Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

184. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) LEVELEZÉSI árverés


Idõpontja: 2015-03-12 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1
A 10 éves magyar rádió 1925-1935.

Szerk.: K. Halász Gyula.
Bp., é. n., Magyar Királyi Posta- Magyar Telefon Hírmondó- Rádió Rt. 128 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
2
XII. Pius élete és válogatott beszédei.

IV. kiadás. Szerk. és ford.: Zigány Miklós és Fényi András.
Bp., 1943, Magyar Jövő. 478 p., elől exlibris melyen fel van tüntetve 2000 sorszámozott pld., ez kitöltetlen.
Kiadói kopott, viseltes félvászon kötésben, elől dombornyomott, aranyozott címer.
1500Nem kelt el
3
XIII. Leó pápa apostoli körlevele a munkások helyzetéről.

(Rerum novarum). Ford.: Prohászka Ottokár.
Bp., 1931, Szent István Társulat. 62 p. Hozzákötve: XI. Pius pápa "quadragesimo anno" kezdetű apostoli körlevele a társadalmi rend megújításáról. V. kiadás. Bp., 1942, Szent István Társulat. 83 p.
Amatőr vászonkötésben.
1000Nem kelt el
4
XV. századi pápák oklevelei I-II.

Olaszországi Magyar Oklevéltár. I. kötet: V. Márton pápa (1417-1431). II. kötet: IV. Jenő pápa (1431-1447) és V. Miklós pápa (1447-1455).
Bp., 1931, 1938, MTA - Dr. Lukcsics Pál. 317 p., 1 sztl. lev., 397 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
5500Nem kelt el
5
Az 1848-1849-i minisztériumi levéltár.

Levéltári leltárak 45. Repertórium. Gépelt! Szerk.: Fábián Istvánné.
Bp., 1969, Magyar Országos Levéltár. 189 p., 400 pld.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
6
1848-49: A szabadságharc katonáinak egyenruhái.

Honvéd Levéltár és Múzeum múzeumi kiadványsorozat 1. Szerk.: Dr. Szentneményi Béla.
Bp., 1950, Honvéd Levéltár és Múzeum. 143 p.
Kiadói papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
7
1942. augusztus 20. 5 óra 7 perc.

Hogyan történt? 1. Horthy István repülőfőhadnagy és kora eltérő megközelítésben. Összeállította: dr. Bujtás László.
Bp., 1989, Média Kiadó. 470 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
8 ÁBRÁNYI KORNÉL
A magyar dal és zene sajátságai.

Nyelvi, zöngidomi, harmoniai s műformai szempontból. Az Orsz. Magy. K. Zeneakadémia használatára. I. rész.
Bp., 1877, M. Kir. Egy. Nyomda. 147 p.
Amatőr félvászon kötésben, ceruzás jelölésekkel, néhány vízfoltos lappal.
1500Nem kelt el
9
Album deutscher Kunst und Dichtung.

Herausgegeben von Friedrich Rodenstedt. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen der Künstler, ausgeführt von R. Brend amour.
Berlin, 1867, G. Grote sche Verlagsbuchhandlung. 5 sztl. lev., 199 p.
Viseltes vászonkötésben, felkasírozott papírborítóval, aranyozott lapszéllel.
1200 Elkelt/Sold
10 ÁLDÁSY ANTAL, DR.
A keresztes hadjáratok története.

Bp., 1924, Szt. István Társulat. 153 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
2400Nem kelt el
11 ANDRÁSSY GYULA, GRÓF
Kinek bűne a háború?

Bp., 1915, Franklin. 109 p.
Ceruzás beírásokkal.
Kiadói foltos papírborítóban, a könyvtest elválik a borítótól.
1000Nem kelt el
12 ANONYMUS
Gesta Hungarorum.

Bibliotheca Historica. Hasonmás kiadás. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Pais Dezső fordítása.
Bp., 1977, Magyar Helikon. 172 p., 2 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
13 ÁRJEGYZÉK
A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda könyvjegyzéke 1939.

Bp., 1939, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 46 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
14 ÁRJEGYZÉK
Elek Gyula vasáruk és háztartási cikkek nagykereskedésének 1939. évi őszi árjegyzéke.

Bp., 1939, Elek Gyula. 68 p.
Kiadói szakadt papírborítóban.
2400Nem kelt el
15 ÁRJEGYZÉK
Paul Hoffmann preis-verzeichniss.

K.k.priv. Decimal & Centimal Brückenwagen-Fabrik. Giltib ab November 1875.
Wien, 1875, Paul Hoffmann. 16 p.
Szakadt, foltos, felül kis hiányokkal az oldalak, de szövegbeli hiány nincs!
2400Nem kelt el
16 ÁRJEGYZÉK
Vulkan fémárugyár árjegyzéke.

Számos képpel zárakról, kilincsekről, vasalásokról, díszpántokról, fogantyúkról stb.
Kula, 1930 k., Vulkan. 24 p.
Tűzve, kiadói foltos, viseltes papírborítóban.
2400Nem kelt el
17
Árpád-kori legendák és intelmek.

Ford.: Csóka J. Gáspár, Érszegi Géza, Kurcz Ágnes és Szabó Flóris.
Bp., 1983, Szépirodalmi. 227 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
18
Árverési közlöny.

A M. Kir. Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának 1936. évi rendkívüli művészeti aukciója. XVII. évf. 1936. nov. 5. rendkívüli szám.
Bp., 1936, M. Kir. Postatakarékpénztár. 38 p., 1 sztl. lev., XVIII p.
Papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
19 ASIMOV, ISAAC
Robottörténetek 2.

Galaktika Baráti Kör Könyvklub. 2. kötet.
Bp., 1993, Móra. 303-623 p., 4 sztl. lev. Hozzá: Viewag, Heinz: Az ultrasymet titka. Utópisztikus regény. Ford.: Botond-Nolics György. Bp., 1968, Táncsics. 212 p., 2 sztl. lev. Kiadói félvászon kötésben, ill. papírborítóban.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
20 ATLASZ
Piccolo atlante geografico.

Ad uso delle scuole elementari composto di 22 carte. Disegn e compilate sulle piu recenti. F. C. Marmocchi.
Torino, 1858, Sociate Editrice Italiana di M. Guigoni. 22 db térkép, a XX-as térkép a IX elé van kötve!
Pótolt, viseltes vászonkötésben, foltos, viseltes lapokkal.
1500 Elkelt/Sold
21 BAINES, J.-MÁLEK, J.
Az ókori Egyiptom atlasza.

Ford.: Udvarhelyi László.
Bp., 1992, Helikon. 240 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
22 BAJI ETELKA-CSORBA LÁSZLÓ
Kastélyok és mágnások.

Az arisztokrácia világa a századvégi Magyarországon.
Bp., 1994, HG & Tsa Kiadó. 191 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
23 BAKAY KORNÉL
Castrum kwszug.

A kőszegi felsővár és a milléniumi kilátó.
Kőszeg, 1996, Városi Múzeum. 174 p., 1 kihajtható mell.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
24 BALLA BENJÁMIN
Dunakanyari emlékek.

Leányfalu, 2008, k. n. 63 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
25
Bányászélet vájár szemmel.

Mozaikok a vájáréletből és néhány Tokod helytörténetére vonatkozó esemény. Pánczél Árpád vájár elbeszéléseit lejegyezte Szabolcsi Kardos Mihály plébános, 2001-2006 között.
h. n., é. n., k. n. 75 p., 7 sztl. lev., aláírt.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
26 BÁRDKAI ISTVÁN
Nyolcszázöt sor egy bányászköltő verseiből.

Érc és ásvány bányászati múzeumi füzetek 1. Gépelt!
Miskolc, 1971, NME. 55 p., 1000 pld., a szerző aláírásával.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
27 BELÁK JÓZSEF
Római régiség-tan.

Archaeologia. II. kiadás.
Pest, 1856, Heckenast Gusztáv. 112 p., 2 sztl. lev. Hozzákötve: Vass József: A latin nyelv ékes-szókötése. II. javított és bővített kiadás. Szeged, 1851, Grünn János Nyomdája. 164 p., 1 sztl. lev. Ceruzás jegyzetekkel.
Nagyon viseltes amatőr félvászon kötésben, foltos, nagyon viseltes lapokkal, nagyon rossz állapotban.
1000Nem kelt el
28 BELICZAY JÓNÁS
Marsigli élete és munkái.

Értekezések a történeti tudományok köréből IX. kötet IX. szám.
Bp., 1881, MTA. 96 p., felvágatlan.
Kiadói papírborítóban.
2800 Elkelt/Sold
29 BENEDEK ELEK
A vér.

Elbeszélés.
Bp., 1901, Lampel R. 40 p. Hozzákötve: A százegyedik árva. A munkások történetéből. Elbeszéli: K Nagy Sándor. Bp., 1901, Lampel R. 55 p. Hozzákötve: Vetési László: A Herédi János faluja. Vagy mit tehet egy két igaz szándékú ember az egész falu lakosainak jóvoltáért? Hozzákötve: Tarczai György: Három vándorlegény. Elbeszélés a XVII. századbeli magyar mesterek világából. Bp., é. n., Lampel R. 63 p.
Bp., é. n., Lampel R. 39 p.
1000Nem kelt el
30 BENICZKYNÉ BAJZA LENKE
Porban született.

I-II. kötet egybekötve. II. kiadás.
Bp., Singer és Wolfner. 160 p., 160 p.
Foltos, kopott, viseltes vászonkötésben.
1000Nem kelt el
31 BENKE JÓZSEF
Az arab országok története III.

Az arab országok az ezredfordulón 1997. jan. 1.-2003. aug. 31.
Bp., 2003, Kairosz. 476 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
32 BENKŐ LÁSZLÓ
Zolnai Béla élete és munkássága (1890-1969).

Nyelvtudományi értekezések 129. sz.
Bp, 1990, Akadémiai Kiadó. 88 p., 2 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
33 BERTÉNYI IVÁN
Kis magyar címertan.

Gondolat zsebkönyvek.
Bp., 1983, Gondolat. 128 p. Hozzá: Gács Andrásné-Soltész Gáspár: A szemüveg története. Gondolat zsebkönyvek. Bp., 1982, Gondolat. 122 p., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
34 BERZEVICZY ALBERT
Az absolutizmus kora Magyarországon I.

1849-1865. I. kötet.
Bp., 1922, Franklin. 436 p.
Viseltes félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
35 BERZEVICZY ALBERT
Az absolutizmus kora Magyarországon III.

1849-1865. III. kötet.
Bp., 1932, Franklin. 443 p. Könyvtári pecsétekkel.
Viseltes, kopott, foltos amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
36 BEZERÉDY AMÁLIA
Flóri könyve.

120 benyomott képpel. Reprint!
Bp., é. n., Móra. 143 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
37
Bibliotheca Corviniana.

Szerk.: Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára és Katona Tamás.
Bp., 1976, Magyar Helikon- Corvina. 320 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
38
Birtokkalauz.

