Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ebben a kategóriában

Webüzlet  =>   Sorsjegy


Listázás egyszerre elemenként.       
Kép Leírás Állapot Ár
m1 1792. Az Állami Lottóigazgatóság Budai fogadóirodájának fogadási szelvénye.

T:2-3. 120000 Elkelt/Sold
m2 1827. Az Állami Lottóigazgatóság Budai fogadóirodájának fogadási nyugtaszelvénye

T:2-3. 25000 Elkelt/Sold
m3 1838. A " Sexárdi" Kisded óvó Intézet javára gyűlt adományok felett 1838 eszt. Febr. 22-ik tartandó sorsjátékbeli szelvénye.

T:1. 40000 Elkelt/Sold
m4 1864. 02. 06. Sorsjegy a jótékony czélú tárgylotteriához. … a Krassó megyei inségesek felsegellésére. A lugosi nők nevében. 50 Kr. Oszt. Ért.

T:1. 8000 Elkelt/Sold
m5 1877. 11. 27. A Lótenyésztés Emelésére Alakult Részvény-társaság sorsjegye a győri Katalin vásárkor, 1 Ft.

T:1. 4000 Elkelt/Sold
m6 1878. 06. 01. A Lótenyésztés Emelésére Alakult Részvény-társaság sorsjegye a győri Kisasszonynapi vásárkor, 1 Ft

T:1. 4000 Elkelt/Sold
m7 1883. 06. 12. A Közhasznú czélokra szánt X. Államsorsjáték 2 Ft-os sorsjegye

T:4. 3500 Elkelt/Sold
m8 1889. 07. A Budapesti Állat- és Növényhonosító Társulat által kibocsátott sorsjegy, 10 Kr.

T:1. 4000 Elkelt/Sold
m9 1895. 04. 17. " Mercur" Váltó Részvénytársaság német nyelvű 50 Kr-os igérvény-jegye

T: 2. 4000 Elkelt/Sold
m10 1904. 10. 01. Hecht Bankház Részvénytársaság 1 K-ás igérvény-jegye,

T:4-5. 3000 Elkelt/Sold
m11 1905. 11. 25. Magyar Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték XVII. Sorsjáték 2. osztályának Egynyolczad Eredeti Sorsjegye, 4 K,

T:1. 1200 Elkelt/Sold
m12 1908. 01. XXVI.-ik Csász. Kir. Államsorsjáték 4 oldalas sorsolási terve,

T:2. 2500 Elkelt/Sold
m13 1915. 11. 01. Magyar Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték XXXV. Sorsjáték 1. osztályának Egy Nyolczad Eredeti Sorsjegye, 1,5 K,

T:2-3. 1200 Elkelt/Sold
m14 1916. 02. 01. Sorsjegy a XXXII. Magyar Állami Sorsjátékra, 4 K,

T:1-2. 3000 Elkelt/Sold
m15 1925. 08. 31. " NYUKOSZ" (Nyugdíjas Katonatisztek Országos Szövetsége) sorsjegye " NYUKOSZ-Otthon" javára, 10 000 K,

T:2-3. 1000 Elkelt/Sold
m16 1925. 09. 09. Országos Iparegyesület által az Országos Kézműipari Tárlat alkalmából rendezett tárgysorsjáték 5 000 K-ás sorsjegye,

T:2. 1000 Elkelt/Sold
m17 1925. 10. 15. M. Kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Orsz. Nyugdíj Egyesület tárgysorsjátékának 20 000 K-ás sorsjegye, 100 db-os " universal" 1 000 K-ás vásárlási utalványívvel és a beváltó cégek felsorolásával,

T:1. 3500 Elkelt/Sold
m18 1925. 12. 20. " Diák-sorsjegy" a Diák Jóléti-intézmények javára, 5 000 K,

T:1. 1000 Elkelt/Sold
m19 1925. 12. 22. Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Nemzeti Szövetsége Tárgysorsjátékának 5 000 K-ás sorsjegye,

T:1-2. 1000 Elkelt/Sold
m20 1925. 12. 30. A Közérdekű Liga javára rendezett Tárgysorsjáték sorsjegye, 5 000 K,

T:2-3. 1000 Elkelt/Sold
m21 1944. 06. 06. 2 db Fél-sorsjegy ívben a 82. Jótékonycélú M. Kir. Állami Sorsjátékra, 2 arany pengő,

T:1-2. 1000 Elkelt/Sold
m22 1946. 07. 12. 2 db Fél-sorsjegy ívben az Újjáépítési Állami Sorsjátékra, 10 000 adópengő,

T:1-2. 1000 Elkelt/Sold
m23 1946. 12. 05. 2 db Fél-sorsjegy ívben a II. Újjáépítési Állami Sorsjátékra, 2 Ft 50 fillér,

T:1-2. 1000 Elkelt/Sold
m24 1947. 03. 07. 2 db Fél-sorsjegy ívben a III. Újjáépítési Állami Sorsjátékra, 2 Ft 50 fillér,

T:2. 1000 Elkelt/Sold
m25 1957. 07. 28. VI. VIT alkalmából rendezendő sorsjáték 3 Ft-os sorsjegye,

T:2-3. 500 Elkelt/Sold
m26 1959. 12. 31. A Pedagógusok Eötvös-Alapja 2 Szilveszteri Sorsjegye, 4 Ft,

T:2. 500 Elkelt/Sold
m27 1962. 06. 24. VIII. VIT alkalmából a rendezett I. és II. sorsjáték 3,5 Ft-os sorsjegye,

T:2-3. 1000 Elkelt/Sold
m28 Augusta-Alap Bp., 1916. október 1. Jótékonysági tárgysorsjáték sorjegye, 1 korona

3000 Elkelt/Sold
m29 Bécs, 1879. március 6. Honvédelmi államsorsjáték sorsjegye, 2 forint

5500 Elkelt/Sold
m30 Bp., 1873. október 30. Arany- és ezüst-(tárgy)sorsjáték sorsjegye, 50 krajcár

6500 Elkelt/Sold
m31 Bp., 1878. szeptember 15., 22., 29., október 6., 13. 2 db Budapesti Állat- és Növényhonosító-Társulat sorsjegy ívben, 10 krajcár

10000 Elkelt/Sold
m32 Bp., 1883. október 15. VIII. sorsjáték sorsjegye, 1 forint, szakadt

6500 Elkelt/Sold
m33 Bp., 1887. december 29. XIII. államsorsjáték sorsjegye, 2 oFt

6000 Elkelt/Sold
m34 Bp., 1897. december 27. A Budapesti Önkéntes Mentő-Egyesület sorsjátékának sorsjegye, 1 korona

12000 Elkelt/Sold
m35 Bp., 1898. június 7., 8. Magy. Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték, II. Osztály, II. Sorsjáték. 2˝ korona (1/8 sorsjegy)

2500 Elkelt/Sold
m36 Bp., 1902. október 1. Tanuló sorsjegy, 1 korona

3500 Elkelt/Sold
m37 Bp., 1904. június 30. XXIV. államsorsjáték sorsjegye, 4 korona

3000 Elkelt/Sold
m38 Bp., 1905. december 19., 20. Magy. Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték, 2. Osztály, XXVII. Sorsjáték. 2˝ korona (1/8 sorsjegy)

1500 Elkelt/Sold
m39 Bp., 1905. december 28. XXV. államsorsjáték sorsjegye, 4 korona

3000 Elkelt/Sold
m40 Bp., 1907. június 28. XXVI. államsorsjáték sorsjegye, 4 korona

3000 Elkelt/Sold
m41 Bp., 1910. június 4. Dunántúli Közművelődési Egyesület nyereményjáték sorsjegye, 1 korona

2500 Elkelt/Sold
m42 Bp., 1915. december 30. Kereskedő Ifjak Társulatának sorsjegye jótékonysági tárgysorsjátékra, 1 korona

2500 Elkelt/Sold
m43 Bp., 1915. november 3., december 1.. Magy. Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték, 6. Osztály, XXXIV. Sorsjáték. 2˝ korona (1/8 sorsjegy)

1500 Elkelt/Sold
m44 Bp., 1918. július 16., 17. Magy. Kir. Osztálysorsjáték, 3. Osztály. 8 korona (1/4 sorsjegy)

1500 Elkelt/Sold
m45 Bp., 1918. május 17., 18.. Magy. Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték, 1. Osztály, II. Sorsjáték. 3 korona (1/4 sorsjegy)

1500 Elkelt/Sold
m46 Bp., 1920 március 1. XXXIV magyar állami sorsjáték sorsjegye 5 korona.

3000 Elkelt/Sold
m47 Bp., 1920. augusztus 11., 4. Magy. Kir. Osztálysorsjáték, 4. Osztály, 15 korona (1/4 sorsjegy)

1500 Elkelt/Sold
m48 Bp., 1920. augusztus 11., 9. Magy. Kir. Osztálysorsjáték, 1. Osztály, 40 korona (1/4 sorsjegy)

1500 Elkelt/Sold
m49 Bp., 1920. november 17., 5. Magy. Kir. Osztálysorsjáték, 1. Osztály, 7,5 korona (1/8 sorsjegy)

1500 Elkelt/Sold
m50 Bp., 1923. augusztus 14., 16. Magy. Kir. Osztálysorsjáték, 4. osztály, 10. sorsjáték. 4 db ź sorsjegy ívben

1500 Elkelt/Sold
m51 Bp., 1925. december 5. Kápolna sorsjegy, 5 000 korona

1500 Elkelt/Sold
m52 Bp., 1925. június 3. Királyi Magyar Automobil Club tárgysorsjátékának sorsjegye, 5 000 krajcár

4000 Elkelt/Sold
m53 Bp., 1925. november 14. Mentősorsjegy, 10 000 korona (1/2 sorsjegy)

2500 Elkelt/Sold
m54 Bp., 1925. október 31. " Nyukosz" sorsjegy (Nyugdíjas Katonatisztek Országos Szövetsége) jótékonysági tárgysorsjátékra, 10 000 korona

1500 Elkelt/Sold
m55 Bp., 1926. február 1. Templomépítési sorsjegy, 3 000 korona

500 Elkelt/Sold
m56 Bp., 1926. január 15. Dohánykisárusok Országos Szövetségének sorsjegye jótékony tárgysorsjátékra, 5 000 korona

3000 Elkelt/Sold
m57 Bp., 1926. január 26. Arany sorsjegy, 10 000 korona

3500 Elkelt/Sold
m58 Bp., 1926. március 24. Fehér Kereszt sorsjegy, 5 000 korona

500 Elkelt/Sold
m59 Debrecen, 1872. július 1. Jótékonysági nagy ezüst sorsjáték sorsjegye, 50 krajcár

5500 Elkelt/Sold