Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

163. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) LEVELEZÉSI árverés


Idõpontja: 2013-04-11 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1
1836-40-44. évi országgyűlési törvény-czikkelyek.

Bp., 1862, Lampel Róbert. 471 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
2
1871. évi törvény-czikkek.

Hiteles kiadás.
Bp., 1872, Lampel Róbert. VI p., 432 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
3
II. Rákóczi Ferenc válogatott levelei.

Szerk.: Köpeczi Béla, Ortutay Gyula és Pamlényi Ervin. Aurora.
Bp., 1958, Bibliotheca. 367 p., 14 t.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
4
IV. Károly visszatérési kísérletei.

I. füzet.
Bp., é. n., M. Kir. Minisztérium. 208 p.
Fűzve, kötés nélkül, pótolt papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
5
Ábrányi Emil újabb költeményei.

1876-1881. Szerző arcképével.
Budapest, 1881, Fuchs Testvérek. 319 p., 1 t.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
6 ADAMS, JAMES TRUSLOW
Amerika eposza.

Az Egyesült Államok története. Ford.: Pálóczi Horváth György.
Bp., é. n., Athenaeum. 392 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
7 ADY ENDRE
Levelek Párisból.

Budapest., 1924. Amicus. 176 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
8 ADY LAJOS
Ady Endre.

Bp. 1923. Amicus kiadás. címkép, 245 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírkötés, amatőr félvászon kötésben.
3000Nem kelt el
9
Albert Schweitzer

Conférences du Congrés International des Écrivains-Médecins, Debrecen, 1966. Francia-magyar nyelvű.
Debrecen, 1966, Debreceni Orvostudományi Egyetem. címkép, 209 p., 1 sztl. lev.
Vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
10 ÁLDOR IMRE
Az 1848-19-ki szabadságharcz története.

Történelmi könyvtár 59. füzet.
Bp., 1878, Franklin-Társulat. 108 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
11 ALMÁSI ISTVÁN
Szilágysági magyar népzene.

Bukarest, 1979, Kriterion. 330 p., 3 sztl. lev., 4680 példányban.
Kiadói kartonkötésben.
1000Nem kelt el
12 ALMÁSY LÁSZLÓ
Autóval Szudánba.

Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Budapest, é. n., Magyar Földrajzi Társaság. 1 címkép, 240 p., térkép melléklettel.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
13 ANGYAL PÁL, DR.
A magyar büntetőjog tankönyve.

II. kötet.
Budapest, 1912, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. VIII p., 842 p., dedikált.
Félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
14 ANGYAL PÁL, DR.
A magyar büntetőjog tankönyve.

A büntetőjogi előadások átdolgozott és rövidített második kiadása.
Budapest, 1909, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 590 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
15
Anno 1800...

Elfelejtett hazai nyomtatványok. Összeállította: Szántó Tibor.
Bp., 1972, Magyar Helikon. 10 p., 51 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
16 ÁPRILY LAJOS
Idahegyi pásztorok.

Dráma egy felvonásban.
Kolozsvár, 1929, Erdélyi Szépmíves Céh. 81 p., 1 sztl. lev., VII p., 265 sz. példány.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
17
Az aradi vértanúk.

I-II. kötet. Ford.: Görgey István, Katona Tamás, Marczali Henrik és Matolay Etele. Magyar századok.
Bp., 1979, Szépirodalmi Könyvkiadó. 404 p., 2 sztl. lev., 8 t., 399 p., 2 sztl. lev., 8 t.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
18 ÁRJEGYZÉK.
Merkovich Sándor fegyver és lőszernagykereskedő.

Bp., 1930, Merkovich Sándor. 48 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2500 Elkelt/Sold
19
Ärztliche Instrumente.

Essen, é.n., Fried Krupp AG. 122 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
20 ASZTALOS MIKLÓS-PETHŐ SÁNDOR
A magyar nemzet története.

Ősidőktől napjainkig. Ill.: Genthon István.
Bp., 1933, Lantos Könyvkiadóvállalat. XIV p., 559 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
21
Az Athenaeum almanachja 1929.

Bp., 1929, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 134 p.
Kiadói ill. (Simon György János) papírborítóban.
1000Nem kelt el
22 AUSTINE, WADDEL L.
A rejtelmes Lhassza.

Átdolg.: Dr. Schwalm Amadé. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Budapest, é. n., Magyar Földrajzi Társaság. 1 címkép, VI p., 287 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
23 BABITS MIHÁLY
Oedipus király.

...és egyéb műfordítások.
Bp., é. n., Athenaeum. 246 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
24 BABOS KÁLMÁN
Közhasznú magyarázó szótár.

Második kiadás.
Bp., é. n., Franklin Társulat. VIII p., 328 p.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
25 BAGAMÉRI-COMAN-TÓTH
Szelek barlangja.

Bukarest, 1961, Ifjusági Könyvkiadó. 84 p., 14 t.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000Nem kelt el
26 BAKTAY ERVIN
A világ tetején I-II.

Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Budapest, é. n., Magyar Földrajzi Társaság. 1 címkép, 312 p., 2 sztl. lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1800Nem kelt el
27 BALBO, ITALO
Diadalmas szárnyak.

Ford.: Gáspár Miklós. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Budapest, é. n., Magyar Földrajzi Társaság. 256 p., 2 szt. lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500Nem kelt el
28 BÁLINT LÁSZLÓ
"Betyár" fedőnevű célszemély.

Bálint Sándor születésének 100. évfordulójára.
Bp., 2004, Mikes Kiadó. 131 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
29 BALOGH SÁNDOR
Magyarország külpolitikája 1945-1950.

II. bővített, átdolgozott kiadás.
Bp., 1988, Kossuth Könyvkiadó. 391 p., 2 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
30 BALOGH SÁNDOR - BIRTA ISTVÁN - IZSÁK LAJOS - JAKAB SÁNDOR - KOROM MIHÁLY - SIMON PÉTER
A magyar népi demokrácia története 1944-1962.

Az ország felszabadulásától a szocialista forradalom győzelméig.
Bp., 1978, Kossuth Könyvkiadó. 382 p., 24 t., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
31 BARABÁS TIBOR
Napóleon foglya.

Bp., 1968, Szépirodalmi Könyvkiadó. 325 p., 3 sztl. lev., dedikált.
Tollal aláhúzások és bírások több helyen is.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
32 BÁRÁNYNÉ OBERSCHALL MAGDA
Magyar bútorok.

Bp., 1944, Officina. 30 p., 2 sztl. lev., 16 t.
Kiadói ill. viseltes kartonkötésben, elváló gerinccel.
1000Nem kelt el
33 BARÁT ENDRE
Lidérc.

Bp., 1965, Magvető. címkép, 256 p., 2 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
34 BARNA JAKAB
A játékok könyve.

A nagyközönség számára.
Bp., é. n., Magyar Kereskedelmi Közlöny. 144 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
35 BÁRSONY ISTVÁN
A szabad ég alatt.

III. bővített kiadás.
Bp., 1910, Singer és Wolfner. 125 p., 2 sztl. lev., felvágatlan.
Kiadói viseltes, javított papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
36 BATÁR ATTILA
A sokrétű Víziváros.

Szent István Király Múzeum Közleményei 52. sz.
Bp. 2002, Szt. István Király Múzeum Közleményei. 68 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
37 BECSEK GÁBOR
Tájak, ízek, örömök.

Sibiu, 1985, Transilvania. 216 p.
Kiadói ill. (Elisabeta Steflea) papírkötésben.
1000Nem kelt el
38
A bécsi pápai követség levéltárának iratai Magyarországról 1611-1786.

Összegyűjtötte, válogatta és a bevezető tanulmányt írta: Vanyó Tihamér Aladár.
Bp., 1986, Akadémia Kiadó. 529 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
39 BENEDEK KATALIN
Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955).

Békéscsaba, 2005, Munkácsy Mihály Múzeum. 111 p.
Kiadói papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
40 BENEY ZSUZSA
Gyász.

Békéscsaba, 1987, Megyei Könyvtár. számozatlan oldalakkal, 7/250 példányban, dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
41
Benvenuto Cellini mester élete.

Amiképpen ő maga megírta Firenzében. Ford.: Füsi József és Képes Géza (versek). IV. kiadás.
Bp., 1971, Corvina Kiadó. 437 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, szakadtas ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
42 BERECZKY ENDRE, DR.-REICHARD ERNŐ, DR.
A magyar cementipar története.

Budapest, 1970, Szilikátipari Közp. Kutató és Tervező Int. Cement és Mészművek. 151 p., 1020 példányban.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír (szakadt, hiányos) védőborítóban.
1000Nem kelt el
43 BERGMAN, STEN
A viharok hazájában.

Ford.: Dr. Cholnoky Béla. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Budapest, é. n., Magyar Földrajzi Társaság. 221 p., 1 sztl. lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
44 BLOND, GEORGES-BLOND, GERMAINE
Évezredek asztalánál.

Táplálkozásunk története. Ford.: Gordon Etel és Vidor Pálné. Ill.: Mészáros András.
Budapest, 1971, Gondolat Könyvkiadó. 363 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
45 BOGLÁR LAJOS-KOVÁCS TAMÁS
Indián művészet Mexikótól Peruig.

Bp., 1983, Corvina. 240 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
46 BOKOR-SZEGŐ HANNA
New States and International Law.

Bp., 1970, Akadémia Kiadó. 116 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
47 BORBÉLY SÁNDOR
Úti karcolatok.

Vác, 1905, Borbély Sándor. 141 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben (Gottermeyer).
1500 Elkelt/Sold
48 BORZSÁK ISTVÁN
A latin nyelv szelleme.

Budapest, 1942, Parthenon. 96 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
49 BOURDEAU, JEAN
A jelenkori gondolkozás mesterei.

Ford.: Fredericzy M. és Irmei Ferencz. Stendhal-Taine-Renan-Herbert Spencer-Nietzsche-Tolsztoj-Ruskin-Victor Hugo-A XIX. század eredményei.
Bp., 1907, MTA. 246 p., 3 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
50 BRAUN ADOLF
A szakszervezetekről.

A szakszervezetek lényege, fölépítése és harci eszközei. Ford.: Mónus Illés. Munkáskönyvtár 37. szám.
Bp., 1923, Népszava Könyvkereskedés. 51 p.
Tűzve, kiadói ill. nagyon viseltes, szakadt, hiányos papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
51 BREDL ISTVÁN
Női uralom és befolyás Magyarországon.

Tudori értekezés.
Bp., 1912, Pallas Rt. 86 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, kiadói papírborítóban, javított gerinccel.
1000Nem kelt el
52 BRUNTON, PAUL
A felsőbbrendű én.

Ford.: Gál Andor. II. kiadás.
Bp., Rózsavölgyi és Társa. 296 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
53 BRUPBACHER-BIRCHER, BERTA
Das Wendepunkt-Kochbuch.

Wendepunktbücher Nr. 6.
Bécs, 1934, Wendepunkt Verlag. 218 p., 6 sztl. lev., 24 t.
Kiadói papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
54 BRYCE, J.
A római szent birodalom.

MTA LIV. kötet, 1902-1904 cyclus. Ford.: Balogh Ármin.
Budapest, 1903, MTA. 503 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
55
Budai hegyek részletes kalauza.

Szerk.: Dr. Thirring Gusztáv és Dr. Vigyázó János. III. kiadás. Átdolgozta: Dr. Strömpl Gábor. Részletes magyar útikalauzok.
Bp., 1934, Turistaság és Alpinizmus Lap-, Könyv- és Térképkiadó Rt. 135 p., 3 sztl. lev., 1 db térképmelléklettel.
Papírkötés, vászonkötésben, szövegközi aláhúzásokkal.
1000 Elkelt/Sold
56
Budapest székesfőváros utczáinak és tereinek jegyzéke.

Bp., 1901, Székesfőváros Tanácsa. 77 p., 1 sztl. lev.
Papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
57
A Budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter-Tudományegyetem tanácsának 1934. október 19.-i ülésén mondott beszédek.

Budapest, 1934, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 83 p.
Pótolt papírkötésben.
1000Nem kelt el
58
Budavár visszavétele.

Ford.: Deák Farkas. II. kiadás.
Bp., 1885, Franklin-Társulat. 168 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
59 BUDAY ÁRPÁD
Dacia superior egyeteme.

Különlenyomat a Jancsó Benedek könyvből. A Jancsó Benedek Társaság kiadványai.
Bp., 1931, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 21 p.
Javított papírborítóban.
1000Nem kelt el
60 BUZÁSI JÁNOS
Az újvidéki "razzia".

Bp., 1963, Kossuth Könyvkiadó. 125 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
61
A cement- és mészművek tatabányai gyára 70 éve 1912-1982.

Tatabánya, 1983, Cement és Mészművek Tatabánya. 44 p.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
62 CERVANTES
Don Quijote.

Átdolgozta: Radnóti Miklós. Ill.: Surány Erzsébet.
Bukarest, 1971, Kriterion Könyvkiadó. 140 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
63 CHOLNOKY JENŐ
A sárkányok országából.

Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Budapest, é. n., Magyar Földrajzi Társaság. XV p., 407 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
64 CLARK, KENNETH
Nézeteim a civilizációról.

Ford.: Falvay Mihály.
Bp., 1985, Gondolat. 386 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
65 COOPER, FENIMORE
Skalpvadászok.

Vadölő - A vadon útjain. Ill.: Kolozsvári Sándor. Átdolgozta: Szirmai Józsefné.
Budapest, 1940, Dante Könyvkiadó. 79 p., 84 p.
Kiadói viseltes ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
66 CZANK LAJOS, DR. - JUHÁSZ ATTILA, DR. - SOMOS JÓZSEF, DR. - SZALAI LÁSZLÓ, DR. - SZÉKELY SÁNDOR, DR.
A honvédelmi jogszabályok kézikönyve.