Fold, telek, erdő. Jogok és kötelezettségek.
Bp., 2002, GM & Társa Kiadó. 395 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
39 BLAIR HUGO
Rhetorikai és aesthetikai leczkéi I.

Némelly kihagyásokkal és rövíditésekkel. Ford. Kis János. I. kötet.
Buda, 1838, Magyar Királyi Egyetem. 399 p. Címoldal hiányzik!
Kopott, foltos vászonkötésben, néhány vízfoltos lappal, egy kiálló oldallal.
1000Nem kelt el
40 BÓDIS FERENC
A vallás-erkölcsi oktatás és nevelés az egyes tantárgyakkal kapcsolatban.

Jézus Krisztus a vallás-erkölcsi nevelés és oktatás elve. I. kötet.
Ungvár, 1912, Ungmegyei Könyvnyomda Kreisler Marcell. 163 p.
Kiadói nagyon viseltes, foltos, borzasztó papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
41 BODÓ GÁBOR-KALLUS GYÖRGY
India istenek gyermekei.

Bp., 2004, Magus Design Studio. 275 p., dedikált.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
42 BOGDANOVICS GYÖRGY
Tárczák.

Győr, é. n., Gross Testvérek. 78 p., 1 sztl. lev.
Viseltes amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
43 BORHI LÁSZLÓ
A vasfüggöny mögött.

Magyarország nagyhatalmi erőtérben 1945-1968.
Bp., 2000, Ister Kiadó és Kulturális Szolgáltató Iroda. 235 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
44 BORSOS BÉLA
Magyar vadász lőportartók.

Bp., 1982, Corvina. 90 p., 1 sztl. lev., 40 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
45 BRASINSZKIJ, I. B.
Szkíta kincsek nyomában.

Ford.: Kovanecz Ilona.
Bp., 1979, Helikon. 118 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
46
Budapest Anno...

Fényképfölvételek műteremben és házon kívül. Szerk.: Seenger Ervin és Mesterházi Lajos. Fényképezte: Klösz György.
Bp., 1979, Corvina. számozatlan oldalak.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
47
Budapest kapujában.

A XI. kerület krónikája.
Bp., 1974, XI. kerület Tanácsa. 279 p., 25 sztl. lev., 5500 pld.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
48
Budapest régiségei XXI.

A Budapesti Történeti Múzeum évkönyve. Szerk.: Tarjányi Sándor.
Bp., 1964, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 393 p., 1 sztl. lev., 1260 pld.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
49
Budapest szobrai.

Szerk.: Lyka Károly és Gábor Endre.
Bp., 1955, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 147 p.
Kiadói félvászon kötésben, viseltes, szakadt ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
50 BUZÁS VIKTOR
A Petőcz-fiúk.

Ifjúsági regény. Szürszabó József rajzaival.
Bp., é. n., Szt. István Társulat. 137 p.
Kiadói ill. kopottas félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
51 CHOLNOKY JENŐ, DR.
A tenger.

Bp., 1931, Singer és Wolfner. 323 p.
Kiadói kopott félvászon kötésben, újrakötve, de a régi borítóval.
1000Nem kelt el
52 CLAUDE, HENRI
A Marshall-terv.

Ford.: Aranyossi Pál.
Bp., 1949, Szikra. 234 p., 1 sztl. lev.
Kiadói foltos, viseltes ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
53 CSATKAI ENDRE
Sopron.

Magyar műemlékek. II. kiadás.
Bp., 1956, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 50 p., 137 képpel, 5000 pld.
Kiadói ill. (Sterbencz Károly) félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
54 CSERNYECOV, V. N.
Adalékok az obi-ugorok nemzetségi szervezetének történetéhez.

Néptudományi Intézet. Különlenyomat a Szovjetszkaja Etnografija VI-VII. (1947) kötetéből.
Bp., 1949, k. n. 24 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
55 CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
Dorottya vagyis a dámák diadalma a farsangon II.

Furtsa vitézi versezet IV könyvben. Békaegérhartz. Homérus Batrachomyomachiája szerént. - Alkalmatosságra írt nevezetesebb versek. - Anakreoni dalok.
Bétsben, 1816, Márton József. 183 p.
Kiadói nagyon viseltes, kopott, szakadt, széteső, ill. kartonkötésben, vízfoltos lapokkal.
10000Nem kelt el
56
Dalmatien.

Grieben Band 161. Und die wichtigsten Teile von Slovenien, Kroatien, Montenegro, Bosnien und der Herzegowina mit Angaben für Automobilisten.
Berlin, 1935, Grieben. 221 p., 1 sztl. lev., 30 p., 1 kihajtható térkép mell.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
57 DÁNIELNÉ LENGYEL LAURA
Rolandné.

Regény a francia forradalom idejéből. Az ifjúság számára.
Bp., é. n., Athenauem. 200 p.
Kiadói ill. viseltes, foltos félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
58 DAVIDOV, DINKO
A szentendrei szerb ortodox templomok.

Szentendre, 2005, Szerb Egyházi Múzeum. 95 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
59 DEKAN, JÁN
Moravia Magna.

A Nagymorva Birodalom - kora és művészete. Fényképezte: Alexander Paul.
Bratislava (Pozsony), 1980, Tatran. 181 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
60 DERCSÉNYI DEZSŐ
Románkori építészet Magyarországon.

Fotózta: Kónya Kálmán.
Bp., 1972, Magyar Helikon. 199 p., 6 sztl. lev., 5000 pld.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban, nagyon szép állapotban.
1000Nem kelt el
61 DÉRY ENDRE DR. - ELBERT ENDRE DR. - FRIEDMANN ENDRE DR. - VÁGI JÓZSEF DR.
A fasizmus üldözötteit védő jogszabályok (1945-1946).

Az 1946. évi július hó 15-ig feldolgozott joganyag.
Bp., 1946, American Joint Distribution Committee Magyarországi Bizottsága. VIII p., 179 p.
Kiadói viseltes, szakadt papírborítóban.
2400 Elkelt/Sold
62 DESROCHES-NOBLECOURT, CHRISTIANE
Tutanhamon.

Egy fáraó élete és halála. II. kiadás. Ford.: Kákosy László.
Bp., 1967, Corvina. 312 p.
Kiadói vászonkötésben, viseltes, szakadtas ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
63
Deutsche Burgen und Feste Sclösser.

Aus allen ländern deutscher zunge.
Leipzig, é. n., Karl Robert Langewiesche. 112 p., 4 sztl. lev.
Kiadói kopott félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
64
Dictionnaire encyclopédique des amusemens des sciences mathématiques et physiques.

Encyclopédie methodiqe 4. Des procédés curieux des arts, des tours récréatifs & subtils de la magie blanche & des découvertes ingénieuses et variées de lindustrie, avec lexplication de quatre-vingt-six planches & dun nombre infini de figures qui y sont relatives.
Paris, 1792, Panckoucke. 870 p., néhány vízfoltos lappal.
Fél pergamenkötésben.
25000Nem kelt el
65 DOMANOVSZKY ENDRE
Korok ruhái.

Domanovszky Endre illusztrált előadásvázlatai az öltözködés történetéről.
Bp., 1979, Corvina. 312 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
66 DOMANOVSZKY-KOVÁTS
Történelem a felső kereskedelmi iskolák első évfolyama számára.

II. kiadás.
Bp., é. n., Lampel R. 132 p.
Kiadói foltos, viseltes papírborítóban, foltos lapokkal, ceruzás jelölésekkel.
1000Nem kelt el
67 DOMOKOS PÁL PÉTER
Rezeda.

96 csángó magyar népdal.
Bp., 1953, Zeneműkiadó. 189 p., 1 sztl. lev. Hozzá: Szép a huszár. Katonadalok gyűjteménye. Szerk.: Borsy István és Rossa Ernő. Bp., 1954, Editio Musica. 127 p. Hozzá: Tiszán innen, Dunán túl. 150 magyar népdal. Szerk.: Borsy István és Rossa Ernő. Bp., 1965, Zeneműkiadó Vállalat. 160 p. A borító részben elválik a gerinctől.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
68 DONGÓ GY. GÉZA
Ős-keletű temetési hagyományok.

Sátoraljaújhely, 1878, Kállay Lajos. 63 p., részben felvágatlan.
Pótolt papírborítóban, felkasírozott viseltes papírborítóban, vízfoltos lapokkal.
2800Nem kelt el
69 DR. PATAKY IVÁN
A Magyar Polgári Védelem (légoltalom) története 1935-1992.

Bp., 1992, Polgári Védelem Országos Parancsnoksága. 138 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
70 DRESCHER PÁL
Régi magyar gyermekkönyvek.

1538-1875. Reprint!
Bp., 1986, ÁKV. 133 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
71 DUSE, S. A.
Dr. Smirno naplója.

Leo Carring, a híres svéd detektív kalandjai. Ford.: Dr. Balogh Barna.
Bp., é. n., Pantheon. 248 p., 4 sztl. lev.
Kiadói ill. viselte, foltos papírborítóban.
1000Nem kelt el
72 ECKHART FERENC
Magyarország története.

Bp., 1933, Káldor Könyvkiadóvállalat. 324 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000Nem kelt el
73 ELIADE, MIRCEA
Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok.

Összehasonlító vallástörténeti tanulmányok. Ford.: Benedek Mihály.
Bp., 2002, Osiris. 159 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
74
Emlékezés a 650 éves körmöcbányára.

A Magyar Numizmatikai Társulat ünnepi ülése a Magyar Tudományos Akadémián 1978. október 26-án Körmöcbánya várossá nyilvánításának 650. évfordulója alkalmából. Magyar-német nyelvű!
Bp., 1978, Magyar Numizmatikai Társulat. 48 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
75
Emlékkönyv.

Dr. Hevesi Simon pesti vezető főrabbinak papi működése negyvenedik évfordulójára. Szerk.: Dr. Guttmann Mihály, Dr. Hevesi Ferenc, Dr. Lőwinger Sámuel és Dr. Friedman Dénes. Magyar és héber nyelvű!
Bp., 1934, k. n. címkép, IV p., 304 p., 82 p.
Nagyon viseltes papírborítóban, foltos lapokkal, rossz állapotban.
1000 Elkelt/Sold
76 ENDRŐDI SÁNDOR
Századunk magyar irodalma képekben.

Széchenyi föllépésétől a kiegyezésig.
Bp., 1900, Athenaeum. XIV p., 1 sztl. lev., 472 p.
Kiadói kicsit foltos vászonkötésben.
1000Nem kelt el
77 EÖTVÖS JÓZSEF, BÁRÓ
Költemények, színművek.

Báró Eötvös József összes munkái XVIII.
Bp., 1903, Révai Testvérek. 2 sztl. lev., 422 p., 1 sztl. lev.
Kiadói Gottermayer vászonkötésben, szép állapotban.
1000Nem kelt el
78 EÖTVÖS KÁROLY
A balatoni utazás vége.

