Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

162. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) LEVELEZÉSI árverés


Idõpontja: 2013-03-14 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1
1001 éjszaka.

Ford.: Bausznernné Péchy Paula. Ill.: Kutzer Ernő.
Bp., é.n., Légrády Testvérek. 177 p., 8 t.
Kiadói ill., viseltes kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
2
19. századi magyar történelem 1790-1918.

Szerk.: Gergely András.
Bp., 1998, Korona Kiadó. 484 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1200Nem kelt el
3
1914-18 a korabeli napilapok tükrében.

Összeállította: Kun Andor.
Bp., 1944, Officina. 375 p.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
4 ABONYI LAJOS
A fejetlen barát.

Bp., 1899, Athenaeum. 169 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
5 AGOSTINI, ALBERTO M. DE
Tíz esztendő a Tűzföldön.

99 képpel. Ford.: Cholnoky Béla. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é. n. Lampel R. 209 p., 1 sztl. lev.
Kiadói aranyozott, festett, kopott vászonkötésben.
1500Nem kelt el
6 ÁLDÁSY ANTAL
Zsigmond király és Spanyolország.

székfoglaló értekezés.
Bp., 1927, MTA. 127 p., felvágatlan.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
7 ÁLDOR IMRE
Arany könyv.

Kossuth Lajos műveiből a magyar nép számára.
Pest, 1871, Heckenast Gusztáv. címkép, 128 p., vízfoltos lapokkal.
Viseltes vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
8 ÁLDOR IMRE
Kossuth és Perczel.

Pest, 1868, Heckenast Gusztáv. 94 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes, javított papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
9 ALMÁSY LÁSZLÓ
Az ismeretlen Szahara.

94 képmelléklettel és térképpel. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é. n. Franklin. 216 p.
Kiadói aranyozott, kissé kopott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
10 ANDRÉ DEUTSCH
Walter Schellenberg emlékiratai.

Ford.: Harsányi Zoltán.
Bp., 1989, Téka Könyvkiadó - Zrínyi Kiadó. 381 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
11 ANDREE, RICHARD
Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas.

Bielefeld, Leipzig,1882, Velhagen & Klasing. I-X., 939 p., 1 sztl. lev.
Félbőr kötésben, gerincsérült.
2400 Elkelt/Sold
12 ANTALFFY ENDRE
Petrőczy Katalin Szidónia élete és munkái 1664-1708.

Bp., 1903, Hornyánszky Viktor. 122 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
13
Arany Kincstár.

Legújabb nélkülözhetetlen tanácsadó minden család és háztartás számára. Szerk.: Brankovics György.
Bp., 1919, Franklin-Társulat. 159 p.
Kiadói vízfoltos, szakadozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
14 ÁRVAY JÓZSEF
A barcasági Hétfalú helynevei.

Erdélyi Tudományos Intézet. Tisztelet példány.
Kolozsvár, 1943, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.-T. 247 p., 1 kihajtható térképmell.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
15 ASZTALOS MIKLÓS
II. Rákóczi Ferenc és kora.

Bp., 1934, Dante. 492 p., 64 t. 1 kihajtható térkép mell.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
3000Nem kelt el
16 BABITS MIHÁLY
Irók hét háború közt.

Bp., é.n., Nyugat. 287 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
17 BAKTAY ERVIN
A boldog völgy országa.

Barangolások Kasmirban. 83 képpel és két térképpel. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é. n. Franklin Társulat. 220 p., 1 sztl. lev.
Kiadói aranyozott, kopottas vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
18 BALANYI GYÖRGY
Szent István.

Kincsestár a Magyar Szemle Társaság kis Könyvtára 141. sz.
Bp., 1938, Magyar Szemle Társaság. 80 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
19 BALBO, ITALO
Repülőrajokkal az óceánon át.

65 képpel és 1 térképpel. Ford.: Révay József. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., 1931, Lampel R. 187 p., 1 sztl. lev.
Kiadói aranyozott, festett, kopott vászonkötésben.
1500Nem kelt el
20 BÁLINT SÁNDOR
Szeged reneszánsz kori műveltsége.

Humanizmus és reformáció 5.
Bp., 1975, Akadémiai Kiadó. 185 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
21 BALLAGI ALADÁR, DR.
A magyar nyomdászat történelmi fejlődése 1472-1877.

Bp., 1878, Franklin-Társulat. 248 p.
Viseltes félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
22 BALOGH ELEMÉR - KERÉNYI IMRE
Csíksomlyói passió.

Ill.: Nagy András.
Bp., 1982, Helikon Kiadó. 76 p., 2 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. (Szántó Tibor) papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
23 BALOGH JOLÁN
Mátyás király és a művészet.

Bp, 1985, Magvető Könyvkiadó. 475 p., 64 old. kép mell., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
24 BALTZER, EDUARD
Vegetarisches Kochbuch.

für Freunde der natürlichen Lebensweise.
Leipzig, é.n., Louis Kuhne. címkép, 168 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
25 BALZAC, HONORÉ DE
Gobseck.

Ford.: Aranyossy Pál.
Békéscsaba, 1919, Tevan. 95 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
26 BAND, MORIZ
Handbuch des Radfahr-Sport.

Technik und Praxis des Fahrrades und des Radfahrens.
Wien/Pest/Leipzig, 1895, A. Hartlebens Verlag. címkép, I-XVI., 319 p., I-VIII.
Kiadói ill., viseltes vászonkötésben.
2200 Elkelt/Sold
27 BARTA GÁBOR
Georgius Zekeltől Dózsa Györgyig.

Különlenyomat Századok 1975. évi 1. szám.
Budapest, 1975, Akadémiai Nyomda. 64-88 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
28 BARTHA MIKLÓS
Kazárföldön.

Bp., 1939, Stádium Sajtóvállalat Rt. 246 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
29 BARTÓK BÉLA - LENGYEL MENYHÉRT
A csodálatos mandarin.

h.n., é.n., Tevan Kiadó/Magyar Bibliofil Társaság. 77 p.,1 sztl. lev., 2000 pld.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1500Nem kelt el
30 BARTUCZ LAJOS
Mikép fedezte fel az ember önmagát?

Kincsestár a Magyar Szemle Társaság kis Könyvtára 45. sz.
Bp., 1929, Magyar Szemle Társaság. 80 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
31 BÉKEFI REMIG
A sárospataki ev. ref. főiskola 1621-iki törvényei.

Értekezések a Történeti Tudományok Köréből XVIII. kötet 3. szám.
Bp., 1899, MTA. 195-271 p.
Kiadói, szakadozott, javított, viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
32 BENCZE LÁSZLÓ
Uralkodók, főrangúak, katonák.

Hadtörténeti Levéltári Kiadványok.
Bp., 2001, Hadtörténeti Levéltár. 216 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
33
Beszélgetések Pilinszky Jánossal.

Válogatta és szerkesztette: Török Endre.
Bp., 1983, Magvető Könyvkiadó. 255 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
34
Beszélő házak.

Szerk.: Hatvany Lajos. Fényképezte: Gink Károly.
Bp., 1957, Bibliotheca. 323 p., 5000 pld.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
35 BETHLEN ISTVÁN
Válogatott politikai írások és beszédek.

Millenniumi Magyar Történelem. Politikai gondolkodók.
Bp., 2000, Osiris Kiadó. 462 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
36
Bevezető fejtegetések a kolozsvári Nemzeti Színház ifjúsági előadásaihoz 1906/4-1904/5.

Kolozsvár, 1906, Szinügyi Bizottság. 117 p., 17 sztl. lev.
Vászokötésben, felkasírozott papírborítóval.
1000Nem kelt el
37 BÍRÓ VENCEL
A Kolozsvári Jezsuita Egyetem szervezete és építkezései a XVIII. században.

Erdélyi Tudományos füzetek 192., különnyomat az Erdélyi Múzeum 1945. évi 1-2. füzetéből.
Kolozsvár, 1945, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 15 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
38 BITSKEY ISTVÁN
Humanista erudíció és barokk világkép.

Pázmány Péter prédikációi. Humanizmus és reformáció 8.
Bp., 1979, Akadémiai Kiadó. 206 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
39 BLASKÓ MÁRIA
Pedró.

Bp., 1924, Korda Rt. 111 p., 6 t.
Félvászon kötésben, felkasírozott ill. papírborítóval.
1000Nem kelt el
40 BOCSAN, NINA DECUSARA
Gyorsan, olcsón, ízletesen.

Bukarest, é.n., Editura Tehnica. 199 p.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
41 BOGNÁR CECIL
Lélektan és nevelés.

Nemzetnevelők Könyvtára, IV. Gyermek- és Ifjúságtanulmány 1.
Bp., 1943, Országos Közoktatási Tanács. 233 p.
Kiadói kopottas félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
42 BOGSCH LÁSZLÓ
Vendel Miklós 1896-1977 (nekrológ).

Különlenyomat a MTA X. Osztályának Közleményei 10/1-2.
h.n., é.n., k.n. 112-119 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Borító nélküli füzet.
1500Nem kelt el
43
Borgazdaságtan.

Szerk.: a Földművelésügyi Minisztérium Szakoktatási Főosztálya.
Bp., 1951, Tankönyvkiadó. 467 p.
Kiadói viseltes papírborítóban, leszakadt hátlappal.
1000 Elkelt/Sold
44 BOTTA ISTVÁN
Huszár Gál élete, művei és kora (1512?-1575).

Humanizmus és reformáció 18.
Bp., 1991, Akadémiai Kiadó. 497 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
45 BRAUN SOMA, DR.
A primitív kultúra.

Bevezetés az ősemberrel foglalkozó tudományba.
Bp., 1924, Népszava-Könyvkereskedés. 256 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
46 BRENCSÁN JÁNOS
Orvosi szótár.

Idegen orvosi kifejezések magyarázata. III., javított bővített kiadás.
Bp., 1969, Terra. 464 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
47 BUCHINGER MANÓ
A magyarországi könyvkötő munkások szervezkedésének története.

Bp., é.n., Bíró Dezső. 278 p., 2 t.
Kiadói dombornyomott, ill. (Bíró Mihály) vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
48
Budapest története I-V.

Főszerk.: Gerevich László. II. kiadás.
Bp., 1975, 1978, 1980, Akadémiai Kiadó. 429 p., 1 sztl. lev.,+ 3 térkép mell.. 469 p., 1 kihajtható térkép mell., 1 sztl. lev.,+ 1 térkép mell.. 585 p., 1 sztl. lev.,+ 3 térkép mell.. 809 p., 1 sztl. lev.,+ 3 térkép mell.. 665 p., 1 sztl. lev.,+ 3 térkép mell.
Kiadói vászonkötésben, ill., javított papír védőborítóban.
5000 Elkelt/Sold
49 BUNTA MAGDA
Az erdélyi habán kerámia.

Bukarest, 1973, Kriterion Könyvkiadó. 105 p., 22 old. képmell., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
50 BÚZA LÁSZLÓ
A Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója mint összetett állam.

Erdélyi Tudományos Füzetek 191.
Kolozsvár, 1945, Erdélyi Múzeum - Egyesület. 18 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
51 BUZÁS VIKTOR
A magyar föld meséje.

Ifj. Kovács János rajzaival. Könyvbarátok Kis Könyvei.
Bp., é.n., Magyar Könyvbarátok. 158 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
52 BÚZSÁS LAJOS
A városi fejlődés a XVIII-XIX. Századi Dél- Magyarországon.

(A városi fejlődés gazdasági alapjai). Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 62. Különlenyomat a MTA Dunántúli Tudományos Intézetének „Értekezések 1964-1965” c. kötetéből.
Bp., 1966, Akadémiai Kiadó. 287-321 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
53 CHESTERTON
Hagyományok és hazugságok.

Ford.: Hevesi Sándor.
Bp., é.n., Révai. 316 p., 1 sztl. lev., javított lapokkal, helyenként tollas jelölésekkel.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
54 CHESTERTON, G. K.
Ember, aki csütörtök volt.

Ford.: Zsoldos Benő.
h.n., 1918, Tevan-kiadás. 300 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
55 CHOLNOK JENŐ, DR.
Égen, földön.

Földrajzi értekezések. 63 képpel. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é. n. Franklin. 197 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott, kissé kopott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
56 CHOLNOKY JENŐ, DR.
A sárkányok országából I-II.

164 képmelléklettel, térképpel. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é. n. Franklin. 160 p.. 168 p.
Kiadói kopottas, aranyozott vászonkötésben.
1800Nem kelt el
57 CHOLNOKY JENŐ, DR.
Tihany.

Balatoni Könyvtár 8. sz.
h.n., 1940, M. Kir. Balatoni Intéző Bizottság. 26 p., 11 t.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
58 CZEBE JENŐ - PETHŐ TIBOR
Magyarország a második világháborúban.

A háborús évek katonai története.
Bp., 1946, Új Magyarország kiadása. 95 p.
Kiadói hiányos, javított papírborítóban.
1000Nem kelt el
59 CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Haza és nagyvilág.

Bp., é.n., Franklin-Társulat. 360 p., 2 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
60 CSÁNKY DEZSŐ, DR.
Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I-V.

Állami Könyvterjesztő Váll. Reprint Sorozata.
Bp., 1890, 1894, 1897, 1941, 1913, MTA. Reprint: h.n., 1985, Állami Könyvterjesztő Vállalat. I-XII., 2 sztl. lev., 788 p., 4 sztl. lev.. I-VIII., 2 sztl. lev. 860 p., 4 sztl. lev.. 5 sztl. lev., 696 p., 3 sztl. lev.. 415 p., 1 kihajtható térkép mell., 2 sztl. lev.. I-VII., 971 p., 2 sztl. lev.
Kiadói nylon kötésben.
4000 Elkelt/Sold
61 CSAPODI CSABA
XIII. századi magyarországi Psalterium Wolfenbüttelben.

Különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1975. évi 3-4.
Budapest, 1975, Akadémiai Nyomda. 232-242 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
62 CSÁVOSSY ELEMÉR
Egy sír a Duna fölött.

