872).

Bp., 1979, Akadémiai Kiadó. 237 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1300 Elkelt/Sold
69 DONALD, ROBERT SIR
Trianon tragédiája.

Magyarország szózata az emberiséghez.
Bp., é.n., Magyar Revíziós Liga. 262 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes, szakadozott papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
70 DOROSMAI JÁNOS
Mesék, aforizmák.

Sopron, 1943, Nagykőrösi Arany János Társaság kiadása. 456 p., 2000 pld.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
71 DOYLE, CONAN A.
A megrontó szemek. Az archangeli hajós.

Ford.: Dr. Reich Milton Oszkár.
Bp., é.n., Eggenberger-féle Könykiadóvállalat. 80 p., 1 sztl. lev.
Kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
72 DRAGANAU, TUDOR
La Doctrine Juridique de la Couronne Hongroise.

Bibliotheca Rerum Transsilvaniae IV.
Sibiu, 1944, Centrul de Studii si Cercetari Privitoare la Transilvania. 79 p., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
73 EDDINGTON, ARTHUR, SIR
A természettudomány új útjai.

Ford.: Dr. Donhoffer Szilárd.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. címkép, 311 p., IV t.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
74 EGYED ISTVÁN
Magyar jellem és magyar alkotmány.

Egyed István előadása az Országos Nemzeti Klubban 1941. március 19-én. Országos Nemzeti Klub Kiadványai 48.
Bp., 1941, Országos Nemzeti Klub. 21 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
75 ELEKES DEZSŐ
A mai Magyarország.

A második világháború és a párizsi békeszerződés következményei. Egyetemes Könyvtár.
Bp., é.n., Hungária Lloyd. 314 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
76
Az élő toll I-II.

Magyar írók korszerű írásai. Összeállították: Relle Pál, Fodor Tibor, Magyar Károly.
Bp., é.n., Tábor kiadása. 326 p., 1 sztl. lev.. 330 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
77 EMLÉKKÖNYV
A Klotild Szeretetház Egyesület Emlékkönyve.

Az egyesület félszázados fennállásának emlékére. 1876-1926. Szerk.: Dr. Szabó Árpád.
Bp., 1926, Athenaeum Rt. 66 p., 1 kihajtható mell.
Kiadói ill. (ifj. Richter), szakadozott, javított papírborítóban.
1500Nem kelt el
78
Emlékkönyv 1912-1937.

A Budapest Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola huszonötéves fennállása alkalmából kiadott. Szerk.: Geszler Ödön.
Bp., 1937, Budapest Székesfőváros kiadása. 164 p., 4 t., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
79 ENDRŐDI BÉLA
Tavaszi tojástánc.

Rajzolta: Mallász Gitta.
Bp., é.n., Hungária. 54 p., dedikált.
Kiadói ill., viseltes félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
80 ENDRŐDI SÁNDOR
Falusi álmok.

II. kiadás.
Bp., 1875, Zilahy Sámuel. 245 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
81 ENLIN, YANG
Japanische Farbholzschnitte.

Leipzig, 1981, VEB E. A. Seemann Verlag. 20 p., 12 színes fametszet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
82 ENZSÖL GYULA
A páncélelhárítás.

Bp., 1981, Zrínyi Katonai Kiadó. 159 p., 3 térkép, 2 kihajtható térkép mell., 16 old képmell., 3000 pld.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
83
Erdélyi finomságok.

Szász Mártonné Bene Ilonka receptjeiből.
h.n., 2004, Black & White Kiadó. 195 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
84 ERDEY PÉTER
A kurucok kincse.

Történeti regény. Ill.: Balázsfy Rezső. Friss Újság Színes Regénytára 9. sz.
Bp., é.n., Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. 92 p., 2 sztl. lev., felvágatlan.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
85
Erős várunk 1557-1993.

Kollégiumi emlékkönyv. Szerk.: Nagy Pál. A Kollégiumi Öregdiákok Baráti Körének kiadványa.
Marosvásárhely, 1993, Custos Kiadó. 230 p., 1 sztl. lev., 8 t.
Kiadói ill. (Simon Endre) papírborítóban.
1000Nem kelt el
86
Értesítő.

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztályából. XXVII. kötet. 1906. XXXI. évf.
Kolozsvár, 1907, Erdélyi Múzeum Egyesület. 187 p., X. t. Hozzá: Revue über den Inhalt des "Értesítő", Sitzungsberichte. 51 p.
Félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
87 ÉVKÖNYV
A kecskeméti Katona József Kör 1891-2-3-diki évkönyve.

Szerk.: Dr. Kovács Pál.
Kecskemét, 1893, Sziládi László. 109p., 1 sztl. lev.. 131 p.
Félvászon kötésben.
2000Nem kelt el
88 ÉVKÖNYV
A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság évkönyve 1914.

Szerk.: Dr. Lőví Ferencz, Dr. Schmidt Béla, Trózner Lajos.
Marosvásárhely, 1914, Kemény Zsigmond Társaság. 213 p., 1 sztl. lev.
Vászonkötésben, felkasírozott ill. papírborítóval.
1000Nem kelt el
89
Az ezeregyéjszaka legszebb meséi.

Az ifjúság számára átdolgozta: Kemény György.
Bp., é.n., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 148 p., 2 t., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1400 Elkelt/Sold
90 F. NAGY ANGÉLA
Gyümölcsből télen-nyáron.

Mini Magyar Konyha.
Bp., é.n., Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat. 93 p., 1 sztl. lev. Hozzá: F. Nagy Angéla: Befőzés télen-nyáron. Mini Magyar Konyha. Bp., é.n., Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat. 96 p. Hozzá: Zöldségek. 33 fajta zöldség ezerféle mártással. Bp., 1993, Delta 2000 Kiadó. 95 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
91 FALUSI LEVELEK.
A polgári házasságról.

Pest, 1868, Emich Gusztáv. 30 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
92 FARKAS PÁL
Sajómercse.

Fejezetek a község népéletéből. Folklór és Etnográfia 76.
Debrecen, 1993, k.n. 141 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
93 FARRÉRE, CLAUDE
Dax kisasszony.

Ford.: Czobor Ernő. A Kultúra Regénytára XXI.
Bp., 1921, Kultúra Könyvkiadó és Nyomda Rt. 286 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. (Szántó Lajos) papírborítóban.
1000Nem kelt el
94 FEKETE ISTVÁN
Zsellérek.

VI. kiadás.
Bp., é.n., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 334 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
95 FÉNYES LÁSZLÓ
Jókai Mór utolsó évei.

(Tanú-vallomások).
Bp., 1904, Lipinszky és Társa. 30 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
96 FÉNYES LÁSZLÓ
Jókai Mór utolsó évei körül.

Válasz Vészi Józsefnek.
Bp., 1904, Lipinszky és Társa. 31 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
97 FÉNYES SAMU
Karattyói legenda.

Wien, 1930, a szerző kiadása. 263 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
98 FINÁCZY ERNŐ, DR.
A franczia középiskolák múltja és jelene.

Bp., 1890, Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai). I-IV., 1 sztl. lev., 265 p., 1 sztl. lev., I-IV., I-III.
Vászonkötésben, felkasírozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
99 FISTEAG, ION, DR.
A szarvasmarha tenyésztése.

Fordította a kolozsvári Mezőgazdaságtudományi Intézet Magyar Tannyelvű Növénytermesztés Karának munkaközössége.
Bukarest, 1950, Állami Tudományos Könyvkiadó. 346 p., 3 kihajtható mell., 1 sztl. lev., 1500+100 pld.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
100 FLAMMARION, CAMMILE
Urania.

Ford.: Zempléni P. Gyula.
Bp., 1896, Minta-Antiquarium és Könyvkereskedés. 181 p., 1 sztl. lev.
Vászonkötésben.
1300Nem kelt el
101 FLEURON, SVEND
Tigrisivadék.

Egy macskacsalád regénye. Ford.: Z. Tábori Piroska.
Bp., 1930, Dante Könyvkiadó. 173 p., 1 sztl. lev.
Kiadói aranyozott, gerincsérült vászonkötésben.
1000Nem kelt el
102 FODOR SÁNDOR (S.) - BALÁS ÁRPÁD
Marosvásárhelyi útikalauz.

Marosvásárhely, 1996, Impress Kiadó. 139 p., mindkét szerző által dedikált.
Kiadói ill. (Dónáth György), viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
103 FOLYÓIRAT
A fény.

Művész fényképezési folyóirat. Szerk.: Hoffmann Viktor. VII. évf. 1 sz.
Bp., 1912, k.n. 2 sztl. lev., 24 p., 10 sztl. lev., kijáró lapokkal.
Kiadói ill. (Em. Margold) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
104 FOLYÓIRAT
Borsszem Jankó 1892.