Eötvös Károly munkái XXIII.
Bp., 1909, Révai Testvérek. 2 sztl. lev., 318 p., 1 sztl. lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, nagyon szép állapotban.
1000 Elkelt/Sold
79 EÖTVÖS KÁROLY
Szilágyi és Káldy.

Eötvös Károly munkái XVII.
Bp., 1906, Révai Testvérek. 2 sztl. lev., 328 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
80 EÖTVÖS KÁROLY
Utazás a Balaton körül I-II.

Eötvös Károly munkái I. IV. kiadás.
Bp., 1905, Révai Testvérek. 2 sztl. lev., 301 p., 1 sztl. lev., 2 sztl. lev., 299 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, nagyon szép állapotban.
1500 Elkelt/Sold
81
Erdély magyar egyeteme 1944-1949. II.

II. kötet. Dokumentumok 1945-1949.
Marosvásárhely, 1998, Custos & Mentor. 281 p., 2 mell.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
82 ERDÉLYI ISTVÁN - SUGÁR LAJOS
Ázsiai lovas nomádok.

Régészeti expedíciók Mongóliában.
Bp., 1982, Gondolat. 211 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
83 ERDŐS RENÉE
Ave Roma! I-II.

Ősök és ivadékok 4. I-II. kötet egybekötve.
Bp., é. n., Révai. 256 p., 235 p., aláírt.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
84 ERDŐS RENÉE
Santerra bíboros.

Bp., 1923, Dick Manó. 327 p., aláírt.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
85 ERNYEI FRIGYES
A rádió ábécéje.

Detektoros készülékek építése.
Bp., é. n., Tolnai. 128 p. Egy-két helyen ceruzás firkálással.
Kiadói viseltes, kopott félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
86 ÉVKÖNYV
Ardai pénzügyi évkönyv 1918.

A M. Kir. Pénzügyőrség számára. Szerk.: Ardai Ignácz és Kleszky Gyula.
Bp., 1918, Ardai Ignácz. 435 p.
Kiadói nagyon viseltes, kopott félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
87 ÉVKÖNYV
Dombóvár és vidéke évkönyve 1938.

Szerk.: Bagó Mihály.
Dombóvár, 1938, Bagó Mihály Könyvnyomdája. 108 p., 2 sztl. lev.
Kiadói foltos papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
88 ÉVKÖNYV
Magyar Újságírók Romániai Egyesületének évkönyve 1999.

Szerk.: Ágoston Hugó és Ambrus Attila.
Marosvásárhely, 1999, MÚRE. 214 p., 4 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
89 FALK ZSIGMOND, DR.
Levelesláda.

Elbeszélések, útirajzok, megemlékezések.
Bp., é. n., Rózsavölgyi. 311 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
90
Felhők fölött-felhők alatt.

Országos Meteorológiai Intézet Népszerű Kiadványai II. kötet. Szerk.: Kakas József.
Bp., 1952, Országos Meteorológiai Intézet. 318 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopott ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
91 FIEBER HENRIK
Modern művészet.

Bp., é. n., Élet Irodalmi és Nyomda Rt. 330 p., 1 sztl. lev., 15 t.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
92
Florenz die stadt der Kunst.

Firenze, 1970, Fotorapidacolor. 64 p.
Kiadói ill. papírborítóban, a könyvtest kissé elválik a gerinctől.
1000Nem kelt el
93 FOLYÓIRAT
A hírmondó.

Szamizdat! 1986. aug.-szept. IV. évf. 22. szám.
Bp., 1986, k. n. 105 p.
Tűzve.
1000Nem kelt el
94 FOLYÓIRAT
A hírmondó.

Szamizdat! 1986. ápr.-jún. IV. évf. 21. szám.
Bp., 1986, k. n. 101 p.
Tűzve.
1000Nem kelt el
95 FOLYÓIRAT
Atlantisz.

Fantasztikus magazin. 1990. I. évf. 1. szám. Szerk.: Baranyi Gyula.
Bp., 1990, Móra Könyvkiadó. 46 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
96 FOLYÓIRAT
Autó-motor.

60 éves jubileumi különszám.
Bp., 2008, Szerk. 50 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
97 FOLYÓIRAT
Beszélő.

dec.85
Bp., 1985, k. n. 114 p.
Tűzve.
1000Nem kelt el
98 FOLYÓIRAT
Bíborhold.

Fantasy és szerepjáték magazin. 1992. dec. I. évf. 1. szám. Szerk.: Massár Mátyás és Tihor Miklós.
Bp., 1992, Szerk. 32 p.
Tűzve, kiadói ill. viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
99 FOLYÓIRAT
Demokrata.

Független folyóirat. 1986/9.
Bp., 1986, ABC Kiadó. 54 p.
Tűzve.
1000Nem kelt el
100 FOLYÓIRAT
Demokrata.

Független folyóirat. 1987/5.
Bp., 1987, ABC Kiadó. 27 p.
Tűzve.
1000Nem kelt el
101 FOLYÓIRAT
Égtájak között.

Menta. KVINA 11. Független, közösségi kiadvány. 1986. szept.
Bp., 1986, Vox Humana Kör. 66 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
102 FOLYÓIRAT
Égtájak között.

1986. márc.-ápr.
Bp., 1986, Vox Humana Kör. 75 p. (néhány lap fel van cserélve, rossz a sorrend).
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
103 FOLYÓIRAT
Fantasy magazin.

Szerk.: Kuczka Péter.
Bp., 1989, Móra. 124 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. kopottas papírborítóban.
1000Nem kelt el
104 FOLYÓIRAT
Galaktika 1.

Tudományos-fantasztikus antológia. Szerk.: Kuczka Péter.
Bp., 1972, Kozmosz Könyvek. 127 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
105 FOLYÓIRAT
Hitel.

Független, társadalmi, kritikai lap. 1988. nov. 2. I. évf. 1. szám. Szerk.: Bíró Zoltán.
Bp., 1988, ISIS Kisszövetkezet Eötvös Kiadó. 63 p.
Tűzve.
1000Nem kelt el
106 FOLYÓIRAT
Húzótüske 1976.

Szerk.: Meleghegyi László.
Miskolc, 1976, Nehézipari Műszaki Egyetem. 96 p., 1 sztl. lev., 1000 pld.
Kiadói ill. papírborítóban.
2000Nem kelt el
107 FOLYÓIRAT
Húzótüske 1982.

13. szám.
Miskolc, 1982, Nehézipari Műszaki Egyetem. 97 p., 1 kihajtható mell., 1000 pld.
Kiadói ill. papírborítóban.
2000Nem kelt el
108 FOLYÓIRAT
Képes 7.

1986. ápr. 12. I. évf. 1. szám. Szerk.: Gyapay Ágnes.
Bp., 1986, Lapkiadó Vállalat. 63 p.
Tűzve, kiadói ill. viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
109 FOLYÓIRAT
Koszorú.

A Petőfi Társaság közlönye. 1934. okt. I. évf. 1. szám.
Bp., 1934, Petőfi Társaság. 64 p., felvágatlan.
Kiadói vízfoltos papírborítóban.
1000Nem kelt el
110 FOLYÓIRAT
Kritika.

1963. szept. I. évf. 1. szám. Szerk.: Diószegi András és Wéber Antal.
Bp., 1963, Akadémia Kiadó. 64 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
111 FOLYÓIRAT
Magyar katonai szemle.

1931. I. évf. 2. évnegyed. Szerk.: vitéz Rátz Jenő.
Bp., 1931, Szerk. 288 p., 292 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
112 FOLYÓIRAT
Magyar könyvviteli folyóirat.

Kereskedelemtechnikai, számviteli, organizációs és revizori szaklap. XVIII. évf. 1927. 1-12. szám. Szerk.: Kuntner Róbert Dr.
Bp., 1927, Athenaeum. IV p., 316 p.
Vászonkötésben.
1000Nem kelt el
113 FOLYÓIRAT
Művészet.

A magyar képzőművészek szövetségének folyóirata. 1960. aug. I. évf. 1. szám.
Bp., 1960, Képzőművészeti Alap. 46 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
114 FOLYÓIRAT
Új hullám.

Április száma. Szamizdat folyóirat.
Tűzve.
1000Nem kelt el
115 FOLYÓIRAT
Új hullám.

Májusi száma. Szamizdat folyóirat.
Tűzve.
1000 Elkelt/Sold
116 FRIED, ERICH
A szívtelen világ szíve.

100 vers. Ford.: Clemens Prinz.
Miskolc, 2002, Zivatar utcai könyvek. 115 p., a fordító által dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
117 GAÁL MÓZES
Falusi történetek.

Bp., é. n., Lampel R. 44 p.
Kiadói foltos, kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
118 GÁBOR ANDOR
Így kezdődött...

Bp., é. n., Hungária. 2 sztl. lev., 200 p.
Kiadói foltos papírborítóban, vízfoltos lapokkal.
1200Nem kelt el
119 GALÁNTAI JÓZSEF
A Habsburg-monarchia alkonya.

Osztrák-Magyar dualizmus 1867-1918.
Bp., 1985, Kossuth. 386 p., 3 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
120 GARAS KLÁRA
Magyarországi festészet a XVIII. században.

Magyarországi barokk festészet II.
Bp., 1955, Akadémia. 368 p., 2 sztl. lev., CXX p., 16 t., 5200 pld.
Kiadói vászonkötésben, viseltes, szakadt, hiányos ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
121 GÁRDONYI JÓZSEF
Az élő Gárdonyi I-II.

I-II. kötet egybekötve. I.: Az ólombetűk felé. II.: Tollal a csillagokig.
Bp., 1934, Dante. címkép, 311 p., 319 p.
Viseltes amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
122 GÁSPÁR FERENCZ, DR.
Az Indiai oceán titokzatos partjain.

Adentől elő- és hátsó-India körül Jáva szigetéig.
Bp., é. n., Singer és Wolfner. 476 p.
Kiadói kopott, kicsit viseltes vászonkötésben.
2200Nem kelt el
123 GENTHON ISTVÁN - LEPOLD ANTAL
Az esztergomi főszékesegyházi kincstár.

Officina képeskönyvek.
Bp., 1938, Officina. 17 p., 2 sztl. lev., 32 old. képmell.
Kiadói ill. (Nemes György) kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
124 GEREVICH LÁSZLÓ
A budai vár feltárása.

Bp., 1966, Akadémia. 352 p., 1600 pld.
Kiadói vászonkötésben, szakadtas ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
125 GÖRGEY-KLAPKA
Világos-Komorn.

Authentische Mittheilung bisher noch nicht veröffentlichter Erlebnisse, von zwei entlassenen Honvéd-Offizieren.
Leipzig und Pesth, 1850, Hermann Geibel. II p., 155 p.
Amatőr félvászon kötésben.
5000 Elkelt/Sold
126 GRAFIKA
Manno Miltiades (1879-1935) grafikus.