Mária Margit nővér élete és naplója. IV., bővített kiadás.
Bp., 1942, Korda Rt. 192 p.
Vászonkötésben.
1000Nem kelt el
63 CSERMELY GYULA
Ami két Miatyánk között van I-II.

Bp., é.n., Lingua Kiadó és Könyvkereskedelmi Rt. 148 p., 2 sztl. lev., 196 p., vízfoltos lapokkal.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
64 DANIELIK JÁNOS
A történet szelleme.

Pest, 1857, Herz János. 2 sztl. lev., I-IV., 138 p., 1 sztl. lev., vízfoltos lapokkal.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
65 DÁNKOVSZKY, GREGORIO
Hungarae Gentis.

Avitum Cognomen, Origo Genuina, Sedesque Priscae Ducentibus Graecis Scriptoribus.
Posonii, 1825, Heredum Belnayanorum. 52 p., vízfoltos lapokkal.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
66 DÁVID LAJOS
Téboly.

Bp.-Újpest, 1933, Szivárvány kiadás. 64 p., dedikált.
Félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
67 DÁVID LAJOS
Tölgy a viharban.

Bp.,Újpest, 1937, Magyar Szépmíves Céh. 85 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben.
1500Nem kelt el
68 DEMEL, EDWIN
Kémek a tengeren.

Ford.: Gereben György.
Bp., 1931, Érdekes Regénytár Kiadóhivatal. 128 p., javított lapokkal.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
69 DÉNES ZSÓFIA
Élet helyett órák.

Egy fejezet Ady életéből.
Bp., é.n., Pantheon. címkép, 269 p., 2 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
70
Der Officier, oder Abhandlungen aller in die niedere sowohl auch höhere Kriegs-Kunst.

Frankenthal, é.n., Ludwig Bernhard Friederich. 125 p., 1 sztl. lev., 1 kihajtható mell., vízfoltos lapokkal.
Kiadói, bordázott félbőr kötésben, gerincsérült.
1000 Elkelt/Sold
71 DÉRY TIBOR
Jókedv és buzgalom.

I. kiadás.
Bp., 1948, Szikra. 220 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
72
Die pariser Weltausstellung.

in Wort und Bild. Szerk.: Dr. Georg Malkowsky.
Berlin, 1900, Kirchhoff & Co. I-XVI., 512 p.
Kiadói bordázott félbőr kötésben.
1800 Elkelt/Sold
73 DIMÉNY JÓZSEF
I. Ferentz halotti beszéde.

Marosvásárhely, 1835, Felső Visti Kali Siméon. 42 p., vízfoltos lapokkal.
Modern félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
74 DIVALD KORNÉL
A felsőmagyarországi renaissance építészet.

fénymásolt.
Bp., 1900, Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt. 48 p.
Kiadói nylon kötésben.
1200Nem kelt el
75 DOBAY, JOSEF V.
Der Krieg.

zwischen Oesterreich und Preußen im Jahre 1866 und die strategische Kritik desselben.
Pest, 1867, Hornyánszky. 88 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
76 DOLBLHOFF LILY, BÁRÓ
Horthy Miklós.

Bp., é.n., Athenaeum. címkép, 321 p., 1 sztl. lev., 10 old. képmell.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
77 DOMANOVSZKY SÁNDOR
A harminczadvám eredete.

székfoglaló értekezés. Értekezések Történeti Tudományok Köréből XXIV. kötet 4. sz.
Bp., 1916, MTA. 54 p., 1 sztl. lev.
Kiadói javított, viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
78 DOMANOVSZKY SÁNDOR, DR.
Emlékezés gróf Klebelsberg Kunó elnökségére.

Különlenyomat Századok 1942. évi 9-10. számából.
Bp., 1942, a szerző kiadása. 25 p., 1 sztl. lev., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
79 DÖMÖTÖR MIHÁLY
Ferenc Ferdinánd politikája.

Rákóczi-Könyvek 6. szám.
Bp., é.n., Országos Rákóczi Szövetség. 128 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
80 DUFOUR, PIERRE
Szerelmi erkölcsök az ókortól napjainkig.

Ford.: Dr. Gáspár István.
Bp., é.n., Magyar Téka. 198 p., 1 sztl. lev., 15 t.
Viseltes félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
81
Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum- Egyesület félszázados ünnepére 1859-1909.

Szerk.: Erdélyi Pál.
Kolozsvár, 1909-1942, Erdélyi Múzeum- Egyesület. 331 p., széteső, vízfoltos lapokkal.
Kiadói papírborítóban, hátlap hiányzik, lapokra széteső.
1000Nem kelt el
82 EPERJESSY KÁLMÁN
Csanád megye az első katonai felvétel (1782-1785) idején.

Makói Múzeum Füzetei 7.
Makó, 1971, Makó Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 33 p., 1 sztl. lev., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által, 500 pld.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
83 EPERJESSY KÁLMÁN
József Attila makói diákévei.

Egykori tanárának visszaemlékezése. Makói Múzeum Füzetei 16.
Makó, 1975, Makó Város Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya. 19 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által, 600 pld.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
84
Az Erdélyi Helikon íróinak anthologiája 1924-1934.

Szerk.: Kovács László.
Kolozsvár, 1934, Erdélyi Szépmíves Céh. 2 sztl. lev., 396 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
85 ERDÉLYI JÁNOS
A bölcsészet Magyarországon.

Filozófiai Írók Tára VI.
Bp., 1885, Franklin-Társulat. 156 p.
Vászonkötésben, felkasírozott papírborítóval.
1000 Elkelt/Sold
86
Erdélyi Múzeum.

A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztály, az Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvtára érem- és régiségtára közlönye. Szerkeszti: Erdélyi Pál. Új évfolyam V. 1910 XXVII. kötet.
Kolozsvár, 1910, Stief Jenő és Társa Könyvsajtója. 433 p., 9 t., + két szennylap , vízfoltos lapokkal.
Kiadói viseltes félvászon kötésben, a kötés sérült, a gerinc laza, a címlap félig kiszakadva.
1500 Elkelt/Sold
87
Erdélyi Múzeum.

A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztály, az Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvtára érem- és régiségtára közlönye. Szerkeszti: Erdélyi Pál. Új évfolyam IV. 1909 XXVI. kötet.
Kolozsvár, 1909, Stief Jenő és Társa Könyvsajtója. 438 p., 6 t. , + két szennylap.
Kiadói viseltes félvászon kötésben, gerincsérült, fedélből kiszakadva.
1500 Elkelt/Sold
88
Az Erdélyi Múzeum- Egyesület Besztercén 1943. szeptember hó 5-7. napjain tartott tizennyolcadik vándorgyűlésének emlékkönyve.

Szerk.: Bíró Vencel.
Kolozsvár, 1944, Erdélyi Múzeum- Egyesület. 166 p., 1 sztl. lev., vízfoltos, sérült lapokkal.
Kiadói, vízfoltos, hiányos papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
89
Az Erdélyi Múzeum- Egyesület Brassóban 1934. augusztus 26-28. napjain tartott tizenharmadik vándorgyűlésének emlékkönyve.

Szerk.: Dr. György Lajos.
Cluj-Kolozsvár, 1935, Erdélyi Múzeum- Egyesület. 143 p., 2 sztl. lev., vízfoltos lapokkal.
Kiadói viseltes papírborítóban, darabjaira szétesik.
1000 Elkelt/Sold
90
Az Erdélyi Múzeum- Egyesület Désen 1942. október hó 18-20. napjain tartott tizenhetedik vándorgyűlésének emlékkönyve.

Szerk.: Szabó T. Attila.
Kolozsvár, 1943, Erdélyi Múzeum- Egyesület. 186 p., 2 sztl. lev., 24 old. képmell., 1 kihajtható térkép mell., vízfoltos, helyenként sérült lapokkal.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
91
Az Erdélyi Múzeum- Egyesület Gyergyószentmiklóson 1939. augusztus hó 27-29. napjain tartott tizenhatodik vándorgyűlésének emlékkönyve.

Szerk.: Dr. György Lajos.
Cluj-Kolozsvár, 1940, Erdélyi Múzeum- Egyesület. 97 p., 1 sztl. lev., vízfoltos lapokkal.
Kiadói viseltes, vízfoltos papírborítóban, kijáró könyvtesttel.
1000 Elkelt/Sold
92
Az Erdélyi Múzeum- Egyesület Székelyudvarhelyen 1937. augusztus hó 29-31. napjain Székelyudvarhelyen tartott tizennegyedik vándorgyűlésének emlékkönyve.

Szerk.: Dr. György Lajos.
Cluj, 1938, Erdélyi Múzeum- Egyesület. 151 p., 2 sztl. lev., vízfoltos lapokkal.
Kiadói, visletes, gerincsérült, vízfoltos papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
93
Az Erdélyi Múzeum Egyesület Tordán 1938. augusztus hó 28-30. napjain tartott tizenötödik vándorgyűlésének emlékkönyve.

Szerk.: Dr. György Lajos.
Cluj-Kolozsvár, 1939, Erdélyi Múzeum- Egyesület. 108 p., vízfoltos lapokkal, kijáró könyvtesttel.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
94
Az Erdélyi Múzeum név- és szakmutatója 1874-1917 * 1930-1937.

Összeállította: Valentiny Antal és Entz Géza.
Kolozsvár, 1942, Erdélyi Múzeum-egyesület. 186 p., dr.Mályusz Elemérnek dedikálva Valentiny Antal által.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
95 ERDÉLYI PÁL
Balassa Bálint 1551-1594.

Bp., 1899, Magyar Történelmi Társulat. 251 p., 10 t.
Kiadói ill., viseltes, javított papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
96 ÉRSZEGI GÉZA
Az Aranybulla, Bulla Aurea.

(A hétszázötvenedik évfordulóján). Különlenyomat Fejér Megyei Történeti Évkönyv 6. 1972. évi kötetéből.
Székesfehérvár, 1972, k.n. 22 p., 1 kihajtható mell., 1 sztl. lev., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
97 ÉRSZEGI GÉZA - KENÉZ GYŐZŐ - SOLYMOSI LÁSZLÓ
Az 1514-es magyarországi parasztháborúra vonatkozó források.

Különlenyomat Századok 1972. évi 4-5. szám.
Budapest, 1973, Akadémiai Nyomda. 1014-1042 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva mindhárom szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
98 ERTL RÓBERT, DR.
A korszerű vasúti környéki közlekedés újabb elméleti és gyakorlati megoldásai. Budapesti vasúti koncepció.

MTA Közlekedéstudományi Tanszék- BME Vasútépítési Tanszéke 3.
Bp., 1972, MTA. 250 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói javított papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
99
Esperanto.

Nyelvgyakorló-olvasókönyv és szótár. Összeállította: Medgyesi János.
Bp., 1910, Löblovitz Zsigmond Könyvnyomdája. 103 p.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
100
Az Est Hármaskönyve 1927.

A világirodalom mosolya.
Bp., 1927, Az Est Lapkiadó Rt. 446 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. (Herman Lipót) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
101 ÉVKÖNYV
Magyar Nyomdászok Évkönyve 1908.

Szerk.: Novák László. Ill.: Bárány Nándor. XXIII. évfolyam.
Bp., é.n., Világosság Könyvnyomda. 144 p., 48 t., 46 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben, javított gerinccel.
1500 Elkelt/Sold
102 ÉVKÖNYV
Nyomdász évkönyv és útikalauz 1931.

Szerk.: Lerner Dezső. XXX. évf.
Bp., 1931, Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesülete. 176 p., 12 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
103 ÉZSIÁS ERZSÉBET
A hit pajzsa.

Olofsson Placid atya élete. VIII. kiadás.
h.n., 2004, Papirusz Book. 163 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. (Madarassy István) papírborítóban.
1000Nem kelt el
104 F. CSANAK DÓRA
Teleki József könyvtára.

Különlenyomat a Irodalom és felvilágosodás c. tanulmánykötetből.
Budapest, 1974, Akadémia Kiadó. 401-443 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
105 FALUDY GYÖRGY
A pompeji strázsán.

II. kiadás.
Bp., 1945, Officina. 91 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes kartonkötésben.
1000Nem kelt el
106 FARKAS GYULA
Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914.

Magyar Történelmi Társulat Könyvei III.
h.n., é.n., Magyar Történelmi Társulat. 303 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
107 FAYLNÉ HENTALLER MÁRIA
Mesék, regék és elbeszélések.

Helbing Ferenc tollrajzaival és aquarelljeivel.
Bp., é.n., Athenaeum. 116 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill., gerincsérült vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
108 FÉJA GÉZA
Dózsa György.

Bp., 1939, Mefhosz Könyvkiadó. 243 p., 6 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill., szakadozott papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
109 FEKETE NAGY ANTAL
A magyar-dalmát kereskedelem.

Eötvös-füzetek VII.
Bp., 1926, Eötvös-Kollégium volt Tagjainak Szövetsége. 90 p., 1 sztl. lev.
Kiadói javított gerincű papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
110 FELEKY GÉZA
Könyvek, képek, évek.

Találkozás a művészettel.
Bp., 1912, Nyugat Irodalmi és Nyomdai Rt. 239 p.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
111 FERENCZY ENDRE
Hérodotosz.

Különlenyomat Hérodotosz: A görög-perzsa háború című kiadvány utószava.
Bp., 1967, Gondolat Könyvkiadó. 15 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
112 FESTETICS RUDOLF, GRÓF
Emberevők között.

Nyolcévi Csendes-óceáni hajózás a " Tolna" yachton. 55 képpel és 1 térképpel. Ford.: Sárosi Bella. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é. n. Lampel. 278 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott, festett, kopott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
113 FILEP ANTAL
Szokásleírások a 18. és a 19. századból.

Népi Kultúra - népi társadalom V - VI.
Bp., 1971, Akadémiai Kiadó. 115-134 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
114 FLAMMARION, CAMILLE
A világ vége.

Ford.: Kenedi Géza. IV. kiadás.
Bp., 1897, Légrády Testvérek. 387 p., 2 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
115 FLEGLER, ALEXANDER, DR.
Erinnerungen An Ladislaus Von Szalay Und Seine Geschichte Des Ungarischen Reichs.

