Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

136. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) LEVELEZÉSI árverés


Idõpontja: 2010-12-09 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
501 TOLDALAGI PÁL
Szárnyalás.

Bp., 1965, Szépirodalmi Könyvkiadó. 114 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben.
1000Nem kelt el
502 TOLNAI JÓZSEF
A tarokk játékok szabályai.

Bp., 1930, Piatnik Nándor és Fiai Rt. kiadása. 74 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
503 TÓTH BÉLA
100 esti levél.

Bp., 1903, Singer és Wolfner kiadása. 408 p.
Amatőr vászonkötésben.
1500Nem kelt el
504 TÓTH BÉLA
Vasárnapok.

Bp., é.n., Légrády Testvérek kiadása. 327 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
505 TÓTH KÁLMÁN (KIPFELHAUSER)
Kipfelhauser költeményei.

Pest, 1861, Emich Gusztáv kiadása. 79 p., 1 metszetes címkép a szerző képével.
Amatőr vászonkötésben, felkasírozott kiadói borítóval.
1000Nem kelt el
506 TOULOUSE-LAUTREC, HENRI DE
Lithographien.

Insel-Bücherei Nr. 594. 38 Bildtafeln.
Leipzig, 1955, Im Insel Verlag. 57 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
507 TÖRÖK PÁL
Pest-Buda 1850-ben.

Statisztikai közlemények 80. kötet 4. szám.
Bp., é.n., Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala. 121 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
508 TWAIN, MARK
Stormfield kapitány látogatása a menyországban.

Tevan könyvtár 90-91. Fordította: Siró György.
Békéscsaba, 1917, Tevan-kiadás. 64 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
509
U. S. A.

H.n., é.n., Észak Amerikai Egyesült Államok kormányának kiadása. 64 p.
Tűzve, ill. kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
510
Új arcvonal.

Tizenkilenc fiatal erdélyi író (közte Wass Albert) antológiája.
Cluj-Kolozsvár, 1931, Minerva Irodalmi és Nyomdai műintézet. 175 p.
Fűzve, kiadói papírborító nélkül.
1000 Elkelt/Sold
511
AZ Uj Idők egészségügyi kódexe.

Szerkesztette a szerkesztői üzenetek rovatvezetője.
Bp., 1932, Singer és Wolfner kiadása. 256 p.
Félbőr kötésben.
1000Nem kelt el
512
Új Magyar Irodalmi Lexikon I.-III.

Főszerkesztő: Péter László.
Bp., 1994, Akadémiai Kiadó. I.-XXXVIII., 738 p., I.-XXXII. 739-1540 p., I.-XXXII., 1541-2332 p.
Kiadói nylkötésben, papír védőborítóban.
3500 Elkelt/Sold
513
AZ uj világháború története.

Pesti Hírlap évkönyve 1942.
Bp., 1942, Pesti Hírlap kiadása. 159 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
514
Újabb tanulmányok az öntözésről.

A M. Kir Földmívelésügyi Minisztérium kiadványai 1933. 1. sz. Szerkesztette: Sajó Elemér és Trummer Árpád.
Bp., 1933, M. Kir Földmívelésügyi Minisztérium kiadása. 539 p., 3 térképmelléklet.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2030Nem kelt el
515 UJFALVY SÁNDOR
Emlékiratok.

A reformkori Erdélyről 1854-1855.
Bp., 1955, Magvető Könyvkiadó. 330 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
516
Vadászlesen.

Híres vadászok válogatott írásai. Válogatta Véber Károly.
Bp., 1966, Gondolat Kiadó. 357 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. (Szecskó Tamás) papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
517 VAJDA ENDRE
Vörösmarty Mihály művei regékben.

Halhatatlan írók regéi.
Bp., 1942, Rózsavölgyi és Társa kiadása. 328 p.
Fűzve, kiadói ill. (Hámori) papírborítóban.
1500Nem kelt el
518 VALLÓ ÁRPÁD
A méhtenyésztés vezérfonala.

Erdélyi viszonyoknak megfelelően átdolgozta Török Bálint.
Kolozsvár, 1930, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet. 167 p.
Könyvtári félvászon kötésben, felkasírozott kiadói borítóval.
1000Nem kelt el
519 VANYÓ LÁSZLÓ
Az ókeresztény művészet szimbólumai.