Bp., 1978, Zrínyi Katonai Kiadó. 397 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
67 CZÉTÉNYI PIROSKA - SZVOBODA D. GABRIELLA - BÉRCZI LÓRÁNT - BÉRCZI GÁBOR
Az operaház.

Bp., 1987, Képzőművészeti Kiadó. 41 p., 1 sztl. lev., 40 t.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000Nem kelt el
68 CZIGLER IGNÁCZ
Művelődéstörténet.

Budapest, 1903, Lampel Róbert Könyvkiadó. VIII (?) p., 200 p.
Kiadói arany és dombornyomásos vászonkötésben.
1500Nem kelt el
69 CSUJKOV, VASILIJ IVAN
A harmadik birodalom bukása.

Budapest, 1975, Zrínyi Katonai Kiadó. 344 p., 2 sztl. lev., 12 t.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
70 DAGOBERT VON MIKUSCH
Kemál Atatürk.

Gázi Musztafa Kemál. Fél évszázad Törökország történelméből. Ford.: Dr. Vitéz Horváth Béla.
Budapest, 1937, Dr. Vitéz Horváth Béla. 199 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. papírkötésben.
1200 Elkelt/Sold
71 DÁNÉ TIBOR
Vadvirágszelidítő.

Dáné Nagy Márta rajzai.
Bukarest,1958, Ifjúsági Könyvkiadó. 140 p., 2 sztl. lev., 2750 példányban.
Kiadói ill. (N. Morosanu) papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
72
De Saussure Czézárnak II. Rákóczi Ferencz fejedelem udvari nemesének törökországi levelei 1730-39-ből és följegyzései 1740-ből.

A fejedelem utolsó éveiről, haláláról, végrendeletéről és emlékiratairól. Ford.: Thaly Kálmán.
Bp., 1909, MTA. 1 sztl.lev., címlapkép, 379 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
73 DEÁK FARKAS
Forgách Zsuzsanna 1582-1632.

II. évf. 1. füzet. Magyar történeti életrajzok.
Bp., 1885, Mehner Vilmos. 108 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
74 DÉRY TIBOR
Útkaparó.

Bp., 1956, Magvető. 393 p., 1 sztl. lev., 2150 példányban.
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
75 DEZSÉNYI MIKLÓS
A szovjetorosz dunai hajóraj harcai Magyarország felszabadításáért.

Budapest, 1946, Athenaeum Nyomda. 34 p., 2 db térképmelléklettel, dedikált.
Kiadói papírkötésben.
1200 Elkelt/Sold
76 DÉZSI LAJOS, DR.
Misztótfalusi Kis Miklós.

1650-1702. Magyar történeti életrajzok.
Bp., 1898, Ráth Mór. 208 p.
Kiadói ill. viseltes, hiányos papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
77 DICKENS, CHARLES
Copperfield Dávid ifjúsága.

Átdolgozta: Tábori Kornél. 95. eredeti kiadás rajzaival.
Budapest, é. n., Komjádi Könyvkiadóvállalat. 174 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
78 DIVALD KORNÉL
A régi Buda és Pest művészete a középkorban.

A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléséből 41. sz.
Bp., 1901, Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Osztálya. 103 p.
Kiadói javított papírborítóban.
1000Nem kelt el
79 DIVÉKY ADORJÁN - FÜGEDI ERIK - GOGOLÁK LAJOS - GUNDA BÉLA - HADROVICS LÁSZLÓ - KNIEZSA ISTVÁN - LUKINICH IMRE - THIM JÓZSEF - TRÓCSÁNYI ZOLTÁN - ZSIRAI MIKLÓS
A magyarság és a szlávok.

Szerk.: Szekfű Gyula.
Bp., 1942, Pázmány Péter Tud. Egy. és a Franklin-Társulat. 278 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
80 DÓCZI LAJOS
Utolsó szerelem.

Történeti vígjáték öt felvonásban. III. kiadás.
Bp., é.n., Wodianer F. és Fiai (Lampel Róbert). 211 p. Hozzá: Dóczi Lajos: Csók. Vígjáték négy felvonásban. Hatodik kiadás. Bp., é.n., Wodianer F. és Fiai. IX p., 1 sztl. lev., 167 p. Kiadói díszes, aranyozott vászonkötésben.
Kiadói szecessziós, aranyozott vászonkötésben.
1200Nem kelt el
81 DOKUMENTUM
Romilly Mailly le Camp.

Franciaország (Aube, Champagne-Ardennen) amerikai hadifogolytábor 3 db gépelt sokszorosított kiadványa. Lagerblatt 1945. augusztusi és 1945. szeptember 9. számai. Felhívás magyar hadifoglyok részére 1945. december 1.
A dokumentumok Szabó Gyula hadnagy által készített papírmappában. A tábor programjainak (1945. júl. 11.-szept. 2.) és az augusztus 25.-ei hangverseny műsorának autográf leírásával. Az énekkar résztvevőinek (magyar hadifoglyoknak) autográf aláírásával.
Rendkívül ritka II. világháborús dokumentumok.
5000 Elkelt/Sold
82 DUSA, TRAIAN
A Tirgu Mures-i (marosvásárhelyi) kultúrpalota.

Bukarest, 1970, Editura Meridiane. 50 p., 2 sztl. lev., 27 t.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
83 DVIHALLY GÉZA
Esztergom.

Ritka!
Esztergom, é. n., Buzárovits Gusztáv. 147 p., 23 sztl. lev., kihajtható melléklettel.
Kiadói ill. papírborítóban.
2500Nem kelt el
84
"...édes Hazámnak akartam szolgálni..."

Kájoni János: Cantionale Catholicum. Petrás Incze János: Tudósítások. Összeállította: Domokos Pál Péter.
Bp., 1979. Szent István Társulat. 1519 p.
Kiadói aranyozott műbőrkötésben, papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
85 EGY PESTI ARSZLÁN, (K. J.)
A pesti művelt társalgó.

Budapest, 1872, Lampel R. Könyvkereskedés. VIII p., 511 p.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
86 EHRENBURG, ILJA
Európa útjain.

Ford.: Amalia J. Steiner.
Budapest, 1947, Szikra Könyvkiadó. 125 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
87
Elbeszélések-versek.

A Magyar Élet és Irodalom szlovenszkói és ruszinszkói szemléje.
Pozsony, é. n., Tátra. 296 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
88
Az ember és a hegy...

Szerk.: Dr. Peitler Gyula. A Magyar Turista Egyesület ötvenéves jubileumára,1888-1938.+A Magyar Turista Szövetség Hivatalos Értesítője 1938. december 15., III. (XIII.) évfolyam 12. szám+Név- és tárgymutató a Turisták Lapja 1-50. évfolyamához. Turisták lapja.
Bp., 1939, Magyar Turista Egyesület. címkép, 374 p., 29 t., 54 p., felvágatlan.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
89
Emlékbeszéd Áldásy Antalról.

Miskolczy István rendes tagtól. II. kötet. 5. szám. Szerk.: Reiner János. A Szent István Akadémia Emlékbeszédei.
Bp., 1935, Stephaneum Nyomda Rt. 1 t., 16 p.
Tűzve, kiadói (kicsit szakadt) papírborítóban.
1000Nem kelt el
90 EMLÉKKÖNYV
A Királyi Magyar Pázmány Péter tudományegyetem alapítása 300 éves évfordulójának jubileumi emlékkönyve.

Szerk.: Kornis Gyula.
Bp., 1936, Kir. Magy. Egy. Nyomda. címkép, VIII p., 58 t., 445 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
91 EMLÉKKÖNYV
A túrkevei múzeum fennállásának 20. évfordulójára.

Szerk.: Dr. Dankó Imre.
Túrkeve, 1971, Túrkevei Múzeum. 207 p.
Kiadói papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
92 EMLÉKKÖNYV
Jancsó Benedek Emlékkönyv.

Szerk.: Asztalos Miklós.
Bp., 1931. Kir. Magy. Egy. Ny. címlapkép, 2 sztl. lev., 413 p.
Kiadói aranyozott félbőr kötésben.
2200Nem kelt el
93 EMLÉKKÖNYV
Komáromi János huszonötéves írói jubileumára.

Bp., 1933, Komáromi János Jubileumi Bizottság. címkép, 1 sztl. lev., 3 t., 63 p.
Fűzve, kiadói ill. (Kemény) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
94 ENDRŐDI BÉLA
Petőfi és Arany levelezése.

IX. füzet. Szerk.: Endrődi Sándor és Dr. Ferenczi Zoltán. Petőfi-Könyvtár.
Bp., 1909, Kunossy, Szilágyi és Társa. 105 p., 4 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
95 EÖRSI ISTVÁN
Különremény.

Bp., 1972, Szépirodalmi Könyvkiadó. 152 p., 2 sztl. lev., 2400 példányban, dedikált.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
96 EÖTVÖS KÁROLY
Gróf Károlyi Gábor följegyzései I-II.

II. kiadás.
Bp., 1902, Révai Testvérek. 320 p., 3 sztl. lev., 317 p., 3 sztl. lev.
Kiadói szecessziós, aranyozott vászonkötésben.
1500Nem kelt el
97 ERDEI FERENC
Magyar tanyák.

Budapest, é. n., Athenaeum. 260 p.
Viseltes kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
98 ERDEI FERENC
Néprajzi ínyesmesterség.

Ill.: Györffy Anna.
Budapest, é. n., Magyar Konyha Szerkesztősége. 90 p., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
99 ERDÉLYI GYULA
Veszprém város története a török idők alatt.

Veszprém, 1913, Egyházmegyei Könyvnyomda. 217 p., felvágatlan.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
100 ERDEY-GRÚZ TIBOR
Vegyszerismeret.

Budapest, 1963, Műszaki Könyvkiadó. 1207 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
101 ERDŐS RENÉE
Santerra bíboros.

Bp., 1923, Dick Manó. 327 p., aláírt.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
102 ESZTERHÁS ISTVÁN
Forradalom.

Bp., 1938, Singer és Wolfner Rt. 548 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
103 ETHERTON, P. T.
A Mount Everest átrepülése.

Ford.: Cholnoky Béla. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Budapest, é. n., Magyar Földrajzi Társaság. 1 címkép, 262 p., 1 sztl. lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
104 ÉVKÖNYV
A budapesti piarista diákszövetség 12. évkönyve.

Bp., 1936, Bp.-i Piarista Diákszövetség. 92 p. Hozzá: A budapesti piarista diákszövetség 16. évkönyve. Bp., 1940, Bp.-i Piarista Diákszövetség. 86 p., 1 sztl. lev. Kiadói papírborítóban. Folyóirat. Piarista öregdiák. I. évf. 1. szám. 1936. szept. 16 p. Viseltes papírborítóban.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
105 ÉVKÖNYV
A budapesti XIV. kerületi magyar kir. állami Szent István Gimnázium évkönyve.

Az 1942-43. iskolai évről. Szerk.: Dr. Szabó Richárd.
Budapest, 1943, Szent István Gimnázium. 46 p., 1 sztl. lev., 2 t.
Kiadói papírkötésben.
1500 Elkelt/Sold
106 ÉVKÖNYV
Füles évkönyve 1978.

Budapest, 1978, Ifjúsági Könyvkiadó. 272 p., rejtvény melléklettel.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000Nem kelt el
107 FÁBIÁN GYULA
Hej, Rákóczi, Bercsényi, Bezerédj!

Horváth Jenő rajzaival. Könyvbarátok kis könyvei.
Bp., é. n., Magyar Könyvbarátok. 316 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
108 FALLENBÜCHL ZOLTÁN
Magyarország főispánjai 1526-1848.

Bp., 1994, Argumentum Kiadó. 171 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
109 FARKAS ISTVÁN
A magyarországi cipész-csizmadia munkások szakszervezeti mozgalma 1903-1912.

1913. aug.
Bp., 1913, Mo.-i Cipész-Csizmadia Munkások Szakszervezete. 72 p.
Tűzve, kiadói ill. nagyon viseltes, levált papírborítóban, hátlap nélkül.
1000Nem kelt el
110 FARKAS ZOLTÁN
Munkácsy Mihály.

Bp., 1943, Officina. 29 p., 1 sztl. lev., 19 t.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
111 FEHÉR GÉZA-GÖLLNER ALADÁR
Magyarok és bolgárok.

Officina Képeskönyvek 43.
Budapest, 1942, Officina. 47 p., 12 t.
Kiadói ill. kartonkötésben, sérült gerinccel.
1200 Elkelt/Sold
112 FÉJA GÉZA
Dózsa György.

Történelmi tanulmány.
Bp., 1939, Mefhosz Könyvkiadó. 243 p., 6 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
113 FÉJA GÉZA
Viharsarok.

Az alsó Tiszavidék földje és népe. III. kiadás.
Bp., é. n., Athenaeum. 275 p., 8 t.,.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
114 FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ
Kálmán király oklevelei.

Bp., 1892, MTA. 282 p., 2 db melléklettel.
Pózolt papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
115 FERENCZI FRIGYES
Színművészet.

Tanulmányok.
Szeged, 1914, Bartos Lipót Könyvnyomda. 275 p., 2 sztl. lev.
Papírkötés, félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
116 FODOR SÁNDOR (S.)-BALÁS ÁRPÁD
Marosvásárhelyi útikalauz.

Marosvásárhely, 1996, Impress Kiadó. 139 p.
Kiadói ill. (Dónáth György) papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
117 FOLYÓIRAT
A háborús felelősség.

Diplomáciai és kortörténeti szemle. II. évf. 1-2. szám. 1930. január-április.
Bp., 1929, Pfeifer Ferdinánd. 144 p.
Kiadói papírborítóban, javított gerinccel.
1000Nem kelt el
118 FOLYÓIRAT
A háborús felelősség.