Leipzig, 1866, Otto Wigand. I-XII., 216 p.
Kiadói félvászon, dombornyomott kötésben.
1000 Elkelt/Sold
116 FLEURON, SVEND
A vörös banda.

Egy rókacsalád regénye. Ford.: Z. Tábori Piroska.
Bp., 1930, Dante Könyvkiadó. 176 p. Hozzá: Strix, az erdő réme. Egy erdei bagoly regénye. Ford.: Havas József. Bp.,1930, Dante Könyvkiadó. 190 p., 1 sztl. lev. + Tigrisivadék. Egy macskacsalád regénye. Ford.: Z. Tábori Piroska. Bp., 1930, Dante Könyvkiadó. 173 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
117 FOERSTER, FRIEDRICH WILHELM
Az élet művészete.

(Lebenskunde) Ford.: A Szociális Missziótársulat Irodalmi Bizottsága.
Bp., é.n., Stephaneum Nyomda Rt. I-XI., 286 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
118 FOLYÓIRAT
Fotóművészeti hírek 1930.

A Magyar Amatőrfényképezők Országos lapja. XI. évf. 12. sz.
Bp., 1930, k.n. 353-384 p., 8 old. képmell., vízfoltos lapokkal.
Kiadói ill., javított, szakadozott papírborítóban.
1000Nem kelt el
119 FOLYÓIRAT
Hídfő Könyvtár.

VI. évf. 3-4 sz.
London, 1971, Fulham Park Gardenst. 96 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
120 FOLYÓIRAT
Magyar csillag.

Szerk.: Illyés Gyula. II. évf. 1-6 sz.
Bp., 1942, k.n. 380 p., 2 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
121 FOLYÓIRAT
Magyar Kurir Nro. 50. 1814.

A felséges császár és apostoli király kegyelmes engedelméből. Indult Bécsből, Pénteken, Június 24-dik napján, 1814dik esztendőben. Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek Nro. 43. számával. Újság illeték szignettával.
Bécs, 1814, Magyar Kurir. 274-278 p.
2500 Elkelt/Sold
122 FOLYÓIRAT
Új Európa.

Politikai és kulturális szemle. 18. évf. 2. sz.
München, 1979, Új Európa Társaság. 28 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
123 FOLYÓIRAT
Válasz.

Szerk.: Illyés Gyula. VII. évf. 5 szám.
Bp., 1947, Farkas Ferenc. 398-490 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1200Nem kelt el
124 FÖLDES BÉLA
A szociális igazság felé szociális breviarium.

Országos Szociálpolitikai Intézet Könyvtára I. sorozat 3. szám.
Bp., 1936, Országos Szociálpolitikai Intézet. 228 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
125
Földtani Közlöny,

A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata. Szerk.: dr. Zeller Tibor és Reichert Róbert. LIII. kötet.
Bp., 1924, Magyarhoni Földtani Társulat. 168 p.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
126 FREUD, SIGMUND, DR.
Három értekezés a szexualitás elméletéről.

Ford.: dr. Ferenczi Sándor. II. kiadás.
Bp., 1919, Dick Manó. I-X., 1 sztl. lev., 93 p., 1 sztl. lev.
Kiadó viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
127 FRIDOLIN, HUBER DR.
Vezérfonal az esköről.

Vezérfonal lelkészek számára a meghiteltetés előtt az esküről adandó tanításban. Magyarítva: Marczell Ákos. II. kiadás.
Komárom, 1854, Szigler Testvérek. 114 p., 2 sztl. lev., felvágatlan.
Kiadói viseltes papírborítóban, hátlap hiányzik.
1000Nem kelt el
128 G. TAKÁCS JÓZSEF
Simonyi Óbester.

A legvitézebb huszár. A szerző rajzaival. Nemzeti Könyvtár 33. sz.
Bp., 1941, Stádium Rt. 64 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
129
Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz 1929-1930.

Szerk.: Kallós János.
Bp., 1929, Pesti Tőzsde kiadása. I-LXXXIII., 1297 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
130 GELSEI BÍRÓ ZOLTÁN
A Habsburg-ház bünei.

Magyarország négyszáz éves szenvedésének története.
Bp., 1919, "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt. 96 p., vízfoltos lapokkal.
Kiadói ill., javított, vízfoltos papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
131 GER, A.
Virradat.

regény a proletáréletből. Ford.: Marczevicz Lajos.
Bp., 1919, a Szocialista-Kommunista Munkások Magyarországi Pártjának kiadása. 239 p.
Vászonkötésben, felkasírozott ill. papírborítóval.
1000 Elkelt/Sold
132 GERGELY SÁNDOR
Vitézek és hősök.

Bp., é.n., Bárd Ferenc és fia. 157 p., 2 sztl. lev., vízfoltos lapokkal.
Kiadói szakadozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
133 GHEYSELINCK, R.
A nyughatatlan föld.

Ford.: Bogsch László. A Kir. M. Természettudományi Társulat Természettudományi Könyvkiadóvállalata CXVIII. kötet.
Bp., 1941, Kir. M. Természettudományi Társulat. I-VII., 298 p., LXIV t., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
134 GLATZ FERENC
Gondolatok az Eötvös-Kollégiumi történészképzésről.

Különlenyomat Századok 1970. évi 3. szám.
Budapest, 1970, Akadémiai Nyomda. 800-805 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
135 GLATZ FERENC
Hóman Bálint és a nemzetiszocialisták összeütközése Székesfehérvárott 1944-ben.

Fejér Megyei Történelmi Évkönyv 4.
Székesfehérvár, 1970, k.n. 181-202 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
136 GLATZ FERENC
Szaktudományos kérdésfeltevések és történeti-politikai koncepció.

A fiatal Szekfű Gyula bécsi éveinek történetéből. Különlenyomat Történelmi Szemle 1974/3. számából.
Budapest, 1974, Akadémiai Nyomda. 397-420p., 1 sztl. lev., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
137 GLATZ FERENC
Újkori muzeológia mint történeti forrástan és kultúrtörténet.

Különlenyomat Századok 1978. évi 1. szám.
Budapest, 1978, Akadémiai Kiadó. 133-153 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
138 GOETZ, WOLFGANG
A német nép története.

Ford.: Németh Andor.
h.n., é.n., Athenaeum. 424 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
139 GONDA BÉLA, IFJ.
Fiúk könyve.

"Utravaló" előszóval ellátta Prohászka Ottokár.
Bp., 1917, a szerző kiadás. 181 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
140 GONDA BÉLA, IFJ.
Jó modor, jó társaság.

Az úri elegáns élet művészete.
Bp., 1919, a szerző kiadása. 187 p., 2 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1400 Elkelt/Sold
141 GORKIJ, MAXIM
Elmúlt emberek.

Tolnai Világ-Lapja ajándéka.
Bp., 1904, Magyar Kereskedelmi Közlöny. 121 p., 3 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
142 GRAFF, F. W. UP DE
Az Amazonasz őserdeiben.

58 képpel, térképpel. Ford.: Halász Gyula. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é. n., Lampel R. Könyvkiadóvállalat. 164 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopottas aranyozott vászonkötésben.
1500Nem kelt el
143 GUMPERT, MARTIN
Dunant.

A Vörös-kereszt regénye. Ford.: Juhász Vilmos.
Bp., é.n., Pantheon. 271 p.
Kemény táblakötésben.
1000Nem kelt el
144 GUNDA BÉLA
Ethnogeographiai Problémák az Ormánságban.

Különlenyomat a Magyarságtudomány 2. számából.
h.n., 1935, Magyarságtudomány kiadása. 18 p., 1 sztl. lev., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
145 GUNDA BÉLA, DR.
A magyar néprajzi atlasz kérdése.

Különlenyomat Néprajzi Értesítő 1939. évi 2-4. számából.
Bp., 1939, k.n. 9 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
146 GÜNTHER ANTAL, DR.
Az anya könyve.

Bp., 1876, Athenaeum. 205 p., 1 sztl. lev., vízfoltos lapokkal.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
147 GYÓNI GÉZA
Az élet szeretője.

versek.
Bp., 1917, Athenaeum. 127 p.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
148 GYÖRFFY GYÖRGY
Adatok az esztergomi ciszterciekről.

Különlenyomat Építés-és Építészettudomány X.kötet 1-4. szám.
Budapest, 1980, Akadémiai Nyomda. 1 p. (229.). Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
149 GYÖRFFY GYÖRGY
Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I-III.

III. kiadás.
Bp., 1963, Akadémiai Kiadó. Reprint: Bp., 1987, Akadémiai Kiadó. 907 p., 2 sztl. lev., + 13 térkép mell.. 646 p., 1 sztl. lev., + 7 térkép mell.. 568 p., 2 sztl. lev., + 9 térkép mell.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
3500 Elkelt/Sold
150 GYÖRFFY GYÖRGY
Krónikáink és a magyar őstörténet.

Bp., 1948, Néptudományi Intézet. 189 p., 1 sztl. lev., javított lapokkal, tollas beírással.
Műbőr kötésben.
1800 Elkelt/Sold
151 GYÖRFFY ISTVÁN
A néphagyomány és a nemzeti művelődés.

Magyar Táj és Népismeret Könyvtára 1. II. kiadás.
Bp., 1939, a szerző kiadása. 85 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes, javított papírborítóban.
1000Nem kelt el
152 GYÖRFFY ISTVÁN
Alföldi népélet.

Ill.: Vén Zoltán. A magyar néprajz klasszikusai.
Bp., 1983, Gondolat. 509 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
153
A hadművészet ókori klasszikusai.

Szerk.: Hahn István.
Bp., 1963, Zrínyi Katonai Kiadó. 943 p., 24 old. képmell., 3000 pld.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
154 HALÁSZ MÁRTHA, DR.
Adatok az óbudai Árpád-hőforrás algavegetációjának ismeretéhez.

Különlenyomat a "Botanikai Közlemények" 1942. évi XXXIX. kötetének 5. füzetéből.
Bp., 1942, Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. 252-261 p., 1 t.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
155 HALMAY ELEMÉR, DR.
Revízió, választójog, királykérdés.

Bp., 1931, Revizió-Kelet Népe kiadása. 3 sztl. lev., 104 p., vízfoltos, nedvességtől összetapadt, rongyos lapokkal.
Kiadói, hiányos, viseltes, vízfoltos papírborítóban.
1000Nem kelt el
156 HECKENAST GUSZTÁV
Iparfejlődés a Habsburg-birodalom osztrák és cseh tartományaiban a XVIII. században (1670-1790).

Különlenyomat Történelmi Szemle 1973. 1-2. szám.
Budapest, 1974, Akadémiai Nyomda. 187-207 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
157 HEGEDŰS LÓRÁNT
Kossuth Lajos, legendák hőse.

Bp., é.n., Athenaeum. 356 p., 15 t.
Kiadói viseltes vászonkötésben, ill., szakadozott papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
158 HEGEDŰS TIBOR
A színész, a színpad és a hangosfilm.

Bp., é.n., "Írás" Irodalmi Intézet. 149 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
159 HEKLER ANTAL
A magyar művészet története.

Bp., é.n., Magyar Könyvbarátok. 239 p.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
160 HELD
A nagy francia forradalom története.

Ford.: Endrősi Sándor.
Pest, 1871, Láng Lajos. 2 sztl. lev., 310 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
161 HERMAN OTTÓ
Halászélet, pásztorkodás.

válogatott néprajzi tanulmányok. A magyar néprajz klasszikusai.
Bp., 1980, Gondolat. 454 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben, ill. (Vida Győző) papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
162 HERMANN RÓBERT
1848-1849 a szabadságharc hadtörténete.

Bp., 2001, Korona Kiadó. 423 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
163 HIRWANA, YTONDRANATH
Vágy a képtelenség után.

Ford.: Dr. Alex Sándor.
Miskolc, 1918, László és Schiffer kiadása. 170 p., vízfoltos lapokkal.
Kiadói viseltes, javított papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
164 HOCK JÁNOS
Rákóczi Ferencné.

Történeti elbeszélés. III. kiadás.
Bp., 1913, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 224 p., 8 t.
Vászonkötésben.
1000Nem kelt el
165 HOFBAUER LÁSZLÓ, DR.
Vidéki irodalmi társaságaink története.

a XVIII. század végétől a XIX. század végéig.
Bp., 1930, "Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. 103 p.
Papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
166 HORÁNSZKY LAJOS
Tisza István és kora I-II.

Bp., é.n., Tellér Kiadó. 723 p., 729-1427 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
167 HORRABIN, J. F.
Európa történetének térképe.

II-ik századtól a XX-ik századig. Ford.: Tamás Aladár.
Bp., 1936, Faust Imre Könyvkiadó. 159 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
168 HORVÁTH JÁNOS
A magyar irodalmi műveltség kezdetei.

Szt. Istvántól Mohácsig. A Magyar Szemle Könyvei IV.
Bp., 1931, Magyar Szemle Társaság. 311 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
169 HORVÁTH JENŐ
Magyar diplomácia.

A Magyar Állam külpolitikai összeköttetései a bécsi végzésektől a kettős monarchia felbomlásáig 1815-1918.
Bp., 1928, Pfeifer Ferdinánd. 4 sztl. lev., 202 p., 1 sztl. lev.
Vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
170 HORVÁTH PÁL
Egyetemtörténeti tanulmányok.

Adalékok a modern felsőoktatási rendszerek fejlődéséhez.
Budapest, 1973, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 482 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
171 HORVÁTH PÁL
Frank Ignácz történelmi szerepének megítéléséhez.

Acta Faccultatis Politico- iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestienensis de Rolando Eötvös Nominate Tomus XIV.
Bp., 1972, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. 61 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban, kijáró, lapjaira széteső könyvtesttel.
1500Nem kelt el
172 HORY BÉLA
Vidám perczek.

Beszélyek és rajzok.
Kolozsvár, 1902, Ny. "Ellenzék" könyvnyomda. 255 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
173 HOSSZÚ DEMETER
Laicsák Ferencz halotti beszéde.