XXV. évf. 2-52. sz.
Bp., 1892, k.n.
Félvászon kötésben.
8500 Elkelt/Sold
105 FOLYÓIRAT
Erdélyi Múzeum.

Szerk.: Benkő Samu, Dávid Gyula, Faragó József, Mócsy László. LV. kötet 1993. 1-2. füzet. LIII. kötet 1991. 1-4. füzet.
Kolozsvár, 1993, 1991, Erdélyi Múzeum Egyesület. címkép, 128 p.. 202 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
106 FOLYÓIRAT
Hídfő Könyvtár.

VII. évf. 3-4. sz.
London, 1972, k.n. 96 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
107 FOLYÓIRAT
Kis Újság.

A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt politikai napilapja.
I. évf. 1-2 sz.
Bp., 1956, Kis Újság. 4 p., 4 p.
1800Nem kelt el
108 FOLYÓIRAT
M. T. I. Világpolitikai dokumentáció.

1963. január-december.
h.n., é.n., k.n. 480 p. Hozzá: Világpolitikai Dokumentáció Névmutatója 1963. 38 p.
Nylon táblába zsinórral bekötve.
1000Nem kelt el
109 FOLYÓIRAT
Mi a stílus?

Építészeti és bútorstílusok. Áller Képes Családi Lapja 1925. 46. szám.
h.n., 1925, k.n. 46 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
110 FOLYÓIRAT
Szabadalmi Szemle.

Műszaki, iparjogvédelmi (szabadalmi védjegy- és mintaoltalmi) folyóirat. Szerk.: Török László. I. évf. I. sz.
Bp., 1910, k.n. 32 p., I-IV.
Tűzve, kiadói ill. (Smitz Lajos) papírborítóban.
1000Nem kelt el
111 FOLYÓIRAT
Történelmi Közlemények.

Abauj-Torna vármegye és Kassa múltjából. Szerk.: Dr. Czobor Alfréd, Kemény Lajos. III. évf. 1-4. sz.
Kassa, 1912, Kassai Könyvnyomda és Lapkiadó Rt. 64 p., 8 sztl. lev.. 66-128 p., 8 sztl. lev.. 130-192 p., 8 sztl .lev.. 194-255 p., 8 sztl. lev., kijáró lapokkal, ceruzás jelölésekkel, széljegyzetekkel.
Kiadói, szakadozott, viseltes, hiányos papírborítóban.
2200Nem kelt el
112 FORD, HENRY
Életem és működésem.

Átdolgozta és bevezető tanulmánnyal ellátta: Balla Antal.
Bp., 1926, Légrády Nyomda és Könyvkiadó Rt. címkép, 294 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
113 FOREL, AUGUST, DR.
A hypnotismus.

vagy a suggestió és a psychotherapia. Ford.: Herz Sándor, dr. VI., átdolgozott kiadás.
Losoncz, 1914, Kármán Zsigmond Bizománya. I-VIII., 309 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
114 FRAKNÓI VILMOS
Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-székkel I-II.

I.:A Magyar Királyság megalapításától a konstanczi zsinatig. II.: A konctanczi zsinattól a mohácsi vészig.
Bp., 1901-1902, Szent István Társulat tud és Irod. osztálya. I-XVI., 404 p.. I-IX., 489 p., 1 sztl. lev.
Vászonkötésben, felkasírozott papírborítóval.
1500Nem kelt el
115 FRÖHLICH JÁNOS
Detektívhősök.

Igaz történetek az életből.
Bp., é.n., Magy. Keresk. Közl. Hírlap- és Könyvkiadó-Vállalat. 240 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
116 FUNK OSZKÁR
Az Énekek Éneke allegorikus értelmezése a Midrásban.

(A pusztai vándorlással kapcsolatos agádák) Bölcsészdoktori értekezés.
Bp., 1940, a szerző kiadása. 35 p.,.
Kiadói viseltes papírborítóban, kijáró könyvtesttel.
1000 Elkelt/Sold
117 FUX KORNÉL - HÖLGYÉNÉ ANGELOTTI ZSUZSANNA
Magyar pénzérmék és papírpénzek.

Történelemszakköri Füzetek 14.
Bp., 1981, Tankönyvkiadó. 103 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
118 GAAL MÓZES
Szocziálista világ.

Megálmodott történet. Richter munkája után.
Bp., 1900, Franklin-Társulat. 87 p.
Kiadói viseltes, szakadozott, javított papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
119 GELENCSÉR JÓZSEF - LUKÁCS LÁSZLÓ
Fejér megye néprajza III.

Szép napunk támadt. A népszokások Fejér megyében. Ecsedi Mária rajzaival. Az István Király Múzeum Közleményei A. sorozat 30. szám.
Székesfehérvár, 1991, Papp Károly. 637 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800Nem kelt el
120 GERGELY MÁRTA
Gyárváros, előre!

Bp., 1950, Ifjúsági Könyvkiadó. 167 p.
Kiadói ill. (Repcze János) félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
121 GERŐ LÁSZLÓ
Eger.

Magyar Műemlékek.
Bp., 1954, Képzőművészeti Alap. 77 p., 1 sztl. lev., 44 old. képmelléklet.
Kiadói ill. (Csillag Vera), viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
122 GINK KÁROLY
Az én világom.

Bp., 1974, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 7 p., 100 t., I-XXII. t., 2 sztl. lev., 5000 pld.
Kiadói ill. (Gink Judit) fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
123 GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON
Utazás Itáliában.

Ford.: Bálint Aladár. Nagy Írók - Nagy Írások VIII.
Bp., 1922, Genius Könyvkiadó Rt. I-XIV., 419 p., 3 t., 122/1500 pld.
Kiadói ill. (Végh Gusztáv) félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
124 GÖRÖG FERENC, DR.
A magyar nemzet története I-II.

II. kiadás.
h.n., 1935, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. 416 p.
Ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
125 GRÓSZ LAJOS
A természet köréből.

Bp., é.n., Franklin-Társulat. 4 sztl. lev., 367 p., javított címlap.
Kiadói vászonkötésben, javított gerinccel.
1000Nem kelt el
126 GYALLAI DOMOKOS
Hívó Hegyek.

Bp., é.n., Stádium Sajtóvállalalat Rt. 272 p.
Kiadói ill., viseltes félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
127 GYENES LAJOS
A földgömb használata.

Globusgyakorlatok földrajzi szakkörök számára. Ill.: Gyenes Lajos, Kereszty Barna, Mózes Klára.
Bp., 1951, Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 135 p., 1 kihajtható mell.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
128
Gyermekvilág legszebb meséi I.

I. rész: Andersen legszebb meséi. II. rész: Anyuka tündérmeséi. III. rész: Tündérország legszebb meséi. Pályi Jenő rajzaival.
Bp., é.n., Nova. 72 p., 72 p., 72 p.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
129 GYÖNGYI IZSÓ
Színész.

Egy félszázadon át.
Bp., é.n., Hajnal kiadás. címkép, 219 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
130
Gyöngyök Pázmány Péter összes műveiből.

Gyűjtötte: Vargyas Endre.
Győr, 1867, Sauervein Géza. 398 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
131 GYÖRFFY ISTVÁN
Magyar falu, magyar ház.

Bp., 1943, Turul Kiadás. 231 p., LXIV. t., 1 kihajtható térképmell.,.
Kiadói félvászon kötésben.
2800Nem kelt el
132 GYULAI FERENC, DR.
A szinesfényképezés gyakorlata.

Fotóélet Nagykönyvtára 4 sz.
Bp., é.n., k.n. 102 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
133
Hadkiegészítési törvény.

S ennek végrehajtását tárgyazó hivatali ideiglenes oktatás 1864. évi július végéig kiadott pótrendeletekkel együtt.
Buda, 1864, M. Kir. Egyetem. 508 p., 1 kihajtható mell.
Vászonkötésben.
2200 Elkelt/Sold
134 HAIMAN GYÖRGY
A Kner család és a magyar könyvművészet 1882-1944.

Bp., 1979, Corvina. 66 p., 56 old. képmell., 9 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
135 HANSEN, ERIK
Az aranyfolyó országa.

Leidenfrost Sándor eredeti rajzaival.
Bp., 1923, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 128 p., javított, szakadozott lapokkal.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
136
Harc a lelkekért.

A pogány missiók ügyéről. Korda Könyvek 16. sz.
Bp., 1927, Korda Rt. 38 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
137 HARSÁNYI ZSOLT
Szólalj, szólalj, virrasztó! I-II.

Zrínyi, a költő, életének regénye.
Bp., é.n., Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. 283 p., 278 p., 1 sztl. lev.
Kiadói gerincsérült vászonkötésben.
1200Nem kelt el
138
Hatszáz magyar nemzeti dal.

szavalmányok és dalok gyűjteménye. IV. javított, bővített kiadás.
Bp., é.n., Méhner Vilmos. 688 p.
Kiadói ill. vászonkötésben.
2400Nem kelt el
139 HAVAS ISTVÁN
Virágköltemények.

