Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

141. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) LEVELEZÉSI árverés


Idõpontja: 2011-05-12 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1
1847-48. országgyűlési törvényczikkek.

A magyar törvények zseb-kiadása I. kötet. Harmadik, eredeti kiadás.
Pest, 1862, Lampel Róbert. 112 p.
Fűzve, kiadói foltos, szakadozott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
2
1933. évi Jamboree előzetes tájékoztatója.

II. kiadás. "Jamboree-próba" anyag.
H.n., é.n., Az 1933. évi Jamboree-Táborparancsnokság. 64 p. + kihajtható mellékletek.
Tűzve, kiadói sérült, ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
3 ABA KONRÁD VITÉZ DR.
Katonatiszti nősülés és házassági óvadék.

Bp., 1937, Madách Nyomda. 111 p.
Fűzve, kiadói koszos papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
4 ÁBRAHÁM GÉZÁNÉ
Vasi, zalai parasztételek.

Bp., 1987, Mezőgazdasági Kiadó. 162 p., 1 sztl. lev.
Kiadói fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
5
Adalékok a Belső-Józsefváros történetéhez

Szerk.: Szabó-Pap Krisztina.
Bp., 1985, Budapesti Városszépítő Egyesület. 368 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
6 ÁLDÁSY ANTAL
Alsáni Bálint bíbornok.

Magyar történeti életrajzok XIX. évf. 1. füzet.
Bp., 1903, A Magyar Történelmi Társulat kiadása. 2 sztl. lev., 135 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban, gerince megerősített.
1500 Elkelt/Sold
7 ÁLDÁSY ANTAL
Magyar czimeres emlékek.

Monumenta Hungariae Heraldica. III. füzet.
Bp., 1926, Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság. 92 p., 1 sztl. lev., XXXI képtábla (hiánytalan).
Fűzve, kiadói javított, viseltes, foltos papírborítóban.
12000 Elkelt/Sold
8 ALFÖLDY DEZSŐ DR.
A magyar szerzői jog.

A jogállam könyvtára 53. Különös tekintettel a M. Kir. Kuria gyakorlatára. Az 1921: LIV., az 1922: XIII., az 1931: XXIV. t.-cikkek és a velük összefüggő törvények és rendeletek szövegével.
Bp., 1936, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata. 252 p.
Amatőr vászonkötésben.
1000Nem kelt el
9 ALMANACH
A Literatura almanachja 1927.

Beszámoló a szellemi életről.
Bp., 1927, Lantos Rt. XLI p., 3 sztl. lev., 806 p. (egy darabig hasábszámozással).
Kiadói foltos, koszos félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
10
An index of differential diagnosis of main symptoms.

Sixth edition.
Bristol, 1945, John Wrigth & Sons LTD. VIII p., 1128 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
11 ÁRJEGYZÉK
"A menyasszonyhoz".

Árjegyzék csecsemő-fehérneműekről. Árak koronában vannak megadva.
Bp., é.n., Mössmer József. 16 p.
Tűzve, kiadói viseltes, szakadtas papírborítóban.
1000Nem kelt el
12 ÁRJEGYZÉK
Hirmann Ferenc fémöntőde, rézáru- és vagónfelszerelési gyár.

I. kötet.
Bp., 1924. VIII p., 319 p.
Fűzve, foltos papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
13 ÁRJEGYZÉK
Nagy Képes Áruértesítő.

Elek és Társa Rt. Szerk.: Bognár M.
Bp., 1912, Elek és Társa Rt. 1 sztl. lev., 109 p.
Tűzve, kiadói szakadtas, viseltes papírborítóban.
2500Nem kelt el
14 ÁRJEGYZÉK
Salgótartjáni Palackgyár Rt. árjegyzéke.

1930. Kétnyelvű (magyar - német).
Salgótarján, 1930, A gyár kiadása. 2 sztl. lev., 69 lap. Hozzá: Salgótartjáni Palackgyár Rt. 1. sz. pótárjegyzéke. 12 lap. Tűzve.
Tűzve, kiadói viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
15 ÁRJEGYZÉK
Schrikker Sándor faiskolájának árjegyzéke 1940-42.

Alsótekerespuszta, A szerző kiadása. 135 p., 131 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban (2 db).
1000 Elkelt/Sold
16 ÁRJEGYZÉK
Sonder-Katalog C über Instrumente für Tierzucht und -Pflege H. Hauptner Berlin.

Geittner & Rausch a budapesti forgalmazó.
Berlin, 1911/12, H. Hauptner. IV p., 80 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
17 ÁRJEGYZÉK
Szecessziós (és art deco) csillárok jegyzéke.

Árak koronában vannak megadva. 25 lap + 27. lap.
Borító hiányzik, lapok tűzve, lapok foltosak, sérültek.
2500Nem kelt el
18 ÁRJEGYZÉK
Technologiai árlapok.

Bp., 1913/14, Brunner I. L. és Társa. 880 p.
Kiadói koszos, viseltes vászonkötésben.
2500Nem kelt el
19 ÁRJEGYZÉK
Wilhelm Rauscher - Őszentsége, X. Pius pápa udvari ékszerésze.

Fulda, 1913/15, Wilhelm Rauscher. 162 p.
Amatőr vászonkötésben, eredeti papírborító bekötve.
5000 Elkelt/Sold
20 ÁRJEGYZÉK. ENGEL, CARL
Preisliste über Starkstromartikel 1914.

Erősáramú eszközök és szerszámok árjegyzéke.
Bp., 1914, Carl Engel. 400 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
21 ASZLÁNYI KÁROLY
Kalandos vakáció.

Gergely Tibor rajzaival.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 122 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben, gerincénél sérült.
1500Nem kelt el
22 AUJESZKY LÁSZLÓ DR.
Az időjárás és a mindennapi élet.

Népszerű természettudományi könyvtár 15.
Bp., 1933, Királyi Magyar Természettudományi Társulat. 2 sztl. lev., 331 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
23 BAKTAY ERVIN
Magyar utazó Indiában.

Bp., é.n., Singer és Wolfner. 107 p., 10 sztl. lev. (Diákélet).
Hozzákötve: Bibó Lajos: A fekete bég. Bp., é.n., Singer és Wolfner. 82 p., 23 sztl. lev. (Diákélet), Tábori Pál: A "csiga". Egy magyar cserkész csodálatos élete. Bp., é.n., Singer és Wolfner. 89 p., 18 sztl. lev. (Diákélet), Majthényi György: Hátán háza, kebelén kenyere. Bp., é.n., Singer és Wolfner. 99 p., 14 sztl. lev. (Diákélet).
Amatőr vászonkötésben, kötése meglazult.
1200Nem kelt el
24 BALOGH JOLÁN
Adatok Milano és Magyarország kulturális kapcsolatainak történetéhez.

Kétnyelvű (magyar - olasz).
Bp., 1928, Budavári Tudományos Társaság. 90 p., 1 sztl. lev., XX tábla képmelléklet.
Fűzve, kiadói javított papírborítóban.
1000Nem kelt el
25 BÁNFFY MIKLÓS
Fortéjos Deák Boldizsár memorialéja.

Bp., 1943, Révai. 213 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
26 BÁNYAI LÁSZLÓ
Az utolsó szó jogán.

Bp., 1942, Pantheon. 260 p., dedikált.
Kiadói félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
27 BARISKA MIHÁLY
Gróf Széchenyi István és a francia irodalom.

Bp., 1928, Eggenberger-féle Könyvkereskedés. 93 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, foltos, szakadtas kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
28 BÁRSONY ISTVÁN
A királytigris.

Bp., é.n., Singer és Wolfner. 32 p.
Amatőr viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
29 BERDA JÓZSEF ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEI.
Bp., 2003, Helikon. 775 p., 12 sztl. lev.

Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.

1000Nem kelt el
30 BERÉNYI JÁNOS GRÓF
A Duna szelleme és a magyarság sorsa.

Bp., 1928, Jakab M. H. könyvnyomdai műintézet. 61 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, kiadói néhol sérült papírborítóban.
1000Nem kelt el
31 BERZEVICZY GIZELLA
Márianosztra.

Harmadik kiadás. Börtönemlékek a fehér-terror éveiből.
Bp., 1953, Szépirodalmi Könyvkiadó. 317 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
32 BIBÓ ISTVÁN
Zsidókérdés Magyarországon 1944 után.

Holocaust könyvek - A Katalizátor Iroda könyvsorozata 1. Néhány kiegészítő megjegyzés a zsidókérdésről.
Bp., 1994, Katalizátor Iroda. 172 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
33 BOHDANECZKY ALADÁR
Ember légy fiacskám!

Elbeszélés az ifjúság számára.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 79 p.
Fűzve, kiadói, picit koszos ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
34 BÖLÖNI GYÖRGY
Az igazi Ady.

Bp., 1955, Magvető. 359 p. + képmelléklet.
Kiadói félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
35 BRICARD, ISABELLE
Európai uralkodócsaládok.

Ford.: Tótfalusi Ágnes.
Bp., 2001, Gabo. 463 p. + képmelléklet.
Kiadói ill. kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
36 BROOK-SHEPHERD, GORDON
A megkoronázatlan király.

Nagy emberek - nagy történetek. Habsburg Ottó élete és kora. Ford.: Fazekas István.
Bp., é.n., Magyar Könyvklub. 275 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
37 BRUNTON, PAUL
A felsőbbrendű én.

Második kiadás. Ford.: Gál Andor.
Bp., é.n., Rózsavölgyi és Társa. 296 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
38
Budapest volt házi ezredének a cs. és kir. 32. gyalogezrednek története (1741-1918).

Szerk.: Tinódi Varga Sándor. 401 p.
Fűzve, kiadói foltos papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
39
a Budapesti I. kerületi községi Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium értesítője.

1936-1940. Közzétette: vitéz Korompay Sándor.
Bp., 1937-40. Az iskola igazgatósága. 79 p., 79 p., 75 p., 64 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban (4 db).
1000 Elkelt/Sold
40
Budapesti útmutató 1953.

Összeállította: Király Elemér.
Bp., 1953, Közlekedési Kiadó. 504 p. Hozzá: Budapesti útmutató 1956. Összeállította: Király Elemér. Bp., 1956, Műszaki. 540 p.
Kiadói viseltes, ill. félvászon kötésben (2 db).
1000 Elkelt/Sold
41 BUSCH, WILHELM
Max und Moritz.

61. Auflage. Eine Bubengeschichte in sieben Streichen.
München, 1961, Verlag von Braun und Schneider. 2 sztl. lev., 53 p.
Kiadói foltos kartonkötésben.
1000Nem kelt el
42 BÜRGER, GOTTFRIED AUGUST
Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande.

eldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pflegt. Mit zahlreichen Holzschnitten von Gustav Dore.
Leipzig, 1935, Insel Verlag. 185 p., 2 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
43 CARREL, ALEXIS
Az ismeretlen ember.

Ford.: Dr. Fülöp Zsigmond.
Bp., é.n., Révai. 2 sztl. lev., 352 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, szakadozott, ill. (Fenyves) papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
44 CAUBERT
Du Cheval Bien mu et bien mis.

Paris, 1906, Librairie H. Le Soudier. VI p., 344 p., 2 sztl. lev., XXX tábla képmelléklet.
Kiadói, gerincnél erősen sérült, kopott bőrkötésben.
1000Nem kelt el
45
a cenzúra árnyékában.

Szerk.: Markovits Györgyi és Tóbiás Áron.
Bp., 1966, Magvető. 796 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
46 COHEN, ISRAEL
A cionizmus rövid története 1860-tól napjainkig.

Bp., 1946, Hisztadruth Hanoar Hacioni B,Hungaria Machleket Hatarbut. 138 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopott félvászon kötésben, szakadozott, hiányos ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
47 COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR
Rege a vén tengerészről.

Hét részben (1798). Ford.: Szabó Lőrinc. Ill.: Gustave Doré.
Bp., 1957, Magvető. 33 p., 2 sztl. lev., XXXVIII tábla képmelléklet.
Kiadói félvászon kötésben, szakadozott papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
48 COOPER
Vadölő.

Az ifjúság számára átdolgozta: Honti Rezső. Ill.: Haranghy Jenő.
Bp., é.n., Hungária Könyvkiadó. 125 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
49 CZÉH KÁROLY
A magyar regény főbb alakjai.

Specimina 207.
Pécs, 1940, A szerző kiadása. 40 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
50
a család egészsége.

Tizenharmadik kiadás. Népszerű orvosi tájékoztató és tanácsadó. Szerk.: Dr. Somogyi Béla.
Bp., é.n., Dante. 791 p., 40 színes tábla képmelléklet.
Kiadói félvászon kötésben.
2200Nem kelt el
51
a család tanácsadója.

Szerk.: Z. Tábori Piroska.
Bp., 1930, Dante. 1086 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félbőr kötésben.
2200Nem kelt el
52 CSERI SÁNDOR
A Ganz Árammérőgyár története. 150 p. + képmelléklet, dedikált.

Kiadói ill. papírborítóban.

1500 Elkelt/Sold
53 DÁN OFRY
A Jom Kipuri háború.

Tel Aviv, 1974, Zohar Publishing Co. Ltd. 376 p., dedikált.
Fűzve, kiadói, viseltes, ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
54 DARVAS SZILÁRD
A csodálatos papagály.

Irodalmi karikatúrák. Ill.: Szür-Szabó József.
Bp., é.n., Athenaeum.
Fűzve, kiadói ill., vízfoltos papírborítóban.
1000Nem kelt el
55 DARVAS SZILÁRD
Nevetni is lehet!

Szatírák és humoreszkek. Ill.: Réber László.
Bp., 1959, Szépirodalmi Könyvkiadó. 157 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
56 DARVAS SZILÁRD
Tréfás kalauz.

Szatírák és humoreszkek. Ill.: Szür-Szabó József.
Bp., 1955, Szépirodalmi. 228 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben, borító kissé vetemedett.
1000Nem kelt el
57 DARVAS SZILÁRD
Ugyanaz viccben.

Bp., é.n., Athenaeum. 16 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. (Gács György) papírborítóban.
1000Nem kelt el
58 DÁVIDNÉ ANGYAL PAULA
Ambrus Zoltán.

Bp., 1934, K.n. 46 p., 1 sztl. lev., részben felvágatlan.
Fűzve, kiadói szakadt papírborítóban.
1000Nem kelt el
59
Der Struwwelpeter.

185. Auflage. Oder lustige Geschichten und drollige Bilder von Heinrich Hoffmann.
Frankfurt am Main, é.n., Rütten & Löning. 24 keménytábla.
Kiadói ill. félvászon kötésben, borító elválik a könyvtesttől, fűzése meglazult, borító foltos, viseltes.
1200Nem kelt el
60 DIÓSI ÁGNES
Cigányút.