Egyenruhás katonai mellkép. 64x96 cm.
Színezett, szén, papír. Szélén kis beszakadások, ragasztás.
40000 Elkelt/Sold
127
Gróf Dessewffy Aurél összes művei.

Szerk.: Ferenczy József.
Bp., 1887, Méhner Vilmos. LIII p., 450 p. Könyvtári pecsétekkel.
Viseltes, kopott amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
128 GRÜN, ANSELM-ROBBEN, MARIA-M.
Találd meg a magad útját!

Gyermekkorunk sebeinek gyógyítása-spirituális impulzusok. Ford.: Szabó Ferenc Miklós.
Pannonhalma, 2011, Bencés Kiadó. 247 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
129
Gyarmati Balassa Bálintnak istenes éneki.

Reprint! Az Tekintetes és Nagyságos Vitézlő Úrnak Gyarmati Balassa Bálintnak istenes éneki, melyek az 1632-1635 között kinyomtatott bécsi első editióbúl most hasonmásban újonnan kibocsáttattak. Szerk.: Varjas Béla.
Bp., 1941, Rózsavölgyi. 4 sztl. lev., 190 p., VI p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
130 GYÖNGY KÁLMÁN
Magyar karikatúristák adat- és szignótára 1848-2007.

Karikatúristák, animációs báb- és rajfilmesek, illusztrátorok, portrérajzolók.
Bp., 2008, Ábra Kkt. 473 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
3800 Elkelt/Sold
131 GYŐRY ARANKA, DR.
Műalkotások ismertetése.

I. rész. A középiskolák VII. osztályának.
Debrecen, 1945, Országos Ref. Tanáregyesület és az Országos Evangélikus Tanáregyesület. 72 p., 46 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
132
A háborúk és a hadművészet története.

Ford.: Komáromy Lászlóné, Kádas Géza, Németh Gyula.
Bp., 1975, Zrínyi. 515 p. + ábramelléklet.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
133 HADROVICS LÁSZLÓ
Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok.

Kincsestár 140. sz.
Bp., 1944, Magyar Szemle Társaság. 80 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
134 HÁFIZ
Versek.

Ford.: Képes Géza. Ill.: Kondor Lajos.
Bp., 1960, Magyar Helikon. 102 p., 1 sztl. lev., Kondor Lajos aláírásával.
Kiadói aranyozott selyemvászonkötésben, fóliával védve.
1000 Elkelt/Sold
135 HÁM ANTAL
A prédikátor könyve.

Tanulmány a héber irodalom köréből.
Kolozsvár, 1896, k. n. 197 p., 1 sztl. lev.
Vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
136 HÁMORI LÁSZLÓ
Amiről beszélnek.

A 20. század politikai és gazdasági problémáinak rövid áttekintése.
Bp., é. n., Forrás. 96 p.
Kiadói ill. (Toncz Tibor) foltos papírborítóban, pecséttel a borítón.
1000Nem kelt el
137
Hatszáz magyar nemzeti dal.

Szavalmányok és dalok gyűjteménye. IV. javított és bővített kiadás.
Bp., é. n., Méhner Vilmos. 688 p.
Kiadói aranyozott ill. festett vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
138 HEGYI ANDRÁS
Szeged társadalma és politikai élete a Gömbös-kormányzat időszakában 1932-36.

Különlenyomat az Acta Historica LIII. számából!
h. n., é. n., k. n. 82 p., dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
139 HÉJJAS JENŐ, DR.
A nyugat-magyarországi felkelés.

Kecskemétiek az 1921. évi nyugat-magyarországi harcokban.
Bp., 2006, Magyar Ház. 109 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
140 HELLER, JOSEPH
A 22-es csapdája.

Ford.: Papp Zoltán.
Bp., 1969, Európa. 565 p., 1 sztl. lev. Hozzá: Mailer, Norman: Meztelenek és holtak. Ford.: Szijgyártó László. Bp., 1969, Európa Könyvkiadó. 777 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
141 HERCZEGH GÉZA
Magyarország külpolitikája.

896-1919.
Bp., 1987, Kossuth. 385 p., 3 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
142 HORVÁTH ZOLTÁN
Hogy vizsgázott a magyarság.

Szocialista könyvtár.
Bp., é. n., Népszava. 82 p., felvágatlan.
Tűzve, kiadói foltos, viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
143
Az időjárás.

Szerk.: Heller Ágost.
Bp., 1888, K. M. Természettud. Társulat. X p., 1 sztl. lev., 408 p.
Kiadói nagyon kopott vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
144
Jászai Mari emlékiratai.

Szerk.: Lehel István. Ill.: Haranghy Jenő.
Bp., é. n., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 236 p.
Kiadói bőrkötésben.
2400Nem kelt el
145 JÁSZI OSZKÁR
Mult és jövő határán.

Bp., 1918, Pallas. 246 p., 1 sztl. lev.
Kiadói nagyon viseltes, szakadt papírborítóban, gerince celluxszal ragasztva.
1000 Elkelt/Sold
146
Jeles házak.

Cseh Gusztáv rézkarcai.
Bp., 1988, Múzsák Közművelődési Kiadó. számozatlan oldalakkal.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
147 JELUSICH, MIRKO
Caesar.

Történelmi regény. Ford.: Gergely Janika.
Bp., 1936, Grill Károly Könyvkiadóvállalata. 451 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
148 JÓKAI MÓR
A magyar nemzet története regényes rajzokban.

Magyar királyok és hősök arczképcsarnoka.
Bp., 1994, Kassák Kiadó. 274 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
149 JÓKAI MÓR
Kertészgazdászati jegyzetek.

Reprint az 1896-os kiadás alapján!
Bp., 1975, Mezőgazdasági Kiadó. 80 p., 2 sztl. lev., 4600 pld.
Kiadói vászonkötésben, kifakult gerinccel.
1000 Elkelt/Sold
150 JORDÁN KÁROLY, DR.
A kath. egyház történelme.

A tanuló ifjúság használatára.
Nagykároly, 1886, Szerző. 144 p.
Kiadói kopott, foltos vászonkötésben, viseltes állapotban.
1000Nem kelt el
151 KARINTHY FRIGYES
Új görbe tükör.

Bp., é. n., Athenaeum. 259 p.
Kiadói kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
152 KATALÓGUS
5 db könyvárverési katalógus.

ÁKV 1965, 1970, 1971, 1977. Győri Antikvárium 1970.

1000 Elkelt/Sold
153 KATALÓGUS
Automobil revue 1981.

Bern, 1981, Hallwag AG. 572 p.
Kiadói viseltes, kopott, megtört ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
154 KATALÓGUS
Automobil revue 1987.

Bern, 1987, Hallwag AG. 6610 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
155 KATALÓGUS
Magyar naív művészet 85.

Budapest, Néprajzi Múzeum, 1985. X. 1.-XII. 31. Szerk.: Dutka Sándor.
Bp., 1985, Néprajzi Múzeum. 64 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
156 KATALÓGUS
Silverware, table cutlery, clocks and statuary.

London, é. n., Waring and Gillow Ltd. 16 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
2400 Elkelt/Sold
157 KELETI KÁROLY
Magyarország népesedési mozgalma 1876-ban, összehasonlítva a megelőző évekkel.

Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye. II. kötet 13. füzet.
Bp., 1879, K. M. Természettudományi Társulat. 36 p., 2 kihajtható mell. Hozzákötve: Mihalkovics Géza: Vázlatok az állatok fejlődéstörténete köréből. Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye. II. kötet 14. füzet. Bp., 1879, K. M. Természettudományi Társulat. 65 p., V t.Hozzákötve: Dr. Vámbéry Ármin: A legújabb népvándorlási mozgalmak keleten. Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye. IV. kötet 30 füzet. Bp., 1881, K. M. Természettudományi Társulat. 21 p. Könyvtári pecsétekkel!
Pótolt papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
158 KEMÉNY G. GÁBOR
Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban.

Bp., 1957, Hadtörténelmi Intézet. 173 p., 1 sztl. lev., 3 kihajtható mell.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
2400Nem kelt el
159
Képek a Jézustársaság történetéből.

A Jezsuita rend 400 éves jubileuma alkalmából. Szerk.: Bangha Béla.
Bp., 1940, Pázmány Péter Irodalmi Társaság. címkép, 306 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
160
Képes Krónikás - Győr.

Szerk.: Dr. Barsi Ernő. Magyar- angol- német nyelvű!
Győr, 2003, Stabil Reklám és Grafika Stúdió. 135 p.
Kiadói ill. vászonkötésben, nagyon szép állapotban, papírtokban.
1500 Elkelt/Sold
161 KÉZIRAT
Ghillány Imre (1860-1922).

Politikus. Hivatalos levele Schandl József úrnak a Magyar Királyi Földmívelésügyi Minisztérium hivatalos levélpapírján autográf aláírásával.
Bp., 1913. július 31.
1500 Elkelt/Sold
162 KÉZIRAT
Gróf Teleki Pál (1879-1941).

Miniszterelnök, főcserkész levelezőlapja Törökországból Papp Antal (1875-1948) a M. Cserkészszövetség elnökének.
1924. január 9.
5000 Elkelt/Sold
163 KÉZIRAT
Gyurátz Ferenc (1841-1925).

Evangélikus püspök. Levele Torkos László miniszteri tanácsos úrnak hivatalos levélpapírján autográf aláírásával.
Pápa, 1898. augusztus 27.
1500 Elkelt/Sold
164 KÉZIRAT
Heinrich Ferenc (1866-1925).

Kereskedelemügyi miniszter autográf aláírása a minisztérium kinevezései papírján.
1920. február 24.
1500 Elkelt/Sold
165 KÉZIRAT
Hóman Bálint (1885-1951).

Magyar politikus, történész, egyetemi tanár, az MTA tagja. Levele Dr. Görzsönyi Vargha Zoltán igazgató úrnak autográf aláírásával.
Bp., 1938. május 10.
1500 Elkelt/Sold
166 KÉZIRAT
Madarász Viktor (1830-1917).

Festőművész autográf címzése és újévi jókívánsága Nyári István grófnak írt névjegykártyáján és borítékján.
Bp., 1915. jan. 6.
3000 Elkelt/Sold
167 KÉZIRAT
Móricz Pál (1870-1936).

Író, újságíró. Autográf levele, névre szóló nyomtatott borítékával.
Bp., 1926. május 18.
1000 Elkelt/Sold
168 KÉZIRAT
Orbók Attila (1887-1964).

Író, újságíró. Autográf levele az Írók és Hírlapírók Körének céges levélpapírján.
Bp., 1928. márc. 31.
1000Nem kelt el
169 KÉZIRAT
Papp Antal (1875-1948).

A M. Cserkészszövetség elnökének levelezőlapja a dán jubileumi nagytáborból Gróf Teleki Pál (1879-1941) miniszterelnök, főcserkész és több cserkészvezető aláírásával.
1935. július 29.
5000 Elkelt/Sold
170 KÉZIRAT
Papp Antal (1875-1948).