Bp., 1925, Lampel R. Könyvkereskedése. 96 p., dedikált.
Félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
140 HAVAS ZSIGMOND
Az acélember.

Sebők Imre rajzaival.
Bp., é.n., Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. 126 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
141 HEDIN, SVEN
Pekingtől Moszkváig.

Ford.: Dr. Balassa József.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. címkép, 231 p., 1 kihajtható térkép mell.
Kiadói viseltes, aranyozott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
142 HEGEDŰS LÓRÁNT
Gróf Széchenyi István regénye és éjszakája.

Bp., é.n., Athenaeum. címkép, 324 p., 14 t., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban, hátlap leszakadva.
1000Nem kelt el
143 HELMECZI MIHÁLY
Berzsenyi Dániel versei.

II., bővített kiadás.
Pest, 1816, Trattne János Tamás. címkép, 203 p., 3 sztl. lev., I-XLIX., 1 sztl. lev.
Kiadói félbőr, gerincsérült kötésben.
1800 Elkelt/Sold
144 HETÉNYI IMRE, DR.
Amikor a rend őre voltam.

h.n., é.n., Pantheon. 272 p., 4 t.
Kiadói viseltes, félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
145 HETÉNYI IMRE, DR.
Egy magyar diák kalandjai Ázsiában.

Ill.: Sebők Imre.
Bp., é.n., Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. 125 p., 1 sztl. lev., kijáró lapokkal.
Kiadói ill. (K. Sávely) félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
146 HEVESI LAJOS
Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai.

ötödfél világrészben. VI. kiadás.
Bp., 1908, Franklin-Társulat. 311 p., ceruzás firkákkal, javított, vízfoltos lapokkal.
Kartonkötésben.
1000Nem kelt el
147 HEVESI SIMON, DR.
A causalitás válságáról.

Bp., 1938, a szerző kiadása. 29 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
148
Himnuszok könyve.

A keresztény himnuszköltészet remekei latinul és magyarul. Ford.: Sík Sándor.
Bp., 1943, Szent István Társulat. 543 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1200Nem kelt el
149 HOLLÁN HENRIK, DR.
A Rókus Kórház története.

Adatok és szemelvények a Szent Rókus Közkórház és fiókjai alapításának és fejlődésének történetéből.
Bp., 1967, Medicina Könyvkiadó. 234 p., 2 sztl. lev., 14 old. kép mell., 600 pld.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
150 HOLLÓK IMRE
Kivonat az 1834-ben megjelent rozsnyó egyházi töredékekből.

Esztergom, 1865, Horák Egyed. 48 p., 2 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
151 HONNEF, KLAUS
Andy Warhol 1928-1987.

Tucatáruból műalkotás. Ford.: Hernádi Miklós.
h.n., 1994, Benedikt Taaschen / Kulturtrade. 95 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
152 HORN JÁNOS
Törpe- és alakfák nevelése és nyesése.

Növényvédelem és Kertészet Könyvtára V.
Bp., 1935, Növényvédelem és Kertészet kiadása. 70 p., 3 sztl. lev. Hozzá: Horn János: Gyümölcsfák nyesése. Növényvédelem és Kertészet Könyvtára II. Bp., 1934, Növényvédelem és Kertészet kiadása. 63 p., 2 sztl. lev. Hozzá: Dr. Urbányi Jenő: Gyümölcsfák betegségei. II. kiadás. Növényvédelem és Kertészet Könyvtára I. Bp., 1935, Növényvédelem és Kertészet kiadása. 61 p., 3 sztl. lev. Hozzá: Köveskáli Győrffy Jenő: Gyümölcsfák rovarkártevői. Növényvédelem és Kertészet Könyvtára VIII. Bp., 1935, Növényvédelem és Kertészet kiadása. 61 p., 2 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
153 HORVÁTH ELEK - TÓTH ENDRE
Pápa útikalauz.

Pápa megyei város múltja, jelene és környéke. Pápa ismertető leírása. Jókai Reprint 11.
Pápa, 1936, Főiskolai Nyomda. Reprint: Pápa, 1999, Jókai Mór Városi Könyvtár. I-VII., 186 p., 16 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
154 HORVÁTH JENŐ
A 250 éves Budapesti Királyi Egyetemi Katholikus Gimnázium 1687-1937.

bp., 1937, a szerző saját kiadása. 300 p., 2 t., vízfoltos lapokkal.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1200Nem kelt el
155 HORVÁTH ZOLTÁN - NÉMETH ANDOR
A kegyenc.

(Gróf Teleki László élete).
Bp., é.n., Pantheon. 227 p.
Kiadói viseltes, javított papírborítóban.
1000Nem kelt el
156 HUSZTY, STEPHANUS
Jurisprudentia Practica seu commentarius Novus in Jus Hungaricum.

Agriae-Eger, 1758, Typis Francisci Antonii Royer, Episcopalis Typographi. javított előzék lap, 2 sztl. lev., 347 p., 1 kihajtható mell.. 476 p.. 128 p., 68 sztl. lev.
Korabeli viseltes, bordázott bőrkötésben.
5000 Elkelt/Sold
157
Implom József összegyűjtött kisebb írásai életművének bibliográfiája.

Összeállította és a kísérő tanulmányt írta: Draskovich József. Gyulai Füzetek 2.
Gyula, 1991, Békés Megyei Levéltár. 178 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
158 INTZE MIHÁLY
Vesselényi István halotti beszéde.

h.n., 1758, k.n. számozatlan oldalakkal.
borító nélküli füzet.
1500Nem kelt el
159
Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathenvereins 1910.

XXX. Jahrgang.
Hermannstadt, 1910, Selbstverlag des Siebenbürgischen Karpathenvereins. 4 sztl. lev., 181 p., 8 sztl. lev., 5 kihajtható mell.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1200Nem kelt el
160
Jalta és Szuez között.

1956 a világpolitikában. Világosság-füzetek.
Bp., 1989, Tudósítások Kiadó. 187 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
161 JARNÓ JÓZSEF
Magyar miniatűrök.

Magyar Írások.
Szeged, é.n., Pantheon kiadás. 146 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
162
Jelentés a M. Kir. báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet működéséről az 1936-1938 években. Összeállította: Dr. Fekete Jenő.

Bp., 1939, k.n. 62 p., I-III. t., 8 kihajtható mell.
Kiadói szakadozott papírborítóban.
1500Nem kelt el
163 JESZENSZKY ÁRPÁD
Déligyümölcsfélék termesztése hazánkban.

II., javított kiadás.
Bp., 1959, Mezőgazdasági Kiadó. 139 p., XIV. t.
Vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
164
Jézus születése napján.

Összeállította: Gombos Gyula. A Magyar Parasztszövetség Műsortára 1. Tiszteletpéldány.
Bp., 1945, Magyar Parasztszövetség Művelődési osztálya. 19 p.
Tűzve, kiadói viseltes, szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
165 JÓCSIK LAJOS
A Közép-Dunamedence közgazdasága.

Népkönyvtár 2. sz.
Bp., 1944, Magyar Élet. 429 p., 1 sztl. lev., helyenként ceruzás jelölésekkel, javított címlap.
Kiadói javított, viseltes kartonkötésben.
1000Nem kelt el
166 JÓKAI MÓR
Hétköznapok.

Jókai Mór Összes Művei VIII. kötet.
Bp., 1894, Révai. 270 p., 1 sztl. lev., kijáró címlap.
Kiadói félbőr kötésben.
1000Nem kelt el
167 JÓSIKA MIKLÓS
Sziklarózsa.

A Magyar Próza Mesterei.
Bp., 1929, Nemzeti Múlt Irodalmi Bizottság. 328 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
168 JUHÁSZ VILMOS - KOVÁCS GYÖRGY
Hősök, tudósok, emberek.

Az utolsó hetven év története 1860-1930.
Bp., é.n., Pantheon. 512 p.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
169 K. BENICZKY IRMA
A betegápolás könyve.

Az első segítség. sérülések, mérgezések. a betegségek külső tünetei. hogy kell bánni a betegekkel? Közhasznú Családi Könyvtár.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 119 p.
Kiadói ill., szakadozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
170 KAHLICH ENDRE-GY. PAPP LÁSZLÓ-SUBERT ZOLTÁN
Olimpiai játékok 1896-1976.

III., átdolgozott és bővített kiadás.
Bp., 1977, Sport. Címkép, 578 p., 23 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
171 KALABÉR LÁSZLÓ
Kézdimartonfalvától Új-Zélandig a madarak nyomában.

Brassó, 1997, Fulgur Kiadó. 158 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. (Zöldi Imre) papírborítóban.
1000Nem kelt el
172 KÁLLAY MIKLÓS
A legújabb líra a világirodalomban.