Nagyvárad, 1827-28, Tichy János. 6 p., 6p., 6p.. vízfoltos lapokkal.
Papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
174 HUSZÁR LAJOS
Habsburg-házi királyok pénzei 1526-1657.

Corpus Nummorum Hungariae. Magyar Egyetemes Éremtár III. kötet.
Bp., 1975, Akadémiai Kiadó. 168 p., 1 sztl. lev., XXIV. t., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2500 Elkelt/Sold
175 HUSZÁR PÁL, DR.
Thury György szerepe a dunántúli végvári harcokban 1554-1566.

Várpalotai Helytörténeti publikációk.
Várpalota, 1974, Városi Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya. 192 p., 1 sztl. lev., 15 p. képmell., 1000 pld.
Kiadói ill. (Szelestey László) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
176 ILLYÉS GYULA
Külön világban.

I. kiadás.
Bp., 1939, Cserépfalvi. 113 p., 3 sztl. lev.
Félvászon kötésben, felkasírozott ill. papírborítóval.
1000 Elkelt/Sold
177 ILLYÉS GYULA
Rend a romokban.

Bp., é.n., Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt. 219 p., 2 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
178 IMRE SÁNDOR
A neveléstudomány magyar feladatai.

Különlenyomat: Értekezések a M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai Intézetéből 1. szám.
Szeged, 1935, Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. 2 sztl. lev., 136 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
179 IPOLYI ARNOLD
Magyar mythologia I-II.

II. kiadás.
Bp., 1929, Zajti Ferenc. I-IV., 335 p., 1 sztl. lev.. 368 p.
Félvászon kötésben.
2500 Elkelt/Sold
180
Irodalmi tájékoztató 1929.

Válogatott magyar könyvek (és magyar vonatkozású idegen nyelvű művek) jegyzéke. Összeállítva a Magyar Könyvkereskedők Egylete megbízásából. VII. évf.
Bp., 1929, Révai Irodalmi Intézet. I-XVI., 352 p., 4 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
181 IVÁNYI EMMA
A hidvégi „tumultus” (1696).

Különlenyomat Somogy megye múltjából (Levéltári évkönyv 3. szám).
Kaposvár, 1972, k.n. 75-90 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Papírborítóban.
1500Nem kelt el
182 IVÁNYI EMMA
A pozsonyi, a budai és a kassai bizottság a Rákóczi-szabadságharc előtt (1697-1704).

Különlenyomat Levéltári Közlemények XVIV-XLV. évf.
Budapest, 1974, Levéltár. 212-240 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
183 IVÁNYI EMMA
Arany János két levele háziorvosához.

Különlenyomat Orvostörténeti Közlemények.
Bp., é.n., Medicina Kiadó. 212-214 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
184 IVÁNYI EMMA
Az alnádor és a nádori ítélőmester eskűje.

Különlenyomat Levéltári Közlemények XLVI. évfolyamából.
h.n., 1975, Szegedi Nyomda. 124-128 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
185 IVÁNYI EMMA
Esterházy Pál nádor és a magyar rendek tervezete az ország új berendezésével kapcsolatban.

Különlenyomat Levéltári Közlemények 1971. évi 1. szám.
h.n., 1973, k.n. 138-161 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
186 JANKOVICS MARCELL
Egy század legendái.

h.n., é.n., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 478 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
187 JORDÁKY LAJOS
A tudományos szocializmus Franciaországban.

Lafargue / Guesde / Jaurés.
Kolozsvár, 1945, Jósza Béla Athenaeum. 80 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
188 KADOCSA GYULA, DR.
Gazdasági Állattan.

A hasznos és kártevő állatok ismertetése. II., bővített kiadás.
Bp., 1942, "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt. 242 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
189 KÁLLAY ISTVÁN
Az Esterházi hercegi hitbizomány központi igazgatása a 18. század második felében.

Különlenyomat Századok 1976. évi 5. szám.
Budapest, 1976, Akadémiai Nyomda. 854-913 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
190 KÁLLAY MIKLÓS
Magóg fiai.

Magyar Regények.
h.n., é.n., Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének kiadása. 389 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000Nem kelt el
191 KAPR, ALBERT
Könyvtervezés, könyvművészet.

Ford.: Beck Péter.
Bp., 1971, Műszaki Könyvkiadó. 376 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
192 KÁRPÁTI AURÉL
Kultúra haláltánccal.

Bp., 1947, Új Idők Irodalmi Intézet Rt. (Singer és Wolfner). 278 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
193 KASSÁK LAJOS
Az út vége.

Bp., 1963, Magvető Könyvkiadó. 329 p., 1 sztl. lev., aláírt.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Kassák Lajos) papír védőborítóban.
5000Nem kelt el
194 KASSÁK LAJOS
Azon a nyáron.

I. kiadás.
Bp., 1940, Dante Könyvkiadó. 311 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
195 KASSÁK LAJOS
Egy álom megvalósul.

Bp., 1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. 306 p.
Kiadói viseltes félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
196 KASSÁK LAJOS
Egy kosár gyümölcs.

Bp., é.n., Dante Könyvkiadó. 223 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
197 KASSÁK LAJOS
Emberek, sorsok.

Bp., é.n., Stílus Könyvkiadó. 316 p., 2 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
198 KASSÁK LAJOS
Hídépítők.

I. kiadás.
Bp., 1942, Singer és Wolfner. 268 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
199 KASSÁK LAJOS
Megnőttek és elindulnak.

h.n., é.n., Pantheon. 338 p., 1 sztl. lev.
Kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
200 KASSÁK LAJOS
Napok, a mi napjaink.

Bp., é.n., Pantheon. 348 p., 2 sztl. lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
201 KASSAY ADOLF
Legujabb magyar levelező.

vagyis tanácsadó a társadalmi és a közélet minden körülményeiben és a kereskedői viszonyokban szükséges, hasznos és nélkülözhetetlen segédkönyv.
Pest, 1871, Kilián György. 380 p., vízfoltos lapokkal.
Átkötött táblakötésben.
1000Nem kelt el
202 KATONA LAJOS
Folklór-kalendárium.

A magyar néprajz klasszikusai.
Bp., 1982, Gondolat. 477 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben, ill. (Szőnyei György) papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
203 KAZICZY FERENC
Pályám emlékezete.

Szemelvények. Magyar Könyvtár.
Bp., é.n., Lampel R. 61 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
204 KAZINCZY
Emlény.

h.n., é.n., k.n. 232 p., 1 sztl. lev.
Papírborítóban.
1000Nem kelt el
205 KEDVES ISTVÁN
I. Ferentz halotti beszéde.

Kolozsvár, 1835, Királyi Lyceum betűivel. 41 p.
Modern félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
206 KENESSEY BÉLA
Női jellemképek.

A Protestáns Irodalmi Társaság Házi Kincstára V. II. kiadás.
Bp., 1913, Magyar Prot. Irodalmi Társaság. 338 p., 1 sztl. lev., vízfoltos lapokkal.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
207
A képzőművészet iskolája.

A festőművészet, grafika és szobrászat technikai eljárásai. Szerk.: Szőnyi István.
Bp., 1941, Győző Andor. 395 p., 2 sztl. lev., 42 old. képmell.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
2500Nem kelt el
208
A képzőművészet iskolája.

A festőművészet, grafika és szobrászat techinkai eljárásai. Szerk.: Molnár C. Pál. II. kiadás.
Bp., 1957, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 342 p., 1 sztl. lev., 80 old. képmell.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
209 KERESZTESI JÓZSEF
Magyarország polgári és egyházi közéletéből a XVIII-dik század végén.

Új kiadás.
Bp., 1882, Ráth Mór. I-IV., 411 p.
Javított papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
210
Kincses Kalendáriom 1926.

XXX. évf.
Bp., 1926, Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Újságvállalata Rt. 288 p.
Kiadói ill., viseltes félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
211 KIRILLY ZSIGMONDNÉ - N. KISS ISTVÁN
Adatok a paraszti gabonatermelés kérdéséhez a XVI-XVII. Századi Magyarországon.

Különlenyomat az Agrártörténeti Szemle 1969. évi 1-2. szám.
Budapest, 1969, Akadémiai Nyomda. 112-127 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
212 KISARI BALLA GYÖRGY
Törökkori várrajzok Stockholmban.

Bp., 1996, a szerző kiadása. 198 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
213
Kisfaludy Károly minden munkái.

Szerk.: D. Schedel Ferenc. Nemzeti Könyvtár.
Pest, 1843, Kisfaludy Társaság. címkép, I-XIX., 1064 p.
Félvászon kötésben.
3000 Elkelt/Sold
214 KISFALUDY SÁNDOR
Regék a magyar előidőből I-II.

Franklin-Társulat képes kiadása 4.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. címkép, 144 p.. címkép, 111 p.
Kiadói viseletes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
215 KISLÉGI NAGY DÉNES, DR.
Az incestus tilalma.

Szociológiai adalékok egy büntetőjogi problémához. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 52.
Pécs, 1967, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 32 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által, 500 pld.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
216 KLANICZAY TIBOR
Nicasius Ellebodius és poétikája.

(Reneszánsz - Füzetek 10.). Különlenyomat az Irodalomtörténeti Közlemények 1971. évi 1-2 számából.
Bp., 1971, MTA Irodalomtudományi Intézete. 24-34 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
217 KNER, EMERICH
Das Gebetbuch des Generals Gyulai.

Ein seltenes denkmal alter ungarischer Druckkunst. Megjelent a magyar kiadással egy időben, 200 példányban.
Gyoma, 1926, Isidor Kner. 7 p., 3 sztl. lev., felvágatlan, számozás nélkül.
Kiadói papírborítóban.
5000Nem kelt el
218 KODOLÁNYI JÁNOS
Esti beszélgetés.

I. kiadás.
Bp., 1941, Magyar Élet. 253 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill., javított, szakadozott papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
219 KOKAS GYÖRGY - NAGY LAJOS
Rózsahajtatás.

Bp., 1982, Mezőgazdasági Kiadó. 362 p., 12 old. kép mell.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
220 KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL
Lófő és Kora.

Bp., é.n., Hungária. 122 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
221 KOMJÁTHY MIKLÓS
A Somogyi Konvent II. Lajos-kori oklevelei az Országos Levéltárban I-II.

(Első és második közlemény). Különlenyomat Somogy megye múltjából (Levéltári évkönyv 1. és 2. szám).
Kaposvár, 1970-71, k.n. 31-54 p., 41-49 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
222 KOMJÁTHY MIKLÓS
A Somogyi Konvent II. Ulászló-kori oklevelei az országos levéltárban.

Első, második, harmadik és negyedik közlemény. Különlenyomat Somogy Megye Múltjából Levéltári Évkönyv 4-7.
Kaposvár, 1973-76, k.n. 45-54 p., 7-12 p., 61-69 p., 39-49 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által a negyedik közlemény.
Kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
223 KOMJÁTHY MIKLÓS
Az UNESCO írásművészeti kiállítása.

Különlenyomat a Levéltári Közlemények XXXVI. évf.
Budapest, 1966, Levéltár. 340-343 p., dedikált.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1500Nem kelt el
224 KOMJÁTHY MIKLÓS
Ferenc József a „perfid” Deák Ferencről.

Különlenyomat Zalai Gyűjtemény 5. számából.
Zalaegerszeg, 1976, k.n. 337-350 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
225 KOMJÁTHY MIKLÓS
Két ismeretlen „közös” minisztertanácsi jegyzőkönyv.

Az osztrák-magyar államközösség történetéhez. Különlenyomat Levéltári Közlemények XLIV-XLV. évf.
Budapest, 1974, Levéltár. 274-295 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1500Nem kelt el
226 KOMSA ANNA
Szakácskönyv.

Bukarest, 1967, Meridiane Könyvkiadó. 380 p.
Kiadói viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
227 KONKOLY KÁLMÁN
Magyar alkotók.

Hírneves magyar tudósok, művészek, szakemberek műhelyéből.
Bp., 1942, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet. 227 p., 12 t.
Kiadói ill., viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
228 KOPASZ GÁBOR
A pécsi unitáriusok és főiskolájuk a XVI-XVII. században.

A 600 éves jogi felsőoktatás történetéből 1367-1967. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 60.
Pécs, 1968, k.n. 69-73 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
229
Kortársaink.

Szerk.: Hankiss János. Kortársaink 1-6, 8, 10. sz.
Bp., é.n., Studium. címkép, I-IV., 47 p., címkép, 56 p., címkép, 39 p., címkép, 44 p., címkép, 46 p., címkép, 48 p., címkép, 45 p,., címkép, 80 p.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
230 KOSÁRY DOMOKOS
Magyarország és a nemzetközi politika 1484-1849-ben.

História Könyvtár Monográfiák 11.
Bp., 1999, História, MTA Történettudományi Intézet. 348 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1300 Elkelt/Sold
231 KOSÁRY DOMOKOS
Művelődés a XVIII. századi Magyarországon.

Bp., 1980, Akadémiai Kiadó. 757 p., 1 sztl. lev., helyenként ceruzás jelölésekkel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
232
Kossuth Lajos iratai.

Szerk.: Helfy Ignácz.
Bp., 1885, Athenaeum. címkép, 724 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., dombornyomásos vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
233 KOSUTÁNY ISTVÁN, DR.
Kézvonalak - embersorsok.

Tudományos gyakorlati kéz-tan.
Bp., é.n., Székely Nyomda és Könyvkiadó Vállalat. 303 p., XVI. t.
Vászonkötésben.
1000Nem kelt el
234 KOVÁCS LÁSZLÓ
Történet a férfiről.

Pásztortűz Könyvtár 16. sz.
Kolozsvár 1930, Minerva Rt. 130 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
235 KOVRIG ILONA
Pannonia.

Officina Képeskönyvek.
Bp., 1939, Officina. 29 p., 1 sztl. lev., 32 old. képmell.
Kiadói ill. (Kolozsváry Sándor) kartonkötésben, gerincsérült.
1000 Elkelt/Sold
236
A kozmetikai ipar kézikönyve.