Diplomáciai és kortörténeti szemle. II. évf. 3-4. szám. 1930. július-október.
Bp., 1929, Pfeifer Ferdinánd. 146-324 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
119 FOLYÓIRAT
A Magyarországi Szocialista Párt Értesítője.

I. évf. 1. szám. 1925. július 17. Szerk.: Klein Imre.
Bp., 1925, Klein Imre. 8 p.
1000Nem kelt el
120 FOLYÓIRAT
A mi utunk.

Társadalmi és irodalmi szemle. 1934. június. II. évf. 4. szám. Szerk.: Végh Dezső.
Debrecen., 1934,. 13 p.
1500Nem kelt el
121 FOLYÓIRAT
Előre.

"Vorwarts" Bécsi Magyar Emigráns munkások szocialista művelődési köre hivatalos lapja. 1931. aug. 1. III. évf. 28. szám. Szerk.: Garbai Sándor.
Wien, 1931, Előre szerkesztősége. 8 p.
1000Nem kelt el
122 FOLYÓIRAT
Előre.

"Vorwarts" Bécsi Magyar Emigráns munkások szocialista művelődési köre hivatalos lapja. 1930. okt. 1. II. évf. 18. szám. Szerk.: Garbai Sándor.
Wien, 1930, Előre szerkesztősége. 8 p.
1000Nem kelt el
123 FOLYÓIRAT
Erdély honismertető folyóirat.

XXX. évf. 6. szám. 1933. nov.-dec. XXXI. évf. 1-2-3., 6. szám. 1934. jan.-febr., 1934. márc.-ápr., 1934. máj.-jún., 1934. nov.-dec., XXXII. évf. 1., 3. szám. 1935. jan.-febr., 1935. máj.-jún. Szerk.: Dr. Ferenczi Sándor. Az erdélyi Kárpát-Egyesület és Múzeumának értesítője.
Cluj, 1933, 1934, 1935, Erdélyi Kárpát-Egyesület. 1 t., 24 p., 1 t., 24 p., 26-44 p., 46-64 p., 1 t., 90-112 p., 20 p., 2 sztl. lev., 42-60 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
124 FOLYÓIRAT
Film-Színház 1963.

Filmvilág művészeti hetilap 1963-ból 4, 7, 8, 18, 14, 16, 17, 19, 21, 20, 22, 23. szám egybekötve.
Bp., 1963, Lapkiadó Vállalat.
Vászonkötésben.
1000Nem kelt el
125 FOLYÓIRAT
Földrajzi közlemények.

LIV. kötet-1926. 1-4. füzet. Szerk.: Dr. Karl János és Dr. Kéz Andor.
Bp., 1926, Magyar Földrajzi Társaság. IV p., 1-80 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban, javított gerinccel.
1000Nem kelt el
126 FOLYÓIRAT
Földrajzi közlemények.

LIV. kötet-1926. 5-6. füzet. Szerk.: Dr. Karl János és Dr. Kéz Andor.
Bp., 1926, Magyar Földrajzi Társaság. IV p., 82-128 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban, javított gerinccel.
1000Nem kelt el
127 FOLYÓIRAT
Földrajzi közlemények.

LIV. kötet-1926. 7-8. füzet. Szerk.: Dr. Karl János és Dr. Kéz Andor.
Bp., 1926, Magyar Földrajzi Társaság. IV p., 130-192 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban, javított gerinccel.
1000Nem kelt el
128 FOLYÓIRAT
Földrajzi közlemények.

LIV. kötet-1926. 9-10. füzet. Dr. Karl János és Dr. Kéz Andor.
Bp., 1926, Magyar Földrajzi Társaság. VII p., 194-256 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban, javított gerinccel.
1000Nem kelt el
129 FOLYÓIRAT
Hadtörténeti közlemények.

XXV. évf. III-IV. füzet. Szerk.: Gyalókay Jenő.
Bp., 1924, MTA. 182-348 p., felvágatlan. Címlap levált.
Kiadói ill. viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
130 FOLYÓIRAT
Hirdetési újság Guthy György riportlapja.

1928. nov. 1. I. évf. 2. szám. Rákosi Jenő Vígan előre! Kavarodás egy könyv körül. Titkos Ilona titkos imádója. Pesti pletykák. Pakots József orsz. gyűlési képviselő levele. Lakner Arthur humoros cikke. Kinek hogyan tetszett?
Bp., 1928, Guthy György. 16 p.
Tűzve.
1000Nem kelt el
131 FOLYÓIRAT
Huszadik század.

2 kötet. 1916. évi. Szerk.: Jászi Oszkár. XVII. évf. XXXIII-XXXIV. kötet.
Bp., 1916, Politzer Zsigmond és Fia Könyvkereskedés. VII p., 535 p., 4 sztl. lev., 472 p.
Félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
132 FOLYÓIRAT
Igazság Néptanácsadó 1934.

I. évf. 1934.
Vászonkötésben.
1500Nem kelt el
133 FOLYÓIRAT
Levéltári közlemények.

A magyar országos levéltár folyóirata. XX-XXIII. évf. 1942-1945. Szerk.: Sinkovitcs István.
Bp., é. n., Magyar Országos Levéltár. IV p., 424 p., felvágatlan.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
134 FOLYÓIRAT
Magyar harangok.

1948. január. III. évf. 1. szám. Hontalan magyarok lapja. Wass Albert nyílt levelével.
Bp., 1948, Magyar Ferences Lelkipásztorok. 32 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
135 FOLYÓIRAT
Magyar szemle.

1932. XVI. kötet 2. szám. Szerk.: Szekfű Gyula.
Bp., 1932, Magyar Szemle Társaság. VIII p., 105-200 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
136 FOLYÓIRAT
Munkásifjúság.

1931. május. I. évf. 1. szám. Szerk.: Szakasits Antal.
Bp., 1931, Szakasits Antal. 12 p., felvágatlan.
1000Nem kelt el
137 FOLYÓIRAT
Munkássport.

A Munkástestedző Egyesület hivatalos lapja. 1931. június. IV. évf. 2. szám. Szerk.: Méder Fülöp.
Bp., 1931, Méder Fülöp. 8 p., felvágatlan.
1500Nem kelt el
138 FOLYÓIRAT
Művészet.

A magyar képzőművészek szövetségének folyóirata. 1973. XIV. évf. 1-10., 12. szám. egybekötve.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
139 FOLYÓIRAT
Nyugat.

XXXIV. évf. 1. szám. 1941. január 1. Szerk.: Babits Mihály. 40 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
140 FOLYÓIRAT
Nyugat.

1925. 18. évf. III. kötet 18-24. szám.
Bp., 1925, Hungária Hírlapnyomda Rt. 620 p., 2 sztl. lev.
Vászonkötésben.
1500Nem kelt el
141
Fordson traktor kézikönyv.

Istanbul, 1930, Ford Freeport. 61 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
142 FORGÁCS GYULA
Afrikai hősei I-II.

A magyar ifjúság számára. Hozzákötve: Forgács Gyula: Jeruzsálem pusztulása.
Debrecen, é.n., Hegedűs és Sándor Könyvkiadóhivatala. 65 p., 51 p., 29 p., 1 sztl. lev.
Kiadói (viseltes, helyenként javított lapokkal) vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
143
Forradalmi és csataképek 1848 és 1849-ből.

Budapest, 1850, Heckenast Gusztáv. 166 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon (viseltes, foltos, szakadt) kötésben és viseltes lapokkal.
1500 Elkelt/Sold
144
A forradalom és a szabadságharc levelestára III.

Összeállította, jegyzetekkel és bevezetéssel ellátta: V. Waldapfel Eszter. Az Orsz. Széchényi Könyvtár kiadvánai. XXXI.
Bp., 1955, "Művelt Nép" Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó. 511 p., 1500 példányban.
Kiadói félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
145
A forradalom és a szabadságharc levelestára IV.

Összeállította, jegyzetekkel és bevezetéssel ellátta: V. Waldapfel Eszter. Az Orsz. Széchényi Könyvtár kiadványai. LIII.
Bp., 1965, Gondolat. 607 p., 700 példányban.
Kiadói félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
146
Források Buda, Pest és Óbuda történetéhez 1686-1873.

Szerk.: Bácskai Vera. Budapest Főváros Levéltára Forráskiadványai.
Bp., 1971, Budapest Főváros Levéltár. 331 p., 4000 példányban.
Kiadói aranyozott nyl-kötésben.
1200 Elkelt/Sold
147
Források Budapest történetéhez 1873-1919. II.

Szerk.: H. Kohut Mária. Budapest Főváros Levéltára Forráskiadványai.
Bp., 1971, Budapest főváros Levéltár. 522 p., 1 sztl. lev., 4000 példányban.
Kiadói nyl-kötésben.
1200Nem kelt el
148
Források Budapest történetéhez 1919-1945. III.

Szerk.: Szekeres József. Budapest Főváros Levéltára Forráskiadványai.
Bp., 1972, Budapest főváros Levéltár. 646 p., 1 sztl. lev., 3500 példányban.
Kiadói nyl-kötésben.
1200Nem kelt el
149 FÖLDESSY GYULA
Az ismeretlen Ady.

Bp., 1941, Debreceni Ady-Társaság. 45 p., 1 sztl. lev.
Színes ceruzával és ceruzával néhol aláhúzott szöveg.
Kiadói ill. (viseltes, elváló könyvtest) papírborítóban.
1000Nem kelt el
150 FÖLDI PÁL
Harcosok az égen.

Magyar hadirepülők a két világháborúban.
Bp., 1999, Anno Kiadó. 503 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
151 FUJER TIBOR
Székelyföld üzenete.

Fót, é. n., T.E.R.I.-2000 Bt. 217 p., 5 t., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
152 FÜVESSY ANIKÓ-VADÁSZ ISTVÁN
Nagyiván.

h. n., é. n., Száz magyar falu könyvesháza Kht. 186 p., 5 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1200Nem kelt el
153 GÁBOR IGNÁC
A magyar ősi ritmus.

Bp., 1908, Lampel R. Könyvkereskedés. 267 p.
Kiadói hiányos gerinccel, papírborítóban.
1000Nem kelt el
154 GALGÓCZI ERZSÉBET
Úszó jégtábla.

Bp., 1978, Szépirodalmi Könyvkiadó. 430 p., 3 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
155 GALLO, MAX
A gyilkosok éjszakája.

Ford.: Barta András.
Budapest. 1986, Árkádia Könyvkiadó. 319 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000Nem kelt el
156 GENTHON ISTVÁN
Magyar művészek Ausztriában a mohácsi vészig.

Bp., 1927, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 87 p., 4 t.
Papírborítóban, javított gerinccel.
1000Nem kelt el
157 GENTHON ISTVÁN
Magyarország művészeti emlékei.

Budapest, 1980, Corvina Kiadó. XX p., 474 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
158 GEREBLYÉS LÁSZLÓ
Túl a határon.

Versek. Bartha László rajzaival.
Bp., 1963, Magvető Könyvkiadó. 222 p., 1 sztl. lev., 1050 példányban, dedikált.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1500Nem kelt el
159 GERVERS-MOLNÁR VERONIKA
Ipolyi Arnold hímzésgyűjteménye az esztergomi keresztény múzeumban.

Budapest, 1983, MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja. 1 címkép, 65 p., 1 sztl. lev., 35 t. (96 kép).
Kiadói ill. papírkötésben.
1000Nem kelt el
160 GHÉCZY-HUGYECZ JÁNOS
Tapasztalataim Monte-Carlóban.

A kaszinók gazságai. III. javított és bővített kiadás.
Bp., 1933, Ghéczy-Hugyecz János. címkép, 143 p.
Vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
161 GILICZE JÁNOS-PÁL LÁSZLÓNÉ SZABÓ ZSUZSANNA
Város a Maros mentén.

Makó története a források tükrében.
Szeged, 2002, Csongrád Megyei Levéltár. 339 p., 500 példányban.
Kiadói ill. (Pápai Zoltán) papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
162 GLASS, MAX
A fékevesztett emberiség.

Ford.: Lengyel László.
Bp., 1922, Pantheon Irodalmi Intézet Rt. 200 p.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
163
Góbéságok-Erdélyi viccek.

Összeállította: Hajdu István. Ill.: Balázs Piri Balázs.
Budapest, 1986, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 137 p., 3 sztl. lev. Hozzá: Tréfás népmesék. Átdolgozta: Horváth Béla. Budapest, 1921, Tarka Könyvek. 39 p. Kiadói félvászon kötésben.
Kiadói ill. fóliázott papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
164 GRANASZTÓI PÁL
Vallomás és búcsú.

II. bővített kiadás.
Bp., 1965, Magvető. 707 p., 2 sztl. lev., dedikált.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
165 GREGUSS ÁGOST
Kölcsey Ferencz válogatott prózai munkái.

Elbeszélések, beszédek, vegyes.
Budapest, 1874, Ráth Mór. XVI p., 403 p.,.
Amatőr kartonkötésben.
1000Nem kelt el
166
Gróf Apponyi Albert hét előadása a magyar alkotmány fejlődéséről.

Bp., 1923, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 108 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
167
Gróf Teleki Pál Dr. (1879-1941).

A Szent István Akadémia emlékbeszédei. III. kötet. 7. szám. Szerk.: Papp Károly.
Bp., 1941, Stephaneum Nyomda. 26 p., 1 t.
Tűzve, kiadói viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
168 GROSSMAN, V.
A treblinkai pokol.

Ford.: Dr. Román Dezső. Az Orosz Könyv.
H. n., é. n., kiadó n. 58 p., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. (viseltes) papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
169 GRUBICY GEYZA
A tengeri nyulak tenyésztése.

Falusi Könyvtár XVII.
Bp., 1875, Franklin-Társulat. 93 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban, javított gerinccel.
1000 Elkelt/Sold
170
Gyermekszíndarabok.