3. kiadás.
Bp., 2000, Jel Könyvkiadó. 335 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
520 VÁRADI ANTAL
Képek a magyar író- és színészvilágból.

III. rész. A régi Pest.
Bp., 1911, Pesti Könyvnyomda Rt. kiadása. 142 p., 1 sztl. lev.
Vászonkötésben.
1000Nem kelt el
521 VAS ISTVÁN
Költözés.

Békéscsaba, 1980, Megyei Könyvtár. Lapszámozás nélkül, szerző aláírása nélküli számozatlan példány. 250 számozott és szerző által aláírt példányban adták ki.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
522 VÁSÁRHELYI ISTVÁN
Hasznos és káros vademlősök.

Élet és Tudomány Kiskönyvtár.
Bp., 1958, Gondolat Kiadó. 182 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
523 VASAS SAMU
Népi gyógyászat.

Kalotaszegi gyűjtés.
Bukarest, 1985, Kriterion Könyvkiadó. 197 p., 1 sztl. lev.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
524 VASZARY GÁBOR
Vigyázz, ha jön a nő.

A szerző eredeti illusztrációival.
Bp., 1936, Nova Irodalmi Intézet. 333 p.,1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
525 VÉCSEY LEÓ
Száműzött szív.

2. kiadás. Címlaprajz és illusztrációk Szűr-Szabó József munkája.
Bp., 1938, Cserépfalvi-kiadás. 102 p., 1 sztl. lev., dedikált.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
526 VÉR ANDOR
Félistenek alkonya.

Faluss rajzaival.
Bp., é.n., "Szabadság" kiadása. 108 p., 3 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
527 VERES JÓZSEF
Ásványgyűjtők könyve.

Bukarest, 1981, Kriterion Könyvkiadó. 304 p., 2 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
528 VERNE, GYULA (JULES)
Camp Ole sorsjegye.

A Tolnai Világlapja ajándéka. Fordította Kövér Ilma.
Bp., é.n., A Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó- Vállalat kiadása. 144 p.
Kiadói ill. dombornyomásos vászonkötésben.
1000Nem kelt el
529
Verses emlékkönyv.

Minden napra egy vers. Magyar költők műveiből összeválogatta Veressné Méhely Mici.
Kolozsvár, 1906, Stief Jenő és Társa kiadása. 366 p., 7 sztl. lev.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
530 VERSTE ALBERT
Madárvédelem.

Vezényi Elemér rajzaival.
Bp., 1961, Mezőgazdasági Kiadó. 214 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1000Nem kelt el
531
Vértanúk könyve.

A magyar forradalom és szabadságharc mártírjai 1848-1854. Szerkesztette Hermann Róbert.
Bp., 2007, Rubicon-könyvek. 352 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
3000Nem kelt el
532 A "Viharsarok+ a bíróság elött.
Féja Géza pere.
Bp., 1937, Márciusi Front kiadása. 47 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
533
Vitorlázórepülők tankönyve.

I. évfolyam, Szerkezettan, műszaki ismeretek, műszertan.
h.n., é.n., k.n. 297 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2500Nem kelt el
534 VOIT PÁL
Régi magyar otthonok.

A magyar könyvbarátok számára.
Bp., 1943, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 319 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
535 VOZÁRY ALADÁR, R.
Így történt.

Naplóm 1944. márc. 19.- 1945. jan. 18.
Bp., 1945, Halász Könyvkiadóvállalat. 160 p., névre szóló, aláírt példány a 150-ből.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Fehér Tibor) szakadozott papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
536 WASSERMANN, JAKOB
Bula Matari.

Henri Morton Stanley élete. Fordította: Benedek Marcellné.
Bp., 1932 Dante kiadás. 213 p., 1sztl. lev.
Kiadói ill. viseltes félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
537 WATKINSON, R.
Hogarth.

A realizmus nagy mesterei.
Bp., 1962, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat. 153 p., 42 sztl. lev., 4 t. színes képmelléklettel.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
538 WENINGER ANTAL DR.
Az egészség testi és lelki forrásai.

Bp., 1942, Országos Közművelődési Tanács. 203 p., 2 sztl. lev.
Fűzve, kiadói kopottas papírborítóban.
1000Nem kelt el
539 WENINGER ANTAL DR.
Szellem és egészség.

