Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

109. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) LEVELEZÉSI árverés


Idõpontja: 2008-06-12 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1 1000 ÉVES A MAGYAR ISKOLA.

Kiállítás és konferencia. Emlékkönyv. Szerk.: Faragó József. " Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai"
Bp., 1996. Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete, 203 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
2 101 MAGYAR NÉPDAL.

Előszó: Kodály Zoltán. Szerk.: Bárdos Lajos.
Bp., 1942. Magyar Cserkészszövetség.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, szép állapotban.
800 Elkelt/Sold
3 ABLONCZY LÁSZLÓ
Nemzeti a magasban.

1963-1996. Krónika dokumentumokban.
Bp., 1996. CP Studio Bt., 216 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
4 ADAMS, H.
Thomas Jefferson első elnöksége.

Ford.: Pap Mária. 1801-1805.
Bp., 1986. Európa, 601 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
5 ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI.


Bp., é.n. Athenaeum, 544 p.
Amatőr félbőr kötésben, gerincén aranyozott felirattal.
1000 Elkelt/Sold
6 AGOSTINI, ALBERTO
Tíz esztendő a Tűzföldön.

100 képpel és 3 térképpel. Ford.: Cholnoky Béla.
Bp., é.n. Lampel R. 209 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
7 ALBA REGIA.

Az István király múzeum évkönyve. XXIII. Szerk.: Fitz Jenő.
Székesfehérvár, 1987. A Fejér megyei múzeumok igazgatósága, 298 p., 37 sztl.lev., képek, 1 térkép (kihajtható)
Fűzve, kiadói papírborítóban.
3000 Elkelt/Sold
8 ALBRECHT JÚLIA
Képzőművész katalógusa.


Bp., 2001. Vigadó Galéria, számozatlan!
Fűzve, kiadói papírborítóban. Dedikált!
1200 Elkelt/Sold
9 ÁLLAMALAPÍTÁS, ISPÁNI VÁR, MEGYE.

Világi és egyházi központok a X-XI. sz. fordulóján.
Győr, 2000. Xántus J. Múzeum, 32 p., képekkel! Kiáll. Kat!
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
10 ALMÁSY LÁSZLÓ
Autóval Szudánba.

83 képpel. Első autó-utazás a Nílus mentén. Vadászok angol-egyiptomi Szudánban.
Bp., é.n. Lampel R., 236 p., 1 térkép. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
2500 Elkelt/Sold
11 ANGYAL DÁVID
Történeti tanulmányok.


Bp., 1937. MTA, 555 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban, borítón alul és fölül kis hiánnyal.
5000 Elkelt/Sold
12 APPONYI ALBERT, GRÓF
Ötven év.

III. átnézett kiadás. Ifjúkorom - Huszonöt év az ellenzéken.
Bp., 1920. Pantheon, 286 p., 1 sztl.lev.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben.
1400 Elkelt/Sold
13 ARANY.

Négyesy Lászlótól, a költő születésének százados évfordulója alkalmából.
Bp., 1917. Franklin, 1 t., 56 p.
Amatőr aranyozott félbőr kötésben.
900 Elkelt/Sold
14 ASSZONYOK ÉS FÉRFIAK TÜKÖRE.

Válogatta: Vígh Károly.
Bp., 1980. Magvető, 526 p. /Magyar Hírmondó/
Kiadói kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
15 ASZTALOS ISTVÁN
A fekete macska.

Dráma három felvonásban.
Bp., 1948. Magyar Élet, 67 p.
Kiadói félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
16 B. FORSTER GYULA
Schulek Frigyes T. tag emlékezete.


Bp., 1925. MTA., 41 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban, a hátsó borító hiányzik.
800 Elkelt/Sold
17 BABITS MIHÁLY
A gazda bekeríti a házát.

Válogatta: Szőcs István. Versek, műfordítások.
Kolozsvár-Napoca, 1989. Dacia, 287 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
18 BÁCSKAI TAMÁS - HUSZTI ERNŐ - SIMON PÉTERNÉ
A pénz.


Bp., 1974. Kossuth, 306 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
19 BAKTAY ERVIN
A világ tetején. I.-II.

III. kiadás. Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain Nyugat-Tibetbe.
Bp., é.n. Lampel R., 144 p., 312 p., hatvan képpel. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói festett, aranyozott vászonkötésben.
3000 Elkelt/Sold
20 BALANYI GYÖRGY
Montecorvinoi János.


Bp., 1930. Szent István Akadémia, 34 p. Felolvasta: B. Gy.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
21 BALASSA IVÁN
A magyar falvak temetői.


Bp., 1981. Corvina, 170 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
22 BALÁZS DÉNES
Ausztrália, Óceánia, Antarktisz.


Bp., 1978. Gondolat, 497 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
23 BALÁZS FERENC
Zöld árvíz.

Regény.
Kolozsvár, é.n. Erd. Szépmíves Céh, 292 p.
Kiadói ill. vászonkötésben.
900 Elkelt/Sold
24 BALBO, ITALO
Repülőrajokkal az óceánon át.

Ford.: Révay József. 65 képpel és 1 térképpel.
Bp., é.n. Lampel R., 188 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói, aranyozott, festett kopottas vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
25 BALOGH JOLÁN
Mátyás király és a művészet.


Bp., 1985. Magvető, 475 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1600 Elkelt/Sold
26 BARÁNSZKY-JÓB LÁSZLÓ
A magyar széppróza története szemelvényekben.


Bp., é.n. Kir. Egy. Ny., 557 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
27 BARÁT ENDRE
A Gellérthegytől a Piramisokig.

Közel-Keleti utinapló.
Bp., 1955. Művelt Nép, 181 p., 1 térkép.
Kiadói félvászon kötésben, ill. kissé viseltes papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
28 BARÁTOK A BAJBAN.

1939-1945. Lengyel menekültek Magyarországon.
Bp., 1985. Európa, 653 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
29 BÁRDOS KORNÉL
Eger zenéje.

1687-1887.
Bp., 1987. Akadémiai, 546 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
30 BEARD, CH.
Az Egyesült Államok alkotmányának gazdasági értelmezése.

Ford.: Hahner Péter.
Bp., 1988. Európa, 351 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
31 BEKE GYÖRGY
Vizek törvénye.

Riportok.
Kolozsvár-Napoca, 1977. Dacia, 255 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
32 BENEDEK ISTVÁN
Tibeti orvoslás és varázslás.


Bp., 1987. Gondolat, 359 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
33 BENEDEK ZOLTÁN
A Szilágyságtól Új-Guineáig.

Bíró Lajos természettudós életútja (1856-1931).
Bukarest, 1979. Kriterion, 155 p., 78 képpel.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
900 Elkelt/Sold
34 BENKŐ ANDRÁS
A Bolyaiak zeneelmélete.


Bukarest, 1975. Kriterion, 171 p.
Kiadói kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
35 BERDA JÓZSEF ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEI.

Szerk.: Dr. Urbán László.
Bp., 2003. Helikon, 775 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
36 BERGER, ARTHUR
Az örök tavasz szigetein.

26 képpel, 1 térképpel. (Hawaii) Ford.: Halász Gyula.
Bp., é.n. Franklin, 129 p. /Világjárók/
Kiadói aranyozott kissé kopott vászonkötésben.
900 Elkelt/Sold
37 BERGMAN, STEN
Kamcsatka ősnépei vadállatai és tűzhányói között.

70 képpel, 1 térképpel. Ford.: dr. Cholnoky Béla.
Bp., é.n. Lampel R., 272 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
38 BERGMAN, STEN
Paradicsom madarak nyomában.

Ford.: Vörös Márton. A szerző 36 eredeti fényképfelvételével. Egy Új-Guineai expedíció története.
Bp., 1958. Móra, 189 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
39 BERTÉNYI IVÁN
A magyar korona története.


Bp., 1978. Kossuth, 169 p. képekkel! /Népszerű történelem/
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
40 BESZÉDEK, MELYEK A MAGY. KIR. TUD. EGY. 1871/72. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR OCTOBER 1. TARTOTTAK, ÉS TANÉV MEGNYITÓ BESZÉD.


Budán, 1872. M. Kir. Egy. ny., 75 p. Hozzátartozik: A Magy. Kir. Egyetem újjá-alakítása XCII. évfordulójának ünnepe 1872. június XXV-kén. Budán, 1872. M.Kir. Tud. Egyetemi ny., 65 p.
Kiadói dombornyomású vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
41 BICZÓ TAMÁS
Budapest egykor és ma.


Bp., 1979. Panoráma, 167 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
42 BLASKÓ MÁRIA
Új Magyarország.

Ifjúsági regény az 1914-es világháború korából.
Bp., é.n. Szent István Társ.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Borítón fölül kis hiánnyal.
1200 Elkelt/Sold
43 BODNÁR MÁRIA
Örökélet.

Regény.
Orodea, é.n. Sonnenfeld Adolf, 115 p.
Fűzve, kiadói viseltes papírborítóban. Aláírt!
1000 Elkelt/Sold
44 BOGDÁNFI SÁNDOR
Ember a Holdban.

Humoreszkek, novellák, karcolatok.
Újvidék, 1969. Fórum, 228 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
2600 Elkelt/Sold
45 BONDÁR M. - HONTI SZ. - KISS V.
A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárásai (1992-1999) (2002-2003).

2001-2004. Somogy Megyei Múzeumok Kaposvár, Igazgatósága, Számozatlan, 36 p., 70 p. I.-II.-III.
Hozzátartozik: Kiáll. Kat. A Kárpát-medence legnagyobb avarkori temetője. Kaposvár, 1998. Megyei Önkormányzat, számozatlan! Fűzve, ill. fűzve, kiadói ill. papírborítóban. (3+1 db)
1200 Elkelt/Sold
46 BONFINI, ANTONIO
Beszélgetés a szüzességről és a házasélet tisztaságáról I.-II. kötet.

Ford.: Muraközy Gyula.
Bp., 1985. Szépirodalmi, 331 p., 256 p. /Magyar Ritkaságok/
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban. (2 db)
1200 Elkelt/Sold
47 BOTTENBERG - LAMERS, RUPERTA DR
Die moderne Kost und Küche.


Bad-Wörishofen, é.n. Gesundheits-Verlag, 160 p.
Fűzve, kiadói kopottas papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
48 BRAUN ADOLF
A szakszervezeti harc a háború után.

Ford.: Ács Tamás. Komoly szó, komoly időben.
Bp., 1920. Népszava, 47 p.
Amatőr félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
49 BRIGHT, JOHN
Izráel története.

Ford.: Domján János.
Bp., 1980. Ref. Zsinati Iroda.
Kiadói vászonkötésben, ill. viseltes papír védőborítóban. Dedikált!
1000 Elkelt/Sold
50 BUDAPEST HELY-TÖRTÉNETI KÉZIKÖNYVE.

Szerk.: Gerelyes Ede.
Bp., 1971. Levéltár. 178 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
51 BUDAPEST TÉRKÉPE.


Bp., 1941. Aczél Testvérek, Hajtogatott, útmutató nélkül, papírtokban. Hozzátartozik: Népatlasz. (Dr. Kogutowicz Károly) 6 sztl.lev. Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
52 A BUDAPESTI KÖZÚTI VASÚT 100 ÉVE.

Szerk.: Csuhay Dénes.
Bp., 1966. Közdok, 231 p., 8 sztl.lev.
Kiadói aranyozott kissé kopott vászonkötésben.
1400 Elkelt/Sold
53 BUDAPESTI SÉTÁK.
A régi Pest, 26 p., Városliget, 22 p., Tabán és Viziváros 19 p. (aláhúzásokkal)


Bp., 1958. Főv. Emlékfelügyelőség.
Tűzve, kiadói papírborítóban. (3 db)
800 Elkelt/Sold
54 BUÉK 1968.
A magyar humor parádéja.

Szerk.: Tabi László.
Bp., 1967. Siklósi Norbert, 31 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. A kiadvány tartalmazza P. Howard (Rejtő Jenő) " Az úr a pokolban is úr" c. kisregény.
1200 Elkelt/Sold
55 BURCEV, VLAGYIMIR
A Cion bölcseinek jegyzőkönyvei közönséges hamisítvány.

Fordítás: Gerencsér Zsigmond.
Bp., é.n. Múlt és Jövő, 271 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
56 BÚZA - SAJDIK
Kószálunk a régi Pesten

múltidéző barangolás szövegben és rajzban.
Bp., 1986. Panoráma, 226 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
57 CAESAR, JULIUS
A polgárháború.

Ford.: Ürögdi György.
Bp., 1966. Magyar Helikon, 181 p.
Kiadói kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
58 CANTICUM CANTICORUM AZ AZ BÖLCS SALAMON KIRÁLY ÁLTAL SZERZETT ÉNEKEK ÉNEKE ... FORDÍTOTT HELTAI GÁSPÁR


Gyoma, 1921. Kner Izidor, 14 p., Reprint! /Monumenta Literarum I. sorozat 1. sz./
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
59 CÉZANNE, PAUL
Album.

Összeállította: Anna Grigorjevna Barszkaja.
Leningrád, 1975. Aurora Kiadó, 199 p., 25 képpel. Magyar nyelven!
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban, kartontokban, újszerű állapotban. Nagyméretű képes album.
8000 Elkelt/Sold
60 CHOLNOKY BÉLA
Gróf Teleki Sámuel útja Kelet-Afrikában.

26 képpel, 1 térképpel.
Bp., é.n. Franklin, 137 p. /Világjárók/
Kiadói aranyozott kissé kopott vászonkötésben.
900 Elkelt/Sold
61 CIVLIN - MILLEA
Rádiótulajdonosok tanácsadója.