Szerk.: Dr. Hajdu Imre.
Bp., 1962, Műszaki Könyvkiadó. 531 p., 1 kihajtható mell., 3600 pld.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
237
A könyvterjesztés alapismeretei.

Szerk.: Zala Imre.
Bp., 1959, Tankönyvkiadó Vállalat. 424 p., 5 t., 2000 pld.
Kiadói viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
238 KŐSZEGI LÁSZLÓ
Revízió a művészet körül.

és más tanulmányok.
Bp., 1934, a szerző kiadása. 84 p.
Kiadói javított papírborítóban.
1000Nem kelt el
239 KRISTÓ GYULA
„Bulcsú nemzetségének nyári szállása” ürügyén.

Különlenyomat Századok 1972. évi 4-5. szám.
Budapest, 1973, Akadémiai Nyomda. 1079-1085 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
240 KRISTÓ GYULA
Kézai Simon és a XIII. század végi köznemesi ideológia néhány vonása.

Különlenyomat Irodalomtörténeti Közlemények 1972. évi 1. számából.
Budapest, 1972, Akadémiai Nyomda. 22 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
241 KRONES, FRANZ DR.
Ungarn unter Maria Theresia und Joseph II. 1740-1790.

Graz, 1871, Leuschner & Lubenskys k.k. 2 sztl. lev., 124 p., 2 sztl. lev., felvágatlan, vízfoltos lapokkal.
Kiadói viseltes, vízfoltos papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
242 KRÚDY GYULA
Aranyidő / A templárius.

két kis regény. I. kiadás.
Bp., 1926, Grill Károly Könyvkiadóvállalat. 307 p.
Kiadói ill., viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
243 KRÚDY GYULA
Mákvirágok kertje.

I. kiadás.
Bp., 1914, Franklin-Társulat. 240 p., 2 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
244 KRUG VON NIDDA
Marianne.

(Franciaország az összeomlás előtt) Ford.: Dr. Balogh Barna.
Bp., é.n., Stádium Sajtóvállalat Rt. 224 p., 14 t.
Kiadói ill., viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
245 KUBÁN ENDRE
Szerelmi levelező.

Szerelmes szívek leghívebb tanácsadója.
Bp., é.n., Népirodalmi Vállalat. 96 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
246 KUMOROVITZ L. BERNÁT
A magyar pecséthasználat története a középkorban.

A Magyar Nemzeti Múzeum Művelődéstörténeti Kiadványai.
Bp., 1993, Magyar Nemzeti Múzeum. 135 p., X t.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
247 KUNFI ZSIGMOND
Az angol világbirodalom.

Háborús Nagyhatalmak 3.
Bp., 1915, Népszava Könyvkereskedés. 95 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
248 KUNT ERNŐ
Az utolsó átváltozás.

A magyar parasztság halálképe.
Bp., 1987, Gondlat. 300 p., 16 old. képmell.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
249 LAFONTAINE
Tinka I.

Vagy a férjfi-próba.
Kolozsvár, 1833, Burián Pál. 200 p., vízfoltos lapokkal.
Viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
250 LAJOS ÁRPÁD
A magyar nép játékai.

Bp., é.n., Franklin-Társulat. 136 p., 24 old. képmell.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
251 LAKOS KATALIN
Lukács György írói Munkássága II.

Különlenyomat Helikon (Világirodalmi Figyelő) 1965/2. számából.
Budapest, 1965, Akadémiai Nyomda. 287-297 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
252 LAKY DEMETER
Irályrendszer.

vagyis szerkesztés módja a gyakorlati életben eléforduló írásmű-nemeknek.
Pest, 1855, Eggenberger Ferdinánd. 2 sztl. lev., 298 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
253 LAMPÉRTH GÉZA
Kurucok csillaga.

Képek és anekdotás történetek a kuruc világból.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 255 p.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
254 LÁNG JÁNOS
Morgan társadalom szervezet elmélete az újabb társadalomszervezeti kutatások fényében.

Különlenyomat Etnographia 1970. évi 1. szám.
Budapest, 1970, Akadémiai Nyomda. 27 p., dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
255 LÁSZLÓ GYULA
A korszerű régészeti múzeum.

Erdélyi Tudományos füzetek 196., különnyomat a 1945. évi 1-2. füzetéből.
Kolozsvár, 1945, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 23 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
256 LAURINGER ERNŐ
Közintézményeink történeti fejlődése.

Iskolai Segédkönyvek 6/7.
Szentgotthárd, é.n., Wellisch Béla kiadása. 136 p., 4 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
257 LÁZÁR GYULA, DR.
Kyros.

és a régi perzsák története. Történelmi Könyvtár 50. füzet.
Bp., 1878, Franklin-Társulat. 120 p.
Félvászon kötésben, felkasírozott ill. papírborítóval.
1000 Elkelt/Sold
258 LEIDENFROST GYULA
Kék Adria.

Bp., é.n., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 311 p., 48 old. képmell.
Kiadói ill., viseltes vászonkötésben.
1500Nem kelt el
259 LEIDENFROST GYULA
Keserű tenger.

Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 223 p., 48 old. képmell.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
2500Nem kelt el
260
Lelkek tavasza.

Szellemi nyilatkozatok és médiumi delejes álmok Nagy Mária útján.
h.n., 1938, Cluji Szt. József Metapszychikai Tanulmánykör. 245 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
261 LEMOYNE JÁNOS
Boldog Bosco János élete I-II.

Rákospalota, 1929, Don Bosco Szalézi Művei. címkép, 399 p., 8 t., 1 sztl. lev.. címkép, 456 p., 22 t.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
262 LENGYEL LAURA
A boldogság útja.

Bp., 1905, Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Újságvállalata. 265 p., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. bőrkötésben.
1000Nem kelt el
263 LEPOLD ANTAL, DR.
Szalézi Szent Ferenc válogatott levelei.

A szentnek életrajzával és XI. Pius körlevelével.
Bp., 1924, Szent István Társulat. 124 p.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
264 LÉVAI JENŐ
Éhség forradalom Szibériában.

III. kiadás.
Bp., 1934, "Magyar Hétfő". 238 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. (Kner Albert), viseletes, javított papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
265 LOCHNER, DIETMAR
Tetőtér-beépítés.

Ford.: Gáspárné Demeter Judit. II. kiadás.
Bp., 1987, Műszaki Könyvkiadó. 167 p., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
266 LUBY MARGIT
Népmondák Szabolcs-Szatmárból.

Folklór és Etnográfia 21.
Debrecen, 1985, Dr. Ujváry Zoltán. 96 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
267 MADZSAR JÓZSEF
Az ember származása és a származástan vázlata.

Természet és társadalom 2. szám. II. kiadás.
Bp., 1918, Új Magyarország Rt. 95 p.
Félvászon kötésben, felkasírozott ill. papírborítóval.
1000Nem kelt el
268
A magyar cigányzenészek története a XVI. századtól mostanáig.

Szerk.: Markó Miklós. Ill.: Mühlbeck Károly.
Bp., é.n., Markó Miklós. 240 p., kijáró lapokkal, ceruzás jelölésekkel.
Modern vászonkötésben, bekötött, restaurált borítóval.
3000 Elkelt/Sold
269
A Magyar Királyi Horthy Miklós-Tudományegyetem tájékoztatója.

A felvételi eljárásról, beiratkozásról, a tandíj- és a vele kapcsolatos egyéb illetékekről, a tandíjkedveményről és az előadások kiválasztásának általános szempontjairól.
Szeged, 1941, M. Kir. Horthy Miklós-Tudományegyetem. 27 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
270
Magyar művelődéstörténet.

Szerk.: Kósa László. II., javított kiadás. Osiris Tankönyvek.
Bp., 2001, Osiris Kiadó. 569 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1500Nem kelt el
271
Magyar orvosnők tanácsai nők számára.

Írták: A Mone Orvosnői csoportjának tagjai.
Bp., 1934, Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége. 289 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
272
Magyar sakktörténet I.

A legrégibb történeti emlékektől az első magyarországi nemzetközi mesterversenyig. Szerk.: Barcza Gedeon.
Bp., 1975, Sport. 277 p., 1 sztl. lev., 4 old. képmell.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Forgács Miklós) papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
273
Magyar zsidók könyve.

h.n., é.n., OMIKE Sajtócsoport kiadása. 479 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
274
Mai Magyar Múzsa 1930.

Szerk.: Vajthó László.
Bp., 1930, Könyvbarátok Szövetsége. 175 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
275
Major Henrik panoptikuma.

Írók és hírlapírók karikatúrái Kosztolányi Dezső előszavával. Tevan Könyvtár 21-25.
Békéscsaba, 1913, Tevan. számozatlan oldalakkal.
Kiadói ill. papírborítóban.
1800Nem kelt el
276 MAJTHÉNYI GYÖRGY
A kéz beszél.

A gyakorlati chiromantia kézikönyve. II. kiadás.
Bp., é.n., Stádium Sajtóvállalat Rt. 244 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
277 MAKK FERENC
Megjegyzések II. Béla történetéhez.

Különlenyomat az Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Acta Historica XL. számából.
Szeged, 1972, k.n. 31-49 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
278 MAKK FERENC
Megjegyzések II. Géza történetéhez.

Acta Historica LXII. száma.
Szeged, 1978, Hungaria. 76 p., 2 sztl. lev., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által, 425 pld.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
279 MAKKAI LÁSZLÓ
Erdélyi városok.

Officina Képeskönyvek.
Bp., 1940, Officina. címkép, 27 p., 32 old. képmell.
Kiadói ill., javított kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
280 MAKKAI SÁNDOR
Magyarok csillaga.

Bp., 1937, Révai. 344 p.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
281 MÁLNÁSI ÖDÖN, DR.
A falutan művelése.

Tiszteletpéldány.
Bp., 1931, a szerző kiadása. 8 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
282 MALONYAY JÁNOS
Anthropokalypsis.

Azaz jelenések az emberiség jövendőjéből.
Bp., 1916, Rózsavölgyi és Társa. 67 p., 100 számozott pld. (ez számozatlan).
Kiadói ill. papírborítóban.
3000Nem kelt el
283 MARCZALI HENRIK
Világtörténelem - Magyar történelem.

Történetírók Tára.
Bp., 1982, Gondolat. 561 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Varga Péter) papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
284 MARKÓ ÁRPÁD
Elfelejtett magyar hadvezérek.

regényes életrajzok. Ill.: Jeges Ernő. Nemzeti Könyvtár VI. évf. 143-144. sz.
Bp., 1944, Nemzeti Könyvtár. 128 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
285 MARKÓ ÁRPÁD
Futaki gróf Hadik András tábornagy.

Bp., 1944, Athenaeum. 317 p., VIII. t., 1 kihajtható térképmell., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
2000 Elkelt/Sold
286 MARKOS GYULA
Keresztény balladák.

Bp., 1903, "Anglo" Nyomda. 78 p., 18 t., 1 sztl. lev.
Kiadói aranyozott, viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
287 MAULE, HENRY
The Great Battles of World War II.

London/New York/Sydney/Toronto, 1975, Hamlyn Publishing Group Limited. 448 p., 24 old. színes képmell.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1500Nem kelt el
288 MEDNYÁNSZKY CÉZÁR, BÁRÓ
Emlékezései és vallomási az emigrációból.

Ford.: Dr. Óvári-Avary Károly.
Bp., 1930, Singer és Wolfner. címkép, 238 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
289 MELICH JÁNOS
László, Ulászló.

Különlenyomat a Magyar Nyelv XXXVII. 1941. évf.
h.n., é.n., a szerző kiadása. 146-154 p., vízfoltos lapokkal, dedikált.
Borító nélküli füzet.
1500Nem kelt el
290 MEREZKOVSKIJ
Az istenek halála.

Julian apostata. Ford.: Kiss Dezső.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 368 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
291 MICHELIS, FR. DR.
Die Philosophie Platons I-II.

Münster, 1859-60, Aschendorffschen Buchhandlung. 279 p., 3 sztl. lev., 359 p., javított címlap.
Vászonkötésben.
1000Nem kelt el
292 MIKECS LÁSZLÓ
Csángók.

Bolyai Könyvek.
Bp., é.n., Bolyai Akadémia. 412 p., VIII t.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
293 MIKÓ IMRE - KICSI ANTAL - HORVÁTH SZ. ISTVÁN
Balázs Ferenc.

monográfia.
Bukarest, 1983, Kriterion Könyvkiadó. 285 p., 1 sztl. lev. 12 old. képmell.
Kiadói kartonkötésben, ill. (Balázs Péter) papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
294 MIKÓ ISTVÁN
Vadászkönyv.

Kriterion Kiskalauz.
Bukarest, 1984, Kriterion Könyvkiadó. 300 p., 2 sztl. lev., 12 old. képmell. Hozzá: Újfalvi Sándor: Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak. Bukarest, 1990, Kriterion Könyvkiadó. 322 p., 1 sztl. lev. Kiadói viseltes papírborítóban.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
295 MIKSZÁTH KÁLMÁN
A kis prímás.

Ill.: Zádor István.
Bp., é.n., Révai Testvérek. 93 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1200Nem kelt el
296
A modern bűnözés II.

Szerk.: Turcsányi Gyula.
Bp., é.n., Rozsnyai Károly. 416 p., 2 sztl. lev.
Kiadói viseltes gerincsérült vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
297 MOLLAY KÁROLY
Szófejtés és tudománytörténet.

Különlenyomat Magyar Nyelv 1968. évi 3 és 4. számaiból.
Budapest, 1968, Akadémiai Nyomda. 277-394 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
298 MONTESQUIEU
A törvények lelkéről.

Fordíttatott: A Párisi 1816-dik esztendei Kiadás szerint.
Pozsony, 1833, Belnay Örökeseinek betűivel. 366 p.
Papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
299 MÓRICZ ZSIGMOND
Forr a bor.

I. kiadás.
Bp., 1931, Athenaeum. 287 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
300 MÓRICZ ZSIGMOND
Míg új a szerelem.

I. kiadás.
Bp., 1938, Athenaeum. 332 p.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
301 MOUSSET, PAUL
Végzetes napok.