Magyarország felfedezése.
Bp., 1988, Szépirodalmi. 345 p., 3 sztl. lev. + képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
61 DOMOKOSNÉ DÓKA ETELKA DR.
Kodolányi János.

Specimina 186.
Pécs, 1940, A szerző kiadása. 92 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
62 DÖVÉNYI NAGY LAJOS
Állóvíz.

Bp., é.n., Stádium. 266 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, sérült, szakadozott, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
63 DÖVÉNYI NAGY LAJOS
Ősztől őszig.

Bp., é.n., Stádium Sajtóvállalat Rt. 270 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
64 DÖVÉNYI NAGY LAJOS
Tarnopolból indult el....

Jobboldali regénytár 1. Kortörténeti regény.
Bp., 2001, Gede Testvérek Bt. 859 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
65 DÖVÉNYI NAGY LAJOS
Vérben és vasban.

Történeti regény.
Bp., é.n., Stádium. 293 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
66
Egy csepp emberség 1.

Gondolatok a Kossuth Rádióban fél hét után 3 perccel. Az írásokat szerk.: Rados Péter.
Bp., 2004, Magyar Rádió Rt. Kossuth Rádió. 347 p., 4 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
67
Egy csepp emberség 2.

Gondolatok a Kossuth Rádióban fél hét után 3 perccel. Az írásokat szerk.: Rados Péter.
Bp., 2005, Magyar Rádió Rt. Kossuth Rádió. 333 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
68
Egytálétel.

Filléres receptjei. Ujabb 100 Aranytanács. Összeállította: Madár Imréné.
Szeged, é.n., Madár Imréné kiadása. 32 p.
Tűzve, kiadói viseltes papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
69
az Eötvös Loránd Tudományegyetem évkönyve 1955.

Készült: 550 pld.
Bp., 1956, Tankönyvkiadó. 570 p., 1 sztl. lev.
Kiadói, gerincénél kopott félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
70
az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1945-1970.

Főszerk.: Sinkovics István.
Bp., é.n., Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora. 760 p., 2 színes és 8 fekete-fehér képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
71
az Érdekes Ujság háborús albuma I-X.

Albumonként 12 képpel.
Bp., é.n., Az Érdekes Ujság kiadása. 120 tábla.
Eredeti, kiadói mappákban (10 db).
6000 Elkelt/Sold
72 ERDÉLY ERNŐ
Szabó Dezső regényköltészete.

Specimina 90.
Pécs, 1936, A szerző kiadása. 66 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
73
Erdély rövid története.

Főszerk.: Köpeczi Béla.
Bp., 1989, Akadémiai. 672 p., 4 sztl. lev. + képmelléklet.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
74
az Erdélyi Helikon íróinak anthologiája 1924-1934.

Szerk.: Kovács László.
Kolozsvár, 1934, Erdélyi Szépmíves Céh. 1 sztl. lev., 396 p. Szennycímoldal hiányzik, címlap javított.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
75
az Erdélyi Kárpát Egyesület.

- Múlt és jelen -.
Kolozsvár, 1996, Erdélyi Kárpát Egyesület. 223 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
76
Észlelőkönyv.

III. kiadás. A Budapesti Tud. Egyet. Élettani Intézetében folyó gyakorlatok és demonstratiókhoz. Összeállította: Klug Nándor.
Bp., 1907, Eggenberger-féle Könyvkereskedés. 141 p.
Kiadói, kissé foltos vászonkötésben, jegyzetekkel.
1200 Elkelt/Sold
77
Etnikumok enciklopédiája.

Szerk.: Kisebbségi Jogok Csoportja. Ford.: Dr. Deme Péter, Recski Ágnes, Tarnóczy Mariann.
Bp., 1993, Kossuth. 415 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
78 EUCKEN, RUDOLF
Az élet értelme és értéke.

Kultúra és Tudomány. Ford.: Schöpflin Aladár.
Bp., 1915, Franklin-Társulat. 2 sztl. lev., 203 p.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
79 EWERS, HANNS HEINZ
A pók.

Fantasztikus könyvtár. Ford.: Zigány Árpád.
Békéscsaba, 1918, Tevan. 116 p., 2 sztl. lev. Hozzákötve: Strobl, Karl Hans: A rossz apáca. Ford.: Kulinyi Ernő. Fantasztikus könyvtár. Békéscsaba, 1918, Tevan. 127 p., Boutet, Frédéric: Halottország. Ford.: Fodor Gyula. Fantasztikus könyvtár. Békéscsaba, 1918, Tevan. 124 p., 2 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
80
Fabula - Keleti mesék.

A kötet anyagát összeválogatta: Honti János.
Bp., 1943, Bibliotheca. 310 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes, javított, ill. kartonkötésben.
1400Nem kelt el
81 FAHIDY JÓZSEF
A Szabad Európa munkatársa voltam.

Bp., 1958, Kossuth. 187 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
82 FALUDY GYÖRGY
A Pokol tornácán.

Pécs, 2006, Alexandra Kiadó. 269 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
83
Falusi sportolók kézikönyve.

Összeállította: D. Posztnyikov és Ju. Véber.
Bp., 1951, Sport Lap- és Könyvkiadó Vállalat. 352 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
84 FARKAS LUJZA
A nyugat és a századeleji irodalomforduló.

Specimina 79.
Bp., 1935, A szerző kiadása. 113 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
85 FAYLNÉ HENTALLER MÁRIA
Mesék, regék és elbeszélések.

Ill.: Helbing Ferenc.
Bp., é.n., Athenaeum. 116 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben.
3000Nem kelt el
86 FAZEKAS BÉLA DR. - KOVÁCS ENDRE DR. - SZIGETVÁRI ZOLTÁN DR.
Különlenyomat a tarokkakadémia című tarokkszabálykönyvből (II. könyv).

Az illusztrált tarokkjáték szabályainak részletes ismertetése és magyarázata.
Bp., é.n., Centrum. 144 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
87 FEKETE ISTVÁN
Búcsú.

(Elbeszélések).
Bp., 1982, Szent István Társulat. 335 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
88 FEKETE ISTVÁN
Lutra.

Egy vidra regénye. Ill.: Szilvásy Nándor.
Bp., 1955, Ifjúsági Könyvkiadó. 351 p.
Kiadói ill., foltos félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
89
Feld-Taschenbuch für Officiere des Geniestabes und der Pionnier-Truppe I-III.

Wien, 1902, Im Selbstverlage der Verfasser. VII p., 154 p., XV p., 574 p., III p., 131 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban, kartontokban.
1500 Elkelt/Sold
90 FELEKY GÉZA
Munkácsy.

Eggenberger művészkönyvei II.
Bp., 1913, Eggenberger féle Könyvkiadóvállalat. Címlapkép, 71 p.
Kiadói foltos, ill. kartonkötésben.
1200Nem kelt el
91 FERENCZI ZOLTÁN
Báró Eötvös József I-II.

Magyar történeti életrajzok XIX. évf. 4-5. füzet.
Bp., 1903, A Magyar Történelmi Társulat kiadása. 128 p., 3 sztl. lev., 129-304 p.
Fűzve, kiadói foltos, szakadt papírborítóban (2 db).
2400 Elkelt/Sold
92 FILCHNER, WILHELM
Kínából Indiába.

A Hoang-Hótól az Indusig. A fordítást átnézte: Halász Gyula. 38 képpel és 1 térképpel.
Bp., é.n., Athenaeum. 287 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1400 Elkelt/Sold
93
Filléres főzés és hustalannapok 150 ételreceptje.

100 Aranytanács anyák, háziasszonyok, gazdálkodók részére. Összeállította: Madár Imréné.
Szeged, é.n., Madár Imréné kiadása. 48 p.
Tűzve, kiadói foltos, viseltes papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
94
Filmek könyve.

Hetvenegy világhírű filmről. Szerk.: B. Egey Klára.
Bp., 1967, Magvető. 407 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
95
Filmtechnika.

Szerk.: Pozsonyi Gábor Dr.
Bp., 1959, Műszaki Könyvkiadó. 378 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
96 FODOR ERZSÉBET
Idősb Dumas Sándor és a magyarok.

Specimina 145.
Pécs, 1938, A szerző kiadása. 66 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
97 FOLYÓIRAT
Budapesti Polgári Iskola.

A székesfővárosi polgári iskolai tanárok neveléstudományi folyóirata. I. évf. 3. szám, 1936/37. Szerk.: Serey Ágost. III. évf. 3-4. szám, 1938/39. Szerk.: Loschdorfer János.
Bp., 1936-1938, O. P. I. Tanáregyesület Budapesti Köre. 257-375 p.,, 209-436 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban (2 db).
1000Nem kelt el
98 FOLYÓIRAT
Budapesti Szemle.

Kétszázharminchetedik kötet. 689-691. szám. Szerk.: Voinovich Géza.
Bp., 1935, Franklin-Társulat. 2 sztl. lev., 384 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
99 FOLYÓIRAT
Ciba Rundschau.

3., 13., 21., 42., 96., 99., 106., 107., 110., 111., 117., 118., 119., 121., 122., 123., 125. 1936. Juli - 1956. März.
Basel, 1936-1956, Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel (CIBA).
Amatőr félvászon kötésben egybekötve.
1000Nem kelt el
100 FOLYÓIRAT
Forum.

1946. szeptember - december. Szerk.: Vértes György.
Bp., 1946, Hungária. 115 p., 196 p., 283 p., 280 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban (4 db).
1000 Elkelt/Sold
101 FOLYÓIRAT
Magyar Építő Művészet.

XXXII. évf. 1-3. szám. Szerk.: Führer Miklós és Málnai Béla.
Bp., 1932, K.n. 40 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
102 FOLYÓIRAT
Magyar lányok.

Képes hetilap fiatal leányok számára. Második kötet. Szerk.: Tutsek Anna. XIX. évf. 27-52. szám.
Bp., 1913, Singer és Wolfner. 2 sztl. lev., 440 p.
Kiadói foltos, ill. vászonkötésben, gerince csúnyán sérült.
1000Nem kelt el
103 FOLYÓIRAT
Magyarságtudomány.

II. évf. 1. szám. Szerk.: Ortutay Gyula.
Bp., 1943, Magyarságtudományi Intézet - Franklin-Társulat. 163 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
104 FOLYÓIRAT
Ország-Világ.

I. évf. 1-29. szám.
Bp., 1957, Lapkiadóvállalat. Újrakezdődő számozással.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
105 FOLYÓIRAT
Természetbarát.

XXVII. évf. 1-6. szám, XXVIII. évf. 1-8. szám, XXIX. évf. 1-7. szám, XXX. évf. 1-10. szám, XXXI. évf. 1-3. szám.
Bp., 1947-1948-1949-1950-1951, Magyar Természetbarát Szövetség. Újrakezdődő számozással.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
106 FOLYÓIRAT
Természetjárás.

IV. évf. 1-12. szám, V. évf. 1-12. szám, VI. évf. 1-6. szám.
Bp., 1958-1959-1960, Sport- Lap- és Könyvkiadó. Újrakezdődő számozással.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
107 FOLYÓIRAT
Természetjárás.

I. évf. 1-9. szám, II. évf. 1-10. szám, III. évf. 1-8. szám.
Bp., 1955-1956-1957, Sport- Lap- és Könyvkiadó. Újrakezdődő számozással.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
108 FOLYÓIRAT
Tolnai Világ-Lapja.

1901-1944. Negyvennégy évfolyam egy kötetben. Válogatta: Rapcsányi László. Szerk.: Moldován Tamás.
H.n., é.n., Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat. 368 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
109 FOLYÓIRAT
Történetírás.

II. évf. 2-3. szám. Szerk.: Belitzky János.
Bp., 1938, Történetírás. 153-236 p., 237-338 p.
Fűzve, kiadói, néhol foltos papírborítóban (2 db).
1000 Elkelt/Sold
110 FREYER, F. ERICH
Der Soldat und sein Kind.

Lustige Zeichnungen und Einfälle.
Berlin, 1943, Deutscher Verlag. Számozatlan.
Fűzve, kiadói foltos, ill. papírborítóban.
2200Nem kelt el
111 GAAL JENŐ
Gróf Széchenyi István nemzeti politikája és jövőnk.

Bp., 1903, Politzer Zsigmond és Fia. XVI p., 224 p.
Amatőr félvászon kötésben.
2200Nem kelt el
112 GAAL JENŐ
Gróf Széchenyi István nemzeti politikája I-II.

Bp., 1902-1903, Hornyánszky V. Cs. és Kir. Udv. Könyvnyomdája. 2 sztl. lev., 496 p., 167 p.
Amatőr félvászon kötésben.
2800 Elkelt/Sold
113 GÁL KELEMEN DR.
Brassai Sámuel.

Cluj - Kolozsvár, 1926, Minerva. 181 p.
Tűzve, amatőr papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
114 GÁSPÁRNÉ DÁVID MARGIT
A divat története.

Erkölcsök, szokások, viseletek. 1765-1920. Jaschik Álmos könyvdíszeivel.
Bp., 1923, Pantheon. 254 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
115 GAULLE, CHARLES DE
Háborús emlékiratok.

I. A riadó (1940-1942). II. Az egység (1942-1944). III. A haza üdve (1944-1946). Ford.: Losonczi János (I.), Dániel Anna (II.), Terényi István (III.).
Bp., 1973, Gondolat. 2 sztl. lev., 708 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
116 GÉFIN GYULA DR.
A szombathelyi székesegyház.

Második, bővített kiadás.
Szombathely, 1945, Martineum Rt. 226 p., dedikált.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
117 GEREBEN PÁL
Rejtvényiskola.

Ill.: Malomvizi Ödön.
Bp., é.n., Vas Gereben Könyvkiadóvállalat. 64 p.
Fűzve, kiadói viseltes, foltos ill. papírborítóban.
1500Nem kelt el
118 GERMANUS GYULA
Gondolatok Gül Baba sírjánál.

Művelődéstörténeti tanulmányok.
Bp., 1984, Gondolat. 365 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
119 GINEVERNÉ GYŐRY ILONA
A kézimunka mint kereseti forrás és hasznos szórakozás.

Magyart a magyarnak.
Bp., 1912, Singer és Wolfner. 233 p., 3 sztl. lev.
Kiadói foltos, ill.vászonkötésben.
1000Nem kelt el
120
Glühlichter.

1913-1914-es év számai, nem kollacionált.
Amatőr, viseltes, gerincén sérült félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
121 GOETHE
Faust.

A tragédia első része. Ford.: Jékely Zoltán.
Bp., 1961, Magyar Helikon. 291 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
122 GRAVES, ROBERT - PATAI, RAPHAEL
Héber mítoszok.

A Genezis könyve. Ford.: Terényi István.
Bp., 1969, Gondolat. 295 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
123 GREGOR, JOSEPH
Kulturgeschichte des Balletts.