Bukarest, 1965. Technikai Könyvkiadó, 123 p., mellépkletekkel, XIX. Képtáblával.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
62 COLLEGIUM HUNGARICUM SZÖVETSÉG ZSEBKÖNYVE.

Szerk.: Dr. Martonyi János.
Bp., 1936. Kir. Magy. Egy. Ny., 240 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
63 CROISET, M.
A görög kultúra.

Ford.: Dr. Révay József.
Bp., é.n. Athenaeum, 323 p.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
64 CS. GYIMESI ÉVA
Álom és értelem.

Szilágyi Domokos lírai létértelmezése.
Bukarest, 1990. Kriterion, 171 p.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
65 CSABA GYÖRGY
Csillagjóslás.

Legenda és valóság.
Bp., 1986. Minerva, 268 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
66 CSALÁNFFY
Helló, itt London beszél!


Bp., é.n. Centrum, számozatlan!
Tűzve, kiadói papírborítóban. Propaganda kiadvány!
1000 Elkelt/Sold
67 CSAPODI CSABA
Gróf Zichy Nándor élete és politikája. (1828-1911)


Bp., 1993. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, 160 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
68 CSÁSZÁR OTTÓ
Élet-halál a levegőben.

vitéz Szentgyörgyi Dezső életrajzi regénye.
Bp., 1993. Malév Kiadó, 320 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, fényképekkel!
2600 Elkelt/Sold
69 CSÁVOSSY ELEMÉR
Egy sír a Duna felett.

Mária Margit nővér élete és naplója.
Bp., 1942. Korda Rt., 192 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
70 CSEKE PÉTER
Vigyázó torony.

Beszélgetések Debreczeni László.
Bukarest, 1995. Kriterion, 188 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
71 CSIKÓINK KÉNYESEK.

Válogatta: Szegő László. Ill.: Bartha László. Magyarországi cigány népköltészet.
Bp., 1977. Európa, 317 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
900 Elkelt/Sold
72 CSIKÓS GYÖRGY
A bohóc.


Bp., 1997. Di Centra Bt., 110 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Jancsi bohóc (Morgenroth Károly) története.
800 Elkelt/Sold
73 A CSILLAGOK SZÍVE.

Válogatta: Bodrogi tibor és Karig Sára. Molnár Ágnes rajzaival. Afrikai mesék.
Bp., é.n. Móra, 397 p. /Népek meséi/
Kiadói ill. félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
74 CSOÓRI SÁNDOR
Nappali Hold.


Bp., 1991. Püski, 370 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
75 CSŰRY BÁLINT DR.
A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái.


Bp., 1925. Magyar Nyeltud. Társ., 44 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
76 DANKÓ IMRE - KOREK JÓZSEF
Kötegyán.


Gyula, 1960. Dankó I., 43 p. /A Gyulai Erkel F. Múzeum Kiadványai 11. sz./
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
77 DAS KLEINE PILZBUCH.

Einheimische Pilze nach der Natur gezeichnet von Willi Harmwerth.
Leipzig, é.n. H. F. Jütte, 53 p. /Insel-Bücherei Nr. 503/
Kiadói kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
78 DAS KLEINE SCHMETTERLINGSBUCH.

Kolorierte SSiche von Jacob Hübner.
Leipzig, é.n. H. F. Jütte, 46 p. /Insel-Bücherei Nr. 213./
Kiadói kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
79 DE CARS, GUY
A névtelen tiszt.

Ford.: Dr. Fülöp Zsigmond.
Bp., é.n. Rupp Miklós, 163 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
80 DE GRAFF
Az Amazonasz őserdeiben.

58 képpel, térképpel. Átdolgozta és fordította: Halász Gyula.
Bp., é.n. Lampel R., 164 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói festett, aranyozott, kopottas vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
81 DESIO, ARDITO
A világ második legmagasabb hegycsúcsa, a K2 meghódítása.

Ford.: Bárd Miklós. Az expedíció 78 fényképfelvételével.
Bp., 1957. Táncsics, 220 p.
Fűzve, kiadói ill. (Szecskó Tamás) papírborítóban. Ritka!
1200 Elkelt/Sold
82 DIVIS, JAN
Goldstempel.


Prag, 1978. Artia, 256 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
83 DIVIS, JAN
Markenzeichen auf Silber.


Prag, 1976. Artia, 248 p.
Amatőr vászonkötésben. Fénymásolt!
1500 Elkelt/Sold
84 DSIDA JENŐ
Versek és műfordítások.

Válogatta: Láng Gusztáv.
Kolozsvár, 1974. Dácia, 267 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
85 DURAY MIKLÓS
Kutyaszorító. I.-II.


New York, 1983-1989. Püski, 159 p., 199 p. Hozzátartozik: Janics Kálmán: Szemfényvesztés a kutyaszorítóban. Bp., é.n. Ideigelnes Kiadó, 21 gépelt oldal, papírborítóban.
Fűzve, kiadói papírborítóban. (2 db)
4200 Elkelt/Sold
86 ÉBLE GÁBOR
József nádor és Károly főherczeg Pesten.

1803/1804-ben.
Bp., 1911. Franklin, 99 p., képekkel.
Fűzve, kiadói papírborítóban, részben felvágatlan!
5500 Elkelt/Sold
87 EDDINGTON, ATHUR SIR
A természettudomány új útjai.

Hat képpel. Ford.: Dr. Donhoffer Szilárd.
Bp., é.n. Franklin, 311 p.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
88 ÉDES JUBILEUM.

160 éves Debrecenben a cukrászat. Receptkönyv.
Debrecen, 1997. Hajdú-Bihar megyei Vendéglátó Vállalat, 48 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
89 EGY ÁRGIRUS NEVŰ KIRÁLYFIRÓL ÉS EGY TÜNDÉR SZŰZLEÁNYRÓL VALÓ SZÉPHISTÓRIA MELLYET ... ÉNEKBE FOGLALT GYERGYAI ALBERT.


Gyoma, 1921. Kner Izidor, 38 p., Reprint! /Monumenta Literarum I. sorozat 5. sz./
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
90 EGY ÖREG VADÁSZ.

Magyar-német, német-magyar vadászműszótár és magyarázata.
Székesfehérvár, 1993. Lapu Bt., 118 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Az 1875-ös kiadás reprintje!
1000 Elkelt/Sold
91 EGYEDEM-BEGYEDEM.

Összeállította: László Bakk Anikó. Mondókák, gyermekjátékok.
Bukarest, 1981. Kriterion, 207 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
92 EINFÜHRUNG IN DAS GRÜNE GEWÖLBE.


Dresden, 1978. Staatliche Kunstsemmlungen, 121 p. képekkel.
Kiadói ill. kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
93 EKE KÁROLY DR.
A keleti gyógyítás útjain.


Bp., 1986. Medicina, 255 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
94 ELINDULTAM HOSSZÚ ÚTRA.
Majlát Józsefné balladái.


Bukarest, 1979. Kriterion, 147 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
95 ELŐADÁSOK A SZŐLÉSZET ÉS A BORÁSZAT KÖRÉBŐL.

IV. Sorozat.
Bp., 1913. " Patria" , 154 p.
Fűzve, kiadói viseltes papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
96 EMLÉKEZETÜL HAGYOTT ÍRÁSOK.

Válogatta: Veress Dániel. Erdélyi magyar emlékírók.
Kolozsvár-Napoca, 1983. Dacia, 368 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
97 EMLÉKEZETÜL HAGYOTT ÍRÁSOK.

Válogatta: Veress Dániel. Erdélyi magyar emlékírók.
Kolozsvár-Napoca, 1983. Dacia, 458 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
98 EMLÉKKÖNYV A TÚRKEVE-I MÚZEUM FENNÁLLÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA.

Szerk.: Dr. Dankó Imre.
Túrkeve, 1971. Alföldy ny., 207 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1300 Elkelt/Sold
99 AZ ÉRDEKES ÚJSÁG KORONÁZÁSI SZÁMA.


1916. dec. 30., 78 p.
Fűzve, kiadói ill. kissé viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
100 AZ ERDÉLYI HELIKON ÍRÓINAK ANTHOLÓGIÁJA 1924-1934.

Szerk.: Kovács László.
Kolozsvár, 1934. Erd. Szépmíves Céh, 396 p., képekkel!
Kiadói ill. festett vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
101 ERDÉLYI MÚZEUM 1814-1818.

Válogatta: Benkő Samu.
Bukarest, 1972. Kriterion, 292 p.
Kiadói kartonkötésben. /TÉKA/
800 Elkelt/Sold
102 ERDÉLYI NÉPI MESTEREK ÉS TISZTSÉGVISELŐK A XVI.-XIX. SZÁZADBÓL.

Közzéteszi: Szabó T. Attila.
Kolozsvár, 1947. Erd. Múz. Egyesület, 28 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
103 ERDÉLYI TIBOR FARAGÓ MŰVÉSZETE.


Bp., 1996. Püski, 20 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
104 ERDÉLYI TÖRTÉNELMI ADATOK.

Szerk.: Szabó Károly. IV. kötet (Új folyam I. kötet)
Kolozsvártt, 1862. Erdélyi Múzeum Egyesület, XIV., 373 p., 1 melléklet, 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban, felvágatlan.
1800 Elkelt/Sold
105 ERDŐDI JÁNOS
Neveléstörténet.


Bp., 1907. Lauffer Vilmos, 201 p., V.
Amatőr kartonborítóban.
1200 Elkelt/Sold
106 ERDŐDY JÁNOS
Vőlegényem a gengszter.


Bp., 1957. Vasárnapi Regények, 64 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
107 EROSZ ÉS ÁMOR.

Szerk.: Falus Róbert. Görög és római költők a szerelemről.
Bp., 1957. Magyar Helikon, 242 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
108 ERŐS LÁSZLÓ
Bélyeggyűjtők könyve.


Bukarest, 1978. Kriterion, 222 p., képekkel. /Kriterion Kiskalauz/
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
109 ESZPERANTO-MAGYAR SZÓTÁR.

Összeállította: Tomán János.
Bp., é.n. " Lingua" , 168 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
110 AZ ESZTERGOMI KATOLIKUS NYÁRI EGYETEM KIADVÁNYAI. I.

Az 1934. évi előadások.
Bp., 1925. Korda Rt., 267 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
111 ETIKETT - TÁRSASÉLET - PROTOKOLL.

A harai és a nemzetközi érintkezés szabályai egykor és ma.
Bp., 1961. Minerva, 405 p.
Kiadói félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
112 ÉVKÖNYV!
A Nógrád megyei múzeumok évkönyve.

XVI. Szerk.: Szvircsek Ferenc.
Salgótarján, 1990. Megyei Múzeumok Igazgatósága, 363 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
113 AZ ÉVSZÁZAD MÉRKÖZÉSE.
6:3

Szepes Béla rajzaival. Szepesi György elmondja a londoni győzelem történetét.
Bp., 1953. Ifjúsági Könyvkiadó, 60 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
114 EZER KÉRDÉS: EZER FELELET.

I. kötet. Általános tanácsadó a falusi nép számára.
Bp., 1936. Igazság politikai lap, 319 p.
Fűzve, kiadói ill. kopottas papírborítóban.
1300 Elkelt/Sold
115 AZ EZERÉVES MAGYARORSZÁG.


Bp., 1939. Pesti Hírlap Rt., 1200 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1600 Elkelt/Sold
116 FALUDY GYÖRGY
Viharos évszázad.


Bp., 2002. Forever Kiadó Kft., 83 p.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
117 FARKAS KÁROLY
Megfigyelések a menetjegyirodában.


Bp., é.n. Globus Rt., 128 p.
Amatőr félvászon kötésben. Számozott: 600/90. Aláírt!
1000 Elkelt/Sold
118 FARKAS PÁL
Egy önkéntes naplója.

Mühlbeck Károly rajzaival.
Bp., 1916. Singer és Wolfner, 143 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Gerince javított, pótolt!
1500 Elkelt/Sold
119 FATU - SPALATELU
A Vasgárda.

Fasisztatípusú terrorszervezet.
Bukarest, 1971. Politikai Kiadó, 415 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
120 FEHÉR GYÖRGY DR.
Állatpreparátumok készítése.


Bp., 1961. Mezőgazdasági Kiadó, 193 p., 56 ábrával.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
121 FEJÉRVÁRY GÉZA GYULA, BÁRÓ DR.
Élet, szerelem és halál.

12 táblával
Bp., é.n. Révai, 255 p., 12 t.
Kiadói (?) vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
122 FEKETE ISTVÁN
Gyeplő nélkül.

I. kiadás. Regény.
Bp., 1947. Új Idők, 234 p.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
123 FEKETE ISTVÁN
Lutra.

Egy vidra élete. Szilvásy Nándor rajzaival.
Bp., 1955. Ifjúsági Könyvkiadó, 351 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben. Dedikált (?)
3000 Elkelt/Sold
124 FÉL EDIT DR.
Bevezetés a magyar népi hímzések ismertetése.

32 ábrával.
Bp., 1964. Népművelési Intézet, 56 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Gépelt!
1000 Elkelt/Sold
125 FÉLBEMARADT REFORMKOR.

A Katolikus Szemlében megjelent tanulmányok gyűjteménye.
Róma, 1990. Tip. Ugo Detti, 422 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
126 FELIRATOS FALVÉDŐK.

Szerk.: Kovács Ákos.
Bp., 1987. Corvina, 98 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
127 FENYŐ ÁRPÁD
Egy kis dadogás.