A francia összeomlás naplója. Ford.: Szemes Elek.
Bp., 1943, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 269 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
302 MÜLLER VILMOS, DR.
Ember beléd látok.

Röntgen és a röntgensugár regénye.
Bp., 1948, Helikon. 359 p., 40 old. képmell.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
303 MÜLLER-GUTTENBRUNN, ADAM
Deutsche kulturbilder aus Ungarn.

Leipzig, 1896, Georg Heinrich Meyer. I-VIII., 184 p., IX. t., 2 sztl. lev.
Vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
304 MÜTZELBURG, ADOLF
A világ ura I-II.

Ford.: Tábori Kornél és Sándor János.
Bp., 1943, Nova Irodalmi Intézet. 304 p., 302 p., 1 sztl. lev.
Vászonkötésben, felkasírozott papírborítóval.
1000 Elkelt/Sold
305
Művészettörténeti ABC.

Szerk.: Molnár Róbert.
Bp., 1961, Akadémiai Kiadó. 567 p., 87 old. képmell.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Kecskeméti Anna) papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
306 N. KISS ISTVÁN
Nagybirtokok árútermelése és külkereskedelme a XVII. századi Magyarországon.

Különlenyomat Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1967-1968. évi Közleményeiből.
Bp., 1968, Franklin Nyomda. 135-156 p., 1 kihajtható mell., dedikált.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
307 N. KISS ISTVÁN
Pálinkafőzés a pásztói cisztercita uradalomban.

Különlenyomat Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1969-1970. évi Közleményeiből.
Bp., 1970, Franklin Nyomda. 183-192 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
308 NAGY ELEK
Erdély fénylő árnyékai.

Történelmi novellák.
Marosvásárhely, 1928, Benkő László. 200 p., 1 sztl. lev., felvágatlan.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
309 NAGY ENDRE
Hajnali beszélgetések Lukits Milossal.

Bp., é.n., Genius. 157 p., 1 sztl. lev.
Vászonkötésben, felkasírozott ill. papírborítóval.
1000Nem kelt el
310 NAGY IVÁN, DR.
Az európai kisebbségi intézetek.

A Pécsi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Nemzetközi Jogi Intézetének Kiadványai 10.
Lugos, 1929, Pécsi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem. 39 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
311 NAGY PÉTER
Szabó Dezső.

Irodalomtörténeti Könyvtár 16.
Bp., 1964, Akadémiai Kiadó. 604 p., 2 sztl. lev., 2000 pld.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
312 NAPTÁR
"Összetartás" naptár 1933.

Teljes szaknévsorral és az "Összetartás"mozgalom ismertetésével.
Bp., 1933, "Összetartás". 96 p.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
313 NAPTÁR
Nagy képes naptár 1914.

LV. évf.
Bp., 1914, Athenaeum. 68 p., 192 p., I-XVI., 11 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
314 NÉMET ALFRÉD, DR.
Diplomácia okmányok az 1914-15-iki világháborúból.

Az osztrák-magyar vöröskönyv, a német fehérkönyv, az angol kékkönyv, a francia sárgakönyv, az orosz narancssárgakönyv, a belga szürkekönyv, a szerb kékkönyv okiratai.
Bp., 19115, Franklin-Társulat. 629 p., 1 sztl. lev.
Eredeti papírborítóval, félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
315
A Népstadion megnyító ünnepség műsora.

Bp., 1953, Kunsági Viktor. 24 p., 3 sztl. lev.
Hozzá: a megnyítóra érvényes belépőjegy !!
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
3000 Elkelt/Sold
316 NIZSALOVSZKY ENDRE
Eötvös József életművének ismeretlen elemei.

MTA I. Osztályának Kiadványai 23.
Bp., 1966, MTA. 26 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Borító nélküli füzet.
1500 Elkelt/Sold
317 NOVITZKY N. LÁSZLÓ
Egyesült Erővel.

A magyar könyvnyomdászok ötvenévi szakszervezeti tevékenységének története.
h.n., é.n., Magyarországi Könyvnyomdászok és Betüöntők Segélyző-Egyesülete. 559 p., 3 kihajtható mell.
Amatőr félvászon kötésben, felkasírozott vászonborítóval.
1000Nem kelt el
318 NYÍRŐ JÓZSEF
Die Totenpfähle.

Ein Buch aus Siebenbürgen.
Berlin/Wien/Leipzig, 1944, Karl H. Bischoff Verlag. 298 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
319 OFLAHERTY, LIAM
Lázadás Íroroszágban.

Ford.: Máthé Elek.
Bp., 1942, Dante. 434 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill.,szakadozott, javított papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
320 ŐRY LÁSZLÓ
Magyarnak születni, és magyarként élni, meghalni I.

A Perényi család három tagja Nagyszőlőstől Bad Neustadtig. Ill.: Marschalkó Szilárd.
Nyíregyháza, 2010, Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület. 103 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
321
Az ősi magyar hitvilág.

Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII-XIX. századi művekből. Válogatta és szerk.: Diószegi Vilmos. II., változatlan kiadá. A magyar néprajz klasszikusai.
Bp., 1978, Gondolat. 443 p., helyenként ceruzás jelölésekkel.
Kiadói ill. vászonkötésben, ill. (Felvidéki András) papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
322 ÖTVÖS BÉLA - HORVÁTH ERNŐ
Porrá és hamuvá.

A német fasiszta haláltáborokba deportált Horváth Ernő elbeszélése nyomán.
Nagyvárad, 1997, Pelikán Kiadó. 204 p., 19 old. képmell., 1 térkép, 5 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
323 PAPP DEZSŐ
Élet a csillagokon.

Ford.: Kecskeméti György.
Bp., 1945, Gondolat. 221 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
324 PAPP LÁSZLÓ
Ismeretlen XV. századi kódex a Piarista Könyvtárban.

Különlenyomat Magyar Könyvszemle 1979. évi 2. számából.
Budapest, 1979, Akadémiai Nyomda. 114-125 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
325 PAULINYI OSZKÁR
A sóregalé alakulása Magyarországon.

h.n., é.n., k.n. 628-647 p., Mályusz Elemér professzornak ajánlva, vízfoltos lapokkal.
Vízfoltos papírborítóban, kijáró könyvtesttel.
1500 Elkelt/Sold
326 PAYOT GYULA
Az akarat nevelése.

Ford.: Weszely Ödön. Az MTA Könyvkiadó Vállalata. Új folyam, LXIII. kötet, 1905-dik évi illetmény III. kötete.
Bp., 1905, MTA. 288 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
327 PEKELT, JOSEPH
Berfassung der ungarischen Kriegsakademie.

Pesth, 1849, Lukács és társ. 63 p., felvágatlan.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
328 PERLAKY LAJOS
A ma életművészete.

Bp., é.n., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 147 p.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
329 PETÁNOVICS KATALIN
Vállus.

Egy summásfalu néprajza. Néprajzi tanulmányok.
Bp., 1987, Akadémiai Kiadó. 363 p., 1 sztl. lev., 44 old. képmell.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
330 PETHŐ SÁNDOR
Görgey Artur.

Bp., é.n., Genius. címkép, 499 p., 10 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
331 PETRÓCSIK JÁNOS
Magyar népköltészet.

Kecskemét, é.n., Kereskedelmi-Nyomda és Bélyegzőgyár. számozatlan oldalakkal.
Hozzá: Urr Ida: Bíborkehely. 62 p.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
332 PEZENHOFFER ANTAL
VI. Sándor meg Luther.

Párhuzam a legrosszabb pápa és a hitújító között.
Bp., 1937, a szerző kiadása. 95 p.
Tűzve, kiadói, viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
333 PFIZENMAYER, E. W.
Kelet-Szibiria ősvilága és ősnépei.

Tudományos utazás a mammut-tetemek és az erdőlakó népek tanulmányozása végett. 82 képpel és 1 térképpel. Átdolgozta: Cholnoky Béla. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é. n. Lampel R. 206 p.
Kiadói aranyozott, festett, kopott vászonkötésben.
1500Nem kelt el
334 PLAKÁT
1956 - A Magyar Néphez.

1956. november 4. A Forradalmi Munkás-Paraszt kormány programja.
59x84 cm.
Felerősítéseknél beszakadással (3 db), szélén gyűrődéssel és kis szakadással.
10000 Elkelt/Sold
335 PLAKÁT
1956 - Éljen a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány.

Címeres plakát.
40x56 cm.
Felerősítéseknél beszakadással (3 db).
6000 Elkelt/Sold
336 PLAKÁT
1956 - Felhívás a Magyar Néphez!

Budapest, 1956, November 4. - A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány.
24,5x38,5 cm.
Kétszer hajtott.
3000Nem kelt el
337 PLAKÁT
1956 - Magyarok! Hazafiak! Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! Fiatalok! Katonák!

A Magyar Ifjúság felhívása.
31,5x47 cm.
Többször hajtott.
3000Nem kelt el
338 PLAKÁT
9. Országos Virágkarnevál - Debrecen - 1974.

49x67,5 cm.
Négyszer hajtott.
5000 Elkelt/Sold
339 PLAKÁT
A Munkára Harcra Kész Sportmozgalom (MHK).

Erős, egészséges, bátor dolgozókat nevel! Kőnyomatos, szocreál plakát. Gr.: Czeglédi.
58x81,5 cm.
Többször hajtott.
12000 Elkelt/Sold
340 PLAKÁT
Ajándékozzon játékot.

Gr.: Macskássy.
57x82 cm.
2 db felerősítési lyukkal.
6000 Elkelt/Sold
341 PLAKÁT
Biopon megszünteti a foltokat.

Gr.: Kemény Gy. Dupla plakát.
56x82 cm.
Kétszer hajtott (4000 pld.).
6000 Elkelt/Sold
342 PLAKÁT
Budapesti Művészeti Hetek - 1967.

Gr.: Filo (Fischer Ilona).
57x82 cm.
Kétszer hajtott, kicsi beszakadásokkal (3000 pld.).
6000Nem kelt el
343 PLAKÁT
CASCO.

Gr.: Molnár K.
56x79 cm.
Kétszer hajtott.
5000Nem kelt el
344 PLAKÁT
Fogadjunk egy Zi-Zi-be.

Gr.: Tomaska.
57x82 cm.
2 db felerősítési lyukkal.
8000 Elkelt/Sold
345 PLAKÁT
Gépkocsi Nyereménybetétkönyv sorsolás - 1973 - OTP.

Polski Fiat 125p gépkocsival. Gr.: Koppány S.
47x68 cm.
Kétszer hajtott.
5000Nem kelt el
346 PLAKÁT
Jegesmedvék, párducok, barnamedvék együttes idomítása.

70x50 cm.
Hajtásokkal, 2db felerősítési lyukkal, kis festék folttal, kis beszakadásokkal.
5000Nem kelt el
347 PLAKÁT
Leányvásár - Pécsvárad 1969.

1970-es dátum felülragasztással. Gr.: G. A.
48x68 cm.
Kétszer hajtott (2000 pld).
5000 Elkelt/Sold
348 PLAKÁT
Margitszigeti Szabadtéri Színpad Gála estje - színlap.

49x68 cm.
Kétszer hajtott.
5000 Elkelt/Sold
349 PLAKÁT
Második Szekszárdi Néptánc Fesztivál - 1969.

50x69 cm.
Kétszer hajtott, szélein kis gyűrődésekkel (3000 pld).
5000Nem kelt el
350 PLAKÁT
Minőségi musttal, vagy borral teljesítsd beadási kötelezettségedet...

Gr.: Gönczi.
49x70 cm.
Hajtás nyomokkal.
12000 Elkelt/Sold
351 PLAKÁT
Must most kapható - Egészséges, üdít, táplál - 1959.

Gr.: Székely I.
48x69 cm.
2 db felerősítési lyukkal.
10000Nem kelt el
352 PLAKÁT
Őszre Tweed zakót!

Gr.: Bánó.
48x69 cm.
2 db felerősítési lyukkal.
6000Nem kelt el
353 PLAKÁT
Táncfesztivál - Debrecen - 1960.

58x82 cm.
Egyszer hajtott, 2db felerősítési lyukkal.
6000 Elkelt/Sold
354 PLAKÁT
TOTO - Ön felé fordul a szerencse! - 1969.

Gr.: Lengyel Sándor.
46x68 cm.
Kétszer hajtott.
5000Nem kelt el
355 PLAKÁT
TOTO - Telitalálat!

Gr.: Bánó.
47x67 cm.
Szélén kis hiányokkal.
5000Nem kelt el
356 PLAKÁT
Védd arcod, kezed nap és szél ellen.

Kozmetikai reklám - CAOLA, Vénus.
50x70 cm.
2 db felerősítési lyukkal, szélén kis beszakadásokkal, hátoldalon postázási nyomatokkal.
8000Nem kelt el
357 PLAKÁT
VII. Hajdúsági Farsang - 1972 - Debrecen.

58x84 cm.
Kétszer hajtott, szakadással és gyűrődésekkel a széleken.
5000 Elkelt/Sold
358 PLAKÁT
Világtakarékossági nap.

Papírpénzekkel.
49x69 cm.
Többször hajtott.
5000Nem kelt el
359 PLAKÁT
Volán a Balatonnál - 1971.

Ikarus busszal.
48x69 cm.
Kétszer hajtott.
6000 Elkelt/Sold
360 PLIHÁL KATALIN - HAPÁK JÓZSEF
Európa térképei 1520-2001.

válogatás.
Bp., 2003, OSZK és Helikon Kiadó. címkép, 230 p.
Kiadói ill. kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
5500 Elkelt/Sold
361 POGÁNY JÓZSEF
Lemberg.

Tíz hónap az orosz cárizmus uralma alatt.
Bp., 1915, Népszava Könyvkereskedés. 141 p., 1 sztl. lev.
Vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
362 POLLÁK ILLÉS
Katonai közhivatalnok megvesztegetése.

észrevételek a kir. curia gyakorlatához.
Bp., 1917, Pallas Rt. 28 p.
Kiadói javított papírborítóban.
1000Nem kelt el
363 POTTER, G. J.
A kontraktbridge.