40-41. szám. Szerk.: Dr. Erdey Ferenc. Árpád Könyvek.
Kalocsa, 1931, Árpád Rt. 142 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000Nem kelt el
171 GYERTYÁN ERVIN
Lidérc és ingovány (1935-1953).

Bp., 1997, Litera Nova. 230 p., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
172 GYÖRFFY ISTVÁN
Magyar falu magyar ház.

Győrffy István munkái II.
Bp., 1943, Turul kiadás. 231 p., LXIV t., 1 kihajtható térképmell.
Kiadói félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
173
A háború és béke joga.

Előadta: Dr. Gajzágó László. Különlenyomat közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai c. munkából.
Budapest, 1941, Magyar Királyi Állami Nyomda. 120 p., dedikált.
Kiadói papírkötésben.
1200 Elkelt/Sold
174 HAJDU TIBOR
Tisztikar és középosztály 1850-1914.

Ferenc József magyar tisztjei. História Könyvtár, Monográfiák 10.
Bp., 1999, MTA Történettudományi Intézete. 306 p., 2 db térképmelléklettel, 3000 példányban.
Kiadói ill. papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
175 HALASI B. ERZSÉBET
Krisztussal hazámért.

Versek.
Bp., 1998, Nemzeti Demokrata Párt. 92 p., dedikált.
Kiadói ill. (Pilinyi Péter) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
176 HAMVAY ÖDÖN
Damjanich János.

Élete története és szemelvények nejéhez intézett leveleiből. II. kiadás.
Bp., 1909. Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Újságvállalata. 191 p., 3 t., dedikált.
Kiadói ill. kartonkötésben, sérült gerinccel.
1000 Elkelt/Sold
177 HEISZLER VILMOS-SZAKÁCS MARGIT-VÖRÖS KÁROLY
Photo Habsburg.

Frigyes főherceg és családja. Egy magyarországi Habsburg-család.
Bp., 1988, Corvina. 168 p., 2 t.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
178 HERMAN, DR.-LÉGRÁDI
Magyar alkalmi-bélyegzések katalógusa I-III.

Ez idő alatt megjelent alkalmi-bélyegek, alkalmi levelezőlapok és francotyp bélyegzések katalógusa. I. 1937-1938. II. 1939-1940. III. 1941. Bélyeggyűjtők szakkönyvtára 3-4, 6.
Bp., 1940, Paulovits Nyomda. 32 p., 24 p., 16 p.
Kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
179 HERNÁDI GYULA
Egri csillagok háborúja.

Debrecen, 1994, Méliusz Könyvkiadó. 249 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
180
Hérodotoszi novellák.

Ford.: Szabó Árpád.
Bp., 1959, Magyar Helikon. 235 p., 2 sztl. lev., 420/600 példányban.
Kiadói selyemkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
181 HOLLÓS ERVIN-LAJTAI VERA
Köztársaság tér 1956.

Bp., 1974, Kossuth Könyvkiadó. 320 p., 8 t., 4 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
182 HONT FERENC
Az eltűnt magyar színjáték.

Hivatásos színjátszásunk a Honfoglalástól a Mohácsi vészig.
Bp., 1940, Officina. 181 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. foltos kartonkötésben, javított gerinccel.
1000Nem kelt el
183 HORN JÁNOS
Mesterfogások a gyümölcsösben.

Szerk.: Dr. Kerekes Lajos. Növényvédelem és kertészet könyvtára.
Bp., 1941, Növényvédelem és Kertészet. 64 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
184 HORVÁTH KÁROLY
Kis természetbúvár.

Bp., 1926, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. 60 p., 2 sztl. lev. Hozzá: Szathmáry István: A kis ötvös. Bp., 1924, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. 52 p. Kiadói ill. papírkötésben.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000Nem kelt el
185 HŐGYE MIHÁLY
Utolsó csatlós?

Magyarország sorsa a második világháború végén.
Bp., 1989, Püski Kiadó. 94 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírkötésben.
1000Nem kelt el
186 HUBAY MIKLÓS
A megváltó mutatvány.

Írások a magyar dráma ügyében. Elvek és utak.
Bp., 1965, Magvető. 378 p., 1 sztl. lev., 1750 példányban, dedikált.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
187 ILLÉS JÓZSEF
A magyar czímer és a királyi czím története 1804-től kezdve.

XXIV. kötet 6. szám. Szerk.: Fejérpataky László. Értekezések a történeti tudományok köréből.
Bp., 1916, MTA. 100 p., felvágatlan.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
188 ILLYÉS GYULA
Itt élned kell.

I. kötet. Ill.: Borsos Miklós. Magyarok. Lélek és kenyér. Csizma az asztalon.
Bp., 1976, Szépirodalmi Könyvkiadó. 819 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
189 IVÁNYI BÉLA, DR.
Máriássy András, báró.

Tábornagy, a Mária Terézia-rend lovagja, 1757-1846. Különlenyomat a hadtörténelmi közlemények XXXVII-XXXVIII. (1936-1937) évfolyamából.
Pécs, 1937, Dunántúl Pécsi Egyetem Könyvkiadó és Nyomda Rt. 157 p., felvágatlan.
Fűzve, kötés nélkül, pótolt papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
190 IWANSKI, CARL
Handbuch der Militär-Stilistik.

Bécs, 1866, Carl Herold s Sohn. 371 p.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
191 IZSÁK LAJOS - PÖLÖSKEI FERENC - SZERENCSÉS KÁROLY - URBÁN ALADÁR
Magyarország miniszterelnökei 1848-1990.

Bp., 1993, Cégér kiadói Kft. 236 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
192 JÉZUS ÉS MÁRIÁRÓL NEV. JÁNOS ATYA
A szerzetesujonczok vezérkönyve.

Ford.: Jézusról nevezett Antal atya.
Budapest, 1904, Győri Kármelita Zárda. 432 p.
Pótolt vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
193 JÓZSA LÁSZLÓ
A város és plébániája.

Megjelent tanulmány Kunszentmárton, a mezőváros c. könyvből bekötve.
Kunszentmárton, 2008, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múz. Ig. 256-275 p., dedikált.
Kiadói papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
194 JUHÁSZ ANDOR
Halló, itt London!

Bp., é. n., Révai. 246 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
195 KACZVINSZKY JÓZSEF
Kelet világossága.

I. Bevezetés a Yogába.
Csillaghegy, 1942, "Írás" Hindy András Könyvkiadó. 299 p.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
196 KÁLLAI GYULA
A múltról a jelennek.

Bp., 1976, Kossuth Könyvkiadó. 290 p. 3 sztl. lev., dedikált.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
197 KALMÁR ZOLTÁN, DR.-MAKARA ZOLTÁN, DR.
Ehető és mérges gombák.

III. átdolgozott kiadás.
Bp., 1973, Mezőgazdasági Kiadó. 378 p., LXIV t., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. nyl-kötésben.
1000Nem kelt el
198 KÁLÓCZY ENDRE
Balladák és történetek.

Budapest, 1989, k. n. 38 p., 1 sztl. lev., 2000 példányban, dedikált.
Kiadói papírkötésben.
1200Nem kelt el
199 KARÁCSONY SÁNDOR
Nyugati világnézetünk felemás igában.

Budapest, 1933, Pro Christo Diákmozgalom Szövétnek kiadása. 159 p.
Vászonkötésben.
1000Nem kelt el
200 KARDOS SAMU, DR.
Báró Wesselényi Miklós élete és munkái I-II.

Bp., 1905, Légrády Testvérek. címkép, LXIV p., 514 p., címkép, 614 p., 2 sztl. lev.
Kiadói félbőr kötésben.
10000Nem kelt el
201 KARINTHY FRIGYES
Krisztus és Barabás.

(Háború és béke).
Bp., é. n., Dick Manó Könyvkereskedése. 155 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
202 KARINTHY FRIGYES
Martinovics.

I. kiadás. Ill.: Hincz Gyula.
Bp., é. n., Új Idők Irodalmi Int. (Singer és Wolfner). 30 p., felvágatlan.
Kiadói ill. (Hincz Gyula) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
203 KASSAY BÉLA, VITÉZ
A táltoscsikó.

Ill.: Mádai Gréte.
Bp., 1940, Franklin-Társulat. 134 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben, felirat javítással.
1000 Elkelt/Sold
204 KATALÓGUS
Hungarian Artists.

The Nancy G. Brinker Collection. Catalogue essays by Éva Forgács.
Bp., 2007,k. n. IX p., 97 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
205 KATALÓGUS
Kalandozások és megtérések.

Szobrászrajzok 1921-2000 között. VI. Országos Szobrászrajz Biennálé.
Bp., 2000, Vigadó Galéria. 93 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000Nem kelt el
206 KATONA JENŐ
Magyar hitleristák.

Ill.: Nemes Gy. és Káldor.
Budapest, 1936, Cserépfalvi. 100 p., dedikált.
Kiadói ill. papírkötésben.
1200 Elkelt/Sold
207 KATONA JÓZSEF
Bánk Bán.

Ill.: Kádár György.
Bp., 1959, Magyar Helikon. 211 p., 2 sztl. lev., 1960/2100 példányban.
Kiadói félvászon kötésben.
2500Nem kelt el
208 KEATS, JOHN
Endümión.

Ford.: Somlyó György.
Bp., 1962, Magyar Helikon. 67-188 p., 2 sztl. lev., fordító által dedikált.
Papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
209 KEEGAN, JOHN
The second world war.

London, 1989, Viking. 608 p.
Kiadói ill. papírkötésben.
1500 Elkelt/Sold
210
Kelet és nyugat határán.

Különlenyomat a Sorsunk 1941. 3. számából. I. Kodolányi János: Kelet népe. II. Várkonyi Nándor: A Dunántúl történeti hivatása. III. Sötér István: Latin Dunántúl. A Janus Pannonius Társaság könyvtára 16.
Pécs, é. n., k. n. 38 p.
Papírborítóban.
1000Nem kelt el
211 KENNSBERT KÁROLY
Misztika, mint világnézet.

A misztikus életművészet elmélete és gyakorlata.
Bp., 1941, Kókai Lajos. 210 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban, szövegközi aláhúzásokkal.
1000 Elkelt/Sold
212 KERTÉSZ ÁRPÁD
Kertész József 1837-1895.

Kor és életrajz. II. kiadás.
Bp., 1929, kiadó n. címkép, 3 sztl. lev., 258 p., 10 t., 4 melléklet.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, dombornyomásos medálionnal.
1500Nem kelt el
213 KEYSERLING, HERMANN
Könyv a házasságról.

A házasság értelmezése kiváló kortársak felfogása szerint. Ford.: Dr. Fülöp Zsigmond.
Budapest, 1927, Nova Irodalmi Intézet. 402 p., 3 sztl. lev.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000Nem kelt el
214 KÉZIRAT
Áldor János László (1895-1944).

Festőművész a Benczur Társaság igazgatójának autográf levele. Bp. 1929. október 9.

1000 Elkelt/Sold
215 KÉZIRAT
Fráter Lóránd (1872-1930).

Dalszerző autogrammja Einczinger Livia autogrammgyűjteményének kartonján 1929. május 3.

1000Nem kelt el
216 KÉZIRAT
Füst Milán (1888-1967).

Író, költő két oldalas autográf levele Beck Ö. Fülöp (1873-1945) szobrász- éremművésznek. Bp., 1940 okt. 31. (hiánnyal és égési nyomokkal).

6000 Elkelt/Sold
217 KÉZIRAT
Glattfelder Gyula (1874-1943).

Csanádi püspök levele a Püspöki Hivatal címeres levélpapírján autográf aláírásával. Szeged 1933. március 1.

1500 Elkelt/Sold
218 KÉZIRAT
Glattfelder Gyula (1874-1943).

Csanádi püspök levele a Püspöki Hivatal címeres levélpapírján autográf aláírásával. Szeged 1933. február 18.

1500 Elkelt/Sold
219 KÉZIRAT
József Ferenc, királyi herceg, vitéz (1895-1957).

Kétoldalas levele címeres levélpapírján autográf aláírásával. Bp. 1925. december 5.

2500 Elkelt/Sold
220 KÉZIRAT
Kádár János (1912-1989).

Köszönő levele Beck Juditnak a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága levélpapírján autográf aláírásával. Bp. 1971 január 25.

1000 Elkelt/Sold
221 KÉZIRAT
Kodály Zoltánné, Sándor (Schlesinger) Emma (1863-1958).

Zeneszerző, műfordító kétoldalas levele Beck Ö. Fülöpnek autográf aláírásával.

1500 Elkelt/Sold
222 KÉZIRAT
Szalay Imre, kéméndi báró (1846-1917).

Múzeumigazgató autográf aláírása a Magyar Nemzeti Múzeum céges köszönő levélpapírján. 1913. május 27.

1800 Elkelt/Sold
223 KÉZIRAT
Takács Zoltán, felvinczi (1880-1964).

Művészettörténész. Autográf levele az Orsz. Magyar Szépművészeti Múzeum levélpapírján Bp. 1912. február 3.

1500 Elkelt/Sold
224 KÉZIRAT
Vágó József (1877-1947).

Építész levele Fémes Beck Vilmos szobrász művésznek autográf aláírásával Bp. 1914. július 13.

1500 Elkelt/Sold
225 KIBÉDY ALBERT
Üdvöz légy idegen.

Regényes útirajz.
Bp., 1966, Magvető. 303 p., 2 sztl. lev., dedikált.
Kiadói kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
226 KISCH, EGON ERWIN
Ázsia újjászületett.

Pozsony, 1937, Eugen Prager Könyvkiadó. 270 p., 1 sztl. lev.
Kiadói viseltes papírkötésben.
1000Nem kelt el
227 KISS GÁBOR
Erdélyi várak, várkastélyok.