Bp., 1942. Szerző, 91 p.
Fűzve, kiadói ill. kissé viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
128 FESTETICS RUDOLF
Emberevők között.

Ford.: Sárosi Bella.55 képpel és 1 térképpel. Nyolcévi csendes-óceáni hajózás a " Tolna" yachton.
Bp., é.n. Lampel R., 272 p., 55 képpel és 1 térképpel. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói, aranyozott, festett vászonkötésben, lapok egy része foltos, kijár!
2500 Elkelt/Sold
129 FIALA - MARSCHALKÓ
Vádló bitófák.

A magyar nemzet igazi sírásói.
Bp., 1999. Gede Testvérek Bt., 296 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
130 FIEBER HENRIK
Üvegfestészet.


Bp., é.n. Stephaneum, 44 p., 9 sztl.lev. (Reprint?)
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
131 FLACCUS, AULUS, PERSIUS

szatíráji magyarul és deákul, szükséges jegyzetekkel világosítva Kis János által.
Sopronyban, 1829. Kultsár Katalin Asszony betüjivel, 3 sztl. lev., 104 p.
Korabeli aranyozott bőrkötésben, gerincén felirattal.
5000 Elkelt/Sold
132 FOERSTER FRIGYES VILMOS
Az élet művészete.


Bp., (1912) Stephaneum ny., 286 p.
Kiadói (?) vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
133 FOLYÓIRAT!
Bányászati és kohászati lapok.

Szerk.: Litschauer Lajos.
Bp., 1930. Pallas ny., 11. sz., 17. sz., 19 sz.
Fűzve, kiadói papírborítóban. (3 db)
1200 Elkelt/Sold
134 FOLYÓIRAT!
Bányászati és kohászati lapok.

Szerk.: Litschauer Lajos.
Bp., 1930. Pallas ny., 3. sz., 12. sz., 13. sz.
Fűzve, kiadói papírborítóban. (3 db)
1200 Elkelt/Sold
135 FOLYÓIRAT!
Az Én Újságom.

Képes gyermeklap. 1925. Alapította: Pósa Lajos. Szerk.: Gaál Mózes.
Bp., 1925. Singer és Wolfner, 592 p.
Amatőr vászonkötésben, néhány lap javított, hiányos. Nem kollacionált!
2000 Elkelt/Sold
136 FOLYÓIRAT!
Erdályi Helikon.

II. évf., 6. sz. 1929. június-július. Főszerk.: Kisbán Miklós.
Hozzátartozik: Erdélyi Helikon. Főszerk.: Kisbán Miklós. XV. évf., 11. sz. 1942. November. Kolozsvár, Erdélyi Sépmíves céh.
Fűzve, kiadó ill. papírborítóban. (2 db)
1000 Elkelt/Sold
137 FOLYÓIRAT!
Forrás.

Irodalmi és kritikai folyóirat. II. évf. 7. sz. 1944. Július. Szerk.: Hankiss János.
Bp., 1944. Forrás ny., 128p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
138 FOLYÓIRAT!
Képes Sport.

2 Olimpiai képes különkiadás! III. évf., 1956. 1. sz. - 43. sz.-ig.

Amatőr félvászon kötésben.
5500 Elkelt/Sold
139 FOLYÓIRAT!
Magyar Kórus.

1949. március-június. Hangjegyes egyházzenei folyóirat az OMCE és az EKE közleményeivel 75. és 76. sz.
Bp., 1949. Kertész Gyula, 1550 p. - 1595 p., 1598 p. - 1631 p.-ig.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
140 FOLYÓIRAT!
Műemlékvédelem.

I. évf. 1. sz.
Bp., 1957. Gondolat, 64 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
141 FOLYÓIRAT!
Szabadgondolat.

I. évf., 7 sz., 1911. November. Főszerkesztő: Vámos Henrik.
Bp., 1911. Világossá ny., 225 p.-264 p.-ig. Hozzátartozik: Kállay Kálmán dr. Tisza Kálmán bibliaisága. Debrecen, 1941. Tisza István Tud. Egy., 19 p. Tűzve, kiadói papírborítóban.
Tűzve, kiadói kopottas, ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
142 FOLYÓIRAT!
Turisták Lapja.

Szerk.: Déry József.
Bp., 1924. 1-3, 4-6, 7-9. 10-12 sz. (4 db) Teljes évfolyam.
Fűzve, viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
143 FOLYÓIRAT!
Új Pesti izé.

I. évf. 2. szám. 1990. Szeptember, 8 p. Pikáns szórakoztató micsoda.

800 Elkelt/Sold
144 FÖLDES PÉTER
Ha az ősi krónikák igazat mondanak.

- a honfoglaló vezérek nyomában -
Bp., 1982. Móra, 245 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
145 FRENYÓ VILMOS
Rejtelmes-e a növényi élet?


Bp., 1970. Móra, 212 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
146 FURKÓ ZOLTÁN
Márai Sándor üzenete.


Bp., é.n. Püski, 159 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
147 FÜGGETLENSÉG ÉVKÖNYVE.
1941.


Bp., 1941. Stádium, 160 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
148 FÜGGETLENSÉG ÉVKÖNYVE.
1943.


Bp., 1943. Stádium, 80 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
149 FÜLES ÉVKÖNYVE 1971.

Szerk.: Tiszai László.
Bp., 1971. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 240 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
150 GARÁDY VIKTOR
Mi van a tengerben?

képekkel.
Bp., é.n. Singer és Wolfner, 47 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
151 GÁSPÁR FERENCZ DR.
A Föld körül.

I. Dél-Amerika. II. Nyugat-India és Afrika. III. Kelet és Hollandus India. IV. Vitorlával Ázsia körül. V. Ausztrália, Csendes-óceáni szigetek, Japánország, Khina, Szibiria. VI. A tengerészet lovagkora. VII. A fehér ember útja. (két rész egybekötve) Útleírás hat kötetben, körülbelül 1200 képpel, sok színes és színezetlen műmelléklettel.
Bp., 1906-1907. Singer és Wolfner, 588 p., 544 p., 479 p., 588 p., 499 p., 263 p., 313 p.
Kiadói ill. aranyozott, festett, dombornyomású vászonkötésben, viseltes állapotban, VII. kötet gerince elvált! Nem kollacionált! (7 db)
17500 Elkelt/Sold
152 GÁSPÁR GYULA
A visszatért Erdély utikönyve.


Bp., é.n. Franklin Társ., 67 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Ritka!
4500 Elkelt/Sold
153 GAZDA JÓZSEF
Nagy Imre.


Bukarest, 1972. Kriterion, 141 p., XXXVIII t.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
154 GELLÉR KATALIN - KESERŰ KATALIN
A gödöllői művésztelep.


Bp., 1994. Cégér Könyvkiadó Kft., 255 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben. Megjelent: 3000 pld.!
1800 Elkelt/Sold
155 GEÖCZE SAROLTA
Az akarat nevelése.


Bp., 1901. Lampel R., 143 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
156 GERMANUS GYULA
Kelet varázsa.


Bp., 1984. Magvető, 571 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
157 GILDER, WILLIAM H.
A " Jeanette" pusztulása.

Ford.: Halász Gyula. A hajótöröttek felkutatása és utazás Szibérián keresztül.
Bp., é.n. Franklin, 130 p. 21 képpel, 1 térképpel. /Világjárók/
Kiadói aranyozott kissé kopott vászonkötésben.
900 Elkelt/Sold
158 GILOT, F. - LAKE, C.
Életem Picassóval.

Ford.: Vermes Magda.
Bp., 1978. Corvina, 301 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban, címlapon tulajdonosi névbeírással.
800 Elkelt/Sold
159 GODFREY, HAL
Miss Semaphore megifjodásának csodás története.

Ford.: Benedek Marcell.
Bp., é.n. Lampel R., 128 p.
Amatőr félvászon kötésben. Fantasztikus regény!
1000 Elkelt/Sold
160 GOMBOS ZOLTÁN
Régi kertek Pesten és Budán.


Bp., 1974. Natura, 270 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2000 Elkelt/Sold
161 GRANASZTÓI PÁL
Ember és látvány városépítészetünkben.


Bp., 1972. Akadémiai, 271 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
162 GRANASZTÓI PÁL
Az építészet igézetében.


Bp., 1966. Magvető, 535 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
163 GUBÁNYI KÁROLY
Ausztrália.

16 műmelléklettel, 12 térképpel és 100 ábrával a szöveg közt.
Bp., é.n. Lampel R., 253 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói ill. félvászon kötésben, néhány lap foltos.
1500 Elkelt/Sold
164 GUBÁNYI KÁROLY
Öt év Mandzsuországban.

88 képpel.
Bp., 1907. Lampel R., 324 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói, aranyozott, festett vászonkötésben, kötése meglazult.
2500 Elkelt/Sold
165 GULÁCSY IRÉN
Ragyogó Kovács István.

Elbeszélések.
Bp., 1944. Új Idők, 246 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
166 GYAGYOVSZKY EMIL
Ünnepet várok.

Versek.
Bp., 1912. Népszava, 93 p.
Fűzve, kiadói ill. (Kun Mihály) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
167 GYALLAY DOMOKOS
Vaskenyéren.


Kassa, 1928. Kazinczy Kiadó, 179 p.
Kiadói kopott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
168 GYERMEKÁPOLÁSTAN.

Szerk.: dr. Balogh László. 1.-2. kötet. Egészségügyi szakképzés tankönyve.
Bp., 1997. Medicina, 612 p.-1324 p.
Kiadói fóliázott kartonkötésben.
2500 Elkelt/Sold
169 GYÓNI GÉZA
Levelek a Kálváriáról.

és más költemények. (A fogságból 1915.)
Bp., 1916. Június. Athenaeum, 72 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Ritka!
2000 Elkelt/Sold
170 GYÓNI GÉZA ÖSSZES VERSEI.

Sajtó alá rendezte: Gyóni Ferenc dr.
Bp., 1941. Mefhosz Könyvkiadó, 356 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1400 Elkelt/Sold
171 GYŐRFFY GYÖRGY
Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza A-Cs.


Bp., 1966. Akadémiai, 907 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
7500 Elkelt/Sold
172 GYULA BÁCSI (ZIGÁNY ÁRPÁD)
Csengő-bongó versikék.

Kis emberek mulattatására.
Bp., é.n. Magy. Kereskedelmi Közlöny, 42 képpel.
Kiadói ill. félvászon kötésben, lapok foltosak, újrakötésre szorul.
800 Elkelt/Sold
173 HAIMAN GYÖRGY
A könyv műhelyében.


Bp., 1979. Szépirodalmi, 289 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
174 HAJA, HAJA VIRÁGOM

Szabó T. Attila gondozásában. Gy. Szabó Béla fametszeteivel. Virágénekek.
Bukarest, 1969. Irodalmi Könyvkiadó, 333 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
175 HALÁSZ GYULA
Öt világrész magyar vándorai.

Magyar fölfedezők Benyovszkytól napjainkig.
Bp., 1936. Grill Károly, 191 p.
Amatőr félvászon kötésben, régi pecsétekkel.
1000 Elkelt/Sold
176 HANKÓ ILDIKÓ
A magyar királysírok sorsa.


Bp., 1987. Szerző, 145 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
177 HARASZTHY ÁGOSTON
Tizenöt hét indiánok közt.


Bp., é.n. Pallas, 127 p. /Ifjúsági Könyvtár 7. sz./
Kiadói ill. (Jeges Ernő) kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
178 HARKÁNYI EDE
Babonák ellen.


Bp., 1907. Grill Károly, 305 p.
Kiadói kopottas, vízfoltos vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
179 A HÁROM ÖZVEGY MINISZTER.

Válogatta: Voigt Vilmos. Koreai népmesék.
Bp., 1966. Európa, 204 p. /Népek meséi/
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
180 HATVANY LAJOS
Ady a kortársak közt.

Ady Endre levelei és levelek Ady Endréhez.
Bp., é.n. Genius, 255 p.
Kiadói aranyozott félvászon kötésben.
3500 Elkelt/Sold
181 HAZAI TUDÓSÍTÁSOK.

Válogatta: S. Varga Katalin.
Bp., 1985. Magvető, 549 p. /Magyar Hírmondó/
Kiadói kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
182 HAZÁNK.

Hóman Bálint megbízásából.
Bp., 1942. Az Országos Közoktatási Tanács, 271 p. /Nemzetnevelők Könyvtára I./
Kiadói félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
183 HÁZI JENŐ
Pozsony vármegye középkori földrajza.


Pozsony, 2000. Kalligram, 624 p.
Kiadói fóliázott kartonkötésben, papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
184 HEBERMANN GUSZTÁV
Személyi adattár a szegedi polgár családok történetéhez.


Szeged, 1992. Megyei Levéltár, 318 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
185 HEDIN, SVEN
Ázsia sivatagjain keresztül.

Számos képpel és 2 térképpel. Átdolgozta: Dr. Thirring Gusztáv.
Bp., é.n. Lampel R., 220 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói, aranyozott, festett, borítóján vízfoltos vászonkötésben.
2500 Elkelt/Sold
186 HEDIN, SVEN
Ázsia szívében. I.-II.

Képekkel és térképekkel. Átdolgozta: Dr. Thirring Gusztáv.
Bp., 1906. Lampel R., 237 p., 298 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói, aranyozott, festett vászonkötésben, néhány lap kijár!
5000 Elkelt/Sold
187 HEDIN, SVEN
Belső-Ázsia küszöbén.