A M. Cserkészszövetség elnökének levelezőlapja a M. Cserkészszövetség 1926-os nagytáborból Gróf Teleki Pál (1879-1941) miniszterelnök, főcserkész és több cserkészvezető aláírásával.
1926. július 21.
5000 Elkelt/Sold
171 KÉZIRAT
Papp Antal (1875-1948).

A M. Cserkészszövetség elnökének levelezőlapja a lengyel jubileumi nagytáborból Gróf Teleki Pál (1879-1941) miniszterelnök, főcserkész és több cserkészvezető aláírásával.
1935. július 26.
5000 Elkelt/Sold
172 KÉZIRAT
Papp Antal (1875-1948).

A M. Cserkészszövetség elnökének levelezőlapja a dán jubileumi nagytáborból Gróf Teleki Pál (1879-1941) miniszterelnök, főcserkész és több cserkészvezető aláírásával.
1935. július 30.
5000 Elkelt/Sold
173 KÉZIRAT
Ráth-Végh István (1870-1959).

Jogász, művelődéstörténeti szakíró. Korai, autográf, "A hétfői kirándulás" c. verse.
1882. április 31.
1500Nem kelt el
174 KÉZIRAT
Serényi Béla (1866-1919).

Politikus, miniszter. Hivatalos levele Schandl József úrnak a Magyar Királyi Földmívelésügyi Minisztérium hivatalos levélpapírján autográf aláírásával.
Bp., 1912. február 24.
1500 Elkelt/Sold
175 KÉZIRAT
Tóth Béla (1857-1907).

Újságíró, filológus, művelődéstörténész, író, műfordító. Autográf sorai névre szóló nyomtatott kártyáján.
Bp., 1906. március 7.
1000 Elkelt/Sold
176 KIRÁLYHEGYI PÁL
Ami sürgős, az ráér.

Bp., 1972, Szépirodalmi. 372 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. szakadt, részben hiányos papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
177 KISS JÓZSEF
Legendák a nagyapámról.

Első teljes kiadás.
Bp., 1928, Kiss József gyermekei. 95 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
178 KODÁLY ZOLTÁN
A magyar népzene.

A példatárt szerkesztette: Vargyas Lajos.
Bp., 1976, Zeneműkiadó. 335 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
179 KODÁLY ZOLTÁN
Visszatekintés 1-2.

Magyar Zenetudomány 5.
Bp., 1974, Zeneműkiadó. 345 p., 6 sztl. lev., 591 p., 6 sztl. lev., 1 kihajtható mell.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
180 KÓKAY GYÖRGY - BUZINKAY GÉZA - MURÁNYI GÁBOR
A magyar sajtó története.

Sajtókönyvtár.
Bp., 2001, Sajtóház, Lap- és Könyvkiadó Kft. 257 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
181 KOTT, JAN
Kortársunk Shakespeare.

Ford.: Kerényi Grácia.
Bp., 1970, Gondolat. 471 p., 4000 pld.
Kiadói vászonkötésben, viseltes, szakadt, részben hiányos ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
182 KÖBLÖS JÓZSEF - SÜTTŐ SZILÁRD - SZENDE KATALIN
Magyar Békeszerződések 1000-1526.

Pápa, 2000, Jókai Mór Városi Könyvtár. 287 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
183
Költészeti zsenge mutatványok 1846-ban Pesten.

Pest, 1846, k. n. címkép, 53 p.
Pótolt vászonkötésben, aranyozott lapszéllel.
3600Nem kelt el
184 KÖTELES PÁL
Hotel Kárpátia.

Bp., 1989, Magvető. 460 p., 2 sztl. lev.
Hozzá: Somogyi Tóth Sándor: Huszonegy korsó sör. Bp., 1981, Magvető. 358 p., 63 sztl. lev. Kiadói vászonkötésben, ill. papírborítóban.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
185
Közép-Ázsia művészete Avicenna korában.

Szerk.: Lutfija Ajni. Ford.: Kovanecz Ilona.
Bp., 1983, Képzőművészeti Kiadó. 193 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
186 KRISTÓ GYULA
Az Árpád-kor háborúi.

Bp., 1986, Zrínyi. 326 p.
Hozzá: Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi. Bp., 1988, Zrínyi Kiadó. 293 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
187 KRIZSKÓ PÁL
A körmöczi régi kamara és grófjai.

Értekezések a történelmi tudományok köréből VIII. kötet X. szám.
Bp., 1880, MTA. 64 p.
Kiadói viseltes, különálló papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
188 KRONFUSS, WILHELM
Ungarn Tausend Jahre abendländisches Schicksal.

Német nyelvű!
München, 1966, Pannonia-Verlag. számozatlan oldalak, a szerző magyar nyelvű dedikációjával.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
189
Kurucz költészet.

Magyar remekírók 4. Szerk.: Erdélyi Pál.
Bp., 1903, Franklin-Társulat. 286 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
190 L. NAGY ZSUZSA
Szabadkőművesség a XX. Században.

Bp., 1977, Kossuth Könyvkiadó. 177 p., 4 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
191 LA FONTAINE, JEAN DE
Mesék.

Bukarest, 1954, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. 239 p., 1000 pld.
Kiadói nagyon kopott, viseltes félvászon kötésben., vízfoltos lapokkal.
1000 Elkelt/Sold
192 LA LANDE JOSEPH JEROME DE
Compendio dAstronomia colle Tavole Astronomiche.

Prima edizione italiana. Correttissima, con aggiunte e correzioni dell Autore istesso.
Padova, 1777, Giovanni Manfré. XXVI p., 316 p., 10 kihajtható metszetes t.
Fél pergamen amatőr kötésben.
15000 Elkelt/Sold
193 LAJOS FERENC-HOLBEIN
Haláltánc.

Bp., é. n., Szépmíves Műhely. 86 p.
Amatőr félvászon kötésben, felkasírozott papírborítóval.
1000Nem kelt el
194 LAKATOS ÉVA
Magyar irodalmi folyóiratok.

Új-Vágvölgyi lap.
Bp., 1997, Petőfi Irodalmi Múzeum. 3021-3344 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
195
L Art Égyptien.

La Grammaire des Styles. L Art Assyrien - L Art Perse.
Paris, 1929, Flammarion. 63 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
196 LÁSZLÓ GYULA
Vértesszőlőstől Pusztaszerig.

Élet a Kárpát-medencében a magyar államalapításig.
Bp., 1974, Gondolat. 276 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben, viseltes gerinccel.
1000Nem kelt el
197 LESTYÁN SÁNDOR
A százéves Lánchíd.

Különlenyomat a Városi Szemle XXXIV. évfolyamából.
Bp., é. n., k. n. 14 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
198 LESTYÁN SÁNDOR
Zúg a nádas.

II. kiadás. Szántó Piroska rajzaival.
Bp., 1954, Ifjúsági Könyvkiadó. 157 p., 1 sztl. lev., 3 t.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
199 LESZLER JÓZSEF
Nótakedvelőknek.

Bp., 1986, Zeneműkiadó. 390 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
200 LOSONCZI PÁL
Erősödő népi-nemzeti egység, békés egymás mellet élés.

Válogatott beszédek, cikkek 1960-1984.
Bp., 1984, Kossuth. 325 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
201
Lovagköltők dalai.

Dalok a Minnesang virágkorából. Ford.: Balogh Károly.
Bp., 1935, Kir. M. Egy. Nyomda. 231 p.
Amatőr félvászon kötésben, az eredeti papírborító előlapja is be van kötve.
1000 Elkelt/Sold
202 LOVIK KÁROLY, IFJ.
Vendégségben őseinknél.

Dallos Hanna rajzaival.
Bp., é. n., Franklin-Társulat. 133 p., 1 sztl. lev.
Kiadói nagyon viseltes, kopott ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
203 M. TAKÁCS MARIANNA
A budavári Mátyás-templom.

A Budapesti M. Kir. Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézetének dolgozatai. A Nagyboldogasszonyról nevezett koronázó főtemplom.
Bp., 1940, Szerző. 76 p., 7 sztl. lev., dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
204 MACHIAVELLI MIKLÓS
Értekezések Titus Livius romai történeteinek X. első könyve fölött.

Ford.: Pados János.
Pest, 1862, Lauffer és Stolp. XVI p., 1 sztl. lev., 517 p., XI p.
Amatőr félvászon kötésben, belül egy fakszimile van felragasztva .
1500 Elkelt/Sold
205
Magyar anjou legendárium.

Összeállította: Levárdy Ferenc. Hasonmás kiadás. II. kiadás.
Bp., 1975, Magyar Helikon- Corvina. 338 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
206 MAGYAR ELEK
Pesti históriák.

Bp., 1920, Athenaeum. 192 p.
Amatőr félvászon kötésben, foltos, szakadtas, viseltes lapokkal.
1000Nem kelt el
207
Magyar művelődéstörténeti lexikon I.

Középkor és kora újkor. Aachen-Bylica. Főszerk.: Kőszeghy Péter.
Bp., 2003, Balassi Kiadó. 496 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
208
A magyar színikritika kezdetei 1790-1837. I-III.

Szerk.: Kerényi Ferenc.
Bp., 2000, Mundus. 1778 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1800Nem kelt el
209
Magyarország külkereskedelme 1919-1945.

Szerk.: Kovácsi Györgyi.
Bp., 1961, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 383 p., 1100 pld. Könyvtári pecsétekkel.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
210 MANN ENDRE
Sütemények és édességek.

Bukarest, 1965, Meridiane Könyvkiadó. 191 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
211 MÁRAI SÁNDOR
Sértődöttek (Jelvény és jelentés) II.

II. kötet. I. kiadás.
Bp., 1947, Révai. 279 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
212 MARCZALI HENRIK
Mária Terézia.

1717-1780. A Magyar Történelmi Társulat által 1891-ben kiadott kötet hasonmás kiadása!
Bp., 1987, Terra Maecenas. 332 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
213 MÁRTON FERENC
Olasz-magyar arcképek.

Ritratti de personalita Italiane e Ungheresi. Márton Ferenc rajzai. A szerző magyar és olasz nyelvű bevezetőjével.
Bp., 1928, Globus. számozatlan oldalak.
Zsinórral átfűzött, kiadói ill. (Márton Ferenc) papírborítóban.
3000Nem kelt el
214 MASPERO, HENRI
Az ókori Kína.

Bp., 1978, Gondolat. 525 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
215 MATTHEW, DONALD
A középkori Európa atlasza.

Ford.: Falvay Mihály.
Bp., 1989, Helikon. 244 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
216
Mégis az ember az úr!

Tiszavölgyi árvíz - 1970. Szerk.: Várkonyi István.
Bp., 1971, Táncsics Könyvkiadó. 301 p., 25 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, viseltes, kopott ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
217 MEGISER, HIERONYMUS
Beschreibung aller Ro?mischen Kayser von ersten Julio Cesare biss auff.....

Regensburg, 1657, Auckendohler. 331 p., 3 sztl. lev.
Korabeli bőrkötés gerincszakadással.
8000 Elkelt/Sold
218 MÉSZÖLY MIKLÓS
Saulus.