Seine Gestaltung und Wirksamkeit in der Geschichte und unter den Künsten.
Wien, 1944, Gallus Verlag KG. 356 p., 2 sztl. lev. + képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben.
1500Nem kelt el
124 GREGOR, ULRICH - PATALAS, ENNO
A film világtörténete.

Ford.: Félix Pál és Pődör László.
Bp., 1966, Gondolat. 556 p., 2 sztl. lev., 80 oldal képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
125 GREW, JOSEPH C.
Tokiói jelentés.

Az U. S. A. japáni nagykövetének (1932-1941) üzenete. Ford.: Dr. Barát Annie.
Bp., 1945, Uj Idők Irodalmi Intézet. 133 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. szétszakadt, viseltes papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
126
Gróf Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka I-III.

Gróf Széchenyi István összes munkái VII-IX. kötet. Szerk.: Dr. Károlyi Árpád (I-II.) és Tolnai Vilmos (III.).
Bp., 1921-1922-1925, Magyar Történelmi Társulat. Címlapkép, XII p., 712 p., 2 sztl. lev., 712 p., 1 sztl. lev., címlapkép, XII p., 933 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben (3 db).
3500 Elkelt/Sold
127
Gróf Széchenyi István emlékkönyv.

II. évfolyam. 1904. A gróf Széchenyiek teljes nemzedékrendi történelmével.
H.n., 1903, Gróf Széchenyi István emléke ápolására alakult bizottság. 99 p., 6 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
128
Gróf Széchenyi István fennmaradt munkái.

Második kiadás. Saját kézirataiból.
Pest, 1872, Heckenast Gusztáv. 2 sztl. lev., XIV p., 1 sztl. lev., 246 p., 1 sztl. lev., 264 p.
Amatőr félvászon kötésben.
3500 Elkelt/Sold
129
Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei I-II.

Gróf Széchenyi István összes munkái VII-VIII. kötet. Összeállította: Zichy Antal.
Bp., 1893-1894, Magyar Tud. Akadémia. LXIV p., 564 p., 2 sztl. lev., 692 p., 1 kihajtható melléklet.
Amatőr félvászon kötésben (2 db).
4200 Elkelt/Sold
130
Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal I.

Gróf Széchenyi István összes munkái VI/1. kötet. Szerk.: Dr. Viszota Gyula.
Bp., 1927, Magyar Történelmi Társulat. Címlapkép, CLXXVIII p., 846 p., szennycímoldalak hiányoznak.
Amatőr félvászon kötésben.
3200 Elkelt/Sold
131
Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal II.

Gróf Széchenyi István összes munkái VI/2. kötet. Szerk.: Dr. Viszota Gyula.
Bp., 1930, Magyar Történelmi Társulat. 2 sztl. lev., címlapkép, CDLX p., 1211 p.
Amatőr félvászon kötésben.
3200 Elkelt/Sold
132
Gróf Széchenyi István külföldi úti rajzai és följegyzései.

Gróf Széchenyi István munkái V. kötet. Összeállította: Zichy Antal.
Bp., 1890, Magyar Tud. Akadémia. 2 sztl. lev., 440 p.
Amatőr félvászon kötésben.
2400 Elkelt/Sold
133
Gróf Széchenyi István levelei szülőihez.

Gróf Széchenyi István munkái IX. kötet. Összeállította: Zichy Antal.
Bp., 1896, Athenaeum. 2 sztl. lev., XXXIII p., 339 p.
Amatőr félvászon kötésben.
2500 Elkelt/Sold
134
Gróf Széchenyi István munkái II/1.

I. rész: Hitel. II. rész: Világ. Sajtó alá rendezi: Szily Kálmán.
Bp., 1904, Magyar Tudományos Akadémia. LXVII p., 243 p., 4 sztl. lev., 378 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
2200Nem kelt el
135
Gróf Széchenyi István munkái II/2.

Stadium, a Kelet Népe, politikai programmtöredékek.
Bp., 1905, Magyar Tudományos Akadémia. LII p., 2 sztl. lev., 260 p., 2 sztl. lev., XXVIII p., 277 p., 1 sztl. lev., XVII p., 140 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
2200Nem kelt el
136
Gróf Széchenyi István naplói I-III.

Gróf Széchenyi István összes munkái X-XII. kötet. Szerk.: Dr. Viszota Gyula.
Bp., 1925-1926-1932, Magyar Történelmi Társulat. 2 sztl. lev., címlapkép, CLX p., 927 p., 2 sztl. lev., címlapkép, CL p., 1 sztl. lev., 823 p., 2 sztl. lev., címlapkép, LXXVIII p., 1 sztl. lev., 810 p.
Amatőr félvászon kötésben (3 db).
4600 Elkelt/Sold
137 GY. SZABÓ BÉLA
Mexikói tél.

Útivázlatok.
Kolozsvár - Napoca, 1974, Dacia. 66 p., 3 sztl. lev., 40 p. képmelléklet.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1500Nem kelt el
138
Gyógyszerészi herbárium.

Gyűjtötte: Bereczki Péter.

1500 Elkelt/Sold
139 HAVAS ZSIGMOND
Hazudtak a fegyverek.

Bp., é.n., Magyar Téka. 184 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, néhol szakadozott.
1000 Elkelt/Sold
140 HEARN, LAFCADIO
Kwaidan.

Seltsame Geschichten und Studien aus Japan.
Frankfurt am Main, 1919, Literarische Anstalt Rütten&Loening. 198 p., 1 sztl. lev.
Kiadói szecessziós (Orlik) kartonkötésben.
1000Nem kelt el
141 HEGEDŰS LORÁNT
Gróf Széchenyi István regénye és éjszakája.

Bp., é.n., Athenaeum. 324 p., 2 sztl. lev.
Kiadói koszos, foltos, néhol szakadt, viseltes vászonkötésben, fűzése hátul meglazult.
1500Nem kelt el
142 HELTAI JENŐ
A tündérlaki lányok.

Bp., 1914, Franklin-Társulat. 183 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
143
Hétvégi túrák hazánk legszebb tájain.

Bp., 1958, Sport Lap- és Könyvkiadó. 223 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
144
Hetven év magánjogi irodalma.

A magyar magánjog bibliográfiája 1861-1930. Összeállította: Dr. Ujlaki Miklós.
Bp., 1930, Grill Károly Könyvkiadóvállalata. XIX p., 572 p. Hozzákötve: Öt év magánjogi irodalma. A magyar magánjog bibliográfiája 1930-1934. Összeállította: Dr. Ujlaki Miklós. Bp., 1935, Grill Károly Könyvkiadóvállalata. 210 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
145 HEVESI SÁNDORNÉ DR.
Az ideális háztartás.

A szép otthon és jó konyha. Magában foglalja a háziasszony egész tudományát és művészetét a legegyszerűbb takarítástól kezdve a legművészibb főzésig. Több mint kétezer jó tanács és kitűnő recept.
Bp., 1934, Színházi Élet. 303 p., 7 sztl. lev.
Fűzve, kiadói foltos, néhol szakadt papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
146 HEVESY IVÁN
A posztimpresszionizmus művészete.

Gyoma, 1922, Kner Izidor Könyvnyomtató kiadása. 99 p., dedikált.
Kiadói ill. kartonkötésben, gerinc erősen sérült.
1000 Elkelt/Sold
147 HILLEBRAND JENŐ ÉS BELLA LAJOS
Az őskor embere és kultúrája.

Pantheon ismerettára. Különös tekintettel hazánkra.
Bp., 1921, Pantheon. 312 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
148
Himfy-album.

A Pesti Napló 1900. évi karácsonyi ajándéka előfizetőinek.
Bp., 1900, A Pesti Napló kiadása. XLVIII p., 144 p. + képmelléklet.
Kiadói néhol foltos, ill., dombornyomásos vászonkötésben, néhány lap foltos, címlapkép kijár.
2900Nem kelt el
149 HOCK JÁNOS
Rákóczi Ferencné.

Harmadik kiadás. Történeti elbeszélés.
Bp., 1913, Athenaeum. 224 p.
Amatőr vászonkötésben.
1000Nem kelt el
150
Hogyan kerülhetjük el a közlekedési baleseteket?

Bp., 1928, M. Kir. Társadalomegészségügyi Intézet és Múzeum. 33 p. + képmelléklet.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban, gerince sérült.
1000 Elkelt/Sold
151 HOLBACH
A természet rendszere. A természeti és erkölcsi világ törvényei.

Filozófiai írók tára VIII. kötet. Ford.: Bruckner János, Győry János, Szentmihályi János, Vajda Endre. Megjelent: 1000 pld.
Bp., 1954, Akadémiai. LVI p., 550 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
152 HÓMAN BÁLINT - SZEKFŰ GYULA
Magyar történet I-VIII.

Bp., é.n., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 442 p., 1 sztl. lev., 368 p., 483 p., 437 p., 1 sztl. lev., 427 p., 1 sztl. lev., 495 p., 451 p., 155 p. + 47 p. (A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda jelentése).
Kiadói félvászon kötésben, gerincek néhol enyhén sérültek (8 db).
48000Nem kelt el
153 HORVÁT ÁRPÁD
A diplomatikai kortan alapvonalai.

Oklevéltani jegyzetek.
Bp., 1884, Eggenberger-féle Könyvkereskedés. 4 sztl. lev., 94 p.
Fűzve, kiadói foltos papírborítóban, hátsó borító pótolt.
1200 Elkelt/Sold
154 HORVÁTH ÁRPÁD
Korok, gépek, feltalálók.

Bp., 1966, Gondolat. 472 p., 2 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
155 HORVÁTH KÁLMÁN
A tarokkjáték szabályai.

Bp., 1930, Fővárosi Nyomda Rt. Címoldal, 34 p., dedikált.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
156
Idegen szavak marxista magyarázatokkal.

Második bővített kiadás. Szerk.: Sándor Kálmán.
Bp., 1949, Szikra. 223 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
157
Ifjúsági játékok vezérkönyve.

III. kiadás. 410-féle játék az összes versenyjátékok legújabb szabályaival.
Bp., 1944, K.n. 436 p.
Kiadói viseltes, foltos ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
158 ILGES, F. WALTHER
M. von Munkacsy.

Künstler-Monographien XL.
Bielefeld und Leipzig, 1899, Verlag von Velhagen & Klasing. 2 sztl. lev., 132 p.
Fűzve, kiadói kissé viseltes, foltos papírborítóban.
1000Nem kelt el
159 IMRE SÁNDOR
A néphumor a magyar irodalomban.

Bp., 1890, Franklin-Társulat. 166 p.
Fűzve, amatőr papírborítóban.
1000Nem kelt el
160 IMRE SÁNDOR DR.
Gróf Széchenyi István nézetei a nevelésről.

Bp., 1904, Politzer Zsigmond és Fia. 2 sztl. lev., 271 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
2200 Elkelt/Sold
161
Irodalmi Nobel-díj 1901-1990.

Összeállította: K. Jakab Antal.
Kolozsvár, 1990, Helikon Szépirodalmi Folyóirat kiadása. 503 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
162
Iskolai berendezések, felszerelések, szemléltető eszközök, faliképek, diafilmek, szerszámok, fogyóanyagok.

Bp., 1959, Tankönyvkiadó. 157 p., 1 sztl. lev., IV tábla képmelléklet.
Kiadói foltos, félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
163 IVÁNYI BÉLA DR.
Dominikánus levelek és oklevelek a körmendi levéltárban.

Körmendi Füzetek 1. szám.
Körmend, 1942, Rába Vidék nyomda és lapkiadóvállalat. 100 p., dedikált.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
164 JANKOVICS MARCELL
Húsz esztendő Pozsonyban I-II.

Bp., é.n., Franklin-Társulat. 1 sztl. lev., 134 p., 2 sztl. lev., 135-303 p.
Kiadói vászonkötésben (2 db).
1000 Elkelt/Sold
165 JäRVENTAUS, ARVI
Kereszt és varázsdob.

Ford.: Kodolányi János.
Bp., 1943, Turul. 244 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill., szakadozott papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
166
Joszif Visszarionovics Sztálin.

Rövid életrajz.
Bp., 1949, Szikra. 230 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
167 JUDSON EDWARD DR.
Judson Adoniram élete.

Hátsó-India apostola. Ford.: Steiner István.
Bp., é.n., Magvető. Címlapkép, 189 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói viseltes ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
168 JUHÁSZI IMRE
Az ostrom.

II. kiadás. Regényes korrajz Budapest ostromából. Ill.: Zádor István.
Bp., é.n., Ladányi Nyomda. 290 p.
Amatőr foltos félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
169 KACZIÁNY GÉZA DR.
Széchenyi meggyilkoltatása 1860. április 8-án.

Bp., é.n., Országos Habsburg Ellenes Liga. 37 p.
Tűzve, kiadói sérült, foltos papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
170 KÁDÁR LAJOS
Cigányok.

II. kiadás.
Bp., 1941, Turul Szövetség Szépmíves Bajtársi Egyesülete kiadása. 300 p.
Kiadói félvászon kötésben, szakadozott ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
171 KÁDÁR LAJOS
Kujtorgó lelkek.

Bp., é.n., Stádium. 212 p.
Kiadói félvászon kötésben, szakadozott ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
172 KAFFKA MARGIT
Csendes válságok.

Bp., 1920, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 352 p.
Amatőr félvászon kötésben, borító kissé vetemedett.
1000Nem kelt el
173 KAPOSSY JÁNOS
Maulbertsch a szombathelyi püspöki palotában.

Acta Savariensia 3.
Szombathely, 1943, Martineum Könyvnyomda Rt. 23 p., 8 tábla képmelléklet.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
174 KARÁDY VIKTOR - KOZMA ISTVÁN
Név és nemzet.

Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi erőviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig.
Bp., 2002, Osiris Kiadó. 378 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
175
Kártyalexikon A-Z.

Főszerk.: Berend Mihály.
Bp., 1993, Akadémiai. 443 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
176
Kassai Vidor emlékezései.

A művész születésének századik évfordulójára. Sajtó alá rendezte: Kozocsa Sándor.
Bp., 1940, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Címlapkép, 395 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
177 KASSAY SOLT
Könyves Kálmán.

Bp., 1941, Singer és Wolfner. 294 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
178 KASZÁS VILMOS
Széchenyi ifjúkori irodalmi tervei és kísérletei a hitelig.

Bp., 1940, K.n. 32 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
179 KATALÓGUS
Csiszolások és készletek mintakönyve.

1930. Kétnyelvű (magyar - német).
Salgótarján, 1930, Salgótartjáni Palackgyár Rt. 35 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
180 KATALÓGUS
Silberwaren-Fabrik.

Heilbronn, é.n., P. Bruckmann & Söhne. Címoldal, 50 tábla, utolsó tábla fele hiányzik, eltépve.
Sérült, viseltes, kopott félvászon kötésben, néhány oldal foltos, koszos.
5000Nem kelt el
181 KATALÓGUS. STUKENBROK, AUGUST
Deutschland Fahrräder und Nähmaschinen.

Sowie sämtliche Radfahrer - Bedarfsartikel.
Einbeck, 1925, k.n. 192 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban, néhol viseltes.
3000Nem kelt el
182
a katolikus hittérítés története I-II.

Szerk.: Lévay Mihály.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. XV p., 516 p., 1 kihajtható melléklet, 2 sztl. lev., 563 p.
Kiadói vászonkötésben (2 db).
1000 Elkelt/Sold
183 KECSKÉS LÁSZLÓ
Komáromi mesterségek.

Bratislava, 1978, Madách. 265 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
184 KELEMEN ATTILA
Madaraskönyv.

Kriterion Kiskalauz.
Bukarest, 1978, Kriterion. 310 p., 1 sztl. lev., 28 oldal képmelléklet.
Kiadói nylkötésben.
1000Nem kelt el
185 KENEDI GÉZA DR.
A magyar szerzői jog.

A Magyar Jogászegylet Könyvkiadó Vállalata I. évf. 2. kötet. Az 1884: XVI. törvénycikk rendszeres magyarázata, valamint a vele egybefüggő törvények és rendeletek.
Bp., 1908, Athenaeum. 250 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
186 KENNEDY, STETSON
A Ku Klux klan tagja voltam.

Ford.: Lendvai Pál.
Bp., 1955, Művelt Nép. 274 p., 1 sztl. lev., 16 tábla képmelléklet.
Kiadói ill. (Hegedüs István) félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
187 KERPEL JENŐ
Nyugati quint akkord.

Bp., é.n., Cserépfalvi. 92 p., 2 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
188
Kéziratos térképek az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában.

I. kötet 1-2. Szerk.: Patay Pálné, Plihál Katalin.
Bp., 1984, OSZK. XXI p., 410 p., 2 sztl. lev., 411-831 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban (2 db).
2400 Elkelt/Sold
189 KISS GÁBOR
Erdélyi várak, várkastélyok.

Utazások a múltban és a jelenben.
Bp., 1987, Panoráma. 445 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
190 KISS JÓZSEF (SZENTESI RUDOLF)
Budapesti rejtelmek.

Bp., 2007, Argumentum. 1103 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
191 KISZELY GÁBOR
ÁVH.

Egy terrorszervezet története.
Bp., 2000, Korona Kiadó. 378 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
192 KNEIFEL IMRÉNÉ BÉKEFI ERZSÉBET
Bakonyoszlop története.

Átdolgozott és bővített kiadás.
Bakonyoszlop, é.n., Bakonyoszlop Község Önkormányzata. 197 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
193
Kner Izidor aforizmái.

Vadász Miklós rajzaival.
Gyoma, 1917, A szerző kiadása. Címlapkép, 167 p.
Kiadói félbőr kötésben.
1000 Elkelt/Sold
194 KNER, EMERICH
Zeitfragen des typographischen Stils.

Gyoma, 1937, Buchdruckerei Isidor Kner. 15 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
195 KOLTAY GABRIELLA
A falu rajza szépprózánkban.

Specimina 135.
Pécs, 1938, A szerző kiadása. 43 p., 2 sztl. lev., felvágatlan.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
196 KOMLÓSSY FERENCZ DR.
Széchenyi István gróf élete.

Bp., 1911, Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. Udvari Könyvnyomdája. Címlapkép, 446 p. + számos képtábla, kihajtható melléklet.
Amatőr félvászon kötésben, gerince sérült.
6500 Elkelt/Sold
197 KORCHMÁROS KÁLMÁN, KISUNYOMI DR.
Montecarlo - Budapesten. A hazárdjátékok elmélete.

Bp., 1923, Szfinx. 158 p., 1 sztl. lev.
Amatőr vászonkötésben, címoldalak hiányoznak.
1000 Elkelt/Sold
198
Koronázási Album.

Bp., 1917, Az Érdekes Ujság kiadása. 159 p.
Kiadói ill., kopott félvászon kötésben, gerinc sérült.
3800 Elkelt/Sold
199 KOSSUTH LAJOS
Irataim az emigráczióból I-III.

Bp., 1880-82, Athenaeum. Címlapkép, XXX p., 1 sztl. lev., 526 p., 1 sztl. lev., 2 sztl. lev., 578 p., 1 sztl. lev., 2 sztl. lev., 743 p.
Kiadói, néhol sérült vászonkötésben, első két kötet borítója elválik a könyvtesttől (3 db).
2800 Elkelt/Sold
200 KÓSZÓ JÓZSEF
Lépcsők.

Bp., 1987, Műszaki Könyvkiadó. 160 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
201 KOVÁCS GYÖRGY DR.
A szívbetegségek és azok gyógyítása.

(A vérerek és a vér betegségei).
H.n., é.n., Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. 123 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
202 KOVÁCS IMRE
A néma forradalom.

Szolgálat és írás munkatársaságának könyvei.
Bp., é.n., Cserépfalvi. 262 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
203 KOVÁCS LAJOS
Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve 1846-1848 I.

Bp., 1889, Franklin-Társulat. 317 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
2800 Elkelt/Sold
204 KOVÁCS SÁNDOR IVÁN
Szakácsmesterségek és utazásnak könyvecskéi.

Két tanulmány.
Bp., 1988, Szépirodalmi Könyvkiadó. 261 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
205 KOVÁTS JÓZSEF
Török Gyula élete.

Specimina 18. Doktori értekezés.
Cluj-Kolozsvár, 1930, Ardealul Rt. Címlapkép, 59 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban, borító szakadtas, elválik a könyvtesttől.
1000Nem kelt el
206 KÖRMENDI FERENC
A boldog emberöltő.

Bp., 1934, Athenaeum. 850 p., 1 sztl. lev.
Kiadói foltos vászonkötésben.
1000Nem kelt el
207 KÖRMENDI FERENC
A tévedés.

Bp., é.n., Athenaeum. 333 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
208 KÖRMENDI FERENC
Bűnösök.

Bp., é.n., Athenaeum. 449 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
209 KŐRÖSI JÓZSEF
Pest, szabad királyi város, az 1870-dik évben.

Sz. K. Pestvárosa Statisztikai Hivatalának közleményei IV. A népszámlálás és népleírás eredményei.
Pest, 1871, A város kiadása. XVI p., 344 p., felvágatlan.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
210 KRUDY GYULA
Pesti nőrabló.

Tolnai regénytára.
Bp., 1922, Tolnai Világlapja Rt. 96 p.
Fűzve, amatőr papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
211 KUCSARA PÁL
Vezess baleset nélkül!

Miért történik oly sok baleset?
Bp., 1969, Táncsics Könyvkiadó. 287 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000Nem kelt el
212 KULIN GYÖRGY - ZERINVÁRY SZILÁRD
A távcső világa.

A természet világa. I. kiadás.
Bp., 1958, Gondolat. 538 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
213 KURUC ANDOR DR.
Tengerek földrajza.

- hajósoknak -.
Bp., 1982, Műszaki. 479 p., XXXII p. képmelléklet.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
214 LACZKÓ GÉZA
Királyhágó.

Bp., 1938, Grill Károly Könyvkiadóvállalata. 400 p.
Amatőr, helyenként sérült félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
215 LAKY IMRE
Egy tiszt naplójából.

Második kiadás. Igaz elbeszélés három részben.
Bp., 1920, Pátria. 206 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, viseltes kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
216 LAMBRECHT KÁLMÁN
Az ősember.

Ötödik kiadás.
Bp., é.n., Dante. X p., 374 p., 65 tábla képmelléklet.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
217 LÁZÁR FERENC
1918. szeptember.

Új Élet regénytár 88. sz.
Bp., 1938, Központi Sajtóvállalat. 64 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
218 LE BON, GUSTAVE
A tömegek lélektana.

Kultúra és Tudomány. Ford.: Dr. Balla Antal.
Bp., 1913, Franklin-Társulat. 4 sztl. lev., 206 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
219 LEHEL FERENC
Haladó művészet.

Újrendszerű stílusmorfológia vázlata.
Bp., 1929, A Tér és forma kiadása. 144 p., 1 sztl. lev., XLVIII p.
Kiadói félvászon kötésben, gerince sérült.
2200Nem kelt el
220
a levegőtenger partvidékén.

Az Országos Meteorológiai Intézet népszerű kiadványai IV. kötet. Szerk.: Takács Lajos.
Bp., 1954, Akadémiai. 292 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
221 LIBER ENDRE
Budapest-fürdőváros kialakulása I.

Különös tekintettel a székesfőváros községi fürdőpolitikájára.
Bp., 1934, Budapest Székesfőváros Házinyomdája. 42 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
222 LIBER ENDRE
Budapest-fürdőváros kialakulása II.

Különös tekintettel a székesfőváros községi fürdőpolitikájára.
Bp., 1934, Budapest Székesfőváros Házinyomdája. 508 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
223 LIBER ENDRE
Budapest-fürdőváros kialakulása III.

Statisztikai közlemények. Különös tekintettel a székesfőváros községi fürdőpolitikájára.
Bp., 1934, Budapest Székesfőváros Házinyomdája. 596 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
224 LIGETI MAGDA DR.
Menekülő lelkek.

Tudomány és ember. A lelki élet zavarai.
Bp., 1943, Uj Hang. 356 p., 2 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, borító kissé vetemedett.
1000Nem kelt el
225 LINDBERGH, ANNE M.
Zúg a szél.

Harc a levegőért. Ford.: Kosáryné Réz Lola.
Bp., é.n., Révai. 205 p., 1 sztl. lev.
Kiadói koszos vászonkötésben.
1200Nem kelt el
226 LOON, H. W. VAN
Nézz körül a Földön.

A világjárás hősei. A földrajz kistükre. Ill.: a szerző. Ford.: Havas József.
H.n., é.n., Utazási Könyvek Kiadóhivatala. 440 p. + képmelléklet.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
227 LORDKIPANYIDZE, D. O. PROF.
K. D. Usinszkij pedagógiai tanítása.

Ford.: Pálfi István. Készült: 700 pld.
Bp., 1955, Akadémiai. Címlapkép, 439 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
228 LOVAS MÁRTON
Mi történt Budapesten október 23-tól november 4-ig.

Bp., 1957, Kossuth. 1 sztl. lev., 155 p. + képmelléklet.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
229 LUKÁCS GYÖRGY
A történelmi regény.

Bp., 1947, Hungária. 3 sztl. lev., 305 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
230 LUKÁCSOVICS FERENC - RADÓ AURÉL
Hazai fotopapírok.

Fotosorozat 23.
Bp., 1959, Műszaki Könyvkiadó. 110 p., 1 sztl. lev. Hozzá: Lukácsovics Ferenc: Hazai negatívanyagok. Fotosorozat 22. Bp., 1959, Műszaki Könyvkiadó. 112 p.
Kiadói vászonkötésben (2 db).
1000 Elkelt/Sold
231 M. BARANYI DÓRA
A Franklin nyomda százéves története.

Bp., 1973, Franklin. 199 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
232 MADÁCH IMRE
Az ember tragédiája.

Bálint Endre rajzaival.
Bp., é.n., Szépirodalmi. 321 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
233 MADZSAR GUSZTÁV
Letűnt idők.

Válogatott darabok Madzsar Gusztáv beszédeiből és esztétikai dolgozataiból. Sajtó alá rendezte: Dr. Barna János.
Bp., 1931, K.n. 103 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
234 MAETERLINCK, MAURICE
A méhek élete.

Harmadik kiadás. Ford.: Binder Jenő.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 210 p., 3 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
235
Magyar cserkészvezetők könyve I-III.

Harmadik kiadás. Szerk.: Sík Sándor (I-II.), vitéz Temesy Győző és Sztrilich Pál (III.).
Bp., 1934-36, Magyar Cserkészszövetség. 262 p., 373 p., 1 sztl. lev., 248 p. Hozzákötve: Tegzes (Teixler) László Dr.: Tábortüzi könyv. 223 p., Fiatal magyarság. 56 p. + 34 p.
Amatőr félvászon kötésben.
2500 Elkelt/Sold
236
a magyar film húsz éve 1945-1965.

Szerk.: Homoródy József.
Bp., 1965, Magvető. 235 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
237
a magyar katona vitézségének ezer éve I-II.

Írták: vitéz Berkó István, Gyalókay Jenő, Markó Árpád, Pilch Jenő. Szerk.: Pilch Jenő.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. XVI p., 484 p., 2 sztl. lev., 506 p., 1 sztl. lev.
Kiadói foltos, viseltes, helyenként sérült vászonkötésben, második kötet lapjai helyenként vízfoltosak.
5500Nem kelt el
238
a Magyar Kir. Földtani Intézet könyv- és térképtárának III. pót-czímjegyzéke.

A Magyar Kir. Földtani Intézet kiadványai. 1889-1891. Összeállította: Bruck József.
Bp., 1892, Franklin-Társulat. 119 p., felvágatlan.
Fűzve, kiadói szakadozott, viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
239
a magyar nemzet története I.

Második (változatlan) kiadás. Magyarország a királyság megalapításáig. Írták: Frőhlich Róbert, Kuzsinszky Bálint, Nagy Géza és Marczali Henrik. Szerk.: Szilágyi Sándor.
Bp., 1895, Athenaeum. Címlapkép, 15 p., CCCLII p., 335 p. + számos képtábla és kihajtható melléklet.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos, ill. félbőr kötésben, gerince kopottas, picit sérült.
9000Nem kelt el
240
a magyar nemzet története II.

Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301). Írta: Marczali Henrik. Szerk.: Szilágyi Sándor.
Bp., 1896, Athenaeum. 2 sztl. lev., címlapkép, 706 p. + számos képtábla és kihajtható melléklet.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos, ill. félbőr kötésben, gerince enyhén kopottas.
9000Nem kelt el
241
a magyar nemzet története III.

Az Anjou ház és örökösei (1301-1439). Írták: Pór Antal és Schönherr Gyula. Szerk.: Szilágyi Sándor.
Bp., 1895, Athenaeum. 2 sztl. lev., címlapkép, 667 p. + számos képtábla és kihajtható melléklet.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos, ill. félbőr kötésben, gerince kopottas.
9000Nem kelt el
242
a magyar nemzet története IV.

A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526). Írta: Fraknói Vilmos. Szerk.: Szilágyi Sándor.
Bp., 1896, Athenaeum. 2 sztl. lev., címlapkép, 694 p., 1 sztl. lev. + számos képtábla és kihajtható melléklet.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos, ill. félbőr kötésben, gerince kopottas, picit sérült.
8000Nem kelt el
243
a magyar nemzet története V.

Magyarország három részre oszlásának története (1526-1608). Írta: Acsády Ignácz. Szerk.: Szilágyi Sándor.
Bp., 1897, Athenaeum. 2 sztl. lev., címlapkép, 680 p. + számos képtábla és kihajtható melléklet.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos, ill. félbőr kötésben, gerince kopottas, picit sérült.
9000Nem kelt el
244
a magyar nemzet története VII.

Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657-1711). Írta: Acsády Ignácz. Szerk.: Szilágyi Sándor.
Bp., 1898, Athenaeum. 2 sztl. lev., címlapkép, 715 p. + számos képtábla és kihajtható melléklet.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos, ill. félbőr kötésben, gerince enyhén kopottas.
9000Nem kelt el
245
a magyar nemzet története VIII.

Magyarország története III. Károlytól a Bécsi Congressusig (1711-1815). Írta: Marczali Henrik. Szerk.: Szilágyi Sándor.
Bp., 1898, Athenaeum. 2 sztl. lev., címlapkép, 625 p. + számos képtábla és kihajtható melléklet, utolsó oldal kitépve, de a mű teljes.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos, ill. félbőr kötésben, gerince enyhén kopottas.
9000Nem kelt el
246
a magyar nemzet története IX.

A nemzeti államalkotás kora 1815-1847. Írta: Ballagi Géza. Szerk.: Szilágyi Sándor.
Bp., 1897, Athenaeum. 2 sztl. lev., címlapkép, 724 p. + számos képtábla és kihajtható melléklet.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos, ill. félbőr kötésben, gerince enyhén kopottas.
9000Nem kelt el
247
a magyar nemzet története X.

A modern Magyarország (1848-1896). Írták: Márki Sándor és Beksics Gusztáv. Szerk.: Szilágyi Sándor.
Bp., 1898, Athenaeum. Címlapkép, XII p., 865 p., 1 sztl. lev. + számos képtábla és kihajtható melléklet.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos, ill. félbőr kötésben, gerince több helyen is sérült, hiányos.
6000Nem kelt el
248
Magyar őrszem.

Szerk.: Demjén Géza Dr., Tas József.
Bp., 1913, Singer és Wolfner. 238 p.
Fűzve, kiadói sérült, szakadt, hiányos ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
249
Magyar Simplicissimus.

Aurora IV. Szerk.: Turóczi-Trostler József. Ford.: Varjú Elemér.
Bp., 1956, Művelt Nép. XV p., 267 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
250
Magyar tájékoztató zsebkönyv.

Föld és nép - Múlt és jelen - Külföldi kapcsolataink - Magyarország európai küldetése.
Bp., 1941, Societas Carpatho-Danubiana. 1143 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban, deformált könyvtesttel.
1000 Elkelt/Sold
251
Magyar Természetjárók Egyesülete 1888-1938 jubileumi évkönyve.

Összeállította: Keller Ferenc.
Bp., 1939, Magyar Turista Egyesület. Címlapkép, 503-876 p. Hozzákötve: Név- és tárgymutató a Turisták Lapja 1-50. évfolyamához (1888-1938). Összeállította: Papp László. 54 p.
Amatőr foltos vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
252
Magyarország történeti kronológiája I-IV.

Első kötet: második kiadás. Főszerk.: Benda Kálmán.
Bp., 1982-83, Akadémiai. 350 p.,, 361-668 p., 677-1000 p., 1013-1258 p.
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban (4 db).
1800 Elkelt/Sold
253
A magyarság néprajza I-IV.

I. A magyarság tárgyi néprajza 1. II. A magyarság tárgyi néprajza 2. III. A magyarság szellemi néprajza 1. IV. A magyarság szellemi néprajza 2.
Bp., é.n., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 435 p., 443 p., 472 p., 1 sztl. lev., 504 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopott félvászon kötésben (4 db).
25000Nem kelt el
254
Mai nyugati filozófia.

(Egzisztencializmus). Szöveggyűjtemény. Szerk.: Dr. Simonovits Istvánné. Készült: 510 pld.
Bp., 1963, Tankönyvkiadó. 263 p.
Amatőr félvászon kötésben, eredeti papírborító bekötve.
1000Nem kelt el
255 MAJOR MÁTÉ
Építészettörténet I-II.

I. kiadás.
Bp., 1954-55, Építésügyi Kiadó - Műszaki Könyvkiadó. 306 p., 1 sztl. lev., 511 p.
Kiadói vászonkötésben (2 db).
2000 Elkelt/Sold
256 MAJOR RICHÁRD
Vadváltók.

Egy magyar természetjáró-vadász British Columbia vadonában.
Bp., 2000, Püski. 280 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
257 MAKKAI SÁNDOR
Magyarok csillaga.

Bp., 1937, Révai. 344 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
258 MAKKAI SÁNDOR
Ördögszekér.

Az Erdélyi Szépmíves Céh jubileumi díszkiadása.
Kolozsvár, é.n., Erdélyi Szépmíves Céh. 431 p.
Kiadói koszos vászonkötésben.
1000Nem kelt el
259 MÁRAI SÁNDOR
A féltékenyek I-II.

Bp., 1937, Révai. 2 sztl. lev., 319 p., 2 sztl. lev., 331 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben (2 db).
1500 Elkelt/Sold
260 MÁRAI SÁNDOR
A gyertyák csonkig égnek.

Bp., 1942, Révai. 210 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
261 MÁRAI SÁNDOR
A kassai polgárok.

Dráma három felvonásban, hat képben.
Bp., 1942, Révai. 250 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, fűzése meglazult.
1000Nem kelt el
262 MÁRAI SÁNDOR
A régi szerető.

Kötetben meg nem jelent elbeszélések III. 1938-1947.
Bp., 2005, Helikon. 373 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
263 MÁRAI SÁNDOR
Ajándék a végzettől.

A Felvidék és Erdély visszacsatolása.
Bp., 2004, Helikon. 347 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
264 MÁRAI SÁNDOR
Az igazi.

Bp., 1944, Révai. 373 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
265 MÁRAI SÁNDOR
Az írástudó.

Publicisztika 1925-1927.
Bp., 2008, Helikon. 519 p.
Kiadói ill. kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
266 MÁRAI SÁNDOR
Bolhapiac.

Bp., 1944, Révai. 318 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, gerince kopott.
1000Nem kelt el
267 MÁRAI SÁNDOR
Csutora.

Bp., é.n., Révai. 211 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
268 MÁRAI SÁNDOR
Ég és föld.

Bp., 1944, Révai. 290 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, gerince foltos.
1000Nem kelt el
269 MÁRAI SÁNDOR
Eszter hagyatéka.

Két kisregény.
Bp., é.n., Révai. 223 p.
Kiadói foltos vászonkötésben.
1000Nem kelt el
270 MÁRAI SÁNDOR
Füves könyv.

Bp., 1943, Révai. 214 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, borító majdhogynem elválik a könyvtesttől.
1000Nem kelt el
271 MÁRAI SÁNDOR
Idegen emberek I-II.

Harmadik kiadás.
Bp., 1942, Révai. 230 p., 1 sztl. lev., 282 p., 1 sztl. lev.
Kiadói foltos vászonkötésben (2 db).
1500Nem kelt el
272 MÁRAI SÁNDOR
Kabala.

Bp., é.n., Révai. 2 sztl. lev., 285 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
273 MÁRAI SÁNDOR
Kitépett noteszlapok.

Márai Sándor összegyűjtött írásai ausztriai és németországi lapokban.
Szeged, 2005, Lazi Könyvkiadó. 271 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
274 MÁRAI SÁNDOR
Lomha kaland.

Kötetben meg nem jelent elbeszélések II. 1928-1937.
Bp., 2005, Helikon. 326 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
275 MÁRAI SÁNDOR
Lucrétia fia.

Kötetben meg nem jelent elbeszélések I. 1916-1927.
Bp., 2004, Helikon. 351 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
276 MÁRAI SÁNDOR
Napnyugati őrjárat.

Útirajz.
Bp., é.n., Révai. 2 sztl. lev., 226 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
277 MÁRAI SÁNDOR
Napnyugati őrjárat.

DEFHE könyvek.
H.n., é.n., Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének kiadása. 2 sztl. lev., 226 p.
Kiadói vászonkötésben, gerince erősen kopott.
1200Nem kelt el
278 MÁRAI SÁNDOR
Sirály.

Bp., 1943, Révai. 222 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, hátsó borító elválik a könyvtesttől.
1000Nem kelt el
279 MÁRAI SÁNDOR
Szindbád hazamegy.

Bp., 1943, Révai. 216 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
280 MÁRAI SÁNDOR
Válás Budán.

Bp., 1945, Révai. 2 sztl. lev., 229 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
281 MÁRAI SÁNDOR
Vasárnapi krónika.

Bp., 1943, Révai. 385 p., 1 sztl. lev.
Kiadói, kissé viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
282 MÁRAI SÁNDOR
Vendégjáték Bolzanoban.

Bp., é.n., Révai. 336 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
283 MAROS ANDOR
A cenzúra.

A haladó eszmék üldözésének története. Történelmi áttekintés az ókortól a XIX. századig.
Bp., é.n., Népszava. 118 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, szakadozott, hiányos, nagyon rossz állapotú ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
284 MATÉKA BÉLA DR.
Széchenyi intelmei.

Mire tanít minket Széchenyi?
Bp., é.n., KIE Szövetség kiadása. 36 p.
Tűzve, kiadói néhol koszos, ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
285 MÉCS LÁSZLÓ
Megdicsőülés.

Nemzeti Művészet. Hincz Gyula színes kőrajzai által tolmácsolva. Készült 300 számozott pld., ezen könyv számozatlan.
H.n., 1935, Mécs-Mároncsik Imre bibliofil kiadása. Számozatlan.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
3500 Elkelt/Sold
286
Medicogenesis 1964-1969.

A szegedi orvostanhallgatók évkönyve. Szerk.: Thurzó László. Ill.: Várszegi Tamás.
Szeged, 1969, A szegedi orvostanhallgatók kiadása. 164 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
287
Mendemondák.

Harmadik kiadás. A világtörténet furcsaságai. Gyűjtötte és magyarázza: Tóth Béla.
Bp., 1907, Athenaeum. XI p., 410 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., dombornyomásos vászonkötésben, gerinc picit viseltes.
2800Nem kelt el
288 MENZHAUSEN, JOACHIM
Das grüne Gewölbe.

Leipzig, 1968, Edition Leipzig. 114 p., 141 p. képmelléklet, 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban, kartontokban.
1000Nem kelt el
289
Mesélő falu.

Könyvbarátok kis könyve. (Eredeti magyar népmesék és mondák). Összegyűjtötte: Féja Géza. Ill.: Harmos Károly.
Bp., 1934, Magyar Könyvbarátok. 230 p.
Kiadói koszos, viseltes félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
290 MEZŐSSY MÁRIA
Örvényben.

Magyar regények.
H.n., é.n., A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének kiadása. 195 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
291 MIKLÓS GERGELY
Ásványtan.

Harmadik kiadás. A kőzet- és földtani alapvonalaival.
Bp., 1901, Franklin-Társulat. 191 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
292 MILOTAY ISTVÁN
Népi válság - népi Magyarország.

Bp., é.n., Stádium. 200 p.
Kiadói foltos félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
293
Mindent tudok.

Az Ujság könyve. Asszonyokról - asszonyoknak. Szerk.: Pünkösti Andor. Nyolcadik könyv.
Bp., 1929, Az Ujság Rt. kiadása. 328 p.
Fűzve, kiadói foltos, ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
294 MISKOLCZI HENRIK
A pof-ember és más amerikai históriák.

Második kiadás. Ill.: Wesszely Norbert.
Bp., é.n., Galantai Gyula kiadása. 160 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill., erősen viseltes, javított, szakadozott papírborítóban.
1500Nem kelt el
295 MITIS, CAESAR
Allerlei Brettspiele und ander Hausspiele.

Leichtfassliche Anleitung zur Erlernung der beliebtesten Brettspiele etc.
Ravensburg, é.n., Verlag von Otto Maier. 63 p. + 16 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, széthullott állapotban, borító szakadt, viseltes.
1000Nem kelt el
296
Mitológiai enciklopédia I-II.

Főszerk.: Sz. A. Tokarev. A magyar kiadás szerkesztője: Hoppál Mihály.
Bp., 1988, Gondolat. 786 p., 3 sztl. lev., 48 oldal képmelléklet, 712 p., 80 oldal képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben (2 db).
1000Nem kelt el
297 MORAVÁNSZKY ÁKOS
Antoni Gaudí.

Architektúra.
Bp., 1980, Akadémiai Kiadó. 30 p., 1 sztl. lev., 44 oldal képmelléklet.
Kiadói nylkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
298 MÓRICZ VIRÁG
Suomiban jártam.

Bp., 1965, Gondolat. 220 p., 2 sztl. lev., 80 oldal képmelléklet.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
299 NÁDAY NAGY FERENC
Nászéj előtt történt.

Egy élet szerelme.
Bp., 1943, Zeuss. 206 p., 1 sztl. lev.
Kiadói foltos, néhol viseltes félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
300 NAGY IMRE
Béla főherceg.

Bp., é.n., Muskát Imre kiadása. 135 p.
Fűzve, kiadói koszos, viseltes ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
301 NAGY MÁRTON
Régi nevek - régi regék.

Oradea (Nagyvárad), 1927, A szerző kiadása. 240 p.
Amatőr nylkötésben.
1500Nem kelt el
302 NAPTÁR
A Magyar Cserkész naptára 1933.

Bp., 1932, Magyar Cserkész. 95 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
303 NAPTÁR
A Magyar Nemzet kalendáriuma 1848-1948.

Szerk.: Lőrincz Mária.
Bp., 1947, Magyar Nemzet. 128 p.
Fűzve, kiadói, néhol szakadt ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
304 NAPTÁR
A Szabad Száj vidám naptára az 1990. esztendőre.

Bp., é.n., Szabad Száj. 64 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
305 NAPTÁR
Don Bosco naptár 1947.

VIII. évf.
Rákospalota, 1946, Szalézi Művek. 143 p.
Tűzve, kiadói koszos, ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
306 NAPTÁR
Magyar cserkész naptára 1922.

Magyar cserkész könyvei 26-29. szám. Szerk.: Schrank Endre.
Bp., 1921, Magyar Cserkész. 152 p.
Amatőr vászonborítóban.
1000Nem kelt el
307 NAPTÁR
Pesti Hírlap naptára az 1916. szökőévre.

Huszonhatodik évfolyam. Szerk.: Schmittely József.
Bp., 1915, Pesti Hírlap. 272 p.
Kiadói foltos, ill. vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
308 NEMESKÜRTY ISTVÁN - SZÁNTÓ TIBOR
A magyar filmművészet képeskönyve.

Bp., 1985, Helikon. 201 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
309
Népismereti dolgozatok 1980.

Szerk.: Dr. Kós Károly, Dr. Faragó József.
Bukarest, 1980, Kriterion. 266 p., 1 sztl. lev., 20 oldal képmelléklet.
Kiadói, néhol foltos ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
310
Nobel-díjas írok antológiája.

Bp., 1935, Káldor Könyvkiadóvállalat. XII p., 583 p. + képek.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
311 NYIRŐ JÓZSEF
Az én népem.

Ötödik kiadás.
Bp., 1935, Révai kiadó. 2 sztl. lev., 275 p.
Kiadói ill. halinakötésben.
1000 Elkelt/Sold
312 NYÍRŐ JÓZSEF
Madéfalvi veszedelem.

Bp., 1943, Révai. 454 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
313 NYIRY LÁSZLÓ, SZÉKELYI
Hogyan dolgoznak a kémek?

Bp., é.n., Pantheon. 216 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
314 OKVÁTH IMRE
Bástya.

A béke frontján - Magyar haderő és katonapolitika 1945-1956.
H.n., 1999, Aquila Könyvkiadó. 483 p., 6 sztl. lev. + képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
315 ORBÁN BALÁZS
Székelyföld képekben.

Bukarest, 1971, Kriterion. 60 p., 2 sztl. lev. + képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, viseltes ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
316 OROSZ BÉLA, VITÉZ NEMES DITRÓI
A magyar légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig.

Tapasztalatok a repülőerők vezetése és alkalmazása terén (hadinapló).
Bp., 1942, A Vitézi Rend Zrínyi Csoport kiadása. 47 p.
Tűzve, kiadói ill. (Csízy Béla) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
317 ORSZÁG SÁNDOR
A közüzemek kérdéséhez.

Különlenyomat a Budapesti Szemle 1930. évi 635. számából.
Bp., 1930, Franklin-Társulat. 1 sztl. lev., 100-117 p., dedikált.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
318
Otto Modersohn 1865-1943.

Ford.: Dr. Hellenbart Gyula.
Fischerhude, 1981, Otto Modersohn Múzeum. 167 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
319 P. BRESTYÁNSZKY ILONA
A Pest-Budai ötvösség.

Bp., 1977, Műszaki. 479 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
320 P. GULÁCSY IRÉN
Fekete vőlegények I-III.

Bp., 1934, Singer és Wolfner. 221 p., 281 p., 236 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
321 PALANTE, G.
A szocziológia vázlata.

Kultúra és Tudomány. Ford.: Mikes Lajos dr.
Bp., 1912, Franklin-Társulat. 2 sztl. lev., 234 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
322 PÁLFAI JÁNOS
Futball-iskola I.

Rajzos sportkönyvtár. Labdakezelés (Technika). Ill.: Komoróczy Lajos.
Bp., é.n., A szerző kiadása. 94 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, kiadói foltos, ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
323 PÁLFFY ILONA
Nők a magyar függetlenségért.

Magyar történelmi társulat.
Bp., 1952, Művelt Nép. 129 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
324 PAPINI, GIOVANNI
Krisztus története.

Harmadik kiadás. Ford.: Révay József.
Bp., é.n., Athenaeum. Címlapkép, XXXIX p., 572 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
325 PAPP ANTAL DR.
Dohányjövedék.

A magyar dohányegyedáruságra vonatkozó törvények és szabályok rendszeres gyűjteménye.
Bp., 1903, Országos Központi Községi Nyomda Rt. IX p., 117 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
326 PATAKY DÉNESNÉ DR.
A Zsolnay kerámia.

Második, javított kiadás. Muzeumi füzetek.
Pécs, 1959, Janus Pannonius Múzeum. 35 p. + képmelléklet.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
327 PAYER, JULIUS
Die österreichisch-ungarische Nordpolexpedition in den Jahren 1872-1874 nebst einer Skizze der 2. deutschen Nordpol-Expedition 1869-1870 und der Polar-Expedition von 1871.

Wien, 1876, Alfred Hölder. CVI p., 696 p., 3 kihajtható melléklet.
Amatőr viseltes félbőr kötésben.
5500Nem kelt el
328
Példák könyve 1510.

Codices Hungarici IV. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. Közzéteszi: Bognár András és Levárdy Ferenc. Megjelent 800 pld.-ban.
Bp., 1960, Akadémiai. 305 p.
Kiadói vászonkötésben, szakadozott papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
329 PERLAKY LAJOS
Mazarin biboros.

Bp., é.n., Pantheon. 228 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
330
a Pesti Hirlap kincsesháza 1927.

A Pesti Hirlap könyvtára 2. kötet.
Bp., é.n., A Pesti Hirlap kiadása. 480 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, gerince sérült.
1000Nem kelt el
331
Péter András emlékkönyv.

1926-1976. Főszerk.: U. Nagy István.
Szeghalom, 1976, Békés Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya. 279 p., XXXIX tábla képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
332 PÉTER ERNŐ DR.
A mi Széchenyink.

A Széchenyi Munkaközösség 5. sz. kiadványa.
Bp., 1942, Széchenyi Munkaközösség. 87 p., felvágatlan.
Fűzve, viseltes kiadói papírborítóban. fűzése meglazult, borító elválik a könyvtesttől.
1200Nem kelt el
333 PETHŐ SÁNDOR
"Viharos emberöltő".

(Hét portrait).
Bp., é.n., Stádium Sajtóvállalat Rt. 243 p.
Fűzve, kiadói foltos papírborítóban.
1000Nem kelt el
334
a Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve 10.

Szerk.: V. Nyilassy Vilma. Készült: 1000 pld.
Bp., 1973, Népművelési Propaganda Iroda. 222 p., 1 sztl. lev.
Kiadói, néhol enyhén viseltes ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
335
Petőfi Sándor összes költeményei I-II.

Hazai művészek rajzaival és a költő arcképével. Emlékkiadás a Petőfi-ház megalapítása alkalmából.
Bp., 1907, Athenaeum. 3 sztl. lev., 313 p., 2 sztl. lev., címlapkép, 2 sztl. lev., 312 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopott, sérült kartonkötésben, gerince teljes mértékben sérült, fémrátéttel (2 db).
5000Nem kelt el
336 PETRÁNYI FERENC
Az inkvizíció.

Mi a valóság a sok hazugság között?
Kalocsa, 1908, Jurcsó Antal könyvnyomdája. 131 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
337 PETRIK GÉZA
Kalauz az ujabb magyar irodalomban.

Bp., 1894, Magyar Könyvkereskedők Egylete. 2 sztl. lev., 288 p.
Amatőr vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
338
Philosophiai szótár.

Második lenyomat. Kultúra és Tudomány. Szerk.: Enyvvári Jenő.
Bp., 1923, Franklin-Társulat. 192 p.
Kiadói foltos vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
339 PICHT, WOLF DIETRICH
A levegő országútjain.

(Légiutasok könyve). Ford.: dr. Forgács Istvánné. Ill.: Ali Picht-Wildt.
Bp., 1961, Gondolat. 297 p., 1 sztl. lev., 56 oldal képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
340
Pif parade Comique special 1981.

Almanach une grande aventure de Pif et Hercule: des vacances sans histoires.
Paris, 1981, Editions de Vaillant. 162 p.
Fűzve, kiadói viseltes, ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
341 PINTÉR ENDRE DR.
100 éves a Szent Margit Kórház.

Helytörténeti füzetek. 1997. II. évf. 2. szám. Óbudai kórháztörténet dióhéjban.
Bp., 1997, Óbudai Múzeum. 47 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
342 PINTÉR ISTVÁN - SZABÓ LÁSZLÓ
Riporterek az alvilágban.

Hétköznapok 2.
Bp., 1957, Kossuth. 191 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
343 PLATEN M.
Az új gyógymód I-II.

Harmadik kiadás. A természetszerű életmódnak, az egészség ápolásának és a gyógyszernélküli orvoslásnak tankönyve.
Bp., é.n., Minerva. Címlapkép, VIII p., 791 p. VII tábla, kihajtható mellékletek, 792-1510 p., IX-XVII tábla, kihajtható mellékletek.
Kiadói, díszes vászonkötésben, II. kötet foltos (2 db).
3500Nem kelt el
344 PODRUZSIK BÉLA
Legujabb szakácskönyv.

Második kiadás. A polgári konyha, házi cukrászat és a diétás főzés ismereteivel.
Bp., 1928, A szerző kiadása. 311 p.
Kiadói foltos, gerincénél viseltes vászonkötésben.
2500 Elkelt/Sold
345 POGÁNY Ö. GÁBOR
Makarisz Agamemnon.

Bp., 1979, Corvina Kiadó. 221 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, szakadozott ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
346 PONGRÁCZ ZSUZSA
Miért nem született meg?

Hétköznapok.
Bp., 1958, Kossuth. 135 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
347 PÓSA LAJOSNÉ
Ispiláng, ispiláng....

Gyermekversek. Négy színes és sok színezetlen képpel. Egy színes kép hiányzik.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 79 p.
Kiadói koszos, ill. félvászon kötésben, borító részben elválik a könyvtesttől.
1200Nem kelt el
348 RADISICS VON KUTAS, E.
Illustriter Führer durch di Sammlungen.

Ungarischen Landes- Kunstgewerbe-Museum.
Bp., 1885, Buchdruckerei des Franklin-Vereins. XIII p., 79 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
349 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
A házasság regényes életrajza.

Bp., é.n., Cserépfalvi. 233 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Gábor Pál) papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
350 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
A sátán és cimborái.

Bp., é.n., Fővárosi Könyvkiadó. 243 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
351 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
A szerelem regényes életrajza.

Bp., 1941, Cserépfalvi. 250 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Gábor Pál) papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
352 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
A varázsvessző.

Régi és új babonák. Furcsaságok - érdekességek.
Bp., é.n., Fővárosi Könyvkiadó. 292 p.
Kiadói vászonkötésben, szakadozott papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
353 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
Az asszonyi hűtlenség története.

Bp., 1943, Cserépfalvi. 334 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, szakadozott, ill. (Gábor Pál) papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
354 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
Az emberi butaság kultúrtörténete.

Harmadik kiadás.
Bp., 1940, Cserépfalvi. 206 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
355 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
Bolondünnep.

Bp., é.n., Fővárosi Könyvkiadó. 215 p.
Amatőr félvászon kötésben, eredeti ill. papírborító B2-re kasírozva.
1000 Elkelt/Sold
356 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
Chére szívem.

Bp., é.n., Dick Manó kiadása. 260 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
357 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
Kalandorok és titokzatos történetek.

Bp., é.n., Fővárosi Könyvkiadó. 280 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
358 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
Magyar kuriózumok.

Bp., é.n., Rózsavölgyi és Társa. 272 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
359 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
Októberi rózsa.

Az ezüstös halántékú férfi és az aranyhajú leány története.
Bp., 1922, Franklin-Társulat. 216 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
360 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
Új butaságok az emberiség kultúrtörténetéből.

Második kiadás.
Bp., é.n., Cserépfalvi. 221 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
361 RÁTH-VÉGH ISTVÁN
Vége az emberi butaságnak.

Második kiadás.
Bp., é.n., Cserépfalvi. 243 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
362
Régi magyar glosszárium.

Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára. Szerk.: Berrár Jolán és Károly Sándor.
Bp., 1984, Akadémiai. 805 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
363
Régi magyar világjárók.

I. kiadás. Összeállította: Borsody Bevilaqua Béla. Szerk.: Agárdi Ferenc. Ill.: Muray Róbert.
Bp., 1954, Művelt Nép. 341 p., 1 sztl. lev., 1 kihajtható melléklet.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
364 RÉTI MÁRTON
A melegvízfűtés.

Bp., 1930, K.n. 165 p., 9 sztl. lev. + 31 p. Marabu öntöttvas radiátorok.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
365 RÉTI MÁRTON
Az áramló levegő hasznosítása.

Szárító, szellőző, léghűtő, légnedvesítő, ködoszlató és porszívó berendezések tervezése és számítása.
Bp., 1937, Kilián Frigyes utóda m. kir. egyetemi könyvkereskedése. 4 sztl. lev., 310 p., 5 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
366 RÉTI MÁRTON
Korszerű központi fűtések tervezése, számítása és kivitele.

Bp., 1941, Kilián Frigyes utóda m. kir. egyetemi könyvkereskedése. 4 sztl. lev., 430 p., 7 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
367 RÉVAY JÓZSEF
Raevius ezredes utazása.

Ill.: Szigeti Imre.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 151 p.
Kiadói kopott, viseltes, ill. félvászon kötésben, borító kissé vetemedett.
1000Nem kelt el
368
Riquiqui les belles images.

Collection Mensuel Riquiqui 4.
Paris, é.n., Montmartre. Számozatlan.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
369 RÓNAI ERNŐ
Krasznojárszk.

Harmadik kiadás.
Nagyvárad, 1940, Grafika Nyomdai Műintézet. Címlapkép, 340 p., dedikált.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, gerince sérült.
1800 Elkelt/Sold
370 ROSCH GÁBOR
Hegyvidéki épületek.

A XII. kerület középületei, iskolái, kórházai, szállodái, templomai. Várostörténeti írások 1997-2003.
Bp., 2005, Hegyvidék Lapkiadó. 168 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
371 ROSENBERG, ADOLF
A. von Werner.

Künstler-Monographien IX.
Bielefeld und Leipzig, 1900, Verlag von Velhagen & Klasing. 2 sztl. lev., 140 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban, eredeti kartontokban.
1000Nem kelt el
372 ROSENBERG, ADOLF
Antoine Watteau.

Künstler-Monographien XV.
Bielefeld und Leipzig, 1896, Verlag von Velhagen & Klasing. 3 sztl. lev., 106 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban, eredeti kartontokban.
1000Nem kelt el
373
Rovercserkészet.

A legfontosabb tudnivalók gyűjteménye.
Bp., 1935, Magyar Cserkészszövetség. 32 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
374 RUFFY PÉTER
Romlás.

Hétköznapok 1. - Riportok a rumról -.
Bp., 1957, Kossuth. 111 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
375 RUTTKAY SÁNDOR
Egészségi, erkölcsi és illemszabályok.

II. bővített kiadás.
Salgótarján, é.n., A szerző kiadása. 36 p.
Tűzve, kiadói foltos, viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
376 SANDBURG, CARL
Abraham Lincoln.

Ford.: Terényi István.
Bp., 1965, Gondolat. 837 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
377
a Sarkvidék remetéje.

Második kiadás. Mikkelsen kapitány kalandjai. Ford.: Balla Ignác.
Bp., 1916, Singer és Wolfner. Címlapkép, VIII p., 309 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes, foltos, ill. kartonkötésben.
1800Nem kelt el
378 SCHIDLOF B. DR.
Az érvényesülés művészete.

A megnyerő modor könyve. Ford.: Sztrokay Kálmán.
Bp., é.n., Lingua Kiadó és Könyvkereskedelmi Rt. 168 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban, részben felvágatlan.
1000 Elkelt/Sold
379 SCHLAF, JOHANNES
Maurice Maeterlinck.

Die Literatur 22. Herausgegeben von Georg Brandes.
Berlin, é.n., Bard Marquardt. 2 sztl. lev., címlapkép, 59 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes kartonkötésben.
1000Nem kelt el
380 SCHMID, H.
Taktisches Handbuch.

12. Auflage.
Wien, 1914, Selbstverlag Hugo Schmid. 12 sztl. lev., X p., 510 p.
Kiadói foltos, viseltes, rossz állapotú vászonkötésben.
1000Nem kelt el
381 SCHRANK ENDRE
A harcszerű.

A magyar cserkész könyvei 2. szám.
Bp., 1921, Magyar Cserkész. 50 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
382 SCHREIBER ERZSÉBET
Zola és a magyar irodalom.

Specimina 60.
Pécs, 1934, Engel I. Könyvnyomdája. 89 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
383 SCHULTZ IMRE
Vegy- és ásványtan.

Szoros kapcsolatban a földtan vázlatával.
Pozsony - Bp., 1898, Stampfel Károly. 3 sztl. lev., 205 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
384 SEBESTYÉN GYULA DR.
Négy emlékirat.

A hazai néphagyomány emlékeinek országos gyűjtése tárgyában.
Bp., 1914, Folklore Fellows Magyar Osztálya. 26 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
385 SÉRULLAZ, MAURICE
Az impresszionizmus enciklopédiája.

Ford.: Berényi Gábor.
Bp., 1978, Corvina Kiadó. 292 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
386 SKALA ISTVÁN
Gróf Széchenyi István és a magyar romanticizmus.

A Bécsi Collegium Hungaricum füzetei XI.
Bp., 1932, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 108 p.
Fűzve, szakadtas, viseltes kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
387 SÓLYOM JÓZSEF
Széna téri banditák.

Bp., 1958, Kossuth. 95 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
388 SOMOS JENŐ
Baudelaire és az új magyar líra.

Specimina 142.
Pécs, 1938, A szerző kiadása. 181 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
389 SOÓS LAJOS DR.
Kirándulók zsebkönyve.

II. Állattani rész, 1. füzet. Útmutató a gerincesek és puhatestűek gyűjtésére, konzerválására és gyűjtemények készítésére.
Bp., 1925, Királyi Magyar Természettudományi Társulat. 2 sztl. lev., 60 p., felvágatlan.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
390
Souvenir of Margate.

Margate, é.n., Bobby & Co Ltd. Számozatlan.
Hozzákötve: 100 views of Oxford. Oxford, é.n., Penrose & Palmer. Számozatlan., Dear old London. London, é.n., The Homeland Association Ltd. Számozatlan.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
391 SPIRA GYÖRGY
A nemzetiségi kérdés és a negyvennyolcas forradalom Magyarországán.

Bp., 1980, Kossuth. 240 p., 3 sztl. lev. + képmelléklet.
Kiadói ill. kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
392 STEINBECK, JOHN
A mohos szikla.

Ford.: Benedek Marcell. Márai Sándor előszavával.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 323 p.
Fűzve, kiadói, picit szakadt ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
393 SUGÁR ISTVÁN
Bornemissza Gergely deák élete.

Studia Agriensia 4.
Eger, 1984, Dobó István vármúzeum. 132 p. + képmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
394 SZABAD GYÖRGY
Kossuth politikai pályája.

Ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében.
Bp., 1977, Kossuth - Magyar Helikon. 210 p., 3 sztl. lev., dedikált.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
395 SZABÓ ÁRPÁD - KÁDÁR ZOLTÁN
Antik természettudomány.

Bp., 1984, Gondolat. 425 p., 1 sztl. lev., 16 oldal képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
396 SZABÓ MIKLÓS
Foglalkozásuk: emigráns.

Bp., 1958, Kossuth. 308 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
397 SZÁDECZKY LAJOS
Kovacsóczy Farkas.

Magyar történeti életrajzok VII. évf. 1. füzet. 1576-1594.
Bp., 1891, A Magyar Történelmi Társulat kiadása. 2 sztl. lev., 140 p., felvágatlan.
Fűzve, kiadói szakadtas, foltos papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
398
Szájrul-szájra.

Második, javított és bővített kiadás. A magyarság szálló igéi. Gyűjtötte és magyarázza: Tóth Béla.
Bp., 1901, Athenaeum. XV p., 454 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill., dombornyomásos vászonkötésben, gerinc picit viseltes.
2800 Elkelt/Sold
399 SZAKÁCS MARGIT
Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon (1840-1945).

- Adatok a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának gyűjteményéből -. Készült 500 pld.-ban.
Bp., 1997, Magyar Nemzeti Múzeum. 303 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
400 SZALCZER HILDA
Ifj. Dumas Sándor a magyar irodalomban és a magyar színpadon.

Specimina 106.
Bp., 1937, A szerző kiadása. 92 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
401 SZAMOS RUDOLF
Barakkváros.

Bp., 1960, Kossuth. 187 p. + képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
402 SZÁSZ IMRE
Stop!

Ill.: Mészáros András.
Bp., 1965, Móra Ferenc Könyvkiadó. Számozatlan.
Kiadói viseltes, gerincénél sérült, ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
403
Széchenyi.

A magyarság hódolása a legnagyobb magyar születésének százötvenedik évfordulóján.
Bp., 1942, Athenaeum. 330 p., 35 képtábla.
Kiadói, néhol viseltes vászonkötésben.
4500Nem kelt el
404
Széchenyi eszmevilága I-III.

Kultúra és Tudomány.
Bp., 1912-1914, Franklin-Társulat. VIII p., 174 p., 1 sztl. lev., 142 p., 1 sztl. lev., 188 p., 2 sztl. lev.
Első két kötet viseltes, foltos kiadói vászonkötésben, harmadik kötet viseltes, foltos kiadói vászonkötésben, gerince erősen sérült, hiányos (3 db).
1200Nem kelt el
405
Széchenyi igéi.

Bp., 1921, Pallas. 254 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
406 SZÉCHENYI ISTVÁN GRÓF
A Kelet népe.

Gróf Széchenyi István összes munkái V. kötet. Szerk.: Dr. Ferenczi Zoltán.
Bp., 1925, Magyar Történelmi Társulat. 2 sztl. lev., címlapkép, 684 p.
Amatőr félvászon kötésben.
2800 Elkelt/Sold
407 SZÉCHENYI ISTVÁN GRÓF
Hitel.

Gróf Széchenyi István összes munkái II. kötet. A taglalat és a hitellel foglalkozó kisebb iratok. Szerk.: Dr. ifj. Iványi-Grünwald Béla.
Bp., 1930, Magyar Történelmi Társulat. 2 sztl. lev., 737 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
2500 Elkelt/Sold
408 SZÉCHENYI-WOLKENSTEIN ERNŐNÉ
A törpe gyümölcsfák ültetése és gondozása.

II. átdolgozott kiadás.
Bp., 1930, Kir. Magyar Természettudományi Társulat. 1 sztl. lev., 266 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
409 SZÉKELY JÚLIA
Bűnügy.

Bp., 1941, Révai. 222 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói koszos félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
410 SZÉKELY MÓZES
Csütörtök.

Bp., 1935, Révai. 2 sztl. lev., 372 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
411 SZÉKELY SÁNDOR
A 16 mm-es néma és hangos keskenyfilm technikája. 108 p., 5 sztl. lev.

Előzéklap és címoldal hiányzik.
Fűzve, kiadói foltos, ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
412 SZEKERES KÁROLY
Egy bíró naplója.

Bp., 1956, Művelt Nép. 193 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopott, ill. félvászon kötésben, gerince megfakult.
1000Nem kelt el
413 SZÉL TIVADAR DR.
Egészségügyi statisztika.

A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára CXXIV. kötet. Orvosok és orvostanhallgatók számára.
Bp., 1930, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. 461 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1600Nem kelt el
414 SZEMÉLYI KÁLMÁN DR.
A névjog.

Tanulmány a személyiségi jogok köréből.
Bp., 1915, Franklin-Társulat. 180 p. Hozzákötve: Lengyel Zoltán: Magyar névkönyv. Bp., 1917. K.n. 213 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
415 SZENDREY ÁKOS
A magyar néphit boszorkánya.

Bp., 1986, Magvető. 401 p., 3 sztl. lev., 16 oldal képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
416
Szentek élete az év minden napjára I-IV.

Szerk.: Schütz Antal.
Bp., 1932-1933, Szent István-Társulat. 327 p., 367 p., 419 p., 440 p.
Kiadói koszos, viseltes, ill. félvászon kötésben.
2200 Elkelt/Sold
417
Szentföld I-II.

Szerk.: Zadravecz istván.
Bp., é.n., Szent Föld Magyarországi Biztosítási Hivatalának kiadása. 3 sztl. lev., 319 p., 3 sztl. lev., 331 p., 1 kihajtható melléklet.
Kiadói viseltes, ill. kartonkötésben (2 db).
1000Nem kelt el
418 SZENTIVÁNI GÁBOR
Széchenyi fáklyavilága.

Bp., 1942, Magyar Népművelők Társasága. 127 p.
Kiadói félvászon kötésben, borító kissé vetemedett.
1000Nem kelt el
419
a Szépművészeti Múzeum kincsei.

Összeállította: H. Takács Marianne.
Bp., 1954, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 24 p., 3 sztl. lev., 108 tábla képmelléklet.
Kiadói félvászon kötésben, néhol szakadozott ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
420 SZIMONIDESZ LAJOS
Zsidóság és kereszténység.

Bp., é.n., Dante. 2 sztl. lev., 318 p., 11 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, gerince sérült, kopott.
1000 Elkelt/Sold
421 SZÓTÁR
Ötnyelvű katonai szótár.

Magyar - német - olasz - francia - angol. Szerk.: Kováts Andor. 544 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
422 SZURMAY TIBOR
Honpolgári, honvédelmi ismeretek.

Cserkészpróbák könyvei 2. A magyar ifjúság számára.
Bp., 1942, Magyar Cserkészszövetség. 148 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
423 TABÉRY GÉZA
Októberi emberek.

Számozott pld.: 293.
H.n., é.n., Magyar Téka. 147 p., 6 sztl. lev.
Kiadói foltos félvászon kötésben, gerince javított.
1500 Elkelt/Sold
424 TABI LÁSZLÓ
Holler az angyal.

H.n., é.n., A szerző kiadása. 63 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
425 TAKÁTS SÁNDOR
Régi idők, régi emberek I-II.

Második kiadás.
Bp., é.n., Athenaeum. 242 p., 246-471 p.
Kiadói enyhén kopott vászonkötésben (2 db).
1500Nem kelt el
426
Tanulmányok Erdély történetéről.

Szakmai konferencia Debrecenben 1987. október 9-10. Szerk.: Rácz István.
Debrecen, 1988, Csokonai Kiadó. 312 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
427 TARDY LAJOS
A tatárországi rabszolgakereskedelem és a magyarok a XIII-XV. században.

Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 17.
Bp., 1980, Akadémiai. 241 p., 1 sztl. lev., 8 oldal képmelléklet.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
428
a társadalom.

A műveltség könyvtára. Az emberiség művelődésének és gazdasági életének fejlődése. Szerk.: Stein Lajos.
Bp., 1908, Athenaeum. 6 sztl. lev., 707 p., 22 műmelléklet.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos félbőr kötésben.
1000Nem kelt el
429 TEMESY GYŐZŐ VITÉZ
Életre - halálra.

Bp., 1944, Athenaeum. 287 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
430 TÉRKÉP
Specialkarte des Kriegsschauplatzes in Oberitalien.

Entworfen und gezeichnet von I. N. Diewald, gestochen von L. Beyer.
Nürnberg, é.n., Verlag von J. L. Lotzbeck.
2800 Elkelt/Sold
431 TÉRKÉP
Zsebatlasz.

Naptárral és statisztikai adatokkal az 1915. évre. Szerk.: Kogutowicz Károly Dr. és Bátky Zsigmond Dr.
Bp., 1914, Magyar Földrajzi Intézet Rt. 64 p. + kihajtható térképmellékletek.
Viseltes, foltos amatőr vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
432 THIRRING GUSZTÁV DR.
Budapest részletes kalauza.

Részletes helyi kalauzok I. Harmadik kiadás.
Bp., 1926, Turistaság és Alpinizmus Lap-, Könyv- és Térképkiadó Rt. 192 p., 1 kihajtható térképmelléklet.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
433 TILKOVSZKY LORÁNT
SS-Toborzás Magyarországon.

Népszerű történelem.
Bp., 1974, Kossuth Könyvkiadó. 191 p., 2 sztl. lev. + képmelléklet.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
434
Tíz írás a nyomdászatról.

Bp., 1942, Kilencedik Hungária Könyv. 217 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, gerince picit sérült.
1000 Elkelt/Sold
435 TOMISA ILONA
"... együtt a processiot... járják".

Körmeneti zászlók Magyarországon.
Bp., 1998, K.n.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
436 TORMÁSSI JÁNOS
Kun-halasi könyvtár.

I. füzet. Halas városa s ekklésiája historiája.
Kecskeméten, 1875, Nyomatott Sziládi Károly fiánál. 39 p., felvágatlan.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
437 TORMAY CÉCILE
Bujdosó könyv.

Második kiadás. Feljegyzések 1918-1919-ből.
Bp., 1921, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 339 p. Hozzákötve: Tormay Cécile: Bujdosó könyv. A proletárdictatura. II. kötet. Második kiadás. Bp., 1922, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 295 p.
Amatőr vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
438 TÖRÖK, ERVIN, M. D. - GROUT, GERALD H., M. D.
Surgery of the eye.

Second edition, thoroughly revised. A hand-book for students and practitioners.
London, 1925, Bailliére, Tindall & Cox. 484 p.
Kiadói vászonkötésben, gerinc picit sérült.
1000Nem kelt el
439 TWAIN, MARK
Koldus és királyfi.

Ford.: Fái J. Béla.
Bp., é.n., Révai. 239 p.
Kiadói viseltes, sérült, ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
440 UJVÁRY SÁNDOR
Dr. Talpig Uriember.

Bp., 1941, Arany János Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. 224 p.
Fűzve, kiadói foltos, koszos ill. papírborítóban.
1400Nem kelt el
441 UNGVÁRI TAMÁS
Ahasvérus és Shylock.

A "zsidókérdés" Magyarországon.
Bp., 1999, Akadémiai. 406 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
442
Uposz.

XVIII évf. 18. szám 1941, XIX. évf. 19. szám 1942, XX. évf. 20. szám 1943.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban (3 db).
1000 Elkelt/Sold
443
Uram, a Te szemeid e házra nézzenek.

100 éves a Budapest Fasori Evangélikus Templom. Szerk.: Dr. Gálos Miklós.
Bp., 2005, Budapest Fasori Egyházközség Presbitériuma. 84 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
444
az Utca Rendje.

Szerk.: Horler Ferenc.
Bp., 1939, Az Utca Rendje. 3 sztl. lev., VI p., 495 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
445 VAJTHÓ LÁSZLÓ
Halhatatlan magyar irodalom.