Bp., 1987, Panoráma. 445 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
228 KOLLÁNYI FERENCZ
Az akadémia és a Nemzeti Múzeum.

XXII. kötet 8. szám. Szerk.: Pauer Imre. Értekezések a történeti tudományok köréből.
Bp., 1910, MTA. 121 p., felvágatlan.
Kiadói papírborítóban, javított gerinccel.
1000Nem kelt el
229
A Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem almanachja és tanrendje az MCMIX-X.-dik tanév II. felére.

Kolozsvár, 1910, Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem. 145 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírkötésben.
1000Nem kelt el
230 KOMÁROMI JÁNOS
Esze Tamás.

A mezítlábasok ezredese.
Budapest, é. n., Révai Nyomda. 194 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000Nem kelt el
231 KONRÁD GYÖRGY-SZELÉNYI IVÁN
Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz.

Esszé.
Bp., 1989, Gondolat. 327 p.
Kiadói ill. (Jovánovics György) papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
232 KÓS KÁROLY
Az országépítő.

Történeti regény. Ez a kiadvány az újjáalakult Erdélyi Szépmíves Céh 1. könyve.
Kolozsvár, 1992, Erdélyi Szépmíves Céh. 278 p., VI p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
233 KOSSUTH LAJOS
Irataim az emigráczióból.

Első kötet. Az 1859-ki olasz háború korszaka.
Bp., 1880, Athenaeum. XXX p., 526 p., 2 sztl. lev.
Félvászon kötésben, elváló gerinccel.
1000 Elkelt/Sold
234 KOVÁCS IMRE
A néma forradalom.

Szolgálat és írás munkatársaságának könyvei. Szerk.: Boldizsár Iván.
Bp., é.n., Cserépfalvi. 262 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
235 KÖLCSEY FERENCZ
Parainesis.

Győr, é. n., Gross Gusztáv és Testvérek. 84 p.
Félvászonkötésben.
1000Nem kelt el
236
Középkori anekdoták.

Ford.: Szabó György.
Bukarest, 1976. Kriterion. 205 p., 1 sztl. lev. Hozzá: Szabó György: Apró cseppekből lesz a zápor. Latin nyelvű szállóigék és aforizmák a közép- és újkorból. Kolozsvár, 1982, Dacia Könyvkiadó. 245 p., 1 sztl. lev. Kiadói kartonkötésben.
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
237 KÖZLÖNY
Belügyi közlöny.

1919. XXIV. évf. 2 kötet.
Bp., 1919, Belügyminisztérium. XXXVI p., 750 p., LII p., 1667 p.
Félvászon kötésben.
2500 Elkelt/Sold
238 KÖZLÖNY
Pénzügyi közlöny.

A Magyar Királyi Pénzügyministerium alá rendelt hatóságok, hivatalok és közegek számára. 1919. XLVI. évf.
Bp., 1920, Magyar Királyi Pénzügyminisztérium. XXXII p., 1280 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
239 KREJCA, ALES
A művészi grafika technikái.

Budapest, 1985, Corvina Kiadó. 200 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2500 Elkelt/Sold
240 KRISTÓ GYULA
Az Anjou-kor háborúi.

Bp., 1988, Zrínyi Kiadó. 293 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
241 KRISZTICS SÁNDOR, DR.
Politika I.

I. kötet. Alapvetés-Társadalomtan. Államtan-Alkotmánytan.
Budapest, 1931, Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt. 495 p., dedikált.
Vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
242 KRÚDY GYULA
Álmoskönyv.

Első könyv: Álmok. Második könyv: Babonák könyve. Harmadik könyv: Mit mond a tenyerünk? Három egy kötetben.
Bp., 1925, Athenaeum. 381 p.,.
Vászonkötésben, foltos címoldallal.
1000 Elkelt/Sold
243 KUN BÉLA
Ki fizet a háborúért?

Világ proletárjai egyesüljetek! Kommunista Könyvtár.
Bp., 1919, Kommunisták Mo.-i Pártja. 8 p. Elő- és hátlap levált.
Papírborítóban.
1000Nem kelt el
244 LAMPÉRTH GÉZA
A magyar katona ezer éven át.

Haranghy Jenő rajzaival.
Bp., 1916, Athenaeum. 297 p., 3 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben, elváló gerinccel.
1000 Elkelt/Sold
245 LÁNYI JÁNOS, DR.
Székely vér.

Dobói Dobay Mária Etelka nővér élete (1913-1942).
H. n., é. n., Lányi János. 122 p., 5 t.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
246 LATINOVITS ZOLTÁN
Verset mondok.

Tanulmányok, nyilatkozatok, műsorok. II. kiadás.
Bp., 1979, Népművelési Propaganda Iroda. 197 p., 1 sztl. lev., 4 t.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
247 LAWICK-GOODALL, JANE VAN
Az ember árnyékában.

Ford.: László Ilona.
Bp., 1975, Gondolat. 322 p., 29 t., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
248 LÁZÁR BÉLA, DR.
Szinyei Merse Pál.

A Pleinair festés előfutára. Szerk.: Gömöri Jenő. Modern Könyvtár.
Bp., 1913, Athenaeum. címkép, 97 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
249 LE CALLOC H, BERNARD
Kőrösi Csoma Sándor útinaplója.

Ford.: Örvös Lajos.
Bp., 2000, Püski. 143 p. Hozzá: Bernard Le Calloc h: Kőrösi Csoma Sándor naplója. II. rész 1835-1842. Bp., 2000, Püski. 78 p., 1 sztl. lev. Kiadói ill. fóliázott papírborítóban.
Kiadói ill. fóliázott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
250 LEBLANC, MAURICE
Arséne Lupin házassága.

Ford.: Csetényi Erzsi.
Budapest, é. n., Dante Könyvkiadó. 96 p.
Kiadói viseltes papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
251
A legfelsőbb bíróság elvi tanácsának határozatai I-III.

Szerk.: Dr. Nizsalovszky Endre.
Budapest, 1951, 1952, 1953, Jogi és Államigazgatási könyv- és folyóiratkiadó. XXXVI p., 208 p., LVI p., 294 p., 1 sztl. lev., XXXI p., 168 p., dedikált.
Kiadói papírkötésben.
1200 Elkelt/Sold
252
A legjobb skót viccek.

Bp., é. n., Könyvkuckó. 78 p. Hozzá: A legjobb zsidó viccek. Bp., é. n., Könyvkuckó. 78 p. Szőkés viccek. Sangeorgiu de Mures, 2005, Editura Hoppa-Hoppá Kiadó. 79 p.
Kiadói ill. (Varga Tamás) fóliázott papírkötésben és papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
253 LEGOUVÉ ERNŐ
Az olvasás művészete.

Budapest, 1886, Franklin Társulat. 180 p.
Viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
254 LENGYEL GYÖRGYI
Népi hímzés.

Budapest, 1957, Műszaki Könyvkiadó. 152 p., 4 db melléklettel.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
255 LENGYEL JÓZSEF
Három hídépítő.

Elbeszélés egy alkotás előéletéről.
Bp., 1960, Szépirodalmi Könyvkiadó. 255 p., 1 sztl. lev., 16 t., 4600 példányban, dedikált.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
256 LERNER DEZSŐ
A magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők szakegyesülete 10 éves története.

Bp., é. n., Mo.-i könyvnyomdászok és betűöntők szakegyesülete. 24 p.
Tűzve, kiadói foltos papírborítóban.
1000Nem kelt el
257 LIEBESKIND, AUGUST JACOB
Pálmalevelek.

Ford.: Márton László.
Bp., 1986, Helikon. 152 p., 2 sztl. lev., 1693/3000 példányban.
Kiadói bőr kötésben.
1200Nem kelt el
258 LIGETI LAJOS
Sárga istenek sárga emberek.

Egy év Belső-Mongólia lámakolostoraiban.
Bp., é. n., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 497 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
259 LONDON, JACK
A vadon szava.

Ford.: Bartos Zoltán.
Budapest, é. n., Athenaeum Kiadó. 118 p.
Kiadói ill. (Fáy Dezső) félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
260 LONDON, JACK
Az óceán meséi.

Ford.: Fülöp Zsigmond. Kalandos regények.
Bp., é. n., Athenaeum. 189 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. (Gara) papírborítóban.
1000Nem kelt el
261 LONDON, JACK
Az ősök istene.

Ford.: Bartos Zoltán.
Budapest, 1924, Népszava- Könyvkereskedés. 146 p., 1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
262 LŐRINCZ ERNŐ
Könyvkereskedői és kiadói alapismeretek.

Budapest, 1944, Lőrincz Ernő. 212 p., dedikált.
Kiadói papírkötésben.
1200 Elkelt/Sold
263 LŐRINCZY GYÖRGY
Magyar csodák.

Nemzeti irodalmunk mesterei.
Bp., 1935, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. 198 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000Nem kelt el
264 LÖWY SALAMON-NOVÁK LÁSZLÓ
Betűművészet I-II.

Grafikai Művészetek Könyvtára II-III.
Bp., 1926, Novák László. 144 p., 16 t., 143 p., 12 t.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
265 LUXEMBURG, ROSA
Briefe aus dem gefangnis.

Mit einem Bild und einem Faksimile. Internationale Jugendbibliothek Organisationsausgabe Nr. 10.
Berlin, é. n., Verlag der Jugendinternationale. 75 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
266 LÜTZELER, HEINRICH
Junge Madchen.

Freiburg im Breisgau, é. n., Im Verlag Herder. 8 p., 13 t., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben.
1000Nem kelt el
267 MACHRAY, ROBERT
Kártyázás közben.

Londoni detektívtörténet.
Bp., é. n., Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó Vállalat. 205 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
268
Magyar humanisták levelei XV.-XVI. század.

Nemzeti Könyvtár.
Bp., 1971, Gondolat. 711 p., 2000 példányban.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Rudas Klára) papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
269
A magyar kegyestanítórend budapesti gimnáziumának értesítője az 1935-36. iskolai évről.

Az iskola fennállásának 219. évében. Közzétette: Dr. Balanyi György.
Bp., 1936, Magyar Kegyestanítórend Bp.-i Gimnázium. 120 p.
Kiadói ill. viseltes, szakadt papírborítóban.
1000Nem kelt el
270
Magyar történelmi emlékek.

II. kötet. Kiadja: Kubínyi Ferenc. Oklevelek Hontvármegyei magán-levéltárakból. Első rész: 1256-1399.
Bp., 1888, Pfeiffer Ferdinánd bizománya. XXV p., 400 p., 1 sztl. lev, felvágatlan.
Javított, viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
271
A magyarországi czipész-s csizmadia-mukások és kisiparosok 1892. ápr. 17-18.-án Bp.-en tartott első kongresszusának jegyzőkönyve.

Gyorsírói feljegyzések alapján.
Bp., é. n., "Czipész" szerkesztősége. 56 p.
Nagyon viseltes és szakadt papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
272 MAGYAROSY SÁNDOR
Segédlet a hadművészet fejlődésének tanulmányozásához a Marathon-i csatától a Leuthen-i csatáig.

15 vázlat melléklettel. Összeállította: Magyarosy Sándor.
Bp., 1930, Ábrahám és Sugár. 111 p., 15 db térkép melléklettel.
Pótol papírborítóban, ragasztásokkal.
1000 Elkelt/Sold
273 MAKKAI LÁSZLÓ
Tündérország.

Erdély története, földje, népe.
Bp., é. n., Franklin-Társulat. 59 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
274 MAKKAI SÁNDOR-RÓNAI ANDRÁS-ASZTALOS MIKLÓS-GERGELY PÁL
A mi Erdélyünk.

24-26. szám. Szerk.: Kovrig Béla.
Bp., 1940, Nemzeti Könyvtár. 111 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
275 MÁRKI SÁNDOR
Magyar középkor.

Bp., 1914, Élet és Irodalmi Nyomda Rt. 293 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
276 MARKÓ JENŐ, DR.
A nemzetek szövetsége és a magyar-román optáns per.

Bp., 1928, Grill Károly Könyvkiadóvállalat. 64 p., pótlás: 4 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
277 MÁRKUS LÁSZLÓ
Magyar gondok.

Bp., é. n., Élet Irodalmi és Nyomda Rt. 320 p., 4 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
278 MARX, KARL-ENGELS, FRIEDRICH
A kommunista kiáltvány.

Budapest, 1959, Kossuth Könyvkiadó-Magyar Helikon. 119 p., 2 sztl. lev., 1528/3000 példány.
Kiadói bőrkötésben.
1500Nem kelt el
279 MASARYK, T. G.
A világforradalom.

Emlékek, gondolatok. 1914-1918.
Prága, 1928, Orbis. 707 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
280 MÁTYÁS FERENC
A falu küldöttje.

Bp., 1942, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet. 226 p., dedikált.
Kiadói félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
281 MAY, CARL
A datolya honából.

Keleti útirajzok. Átdolgozta: Dr. Szabó Károly.
Bp., é. n., Athenaeum. 248 p., 2 sztl. lev., 4 t.
Kiadói festett és aranyozott vászonkötésben.
2000Nem kelt el
282 MELOCO JÁNOS
Boccaccio életének regénye.

Bp., 1943. Dante Könyvkiadó. 691 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1200Nem kelt el
283 MEREZSKOVSZKIJ
Az antikrisztus Péter és Alexej. I-II.

Ford.: Dr. Kiss Dezső.
Bp., é. n., Franklin-Társulat. 308 p., 320 p.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
284
Merjünk magyarok lenni!

Idézetek Teleki Pál gróf beszédeiből és írásaiból. Összeállította: Dr. Máday Béla.
Bp., 1943, Fiatal Magyarság Szövetség. 62 p., 1 sztl. lev.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
285 MESTERHÁZI LAJOS
Férfikor.