Bp., 1941, Vörösváry Kiadóvállalat. 168 p.
Kiadói javított félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
540 WESSE, S. DR.
A titkos prostitució és a félvilág.

Vita sexualis V.
Bp., é.n., Sándor József és Társa. 190 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200Nem kelt el
541 WESSELÉNYI MIKLÓS
A Harmadik Birodalom bukása.

Bp., é.n., Magyar Téka kiadása. 269 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. (Sinkó) gerinchiányos papírborítóban.
2000 Elkelt/Sold
542 WESSELÉNYI MIKLÓS, BÁRÓ
Osztály és osztályharc.

Az ország utja könyvei 2.
H.n., é.n., k.n. 247 p., 2 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
543 WIDDER LAJOS DR.
Versenybridzs.

Bp., 1957, Sport Lap- és Könyvkiadó. 218 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000Nem kelt el
544 WIESENTHAL, SIMON
A gyilkosok közöttünk járnak.

Fordította: Békési Ágnes.
Bukarest, 1970, Politikai Könyvkiadó. 413 p., 1 sztl. lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1200Nem kelt el
545 WILKE, HERMANN
Dein "Ja" zum Leibe !

Berlin, 1939, Emil Wernitz Verlag. 189 p., 1 sztl. lev.
Kiadói vászonkötésben.
1500Nem kelt el
546 WILLIAMSON, C. N. ÉS A. M.
Egyiptomban történt I-II.

Bp., é.n., Szent István Társulat kiadása. 127 p.
155 p.
Fűzve, kiadói ill. (Jaschik Á.) papírborítóban.
0Nem kelt el
547 WILLIAMSON, J. A.
A Brit Birodalom születése és kifejlődése.

Oxfordi füzetek világkérdésekről 29. sz.
35 p., 2 sztl. lev.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
548 ZÁDOR TAMÁS
Távol az istenektől.

1. kiadás.
Bp., é.n., Singer és Wolfner kiadása. 526 p., felvágatlan példány.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500Nem kelt el
549 ZAKAR ANDRÁS DR.
A sumér nyelvről.

Fahrwangen-Svájc, 1975, Duna Könyvkiadó. 57 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
550 ZAMAROVSKY, VOJTECH
Istenek és hősök.

A görög-római mondavilágban A-Z-ig.
Bp., 2001, Magyar Könyvklub. 448 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000Nem kelt el
551 ZANGWILL, IZRAEL
A ghettó álmodói.

Bp., é.n., Fővárosi Könyv- és Lapkiadó. 145 p.,1 sztl. lev.
Félvászon kötésben.
1800Nem kelt el
552 ZAPPA, PAOLO
Kémek háborúja.

Bp., 1942, Révai kiadás. 219 p.
Javított vászonkötésben.
1000Nem kelt el
553 ZICHY TIVADAR GRÓF
Orgia R.T.

2. javított kiadás.
Bp., 1936, Új Magazin kiadása. 189 p., 1 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. javított papírborítóban.
1000Nem kelt el
554 ZOLDER KÁROLY
Tiszta vizű forrás.

Gondolatok versben és prózában 1930-1990.
Bp., 1990, A szerző kiadása. 161 p., 1 sztl. lev., Dr. Jáki Ferencnek dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
555 ZRÍNYI MIKLÓS GRÓF, ZERINVÁRI
Az török afium ellen való orvosság, avagy az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum.

Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 56 p.
Amatőr viseltes félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
556 ZWEIG, STEFAN
Magellán.

A Föld első körülhajózása.
Bp., é.n., Rózsavölgyi és Társa kiadás. 290 p., 5 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. (Madaras) papírborító amatőr félvászon kötésben.
1000Nem kelt el
557 ZSIGA TIBOR
Horthy ellen, a királyért.

Bp., 1989, Gondolat Könyvkiadó. 234 p., 3 sztl. lev.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
558 ZSIGMOND FERENC
Jókai.

Bp., 1924, Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 415 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
559 ZSÍROS SÁNDOR
Felsőzsolca története.

Felsőzsolca, 1993, Nagyközség Képviselőtestülete. 294 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000Nem kelt el
<<