Bp., 1968, Magvető. 156 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
219 METSZET-RÉZKARC
Jelzet nélkül: Olvasó zsidó rabbi.

Rézkarc, papír.
Képméret: 30,5x39,5 cm.
6000Nem kelt el
220 METSZET-RÉZKARC
Jelzet nélkül: Zsidó rabbi tanítványaival.

Rézkarc, papír.
Képméret: 40x30,5 cm.
6000Nem kelt el
221 MEYRINK
A golem.

Ford.: Dr. Kelen Ferenc. IV. kiadás.
Bp., 1918, Athenaeum. 352 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
222 MIKSZÁTH KÁLMÁN
A Tót atyafiak.

Magyar Könyvtár. Elbeszélések és rajzok róluk.
Bp., é. n., Lampel R. 170 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopott, foltos vászonkötésben.
1000Nem kelt el
223 MISKOLCZY KÁLMÁN
Ásóval és akarattal.

Miskolc, 1940, Ludvig István Könyvnyomdája. 142 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
224
Mit kell tudni a leányoknak házasság előtt?

A jó házasság titka. Szerk.: Krón Ernő.
Marosvásárhely, 1932, Székely Naptárak Kiadóvállalata. 2 sztl. lev., 160 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
225
Mohács Magyarországa.

Napkelet Könyvtára 12. Báró Burgio pápai követ jelentései. Ford.: Bartoniek Emma.
Bp., 1926, Magyar Irodalmi Társaság. 163 p.
Vászonkötésben, az eredeti papírborító is be van kötve.
1000 Elkelt/Sold
226 MOHÁCSI JENŐ
Stella.

Bp., 1928, Szerző. 60 p., 2 sztl. lev., felvágatlan, 604/1000 sorszámozott pld.
Kiadói vízfoltos ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
227
Molnárok és gépészek kézikönyve 1926.

Bp., 1925, Molnárok lapja. 456 p., XXXII p., 3 kihajtható mell.
Kiadói kicsit foltos és kicsit viseltes papírborítóban.
2400Nem kelt el
228 MOLY TAMÁS
Kaland a barlangban és egyéb kis mesék.

Tolnai Kis Könyvtára.
Bp., é. n., Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. 127 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
229 MÓRICZ ZSIGMOND
A kárpáti vihar.

Bp., 1915, Érdekes Újság melléklete. 64 p.
Kiadói nagyon viseltes, szakadt, megtört, részben hiányos ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
230 MÜLLER J. P.
Az én módszerem.

Bp., 1922, Singer és Wolfner. 96 p.
Foltos vászonkötésben, vízfoltos lapokkal.
1000Nem kelt el
231 NAGY IVÁN
Magyarország családi czímerekkel és nemzékrendi táblákkal.

P-R. Reprint az 1862-es kiadás alapján!
Bp., 1988, Helikon. 862 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
232 NAGYBÁKAY PÉTER
A magyarországi céhes kézművesipar jelvényei.

Bibliotheca Humanitatis Historica.
Bp., 1995, Magyar Nemzeti Múzeum. 212 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
233 NAGYBÁKAY PÉTER
Magyarországi céhbehívótáblák.

Bp., 1981, Corvina. 62 p., 25 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
234 NANSEN, FRIDTJOFF
Grönlandon át hóczipőn.

Ford.: Dr. Jankó János.
Bp., 1897, Eggenberger-féle Könyvkereskedés. 232 p., 8 t.
Kiadói nagyon viseltes, kopott félvászon kötésben.
4800Nem kelt el
235
Nemzeti almanach 1842.

II. év.
Bp., 1842, Magyar Királyi Egyetem. 316 p., 2 sztl. lev., 9 t. acélmetszet (a legelső hiányzik!).
Pótolt kartonkötésben.
8000Nem kelt el
236 NOLLET, JEAN ANTOINE
Lezioni di fisica.

Esperimentale dellabate Nollet . tradotte dalla lingua francese sopra ledizione di Parigi dellanno 1759. Tomo sesto VI. Lezione XVIII-XXI.
Venezia, 1772, Giambatista Pasquali. 340 p., 20 kihajtható t. fizikai kísérletek metszeteivel.
Pótolt kartonkötésben, kiálló könyvtesttel.
9000Nem kelt el
237 NYIRŐ JÓZSEF
Halhatatlan élet.

Bp., 1941, Révai. 271 p.
Kiadói ill. halina kötésben.
1500Nem kelt el
238
Óbuda évszázadai.

Főszerk.: Kiss Csongor, Mocsy Ferenc.
Bp., 1995, Kortárs Kiadó. 592 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
239 OKLEVÉL
A "budai dalárda" tiszteletbeli tagsági oklevele.

Heisler Kőnyomdai Műintézet dekoratív oklevele.
1905.10.31. Képméret: 58x42 cm.
12000Nem kelt el
240 OKLEVÉL
A Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola.

Dekoratív végbizonyítványa a Magyar Királyi Állami Nyomdából.
Bp., 1909.06.20. 59x42 cm.
4000Nem kelt el
241 OKLEVÉL
A Magyar Turista Szövetség.

Dr. Schermann Szilárd úrnak jubileumi emlékérem adományozásáról kiadott metszet mélynyomásos dekoratív oklevele.
Bp., 1933.10.30. Képméret: 35,5x25,5 cm.
3500 Elkelt/Sold
242 OKLEVÉL
Az 1907. Pécsi Országos Kiállítás oklevele Miskowszky Emil úrnak.

Dekoratív kiállítási oklevél. Fénynyomat Divald Károly Műintézetéből. Gr.: Földes (Feld) I.
Képméret: 45,6x35 cm.
12000Nem kelt el
243 OKLEVÉL
Magyar Galambtenyésztő Egyesület kiállítási oklevele.

Színes dekoratív nyomat. Gr.: Nagy L. 1935.
Képméret: 23,5x38 cm.
1800Nem kelt el
244 OKLEVÉL
Pest-Budai Hangász-Egyesület bizonyítványi oklevele.

Kőnyomatos, pecsétes, illetékkel ellátott oklevél.
Pest, 1864.11.20. 53x67 cm.
28000Nem kelt el
245 OLÁH LAJOS - SZABÓ JÓZSEF JÁNOS
Fényes szurony, rózsafa nyele....

Nagykunsági katonák az Osztrák-Magyar Monarchiában 1868-1918.
Bp., 2006, Timp Kiadó. 176 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
246
Österreichischer Amtskalender 1972.

Wien, 1972, Österreichischen Staatsdruckerei. 938 p., 116 p.
Kiadói ill. kartonkötésben, viseltes, fent szakadt gerinccel.
1000 Elkelt/Sold
247
Österreichs Presse Werbung Graphik.

Verband Österreichischer Zeitungsherausgeber und Zeitungsverleger. Handbuch 1972.
Wien, 1972, Vorwärts AG. 487 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
248 ÖTVÖS BÉLA
...és megbüntetem hetediziglen.

Történelmi regény.
Oradea, 1938, Sonnenfeld S. A. 274 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Viseltes amatőr félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
249 PACSÉRI ÓDRY LEHEL
Piros Panna.

Énekes népszínmű 3 felvonásban.
Bp., 1877, Pfeifer Ferdinánd. 52 p.
Kopott amatőr félvászon kötésben, foltos, szakadtas lapokkal.
1000Nem kelt el
250 PAGET, JOHN
Magyarország és Erdély.

Válogatás. Ford.: Rakovszky Zsuzsa.
Bp., 1987, Helikon. 347 p., 2 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
251 PANNONIUS, JANUS
Pajzán epigrammák.

Szerk. és ford.: Csorba Győző. Kétnyelvű (magyar - latin).
Bp., 1986, Helikon. 74 p., 6 sztl. lev.
Fűzve, aranyozott, díszes, kapcsos kartontokban.
1000 Elkelt/Sold
252 PAPP IGNÁCZ
Magyar Poézis.

Alapul a verselni kivánók kedvéért szerzette.
Veszprém, 1828, k. n. 103 p., 8 sztl. lev., 1 kihajtható mell. Néhány vízfoltos lappal.
Pótolt kartonkötésben, felkasírozott foltos papírborítóval.
4500 Elkelt/Sold
253 PAPP IGNÁCZ
TT. TT. Director és Professor Urak Névnapjait érdeklő Köszöntő Versek, a tanuló ifjuság köz hasznára.

Székes-fehérvárott, 1831, k. n. 128 p.
Néhány vízfoltos lappal.
Kiadói viseltes, foltos papírborítóban.
4800Nem kelt el
254 PASSUTH LÁSZLÓ
Felhő és oázis.

Bp., 1946, Bibliotheca-Officina. 288 p.
Kiadói ill. (Csillag Vera) kopott papírborítóban.
1000Nem kelt el
255 PATAI EDITH
Szent szomjúság.

Bp., 1937, Múlt és jövő. 241 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
256 PÁZMÁNY DÉNES
Növényhatározó.

Kolozsvár-Napoca, 1983, Dacia Könyvkiadó. 295 p., 64 tábla képmelléklet.
Kiadói kopott ill. nyl-kötésben.
1000Nem kelt el
257
Példák az életből.

Szerk.: Dr. Oberhammer Kelemen. Ford.: Kertész Kálmán.
Bp., 1934, Szt. István Társulat. 370 p.
Kiadói nagyon viseltes, foltos papírborítóban, vízfoltos lapokkal.
1000Nem kelt el
258 PLAKÁT
A magyar nemzethez!

A magyar nemzet bizalma a nemzetgyűlés útján a kezembe tette le az államfői hatalmat Istennek kegyelme s a nagy ősök szent emléke segítsége honépítő munkálkodásunkat! Horthy Miklós Magyarország kormányzója.
Budapest, 1920. március 5. 54,5x76,5 cm.
Kétszer hajtott, kis beszakadással a szélén.
6000 Elkelt/Sold
259 PLAKÁT
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt (Fajvédők) képviselőjelöltjei a déli kerületben.

Gömbös Gyula, Dr. Szemere Béla, Czigány Sándor, Bátori Miklós.
1926. 47,5x62,5 cm.
Kétszer hajtott.
4000 Elkelt/Sold
260 PLAKÁT
A Magyar Népköztársaság kormánya a mai napon 4. szám alatt a következő rendeletet bocsátotta ki: 1.§. A Magyar Népköztársaság kormánya államrendőrséget állít fel. Az államrendőrség személyzete az eddigi Vörös Őrség személyzetéből áll.

Peidl miniszterelnök, valamint Dr. Dietz Károly főkapitány.
Budapest, 1919. augusztus 3. 41,5x58 cm.
Kétszer hajtott.
4000 Elkelt/Sold
261 PLAKÁT
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának Törvényerejű rendelete a rögtönbíráskodásról...