Bp., 1967, Szépirodalmi Könyvkiadó. 663 p., 2 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, viseltes papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
286 MÉSZÖLY DEZSŐ
Legenda a dicsőséges feltámadásról.

Három színjáték: Hazárdjáték, Éva lánya és Legenda a dicsőséges feltámadásról.
Bp., 1965, Magvető. 297 p., 3 sztl. lev., 1850 példányban, dedikált.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
287 MEYNE-REID, KAPITÁNY
A skalp-vadászok.

Regényes történet. Átdolgozta: Kürthy Emil. II. kiadás.
Bp., é. n., Révai Testvérek. 252 p., 1 sztl. lev.
Amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
288 MEZEI ZSOLT
Pápai könyvtárak a századfordulón.

Pápa, 1999, Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei és a Jókai Mór Városi Könyvtár. 101 p.
Kiadói ill. fóliázott papírborítóban.
1000Nem kelt el
289
Mezőgazdasági lexikon I-II.

A mezőgazdasági szakismeretek gyűjteménye.
Bp., 1958, Mezőgazdasági Kiadó. 712 p., 786 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
290
Mezőgazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejlődése és mai helyzete.

47. sz. Összeállította: Csiki László. M. Kir. Földművelésügyi Minisztérium Gazdasági Szakkönyvei.
Bp., 1941, Pátria. 155 p. 9 t. (I-XVIII), 2 kihajtható t.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
291
Mi a tanácsköztársaság?

II. Mo.-i kiadás. Világ proletárjai egyesüljetek! Kommunista Könyvtár.
Bp., 1918, Kommunisták Mo.-i Csoportja. 8 p.
Viseltes, hiányos papírborítóban.
1000Nem kelt el
292 MIKÓ IMRE
Az utolsó erdélyi polihisztor.

Száz dokumentum és történet. Brassai Sámuelről.
Bukarest, 1971. Kriterion Könyvkiadó. 373 p., 4 t.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
293
Mikszáth almanach 1920.

Az 1920-ik szökőévre. Szerk.: Herczeg Ferenc.
Bp., 1920, Singer és Wolfner. 168 p., 10 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
294 MILNE, A. A.
Micimackó kuckója.

I. kiadás. Ford.: Karinthy Frigyes. Ernest H. Shepard képeivel.
Bp., é. n., Athenaeum. 128 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
2800 Elkelt/Sold
295 MOLDOVA GYÖRGY
Égi szekér.

Budapest, 1982, Magvető Könyvkiadó. 427 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
296 MOLDOVÁNYI ÁKOS
Boldog lett-e ki kertre vágyott?

Bp., é. n., Officina Nova. 119 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
297 MOLIÉRE
Moliére vígjátékai.

Ford.: Kazinczy Gábor. Első kötet. Tartuffe, A fösvény és Dandin György egy kötetben.
Bp., 1863, Kisfaludy-Társaság. XXVII p., 168 p., 1 sztl. lev.,.
Félbőr kötésben.
1000Nem kelt el
298 MOLITORIS KÁROLY
A belső-ausztriai parasztháború 1515-ben.

2. szám. Értekezések a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem Közép- és Újkori Történelmi Szemináriumából.
Kolozsvár, 1911, Stief Jenő és Társa. 66 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
299 MOLNÁR GÁL PÉTER
A pesti mulatók.

Előszó egy színháztörténethez.
Bp., 2001, Helikon. 365 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
300 MOLNÁRFI TIBOR, DR.
A Szent Korona misztériuma.

A Szent Korona és a kozmosz.
h. n., 2001, Összmagyar Testület. 108 p., dedikált.
Kiadói ill. papírkötésben.
1200 Elkelt/Sold
301 MOÓR GYULA, VITÉZ
Örök béke és világjogrend.

Budapest, 1929, k. n. 25 p., felvágatlan, dedikált.
Kiadói papírkötésben.
1200 Elkelt/Sold
302 MOREL GYULA, DR.
Szociológia.

Bécs, 1989, OMC. 194 p.
Papírborítóban.
1000Nem kelt el
303
Mulattató kérdések és feleletek.

Kézirat.
h. n., 1860 körül, k. n. számozatlan oldalak.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
304 MÜLLER J. P.
Az én módszerem.

A dán nyelvű eredetinek 5-ik kiadása után. Szenteljünk naponként 15 percet egészségünknek.
Bp., 1908, Kostyál Jenő. címkép, 89 p.
Tűzve, kiadói ill. nagyon viseltes papírborítóban, levált előlap és hátlap nélkül.
1000Nem kelt el
305 MÜLLER LAJOS, S. J.
A római index.

Nevezetesebb tiltott könyvek jegyzéke. Katolikus Kultúrkönyvtár VII. kötet.
Budapest, 1926, Magyar Kultúra. 108 p., dedikált.
Kiadói papírkötésben (viseltes, szakadt).
1200 Elkelt/Sold
306 N. MÉSZÁROS JÚLIA
Győri ötvösség 1523-1700.

Győri Művészettörténet I.
Győr, 1998, Városi Művészeti Múzeum. 216 p., 300 példányban.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
307 NAPTÁR.
A kecskeméti közlöny évkönyve 1929.

Szerk.: Dr. Horváth Ödön.
Kecskemét, 1929, Kecskeméti közlöny. 160 p., 24 sztl. lev.
Kiadói ill. (Kiss) papírkötésben (viseltes, foltos).
1500 Elkelt/Sold
308 NEMES LÁSZLÓ
Dallam a falon túl.

Bp., 1967, Szépirodalmi Könyvkiadó. 481 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
309 NEMESKÜRTY ISTVÁN
Requiem egy hadseregért.

Budapest, 1973, Magvető Zsebkönyvtár. 239 p., 4 sztl. lev., dedikált.
Kiadói ill. papírkötésben.
1200 Elkelt/Sold
310 NÉMETH LÁSZLÓ
Széchenyi.

Vázlat.
Bp., é. n., Bolyai Akadémia. 189 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. javított papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
311
Népi vallásosság a Kárpát-medencében I.

Szerk.: Lackovits Emőke.
Veszprém, 1991, VEAB Néprajzi Munkabizottsága. 242 p., A szerzők közül többen dedikálták.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
312 NOSZKAY ÖDÖN
Oláh Miklós levelezésének művelődéstörténeti vonatkozásai.

7. szám. Művelődéstörténeti értekezések.
Érsekújvár, 1903, Winter Zsigmond. 132 p.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
313 ORBÁN BALÁZS
Székelyföld képekben.

Bukarest, 1971, Kriterion Könyvkiadó. 60 p., 34 t., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
314 ORBÁN BALÁZS
Sztambultól Szejkéig.

II. kiadás.
Bukarest, 1995, Kriterion Könyvkiadó. 261 p.
Kiadói ill. (Bíró Gábor) papírkötésben.
1000Nem kelt el
315
Ötszáz év öröksége.

Buzsáki népszokások.
Buzsák, 1998, Buzsák Község Önkormányzata. 97 p., 2000 példányban.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000Nem kelt el
316 P. DACZÓ ÁRPÁD LUKÁCS
Népünk hitvilága.

h. n., 1992, kiadó n. 32 p., dedikált.
Tűzve, papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
317 P. STÁNKOVÁTSI LEOPOLD
Vasárnapokra szolgáló prédikátziók... 3. esztendő.

II. rész.
Komárom, 1799, Weinmüller Bálint. 557 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
318 PACH ZSIGMOND PÁL
Szürkeposztó, szűrposztó, szűr.

Fejezetek a magyarországi szövőipar korai történetéből. Társadalom- és Művelődéstörténeti tanulmányok 31.
Bp., 2003, MTA Történettudományi Intézete. címkép, I-XXI., 171 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
319
A padlás-szobában.

Naplójegyzetek. Ford.: Rázel József.
Nagyvárad, 1870, Tichy Ákos Könyvnyomdája. 190 p., 3 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
320
Pádua története-kincsei.

Összeállította: Horváth J. Ferenc.
Sopron, 1931, Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai műintézete. 252 p., 2 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban, javított gerinccel.
1000Nem kelt el
321 PALÁGYI MENYHÉRT
Madách Imre élete és költészete.

Képekkel.
Bp., 1900, Athenaeum Nyomda. 444 p., 3 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
322 PÁLYI ENDRE
Kommunista közmegegyezés.

Bp., 1919, Dick Manó. 112 p., felvágatlan.
Fűzve, kiadói ill. viseltes papírborítóban.
1000Nem kelt el
323 PÁRDÁNYI MIKLÓS
A breton kérdés.

Politikai tanulmány Franciaország Nemzeti kisebbségi problémáinak köréből.
Bp., 1937, kiadó n. 287 p., dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
324 PASCAL-SIGMUND FREUD-HERMANN-KERÉNYI KÁROLY
Gondolat mesterei.

Ford.: Fónagy Iván. 4 mű egy kötetben: Gondolatok. Egy illúzió jövője. Az antiszemitizmus lélektana. Napleányok.
Bp., 1944, Bibliotheca. 131 p., 72 p., 110 p., 1 sztl. lev., 121 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
325 PATAKY MÁRIA
Rákóczi földje.

Bp., 1939, Officina. 28 p., 2 sztl. lev., 16 t.
Kiadói ill. javított (Kolozsváry Sándor) kartonkötésben.
1000Nem kelt el
326 PAVLENKO-CSIAURELI
Berlin eleste.

Ford.: Szekeres József.
Budapest, 1950, Új Magyar Könyvkiadó. 127 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
327 PÉNTEK JÁNOS
Népi nevek, népi hagyományok.

Marosvásárhely, 2003, Mentor Kiadó. 273 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. fóliázott papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
328 PÉTERFALVI MOLNÁR DEZSŐ
Limanova, magyar győzelem.

Bp., 1932, Péterfalvi Molnár Dezső. 560 p.
Papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
329 PETHŐ SÁNDOR
Világostól Trianonig.

A mai Magyarország kialakulásának története. III. kiadás.
Bp., 1925, Enciklopédia Rt. VIII p., 324 p., 2 sztl. lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
330 PINTÉR ISTVÁN
Magyarok amerikai koszton.

Budapest, 1972, Táncsics Könyvkiadó. 335 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
331 PIVÁNY JENŐ
Magyar-amerikai történelmi kapcsolatok.

A Columbus előtti időktől az amerikai polgárháború befejezéséig.
Bp., 1926, Kir. Magy. Egy. Nyomda. 55 p., dedikált.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
332 PLAKÁT
100 éves a Magyar Dohányipar.

Többször hajtott, szélein kis gyűrődéssekkel.
56x81 cm.
5000Nem kelt el
333 PLAKÁT
A szerződéses hízlalás állandó jó jövedelmet biztosít.

Kössön szerződést az Állatforgalmi Vállalattal. Gr.: Pál György.
Többször hajtott.
69x48 cm.
6000Nem kelt el
334 PLAKÁT
ÁFOR - Multi Super Oil.

Nem kockáztat. Gr.:Kolozsváry Gy.
Kétszer hajtott, kis beszakadással.
56x82 cm.
6000Nem kelt el
335 PLAKÁT
Állami Áruház.

Válasszon ízlésének, igényének megfelelő télikabátot. Gr.: Macskássy.
Felerősítési lyukakkal.
57x81,5 cm.
8000Nem kelt el
336 PLAKÁT
Állat- és Növénykerti Hangversenyek.

Filharmóniai Társaság - 1925. június 16-22. Kis beszakadással.
31,5x47,5 cm.
3500Nem kelt el
337 PLAKÁT
Budapesti Honvéd SE - Országos minősítő motorkerékpár és autó sebességi körversenye ... Hármashatárhegyen.

Gr.: Steiner.
Többször hajtott.
50x69 cm.
12000Nem kelt el
338 PLAKÁT
Csak nyerhet minden nap a Hajdu háztartási géppel.

Kártya motívum!
1969.
41,5x58,5 cm.
5000Nem kelt el
339 PLAKÁT
Durabel cserzésű, vízhatlan, erős, tartós bakancs.

Traktor.
Szélén hiányos, beszakadásokkal.
58,5x84 cm.
8000Nem kelt el
340 PLAKÁT
Fiatalok! A modellezés a repülős előiskolája.

Építsetek repülő modelleket.
Többször hajtott, felerősítési lyukakkal.
57x84,5 cm.
10000Nem kelt el
341 PLAKÁT
Jöjj velünk Szegedre - II. Nemzetközi Maratoni verseny - 1958.

Nemzetközi Labdarugó Mérkőzés.
Kisebb hajtásnyomokkal, gyűrődésekkel.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2500Nem kelt el
342 PLAKÁT
Magot a földbe, pénzt a takarékba.

Országos Takarékpénztár. Gr.: Gönczi.
Kétszer hajtott, szakadásokkal.
57x82,5 cm.
6000Nem kelt el
343 PLAKÁT
Magyar zsidók!

Tömörülésre hívunk fel benneteket! Magyar Zsidók Országos Szövetsége.
Lyukas, beszakadásokkal.
47x63 cm.
5000Nem kelt el
344 PLAKÁT
Megjelent a Rejtvény Újság 2. száma.

Sarokhiánnyal, szakadással.
31,5x48 cm.
3500Nem kelt el
345 PLAKÁT
Mezőgazdaság a Képzőművészetben.

Mezőgazdasági Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria Kiállítása. 1959. Budapest - Városliget - Vajdahunyad vár.
Többször hajtott.
57x82,5 cm.
6000Nem kelt el
346 PLAKÁT
Munkaversennyel az 3 éves tervért.

Postás Szakszervezet. Postás, repülő, vonat, autó. Gr.: Endrődi-Orbán.
Többször hajtott, hiányos, szélén gyűrődött, rögzítési lyukakkal.
57x83,5 cm.
10000 Elkelt/Sold
347 PLAKÁT
Naponta kétszer fogápolás.