Bp., é. n., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 318 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói szakadozott papírborítóban, kötése meglazult.
1000Nem kelt el
446 VÁLYI NAGY GÉZA
Damjanich.

Magyarok könyve. A hősök hőse.
Bp., é.n., Magyar Lap- és Könyvterjesztő Vállalat. 47 p.
Tűzve, kiadói foltos ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
447 VÁRADI ANTAL
Regényes rajzok.

Petőfi-könyvtár III. füzet. Petőfi életéből. Mühlbeck Károly rajzaival.
Bp., 1908, Kunossy, Szilágyi és Társa Könyvkiadóvállalat. 126 p. Hozzákötve: Barabás Ábel: Felhők. Petőfi-könyvtár IV. füzet. Mühlbeck Károly rajzaival. Bp., 1908, Kunossy, Szilágyi és Társa Könyvkiadóvállalat. 127 p.
Kiadói szecessziós díszítésű vászonkötésben, gerince kopott.
1500Nem kelt el
448
Vártúrák kalauza II.

Második, átdolgozott kiadás. Dunántúli várak és vártúra-útvonalak.
Bp., 1976, Sport. 380 p., 2 sztl. lev., 52 oldal képmelléklet.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
449 VÉCSEY ZOLTÁN
A síró város.

A SzEFHE magyar regényei.
H.n., é.n., A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének kiadása. 494 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
450 VENDEL-MOHAY LAJOSNÉ
Liszt-emlékek Szekszárdon.

Múzeumi füzetek.
Szekszárd, 1986, Szekszárd Város Tanácsa - Béri Balogh Ádám Megyei Múzeum. 152 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
451 VERESS JÓZSEF
Kétszáz film.

Bp., 1969, Magvető. 622 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
452 VITA ZSIGMOND
Jókai Erdélyben.

Bukarest, 1975, Kriterion Könyvkiadó. 285 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
453
a vitézi rend kis kátéja.

VI. kiadás.
Bp., 1940, Országos Vitézi Szék. 108 p., 2 sztl. lev.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
454 VOLNEY, CONSTANTIN FRANCOIS
A romok.

Elmélkedések az államok pusztulásáról. Ford.: Palásthy Marcell.
Bp., é.n., Vass József Könyvkereskedése. 216 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
455 VRABÉLY ÁRMÁND DR.
Jókedv.

Bp., é.n., K.n. 163 p., 2 sztl. lev.
Amatőr kopott vászonkötésben.
1400Nem kelt el
456 WALDAPFEL JÓZSEF
A magyar irodalom a felvilágosodás korában.

Második kiadás.
Bp., 1957, Akadémiai. 343 p.
Kiadói vászonkötésben, gerince erősen kopott.
1000Nem kelt el
457 WALZEL KELEMEN, NEMES
Kémszolgálat a háborúban.

Egy hírszerzőtiszt emlékiratai.
Sopron, 1939, Rábaközi Nyomda és Lapkiadóvállalat. 174 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
458 WEINER MIHÁLYNÉ
Ónművesség.

A magyar gyűjtemények legszebb óntárgyai.
Bp., 1971, Corvina. 49 p., 1 sztl. lev. + képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
459 WERFEL, FRANZ
A meg nem születettek csillaga I-II.

Ford.: Gáspár Endre.
Bp., 1947, Nova Irodalmi Intézet. 2 sztl. lev., 379 p., 2 sztl. lev., 355 p.
Kiadói, kopottas félvászon kötésben (2 db).
1500Nem kelt el
460 WIDDER LAJOS DR.
A bridzsjáték technikája és taktikája.

Bp., 1957, Sport Lap- és Könyvkiadó. 365 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói, helyenként sérült ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
461 WUNDT, THEODOR
Hinauf! Etwas zum Sinnieren für nachdenkliche Alpenwanderer.

Den Freunden von "Spemanns Alpen-Kalender" gewidmet.
Stuttgart, 1913, Verlag von W. Spemann. 192 p.
Kiadói ill. vászonkötésben, gerince sérült.
1000 Elkelt/Sold
462 WUNDT, WILHELM
Bevezetés a pszichologiába.

Kultúra és Tudomány. Ford.: Farkas Zoltán.
Bp., 1921, Franklin-Társulat. 141 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
463 ZÁNKAY PÉTER DR.
Bridge kézikönyv.

Bp., 1957, Minerva. 387 p.
Fűzve, kiadói ill. (Vargáné Urai Erika) papírborítóban, gerince enyhén sérült.
1000Nem kelt el
464 ZARÁNDY A. GÁSPÁR
Árpád vére - Hohenlohe.

Bp., 1904, Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája. 136 p.
Aranynyomásos bőrkötésben. A borítót bőrápolóval kezelték, ezért fog.
9500 Elkelt/Sold
465 ZAREK, OTTO
Egy nép szerelme.

Kossuth Lajos életregénye. Herczeg Ferenc előszavával. Ford.: Sebestyén Károly és Horváth Zoltán. Első kötet.
Bp., é.n., Rózsavölgyi és Társa. 263 p.
Fűzve, papírborítóban, eredeti ill. borító felkasírozva.
1000Nem kelt el
466 ZBORAY ERNŐ
Az örök nyár hazájában.

A hat világrész - utazások és felfedezések XV. (Feljegyzések Jáva szigetéről).
Bp., é.n., Világirodalom Könyvkiadóvállalat. 240 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
467 ZOLNAY LÁSZLÓ
Ünnep és hétköznap a középkori Budán.

Bp., 1969, Gondolat.
Kiadói vászonkötésben, ill. sérült papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
468 ZRÍNYI MIKLÓS GRÓF
Szigeti veszedelem.

Ötödik kiadás. Magyar Remekírók. Gyémánt-kiadás IX. X.
Bp., 1880, Franklin-Társulat. Címlapkép, 362 p., 3 sztl. lev.
Amatőr vászonkötésben.
1500Nem kelt el
469 ZWEIG, ARNOLD
Vihar Palesztina felett.

Ford.: Mikes Imre.
Bp., é.n., Epocha Könyvkiadó. Címlapkép, 264 p.
Kiadói kissé kopott, viseltes vászonkötésben.
1500Nem kelt el
470 ZSOLNAY TERÉZ - M. ZSOLNAY MARGIT
Zsolnay - A gyár és a család története 1863-1948.

Harmadik kiadás. Továbbá: Sikota Győző: A gyár története 1948-1973.
Bp., 1980, Corvina. 240 p. + képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
471 BAHR, HERMANN (1863-1934) OSZTRÁK KARMESTER AUTOGRÁF SORAI KEMÉNY EGON (1905-1969) ZENESZERZŐ AUTOGRAMGYŰJTŐ KARTONJÁN. MÜNCHEN, 1927. 04. 15.8000Nem kelt el
472 BAJOR BAYER ÁGOST (1892-1958) FESTŐMŰVÉSZ AUTOGRÁF SORAI NÉVJEGYKÁRTYÁJÁN.1500Nem kelt el
473 BENELLI, SEM (1874-1950) OLASZ ÍRÓ AUTOGRÁF SORAI KEMÉNY EGON (1905-1969) ZENESZERZŐ AUTOGRAMGYŰJTŐ KARTONJÁN. ZOAGLI-LUIGLO 1925.5000Nem kelt el
474 CHESTERTON, GILBERT KEITH (1874- 1936) ANGOL ÍRÓ AUTOGRÁF SORAI KEMÉNY EGON (1905-1969) ZENESZERZŐ AUTOGRAM GYŰJTŐ KARTONJÁN.5000 Elkelt/Sold
475 CSÁSZKA GYÖRGY (1826-1904) KALOCSAI ÉRSEK AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA NYÁRY GRÓFNAK ÍRT LEVELÉN. BUDAPEST 1892. 02. 03.1500 Elkelt/Sold
476 EDISON, THOMAS (1847-1931) FELTALÁLÓ ELEKTROTECHNIKUS AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA KARTONON, 1913-AS DATÁLÁSÚ LEVÉLBORÍTÉKJÁVAL.5000 Elkelt/Sold
477 EYSLER, EDMUND (1874-1949) OSZTRÁK OPERETT KOMPONISTA AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA ÉS KOTTARÉSZLETE (WALZER) ÉRDEKES ÉS RITKA BEÁLLÍTÁSÚ FOTÓJÁN. 1928. 02. 21.10000Nem kelt el
478 FÖLDI MIHÁLY (1894-1943) ÍRÓ, ÚJSÁGÍRÓ AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA EINCZINGER LIVIA AUTOGRAM GYŰJTŐ KARTONJÁN.1500Nem kelt el
479 FARKAS IMRE (1879-1976) KÖLTŐ, ZENESZERZŐ AUTOGRÁF SORAI EINCZINGER LIVIA AUTOGRAM GYŰJTŐ KARTONJÁN. 1929. 03. 05.1500Nem kelt el
480 GLASWORTHY, JOHN (1867-1933) NOBEL-DÍJAS ÍRÓ AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA KEMÉNY EGON (1905-1969) ZENESZERZŐ AUTOGRAM GYŰJTŐ KARTONJÁN. 1925. 10. 10.10000 Elkelt/Sold
481 GULÁCSY IRÉN (1894-1945) ÍRÓNŐ AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA DEKORATÍV EXLIBRIS-N.1500 Elkelt/Sold
482 HALÁSZ GYULA (1881-1947) FÖLDRAJZI ÍRÓ, NYELVMŰVELŐ AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA A NYUGAT BARÁTOK KÖRE KIADÁSÚ FOTÓJÁN.2000 Elkelt/Sold
483 HARSÁNYI ZSOLT (1887-1943) ÍRÓ, MŰFORDÍTÓ AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA EINCZINGER LIVIA AUTOGRAM GYŰJTŐ KARTONJÁN. 1929. 04. 17.1500Nem kelt el
484 HERCZEG FERENC (1863-1954) ÍRÓ 1944-ES AUTOGRÁF VÁLASZLEVELE SZINYEI MERSE FÉLIXNÉ 1944. 03. 15.-ÁN KELT AUTOGRÁF LEVELÉRE.5000 Elkelt/Sold
485 IGNÁCZ RÓZSA (1909-1979) ÍRÓNŐ AUTOGRÁF FRANCIA NYELVŰ SORAI NÉVJEGYKÁRTYÁJÁN.2000Nem kelt el
486 ILIA MIHÁLY (1934-) IRODALOMTÖRTÉNÉSZ AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA KÓS KÁROLYNAK GÉPPEL ÍRT LEVELÉN. SZEGED 1975. 11. 06.1500 Elkelt/Sold
487 JÓZSEF KÁROLY HABSBURG-LOTHARINGIAI FŐHERCEG (1833-1905) AUTOGRÁF LEVELE CÍMERES LEVÉLPAPÍRJÁN THEWREWK EMIL (1838-1917) KLASSZIKUS FILOLÓGUSNAK, AKI A CIGÁNYNYELVVEL KAPCSOLATOS MŰVEIT RENDEZTE SAJTÓ ALÁ. FIUME 1892. 01. 25. (LEVÉLPAPÍR A HAJTÁSNÁL ELSZAKADT).15000Nem kelt el
488 JÓZSEF KÁROLY HABSBURG-LOTHARINGIAI FŐHERCEG (1833-1905) AUTOGRÁF LEVELE CÍMERES LEVÉLPAPÍRJÁN THEWREWK EMIL (1838-1917) KLASSZIKUS FILOLÓGUSNAK, AKI A CIGÁNYNYELVVEL KAPCSOLATOS MŰVEIT RENDEZTE SAJTÓ ALÁ. FIUME 1892. 10. 20. (LEVÉLPAPÍR A HAJTÁSNÁL ELSZAKADT).15000Nem kelt el
489 KORONGHI LIPPICH ELEK (1862-1924) MŰVÉSZETI ÍRÓ AUTOGRÁF GRATULÁLÓ SORAI EDVI ILLÉS ALADÁR FESTŐMŰVÉSZNEK TÁRSULATI DÍJ ELNYERÉSE ALKALMÁBÓL.2000 Elkelt/Sold
490 KÓS KÁROLY (1883-1977) ÉPÍTÉSZ, ÍRÓ AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA DR. BARTAL ERNŐNÉ NÉVJEGYKÁRTYÁJÁN.2000 Elkelt/Sold
491 KRIZSÁN JÁNOS (1866-1948) FESTŐMŰVÉSZ AUTOGRÁF NYUGTÁJA. NAGYBÁNYA 1914. 10. 03.1500Nem kelt el
492 KUBIN, ALFRED (1877-1959) OSZTRÁK GRAFIKUS, KÖNYVILLUSZTRÁTOR AUTOGRÁF SORAI LEVELEZŐLAPON. WERNSTEIN, 1929. 08. 16.5000 Elkelt/Sold
493 MIKES LAJOS DR. (1872-1930) ÚJSÁGÍRÓ, MŰFORDÍTÓ AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA EINCZINGER LIVIA AUTOGRAM GYŰJTŐ KARTONJÁN.1500 Elkelt/Sold
494 MOLNÁR FERENC (1878-1952) ÍRÓ AUTOGRÁF SORAI KEMÉNY EGON (1905-1969) ZENESZERZŐ AUTOGRAM GYŰJTŐ KARTONJÁN. WIEN, 1927. 04. 28.2000 Elkelt/Sold
495 PEKÁR GYULA (1867-1927) ÍRÓ, POLITIKUS AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA DEKORATÍV EXLIBRIS-EN.1500 Elkelt/Sold
496 RÉDEY(NÉ) MÁRIA (1885-1949) IRODALOMTÖRTÉNÉSZ, ÍRÓNŐ AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA EINCZINGER LIVIA AUTOGRAM GYŰJTŐ KARTONJÁN.1500Nem kelt el
497 RÉTHY KÁROLY (1884-1921) FESTŐMŰVÉSZ AUTOGRÁF NYUGTÁJA. NAGYBÁNYA, 1914. 09.28.1500 Elkelt/Sold
498 SAUER, EMIL (1862-1942) ZONGORAMŰVÉSZ AUTOGRÁF SORAI ÉS KOTTARÉSZLETE ("DIE SPIELDOSE" CÍMŰ MŰBŐL) KEMÉNY EGON (1905-1969) ZENESZERZŐ AUTOGRAM GYŰJTŐ KARTONJÁN. BADGASTEIN, 1924. 06. 20.

15000Nem kelt el
499 SÁSDI SÁNDOR (1898-1992) ÍRÓ AUTOGRÁF ALÁÍRÁSA A NYUGAT BARÁTOK KÖRE KIADÁSÚ FOTÓJÁN.2000 Elkelt/Sold
500 SEBESTYÉN EDE (1875-?) ÍRÓ LISZT FERENC MAGYARSÁGA CÍMŰ ESSZÉJÉNEK 13 OLDALAS KÉZIRATA. 1946.05.26.10000Nem kelt el
                                                                                                                         >>