1956. december 9. Dobi István, Kristóf István.
41x59 cm.
Szélein kis beszakadással.
6000Nem kelt el
262 PLAKÁT
A Pesti Izr. Hitk. Tagjaihoz! Csatlakozásra szólítunk fel a "Jogpártba".

31,5x47,5 cm.
Egyszer hajtott, szélein beszakadásokkal, sarokhiánnyal.
4000Nem kelt el
263 PLAKÁT
A szovjet sajtóiroda hadijelentései.

Február 17-iki jelentés.
49,5x70 cm.
Rögzítési lyukakkal.
4500 Elkelt/Sold
264 PLAKÁT
Antikvárium, Azonnal pénzhez jut! Hozza be kiolvasott könyveit, magas áron megvásároljuk!

1966. 56,5x82,5 cm.
Többször hajtott, szélén kis beszakadással.
8000 Elkelt/Sold
265 PLAKÁT
Asszonytestvéreink! Emlékeztek-e még, mi égett szívetekben, mikor népszavazás volt nálunk Sopronban? . Mi magyar Budapestet akarunk!

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, Sopron.
Sopron, 1925. 46x63 cm.
Kétszer hajtott, kis beszakadásokkal a szélein.
4000 Elkelt/Sold
266 PLAKÁT
Az 1919. augusztus 5., 15., 17., 18., 24., 27. sz. rendelet kibővítése.

Mardarescu tábornok (az erdélyi csapatok parancsnoka), Panaitescu tábornok (vezérkari főnök), Pirici ezredes (Budapest térparancsnoka).
Háromnyelvű (román- magyar-német). 47x63 cm.
Többször hajtott, beszakadásokkal.
5000Nem kelt el
267 PLAKÁT
Budapest Asszonyai és leányai! - Szolidaritási felhívás az Ébredő Magyarok Egyesületétől.

kb. 1920. 63x45 cm.
Kétszer hajtott, kis beszakadásokkal.
5000Nem kelt el
268 PLAKÁT
Ehető és a velük összetéveszthető mérges gombák. Csak az ellenőrzött gomba megbízható.

Gr.: Pál György, 1970.
48x69,5 cm.
Hajtásnyomokkal, szélein beszakadásokkal.
5000Nem kelt el
269 PLAKÁT
Ítéljetek! Budapest munkásai és kispolgárai!

Választási propaganda plakát. "A munkásság a munkásságé és nem a zsidó kapitalizmusé!" Á. F. Sz. Keresztény és Nemzeti Alapokon álló tábora.
95x63 cm.
Kétszer hajtott, beszakadásokkal.
5000 Elkelt/Sold
270 PLAKÁT
Kiáltvány Budapest munkásságához, katonaságához és polgárságához!

Mi, a Budapesti Államrendőrségi karhatalomhoz tartozó egyének, leszerelt katonák vagyunk, akik szociális alapon szervezkedtünk és akik a Magyarországi Szociáldemokrata Párt kötelékébe tartozunk....
47,5x63 cm.
Kétszer hajtott, szélein beszakadásokkal.
3500Nem kelt el
271 PLAKÁT
Megjelent az Ezerév!

Képes royalista hetilap. Szerkesztik: Orbók Attila és Tomori Jenő. Magyar korona képével és piros-fehér-zöld keretben.
1919. 31x90 cm.
Háromszor hajtott.
8000 Elkelt/Sold
272 PLAKÁT
Tanulj tovább jelentkezz: Ápolónőképző, gyermekápolónő képző, csecsemőgondozó képző.

Gr.: Maklári, 1966.
47x68 cm.
Egyszer hajtott.
7000Nem kelt el
273 PLAKÁT
Van-e Magyarországon magyar ember aki még nem jegyzett legalább egy darab Ébredő Magyar Nemzetvédelmi Sajtórészvényt?

48x63 cm.
Kétszer hajtott, szélein kis hiányokkal és beszakadásokkal.
6000 Elkelt/Sold
274 PLAKÁT
Vigyázz! Ne nyúlj hozzá, mert robbanóveszélyes.

Ha vas és fémhulladék gyűjtése közben bárhol ilyen anyagot találsz, azonnal jelentsd a legközelebbi rendőrnek. Gr.: Székely.
1959. 47x68 cm.
Rögzítési lyukakkal.
7000Nem kelt el
275 PLANGGER, WALTER
Südtiroler Bilderbuch.

Berlin, 1937, Grenze und Ausland. 112 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
276 POGÁNY JÓZSEF
Szocialista külpolitika.

Munkáskönyvtár 27. füzet.
Bp., 1919, Mo.-i Szocialista Párt. 127 p.
Kiadói ill. nagyon viseltes, szakadt, részben hiányos papírborítóban.
1000Nem kelt el
277 POGÁNY Ö. GÁBOR
Magyar festészet a XX. században.

Bp., 1971, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat. 23 p., 60 képmell.
A lapok alja el volt ázva, ezért össze van ragadva alul egy kicsit!
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
278 POGÁNY Ö. GÁBOR - D. FEHÉR ZSUZSA
Magyar festészet a XX. században.

Bp., 1971, Corvina. 21 p., 1 sztl. lev., 48 t.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban, kartonmappában.
1000 Elkelt/Sold
279 PONCINS, LÉON DE
A forradalom titkos erői: Szabadkőművesség, zsidóság.

Ford.: Vitéz Dr. Endre László. Reprint!
Bp., 2001, Gede Testvérek Bt. 192 p., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
280 PROKOP PÉTER
Üdvösségünk.

Jézus neve litánia.
Róma, 1984, k. n. 205 p., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
281 RAPAI ÁGNES
A darázs szeme.

Eger, 1990, Orpheusz Könyvek. 131 p., dedikált.
Kiadói kifakult ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
282 RÁPÓTI JENŐ-ROMVÁRY VILMOS
Gyógyító növények.

VI. változatlan kiadás.
Bp., 1980, Medicina. 511 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
283 RECEPTFÜZET
Meinl Gyula főzelékei dobozban.

Hozzá: Horváth Rozi receptajánlata fűszerkeverékeihez II. Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 15 p.
Tűzve.
1000Nem kelt el
284
Régi és új ízek.

Szerk.: F. Nagy Angéla.
Bp., 1982, Magyar Nők Orsz. Tanácsa-Kossuth Könyvkiadó. 239 p., 4 sztl. lev. Hozzá: Cseh Mária-Pirchala István: 400 kínai recept. Bp., 1984, Mezőgazdasági Kiadó. 154 p., 1 sztl. lev. Kiadói kartonkötésben.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
285
A régi Pest-Buda.

Officina képeskönyvek. Egykorú képek és leírások. Összeállította: Trencsényi-Waldapfel Imre.
Bp., 1937, Officina. 63 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
286
Reneszánsz év 2008.

Szerk.: Mikó Árpád.
Bp., 2008, Magyar Nemzeti Galéria. 39 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
287 RÉVÉSZ BÉLA
Ady Endre tragédiája.

A háború, a házasság, a forradalom évei. Két könyv. I.
Bp., é. n., Athenaeum. 192 p., 47/100 sorszámozott pld.
Félbőr kötésben, bordázott gerinccel.
8000Nem kelt el
288
Rodin beszélgetései a művészetről.

Kultúra és tudomány sorozat. Összegyűjtötte: Paul Gsell. Ford.: Farkas Zoltán.
Bp., 1914, Franklin Társulat. 138 p., 1 sztl. lev.
Kiadói, kicsit foltos vászonkötésben.
1000Nem kelt el
289 RÓNAI MIHÁLY ANDRÁS
Hódolat Károlyi Mihálynak.

Bp., 2004, Glória Kiadó. 131 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
290 ROSEN, BRENDA
Elveszett városok atlasza.

Legendás városok újrafelfedezése. Ford.: Vági Ákos és Vági Balázs.
Bp., 2008, Kossuth Kiadó. 175 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1500Nem kelt el
291 SCHÜTZ ANTAL
Isten a történelemben.

Isten országa III. kötet. Tíz előadás melyeket 1932 őszén a Pázmány Egyetem valamennyi karának hallgatói számára tartott. IV. kiadás.
Bp., 1943, Szent István Társulat. 320 p.
Kiadói kopott félvászon kötésben.
2000Nem kelt el
292 SCHWAB, GUSTAV
Die deutschen Volksbücher.

Für die Jugend bearbeitet von Benno Seemann.
Dresden, é. n., Max Fischer. 185 p., 1 sztl. lev., 4 t.
Kiadói foltos ill. félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
293 SCHWAB, GUSTAV
Sagen des klassischen Altertums.

Stuttgart, é. n., Ferdinand Carl. 124 p.
Kiadói foltos, kopottas ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
294 SESTO RUFFO
Le Dignita deconsoli,.

e de glimperadori e i fatti deRomani. ridotti in compendio da Sesto Ruffo e. Cassiodoro e da Lodovico Dolci tradotti ed ampliati.
Venegia, 1561, Gabriel Giolito de Ferrari. 766 p., 18 sztl. lev., borító belsőre beragasztott metszetes könyvjegyek és metszetes címlap.
Korabeli nagyon viseltes, kopott, sérült bőrkötésben.
10000 Elkelt/Sold
295 SIMON, JOANNA
A borokról.

Nélkülözhetetlen információk és praktikus tanácsok borkedvelőknek. Ford.: Lengyel Péter.
Bp., 2003, Gabo Könyvkiadó. 224 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
296 SIMONYI KÁROLY
A fizika kultúrtörténete.

II. bővített kiadás.
Bp., 1981, Gondolat. 491 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban, egy helyen celluxal ragasztva.
2500 Elkelt/Sold
297 SOLMI, ARRIGO
Itália föltámadása.

Élet és tudomány. Ford.: Radó Antal.
Bp., é. n., Athenaeum. 240 p. Hozzá: Villani Lajos: Olasz irodalom. Bp., 1942, Dr. Vajna és Bokor. 182 p., 1 sztl. lev. Kiadói papírborítóban.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
298 SOLYMOSSY PÉTER
Magyar revízió svéd szemmel.

Svéd diplomáciai jelentések Magyarország 1938-1941 közötti revíziós politikájáról.
Bp.-Stockholm, 2002, Buda Records. 227 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
299 SOREL, ALBERT
Európa és a franczia forradalom.

A politikai erkölcsök és a hagyományok. Ford.: Szathmáry György.
Bp., 1888, MTA. VIII p., 715 p.
Kiadói foltos vászonkötésben, vízfoltos lapokkal.
1000Nem kelt el
300
Sportok könyve.

Szerk.: Pluhár István.
Bp., 1935, Káldor Könyvkiadóvállalat. 318 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
301 STELZIG IGNÁC ALFONS
Alcantarai Szent Péter élete.

Pest, 1864, k. n. 399 p.
Néhány vízfoltos lappal.
Kiadói kopott, foltos vászonkötésben.
4500 Elkelt/Sold
302 STERN MARIANNA
Olaj-szakácskönyv.

Kitűnően bevált receptek gyűjteménye.
h. n., é. n., k. n. 19 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
303 SUSITS IMRE
Egy nyomda története 1841-1976.