31 képpel, 1 térképpel. 1890-1891. Ford.: Halász Gyula.
Bp., é.n. Franklin, 139 p. /Világjárók/
Kiadói aranyozott kissé kopott vászonkötésben.
900 Elkelt/Sold
188 HEDIN, SVEN
Pekingtől Moszkváig.

Ford.: dr. Balassa József.
Bp., é.n. Franklin, 231 p. /Modern Utazók Felfedezők Könyvtára/
Kiadói festett, aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
189 HEGEDŰS GÉZA
A magyar irodalom arcképcsarnoka.

Irodalmi portrék száz magyar íróról.
Bp., 1976. Móra, 413 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
190 HEGEDŰS SÁNDOR DR.
A lélekbúvár.

Fantasztikus regény.
Bp., 1917. Franklin, 222 p., 1 sztl.lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
191 HELTAI JENŐ
Álmok háza.

Regény.
Bp., 1945. Új Idők, 332 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. szakadt papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
192 HERCZEG ISTVÁN DR.
A XX. Század bűnpere.


Bp., 1966. Gondolat, 216 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
193 HOLBROOK, STEWART H.
The Story of American Railroads.


New York, 1947. Croun Publishers, 468 p.
Kiadói vászonkötésben, gazdag képanyaggal.
3800 Elkelt/Sold
194 HÓMAN BÁLINT
Szent István.


Bp., 1938. Kir. Magy. Egy. Ny., 326 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, kissé viseltes állapotban.
1000 Elkelt/Sold
195 HORVÁTH IMRE
Virágok mestersége - Aforizmák.


Bukarest, 1977. Kriterion, 108 p.
Kiadói vászonkötésben.
800 Elkelt/Sold
196 HOYOS, MAX G.
Spanyolország megmentői.

Ford.: Lányi Viktor.
Bp., 1942. Révai, 195 p., képekkel.
Kiadói aranyozott félvászon kötésben, szép állapotban.
4500 Elkelt/Sold
197 HŐSÖK VOLTAK - PÉLDAKÉPEINK.

Összeállította: Barkó Sándor.
Bp., 1973. MHSZ, 184 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Harántalakú!
800 Elkelt/Sold
198 HUIZINGA, J.
A középkor alkonya.

Ford.: Szerb Antal.
Bp., é.n. Athenaeum, 307 p.
Kiadói vászonkötésben.
1600 Elkelt/Sold
199 IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK.

A Trianon-elleni harc minden katonájának ezt a fegyvert küldi a Pesti Hírlap. 3 füzet. Igazságot Magyarországnak. 150 p., Az ezeréves Magyarország. 97 p., Európa válaszuton: Háború vagy béke. 95 p.
Bp., 1938.
Kiadói szakadt kartontokban. (3 db)
2400 Elkelt/Sold
200 IGLÓI DIÁKALBUM.

Szerk.: Dr. Makra Zoltán - Dr. Mohr Győző. Az Igló-i főgimnáziumban 1898. évben érettségit tett diákok harminc éves érettségi találkozójuk emlékére.
Bp., 1929. Fébé nyomda, 464 p., képekkel.
Kiadói ill. kartonkötésben. Ritka!
7000 Elkelt/Sold
201 IJJAS ANTAL
Húsz évszázad viharában.

Az egyház és a pápaság története.
Bp., 1948. Magyar Írás, 424 p., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
202 INCZEFI GÉZA
A szegedi táj földrajzi neveiből.


Szeged, 1957. Különlenyomat a Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyvéből, 54 p. - 67 p.-ig.
Tűzve, kiadói papírborítóban. Dedikált!
800 Elkelt/Sold
203 ISAÁK MÁRTHA
Bilincsek.


Bp., é.n. Franklin, 192 p.
Kiadói aranyozott, festett díszes kötésben, márványozott lapszélekkel.
1000 Elkelt/Sold
204 JAEGER HENRIK, DR.
A ruházkodás egészségtana.


Bp., é.n. Légrády, 172 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
205 JANKOVICH FERENC
Forr a világ.

A magyar költészet olvasókönyve.
Bp., 1943. Stádium, 127 p. /Nemzeti Könyvtár 109-110. sz./
Fűzve, kiadói kopottas, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
206 JANKOVICH MIKLÓS A GYŰJTŐ ÉS MECÉNÁS.

Szerk.: Belitska - Scholtz Hedvig. (1772-1846)
Bp., 1985. Akadémiai, 304 p. /Művészettörténeti Füzetek 17./
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, régi könyvtári pecsétekkel.
4800 Elkelt/Sold
207 JÁRMAI ERVIN
Az OMBKE Középdunántúli - Várpalotai - Veszprémi Csoportjainak története 1955-1985.


Veszprém, 1985. Bécs Péter, 168 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Dedikált!
1400 Elkelt/Sold
208 JÁSZKUN REDEMPTIO.

Emlékkönyv a 250. évfordulóra.
Kiskunhalas, 1995. Önkormányzat, 72 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
209 JERZEWSKI, LEOPOLD
Katyn, 1940.


Szekszárd, 1990. Babits Kiadó, 62 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
210 A JÓ EGÉSZSÉG MEGTARTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL.

Válogatta: Szlatky Mária. Szemelvények Mátyus István Diaetetica valamint Ó és Új Diaetetica c. művéből.
Bp., 1989. Magvető, 513 p. /Magyar Hírmondó/
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
211 A JÓ FELESÉG.

Szerk.: Kallós Ilona. Tankönyv fiatal asszonyok számára.
Bp., 1958. Bibliotheca, 244 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
212 JUHÁSZ ÁRPÁD
Évmilliók emlékei.

Magyarország földtörténete és ásványi kincsei.
Bp., 1983. Gondolat, 511 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
213 JUST BÉLA
Botrány.

Szabó Lőrinc és Vas István Villon-fordításának bírálata.
Bp., 1940. Szerző, 31 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
214 K. SEPRŐDI ANNA
Andris Meseországban.

Gyermek színdarabok.
Sepsiszentgyörgy, 1946. Jókai ny. Rt.,
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
215 KABDEBO TAMÁS
Kétszívű.


London, 1973. University College London Poetry Seminar/Workshop, 50 p., 25 p. kétnyelvű!
Fűzve, kiadói papírborítóban. Számozott: 300/270 sz. Dedikált!
1500 Elkelt/Sold
216 KACSÓ SÁNDOR
Fogy a virág, gyűl az iszap.

Önéletrajzi visszaemlékezések II.
Bukarest, 1974. Kriterion, 634 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
217 KACSÓ SÁNDOR
Virág alatt, iszap fölött.

Önéletrajzi visszaemlékezések.
Bukarest, 1971. Kriterion, 524 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
218 KäFER ISTVÁN
Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve.

(1577-1977)
Bp., 1977. Magyar Helikon, 247 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2000 Elkelt/Sold
219 KAFFKA MARGIT
Szinek és évek.


Bp., 1912. Franklin, 322 p.
Kiadói aranyozott, festett díszes kötésben, márványozott lapszélekkel.
1000 Elkelt/Sold
220 KALEVALA 1.-2.-3.

Ford.: Vikár Béla. A finnek nemzeti hőskölteménye.
Bp., 1940. Lafontaine Irodalmi Társ., 256 p., 256 p., 272 p.
Kiadói aranyozott félvászon kötésben, megkímélt állapotban.
1500 Elkelt/Sold
221 KAPRONCZAY KÁROLY
Lengyel katonák magyar földön.


Bp., 1994. Zrínyi, 129 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
222 KARPINSZKI
Hogyan kormányozzák a szovjetországot?


Kolozsvár, 1945. Józsa Béla, 97 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
223 KASSA.
Idegenforgalmi ismertető, 1943.

Számozatlan! Hozzátartozik: Kassa Sz. Kir. Város tájékoztató kalauza. Szerk.: Dr. Móricz József.
Kassa, 1939. Atenaeum, 32 p.
Mindkettő tűzve, papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
224 KATONA IMRE
Sárköz.


Bp., 1962. Gondolat, 262 p.
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban. Megjelent: 1000 pld.! Régi könyvtári pecsétekkel.
1300 Elkelt/Sold
225 KECSKEMÉTHY GÉZA
Gatdasági kis biblia.

A mai szőlőművelés, borászat, állattenyésztés.
Pápán, 1892. Főiskola Könyvnyomdája betűivel, 238 p., 1 sztl.lev.
Amatőr félvászon kötésben, gerincén kis hibával.
2000 Elkelt/Sold
226 KELEMEN BÉLA
Jó magyarság.

Tanácsadó a magyar nyelvtan és helyesírás kétséges eseteiben.
Bp., 1906. Athenaeum, X., 238 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
227 KELÉNYI GYÖRGY
Kastélyok, kúriák, villák,


Bp., 1974. Corvina, 122 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
2000 Elkelt/Sold
228 KEMÉNY JÁNOS
Kokó és Szokrátesz.


Kolozsvár, é.n. Erdélyi Szépmíves Céh, 195 p.
Kiadói ill. festett vászonkötésben.
800 Elkelt/Sold
229 KEREKESHÁZY JÓZSEF DR.
Egy régi magyar generális és kora.

(Czifferi és Kerekesházi Kerekes Zsigmond báró a Mária-Terézia Rend lovagja 1720-81)
Bp., 1938. MTA, (különlenyomat), 56 p., képekkel.
3000 Elkelt/Sold
230 KERESZTÉNYI JÓZSEF
Az olimpiák története.

Olümpiától Moszkváig. IV. átdolgozott és bővített kiadás.
Bp., 1980. Gondolat, 388 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban, gazdag képanyaggal.
1000 Elkelt/Sold
231 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS!
" Jeles Napok" a képzőművészetben.

Szántódpuszta, 1983.
Bp., 1983. Dr. Fodor János, számozatlan!
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
232 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS!
Dózsa György emlékezetére.


Bp., 1972. augusztus. Magyar Nemzeti Galéria, számozatlan!
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
233 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS!
Henry Moore.


Bp., 1967. máj. 18. - jún. 18. Műcsarnok. Hozzátartozik: Amerigo Tot. Bp., 1982. márc. 18. - ápr. 18. Vigadó.
Mindkettő tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
234 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS!
Japán fametszetek.

XVII.-XX. század.
Bp., 1976. Ip. Műv. Múzeum, 35 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
235 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS!
Kettő egy pár.

A Göcseji Múzeum Kiállításának katalógusa. Szerelem, udvarlás, esküvő a 20. sz.-ban.
Zalaegerszeg, 2007. Múzeum, 98 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
236 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS!
Szentendre évszázadai.


Szentendre, 1996. Számozatlan katalógus!
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
237 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS!
Vezető a szombathelyi Smidt Múzeum állandó kiállításához.


Szombathely, 1977. Múzeum, 26 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
238 KIBÉDI NÉPBALLADÁK.

Gyűjtötte: Ráduly János.
Bukarest, 1975. Kriterion, 200 p.
Kiadói vászonkötésben.
800 Elkelt/Sold
239 KINCSES KALENDÁRIUM.
1955.


Bp., 1955. Szabadság Lapkiadó, 223 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
240 KIS ALADÁR
A Duce.


Bp., 1989. Zrínyi Katonai Kiadó, 468 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
241 KLEIN, IDA
Neuzeitliche Küche.

Fleischlose Gerichte für alle Verhaltnisse.
Bukarest, é.n. 152 p.
Amatőr vászonkötésben.
800 Elkelt/Sold
242 KOCZOGH ÁKOS
Szép tárgyak dícsérete.

A tárgyak világa.
Bp., 1978. Gondolat, 415 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
243 KODOLÁNYI JÁNOS
Éltek, ahogy tudtak.

Válogatott elbeszélések.
Bp., 1955. Szépirodalmi, 641 p.
Kiadói félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
244 KODOLÁNYI JÁNOS
Julianus barát.


Bp., é.n. Athenaeum, 711 p.
Kiadói félvászon kötésben.
900 Elkelt/Sold
245 KOLÁR HUGO
Bélyegkatalógus.

Slovensko, cechy a Morava (1939-45) CSR (1918-1948) Magyar bélyegekkel.
Bratislava, 1948. (2 db)
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
246 KOLOZSVÁRI EMLÉKÍRÓK.

1603-1720. Válogatta: Pataki József.
Bukarest, 1990. Kriterion, 417 p.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
247 KOMMENTÁR NÉLKÜL.

Szamos Rudolf válogatása. Disszidensek levelei.
Bp., 1958. Kossuth, 128 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban
800 Elkelt/Sold
248 KOMSA ANNA
Szakácskönyv.


Bukarest, 1967. Meridiane, 380 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
249 KORDA ISTVÁN
A mocsarak visszaütnek.


Bukarest, 1970. Albatrosz Könyvkiadó, 325 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. (Deák Ferenc) papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
250 A KORONA ELRABLÁSA.

Ford.: Mollay Károly. Kottaner Jánosné emlékirata 1439/1440.
Bp., 1978. Magyar Helikon, 105 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
251 KORTÁRS MAGYAR FESTŐK ÉS GRAFIKUSOK.


H.n. é.n. K.n., 303 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
252 KOSUTÁNY ISTVÁN DR.
Kézvonalak, embersorsok.

Tudományos gyakorlati kéz-tan 265 a szerző által rajzolt ábrával és 16 mélynyomású táblával.
Bp., (1942) Székely nyomda, 303 p.
Amatőr, gerincén sérült vászonkötésben, grafitceruzás aláhúzásokkal, bejegyzésekkel.
2600 Elkelt/Sold
253 KOSZTYÜKOV L.
A csodalámpa.

Ford.: Csűrös István.
Orodea, 1948. " Az Orosz Könyv" kiadása, 126 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
254 KOVÁCS ÁKOS
Játék a tűzzel.

Fejezetek a magyarországi tüzijátékok és díszkivilágítások XV.-XX. századi történetéből.
Bp., 2001. Helikon, 186 p., képekkel.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
255 KOVÁCS ENDRE
Prága - Pozsony - Budapest.

Regény.
Bp., 1941. Püski, 182 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
256 KOVÁCS ISTVÁN
Sipos Domokos.


Bukarest, 1990. Kriterion, 230 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
257 KOVÁCS SÁNDOR
Bocskay István.

A szabadsághős és békeszerző fejedelem.
Bp., 1922. Luther-Társ., 46 p. /Keresztyén Hithősök/
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
258 KOVALOVSZKI JÚLIA
Gótikus és reneszánsz bútorok.


Bp., 1980. Magyar Helikon-Corvina, 32 p., 75 képpel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
259 KOZÁK KÁROLY
Szigliget.


Bp., 1961. Képzőművészeti Alap, 40 p. /Műemlékeink/
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
260 KOZAKIEWICZ, HELENA ÉS STEFAN
A reneszánsz Lengyelországban.


Bp.-Varsó, 1978. Corvina-Arkady, 330 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
261 A KÖLTŐ ÉLETEI.

Szilágyi Domokos (1938-1976).
Bukarest, 1986. Kriterion, 293 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
262 KÖRNER ÉVA
Korniss Dezső.


Bp., 1971. Képzőművészeti Alap, 50 p. /Mai magyar művészet/
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
263 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
Buddha élete és tanításai.

Ford.: Bodor András.
Bukarest, 1972. Kriterion, 218 p.
Kiadói kartonkötésben. /TÉKA/
800 Elkelt/Sold
264 A KÖZÉPKORI MAGYAR KIRÁLYOK ARCKÉPEI.


Székesfehérvár, 1996. Szent István Király Múzeum, 26 p., képekkel. Kiáll. Kat.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
265 KRASCSENICS LAJOS
Egy magyar királyi vadászrepülő visszaemlékezései.


Bp., é.n. Tipo-Kolor Kft., 215 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
266 KRAUS - KULKA
Halálgyár.

Ford.: Balassa László.
Bp., 1958. Kossuth, 338 p.
Kiadói félvászon kötésben, szakadozott ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
267 KRIZA JÁNOS
Vadrózsák.

Székely népköltési gyűjtemény. I.-II. rész.
Bp., 1911. Athenaeum, XXXIX., 477 p., 468 p.
Amatőr félvászon kötésben.
3600 Elkelt/Sold
268 KRUDY GYULA
Az utitárs.

I. kiadás?
Bp., 1919. Franklin, 129 p.
Kiadói kopott félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
269 KRÚDY GYULA
Álmoskönyv.

VIII. és öregbített kiadás. Szántó Piroska rajzaival.
Bp., 1981. Magvető, 597 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
270 KRÚDY GYULA
Hét szilvafa.


Bp., é.n. Franklin, 62 p., 1 sztl.lev.
Amatőr kartonkötésben, címlap másolt?
800 Elkelt/Sold
271 KUNSZABÓ FERENC
És ég az oltár.

Széchenyi István életműve.
Bp., 1983. Szépirodalmi, 475 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
272 KÜRTHY SÁNDOR DR.
Az új amerikánizmus társadalmi, gazdasági és világnézeti alapjai.

Különlenyomat!
Bp., 1944. Dunántúl Nyomda (Pécsett), 15 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
273 LA CONSOLATION D ISRAEL.


Paris, 1927. Les Editions Rieder, 135 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
274 LAMB KÁROLY ÉS MÁRIA
Shakespeare-mesék.

I.-II. kötet (egybekötve)
Bp., é.n. Franklin, XVIII., 186 p., 200 p., 2 sztl.lev.
Amatőr kopottas félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
275 LÁZÁR GYULA
Az ozmán uralom története Európában.

I.-II. kötet (Egybekötve)
Bp., 1877. Franklin, VIII., 334 p., 339 p.
Amatőr, gerincén aranyozott félbőr kötésben, régi pecsétekkel.
15000 Elkelt/Sold
276 LÉCZFALVY SÁNDOR DR.
Kútépítés.


Bp., 1971. Műszaki, 175 p.
Kiadói fóliázott kartonkötésben. Ritka!
1400 Elkelt/Sold
277 " A LEGSZEBB ÉLET AMIT MAGAMNAK EL TUDTAM KÉPZELNI."

Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal.
Bukarest, 1978. Kriterion, 144 p. képekkel.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
278 " A LEGSZEBB ÉLET, AMIT MAGAMNAK EL TUDTAM KÉPZELNI."

Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal.
Bukarest, 1978. Kriterion, 144 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
900 Elkelt/Sold
279 LEGÚJABB MAGYAR SZAKÁCSKÖNYV.

Összeállította: Nagy Erzsébet.
H.n. 1933. K.n. 256 p.
Fűzve, kiadói foltos, viseltes papírborítóban.
2500 Elkelt/Sold
280 LELKES NÁNDOR JÓZSEF
A kuruc-apostol.


Bp., 1940. Stádium, 32 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
281 LENDL ADOLF DR.
A pókok izomrendszere.

(IX kettős táblával és 33 szövegrajzzal)
Bp., 1917. MTA, 108 p. IX. t.
Fűzve, amatőr kartonkötésben, eredeti borítófedél bekötve. Egy kettős tábla, a IX-ik fénymásolt!
2500 Elkelt/Sold
282 LENGYEL GYÖRGYI
Népi Kézimunkák.


Bp., 1978. Magyar Nők Orsz. Tanácsa, 194 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
283 LENIN
Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka.


Moszkva, 1945. Idegennyelvű Kiadó, 100 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
284 LÉVAI JENŐ
Raoul Wallenberg.

II. kiadás. Regényes élete, hősi küzdelmei, rejtélyes eltünésének titkai.
Bp., 1948. Magyar Téka, 311 p., képekkel.
Kiadói félvászon kötésben. Ritka!
1600 Elkelt/Sold
285 LEVÁRDY FERENC
Pannonhalma.


Bp., 1965. Pannónia, 74 p. /Műemlékeink/
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
286 LEXIKON.
Új Fotólexikon.

Főszerk.: Morvay György.
Bp., 1984. Műszaki Könyvkiadó, 470 p.
Kiadói festett, feliratos kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
287 LIPPAY LAJOS
Három világrész partjain.

Utirajz.
Bp., é.n. Magyar Katolikus Irók Könyvei, 273 p.
Kiadói vászonkötésben.
900 Elkelt/Sold
288 LŐRINCZY GYÖRGY
Magyar csodák.


Bp., 1935. Singer és Wolfner, 198 p.
Kiadói vászonkötésben.
800 Elkelt/Sold
289 LUKÁCS ISTVÁN - NOVÁK FERENC - NAGY LÁSZLÓ
Mesterszakácsok receptkönyve.


Bp., 1985. Közgazdasági és Jogi, 468 p., képekkel.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
290 LYKA KÁROLY
Kis könyv a művészetről.


Bp., 1964. Képzőművészeti Alap, 133 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
291 A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE 1914-RŐL.

I. Rész 4 táblával, 61 ábrával.
Bp., 1915. Fritz Armin, IV., 304 p., V.-VII.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Felvágatlan!
1500 Elkelt/Sold
292 MADÁCH IMRE
Az ember tragédiája.

Bálint Endre rajzaival.
Bp., 1972. Szépirodalmi, 321 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban. Ritka kiadás!
1000 Elkelt/Sold
293 MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK TISZTVISELŐINEK SPORTEGYLETE JELENTÉSE AZ 1939. ÉVRŐL.

Összeállította: Szántó Béla főtitkár.
Bp., 1939. Révai, 40 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
294 MAGYAR ATLANTISZ

a Magyarok Világlapja Évkönyve. 1994.
Bp., 1994. Szindbád Kiadó, 261 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. A Világlap első évkönyve!
800 Elkelt/Sold
295 A MAGYAR CSERKÉSZ DALOSKÖNYVE.

Összeállította: Dr. Spilenberg György.
Bp., 1930. Magyar Cserkészszövetség, 128 p. Hozzátartozik: Lindenmeyer Antónia: Cserkészleányjátékok. Bp., 1941. Bethánia ny., 38 p. A cserkész kiképzése a sötétségben. Összeállította: vitéz Vincze Lajos. Bp., 1938. Bethlen G. ny., 40 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban. (3 db)
1500 Elkelt/Sold
296 A MAGYAR ÉLELMISZERIPAR TÖRTÉNETE.

Szerk.: dr. Kirsch János, dr. Szabó Loránd, dr. Tóth Zsiga István.
Bp., 1986. Mezőgazdasági, 629 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2000 Elkelt/Sold
297 A MAGYAR ÉPÍTŐMESTERSÉG TÖRTÉNETÉNEK KISENCIKLOPÉDIÁJA.

Főszerk.: Császár László
Bp., 1992. Építésügyi Tájékoztatási Központ, 254 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
298 MAGYAR FÖLD - MAGYAR FAJ.
I.-IV.

Hasonmás kiadás. Irta: Prinz Gyula, Cholnoky Jenő, gr. Teleki Pál és Bartucz Lajos.
Szekszárd, 1991. Babits-Magyar Amerikai Kiadó Rt., 394 p., 442 p., 494 p., 509 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, könyvtári pecsétekkel!
4800 Elkelt/Sold
299 AMAGYAR HORGÁSZAT KÉZIKÖNYVE.

III. javított kiadás.
Bp., 1955. Művelt Nép., 511 p.
Kiadói kopott félvászon kötésben, régi könyvtári pecsétekkel!
1000 Elkelt/Sold
300 MAGYAR IRODALMI LEXIKON.

Szerk.: Dr. Ványi Ferenc.
Bp., 1926. Stúdium, VI., 1 sztl.lev., 880 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
2800 Elkelt/Sold
301 MAGYAR ÍRÓK ARANYKÖNYVTÁRA.
1. Molnár Ferencz: Muzsika. 2. Nagy Endre: A misokai földkirály és egyéb elbeszélések. 3. Szőllősi Zsigmond: Palma di Palma. 4. Pap Mariska: A rög.

10. Pakots József: Egy karrier története. 11. Szomaházy István: Estétől reggelig. 12. Kabos Ede: A jövő fészke. 13. Kóbor Tamás: Idegenek. 15. Heltai Jenő: Az asszony körül. 16. Bársony István: Tarka mesék. 17. Színi Gyula: Lelki kalandok. 5. Tömörkény István: Jegenyék alatt. 6. Berczik Árpád: A figyelmes férj és más elbeszélések. 7. Vértesi Arnold: Varga Imre. 8. Pekár Gyula: Atalanta csókja és egyéb elbeszélések. 9. Murai Károly: Eljegyzés menyasszony nélkül.
19. Jób Dániel: Ifjúkor. 20. Molnár Ferencz: Rabok. 22. Szemere György: Ugor Ágnes. 23. Kóbor Tamás: Munka. 24. Nagy Endre: Apostol a Hódságon. 25. Petelei István: Az élet. 26. Beksics Gusztáv: Ködös problémák. 27. Krúdy Gyula: A bűvös erszény és egyéb elbeszélések. 28. Ignotus: Feljegyzések. 29. Pekár Gyula: A frigiai sipka. 30. Szomaházy István: Mindennapi problémák. Bp., 1908-1909. Grill Károly, 27 db. Kiadói festett, aranyozott, kissé kopott dombornyomású vászonkötésben. Néhány lap foltos.
13500 Elkelt/Sold
302 MAGYAR KÖZMONDÁSOK, SZÓLÁSOK.

Szerk.: Mózes István Miklós. Több, mint 3000 magyar közmondás és szólás.
Bp., é.n. Horizont Kiadó, 197 p. /Horizont Könyvek 6./
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
303 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1887. ÉVI MÁJUS 15-ÉN TARTOTT XLVII-DIK KÖZÜLÉSÉNEK TÁRGYAI.


Bp., 1887. MTA, 77 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
304 MAGYAR ÜGETŐ MÉNESKÖNYV.

1919-1940.
Bp., 1943. Budapesti Ügetőverseny Egyesület, X. 991 p.
Kiadói aranyozott, kopottas vászonkötésben. Ritka!
8000 Elkelt/Sold
305 A MAGYAROK ELŐDEIRŐL ÉS A HONFOGLALÁSRÓL.

Sajtó alá rendezte: Györffy György. Kortársak és krónikások híradásai.
Bp., 1986. Gondolat, 354 p. /Nemzeti Könyvtár/
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1600 Elkelt/Sold
306 MAGYARORSZÁG BÉLYEGEI.

1850-től 1947-ig. X. kiadás.
Bp., 1947. Székely Sándor, 159 p.
Amatőr vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
307 MAGYARORSZÁG TILTAKOZÁSA FÖLDARABOLÁSA ELLEN.

A Pesti Hírlap magyar, francia, angol és olasz kiadása.
Bp., 1920. febr. 5. Légrády ny., 12 p., 10 p., 8p., 8p.
Fűzve, kiadói kartonborítóban.
1800 Elkelt/Sold
308 A MAI MAGYAR PLAKÁT.

Szerk.: Kulinyi István.
Bp., 1985/86. Művelt Nép, 203 plakát.
Kiadói fóliázott kartonkötésben.
3000 Elkelt/Sold
309 MAKAI GYÖRGY
" Itt a Szabad Európa rádió."


Bp., 1957. Kossuth, 47 p., képekkel.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
310 MAKKAI LÁSZLÓ
Erdélyi városok.


Bp., 1940. Officina, 27 p., 32 képpel. /Officina Képeskönyvek/
Kiadói ill. kartonkötésben, gerincén sérült!
2400 Elkelt/Sold
311 MANDEL, ROBERTO
A csillagok pilótái.

Ford.: Gáspár Miklós.
Bp., 1932. Légrády, 191 p. /Pesti Hírlap Könyvek 242./
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
312 MANSILLA, L. V.
A pampák utolsó vad indiánjai.

27 képpel, 1 térképpel. Ford.: Halász Gyula.
Bp., é.n. Franklin, 141 p. /Világjárók/
Kiadói aranyozott kissé kopott vászonkötésben.
900 Elkelt/Sold
313 MÁRAI SÁNDOR
Röpirat a nemzetnevelés ügyében.


Pozsony, 1993. Kalligram, 142 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
314 A MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD TÖRTÉNETE 1938-1993.


Bp., 1993. Szabad Tér, 199 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
315 MARK TWAIN
Jámbor lelkek külföldön I.-II.

A címlapot és a belső illusztrációkat készítette: Biai Főglein István festőművész. A térképeket tervezte: Bognár Gábor. Ford.: Benedek Marcell.
Bp., 1954. Művelt Nép, 123 p., 183 p., 1 térkép (kihajtható)
Kiadói ill. félvászon kötésben. Ritka!
1500 Elkelt/Sold
316 MARK TWAIN
Tamás urfi kalandjai.

Átdolgozta: Zigány Árpád.
Bp., é.n. Pallas, 183 p. /Ifjúsági Könyvtár 2. sz./
Kiadói, kissé viseltes ill. (Jeges E.) kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
317 MÁRKI SÁNDOR
Földrajz.

Polgári és felsőbb leányiskolák számára. Az 1887. évi tanterv alapján.
Bp., 1890. Singer és Wolfner, 212 p.
Kiadói kopott, foltos vászonkötésben.
800 Elkelt/Sold
318 MARKÓ ÁRPÁD
Magyar hadművészet.


Bp., 1940. Stádium, 32 p. /Nemzeti Könyvtár/
Tűzve, kiadói papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
319 MÁRKUS LÁSZLÓ
Magyar gondok.


Bp., é.n. " Élet" , 320 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kiadói ill. (Végh G.) papírborítóban. Felvágatlan!
1000 Elkelt/Sold
320 MAROSI ERNŐ
Magyar falusi templomok.


Bp., 1975. Corvina, 134 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
2200 Elkelt/Sold
321 MÁRTON GYULA
A szolnokdobokai Árpástó helynevei.


Kolozsvár, 1945. Erd. Múz. Egyesület, 39 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
322 MÁTÉ LAJOS
Villamos forgógépek szerelése és javítása.


Bp., 1954. Nehézipari Könyv és Folyóiratkiadó Vállalat, 604 p.
Kiadói félvászon kötésben. Megjelent: 1000 pld!
1200 Elkelt/Sold
323 MÁTRAY GÁBOR
A Muzsikának Közönséges Története és egyéb írások.

Válogatta: Gábry György.
Bp., 1984. Magvető, 550 p. /Magyar Hírmondó/
Kiadói kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
324 MÉCS LÁSZLÓ
Üveglegenda.

Versek.
Bp., é.n. Athenaeum, 132 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
325 MÉRAY TIBOR
Nagy Imre élete és halála.


Bp., 1989. Bibliotéka Kiadó, 380 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
326 MEZEI ISTVÁN
Mozdonyok.


Bp., 1984. Móra, 60 p., 2 sztl.lev. /Kolibri Könyvek/
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
327 A MI ERDÉLYÜNK.

Szerk.: Kovrig Béla.
Bp., 1940. Stádium, 111 p. /Nemzeti Könyvtár 24-26. sz./
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
328 MILOTAY ISTVÁN
Az ismeretlen Magyarország.


Bp., é.n. Genius, 222 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
2000 Elkelt/Sold
329 MINDENKI JOGI TANÁCSADÓJA.

Összeállította: dr. Szepesy Mihály.
Bp., é.n. Az Adózók Lapja kiadása, 149 p.
Fűzve, kiadói foltos papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
330 MOLNÁR GÁBOR
Ry-ke.

A Matto Gasso ősvadonában. I. kiadás. Nemes Török János rajzaival.
Bp., 1944. Új Idők, 238 p.
Kiadói kopottas félvászon kötésben.
2500 Elkelt/Sold
331 MOLNÁR JÓZSEF
Szigetvár török műemlékei.


Bp., 1958. Képzőművészeti, 34 p. /Műemlékeink/
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
332 MONORI MAG.
Főárjegyzék.


Bp., 1943. Légrády, 191 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
333 MONTÁGH IMRE
Tiszta beszéd.

Beszédtechnikai gyakorlatok.
Bp., 1978. Népművelési Propaganda Iroda, 142 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
334 MORAVCSIK GYULA
Antik görögség - élő görögség.


Bp., 1940. Szerző, 25 p., különlenyomat.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
335 MORAVCSIK GYULA
Szent László leánya és a bizánci Pantokrator-monostor.


Bp., - Konstantinápoly, 1923. MTA, 64 p., IV. t. /A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet Közleményei 1923. 7.-8. füzet/
Fűzve, viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
336 MÓRICZ ZSIGMOND
Életem regénye I.-II.


Kolozsvár-Napoca, 1975. Dacia, 339 p., 194 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
337 MURÁDIN JENŐ
Nagybánya.

A festőtelep művészei.
Miskolc, 1994. Borsodi ny., 109 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
338 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1979.

Szerk.: Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor.
Bukarest, 1979. Kriterion, 260 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
339 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK.

Szerk.: Csetri Elek.
Bukarest, 1980. Kriterion, 328 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
340 MŰVELT ÉS UDVARIAS EMBER A XX. SZÁZADBAN.

Szerk.: Dr. Laczkó Géza.
Bp., é.n. Pesti Naoló, 294 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
341 A MŰVÉSZET KISKÖNYVTÁRA 7.
Márffy.

(Zolnay László)
Bp., 1966. Corvina, 30 p., 46 képpel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
342 N. NAGYVÁTHY JÁNOS
Magyar practicus termesztő.


Bp., 1984. ÁKV. Reprint, 295 p., 234 p.
Kiadói kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
343 NACHTIGAL, GUSTAV
Szahara és Szudán.

32 képpel, 1 térképpel. Ford.: Halász Gyula.
Bp., é.n. Franklin, 162 p. /Világjárók/
Kiadói aranyozott kissé kopott vászonkötésben.
900 Elkelt/Sold
344 NAGY ERNŐ
Tíz év űrkutatás.


Bp., 1967. Kossuth, 283 p. /Univerzum Könyvtár/
Kiadói kartonkötésben, kissé kopott ill. papír védőborítóban. Nagy E. (1917-1969) gépészmérnök a magyar asztronautikai irodalom kitünő művelője volt. A könyv az űrkutatás " Hőskorát" írja le, rendkívül gazdag képanyaggal.
1200 Elkelt/Sold
345 NAGY LÁSZLÓ
A török világ végnapjai Magyarországon.

(Históriai mozaikok)
Bp., 1986. Zrínyi Katonai Kiadó, 412 p. képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
346 NAGY LÁSZLÓ
Tündérkert fejedelme.

Báthory Gábor.
Bp., 1988. Zrínyi Katonai Kiadói, 296 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
347 NAGY MÁRTON
Patikás Gyurka mókái.


Oradea, 1929. Szent László ny., 160 p.
Fűzve, viseltes papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
348 NAGY MÉDA
Szerelmes művészek.


Bp., 1944. Stádium, 59 p. /Nemzeti Könyvtár 126 sz./
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
349 A NAGYENYEDI EV. REF. BETHLEN-KOLLÉGIUM 1904-1905. TANÉVI ÉRTESÍTŐJE.


Nagyenyed, 1905. Nagyenyedi Könyvnyomda, 200 p., 7 p.
Fűzve, kiadói viseltes papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
350 NAPÓLEON ÖNÉLETÍRÁSA.

Magyarázta: Fábián Gábor.
Bp., 1992. Szépia Könyvkiadó Kft., 150 p.
Kiadói plüss-bársony kötésben, réz domborítással. Az 1829-es kiadás reprintje! Védőtokban!
1000 Elkelt/Sold
351 NÉGYSZEMKÖZT AZ UTÓKORRAL.

Összeállította: Macht Ilona. József Attila fényképeinek ikonográfiája.
Bp., 1980. Népművelési Propaganda Iroda, 113 p. /Fototéka/
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
352 NÉKÁM LAJOSNÉ
Régi magyar patikák.


Bp., é.n. Corvina, 61 p., XL t.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
353 NÉMETH GÁBOR
Hegyaljai mezővárosok " törvényei" a XVII.-XVIII. századból.


Bp., 1990. TIT Nyomda, 176 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Megjelent: 1000 pld.!
1200 Elkelt/Sold
354 NÉMETH IMRE
A Bíbor-tenger partján.

Xántus János életregénye. Rogán Miklós rajzaival.
Bp., 1959. Móra, 566 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
355 NÉMETH LÁSZLÓ
Széchenyi.

Dráma négy felvonásban.
Bp., é.n. Misztótfalusi, 40 p. Hozzátartozik: Németh László: Eklézsiamegkövetés. Dráma négy felvonásban. Bp., é.n. Misztótfalusi, 43 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
356 NIETLISPACH, F.
Gemüse - und Früchtespeisen.

Mit zahlreichen Bunttafeln nach farbenphotographischen Aufnahmen.
Olten, é.n. Otto Walter, 64 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben. Svájci szakácskönyv!
800 Elkelt/Sold
357 NIETLISPACH, F.
Plats aux oeufs farine, lait et fromage.

Avec illustrations en couleurs de 60 mets.
Olten, é.n. Otto Walter, 64 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben. Svájci szakácskönyv!
800 Elkelt/Sold
358 NIETLISPACH, F.
Poissons, gibier et volaille.

Avec des illustrations en couleurs.
Olten, é.n. Otto Walter, 95 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben. Svájci szakácskönyv!
800 Elkelt/Sold
359 NOUVELLE GRAMMAIRE FRANCOISE ET HONGROISE ... AZ AZ ÚJ FRANCZIA ÉS MAGYAR GRAMMATICA ...

I.-II. rész (Thomas János által)
Sopronyban, 1763. Sziesz Joseph, 9 sztl.lev., 232 p., 4 sztl.lev. 242 p., 3 sztl.lev. Hozzákötve: Thomas János: Mindenféle franczia és deák titulusok .... Sopronyban, 1763. Sziesz Joseph, 58 p.
Korabeli kopott, gerincén sérült bőrkötésben.
12000 Elkelt/Sold
360 NYITOTT KÖNYV.

Szerk.: Bodor Antal dr., Gerlóczy Zsigmond dr. Százharminc közlemény száz képpel.
Bp., é.n. Orsz. Közegészségi Egyesület, 319 p.
Kiadói félbőr kötésben.
1400 Elkelt/Sold
361 OPPENHEIMER FERENC
A szociális kérdés.

Ford.: Kovács Gábor.
Bp., 1918. Az Új Magyarország Rt., 100 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
362 ORSZÁGOS MÉHÉSZNAPTÁR AZ 1932-IK ÉVRE.

Szerk.: Héjjas Endre - Nagy Géza.
Bp., 1931. Magyar Méhészeti Egyesület, 72 p.
Fűzve, borító nélkül.
1400 Elkelt/Sold
363 ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELŐINEK LAKÁSKÖNYVE.

1941.
Bp., 1941. Athenaeum, 80 p.
Amatőr papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
364 ORTUTAY GYULA
Fedics Mihály mesél.


Bp., 1940. Az Egyetemi Magyarságtudományi Intézet Kiadása, 410 p.
Fűzve, kiadói kissé viseltes papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
365 ORTVAY TIVADAR
Pozsony város utcái és terei.


Bp., 1991. Püski-Regio., 668 p. Reprint!
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
366 OSMAN, MIKLÓS
Automata esztergák.


Bp., 1955. Műszaki, 179 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
367 OSTOROS LACZI
Holdaséjjel, fényes nappal.

Pikantériák.
Bp., 1900. Wesselényi Géza, 60 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Erotikus versek!
2000 Elkelt/Sold
368 OTTHON II. KOSSUTH HALÁLA, TEMETÉSE.


Bp., é.n. (1894?) 94 p.
Fűzve, 1 levél + borító hiányzik!
1000 Elkelt/Sold
369 OVIDIUS, P. N.
Epistolae seu Elegiae de Ponto.

Libri quatuor cum Jacobi Pontami Sj. Commentario in compendium redacto.
Tyrnaviae, 1731. Typ. Academicis per Fridercum Gall., 290 p., 17 sztl.lev.
Amatőr félbőr kötésben.
12000 Elkelt/Sold
370 P. HOWARD (REJTŐ JENŐ)
Szép kis üzlet!


Bp., 1957. Vasárnapi Regények, 63 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
371 PACSAY VILMOS
Ami a tv-kamerák mögött van.


Bp., 1969. Táncsics, 182 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
372 PÁLFAI JÁNOS ÉS MOLNÁR JÓZSEF
Labdarúgás.

41 ábrával.
Bp., 1953. Sport Lap- és Könyvkiadó, 116 p. /Segédoktatók tanfolyamának anyaga/
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
373 PAP ISTVÁN
Különös halotti predikátziók...