Kincsestár. A Magyar Szemle Társaság Kis Könyvtára 39. sz.
Bp., 1931, Magyar Szemle Társaság. 80 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
173 KALMÁR ZOLTÁN, DR. - MAKARA GYÖRGY, DR.
Ehető és mérges gombák.

V. kiadás.
Bp., 1981, Natura. 314 p., LXIV színes t., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
174 KAPOSSY LUCIÁN, DR.
Pápa város egyetemes leírása.

Reprint kiadás.
Pápa, 1989, Jókai Mór Városi Könyvtár. I-VII., 364 p., 2 sztl. lev., 2000 pld.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
175
Karácsonyra csodálatos élettitkok.

(szemelvények a "Weinachten" című Bietigheimben kiadott könyvből) Összeállította: id. Szeredai József. Az "Egyakol - Egypásztor" könyvtára 1 sz.
Szeged, é.n., Szűcs Nyomda. 109 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
176 KARINTHY FRIGYES
Tanár úr kérem.

képek a középiskolából. Vértes Marcel rajzaival.
Bp., é.n., Athenaeum kiadás. 151 p., 2 sztl. lev.
Vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
177
Kármán József és Berzsenyi Dániel.

Sajtó alá rendezte: Heinrich Gusztáv. Magyar Remekírók A Magyar Irodalom Főművei 9. kötet.
Bp., 1906, Franklin Társulat. címkép, 294 p., 1 sztl. lev., 1 kihajtható mell., érvénytelen könyvtári bélyegzőkkel.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
178
Kassa sz. kir. város tájékoztató kalauza.

Szerk.: Dr. Móricz József.
Kassa, 1939, a szerző kiadása. 32 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
179 KÁSZONI ZOLTÁN
Horgászkönyv.

Kriterion Kiskalauz.
Bucuresti, 1988, Kriterion Könyvkiadó. 333 p., 16 old. képmelléklet, 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes, ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
180 KATALÓGUS
Hafa.

Bp., 1935, k.n. 127 p.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
181 KATALÓGUS
Hermann Tonitz Kaffee-Reis-ÖleSüdfrüchte Delikatessen.

Triest, 1912, Hermann Tonitz. leporellós, számozatlan oldalakkal.

1500Nem kelt el
182 KATALÓGUS
Paul Hoffmann Fabrik Metrischer Masse und Gewichte und k. k. Decimal- und Centimal-Brückenwagen-Fabrik.

Wien, 1875, Paul Hoffmann. 16 p.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
3500 Elkelt/Sold
183 KATONA JÓZSEF - DÖMÖTÖR JÓZSEF
Magyar borok-borvidékek.

Bp., 1963, Mezőgazdasági Kiadó. 205 p., 1 sztl. lev., I-XIX t., több helyen szövegközti aláhúzásokkal.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
184 KAUSZ JÓZSEF
A véreskezű sajtó.

Hévízgyörk, 1937, a szerző kiadása. 63 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
185 KÁZMÉRI KÁRMÉR
Faraboni elefántja.

Bp., 1934, Adorján Testvérek Könyvkereskedése. 81 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
186 KELEMEN ATTILA
Kutyáskönyv.

Kriterion Kiskalauz.
Bukarest, 1986, Kriterion Könyvkiadó. 257 p., 48 old. képmell.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
187 KELEMEN ATTILA
Madaraskönyv.

Ill.: Bartha Tibor. Kriterion Kiskalauz.
Bukarest, 1978, Kriterion Könyvkiadó. 310 p., 28 old. képmelléklet, 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
188
Keletázsiai Művészeti Múzeum Kiállításai X.

Vezető a hátsó indiai és indonéziai kiállításhoz.
Bp., 1953, Magyar Nemzeti Múzeum. 22 p., 2000 pld.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
189 KEMÉNY JÁNOS
Kutyakomédia.

Az Erdélyi Szépmíves Céh 10 éves jubileumára kiadott díszkiadás.
Kolozsvár, 1934, Erdélyi Szépmíves Céh. 190 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
190
A keresztény művészet lexikona.

Szerk.: Jutta Seibert, a Herder Verlag lexikonszerkesztőségének közreműködésével. Ford.: Harmathné Szilágyi Anikó.
Bp., 1986, Corvina. 328 p., 32 old. képmelléklettel, 2 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800Nem kelt el
191 KEREZSY JENŐ
Bakócz Tamás egri püspök udvartartása és egyházmegyéje.

Művelődéstörténeti értekezések 39. sz.
Erzsébetváros, 1910, Lloyd Testvérek Könyvnyomdája. 96 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
192 KERTÉSZ JÁNOS, DR.
A habsburg irodalom bibliographiája 1218-1934.

Bp., 1934, Gergely R. Könyvkereskedő. I-VIII., 192 hasábszámozással.
Kiadói viseltes, szakadozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
193 KERTÉSZ MANÓ
Szállok az úrnak.

Az udvarias magyar beszéd története. Ill.: Reiter László.
Bp., é.n., Révai Kiadás. 214 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1200Nem kelt el
194 KÉZIRAT
Babits Mihály (1883-1941).

költő, író, műfordító német levelezőlapja autográf soraival Beck Ö. Fülöp (1873-1945) szobrász- éremművésznek. Feldafing, 1925. augusztus 25.

10000 Elkelt/Sold
195 KÉZIRAT
Füst Milán (1888-1967).

író, költő három oldalas autográf levele Beck Judit (1909-1995) festőművésznek. Bp. 1930. október 2.

8000 Elkelt/Sold
196 KÉZIRAT
Füst Milán (1888-1967).

író, költő levelezőlapja autográf soraival Beck Judit (1909-1995) festőművésznek. Bp. 1932. augusztus 18.

8000 Elkelt/Sold
197 KÉZIRAT
Füst Milán (1888-1967).

író, költő egy oldalas autográf levele Beck Judit (1909-1995) festőművésznek. Bp. 1930. november 19.

8000 Elkelt/Sold
198 KÉZIRAT
Füst Milán (1888-1967).

író, költő két oldalas autográf levele Beck Judit (1909-1995) festőművésznek. Bp. 1931. június 26.

8000 Elkelt/Sold
199 KÉZIRAT
Petrovics Elek (1873-1947).

művészettörténész, MTA tagja, a Szépművészeti Múzeum igazgatója (1935) autográf levele Beck Ö. Fülöp (1873-1945) szobrász- éremművésznek. Bp., 1906. XII. 20.

6000 Elkelt/Sold
200 KÉZIRAT
Rippl-Rónai József (1861-1927).

festőművész autográf sorai névjegykártyáján. (dátum nélkül).

10000 Elkelt/Sold
201 KLINDA PÁL, DR.
Budapesti Ranolder-Intézeti "Klára" R.K. Ipari Leányiskola évkönyve.

Az 1941-42. iskolai évről, az iskola fennállásának ötödik évében.
Bp., 1942, kiadta az intézet igazgatósága. 105 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
202 KNITTEL, JOHN
Abd-el-Kader.

Ford.: Száva István. Szép Írások XIV. kötet.
Bp., é.n., Bárd Ferenc és Fia. 352 p., kijáró lapokkal.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
203 KOLTAI VIRGIL, DR.
Széchenyi István gróf közgazdasági eszméi.

Magyar Kereskedők Könyvtára II. évf. 2 füzet.
Bp., é.n., Lampel Róbert. 90 p., 4 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
204 KOMSA ANNA
Szakácskönyv.

Bukarest, 1967, Meridiane Könyvkiadó. 380 p., 2 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
205 KORPONAY EDE, DR.
Mit tudsz az olajról?

II. kiadás.
Bp., 1943, a szerző kiadása. 207 p.
Kiadói ill. (Márton Lajos) papírborítóban.
1200Nem kelt el
206 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Káin.

I. kiadás.
Bp., 1918, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 144 p., vízfoltos, javított lapokkal.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
207 KOVÁCS ENDRE
Prága-Pozsony-Budapest.

h.n., 1941, Magyar Élet. 182 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Pérely Imre), viseltes, szakadozott, hiányos papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
208 KOVÁCS IMRE
A kivándorlás.

Szolgálat és írás munkatársaságának könyvei 6.
Bp., 1938, Cserépfalvi. 199 p.
Félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
209 KOVÁCSHÁZY VILMOS
Horgászbottal.

Keglevich Jenke rajzaival.
Bp., 1943, Dr. Vajna és Bokor. 225 p., 1 sztl. lev.
Papírborítóban.
1000Nem kelt el
210 KREMMER DEZSŐ, DR.
Apáczai Cseri János élete és munkássága.

Bp., 1912, Politzer Zsigmond és fia Könyvkereskedése. 203 p., 2 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1200Nem kelt el
211 KRISZTEN GYÖRGY
Szőlőlugas.

Rajzolta és fényképezte: Fehér Miklós. Kertünk, házunk, otthonunk.
Bp., 1975, Mezőgazdasági Kiadó. 141 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
212 KUBINSZKY MIHÁLY
Régi magyar vasútállomások.

Építészeti hagyományok.
Bp., 1983, Corvina Kiadó. 72 p., 24 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
213 KUNC ADOLF, DR.
Szombathely-Savaria-Monographiája I.

Szombathely, 1880, Bertalanffy József könyvnyomdája. 160 p., 1 t., 1 kihajtható térkép mell., felvágatlan, helyenként ceruzás jelölésekkel.
Vászonkötésben.
2400Nem kelt el
214 KÜRENBERG, JOACHIM VON
A kék gyémánt I-II.

Egy drágakő regénye. Ford.: Szerelemhegyi Ervin.
Bp., é.n., Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt. 494 p., 2 sztl. lev.
Kissé kopott félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
215 LAJTOS JÓZSEF
Gróf Migazzi Kristóf Antal váci püspöksége.

Bp., 1942, k.n. 110 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1300Nem kelt el
216
Latin nyelvtan.

Dr. Holzweiszig Frigyes rövid latin nyelvtana az egyes osztályok tananyagának megjelölésével. Ford.: Székely Ferencz. II. kiadás.
Bp., 1892, Franklin-Társulat. 271 p., javított címlap.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
217 LEIDENFROST GYULA
Rabok vagyunk vagy szabadok?

Az örökléstan vázlata.
h.n., é.n., Danubia. 272 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
218 LEM, STANISLAW
Asztronauták.

Ford.: Mészáros István. Ill.: Toncz Tibor.
Bukarest, 1957, Ifjúsági Könyvkiadó. 387 p., 4000 pld.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
219 LENARD, ALEXANDER
A római konyha.

Ford.: Tandori Dezső és Tandori Ágnes.
Bp., 1986, Magvető Könyvkiadó. 233 p., 3 sztl. lev. Hozzá: L. Bobrov-L. Tyerehina: 500 recept burgonyával. Ford.: Mészáros Ottóné Szenes Judit. III. kiadás. 249 p., 20 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
220 LENIN, N.
Állam és Forradalom.

Ford.: Rudas László.
Bp., 1919, a Kommunisták Magyarországi Pártának kiadása. 111 p.
Vászonkötésben, felkasírozott papírborítóval.
1000 Elkelt/Sold
221 LIGETI ERNŐ
Én jót akartam.

Ill.: Sarkady Sándor.
Szatmár, 1924, Szabadsajtó. 111 p., javított lapokkal, aláírt, 200 pld.
Gerincsérült vászonkötésben.
1000Nem kelt el
222 LIPPAY LAJOS
Három világrész partján.

Magyar Katolikus Írók Könyvei.
Bp., 1940, k.n. 276 p., 7 t.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
223 LÜBKE, WILHELM
Geschichte der Architektur I-II.

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. VI. javított, bővített kiadás.
Leipzig, 1884,1886, Verlag von E. A. Seemann. 676 p., foltos lapokkal, helyenként ceruzás jelölésekkel. I-XII., 572 p., helyenként ceruzás aláhúzásokkal.
Bordázott félbőr kötésben.
5500Nem kelt el
224
Magyar anekdotakincs I-VI.

Összegyűjtötte és magyarázza: Tóth Béla. Ill.: Mühlbeck Károly.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 399 p.. 384 p.. 398 p., 1 sztl. lev.. 384 p.. 375 p.. 376 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill., dombornyomásos, kissé kopott vászonkötésben.
8000Nem kelt el
225
Magyar munkástanácsok 1956-ban.

Dokumentumok. Sajtó alá rendezte: Kemény István és Bill Lomax. Adalékok az Újabbkori Magyar Történelemhez 5.
Párizs, 1986, Magyar Füzetek kiadása. 332 p., 2 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
226
Magyarország madarai.

Szerk.: Haraszthy László.
Bp., 1998, Mezőgazda Kiadó. 441 p., 3 sztl. lev., 74 old. képmelléklet.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
2800 Elkelt/Sold
227
Magyarország története képekben.

Szerk.: Kosáry Domokos. III. kiadás.
Bp., 1977, Gondolat. 749 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
228 MALONYAY DEZSŐ
Az a szamár Domokos, meg a másik.

Színes Könyvek.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 159 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
229 MALONYAY DEZSŐ
Mednyánszky.

Művészeti Könyvtár.
Bp., 1905, Lampel R. Könyvkereskedése. 127 p., 12 t.
Kiadói ill., dombornyomásos vászonkötésben.
2400Nem kelt el
230 MARSHALL TÁBORNAGY
Így győztünk...

George Marshall amerikai vezérkari főnök jelentése a hadügyminiszterhez az 1943. július1-től 1945. június 30-ig terjedő kétéves időszakról. Ford.: Éber Ernő.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 190 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
231
Maszk nélkül.

Rózsahegyi György színészkarikatúrái.
Bp., 1967, Pannonia Kiadó. 4 sztl. lev., 90 p., 1 sztl. lev., 4620 pld.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
232 MÁTÉ GÁBOR
Ízlésficam.

A giccs világa.
Bukarest, 1988, Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. 184 p., 8 old. kép mell., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. (Deák Beke Éva) kartonkötésben.
1000Nem kelt el
233 MATTYASÓVSZKY KASSZIÁN, DR.
Két hónapi vakáció.

(Egy diák naplója).
Győr, 1910, Győregyházmegye Könyvsajtója. 23 p.
Kiadói viseltes papírborítóban, kijáró könyvtesttel.
1200Nem kelt el
234 MÉCS LÁSZLÓ
Üveglegenda.

I. kiadás.
Bp., é.n., Athenaeum. 133 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
235 MEIER, GÜNTER
Porzellan.

aus der Maißner Manufaktur.
Berlin, 1985, Henschelverlag. 199 p.
Kiadói vászonkötésben, ill., szakadozott papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
236 MÉSZÁROS GYULA, DR.
Magyarországi kún nyelvemlékek.

Bp., 1914, k.n. 45 p.
Kiadói viseltes, javított papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
237 METSZET
Esztergom a Székesegyház teréről.

Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg. Vízfoltos.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange.
2200Nem kelt el
238 METSZET
Nagy-Ugróczi kastély.

Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg. Vízfoltos.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange.
2200Nem kelt el
239 METSZET
Trencsény.

Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg. Vízfoltos.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange.
2200Nem kelt el
240 METSZET
Vácz a Duna felől.

Ludwig Rohbock acélmetszete, Hunfalvy J. - L. Rohbock: Magyarország és Erdély eredeti képekben. című művében jelent meg. Vízfoltos.
Darmstadt, 1860, G. G. Lange.
2200Nem kelt el
241 MIHAJLIK, J. D.
A sólyom család.

Ford.: Kormos László.
Bp., 1975, Zrínyi Katonai Kiadó. 261 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
242 MIKÓ IMRE
Huszonkét év.

Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig.
Bp., 1941, Studium. 326 p., I-VIII., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
243
Mikszáth almanach az 1913-ik évre.

Szerk.: Herczeg Ferenc. Egyetemes Regénytár.
Bp., 1913, Singer és Wolfner. 10 sztl. lev., IVIII., 304 p.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
244
A mindszenty bűnügy okmányai.

Bp., 1949, k.n. 86 p., 1 sztl. lev., szakadozott lapokkal.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
245
Mit tegyek... ?

200 hasznos tanács háziasszonyok részére. Összeállította: Dr. Déry József.
Bp., é.n., a Drogista Közlöny kiadása. 62 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
246 MOLNÁR GÁBOR
Az arany-góbi kősivatagában.

Bp., 1981, Szépirodalmi Könyvkiadó. 261 p., 1 sztl. lev., 16 old. képmell.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
247 MÓNUS ÁRON
Összeesküvés: a nietzschei birodalom.

A szabadkőműves bűnszövetkezet. III., javított kiadás.
h.n., 1994, Interseas Editions. 218 p., I-XIX., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. (Erdélyi Tibor) papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
248 MORVAY IZSÓ
Három évtized a szeretet munkájának szolgálatában.

A Nyomorék Gyermekek Országos Otthona 30 esztendős története és jelentés az 1932. évben kifejtett munkásságáról.
Bp., 1933, Globus. 63 p.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
249 NÁDAS JÓZSEF, DR.
Kartelek tatárjárása Magyarországon.

Mi a nemzeti munkaterv igazi akadálya?
Bp., 1932, a szerző kiadása. 64 p., felvágatlan, dedikált.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
250 NAGY EMIL
Jogos-e az a követelésem, hogy Bethlen István gróf nekem teljes elégtételt adjon az írói becsületem ellen elkövetett súlyos sértésért? Bizalmas kéziratnak tekintendő és sajtó útján közlése tilos.

Bp., é.n., a szerző kiadása. 20 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1200Nem kelt el
251 NAGY IMRE
Vitairatok és beszédek 1955-1956.

"A magyar nép védelmében". Adalékok az Újabbkori Magyar Történelemhez 3.. Új, bővített és javított kiadás.
Párizs, 1984, Magyar Füzetek kiadása. I-XVII., 1 sztl. lev., 265 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
252 NAGY ISTVÁN
Oltyánok unokái.

Bp., 1942, Magyar Élet kiadása. 362 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. (Kohán György), viseltes papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
253 NAGY-BODÓ TIBOR
Borszék.

Székelyföld igazgyöngyei a múltban és jelenben.
h.n., 1997, Editura Juventus Kiadó. 239 p., 4 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
254 NAPTÁR
Bucsánszky Alajos Nagy Képes Naptára 1916.

Hatvankilencedik évfolyam.
Bp., 1916, Rózsa Kálmán és neje Könyvkiadó. 160 p., I-XXIV., 4 sztl. lev., 16 p., 8 sztl. lev.
Papírborítóval, felkasírozott, ill. papírborítóval.
1000 Elkelt/Sold
255 NAPTÁR
Nagy Képes Friss Naptár 1936.

Bp., 1936, Hazai Hírlapkiadó Rt. számozatlan oldalakkal.
Kiadói ill., javított, viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
256 NAPTÁR
Pesti Hirlap Naptára 1915.

Bp., 1915, Pesti Hírlap. I-XXIV., 246 p.
Vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
257 NAPTÁR
Városi és falusi dolgozók naptára 1949.

Kolozsvár, 1949, "Igazság" kiadása. 256 p.
Kiadói ill. viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
258 NÁRAY ANTAL - BERKÓ ISTVÁN
Légitámadás!

h.n., é.n., Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 304 p., 24 old képmelléklettel, 2 kihajtható mell.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1200Nem kelt el
259 NELSON, JAY W.
Aesop s Fables.

London/Edinburgh, é.n., Thomas Nelson & Sons Ltd. címkép, 96 p., 2 t.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1500Nem kelt el
260 NÉMETH LÁSZLÓ
a medve-utcai polgári.

Bp., 1943, Magyar Élet kiadása. 132 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
261
A névmagyarosítás kézikönyve.

A névváltoztatásról szóló szabályok és legújabb tudnivalók. Összeállította: Verbényi Ernő.
Bp., é.n., Kókai Lajos könyvkereskedése. 68 p.
Tűzve, kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
262 NOSZLOPI LÁSZLÓ
Emberismeret és emberekkel való bánás.

Bp., 1942, Pantheon. 247 p., kijáró, foltos lapokkal.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1200Nem kelt el
263 NOVITZKY N. LÁSZLÓ
Egyesült erővel.

A magyar könyvnyomdászok ötvenévi szakszervezeti tevékenységének története.
h.n., 1912, Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyező Egyesülete. 559 p., 1 t., 2 kihajtható mell.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
264
Novum et vetus calendarium ad annum vulgarem MDCCCXXXVIII. Dierum 365.

In usum M. PrincipatusTranssilvaniae et partium adnexarum.
Claudiopoli, 1838, Lycei Regii. 445 p., 1 sztl. lev.
Vászonkötésben.
3600 Elkelt/Sold
265 NYÍRŐ JÓZSEF
Kopjafák.

Az Erdélyi Szépmíves Céh 10 éves jubileumára kiadott díszkiadás.
Kolozsvár, 1934, Erdélyi Szépmíves Céh. 2 sztl. lev., 228 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
266 OHNET, GEORGES
Rameau orvos I-II.

Ford.: Fái J. Béla. Egyetemes Regénytár IV. évf. XIII.-XIV. kötet.
Bp., 1895-96, Singer és Wolfner Könyvkereskedés. 160 p.. 150 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
267 P. MEISTERMANN BARNABÁS
Új útmutató a Szentföldre.

Bp., 1909, Szentföldi Komiszáriátus. 680 p., 10 t.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
268
Párizs.

Francia írók, költők, festők Párizsról. Válogatta: Bajomi Lázár Endre. Illusztrációkat válogatta: Láng Pálné.
Bp., 1960, Európa Könyvkiadó. 399 p.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
269 PASSUTH LÁSZLÓ
Forgóajtó.

Bp. é.n., Athenaeum. 323 p., javított lapokkal.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
270
A pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem almanachja.

Az MCMXXXVII-MCMXXXVIII. tanévre.
Pécs, 1939, Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt. 144 p. Hozzá: Meghívó az I. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. 15 p.
Kiadói szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
271 PÉCSI MÁRTON, DR. - SOMOGYI SÁNDOR, DR.
Magyarország természeti földrajzi tájai éa geomorfológiai körzetei.

(Különnyomat a Földrajzi Közlemények 1967. évi 4. számából). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet Közlemények 174.
Bp., 1967, Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet. 285-304 p., 3 kihajtható térkép mell.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
272 PEREGRINY ELEK
Amerika fölfedezése I.

Pozsony, 1839, Bucsánszky Alajos. 213 p.,1 kihajtható térkép mell.
Kiadói viseltes, szakadozott, javított kartonkötésben.
2800Nem kelt el
273 PESOVÁR FERENC
Fejér megye néprajza I.

Béres vagyok, béres. Fejér megyei népzene. Ecsedi Mária rajzaival. Az István Király Múzeum Közleményei A. sorozat 25. szám.
Székesfehérvár, 1982, Fejér Megyei Művelődési Központ. 324 p., 2 sztl. lev., 3000 pld.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800Nem kelt el
274 PESOVÁR FERENC
Fejér megye néprajza II.

A juhait kereső pásztor. Fejér megyei néptáncok. Ecsedi Mária rajzaival. Az István Király Múzeum Közleményei A. sorozat 26. szám.
Székesfehérvár, 1983, Amatőr Néptáncosok Területi Tanácsa és a Fejér Megyei Művelődési Központ. 351 p., 2000 pld.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800Nem kelt el
275 PETŐFI SÁNDOR
A helység kalapácsa.

Hősköltemény négy énekben.
h.n., 1957, Kis Magyar Múzeum. címkép, 71 p., 2200 pld.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
276 PETŐFI SÁNDOR
Útirajzok.

Úti jegyzetek, úti levelek.
H.n., 1962, Magyar Helikon. 91 p., 2 sztl. lev., 4200 pld.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
277 PETZ GEDEON, DR.
A budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem tanulmányi, fegyelmi és leckepénzszabályzata.

IX., átdolgozott, rövidített jegyzetes kiadás.
Bp., 1935, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 113 p.
Kiadói, viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
278
Publii Ovidii Nasonis Epistolae, seu Elegiae de Ponto. Libri Quatuor, cum P. Jacobi Pontani S.J. Commentario in Compendium redacto. Ad usum Scholarum Soc. Jesu

Tyrnaviae-Nagyszombat, 1731,Typis Academicis per Fridericum Gall. 1 sztl. lev., 290 p., 19 sztl. lev.
Korabeli viseltes félbőr kötésben.
5000 Elkelt/Sold
279 PÜSKI SÁNDOR
Könyves sors - magyar sors.

Bp., 2002, Püski. 576 p., 32 old. kép melléklettel.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
280 R. KISS ISTVÁN
A magyar helytartótanács.

I. Ferdinánd korában és 1549-1551. évi leveles könyve.
Bp., 1908, MTA Történelmi Bizottsága. I-CCXV., 454 p., 1 sztl. lev., felvágatlan.
Vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
281
Rádiólokáció.

13. sz.
Bp., é.n., Magyar repülő Szövetség. 61 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
282 RADISICS ELEMÉR
Judaizmus, antiszemitizmus, cionizmus.

Bp., 1947, Officina. 64 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
283 RÁDULY JÁNOS
A rovásírás vonzásában.

Adalékok rovásírásunk ismeretéhez. Hazanéző Könyvek.
Korond, 1998, Firtos Művelődési Egylet. 105 p., 1000 pld.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
284 RAFFAY LÁSZLÓ
A faipar II.

Faipari technológia.
Bp., 1911, Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) Rt. 69 p., 1 sztl. lev.
Viseltes, félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
285
Rátkay László költeményei.

Bp., 1936, Petőfi Társaság. címkép, 541 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
286 RAUSCHNING, HERMENN
Hitler bizalmasa voltam.

Ford.: Lackó Géza.
Bp., é.n., Körmendy Könyvkiadó. 372 p.
Kiadói viseletes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
287 RÉZ MIHÁLY
Széchenyi ma.

Bp., 1902, "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt. 58 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
288 RÉZI NÉNI
Igazi magyar konyha.

XI. javított, bővített kiadás.
h.n., 1993, Aldina. 352 p.
Kiadói ill. (Kun Gábor) kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
289
Rhetoricorum M[arci] Tullii Ciceronis Opera praecipna: cum ad notationibus selectis juxta editionem Josephi Oliveti...

Báthory Gábor 1811-es bejegyzésével.
Vindobonae-Bécs, 1761, Johannes Thomas Trattner. 1 sztl. lev., 694 p., 3 sztl. lev.
XX. századi félbőr kötés.
5000 Elkelt/Sold
290
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 1901-1941.

Bp., 1942, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 350 p., 1 sztl. lev., 8 old képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
291 RODOLFO
Vigyázat! Csalok!

Ill.: Sebes János.
Bp., 1957, Bibliotheca Kiadó. 244 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
292
A romániai magyar nemzetiség.

Szerk.: Koppándi Sándor. (Markó Béla exlibris-ével).
Bukarest, 1981, Kriterion Könyvkiadó. 521 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, javított papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
293 RÓMER FLÓRIS, DR.
A Bakony.

Természetrajzi és régészeti vázlat. II. kiadás, hasonmás kiadás.
Győr, 1860, Sauervein Géza - Bp., 1990, Európa Könyvkiadó. 4 sztl. lev., 245 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
294 RUZITSKA JOLÁN
Művirágkészítés.

Kis Könyvek.
Bp., 1927, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. 48 p.
Kiadói ill. (Szathmáry) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
295 S. BALOG ILONA - STEMLER GYULA
Hetven év.

h.n., 1988, Reflektor Kiadó. 307 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
296 S. NAGY LÁSZLÓ
Zenélő kút.

Történelmi elbeszélések.
Kolozsvár, 1928, Erdélyi Szemle. 70 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
297 SAILE, OLAF
Kepler.

h.n., é.n., Stádium Sajtóvállalat Rt. 271 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
298 SALAMON FERENCZ
Buda-Pest története I-III.

Bp., 1878, 1885, Kocsi Sándor, Athenaeum. I-VIII., 366p., 2 sztl. lev.. I-VIII., 615 p.. 381 p., felvágatlan.
Vászonkötésben.
4600 Elkelt/Sold
299 SALY DEZSŐ
Szigorúan bizalmas!

Fekete könyv: 1939-1944.
Bp., 1945, Anonymus. 702 p., 1 sztl. lev.
Papírborítóban.
1800Nem kelt el
300
Schlachtplaene.

100 db színezett metszet történelmi csatákról.
Wien, 1836-1837, Kunsthandlung J. Bermann und Sohn.
Két kötetben, papírkötésben, vízfoltos lapokkal.
48000 Elkelt/Sold
301 SCHMIDT, FRANZ ANTON
Chronologisch-systematische Sammlung der Berggesetze der österreichischen Monarchie.

Wien, 1835, Aus der k.k. Hof und Staats-aerarial Druckerey. 541 p., 2 kihajtható mell., vízfoltos lapokkal.
Viseltes félbőr kötésben.
1800 Elkelt/Sold
302 SEREG JÓZSEF
Vitézek és vezérek a Mátraalján (1000-1849).

Gyöngyös, 2001, Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület. 101 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. (Nagy Béla) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
303 SÓÓSMEZEI VAJDA LÁSZLÓ
Az erdélyi polgári magános törvényekkel való esmeretségek első könyve.

A jószágoknak megszerzése , és megtartása módjairól.
Kolozsvár, 1830, k.n. 16 sztl. lev., 314 p., 1 sztl. lev.
Kiadói, viseltes papírborítóban.
3600 Elkelt/Sold
304 SURÁNYI MIKLÓS
Egyedül vagyunk I-II.

Magyar Történelmi Regénysorozat 8.
Buenos Aires, 1963, Editorial Transsylvania Könyvkiadó Vállalat. 455 p., 431 p.
Kiadói műbőr kötéssel.
1500 Elkelt/Sold
305 SZABÓ DEZSŐ
Panasz.

Bp., é.n., Genius. 250 p., 1 sztl. lev.
Fél műbőr kötésben.
1000Nem kelt el
306 SZAKASITS ANTAL
Mit láttam a Szovjetunióban.

Bp., é.n., Novák Rudolf és Tsa. 62 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Felkasírozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
307
A szálasi-per.

A vád, a vallomások és az ítélet. Szerk.: Ábrahám Ferenc és Kussinszky Endre.
Bp., 1945, Híradó Könyvtár. 191 p.
Vászonkötésben.
1000Nem kelt el
308 SZÁNTÓ JUDIT
Napló és visszaemlékezés.

Irodalmi Múzeum.
Bp., 1986, Múzsák Közművelődési Kiadó Petőfi Irodalmi Múzeum. 220 p., 2 sztl. lev.
Kiadói viseltes, ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
309 SZÁSZ IMRE
Ez elment vadászni.

Bp., [1984], Szépirodalmi könyvkiadó. 278 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
310
Szavalókönyv.

Összeállította: Dr. Rajka László. II. kiadás. A "Magyar Nép" könyvtára.
Kolozsvár, 1925, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. 95 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
311
Széchenyi vallomásai és tanításai.

Széchenyi-anthologia. Összeállították: Fekete József és Váradi József. II. kiadás.
Bp., é.n., Studium. címkép, 441 p., felvágatlan.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1800Nem kelt el
312 SZÉKELY TAMÁS
Vitorlás-kislexikon.

Ill.: Nagy Attila, Olgyai Zsuzsanna.
Bp., 1990, Műszaki Könyvkiadó. 78 p., 3 sztl. lev.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
313 SZEMLÉR FERENC
Személyes ügy.

vallomások, emlékek.
Bukarest, 1975, Kriterion Könyvkiadó. 213 p.. 2000+40, 1000+50 pld., dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
314 SZENTKLÁRAY JENŐ, DR.
Újabb részletek a délmagyarországi török hódoltság történetéből.

Értekezések a Történeti Tudományok Köréből XXIV. kötet. 9. sz.
Bp., 1917, MTA. 30 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban, kijáró könyvtesttel.
1200Nem kelt el
315
A szépművészetek könyve.

Bp., 1940, Pesti Hirlap Rt. 1184 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1800Nem kelt el
316 SZIKSZAY GÉZA, DR.
Magyarság és Zsidóság együttes hivatása a Duna-Tisza mentén.

Bp., 1938, a szerző kiadása. 27 p.
Papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
317 SZILÁGYI FERENC
Sokféle neveknek magyarázata.

Névnapi szófejtő az év (majd) minden napjára.
Bp., 1987, RTV-Minerva. 323 p., 2 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
318 SZMUK IRÉN
1235 ételrecept egészségeseknek és betegeknek.

(Az "1006 ételrecept egészségeseknek és betegeknek" IV., bővített kiadása).
Bucuresti, é.n., Editura tehnica. 367 p.
Papírborítóban, felkasírozott, ill. papírborítóval.
1000Nem kelt el
319
Szobanövények.

Szerk.: Lelkes Lajos. Ill.: Szabó Ildikó. III., változatlan kiadás.
Bp., 1990, Mezőgazda Kiadó. 279 p., 8 t.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
320 SZOMBATHY VIKTOR
Száll a rege várról várra.

Szlovákiai vármondák.
Bratislava, 1982, Madách. 341 p., 5 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
321 SZUSZAI ANTAL
A nagy mesterség II.

Az elemi iskolások házi nevelése.
Bp., 1911, Szent István Társulat. 126 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
322 TÁBORI RÓBERT
Korhadt oszlopok.

Egyetemes Regénytár XI. 9.
Bp., 1895, Singer és Wolfner. 192 p.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
323 TÁBORI RÓBERT
Kultúrképek.

elbeszélések és rajzok.
Bp., 1889, Singer és Wolfner Könyvkereskedése. 201 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
324 TAMÁSI ÁRON
Jégtörő Mátyás.

Az Erdélyi Szépmíves Céh 10 éves jubileumára kiadott díszkiadás.
Kolozsvár, 1934, Erdélyi Szépmíves Céh. 2 sztl. lev., 240 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
325 TAMÁSI ÁRON
Ragyog egy csillag.

Bp., 1938, Révai. 268 p.
Kiadói ill. (Fenyves Sándor) vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
326 TARCZAI GYÖRGY
Németvilág Budán.

Ferenczi József rajzaival.
Bp., é.n., k.n. 219 p.
Kiadói dombornyomott, ill., viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
327
Technikai lexikon I-II.

Építészet mérnöki és gépészmérnöki tudományok, elektrotechnika-kémiai ipar, mechanikai technológia, bányászat-kohászat, erdészet. Szerk.: Dr. Lósy-Schmidt Ede, dr. Barát Béla. 1800 szövegábrával, 180 képes táblával.
Bp., 1928, Győző Andor kiadása. I-VIII., 824 p.. 653 p., 1 sztl. lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
3000 Elkelt/Sold
328
A természet könyve.

Ég és föld. Sajtó alá rendezte: Dr. Nevelős Gyula.
Bp., é.n., Könyvbarátok Szövetsége. 238 p., 4 t., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
329 TÉSZABÓ JÚLIA
Karácsony.

Magyar hagyományok.
h.n., é.n., Kossuth Kiadó. 173 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
330
Textil- és Bőripari segédanyagok.

Összeállította az Ipari Segédanyaggyár munkaközössége.
Bp., 1956, Ipari Segédanyaggyár. 76 p., 6 t.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
331 THURY LAJOS
Földrengés Japánban.

Bp., é.n., Stádium Sajtóvállalat Rt. 255 p., javított lapokkal.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
332 TOLNAI KÁLMÁN
Vashús- és halételek.

Bp., 1983, Népszava Lap- és Könyvkiadó. 380 p., 8 t., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes kartonkötésben.
1000Nem kelt el
333 TOMA ISTVÁN
A sebesültek és szenvedők vigasztalója.

Tábori levelek VII. levél.
Bp., é.n., "Élet" kiadás. 16 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
334 TÓTH TIHAMÉR, DR.
Tábori lelkész levele az elesett hős feleségéhez.

Tábori levelek X. levél.
Bp., é.n., "Élet" kiadás. 14 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
335 TÖRÖS KÁROLY
100 évig fiatalon.

Hogyan őrizzük meg a fiatalságunkat, egészségünket és teljes munkaképességünket a mai átlagos életkor kétszereséig?
Debrecen, é.n., Debrecen Szabad Királyi Város és a Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvnyomda-vállalat. 102 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1200Nem kelt el
336
Új universum.

Bp., é.n., Franklin-Társulat. 156 p., XXXIV t.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
337 URHÁZY GYÖRGY
Világkrónika.

Népszerű előadása az 1856. november elejétől 1857. november elejéig történt nevezetesebb eseményeknek.
Bp., 1858, Heckenast Gusztáv. 64 p.
Kötésnélküli könyvtest.
1000Nem kelt el
338
Úriasszony háztartása.

Szerk.: Szegedy-Maszák Aladárné és Stumpf Károlyné. Asszonyok Könyvtára.
Bp., 1934, Asszonyok Könyvtára Kiadóhivatal. 255 p., 4 t. Hozzá: Úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. Szerk.: Szegedy-Maszák Aladárné és Stumpf Károlyné. Asszonyok Könyvtára. Bp., 1934, Asszonyok Könyvtára Kiadóhivatal. 239 p., 15 p.
Kiadói ill., viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
339
Ünnepi, alkami és halotti imádságok templomi használatra.

Összeszedetett néh. Szoboszlai Papp István hátrahagyott munkáiból.
Debrecen, 1868, Telegdi K. Lajos. címkép, 4 sztl. lev., 220 p.
Viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
340 VAJDA GYULA, DR.
A háború költészete.

Bp., 1915, Rózsavölgyi és Társa. 224 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
341 VASS JÓZSEF, DR.
A küzdő hősökhöz!

Tábori levelek V. levél.
Bp., é.n., "Élet" kiadás. 18 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
342 VÉGH OLIVÉR
A kalotaszegi fazekasság.

Bukarest, 1977, Kriterion Könyvkiadó. 93 p., 40 old képmell., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill., szakadozott, javított papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
343 VERES PÉTER
Ember és írás.

II. kiadás.
Bp., 1942, Magyar Élet. 176 p.
Vászonkötésben.
1000Nem kelt el
344 VERESS ENDRE, DR.
Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221-1864.

Olaszországi magyar emlékek III.
Bp., 1941, MTA. I-CLX., 701 p., 14 t., 1 sztl. lev.
Kiadói, javított papírborítóban.
2400Nem kelt el
345 VERESS MAGDA
Gombáskönyv.

Ill.: Grete Svoboda. Kriterion Kiskalauz.
Bukarest, 1982, Kriterion Könyvkiadó. 273 p., 1 sztl. lev., 64 old. képmelléklet.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
346 VERNE, JULES
A dunai hajós.

Ford.: Zoltán Vilmos. Geiger Richárd rajzaival. Verne Gyula összes munkái.
Bp., é.n., Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. címkép, 238 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
347 VERNE, JULES
Camp Ole sorsjegye.

Ford.: Kövér Ilma.
Bp., é.n., Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó-vállalat. 144 p.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
348 VERTSE ALBERT
Madárvédelem.

Mesterséges madártelepítés. A szerző rajzaival. IV., átdolgozott kiadás.
Bp., 1975, Natura. 88 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
349 VÉSZI JÓZSEF
Hiénák Jókai sírján.

Válasz egy pamfletre.
Bp., 1904, k.n. 88 p., 1 sztl. lev.
Papírborítóban.
1000Nem kelt el
350 VIESZT ZOLTÁN
Csak úgy a föld körül.

Bp., 1942, Dr. Vajna és Bokor. címkép, 195 p., 15 t.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
351 VINCZE OSZKÁR
Nép és népesedéspolitika.

Korszerű magyar írások 2.
Bp., 1936, Viktória Könyvkiadóvállalat. 45 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
352 VITÉZ JÁNOS
Mesék.

Ill.: Artner Tivadar.
Bp., 1962, Móra Ferenc Könyvkiadó. címkép (Szántó Piroska), 227 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. (Szántó Piroska) félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
353 VOINOVICH GÉZA
Madách Imre és az ember tragédiája.

Bp., 1914, Franklin-Társulat. 594 p., 1 sztl. lev., helyenként ceruzás aláhúzásokkal, széljegyzetekkel.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
354 VÖLGYESI FERENC, DR.
Üzenet az ideges embereknek!

II. javított, bővített kiadás. Lélek és Természettudomány XVI.
Bp., 1936, Novák Rudolf és Társa. 447 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1500Nem kelt el
355 VÖRÖS ESZTER
Gazdasszonyok könyve.

A háztartás, a gazdaság, a kertészet és a baromfitenyésztés. Közhasznú Családi Könyvtár.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 96 p.
Kiadói ill. szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
356 WAGSCHAL, S. RABBI
Gyakorlati útmutató a kásruszhoz.

Zsidó étkezési törvények. Ford.: Balog P. Yeshala.
London, é.n., Yeshiva Yad Halevi. 208 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
357
Wathay Ferencz prosaművei.

Régiségbuvár I. kötet 2. füzet.
Pozsony, 1838, Ponori Thewrewk József. címkép, 79 p.
Papírborítóban.
2800Nem kelt el
358 WEISSE, S., DR.
A titkos prostitúció és a félvilág.

Vita Sexualis V.
Bp., é.n., k.n. 190 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
359 WEÖRES SÁNDOR
Medúza.

Bp., é.n., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 126 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1800Nem kelt el
360 WREN, P. C.
A kék csillag.

Ford.: Dr. Mikes Lajos.
Bp., é.n., Palladis Rt. 310 p., 1 sztl. lev., 36 t.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
361 XI. PIUS PÁPA
Divini Redemptoris apostoli körlevele a kommunizmus ellen.

Bp., 1937, Szent István Társulat. 60 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
362 ZACHÁR SÁNDOR
Katonai zseb-lexikon 1939.

Bp., 1939, a szerző kiadása. I-XLVII., 679 p., 1 sztl. lev., 2 p., 31 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
363
Zajlik az élet.

Mindent tudok. Az újság évkönyve. 5 regény Szerk.: Pünkösti Andor. XVI. könyv.
h.n., 1937, k.n. 240 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
364 ZAS LÓRÁNT
A nemzeted nevében.

(versek, 1986-1990).
Bp., 1991, Hunnia. 130 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
365
Zichy Nándor Gróf születése 80 éves jubileumára rendezett oszágos díszgyűlésnek jegyzőkönyve.

Bp., 1909, Stephaneum Ny. Rt. 27 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1800Nem kelt el
366 ZOLTÁN PÉTER
A képzelet varázslója.

Jules Verne élete.
Bp., 1972, Móra Ferenc Könyvkiadó. címkép, 238 p., 1 sztl. lev., 24 old. képmell.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
367 ZSADÁNYI OSZKÁR
Mindenki szolgája.

Feljegyzések az oroszországi és ukrajnai munkaszolgálatosok kálváriájáról.
Bp., é.n., Magyar Téka. 152 p.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
368 ZSEBATLASZ
Zsebatlasz naptárral és statisztikai adatokkal az 1915. évre.

Szerk.: Dr. Kogutowicz Károly és Dr. Bátky Zsigmond.
Bp., 1914, Magyar Földrajzi Intézet. 64 p., 5 kihajtható térkép mell.
Kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
369 ZSEBKÖNYV
Földrajzi zsebkönyv 1948.

Szerk.: Kéz Andor és Pécsi Albert.
Bp., 1948, Magyar Földrajzi Társaság. 176 p., 1 kihajtható mell., 1 térkép mell.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
370 ZSEBKÖNYV
Verseny futár 1944. évi zsebkönyve.

Versenynaptár, tréninglisták. Szerk.: Karádi Lajos.
h.n., 1944, Karádi Lajos. 247 p. Hozzá: A verseny futár 1943. évi galopp eredményei. A versenyek számszerű feldolgozásával. 64 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el