Könyvárusi forgalomba nem került.
Bp., 1976, k. n. 256 p., 820. számú pld., 1200 pld.-ban jelent meg.
Kiadói műbőrkötésben, nagyon szép állapotban.
1000 Elkelt/Sold
304 SZABÓ DEZSŐ
Az egész látóhatár I-III.

Bp., é. n., Magyar Élet. 416 p., 442 p., 358 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopott félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
305 SZABÓ ZOLTÁN, DR.
A növények életmódja.

Szt. István könyvek 29. szám.
Bp., 1925, Szt. István Társulat. 154 p.
Kiadói ill. papírborítóban, hiányzó gerinccel.
1000Nem kelt el
306 SZABÓKY ZSOLT
Nézd elméjöket az ács embereknek.

Bp., 1987, Artunion. számozatlan oldalak.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
307
Szabolcs vármegye (1782-1785).

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai közlemények 11. Megjelent a honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére. Szerk.: Pók Judit.
Nyíregyháza, 1996, Önkormányzat. 120 p., 2 sztl. lev., 300 pld.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
308 SZALATNAI REZSŐ
Van menekvés.

Bratislava (Pozsony), 1932, Slov. Grafia. 194 p., 1 sztl. lev.
Kiadói nagyon viseltes ill. papírborítóban, foltos lapokkal.
1000Nem kelt el
309 SZÉCSY JÁNOS
Az ittfelejtett nép.

Bp., 1945, Magyar Enciklopédisták Társasága. 323 p.
Kiadói kopott ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
310 SZÉKELY BÉLA
A Te gyereked....

A modern gyermeknevelés kézikönyve.
Bp., 1934, Bibliotheca. 142 p.
Kiadói kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
311 SZENTKLÁRAY JENŐ
Debreczeni Bárány Ágoston élete és munkái.

Értekezések a történeti tudományok köréből XXIII. kötet 8. szám. Emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról.
Bp., 1914, MTA. 107 p., felvágatlan.
Kiadói viseltes, szakadt papírborítóban, gerinchiányos, széteső állapotban.
2800Nem kelt el
312 SZENTPÉTERY IMRE
A kronológia kézikönyve.

Tudománytár.
Bp., 1985, Könyvértékesítő Vállalat. 211 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000Nem kelt el
313 SZERB ANTAL
A világirodalom története.

VII. kiadás.
Bp., 1989, Magvető. címkép, XIII., 1013 p.
Kiadói nyl-kötésben, ázott lapokkal.
1000Nem kelt el
314 SZOKOLAY ZOLTÁN
Keresem, akit képviseltem.

Bp., 1994, Írmag Lap- és Könyvkiadó Bt. 227 p., 1500 pld., dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
315 SZÜCS MIKLÓS
Ezredes voltam 1956-ban a vezérkarnál.

Bp., 1989, Szabad Tér Kiadó. 169 p., 3 sztl. lev.
Hozzá: Sólyom József: Széna téri banditák. Bp., 1958, Kossuth. 95 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
316 TÁLAS GÉZA
Magyarország rendjelei és kitüntetései 1922-1944.

Bp., 1975, Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. 25 p., 4 sztl. lev., 400 pld.
Kiadói papírborítóban.
1300Nem kelt el
317 TARJÁN GÁBOR
Mindennapi hagyomány.

Néprajzi ismeretek mai használatra.
Bp., 1984, Mezőgazdasági Kiadó. 194 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
318 TASNÁDINÉ MARIK KLÁRA
A bécsi porcelán.

II. átdolgozott kiadás.
Bp., 1971, Corvina. 49 p., 25 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
319 TÉRKÉP
Budapest, Losoncz 37°-48°.

A Duna vonalának egy részletét tartalmazó katonai térkép. 1:200 000.
Bp., 1917, M. Kir. Áll. Térképészet.
Többször hajtott.
1200 Elkelt/Sold
320 TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ
Kakuk Marci I-II.

Bp., 1966, Magvető. 564 p., 2 sztl. lev., 464 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
321
Tiszai krónika 1999-2000.

Szerk.: Hanga Valéria.
Bp., 2000, BM Kiadó. 235 p., 5 sztl.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
322 TOLDY FERENC
Irodalmi arcképei.

S újabb beszédei.
Pest, 1856, Tárkányi. IV p., 264 p.
Kopott amatőr félvászon kötésben.
4500Nem kelt el
323 TORMAY CECILE
Bujdosó könyv I.

Tormay Cecile művei VI.
Bp., 1939, Singer és Wolfner. 398 p.
Kiadói kopott vászonkötésben, a könyvtest részben elválik a gerinctől.
1000Nem kelt el
324 TÓTH JÁNOS
A lakosság adói.

Bp., 1977, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 384 p., 5100 pld.
Könyvtári pecséttel.
Kiadói nyl-kötésben, papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
325 TÖRÖK ANDRÁS
Szálasi álarc nélkül.

Öt év a Szálasi-mozgalomban. Reprint (1941-es kiadás alapján)!
Bp., 2001, Nemzetek Európája Könyvkiadó. címkép, 117 p., 2 sztl. lev., 1000 pld.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
326
Az újkori világtörténet magyarnyelvű irodalmának bibliográfiája.

Szerk.: Dr. Tolnai György.
Bp., 1966, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 290 p.
Vászonkötésben, az eredeti papírborító is bele van kötve.
1000Nem kelt el
327
Újpesti történetek.

Szerk.: Sipos Lajos.
Újpest, 2001, Újpesti Városvédő Egyesület. 291 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
328
Unser Hauskalender 1958-1960., 1974.

Das Jahrbuch der Ungarndeutschen.
Stuttgart, 1958-1960, 1974, Schwabenverlag. 144 p., 144 p., 144 p., 144 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
329 ÚR GYÖRGY
Szabó Dezső utolsó napjai.

Bp., é. n., Szerző. 31 p.
Hozzá: Szabó Dezső: Napló és elbeszélések. Gyoma, 1918, Kner Izidor. 252 p., 2 sztl. lev. Kopott kartonkötésben.
Kiadói ill. viseltes papírborítóban.
1800Nem kelt el
330 VARRÓ A. BÉLA
Magyar fűszeres növények.

Termelése, gyűjtése, alkalmazása.
Bp., é. n., Székely Nyomda és Könyvkiadó Vállalat. 132 p., részben felvágatlan.
Kiadói foltos ill. papírborítóban.
2800Nem kelt el
331
Vas- és fémipar.

A magyar munkás zsebkönyve 1. kötet. Szerk.: Pávó Elemér. II. bővített kiadás.
Bp., 1943, Stádium. 464 p.
Kiadói viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
332 VÁSONY GYÖRGY
Bank(ár)ok, bálok balsors, majd Bábel.

Fundamentalista pajzs.
Bp., 2005, Szerző. 316 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
333 VASVÁRI ISTVÁN
Végső áron.

Versek.
Bp., 1964, Magvető. 241 p., 1 sztl. lev., 1600 pld., dedikált.
Kiadói félvászon kötésben, szakadt, hiányos papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
334 VÉCSEY TAMÁS
Jánok és az 1569:58. T.-czikk.

XXII. kötet 10. szám. Értekezések a történeti tudományok köréből.
Bp., 1911, MTA. 48 p.
Kiadói viseltes, szakadt papírborítóban.
1000Nem kelt el
335 VERLAINE, PAUL
Nők.

Ford.: Szabó Lőrinc.
Bp., 1983, Helikon. 102 p., 4 sztl. lev., 1753/1970 sorszámozott pld.
Kiadói papírtokban, japán kötéssel, szép állapotban.
1000 Elkelt/Sold
336 VERNE, JULES (GYULA)
Az úszó város.

Az ostrom-záron keresztül! Ford.: Zigány Árpád.
Bp., é. n., Franklin-Társulat. 214 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopott, festett ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
337 VERNE, JULES (GYULA)
Két évi vakáció I-II.

Ford.: Huszár Imre.
Bp., é. n., Franklin-Társulat. 215 p., 216 p.
Kiadói kopott, festett ill. vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
338 VERNE, JULES (GYULA)
Sztrogof Mihály.

A kaland klasszikusai. Ford.: Supka Géza.
Bp., é. n., Forrás. 219 p.
Kiadói ill. (Sebők Imre) kopottas félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
339 VIGH KÁROLY
Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikája.

Bp., 2002, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 361 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
340 VOIT KRISZTINA
A budapesti sajtó adattára 1873-1950.

Bp., 2000, Argumentum Kiadó. 783 p.
Kiadói kartonkötésben.
2000 Elkelt/Sold
341
Vőfélykönyv.

Szerk.: Dr. Károssy Csaba.
Szombathely, 1998, Oskar. 206 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
342 VÖRÖS MÁRTON
Pécs.

Officina Képeskönyvek 35.
Bp., 1941, Officina. 35 p., 3 sztl. lev., 12 t.
Kiadói ill. kartonkötésben, sérült, részben hiányos gerinccel.
1000Nem kelt el
343 VRIES, THEUN DE
Titkok birodalma.

Egy festő regénye. Ford.: Szondi Béla.
Bp., 1977, Európa Könyvkiadó. 464 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
344 WASS ALBERT
A kastély árnyékában.

Bp., 1943, Révai. 337 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. nagyon viseltes, kopott, szakadtas, javított papír védőborítóban.
1400 Elkelt/Sold
345 WASS ALBERT
Csaba.

I. kiadás.
Bp., 1940, Révai. 339 p.
Kiadói vászonkötésben.
1400 Elkelt/Sold
346 WEISSE, S., DR.
A titkos prostitució és a félvilág.

Vita sexualis V.
Bp., é. n., Sándor József és Társa. 190 p.
Kiadói kopott vászonkötésben.
1000Nem kelt el
347 WOLKENBERG ALAJOS
Az okkultizmus és spiritizmus múltja és jelene.

Szent István könyvek 3-4. szám.
Bp., 1923, Szt. István Társulat. 315 p.
Kiadói ill. papírborítóban, hiányzó gerinccel.
1000Nem kelt el
348 ZELOVICH KORNÉL
A M. Kir. József Műegyetem és a hazai technikai felső oktatás története.

Bp., 1922, Pátria. címkép, XI p., 371 p., 25 t., 1 kihajtható mell.
Kiadói viseltes, szakadt, részben hiányos papírborítóban.
2400Nem kelt el
349 ZIMMERMANN, JOACHIM
Alte Märchen.

Mit der Feder erzählt von Max Slevogt in Worte gefasst von Joachim Zimmermann.
Berlin, 1920, Propyläen. számozatlan oldalak, sok litográfiával.
Kiadói félvászon kötésben.
2800 Elkelt/Sold
350
A zöldség- és gyümölcsfeldolgozás elkészítő műveletei.

Szerk.: Gyaraky Zoltán.
Bp., 1977, Mezőgazdasági Könyvkiadó. 240 p., 2 sztl. lev., 5200 pld.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el