Pesten, 1836. Eggenberger, 348 p., 2 sztl.lev.
Fűzve, kötés nélkül!
2000 Elkelt/Sold
374 A PAPÍRUSZOK VILÁGÁBÓL.

Ford. és magyarázta: Moravcsik Gyula.
Bp., 1942. Parthenon, 301 p. /A Parthenon kétnyelvű klasszikusai/
Kiadói vászonkötésben, gerince megrepedt!
1000 Elkelt/Sold
375 PAPP ANDOR
Lili.

Egy színésznő regénye.
Arad, é.n. " Erdélyi Magyar Színpad" , 112 p.
Kiadói (?) aranyozott félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
376 PARK, MURGO
A Gambiától a Nigerig.

30 képpel, 2 térképpel. Ford.: Halász Gyula.
Bp., é.n. Franklin, 143 p. /Világjárók/
Kiadói aranyozott kissé kopott vászonkötésben.
900 Elkelt/Sold
377 PARKER, DEREK-JULIA
Természetfölötti jelenségek atlasza.

Ford.: Villányi György.
Bp., 1992. Lilliput Kiadó, 208 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1300 Elkelt/Sold
378 PASCU, STEFAN
A kolozsvári egyetem.


Kolozsvár, 1972. Dacia, 75 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
379 PATAKY DÉNESNÉ
A Zsolnay kerámia.


Bp., 1955. Népművelési Minisztérium, 32 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
380 PATAY PÁL
Régi harangok.


Bp., 1977. Corvina, 55 p., 48 képpel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
381 PEASE, ALLAN
Testbeszéd.

Gondolatolvasás gesztusokból.
Bp., 1996. Park Kiadó, 186 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
382 A PESTI HÍRLAP LEXIKONA.
A-Z.


Bp., 1937. Pesti Hírlap, 1171 p.
Kiadói aranyozott, kissé kopott vászonkötésben. Gerincén alul kis hibával.
1200 Elkelt/Sold
383 PEVSNER, NIKOLAUS
A modern formatervezés úttörői.


Bp., 1977. Gondolat, 267 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
384 PFIZENMAYER, E. W.
Kelet-Szibíria ősvilága és ősnépei.

83 képpel és 1 térképpel. Ford.: Cholnoky Béla.
Bp., é.n. Lampel R., 206 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói, aranyozott, festett kopottas vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
385 PHILLIP, A.
Ausztrália honalapítói.

23 képpel, 1 térképpel. Ford.: Halász Gyula.
Bp., é.n. Franklin, 135 p. /Világjárók/
Kiadói aranyozott kissé kopott vászonkötésben.
900 Elkelt/Sold
386 PHUTARKHOSZ
Négy görög életrajz.

Ford.: Máthé Elek.
Bp., 1961. Európa, 183 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
387 PILCH JENŐ
A hírszerzés és kémkedés története. I.-II.-III.


Bp., 1936. Franklin, XIX, 366 p., 402 p., 386 p.
Kiadói aranyozott, kissé kopott vászonkötésben.
6000 Elkelt/Sold
388 PILCH JENŐ
A hírszerzés és kémkedés története. I.-II.-III.


Bp., 1936. Franklin, XIX., 366 p., 1 sztl.lev., 402 p., 1 sztl.lev., 386 p., 1 sztl.lev. képekkel.
Kiadói aranyozott vászonkötésben. (3 db)
7500 Elkelt/Sold
389 PILINYI PÉTER
Józsefváros története.

1849-1896. I. rész
Bp., 1998. Önkormányzat, 111 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
390 POE, EDGAR ALLAN
Arthur Gordon Pym a tengerész.


Bp., é.n. Forrás, 189 p.
Fűzve, kiadói ill. (Sebők Imre) papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
391 PRECHTL, ROBERT
Titánok bukása.

Ford.: Gergely Janka. Egy korszak elmúlása.
Bp., 1938. Grill K., 374 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Téma: a Titanic katasztrófája, a " Magyarország" folyóirat cikkei a kötetbe helyezve.
1500 Elkelt/Sold
392 PRÓNAI ANTAL
Dugonics András életrajza.


Szeged, 1903. Dugonics Társ., 239 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
6000 Elkelt/Sold
393 PUSKELY MÁRIA
Árpádházi Boldog Erzsébet.

A Tössi Domonkos Nővérek és a XIV. századi misztika.
Róma, 1980. Dario e Ugo Detti, 114 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
394 RABELAIS - FALUDY
Pantegruel.

Középkori francia vidámságok könyve. I.-II.
Szeged, 1989. Jate Kiadó, 458 p., 326 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. (2 db)
1000 Elkelt/Sold
395 RECHT MÁRTA
Mit kössek?

Délelőttre - délutánra - estére. Harminc modell.
Bp., 1947. Új Idők, 112 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
396 RÉGÉSZETI BARANGOLÁSOK MAGYARORSZÁGON.

Szerk.: Szombathy Viktor.
Bp., 1983. Panoráma, 395 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
900 Elkelt/Sold
397 REGULY ANTAL
Magyarországi jegyzetek.

Szerk.: Selmeczi Kovács Attila.
Bp., 1994. Néprajzi Múzeum, 199 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
398 REJTŐ ISTVÁN
Mikszáth Kálmán a rimaszombati diák.


Bp., 1959. MTA Irodalomtörténeti Intézete, 107 p., 3 sztl.lev. /Irodalomtörténeti Füzetek 27./
Fűzve, kiadói papírborítóban. Megjelent: 800 pld.! Dedikált! Az ötödikes gimnazista Mikszáth nyolc versét és négy prózai írását tartalamazza a kötet, melyek gimnázium két Emlékkönyvében maradtak fenn!
1000 Elkelt/Sold
399 RÉV ILONA
Templomépítészetünk ma.


Bp., 1987. Corvina, 109 p., képekkel.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
400 RIEDL FRIGYES
Magyarok Rómában.


Bp., 1930. Magyar Bibliophil Társ., 103 p.
Kiadói félvászon kötésben. Kner Izidor / Gyoma, számozott: 500/184. sz.
4000 Elkelt/Sold
401 ROGGER, LOUIS LUCIEN
A grenoblei gyors.

Ford.: Aczél László.
Bp., é.n. Tolnai, 222 p., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
402 ROOSEVELT, ELLIOTT
Gyilkosság tálalva.

Ford.: Wéber László.
Bp., 1990. Béta, 241 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
403 ROSENBERG, ERIKA
Én, Oskar Schindler.

Személyes feljegyzések, levelek, dokumentumok.
Bp., é.n. Canissa Kiadó, 444 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1400 Elkelt/Sold
404 ROSKA MÁRTON DR.
Az ősrégészet kézikönyve.

I. A régibb kőkor.
Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva, 351 p.
Modern kartonkötésben.
6000 Elkelt/Sold
405 RÓTH MIKSA
Egy üvegfestőművész az üvegfestészetről.


Bp., (1942) Szerző, 46 p. (Reprint?)
Kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
406 RÓTH MIKSA
Egy üvegfestőművész emléke.


Bp., (1943) Szerző, 88 p. (Reprint?)
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
407 ROZSNYÓI ÁGNES
A Szálasi puccs.


Bp., 1977. Kossuth, 104 p. /Népszerű történelem/
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
408 RUDNAY JÁNOS
Amit a fagylaltról tudni kell.


Bp., 1966. Közgazdasági és Jogi, 254 p.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban. Ritka!
1000 Elkelt/Sold
409 SÁRA SÁNDOR
Pergőtűz.

A 2. magyar hadsereg pusztulása a Donnál.
Bp., 1988. Tinódi Könyvkiadó, 230 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
410 SÁRAI J.-GRYNAEUS T.
Tüdő Vince betegei.


Szeged, 1994. Néprajzi Tanszék, 144 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
411 SARDOV, VICTORIEN
A fekete gyöngy.

Ford.: Bodor Károly. Regény.
Pest, 1863. Lauffer és Stolp, 118 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
412 SÁSKA SÓGOR.

Imreh Lajos tréfás történetei.
Bukarest, 1985. Kriterion, 209 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. viseltes papír védőborítóban!
800 Elkelt/Sold
413 SAVOYAI LAJOS AMADÉ
A Ruvenzori.

125 szövegképpel és 15 műmelléklettel. Ford.: Dr. Cholnoky Jenőné.
Bp., 1922. Lampel R., 271 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
414 SCHMIDT EGON
Madarakról mindenkinek.


Bp., 1970. Natura, 237 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. viseltes papír védőborítóban. Dedikált!
1800 Elkelt/Sold
415 SCHULLER ALAJOS
Megváltoztatja-e az ágyúzás az időjárást?

Különlenyomat.
Bp., 1915. A Pesti Lloyd-Társ., 7 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
416 SCHWEINFURTH, GEORG
Afrika szívében.

24 képpel, 1 térképpel. Ford.: Halász Gyula.
Bp., é.n. Franklin, 163 p. /Világjárók/
Kiadói aranyozott kissé kopott vászonkötésben.
900 Elkelt/Sold
417 SEBESTYÉN KÁROLY
A cinikus filozófia.


H.n. é.n. Farkas Lőrinc Imre, 148 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1100 Elkelt/Sold
418 SERÉDI JUSZTINIÁN HERCEGPRIMÁS FELJEGYZÉSEI.

1941-1944.
Bp., 1990. Zrínyi, 210 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
419 SÉTA BÖLCSŐHELYEM KÖRÜL.

Erdélyi képeskönyv.
Bp., 1940. Révai, 198 p., képekkel.
Kiadói javított kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
420 SEVCSIK JENŐ DR.
Fényképezés.

Chochol Károly fotóművész fényképeivel.
Bp., 1972. Műszaki, 159 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
421 SHEARING, JOSEPH
A bosszú angyala.

Ford.: Christianus Mária. Charlotte de Corday élete.
Bp., 1943. Szőllősy, 298 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
422 SIMONCSICS PÉTER
A kínai akupunktura régen és ma.


Bp., 1988. Gondolat, 326 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1400 Elkelt/Sold
423 SINKA ISTVÁN
Fütyöri és a hét vadász.


Bp., 1940. Stádium, 32 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
424 SOMOS JENŐ
Bandelaire és az új magyar líra.


Bp., 1938. Szerző, 181 p. Felvágatlan!
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
425 SOPHOKLÉS ÖSSZES DRÁMÁI.

Ford.: Babits M., Devecseri G. ...
Bp., 1950. Franklin, 446 p.
Kiadói kartonkötésben, gerincén fölül kis hibával.
1500 Elkelt/Sold
426 SPIRA GYÖRGY
A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán.


Bp., 1980. Kossuth, 240 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
427 STAHL IM HOCHBAU.

Taschenbuch für Entwurf, Berechnung und Ausführung von Stahlbauten.
Düsseldorf, 1935. Verein deutscher Eisenhüttenlaute, XXVI., 780 p.
Kiadói feliratos, festett vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
428 STEFANSSON, VILHJALMUR
Amerika legészakibb tájain.

Ford.: Halász Gyula. (Hunters of the Great North)
Bp., é.n. Franklin, 147 p., 28 képpel, 1 térképpel. /Világjárók - Utazások és Kalandok/
Kiadói aranyozott, kissé kopott vászonkötésben. A 119. oldaltól vadászkalandok.
1200 Elkelt/Sold
429 STEGMÜLLER MÁRIA
A zöldség és gyümölcs feldolgozása.


Kecskemét, 1911. Fekete Mihály, 31 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
430 STEIN AURÉL
Homokba temetett városok.

38 szövegképpel és 12 műmelléklettel, 2 körképpel és 1 térképpel. Ford.: Halász Gyula.
Bp., 1908. Lampel R., 326 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói, aranyozott, festett vászonkötésben, hátsó borítón vízfolt nyomával.
2500 Elkelt/Sold
431 STEIN AURÉL
Nagy Sándor nyomában Indiában.

Száz képpel és térképpel. Ford.: Halász Gyula.
Bp., é.n. Franklin, 183 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói festett, aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
432 STEINEN KÁROLY DR.
Közép-Brazília természeti népei között.

3 térképpel, 11 műmelléklettel és 52 ábrával a szöveg közt.
Bp., é.n. Lampel R., 275 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói ill. kopottas félvászon kötésben, néhány lap foltos, kijár!
1500 Elkelt/Sold
433 STINDBERG, AUGUST
A boldogok szigete.

Ford.: Antal Sándor. Temetés. Akit nem hittak.
Bp., 1909. Népszava, 123 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
434 SUN TZU
Ping-Fa a hadviselés művészete.

Szerk.: Szabó András, Radvánszky Andrea.
H.n. é.n. Kobudo-Iaido, 118 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
435 SÜTŐ ANDRÁS
Anikonén Felébred.

Novella.
Kolozsvár, 1950. A RNK Írószövetsége, 52 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
436 SZABÓ ATTILA
Alkalmazott biológia a termesztett növények fejlődéstörténetében.


Bukarest, 1983. Ceres Könyvkiadó, 278 p.
Kiadói gerincén sérült kartonkötésben.
1300 Elkelt/Sold
437 SZABÓ LILLA
Andrássy Kurta János szobrászművész.


Bp., 1996. Püski, 56 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
438 SZABÓ LŐRINC
A költő és a földiek.

Válogatta: Kántor Lajos. Versek és műfordítások.
Kolozsvár-Napoca, 1977. Dacia, 353 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
439 SZABÓ ZOLTÁN
Összeomlás.

Francia utinapló.
Bp., 1940. Nyugat, 211 p.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
440 SZAKNAPTÁR BÁDOGOSOK ÉS SZERELŐK RÉSZÉRE, 1926.

III. évf. Szerk.: Farkas Izor.
Bp., 1926. Wodiamer ny., 192 p.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
800 Elkelt/Sold
441 SZALAI GYÖRGY DR.
Kőbánya története.


Bp., 1970. Ker. Tanács VB., 381 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
442 SZALAY LÁSZLÓ
Zafi tündér csodálatos utazásai az Álmok és a mindenféle Valóságok Birodalmában.


Bp., 1999. Bio Ter Bt., 117 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Fantasztikus regény!
1200 Elkelt/Sold
443 SZÁNTÓ MIKLÓS
Magyarok a nagyvilágban.


Bp., 1970. Kossuth, 187 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
444 SZÁNTÓ TIBOR
Könyvnyomtatás - Tipográfia.

II. átdolgozott kiadás.
Bp., 1963. Műszaki, 327 p.
Kiadói (?) vászonkötésben. Készült: 1000 pld!
1600 Elkelt/Sold
445 SZÁNTÓ TIBOR
A szép magyar könyv.

Az ötszáz éves magyar könyvművészet képeskönyve. 1473/1973.
Bp., 1974. Akadémiai, 628 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben, ill. aranyozott pauszpapír-borítóban.
2500 Elkelt/Sold
446 SZÁSZ KÁROLY
Zrínyi, a költő.

Történeti költői beszély. Lorántfi Zsuzsanna szőnyege. Olvasta: Szász Károly a Kisfaludy Társ. XII. közgyülésén.
Pest, 1865. Emich G., 178 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban, újrafűzésre szorul.
1000 Elkelt/Sold
447 SZATMÁRI NÉPBALLADÁK.

Gyűjtötte: Bura László.
Bukarest, 1978. Kriterion, 242 p.
Kiadói vászonkötésben.
800 Elkelt/Sold
448 SZAVALÓKÖNYV.

Összeállította: Dr. Rajka László.
Cluj-Kolozsvár, 1925. Minerva, 95 p.
Amatőr félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
449 SZAVOJAI LAJOS AMÁDÉ
Az " Észak Csillaga" I.-II.

Ford.: Dr. Darvai Móric. Az északi sarktengeren. 1899-1900.
Bp., é.n. Lampel R., 218 p., 199 p., 207 képpel, 24 melléklettel, 2 panorámával és 3 térképpel. /A Magy Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói aranyozott festett vászonkötésben, megkímélt állapotban. (2 db)
5000 Elkelt/Sold
450 SZÉCHENYI ZSIGMOND
Vadászat négy földrészen.

1927-1964.
Bp., 1987. Corvina, 212 p., képekkel.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
451 SZÉCHY KÁROLY
Gróf Zrínyi Miklós.

1620-1664.
Bp., 1902. Magyar Történelmi Társ., 240 p. Hozzákötve: Fraknói Vilmos: Gróf Széchenyi Ferenc 1784-1820. Bp., 1902. Magy. Tört. Társ., 384 p. /Magyar Történeti Életrajzok/
Amatőr félvászon kötésben.
15000 Elkelt/Sold
452 SZEGŐ JÚLIA
Bartók Béla élete.


Bukarest, 1964. Ifjúsági, 501 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
453 SZÉKELY BALLADÁK.

Kós Károly kilencvenedik születésnapjára. Reprint!
H.n. é.n. 41 p.
Kiadói vászonkötésben.
800 Elkelt/Sold
454 SZÉKELY ISTVÁN
Hippolittól a Lila ákácig.


Bp., 1978. Gondolat, 308 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
455 SZÉKELY JÚLIA
Bűnügy.

Regény.
Bp., 1941. Révai, 222 p.
Kiadói félvászon kötésben. Dedikált!
1000 Elkelt/Sold
456 SZÉKELY OKLEVÉLTÁR.

Közzéteszi: Demény Lajos és Pataki József. Új Sorozat. I.-II. Udvarhelyszéki Törvénykezési Jegyzőkönyvek.
Bukarest, 1983. Kriterion, 395 p., 438 p.
Kiadói vászonkötésben, kissé viseltes papír védőborítóban. (2 db)
1600 Elkelt/Sold
457 SZÉKELY SÁNDOR DR.
Az orvostudomány története.


Bp., 1960. Medicina, 272 p., képekkel.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
458 SZEKFŰ GYULA
Bethlen Gábor.

Történelmi tanulmány.
Bp., 1983. Helikon, 301 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
459 SZEKFŰ GYULA
Forradalom után.


Bp., é.n. Cserépfalu, 207 p.
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
460 SZÉKI NÉPMESÉK.

Gyűjtötte: Nagy Olga.
Bukarest, 1976. Kriterion, 477 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
461 SZELÉNYI ISTVÁN
Liszt Ferenc (1811-1886)

Élete képekben.
Bp., 1958. Zeneműkiadó, 70 p., 88 képpel.
Kiadói kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
462 SZENTIVÁNYI JENŐ
Párbaj a levegőben.

Sebők Imre rajzival. Elbeszélések.
Bp., 1954. Ifjúsági Könyvkiadó, 338 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben. Kalandos történetek a repülés világából. Ritka!
1000 Elkelt/Sold
463 SZENTPÉTERY IMRE
Az Árpád-kori királyok okleveleinek kritikai jegyzéke (1255) 1270-1301.

II. kötet. 1. füzet. (1255-1272)
Bp., 1943. MTA, VII., 193 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Ritka!
4000 Elkelt/Sold
464 SZENTPÉTERY IMRE
Az Árpád-kori királyok okleveleinek kritikai jegyzéke 1001-1270.

I. kötet. 3. füzet.
Bp., 1930. MTA, 353 p.-576 p.-ig
Fűzve, kiadói papírborítóban. Ritka!
4000 Elkelt/Sold
465 SZENTPÉTERY IMRE
Az Árpád-kori királyok okleveleinek kritikai jegyzéke 1001-1270.

I. kötet. 1. füzet.
Bp., 1923. MTA, 176 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Ritka!
4000 Elkelt/Sold
466 SZENTPÉTERY IMRE
Az Árpád-kori királyok okleveleinek kritikai jegyzéke 1001-1270.

I. kötet. 2. füzet.
Bp., 1927. MTA, 177 p.-352 p.-ig
Fűzve, kiadói papírborítóban. Ritka!
4000 Elkelt/Sold
467 SZERB ZSIGMOND
Éljen az élet!

A gasztronómia regénye.
Bp., é.n. Béta, 240 p.
Kiadói aranyozott félvászon kötésben. Ritka!
6000 Elkelt/Sold
468 SZILÁGYI DOMOKOS - VERMESY PÉTER
Pimpimpáré.

Vers és muzsika gyermekeknek.
Bukarest, 1976. Kriterion, 210 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
469 SZKOPIN, F. I.
Militarizmus.

Ford.: dr. Aner Kálmán.
Bp., 1961. Zrínyi, 658 p.
Kiadói vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
470 SZOVÁTA FÜRDŐ RÖVID TÖRTÉNETI ISMERTETÉSE.

A medvetavi fürdő fennállása 10-dik évi emlékére.
Szováta, é.n. Fürdőigazgatóság, 41 p., 1 térkép (kihajtható)
Fűzve, kiadói kopott papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
471 SZÖGKIRÁLY.

Gyűjtötte: Sáfár Sándor. Cigány mesék.
Bp., 1973. Móra, 177 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
472 SZTANISZLAVSZKIJ
Színészetika.

Ford.: Lányi Sarolta.
Bp., é.n. Irodalmi és Művészeti Intézet. /Új könyvtár/
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
473 SZTRÓKAY KÁLMÁN
A vegyész versenye a természettel.


Bp., é.n. Országos Közművelődési Szövetség, 182 p., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
474 SZUSZAI ANTAL
A nagy mesterség második része.

Az elemi iskolások házi nevelése.
Bp., 1911. Szent István Társ., 123 p.
Amatőr félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
475 TACITUS
Sorsfordulatokban gazdag kor.

Válogatta: Bodor András.
Bukarest, 1984. Kriterion, 245 p.
Kiadói kartonkötésben. /TÉKA/
800 Elkelt/Sold
476 TAKARÓ GÉZA
Bibliai földeken.

Útijegyzetek.
Bp., 1910. Első Kőbányai Nyomda, 148 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
477 TAKÁTS SÁNDOR
A régi Magyarország jókedve.

II. kiadás. I.-II.
Bp., é.n. Athenaeum, 223 p.-224 p.-400 p.-ig., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, régi beírással, pecsétekkel. (2 db)
1800 Elkelt/Sold
478 TAMÁSI GÁSPÁR
Vadon nőtt gyöngyvirág.

Emlékezés.
Bukarest, 1971. Kriterion, 214 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
479 TARDY LAJOS
Izsák zsidó orvos a perzsiai uralkodó és Corvin Mátyás összekötője a törökellenes világliga megszervezésében.


Bp., 1969. Orsz. Rabbiképző Intézet, 19 p. Különlenyomat a Magyar-Zsidó oklevéltár XII. kötetéből.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
480 TÁRGYIK SÁNDOR - NAGY LÁSZLÓ
Hidegkonyhai szakácsművészet.


Bp., 1983. Közgazdasági és Jogi, 551 p., képekkel.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
481 A TÁRSADALOM I.-II.

Szerk.: Stein Lajos. Az emberiség művelődésének és gazdasági életének fejlődése.
Bp., é.n. Athenaeum, 382 p. - 707 p. /A Műveltség Könyvtára/
Kiadói félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
482 A TÁVOL-KELET VARÁZSA.

Válogatta: Maróczy Magda. Népmesék, legendák, történetek.
Bp., 1999. Gazella Könyvkiadó, 142 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
483 TAYLOR, MERLIN MOORE
A kannibálok földjén.

Ford.: Halász Gyula. Barangolás Pápua szívében.
Bp., é.n. Lampel R., 188 p., 67 képmelléklettel és térképpel. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
484 TELEKI JÓZSEF
A magyar nyelvnek tökéletesítése új szavak és új szólásmódok által.


Bp., 1988. Szépirodalmi, 397 p.
Kiadói kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
485 TÉRKÉP!
Magyarország Közigazgatási térképe.

1918-ban. Az 1942. évi határokkal. Tervezte és rajzolta: Kogutowicz Manó.
M: 1:900 000
Hajtogatott!
6500 Elkelt/Sold
486 TÉRKÉP!
The Red Planet Mars.

Az amerikai National Geographic Magazine folyóirat melléklete.
Washington, 1973. Február.
Színes, hajtogatott térkép.
800 Elkelt/Sold
487 TISZA MIKSA
Magyarország rendőrségének története.

A legrégibb időktől 1912-ig. A közbiztonság hajdan és most. A betyárvilág alakja.
Igló, 1919. Szepesi Lapok, 327 p.
Amatőr, gerincén aranyozott bőrkötésben.
12000 Elkelt/Sold
488 TOBORFFY GÉZA DR.
A M. Kir. Mezőgazdasági Múzeum épületcsoportjának műtörténelmi vonatkozásai.


Bp., é.n. Múzeum, 12 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
489 TOMPA MIHÁLY
Válogatott versek és levelek.

Válogatta: Dánielisz Endre.
Kolozsvár-Napoca, 1977. Dacia, 230 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
490 TÓTH ISTVÁN
A magyar díszítés alapformái.


Kolozsvár, 1940. Minerva Rt., 211 p.
Amatőr félvászon kötésben, gazdagon illusztrált kötet.
1200 Elkelt/Sold
491 TÓTH LAJOS DR.
Tessedik Sámuel pedagógiai reformtevékenysége.

(A Függelékben Tessedik 1803. évi szentpétervári Pályázati Értekezése)
Bp., 1980. Tankönyvkiadó, 342 p., képekkel.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban. Megjelent: 1900 pld.!
1200 Elkelt/Sold
492 TÓTH LORÁND
Ejtőernyők, siklószárnyak.


Bp., 1987. Móra, 60 p., 2 sztl.lev. /Kolibri Könyvek/
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
493 TOTIS BÉLA DR.
Szerelem és szaporodás.


Bp., 1932. Népszava, 208 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
494 TÖRTÉNELMÜNK A JOGALKOTÁS TÜKRÉBEN.

Közreadja: Beér János és Csizmadia Andor.
Bp., 1966. Gondolat, 744 p.
Kiadói vászonkötésben.
2800 Elkelt/Sold
495 ÚJ MAGYAR ÍRÓK ALBUMA.

Szerk.: Hegedős Ernő.
Bp., é.n. k.n. Számozatlan!
Fűzve, kiadói ill. (Korcsmáros Pál) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
496 ÚJFALVI SÁNDOR
Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak.

Sajtó alá rendezte: Benkő samu.
Bukarest, 1990. Kriterion, 322 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
497 ÚJVÁRI BÉLA DR.
A Kalevala festője.


Bp., 1939. Officina, 16 p., 4 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Dedikált!
1500 Elkelt/Sold
498 UTAZÁSOK A TÖRÖK BIRODALOMBAN.

Válogatta: Binder Pál.
Bukarest, 1983. Kriterion, 281 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
499 VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁS 1971.

Főszerkesztő: Földes László. Emlékalbum.
Bp., 1972. Corvina, 238 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
4000 Elkelt/Sold
500 VALTER LÁSZLÓ DR.
A mikroszkóp és kezelése.


Bp., 1937. Kir. Magy. Term. Tud. Társ., 235 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
                                                                                                                         >>