Odol, Ovenall, Hófehérke, Kalodont.
Felerősítési lyukakkal, oldalán gyűrődéssel.
48x68,5 cm.
8000Nem kelt el
348 PLAKÁT
Olimpiai est Cegléden.

1976. szeptember 27. Kossuth Művelődési Központ.
Többször hajtott, szélén gyűrődésekkel, beszakadásokkal.
61x86 cm.
3500Nem kelt el
349 PLAKÁT
Országos Balatoni Sport- és Népünnepély - Balatonfüred.

Jótékonysági rendezvény. 1920. augusztus 15.
Többször hajtott, beszakadással.
63x47,5 cm.
5000 Elkelt/Sold
350 PLAKÁT
Rákóczi hadnagya.

Új, magyar, színes történelmi film.
Hajtásnyomokkal.
47x69,5 cm.
5000Nem kelt el
351 PLAKÁT
Teljesítsd a borbeadásod szőlővel, borral, musttal.

Gr.: Kochné.
Felerősítési lyukakkal, kis beszakadással.
41,5x58,5 cm.
6000 Elkelt/Sold
352 PLAKÁT
TRIÁL - Időben vásároljon, karácsonyra!

Többször hajtott.
56,5x82 cm.
6000Nem kelt el
353 PLAKÁT
Vadászati Világkiállítás - Budapest, 1971.

Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítások területén. Gr.: Töreky F.
Kétszer hajtott.
47,5x68 cm.
6000 Elkelt/Sold
354 POTTER, G. J.
A kártyajáték művészete.

V. komerszjátékok magyar kártyával. Ford.: Ujlaky Tibor.
Bp., 1930, Lingua. 82 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
355 PÜSPÖKI NAGY PÉTER
Új mindenes gyűjtemény 1980.

Összeállította: Zalabai Zsigmond.
Bratislava., 1981, Madách Könyv- és Lapkiadó. 203 p., 2 sztl. lev., 1500 példányban.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
356 RAB ZSUZSA
Varázslók, szentek, vitézek.

Ó-orosz népi énekek.
Bp., 1967, Magyar Helikon. 323 p., 598/700 példányban.
Kiadói ill. nyl-kötésben.
1800Nem kelt el
357 RADNÓTI JÓZSEF
Pöröly és pult.

25 portré az ipari és kereskedelmi életből.
Bp., 1925, May János Nyomdai Műintézet Rt. 167 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
358 RADOS JENŐ
Magyar kastélyok.

Bp., 1931, Műemlékek Orsz. Bizottsága-Könyvbarátok Szövetsége. 238 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
3500Nem kelt el
359
A Rákosi-per.

IV. kiadás. Magyar Munkásmozgalomi Intézet.
Bukarest, 1950, Szikra. 593 p.
Papírborítóban.
1000Nem kelt el
360 RAMUZ, C. F.
A nagy-nagy sondrebondi háború.

Ford.: Ötvös Lajos. Ill.: Kondor Béla.
Budapest, 1960, Magyar Helikon. 141 p., 393/600 számozott példányban, 10x9,5 cm.
Kiadói félbőr kötésben.
1000Nem kelt el
361 RAUSCHNING, HERMANN
Hitler bizalmasa voltam.

Ford.: Laczkó Géza.
Bp., é. n., Körmendy Könyvkiadó. 372 p.
Pótolt papírborítóban.
1000Nem kelt el
362
Recept-buch und Haus-Arzt.

Cleveland, Ohio, 1919, The R. C. Barnum CO. 3 címkép, XIV p., 873 p., 1 sztl. lev., 3 t.
Viseltes vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
363 RÉVÉSZ BÉLA
Ady és Léda.

Bp., 1934, Dante Könyvkiadó. 336 p., 21 t.
Viseltes félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
364 RILKE, RAINER MARIA
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke.

Insel-Bücherer Nr. 1.
Leipzig, é. n., Im Insel Verlag. 33 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kopottas kartonkötésben.
1000Nem kelt el
365
Robinson Crusoe.

Élete és viszontagságai. Átdolgozta: Baróti Lajos.
Budapest, é. n., Világirodalom. 75 p., 2 szt. lev.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
366 ROMVÁRY VILMOS
Fűszerek könyve.

Budapest, 1981, Mezőgazdasági Kiadó. 324 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
367 RÓNA TIBOR
Budapesti kirándulóhelyek.

Magyarország írásban és képekben. 1. kötet.
Bp., 1960, Panoráma. 287 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
368 ROUSSEAU, J. J.
Emil vagy a nevelésről.

Ford.: Füredi Ignácz. II. javított kiadás.
Bp., 1896, Franklin-Társulat. címkép, 2 sztl. lev., 640 p.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
369 RUH GYÖRGY
Viharzó és megbékélt szívvel.

Versek.
Kaposvár, 1947, Fenyvesi Béla és Fia Könyvnyomdája. 40 p., dedikált.
Kiadói papírkötésben.
1200 Elkelt/Sold
370 RUHM, FRANZ KÜCHENCHEF
Kochbuch für alle.

Rezepte der Wiener küche.
Bécs, é. n., Ludwig Nath. 576 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben és nagyon viseltes lapokkal.
1000 Elkelt/Sold
371 SAÁD FERENC
A nagyváradi hadapródok.

Jaski István rajzaival.
H.n., é.n., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 169 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
372 SÁNDOR PÁL
Engels, mint filozófus.

Bp., 1945, Faust Imre Könyvkiadó. 79 p.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
373 SÁRMÁNDI SÁNDOR, DR.
Dollfuss Ausztria mártírkancellárja.

Bp., 1936, kiadó n. 112 p., 2 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
374
Sárospataki kalauz.

Szerk.: Harsányi István. II. javított és bővített kiadás.
Sárospatak, 1928, Fischer Lajos Könyvnyomda. 150 p.
Kiadói ill. papírborítóban, javított gerinccel.
1000 Elkelt/Sold
375 SCHANDL JÓZSEF, DR.
Gyapju-, tej- és hustermelés a juhászatban.

33. sz. A M. Kir. Földmívelésügyi Minisztérium Gazdasági Szakkönyvei. Köztelek Gazdasági Könyvtár.
Budapest, 1939, Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt. 140 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
376 SCHÖPFLIN ALADÁR
A magyar irodalom története a XX. században.

Bp., 1937, Grill Károly Könyvkiadóvállalat. 311 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
377 SCHUETTE, MARIE
Perser-Teppiche.

Lipcse, 1935, Bibliographisches Institut. 61 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
378 SELESKOWITZ, LOUISE
Wiener Kochbuch.

Bécs, 1908, Wilhelm Braumüller. VIII p., 543 p., 17 t.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
379 SERESS LÁSZLÓ
Dózsa György és a parasztforradalmak.

Budapest, 1945, Athenaeum. 293 p.
Kiadói papírkötésben.
1000Nem kelt el
380 SHEPHERD, ARTHUR
Alden s sixpenny guide to Oxford.

Oxford, é. n., Alden and Co. 132 p., 25 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
381 SIKOR MARGIT
Babos uram betegsége vagy a pálinka hatása.

A "Jó könyvek" 250 frankos pályázatán díjnyertes elbeszélés. 8 képpel. Rajtolta: Goró Lajos. Jó könyvek.
Bp., é. n., Révai testvérek. 24 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
382 SIMON PÉTER
Király és nemzet.

Visszapillantás I. Ferencz József Magyarország apostoli királyának uralkodására 1880-tól 1885-ig. A "Király és korona" folytatása.
Bp., 1895, Kosmos Műintézet. 240 p., 2 sztl. lev.
Pótolt papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
383 SLACHTA MARGIT
Elkapott sugarak.

II. bővített kiadás.
Bp., é. n., Testvér-Szövetség. 112 p.
Papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
384 SMILES SÁMUEL
Élet és munka.

Vagy munkás, művelt és tudós férfiak jellemrajza. Ford.: Dáni Ede.
Bp., 1895, Lévai Mór Könyvkiadó. 455 p., 2 sztl. lev.
Amatőr félbőr kötésben.
1200Nem kelt el
385 SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ
Flamand kalendárium.

Kísérőtanulmány az Orsz. Széchenyi Könyvtár cod. lat. 396. jelzetű kódexének hasonmás kiadásához.
Bp., 1983, Helikon. 45 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírborítóban és bársony kötésben, védőmappában.
1000Nem kelt el
386 SÓLYOM JÓZSEF-SZABÓ LÁSZLÓ
A zuglói nyilas per.

Budapest, 1967, Kossuth Könyvkiadó. 382 p., 16 t., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
387 SOMLAY KÁROLY
Jó szerencsét!

Sopron, é. n., Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai műintézet. 91 p.
Kiadói ill. papírkötésben (viseltes).
1000 Elkelt/Sold
388 SOMLYÓ GYÖRGY
Vallomás a békéről.

Budapest, 1953, Szépirodalmi könyvkiadó. 109 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírkötésben.
1000Nem kelt el
389 SOMOGYI IMRE
Kert-Magyarország felé.

Budapest, 1942, Magyar Élet Könyvkiadó. 127 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
390 SOÓS LÁSZLÓ
Tengerek kalandorai.

Bp., é. n., Athenaeum. 215 p., 12 t.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
391
A soproni középkori zsinagóga.

Sopron, 1963, Győr-Sopron Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala. 31 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
392 STEIN AURÉL
Homokba temetett városok.

Ford.: Halász Gyula. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Budapest, é. n., Magyar Földrajzi Társaság. 1 címkép, XXIV p., 326 p., 1 sztl. lev.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500Nem kelt el
393 SZABÓ BÉLA
Bódva-völgyi képeskönyv.

Fényképezte: Szabó Béla.
Miskolc, é. n., Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat. 114 p., 1 térképmelléklettel, 3000 példányban.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
394 SZABÓ DEZSŐ
Segítség!

Regény három kötetben.
Bp., é. n., Genius. XVI p., 362 p., 311 p., 304 p.
Kiadói papírborító, félbőr kötésben.
1200Nem kelt el
395 SZABÓ GYÖRGY
Mediterrán mítoszok és mondák.

Kriterion kézi könyvek.
Bukarest, 1973, Kriterion Könyvkiadó. 349 p., 1 sztl. lev. Hozzá: Európai mítoszok és mondák. Bukarest, 1977, Kriterion Könyvkiadó. 165 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
396 SZABÓ ISTVÁN
Ellenreformatio és habsburgok.

Temesvár, 1911, Csanádházmegyei Könyvnyomda. 88 p., 2 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
397 SZANA TAMÁS
Magyar művészek.

Műtörténelmi vázlatok képekkel.
Bp., 1887, Révai Testvérek. címkép, 7 sztl. lev., 251 p.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos ill. vászonkötésben.
4200 Elkelt/Sold
398 SZÁNTÓ TIBOR
A betűszedés könyve.

Bp., 1951, Könnyűipari Könyvkiadó. 275 p.
Kiadói papírborítóban, szövegközi aláhúzásokkal.
1000Nem kelt el
399 SZÁSZY ISTVÁN
A kötelmi jog általános tanai.

Budapest, 1943, Grill Károly könyvkiadóvállata. 325 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói papírkötésben (viseltes, szakadt).
1200 Elkelt/Sold
400
A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936).

Szerk.: Kéky Lajos.
Bp., 1936, Franklin-Társulat. 512 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
2800 Elkelt/Sold
401 SZÉKELY JÓZSEF, DR.
Dísznövények védelme.

Bukarest, 1983, Ceres Könyvkiadó. 235 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000Nem kelt el
402
A székely nemzeti múzeum értesítője.

III. rész. Szerk.: Ifj. Gödri Ferenc és Dr. László Ferencz.
Sepsiszentgyörgy, 1902, Jókai Nyomda Rt. 89 p., 3 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
403
Székely vértanúk 1854.

Válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Károlyi Dénes.
Bukarest, 1975, Kriterion Könyvkiadó. 238 p., 1 t., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
404
A szekszárdi kaszinó Simontsits Béla közgazdasági és társadalomtudományi könyvtárának katalógusa.

Szerk.: Dr. Hadnagy Albert.
Szekszárd, 1937, Molnár-féle Nyomdai Műintézet Rt. XIV p., 210 p., 1 t., 3 sztl. lev.
Sérült félbőr kötésben.
1000 Elkelt/Sold
405
Szent István első nagy királyunk élete és alkotásai.

Bp., 1938, Kir. Magy. Egyetem. 88 p., 4 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, aranyozott medalionnal.
1000Nem kelt el
406 SZENTE ANDOR, DR.
Rádió, film és hangosfilm.

Budapest, 1934, Kereskedelmi jog. 54 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói papírkötésben.
1200 Elkelt/Sold
407 SZIGETI LÁSZLÓ, IFJ., DR.
Személyiségi jogvédelem és nyilvánosság.

Különlenyomat a Jogállam Jog és Államtudományi Szemle 1937. évi 5-6. számából.
Budapest, 1937, Jogállam. 15 p., dedikált.
Kiadói papírkötésben (viseltes, szakadt).
1200 Elkelt/Sold
408 SZÍJ BÉLA
Gulácsy Lajos.

Budapest, 1979, Corvina Kiadó. 342 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2000 Elkelt/Sold
409 SZIJÁRTÓ M. ISTVÁN
A diéta.

A magyar rendek és az Országgyűlés 1708-1792.
Bp., 2005, Osiris. 614 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
410 SZILÁGYI ISTVÁN
A Regent-ház regénye.

Budapest, 1948, Magyar Írás. 143 p., dedikált.
Kiadói papírkötésben.
1200 Elkelt/Sold
411 SZIRÁKY JUDITH
Tél Vale-Vinulujban.

Budapest, é. n., Magyar Szépirodalmat pártolók Egyesülete. 115 p., dedikált.
Kiadói papírkötésben (viseltes, szakadt).
1200 Elkelt/Sold
412 SZITA LÁSZLÓ
A papírkészítés és a papírgyártás Pécsett 1764-1860.

Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 79.
Pécs, 1967, MTA Dunántúli Tudományos Intézet. 73 p.
Kiadói papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
413 SZOBOSZLAI MATA JÁNOS
Húsz fametszetű könyvjegy a magyar Parnasszusról.

Hasonmás.
Debrecen, 1935, Békés István, hasonmás: Bp., 1982, Petőfi Irodalmi Múzeum. 7 p., 2 sztl. lev., 20 db melléklettel, 1000 példányban.
Vászonkötésű tokban.
1800Nem kelt el
414
Szociális kérdések és a megoldási kísérletek.

Szerk.: Muraközy Gyula és Dr. Vasady Béla. 27-30. szám. Kálvin könyvtár.
Bp., 1938, Sylvester Nyomda Rt. 133 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. (Szathmáry) papírborítóban.
1000Nem kelt el
415 SZŐNYI OTTÓ, DR.
Pécs.

Útmutató a városban, a környékén és a Mecseken. II. kiadás.
Pécs, é.n., Danubia. 128 p., 18 t., 2 térkép melléklettel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
416 TÁBORI KORNÉL
Páris magyarjai.

Hogyan boldogulnak? Hogyan züllenek el? Magyarok külföldön.
Bp., é. n., Schenk Ferenc Könyvkereskedő. 128 p.
Kiadói ill. viseltes, javított papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
417
Tájékoztató a kötelespéldányszolgáltatásról.

Összeállították: Dr. Harsányi András és Dr. Varga Sándor Frigyes.
Budapest, 1941, Országos Széchenyi Könyvtár. 24 p., felvágatlan, dedikált.
Kiadói papírkötésben.
1200 Elkelt/Sold
418 TAKÁTS SÁNDOR
Kémvilág Magyarországon.

Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó. 243 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
419 TAKÁTS SÁNDOR
Régi idők, régi emberek.

Bp., 1922, Athenaeum. 396 p., 2 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
420 TAKÁTS SÁNDOR
Régi magyar asszonyok.

Bp., é. n., Élet Irodalmi Nyomda Rt. 341 p., 3 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
421
Tanulságos közlekedési balesetek.

20 év a nép szolgálatában.
Bp., 1966, BM Tanulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség. 294 p., 1 sztl. lev.
Kiadói nyl-kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
422 TARDY LAJOS
Régi feljegyzések Magyarországról.

Bp., 1982, Móra Ferenc Könyvkiadó. 203 p., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. (Kováts Imre) kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
423
Társadalmi lexikon.

Szerk.: Madzsar József. Ill.: Pérely Imre.
Bp., é. n., Saly E. Könyvterjesztővállalat. 2 sztl. lev., 703 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500Nem kelt el
424 TAYLOR, MERLIN MOORE
A kannibálok földjén.

Ford.: Halász Gyula. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Budapest, é. n., Magyar Földrajzi Társaság. 1 címkép, 184 p., 4 sztl. lev., térkép melléklettel.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
425 TELEKI ÉVA
Nyilas uralom Magyarországon.

1944. okt. 16.-1945. ápr. 4.
Bp., 1974, Kossuth Könyvkiadó. 387 p., 2 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
426 TELEKI PÁL, GRÓF
A földrajz a középiskolában.

Különlenyomat a "Magyar Figyelő"-ből.
Bp., é. n., Hungária Könyvnyomda. 13 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Papírborítóban, javított gerinccel.
1500 Elkelt/Sold
427
Téli nemzetközi kiállítás 1908-9.

Országos Magyar Képzőművészeti Társulat.
Budapest, 1908, Singer és Wolfner. 96 p., 2 sztl. lev., 32 t.
Kiadói viseltes, szakadt papírkötésben.
1000Nem kelt el
428 THIERING OSZKÁR, DR.
A textilipar.

A szövés-fonás anyagai és technikája. Kultúra iskolája.
Bp., Kultúra Könyvkiadó és Nyomda Rt. címkép, 112 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
429 TILDY ZOLTÁN, IFJ.
Ágrólszakadt jóbarátok.

Bp., 1960, Gondolat. 112 p., 1 t., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, viseltes ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
430 TOKODY GYULA
Ausztria-Magyarország a pángermán szövetség (1890-1918).

Bp., 1963, Akadémia Kiadó. 282 p., 1 sztl. lev, 600 példányban.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
431 TOLDY FERENC
Faludi Ferenc minden munkái.

Eredeti kéziratok és kiadások után a szerző életrajzával.
Bp., 1853, Emich Gusztáv Bizománya. XX p., 940 hasáb sorszámozással, 3 sztl. lev., címlapon beírásokkal és régi könyvtár bélyegzőkkel.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
432 TOLDY ISTVÁN
Anatole.

Budapest, 1872, Ráth Mór. 344 p., 2 sztl. lev.
Félbőr kötésben.
1000Nem kelt el
433 TOLSZTOJ, LEV
Szevasztopol.

Ford.: Tábor Béla, Ill.: Győry Miklós.
Bp., 1960, Magyar Helikon. 169 p., 3 sztl. lev., 502/800 számú példány.
Kiadói félbőr kötésben, ill. (Győry Miklós) papír védőborítóban.
1500Nem kelt el
434 TÓTH BÉLA
A magyar anekdotakincs.

Új átdolgozott kiadás.
Bp., 1935, Singer és Wolfner. 768 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
435 TÓTH LÁSZLÓ
Arcélek az újságpapíron.

Budapest, é. n., Szent István Társulat. 265 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírkötésben.
1000Nem kelt el
436 TÖMBÖL TERÉZ DR.-VAJDA JÁNOS DR.-Z. SZABÓ LÁSZLÓ
Útmutató boncolási gyakorlatokhoz.

Egyetemi segédtankönyv. 4. változatlan kiadás.
Bp., 1975, Medicina kiadó. 150 p., 1 sztl. lev.
Kiadói nyl-kötésben.
1000 Elkelt/Sold
437 TÖMÖSY JENŐ
Titkos erők harca.

Kémkedés, propaganda, szabotázs.
h. n., 1937, kiadó n. 229 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kötés nélkül, pótolt papírborítóban, viseltes állapotban.
1000 Elkelt/Sold
438 TÖRÖS BÉLA
A beregszászi nyelvjárás.

Bp., 1910, Athenaeum. 67 p.
Kiadói papírborítóban, javított gerinccel.
1000 Elkelt/Sold
439
A történeti statisztika forrásai.

A központi Statisztikai Hivatal és az Országos Levéltár kiadványa. Szerk.: Kovacsics József.
Budapest, 1957, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 460 p., 24 t., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
440 TRISTAN, BERNARD
A csendes férj.

Ford.: Kosztolányi Dezső.
Békéscsaba, é. n., Tevan. 144 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200Nem kelt el
441 TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ
Jogászi pályám emlékei.

h. n., 1991, Trócsányi László. 68 p., dedikált.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
442 TRÓCSÁNYI ZOLTÁN
Kirándulás a magyar múltba.

Bp., 1937, Magyar Könyvbarátok. 413 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félbőr kötésben.
1800Nem kelt el
443 TRUSKOVSZKY DEZSŐ
Pozsonyi séták.

Bp., 1939, Officina. 29 p., 4 sztl. lev., 16 t.
Kiadói ill. (Dallos Hanna) kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
444 UJHÁZY GYÖRGY
Európai Magyarország.

Budapest, 1946, Egyetemi Nyomda. 191 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
445 ÚJVÁRY SÁNDOR
Szabálytalan önéletrajz.

München, 1976, Griff Verlag. 183 p., 12 t., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
446
Útban a világuralom felé.

Cion bölcseinek jegyzőkönyvei. Ford.: Szabó István.
Wien, é. n., Szabó István. 104 p., VIII p.
Papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
447 VÁCI MIHÁLY
Mindenütt otthon.

Budapest, 1962, Szépirodalmi Könyvkiadó. 150 p., 2400 példányban., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Rudas Klára) papír védőborítóban.
2000 Elkelt/Sold
448 VAJDA GYULA, DR.
A háború költészete.

Bp., 1915, Rózsavölgyi és Társa. 224 p.
Félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
449 VAJDA LÁSZLÓ
Általános levelező.

Önügyvéd és házititkár.
Budapest, é. n., Magyar Kereskedelmi Közlöny. 254 p., 1 sztl. lev.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000Nem kelt el
450 VAJTHÓ LÁSZLÓ
Magyar idézetek könyve.

Bp., 1942, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 319 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
451 VÁMOS MAGDA
Resid Efendi.

Vámbéry Ármin élete.
Bp., 1966, Móra Könyvkiadó. 272 p., 8 t., 2 sztl. lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
452 VAN LOON, H. W.
Nézz körül a földön.

A földrajz kistükre. Ford.: Havas József. szerző színes és egyszínű rajzaival.
Bp., 1933, Dante. 444 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
453 VAYER LAJOS, IFJ.
Magyar uralkodók.

Bp., 1942, Officina. 30 p., 2 sztl. lev., 20 t.
Kiadói ill. javított kartonkötésben.
1000Nem kelt el
454 VENCZEL JÓZSEF
Az önismeret útján.

Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből.
Bukarest, 1980, Kriterion Könyvkiadó. címkép, 188 p., 2 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
455 VERESS ENDRE, DR.
Berzeviczy Márton erdélyi kancellár (1538-1596).

Magyar történeti életrajzok.
Bp., 1911, Magyar Történelmi Társulat. címkép, 228 p., 7 t., 2 sztl. lev., 1 térkép melléklettel.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
456 VERNE, JULES
A dunai hajós.

Ford.: Zoltán Vilmos.
Bp., é. n., Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó-Vállalat. 160 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
457
Veszprém múltja és jelene.

Felajánlja: Báró Hornig Károly.
Veszprém, 1912, Egyházmegyei Könyvnyomda. VII p., 209 p.,1 sztl. lev., felvágatlan.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
458 VITUS, GRABER
Az állatok mechanikai műszerei.

Ford.: Thanhoffer Lajos.
Budapest, 1895, K. M. Természettudományi Társulat. 415 p., 4 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
459 VOYNICH ETHEL LILIAN
Bögöly.

Ford.: Gergely Viola.
Budapest, 1951, Ifjúsági könyvkiadó. 275 p.
Kiadói ill. (Nádas József) félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
460 VÖRÖS MÁRTON
Pécs.

Bp., 1941, Officina. 35 p., 3 sztl. lev., 12 t.
Kiadói ill. kartonkötésben, sérült gerinccel.
1000Nem kelt el
461
Walther von der Vogelweide válogatott versei.

Bp., 1961, Magyar Helikon. 3 sztl. lev., 196 p., 137/900 példányban.
Kiadói bőrkötésben.
5500Nem kelt el
462 WELLS, H. G.-HUXLEY, JULIAN-WELLS, GEORGE PHILIP
Az élet csodái I-II-III.

Ford.: Dr. Lambrecht Kálmán. Az életről és az élet lehetőségeiről szóló mai ismereteink összefoglalása három kötetben, 15 szines műmelléklettel és kb. 1000 képpel.
Bp., é. n., Pantheon. 1050 p., 1 sztl. lev.
Kiadói aranyozott ill. vászonkötésben.
3500Nem kelt el
463 YUTANG, LIN
Mi kínaiak.

Ford.: Benedek Marcell.
Bp., 1943, Révai. 371 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. (Byssz) fólia borítóban.
1000Nem kelt el
464 Z. TÁBORI PIROSKA
Háztartás, háztartási alkalmazott nélkül.

Bp., é. n., Singer és Wolfner. 98 p., 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban, hiányos gerinccel.
1000 Elkelt/Sold
465 ZAJKÁS GÁBOR, DR.-GAÁLNÉ PÓDA BERNADETTE
Diétáskönyv.

Második átdolgozott kiadás. Ill.: Pap Klára.
Budapest, 1986, Medicina Könyvkiadó. 523 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
466 ZAKAR ANDRÁS, DR.
A sumér nyelvről.

Svájc, 1975, Duna Könyvkiadó Vállalat. 57 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
467 ZOLNAY VILMOS, ZOLNAI
A kártya története és a kártyajátékok.

Bp., 1928, Pfeifer Ferdinánd. 383 p.,.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
468
Zoo Budapest.

Szerk.: Anghi Csaba. Fénykép: Szelei László.
Bp., 1962, Gondolat Kiadó. 72 p., 2 t.
Kiadói ill. papírkötésben.
1000 Elkelt/Sold
469 ZRÍNYI MIKLÓS
Adriai tengerenek Syrenaia.

Hozzá: Kovács Sándor Iván: Utószó az Adriai tengernek Syrenaia hasonmás kiadásához. 79 p.
Bp., 1980, Magyar Helikon-Akadémiai Kiadó. számozatlan oldalak.
Kiadói bőrkötésben, ill. papír tokban.
1200 Elkelt/Sold
470
Zugló tegnap, ma, holnap.

Szerk.: Faragó István és Fekete Béla.
Bp., é. n., MSZMP XIV. ker. Bizottsága. 287 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
471 ZWEIG, STEFAN
A jövő országa Brazília.

Ford.: Halász Gyula. II. kiadás.
Bp., é. n., Béta Irodalmi Rt. 310 p.
Fűzve, kötés nélkül, pótolt papírborítóval.
1000Nem kelt el
472 ZSIGOVITS BÉLA, DR.
Utazzál velem a föld körül.

Budapest, 1940, Zsigovits Béla. 351 p., 22 t., 6 térkép melléklettel.
Kiadói viseltes vászonkötésben, szennyezett lapokkal, elváló könyvtesttel.
1000Nem kelt el
473 ZSOLT BÉLA
A dunaparti nő.

Budapest, 1936, Nova Irodalmi Intézet. 287 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el