Ford.: Ujlaky Tibor.
Bp., é. n. Lingua. 32 p., kijáró lapokkal.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
364 POUNDS, NORMAN J. G.
Európa történeti földrajza.

Ford.: Boros Attila. Osoris Tankönyvek.
Bp., 1997, Osiris Kiadó. 532 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
365 PUNNETT, R. C.
Az átöröklés.

Ford.: Soós Lajos. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat XCVII. kötet. XVIII-ik (1926-1928. évi) ciklus III. kötete.
Bp., 1928, Királyi Magyar Természettudományi Társulat. I-XV., 277 p., VIII. t.
Papírborítóban.
1000Nem kelt el
366 PURNELL - YATES - DAWN
Horgász enciklopédia.

Ford.: Bogárdi Hilda, Zsembery Péter.
h.n., 1998, ? Book Manager Iroda. 251 p., 2 sztl. lev., tollas jelölésekkel.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
367 R. VÁRKONYI ÁGNES
Ismeretlen kuruc vers és politikai háttere.

(Gondold meg Magyar Nép). Különlenyomat Irodalomtörténeti Közlemények 1979. évi 1. szám.
Budapest, 1979, Akadémiai Nyomda. 71-86 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
368 R. VÁRKONYI ÁGNES
Szeremlei Sámuel és a mezővárosok történetének historiográfiája.

Különlenyomat Századok 1974. évi 4. szám.
Budapest, 1974, Akadémiai Nyomda. 916-930 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
369 R. VÁRKONYI ÁGNES
Történelmi személyiség, válság és fejlődés a XVII. századi Magyarországon.

Különlenyomat Századok 1972. évi 3. szám.
Budapest, 1972, Akadémiai Nyomda. 610-646 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
370 R. VÁRKONYI ÁGNES
Történettudomány és természettudományok a XIX. század közepén Magyarországon.

Különlenyomat Magyar Tudomány 1967. évi 6. számából.
Budapest, 1967, Akadémiai Nyomda. 383-398 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
371 RADOCSAY DÉNES
A középkori Magyarország faszobrai.

Bp., 1967, Akadémiai Kiadó. 237 p., 1 sztl. lev., 30 old. képmell., 1400 pld.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Bogdán Hajnal) papír védőborítóban.
2000Nem kelt el
372 RADOS JENŐ
Magyar kastélyok.

Magyarország Művészeti Emlékei IV.
Bp., 1939, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 404 p., 3 t., 1 kihajtható térkép, 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes félvászon kötésben.
3000 Elkelt/Sold
373 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
A könyv komédiája.

Bp., 1937, Cserépfalvi. 211 p., 4 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
374 RECLUS, ÉLISÉE
A patak élete.

Ford.: Hentaller Elma. A K. M. Természettudományi Társulat LIII., VIII. (1893-1895. évi) ciklus IV. kötete.
Bp., 1894, Franklin-Társulat. 173 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
375 RITÓK ZSIGMONDNÉ
Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században.

(Reneszánsz - Füzetek 11.). Irodalomtörténeti Közlemények.
Bp., 1971, MTA Irodalomtudományi Intézete. 265-278 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
376 RODICZKY JENŐ, DR.
A kisgazda kecsketenyésztése.

Köztelek Olcsó Könyvtára III. évf. 6. füzet.
Bp., 1911, Országos Magyar Gazdasági Egyesület Könyvkiadóvállalata. 64 p.
Kiadói ill., viseltes, javított papírborítóban.
1000Nem kelt el
377 RÓNAI ANDRÁS, DR.
Az Alföld talajvíztérképe.

Magyar Állami Förldtani Intézet alkalmi kiadványa.
Bp., 1961, Magyar Állami Földtani Intézet. 102 p., 5 kihajtható térképmell., + 4 térkép mell., 2000 pdl.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
378 RÓTH JAKAB
Iparosok Könyvvezetése.

és fontos tanácsok üzleti ügyeikben. II. kiadás.
Miskolc, 1912, Lővy József fia (László Adolf). 128 p.
Vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
379
Rózsa.

A M. T. Társaságtól 1840-ben első pályadíjt nyert vígjáték. Eredeti Játékszín IX. kötet.
Buda, 1840, Magyar Tudós Társaság. 128 p., 2 sztl. lev., vízfoltos lapokkal.
Kiadói papírborítóban, félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
380 RÓZSA GYÖRGY
Régi várképek.

A Magyar Nemzeti Múzeum történeti emlékei.
Bp., 1955, Magyar Nemzeti Múzeum. 14 p., 2 sztl. lev., XXII. t., 1000 pld.
Kiadói ill., viseltes félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
381 RUBINYI MÓZES
Kiss József élete és munkássága.

Bp., 1926, Singer és Wolfner. 160 p., helyenként tollas aláhúzásokkal, érvénytelen könyvtári pecsétekkel.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
382 RUDNYÁNSZKY GYULA
Mátyás király.

Mulattató és hasznos olvasmányok a magyar nép számára.
Bp., é.n., Méhner Vilmos Könyvkiadóhivatal. 64 p.
Kiadói ill. papírborítóban, hátlap nincs.
1000 Elkelt/Sold
383 RUDNYÁNSZKY GYULA
Rózsa és Aladár.

Regény versekben az ifjúság számára.
Bp., é.n., Országgyűlési Értesítő Kő- és Könyvnyomdája Rt. 310 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
384 RÚZSÁS LAJOS
A dunántúli védelmi vonal és a paraszt-polgári fejlődés a XVI-XVII. században.

Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 87. Series Historica 49.
Bp., 1968, MTA. 225-254 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
385 SALAMON FERENC
Magyarország 1849-ben és 1866 után.

Pest, 1869, Ráth Mór. 199 p., felvágatlan.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
386 SÁRKÖZI ZOLTÁN
A földközösség felbomlása Mezőkövesden.

Különlenyomat Borsodi Történelmi Évkönyv IV. 1973. évi számából.
h.n., é.n., k.n. 75-90 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
387 SÁRKÖZI ZOLTÁN
Válasz az erdélyi szászok ügyében.

Különlenyomat Századok 1966. évi 6. szám.
Bp., 1966, Akadémiai Nyomda. 1250-1256 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1500Nem kelt el
388 SARTRE, JEAN PAUL
Vádirat az antiszemitizmus ellen.

Ford.: H. Perci Éva.
Bp., 1947, Káldor György Könykiadóvállalat. 129 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill., javított papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
389 SCHäFFER ISTVÁN, DR.
Liberalizmus, marxizmus, keresztény gazdasági rend.

A liberalizmus és marxizmus tanulságai és azok felhasználása a közgazdasági szervezet felépítésénél.
Bp., 1943, a szerző kiadása. 87 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
390 SCHANDL KÁROLY
Isten napszámosai.

Szövetkezeti tanulmányok.
Bp., 1943, "Pátria". 370 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., javított papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
391 SCHENKE, WOLF
A sárgák háborúja.

Ford.: Székely Tibor. A mai háború.
Bp., 1942, Révai. 319 p., 14 old. képmell.
Kiadói viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
392 SÓLYOM JENŐ
Az Orthographia Ungarica helye az irodalomtörténetben.

Különlenyomat Irodalomtörténeti Közlemények 1967. évi 1. szám.
Budapest, 1967, Akadémiai Nyomda. 46-50 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
393 SÓLYOM JENŐ
Szabédi László Erős-vár - fordítása.

Különlenyomat Irodalomtörténeti Közlemények 1972. évi 5-6. számából.
Budapest, 1973, Akadémiai Nyomda. 633-638 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
394 SOMBART, WERNER
Háború és kapitalizmus.

Ford.: Vezsenyi Béla.
Bp., é.n., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 260 p.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
395 SOÓS LAJOS, DR.
Kirándulók zsebkönyve.

Útmutató a gerincesek és a puhatestűek gyűjtésére, konzerválására és gyűjtemények készítésére. II. állattani rész, 1. füzet.
Bp., 1925, Magyar Természettudományi Társulat. 60 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
396 SPIRA GYÖRGY
A magyar negyvennyolc jobb megértését keresve.

Különlenyomat a Kritika 1967. évi 2. számából.
Bp., 1967, Diószegi András. 13 p., 1 sztl. lev., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
397 SPIRA GYÖRGY
A pesti forradalom baloldalának nemzetiségi politikája 1848 márciusában.

Különlenyomat Magyar Tudomány 1970. évi 10. számából.
Budapest, 1970, Akadémiai Nyomda. 727-736 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
398 SPIRA GYÖRGY
Egy pillantás a Hitel írójának hitelviszonyaira.

Különlenyomat Történelmi Szemle 1963. évi 3-4. szám.
Budapest, 1964, Akadémiai Nyomda. 343-355 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
399 SPIRA GYÖRGY
Parasztsors Pest megyében a jobbágy felszabadító forradalom küszöbén.

Különlenyomat Pest megye múltjából.
h.n., 1965, a szerző kiadása. 203-242 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
400 SPIRA GYÖRGY
Széchenyi alakja és a történettudomány.

MTA IX. Osztályának Közleményei 1. (1966-67).
Bp., 1967, MTA. 194-200 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Borító nélküli füzet.
1500Nem kelt el
401 SPORZON PÁL
A kisgazda mezőgazdasági gépei.

Köztelek Olcsó Könyvtára II. évf. 5. és 6. füzet.
Bp., 1910, Országos Magyar Gazdasági Egyesület Könyvkiadóvállalata. 122 p.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
402 STEFAN, I. M.
Utazás a világűrben.

I. kiadás.
Bukarest, 1954, Ifjúsági Könyvkiadó. 145 p., 1 sztl. lev., 3500+40 pld.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
403 STEIN AURÉL
Nagy Sándor nyomában Indiába.

Száz képpel és térképekkel. Ford.: Halász Gyula. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é. n. Franklin. címkép, 183 p.
Kiadói aranyozott, kissé kopott vászonkötésben.
1500Nem kelt el
404 STOITS GYÖRGY
Merre menjek.

Budapest útmutató lépten-nyomon. Térkép, utcajegyzék.
Bp., é.n., a szerző kiadása. számozatlan oldalakkal, 1 térkép.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
405 STRETCHER, M. DR.
Geräte und Maschinenlehre.

XII, átdolgozott kiadás.
Berlin, 1922, Verlagsbuchhandlung Paul Parey. 318 p., 26 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
406 SUBHAS CHANDRA BOSE
Égő India.

Ford.: Dr. Balogh Barna.
Bp., é.n., Stádium Sajtóvállalat Rt. 257 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
407 SYLVESTER GYÖRGY
Szász Móses halotti beszéde.

Kolozsvár, 1824, Ref. Koll. betűivel. 28 p., vízfoltos lapokkal.
Modern félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
408 SZABÓ VENDEL
A pápaság.

Kincsestár a Magyar Szemle Társaság kis Könyvtára 75. sz.
Bp., 1931, Magyar Szemle Társaság. 79 p.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
409 SZABÓ VENDEL
Katholicizmus.

Kincsestár a Magyar Szemle Társaság kis Könyvtára 71. sz.
Bp., 1929, Magyar Szemle Társaság. 79 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
410 SZABÓ ZOLTÁN
Szerelmes földrajz.

Bp., é.n., Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt. 202 p., 1 sztl. lev., helyenként ceruzás széljegyzetekkel.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
411 SZÁDECZKY K. LAJOS, DR.
A békerevízió kérdése.

Bp., 1926, Magyar Nemzeti Szövetség. 152 p., 1 térkép mell., dedikált.
Javított papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
412
A Szálasi-per.

A vád, a vallomások és az ítélet. Szerk.: Ábrahám Ferenc és Kussinszky Endre. Ítél a történelem.
Bp., 1946, Híradó Könyvtár. 191 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
413 SZÁNTÓ IMRE
A végvári rendszer kiépítése Magyarországon.

Acta Historica XXXVIII. száma.
Szeged, 1971, Hungaria. 44 p., dedikált, 400 pld.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
414 SZÁSZ ÁGOST
Kézikönyv 1915.

Tartalékos tisztek, egyéni önkéntesek és altiszti iskolák számára. X. kiadás.
Bp., 1915, k.n. 444 p.
Kiadói vászonkötésben.
2000 Elkelt/Sold
415 SZEDERJEI ÁKOS - SZEDERJEI ÁKOSNÉ
Erdőn, mezőn, vadvizeken.

Bp., 1965, Gondolat. 181 p., 68 old. képmell.
Kiadói ill. vászonkötésben, ill., javított papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
416
A szegedi népélet 2.

Szerk.: Németh István.
Szeged, 1958, Szegedi MJ. Városi Tanács Idegenforgalmi Hivatalának Kiadványa. 81 p., 5000 pld.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
417 SZÉKELY GYÖRGY
Dürer Németországa.

Különlenyomat Századok 1972. évi 2. szám.
Budapest, 1972, Akadémiai Nyomda. 337-349 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
418 SZÉKELLY MÓSES
A keresztyén vallás kifejlődése historiája egy beszédben.

Kolozsvár, 1834, Barra Gábor. 30 p., 1 sztl. lev., vízfoltos lapokkal.
Modern félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
419 SZEKÉR LÁSZLÓ
A Nemzeti Színház építésének 150 éves története.

Bp., 1987, Műszaki Könyvkiadó. 104 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
420 SZELÉNYI KÁROLY
Balaton.

Bp., 1993, Magyar Képek Kiadói Kft./ Bibiliofil Kft. 15 p., 145 színes kép.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
421 SZÉLL SÁNDOR
Nagyvárad.

Szent László városa. Officina Képeskönyvek.
Bp., 1940, Officina. 22 p., 5 sztl. lev., 32 old. képmell.
Kiadói ill. gerincsérült kartonkötésben.
1000Nem kelt el
422 SZENTGYÖRGYI MÁRIA
Célkitűzések és reformtörekvések a Magyar Tudományos Akadémián 1831-1945.

Az MTA könyvtárának kiadványai 69.
Budapest, 1973, MTA. 170 p., 2 sztl. lev., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
423 SZENTNEMÉNYI BÉLA, DR.
Budavár hadiépítészete.

Honvéd Levéltár és Múzeum Múzeumi Kiadványsorozata 2. sz.
Bp., 1950, Honvéd Levéltár és Múzeum. 146 p., 1 sztl. lev., XXX. t.
Kiadói ill. (Jámbor Tibor) papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
424
A szépség művészete.

Bp., é.n., Athenaeum. I-XII., 342 p.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
425 SZIVÓS DONÁT
Szerelmes vagy?

Bp., 1942, Korda Rt. 340 p.
Kiadói ill. (Márton) papírborítóban.
1000Nem kelt el
426 SZOMORY DEZSŐ
Harry Russel-Dorsan a francia hadszintérről.

Bp., 1918, Pallas. címkép, 261 p.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
427 SZTERÉNYI HUGÓ, DR.
Állattan.

A középiskolák felsőbb osztályai használatára. V. kiadás.
Bp., é.n., Lampel R. 288 p., lapjaira esve. Hozzá: Tőkés Lajos: Természetrajz. Középiskolák II. osztálya számára. Bp., 1906, Szt. István Társulat. 134 p., 1 sztl. lev. Kiadói papírborítóban, könyvtest félig kiszakadva.
Kiadói ill., viseltes papírborítóban, kijáró könyvtesttel.
1000 Elkelt/Sold
428 T. LIVII
Patavini Historiarum libri qui supersunt ex editione et cum notis Ioannis Clerici. I kötet.

Lipsiae, 1743, Officina Weidmanniana. 19 sztl. lev., 710 p., 1 sztl. lev., metszet nélkül.
Korabeli viseltes, bordázott gerincű bőrkötésben.
1000 Elkelt/Sold
429 TAKÁTS SÁNDOR
Rajzok a török világból I-III.

Bp., 1915, MTA. I-VIII., 438 p., 1 sztl. lev.. 463 p., 5 t., ceruzás jelölésekkel. 457 p.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben (I. rész modern átkötésben).
3500Nem kelt el
430 TALMAN, CHARLES FITZHUGH
A levegő birodalma.

ford.: Ballenegger Róbertné.
Bp., 1938, Királyi Magyar Természettudomány Társulat. IV., 311 p., 32 old. képmell.
Kiadói dombornyomásos, ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
431 TANGL, HARALD
A táplálkozás.

Bp., é.n., Kir. Magy. Természettudományi Társulat. 299 p., 16 old. képmell.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
432 TARLE, E.
Napóleon.

Bp., 1958, Gondolat Kiadó. 450 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
433 TAYLOR, MERLIN MOORE
A kannibálok földjén.

Barangolás Pápua szívében. 67 képpel és térképpel. Ford.: Halász Gyula. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., 1926, Lampel R. 215 p.
Kiadói aranyozott, kissé kopott vászonkötésben.
1500Nem kelt el
434 TAYLOR, MERLIN MOORE
A kannibálok földjén.

Barangolás Pápua szívében. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é.n., Lampel R. 186 p., 2 sztl. lev., 37old. képmell., 1 térkép mell.
Kiadói aranyozott, viseltes vászonkötésben.
1500Nem kelt el
435 TÉCSŐI MÓRICZ KÁLMÁN
Évszázados külpolitika.

Bp., 1938, Gergely R. Könyvkereskedés. 275 p., 4 térképpel.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
436 TELEKI PÁL, GRÓF
Beszédek 1939.

Bp., é.n., Stádium Sajtóvállalat Rt. 121 p., 1 sztl. lev., helyenként ceruzás jelölésekkel, aláhúzásokkal.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
437 TELEKI PÁL, GRÓF
Magyar nemzetiségi politika.

Bp., 1940, Stádium Sajtóvállalat Rt. 30 p.
Tűzve, kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
438
Terézváros kétszáz éve.

Riporttörténet. Összeállította: Pille György.
Bp., 1970, VI. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 163 p., 16 old. képmell.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
439 TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ
Vadregény.

Bp., 1943, Kir. M. Egyetemi Nyomda. 234 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben, ill., javított papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
440 TESSEDIK SÁMUEL - BERZEVICZY GERGELY
A parasztok állapotáról Magyarországon.

A magyar néprajz klasszikusai.
Bp., 1979, Gondolat. 433 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben, ill. (Rudas Klára) papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
441 TOCCI, VALENTINO
Légi párbaj.

Ford.: Balogh Barna.
Bp., 1940, Révai. 137 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
442 TOKAJI ANDRÁS
Mozgalom és hivatal.

Tömegdal Magyarországon 1945-1956.
Bp., 1983, Zeneműkiadó. 284 p., 2 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
443
Tompa Mihály.

Az anekdoták tükrében. Összegyűjtötte és szerk.: dr. Panka Károly.
Bp., 1940, Gergely R. kiadása. 69 p., 5 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
444 TÓTH ANDRÁS
Egyetemünk berendezkedése Budán 1777-1784.

Különlenyomat Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV. kötetéből.
Bp., 1968, k.n. 89-114 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
445 TÓTH ANDRÁS
Toldy Ferenc és tudományos közéletünk 1849-1860.

Különlenyomat az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V. kötet.
Bp., 1971, k.n. 351-371 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
446 TÓTH ERVIN
Európai grafika.

Bp., 1943, Dr. Vajna és Bokor. címkép, 188 p.
Félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
447 TÓTH ISTVÁN
Antifóna.

Bukarest, 1983, Kriterion Könyvkiadó. 92 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
448 TÓTH REZSŐ
Budapesti séták.

Három fiú naplója. Ill.: Mühlbeck Károly.
Bp., 1907, Athenaeum. 288 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
449 TÖTTÖSY ERNŐ, DR.
Menekült és menekültjog.

(a genfi menekültegyezmény szövege és magyarázata). Széchenyi Könyvtár 3.
h.n., 1961, Madách Imre Kör/Széchenyi Kör. 80 p.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
450 TÚRMEZEI LÁSZLÓ
Lámpák a ködben 1910-1937.

Bp., 1938, a szerző kiadása. 64 p., dedikált.
Vászonkötésben.
1500Nem kelt el
451 TÚRMEZEI MIHALOVITS LÁSZLÓ
Hangok az égő házból 1914-1920.

Bp., 1920, Kókai Lajos. 62 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
452
Új Élet.

gyűjtemény ifjú erdélyi írók műveiből 1925.
Bp., 1925, Centrum. 47 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
453
Új-Auróra.

Irodalmi almanach 1925. Szerk.: Dr. Jankovics Marczell és Dr. Dobai János.
Bratislava, 1925, Concordia. 263 p., 2 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
454 V. KOVÁCS SÁNDOR
Az első magyar nyomdatörténet ismeretlen kézirata.

Különlenyomat Magyar Könyvszemle 1973. évi 3-4. számából.
Budapest, 1973, Akadémiai Nyomda. 1 sztl. lev., 333-348 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
455 V. KOVÁCS SÁNDOR
Elveszettnek hitt decasok Bél Mátyás kéziratos Adparatusából.

Különlenyomat Magyar Könyvszemle 1973/2. szám.
Budapest, 1973, Akadémiai Nyomda. 151-157 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
456 V. KOVÁCS SÁNDOR
Magyar irodalomtörténetírás 1968.

Különlenyomat Irodalomtörténeti Közlemények 1969. évi 6. szám.
Budapest, 1970, Akadémiai Nyomda. 765-788 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
457 V. KOVÁCS SÁNDOR
Magyar irodalomtörténetírás 1970.

(Bibliográfia). Különlenyomat Irodalomtörténeti közlemények 1971. évi 6. számából.
Budapest, 1971, Akadémiai Nyomda. 769-777 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
458 VAHOT IMRE
Magyarföld és népe eredeti képekben.

Föld- és népismei, statistikai és történeti folyóirat. Állami Könyvterjesztő Vállalat Reprint sorozata.
Pest, 1846, Beimel József. Reprint: Bp., 1984, Állami Könyvterjesztő Vállalat. 22 p., 18 p., 16 p., 12 p., 14 p., 8 p., 16 p., 18 t., 2 sztl. lev.
Kiadói nylon kötésben.
1200Nem kelt el
459 VALKÓ ARISZTID
A kismartoni vadaskert egy XVIII. századi ábrázolása.

Ars Hungarica 1977/2.
Bp., é.n., Akadémiai Kiadó. 241-249 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
460 VALKÓ ARISZTID
Adalékok az Eszterházyak budai palotájának építéstörténetéhez.

Ars Hungarica 1976/2.
Bp., é.n., Akadémiai Kiadó. 305-322 p., 2 sztl. lev., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Kiadói viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
461 VARGA JÁNOS
Frideczky Lajos memoárja.

Középszinten a történelemben. Adatok, források és tanulámnyok a Nógrád Megyei Levéltárból 14.
Salgótarján, 1988, Nógrád Megyei Levéltár. 83 p., 700 pld.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
462 VÁRKONYI HILDEBRAND, DR.
Bevezetés a neveléslélektanba.

Pedagógiai Szakkönyvek 2/b. kötet.
Bp., 1937, Orsz. Középiskolai Tanáregyesület. 141 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
463 VAS GEREBEN
Dixi I-II.

korrajz. I. kiadás.
Pest, 1864, Trattner Károly. 180 p.. 184 p., javított, vízfoltos lapokkal.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
464 VERMES GÁBOR
Tisza István.

Millenniumi Magyar Történelem. Életrajzok.
Bp., 2001, Osiris Kiadó. 578 p., 1 sztl. lev., helyenként ceruzás jelöléssel.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
465
Veszprém vármegye összeírásai 1696, 1715, 1720.

Ford.: Takáts Endre. Veszprém Megyei Levéltár Kiadványsorozata 17.
Veszprém, 2002, Veszprém Megyei Levéltár. 373 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
466 VIGOUROUX, F.
A biblia és az újabb fölfödözések I-IV.

Palesztinában, Egyptomban s Asszyríában. Ford.: Schmidt József. Történeti Nép- és Földrajzi Könyvtár.
Nagybecskerek, 1894, Pleitz Fer. Pál Könyvnyomdája. VI., 392 p.. VI., 432 p.. 21 old. képmell, 1 kihajtható mell.. VIII., 447 p., 3 sztl. lev.. VIII., 428 p., helyenként ceruzás jelölésekkel, széljegyzetekkel.
Félvászon kötésben.
7500 Elkelt/Sold
467
Világ proletárjai egyesüljetek!

Kisebb munka - nagyobb kenyér! A parasztasszonyok és a parasztlányok oktató írása a jövendőjük megmondásáról.
Bp., 1919, Közoktatásügyi Népbiztosság kiadása. 20 p., lapokra esik, rongyos lapokkal.
Kiadói ill. viseltes, szakadozott papírborítóban, lapokra esik, hátlap hiányzik.
1000Nem kelt el
468
Vitorlássport

Versenyszabályok. Szerk.: Erdődi István. Verseny és Játékszabályok Kiskönyvtára 24.
Bp., 1951, Sport Lap és Könyvkiadó Vállalat. 124 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
469 VÖRÖS KÁROLY
Budapest legnagyobb adófizetői (1903-1917).

Különlenyomat a Tanulmányok Budapest múltjából.
h.n., é.n., k.n. 145-196 p., Mályusz Elemér professzornak dedikálva a szerző által.
Papírborítóban, könyvtest kiszakadva.
1500 Elkelt/Sold
470 WEHRT, RUDOLF VAN
Egy nép menekül.

Ford.: Baráth Ferenc. A mai háború.
Bp., 1942, Révai. 195 p., 8 old. képmell.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
471 WEICHHART GABRIELLA
Keresztelő, házasság és temetés Magyarországon 1600-1630.

Művelődéstörténeti Értekezések 48. szám.
Bp., 1911, Stephaneum Nyomda Rt. I-VI., 99 p.,.
Kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
472 WESTERMANN, PERCY F.
Li Fan bosszúja.

Magyar Ifjúság Könyvtára 8.
Cluj-Kolozsvár, 1926, Minerva. 89 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
473 WIESENTHAL, SIMON
A gyilkosok közöttünk járnak.

Ford.: Békési Ágnes.
Bukarest, 1970, Politikai Könykiadó. 413 p., 1 sztl. lev., 15 old. képmell.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
474 WISEMAN, NICOLAUS
Fabiola I-II.

vagy a katakombák egyháza. Családi Regénytár. II. kiadás.
Bp., 1911, Szent-István Társulat. 140 p., 1 sztl. lev.. 150 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., viseltes kartonkötésben.
1000Nem kelt el
475 YESUDIAN, SELVA RAJA
Mi a yoga?

Ford.: Neszthyné Haich Erzsébet.
Bp., é.n., Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt. címkép, 223 p., 20 old. képmell.
Kiadói félvászon kötésben, ill., javított papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
476 Z. BODOLA KÁROLY
Burtz Régina halotti beszéde.

Kolozsvár, 1826, Ref. Kollégyum betűivel. 23 p., 1 sztl. lev., ceruzás jegyzetekkel.
Modern félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
477 ZEINER, A.
Egy csodálatos jövendölés.

I. kiadás.
Bp., é.n., Vallásos Iratok Nemzetközi Kiadóhivatala. címkép, 128 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
478 ZOLNAY LÁSZLÓ
Az elátkozott Buda - Buda aranykora.

Bp., 1982, Magvető Könyvkiadó. 605 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
479 ZOLNAY LÁSZLÓ
Kincses Magyarország.

Középkori művelődésünk történetéből. II., javított kiadás.
Bp., 1977, Magvető Könyvkiadó. 550 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill., szakadozott papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
480 ZOVÁNYI JENŐ
A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig.

Humanizmus és reformáció 6.
Bp., 1977, Akadémiai Kiadó. 461 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
481 ZUBOR ISTVÁN
Az újság technikája.

Bp., 1940, Szenkó. 160 p.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
482 ZSOLT ISTVÁN
A pálya közepén.

Bp., 1974, Magvető Kiadó. 227 p., 2 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold