Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

111. árverés


Idõpontja: 2008-09-11 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1 100%
Sajtó alá rendezte: Szabó Ágnes.

Irodalmi és művészeti kultúrszemle 1927-1928.
Bp., 1987. Kossuth, 368 p.
Kiadói fóliázott kartonkötésben.
2400 Elkelt/Sold
2 1847/8 ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRVÉNYCZIKKEK.
Veszprém, 1861. Ramasetter Károly, 80 p.

Fűzve, kiadói ill. kissé viseltes papírborítóban.

3000 Elkelt/Sold
3 1848-1849-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ VÉRTANÚINAK EMLÉKKÖNYVE.
Bp., 1991. MA Könyvkiadó Bt., számozatlan.

Az 1873-as kiadás reprintje!
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben, zsinórfüzéssel.
4500 Elkelt/Sold
4 1914-18.
A korabeli napilapok tükrében.

Összeállította: Kun Andor.
Bp., 1944. Officina Könyvtár 60/65, 375 p.
Kiadói kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
5 AZ 1944. ÉV HISTÓRIÁJA.
Szerk.: Glatz Ferenc.

Bp., 1984. História Könyvek, 174 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
6 A 2. MAGYAR HADSEREG MEGSEMMISÜLÉSEA DONNÁL.
Dr. Münnich Ferenc előszavával.

Összeállította: Dr. Horváth Miklós.
Bp., 1958. Zrínyi, 365 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
7 7. NEMZETKÖZI MŰVÉSZI FÉNYKÉP-KIÁLLÍTÁS.
Budapest 1941. képekkel.

Bp., 1941. Ramhab Gyula, 24 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
8 75 ÉVES A VAS ÉS ACÉLÖNTVÉNYGYÁRTÁS CSEPELEN.
Szerk.: Rácz József.

Bp., 1986. Sebők Mihály igazgató, 230 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
9 A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRÁNAK FOLYÓIRATÁLLOMÁNYA.
Szerk.: Kósa Győző.

(Leíró katalógus).
Bp., 1963. Tankönyvkiadó, 188 p.
Kiadói félvászon kötésben. Megjelent: 1500 pld!
1800 Elkelt/Sold
10 A KISZ KB. ÉS A MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE ORSZÁGOS TANÁCSA.
Távbeszélő névsora (Bizalmas).

Bp., 1989. Április, Üzemeltetési és Fenntartási Osztály, 15 p.
Tűzve, papírborítóban, Dr. Szilvásy György és Gyurcsány Ferenc telefonszámával!
1500 Elkelt/Sold
11 ACZÉL TAMÁS
A szabadság árnyékában.

Regény.
Bp., 1951. Szépirodalmi, 283 p.
Kiadói félvászon kötésben. Az 1951. évi irodalmi Sztálin-díjjal kitüntetett mű.
1000 Elkelt/Sold
12 ÁCS TIVADAR
Magyarok Latin-Amerikában.

Bp., 1944. Officina, 36 p., 16 képpel.
/Officina Képeskönyvek 58./.
Kiadói ill. kartonkötésben, gerince javított, pótolt.
1000 Elkelt/Sold
13 ÁDÁM JENŐ
Az én avétt vadászkalapom.

Bp., é.n. Szerző, 131 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Aláírt!
1100 Elkelt/Sold
14 ÁDÁM JENŐ
Hajnalban.

Bp., 1998. Közdok, 251 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Dedikált!
1400 Elkelt/Sold
15 ÁDÁM JENŐ
Kanyargós a vadászösvény.

Bp., é.n. Szerző, 151 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Aláírt!
1100 Elkelt/Sold
16 ÁDÁM JENŐ
Vadászszívvel-vadászszemmel.

Bp., 1996. Közdok, 173 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Dedikált!
1300 Elkelt/Sold
17 ADDA KÁLMÁN
Zemplén vármegye északi részének földtani és petroleum előfordulási viszonyai.

(A IV. táblával) Az m. kir. Földtani Intézet Évkönyve XII. kötetéből.
Bp., 1898. Földtani Intézet,234-278 p.-ig.
Amatőr félvászon kötésben.
3600 Elkelt/Sold
18 ADORJÁN SÁNDOR
Gólyafészek.

Bihari Sándor rajzaival.
Bp., (1894) Orsz. Irodalmi Részvénytársaság, 95 p.
Kiadói aranyozott kissé kopott vászonkötésben. Jászai Mari ex-librisével, hugának Jászai Gizinek bejegyzésével.
3000 Elkelt/Sold
19 AGOSTINI, ALBERTO
Tíz esztendő a Tűzföldön.

100 képpel. Ford.: Cholnoky Béla.
Bp., é.n. Lampel R., 209 p. /A Magy. Földr. Társ. Könyvtára/.
Kiadói festett, aranyozott, kopottas vászonkötésben, néhány lap kijár!
1500 Elkelt/Sold
20 ÁKOS KÁROLY
A miszticizmus lélektana.

Bp., 1955. Művelt Nép, 191 p.
Kiadói félvászon kötésben. Megjelent: 1500 pld.!
2200 Elkelt/Sold
21 ALAMANACH DES VERLAGES R. PIPER UND CO 1904-1914.
München, é.n. R. Piper und Co, 280 p.

Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.

1500 Elkelt/Sold
22 ALBUM.
Deim Pál képeslap-montázsai.

Bp., 1993. A+A Kiadó, 40 sztl.lev.
Kiadói aranyozott bársonykötésben, a számára készített kartontokban. Aláírt és számozott példány: 800/220.
4000 Elkelt/Sold
23 ALEXANDROV
Óceánia.

Ford.: Siklósi Mihály.
Bp., 1954. Művelt Nép, 43 p., 1 kihajtható térképpel. (Óceánia). /Földrajzi Kiskönyvtár 5./.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
24 ALFONZÓ (MARKOS JÓZSEF)
Ide figyeljenek emberek, de ha nem, akkor nekem teljesen mindegy.

Bp., 1975. Népművelési Propaganda Iroda, 69 p.
Sándor György: Hogyan lesz az ember humorista? Bp., 1975. Népművelési Propaganda Iroda, 75 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Alfonzó dedikációjával! Ritka!
3000 Elkelt/Sold
25 ÁLLAMI ZÁLOGHÁZ ÉS ÁRVERÉSI CSARNOK N.V.
37. számú Könyvaukciója.

Bp., 1949. Március 6-7-8-án.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
26 ALUTA.
A Sepsiszentgyörgyi Múzeum kiadványa.

Felelős szerk.: Székely Zoltán.
Sepsiszentgyörgy, 1971. SF. Georghe, 607 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
27 ANARCHIZMUS MA.
Összeállította: Bozóki András, Seres László, Sükösd Miklós.

Bp., 1994. T-Twins Kiadó, 260 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
28 ANDRÁSFALVI BERTALAN DR.
A Sárköz és a környező Dunamenti területek ősi ártéri gazdálkodása és vízhasználatai a szabályozás előtt.

Bp., 1973. Vizdok, 74 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1300 Elkelt/Sold
29 ANDRÁSI GYŐZŐ
A könyvnyomtatásról.

Bp., 1944. Pallas, 77 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Ritka!
1500 Elkelt/Sold
30 ANGOL FIGYELŐ.
Válogatás a The Times cikkeiből.

Bp., 1987. 3. és 5. szám, 40 p., 44 p.
Tűzve, kiadja a Katalizátor Iroda. Gépelt! (2 db).
1000 Elkelt/Sold
31 ÁNGYÁN M. FÜLÖP
Máriaremetei kegyhely.

Máriaremete, 1942. Szervita Rendház, 24 p.
Az ismertető ajánlása a szerző aláírásával a füzetbe helyezve.
1000 Elkelt/Sold
32 ANNE FRANK.
Anne Frank Stiftung, Amsterdam Rund van der Rol-Rian Verhoeven Deutsch von Mirjam Pressler.

Hamburg, 1997. Verlag Friedrich Oetinger, 64 p., képekkel.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
2400 Elkelt/Sold
33 APÁCZAI CSERE JÁNOS
Magyar logikácska és egyéb írások.

Válogatta: Szigeti József.
Bukarest, 1975. Kriterion, 214 p.
Kiadói kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
34 APPONYI HENRIK GRÓF
Úti és vadásznaplóm Indiából és a Himalayából 1930.

221 képpel.
Bp., 1931. Dr. Vajna és Társa, 400 p.
Kiadói ill. ezüstözött vászonkötésben, megkímélt állapotban. Ritka!
8000 Elkelt/Sold
35 ÁPRILY LAJOS
Fecskék, őzek, farkasok.

Elbeszélések.
Bp., 1965. Móra, 159 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóba.
1600 Elkelt/Sold
36 ARISTOTELES
A lélekről.

Ford.: dr. Förster Aurél.
Bp., 1915. Franklin, 110 p.
Amatőr félvászon kötésben.
3200 Elkelt/Sold
37 ARISTOTELÉS
Az athéni állam.

Az athéni állam. Ford.: Ritoók Zsigmond. Pseudo-Xenophon.
Bp., 1954. Akadémiai, 281 p.
Kiadói vászonkötésben. Megjelent: 1200 pld.
2400 Elkelt/Sold
38 ARISZTOTELÉSZ
Poétika.

Ford.: Sarkady János.
Bp., 1963. Magyar Helikon, 135 p.
Kiadói aranyozott bőrkötésben. Számozott: 1400/911 sz.
1500 Elkelt/Sold
39 ÁRNYÉKRAJZOLATOK.
Rajzolta: Kazinczy Ferenc, maga kezével.

Bp., 1928. Kir. Magy. Egy. Ny., 156 p.
Kiadói félvászon kötésben, gerincén fölül kis hiánnyal.
2800 Elkelt/Sold
40 ÁRPÁSSY GYULA
A tanító megbecsülésének alapfeltételei.

Útmutató tanítójelöltek és kezdő tanítók számára.
Esztergom, 1936. Szerző, 85 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
41 AZ ÁTALAKULÁSOK VILÁGÁRÓL.
Válogatta: Erdődy Gábor.

Válogatás Herman Ottó természettudományos, nyelvészeti és archeológiai írásaiból.
Bp., 1980. Magvető, 433 p. /Magyar Hírmondó/.
Kiadói ill. kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
42 AUTO, MOTOR, KÖZLEKEDÉS.
Szerk.: dr. Bernátné Pór Ibolya.

Bp., 1969. Műszaki, 239 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
43 AZ UJ IDŐK ILLEMKÓDEXE.
Bp., 1930. Singer és Wolfner, 296 p.

Kiadói aranyozott vászonkötésben.

1000 Elkelt/Sold
44 BABITS MIHÁLY
Versek.

1902-1927.
Bp., é.n. Athenaeum, 414 p.
Kiadói ill. festett, aranyozott vászonkötésben.
2400 Elkelt/Sold
45 BACHMANN ALFRÉD
Épületek nedvesség elleni szigetelése.

" Bp., 1942. " " Pátria" " , 10-52 p."
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
46 BÁCSKAI - HUSZTI - SIMON
A pénz.

Bp., 1974. Kossuth, 306 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
47 BÁCS-KISKUN MEGYE FÖLDRAJZI NEVEI.
Közzétette: Fekete János.

I. Kiskunfélegyháza és környéke.
Bp., 1997. Magyar Nyelvtudományi Társ., 118 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
48 BÁCS-KISKUN MEGYE FÖLDRAJZI NEVEI.
Közzétette: Fekete János.

I. Kiskunfélegyháza és környéke.
Bp., 1997. Magyar Nyelvtud. Társ., 118 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
49 BAKAY ERZSÉBET
Festékes szőnyegek műhelytitkai.

Bp., 1996. Magy. Műv. Intézet, 60 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
50 BAKK JÓZSEF
Fogtechnika.

Bp., 1984. Műszaki, 333 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
51 BAKSA JÁNOS
A bűn álarc nélkül.

Bp., 1944. Szerző, 366 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2800 Elkelt/Sold
52 BALANYI GYÖRGY
Szerzetesrendek.

Bp., 1933. Magyar Szemle, 79 p.
/Kincsestár/.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Ritka!
1000 Elkelt/Sold
53 BALÁS GÁBOR
A székelyek nyomában.

Bp., 1984. Panoráma, 373 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
54 BALASSA IVÁN
Szabó T. Attila (1906-1987).

Erdély nagy nyelvtudósa.
Bp., 1996. Püski, 160 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
55 BALATON.
Szerk.: Cséplő Ernő.

A Balatoni Szövetség Kalauza.
Bfüred, 1929. Balatoni Szövetség, 159 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
56 BALATONI KALAUZ.
Szerk.: Dr. báró Wlassics Tibor.

Bp., 1928. Balatoni Társaság, 368 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Ritka!
2000 Elkelt/Sold
57 BÁLINT SÁNDOR
A Szeged-Alsóvárosi templom.

Bp., 1966. Pannonia, 49 p.
/Műemlékeink/.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
58 BÁLINT SÁNDOR
A szegedi nép.

Bp., 1995. Fekete Sas Kiadó, (Fazakas István), 173 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1100 Elkelt/Sold
59 BÁLINT SÁNDOR
Képekről munkásoknak.

Bp., é.n. Világosság, 48 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
60 BÁLINT SÁNDOR
Szegedi példabeszédek és jeles mondások.

Bp., 1972. Magyar Nyeltudományi Társaság, 171 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Készült: 400 pld-ban!
3500 Elkelt/Sold
61 BALLA ALADÁRNÉ
Ébred a vörös holnap.

1930. szept. 1.
Bp., 1950. Szikra, 79 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
62 BALLA JÁNOS
Autós ABC.

II. Kiadás.
Bp., 1943. Athenaeum, 386 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
63 BALLÓ ENDRE
Az olajfestés nagymestereinek alkotásai után készült tanulmányainak tájékoztatója.

Bp., é.n. Hornyánszky, 71 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
64 BALOGH JÚLIA
Szent Mihály havától Kisasszony haváig.

Jeles napokhoz fűződő néphagyományok.
Bp., 1996. Novadat, 167 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
65 BÁN IMRE
Eszmék és stílusok.

Irodalmi tanulmányok.
Bp., 1976. Akadémiai, 275 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1600 Elkelt/Sold
66 BÁN S. ISTVÁN DR.
Első segély.

Bp., (1947) B. Ö. M. E. 64 p. hídetésekkel!
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
67 BÁNFFY MIKLÓS
Huszonöt év. (1945).

Bp., 1993. Püski, 220 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
68 BÁNFFYHUNYADI HUNYADY ERZSÉBET
A jó házi konyha.

Így kell főzni! 105 recept.
VIII. füzet.
Bp., é.n. Singer és Wolfner, 27 p.
1200 Elkelt/Sold
69 BANGÓ FERENC
A galambtenyésztésről.

Cikkgyűjtemény (1928-1960).
Bp., 1964. Mezőgazdasági, 225 p., XVI t.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
70 BÁNHIDI ANTAL
Pilóta lettem.

Bp., é.n. Révai, 261 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben. /Harc a levegőért/ Dedikált!
3000 Elkelt/Sold
71 BÁNK JÓZSEF
3500 Latin bölcsesség.

Latin és magyar nyelven.
Szeged, 1993. Szent Gellért Kiadó, 395 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
72 BÁNKI DONÁT GÉPIPARI TECHNIKUM EMLÉKKÖNYVE 1879-1959.
Az iskola 80 éves fennállása alkalmából.

Bp., 1959. Szabó Albert, 111 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben.
3200 Elkelt/Sold
73 BANNER ZOLTÁN
Szervátiusz Jenő.

Bukarest, 1976. Kriterion, 70 p., 57 képpel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
900 Elkelt/Sold
74 BÁNYÁSZATUNK 30 ÉVE.
1945-1975.

Bp., 1977. Műszaki, 255 p.
Kiadói vászonkötésben, könyvtári pecsétekkel!
2400 Elkelt/Sold
75 BARÁT ENDRE
Vihar az Égei-tengeren.

Regény.
Bp., 1958. Kossuth, 239 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Ritka!
1500 Elkelt/Sold
76 BARÁTH JENŐ DR.
Hypertóniák és érbetegségek.

Bp., 1937. Magy. Orsz. Könyvkiadó Társ., 205 p.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
77 BÁRCZY ISTVÁN - LYKA KÁROLY - KNER IMRE - MIKSZÁTH KÁLMÁN - DR. BRÓDY LAJOS
Hatvan esztendő.

Bp., 1933. Hungária Nyomda Rt., 69 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Ritka!
3000 Elkelt/Sold
78 BARDON ALFRÉD
Spanyolországi építészet.

Bp., 1975. Műszaki, 214 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1600 Elkelt/Sold
79 BARKER, ERNEST
Nagybritannia és a brit nép.

Ford.: Körmendi Ferenc.
London, 1945. Longmans, 186 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
80 BARNA GÁBOR
Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon.

Bp., 1990. Medicina, 175 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
81 A BAROMFI KONYHA ABC-JE.
17. füzet.

Receptfüzetek kolligátuma.
Bp., é.n. Globus, Minerva, stb., újrakezdődő számozással.
Amatőr vászonkötésben a 17. füzet egybekötve..
3200 Elkelt/Sold
82 BÁRSONY ISTVÁN
Lármás vizek.

Válogatta: Szepesi Attila.
Bp., 1986. Móra, 123 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
83 BARTA
Hannibal.

Drawing by Barta. The all round sportsman.
Bp., é.n. Cserépfalvi, Számozatlan!
Kiadói félvászon kötésben, kissé viseltes állapotban! Harántalakú!
1500 Elkelt/Sold
84 BARTA GÁBOR
Nándorfehérvár 1456.

Bp., 1985. Móra, 316 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
900 Elkelt/Sold
85 BARTAL INCE
Máriabesnyő története.

Esztergom, 1930. Bunárovits Gusztáv, 87 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
86 BARTÓK BÉLA KÓRUSMŰVEI.
Két és három szólamra, gyermek, női és férfi karok részére.

Bp., 1942. Magyar Kórus, 84 p.
Kiadói félvászon kötésben.
2400 Elkelt/Sold
87 BARTUCZ LAJOS
Fajkérdés, fajkutatás.

Bp., é.n. Kir. Magy. Egy. Ny., 322 p., képekkel.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
88 BATY - DEJCS
Sevcsenko.

Ford.: Grigássy Éva.
Bp., 1954. Művelt Nép, 250 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
89 BAZSOV
A Rézhegyek királynője.

Ford.: Rab Zsuzsa.
Bp., 1955. Új Magyar Könyvkiadó, 374 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. kissé viseltes papír védőborítóba.
1600 Elkelt/Sold
90 BECHT HENRIK - DR. VITÉZ BOTOND PÁL
A tél veszélyei magashegységben.

" Bp., 1944. Stephaneum, 11 p. Különlenyomat " " Az ifjúság orvosa" " 1944. évi 2. számából."
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
91 BECSKE ÖDÖN
Kishajók szerkesztése és építése.

Bp., 1974. Műszaki, 359 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2500 Elkelt/Sold
92 BECSKE ÖDÖN - WAGNER IMRE
Műanyag hajótestek és héjszerkezetek készítése.

Bp., 1981. Műszaki, 267 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
2500 Elkelt/Sold
93 BEER M.
A szocializmus és a társadalmi harcok története.

Ford.: Migray József. V. 1860-tól 1925-ig.
Bp., 1926. Népszava, 195 p.
Kiadói vászonkötésben?
1000 Elkelt/Sold
94 BÉKEFFI ISTVÁN ÉS KELLÉR DEZSŐ
Pomócsi kalandjai.

Szerk.: Gál Péter. Vagel Eric illusztrációival. Tréfák, kuplék, sanzonok.
Bp., 1957. Vidám Színpad - Táncsics Könyvkiadó, 148 p. /Vidám Színpad Könyvtára 1./.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, megkímélt állapotban.
1000 Elkelt/Sold
95 BÉKÉS ISTVÁN
Napjaink szállóigéi.

I.-II.
Bp., 1977. Gondolat, 587 p.-1131 p.-ig.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban. (2 db).
1500 Elkelt/Sold
96 BÉKÉS ISTVÁN
Szegény ember gazdag városban.

Fejezetek Budapest művelődéstörténetéből 1867-1917 között.
Bp., 1973. Kossuth, 375 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
97 A BÉKÉSCSABAI RÓZSA FERENC GIMNÁZIUM 125 ÉVE.
Szerk.: Kruchio Gábor.

Iskolatörténeti tanulmányok.
Békéscsaba, 1980. Magyar Tanács VB, 588 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
98 BEL, MATTH
Compendium Hungariae, geographicum, ad exemplar notitae Hungariae novae historico-geographicae M. B. in partes IV. utpote Hungariam, Cis-Danubianam, Trans-Danubianam, Cis-Tibiscanam, Trans-Tibiscanam, et comitatus divisium.

Editio tertia auctior et correctior.
Posonii et Cassoviae, 1779. Sumtibus Joan. Mich. Landerer, 1 t. (rézmetszet), 7 sztl.lev., 318 p., 24 sztl.lev., 176 p. (Compendiolum) 30 p. (Index-Errata).
Az eredeti kötés felhasználásával készített későbbi, bordázott gerincű amatőr bőrkötés.
30000 Elkelt/Sold
99 BÉLDI MIKLÓS
Madarász szemmel a Kárpátokban.

Kolozsvár, 1970. Dácia, 263 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
100 BENEDEK ELEK
A honfoglalás mondái.

Széchy Gyula rajzaival.
Bp., é.n. Athenaeum, 55 p.
Kiadói ill. (Fáy Dezső) félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
101 BENEDEK ELEK EMLÉKKÖNYVE.
Szerk.: Lengyel László.

Bp., 1990. Móra, 94 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
900 Elkelt/Sold
102 BENEDEK ZOLTÁN
A Szilágyságtól Új-Guineáig.

Bíró Lajos természettudós életútja (1856-1931).
Bukarest, 1979. Kriterion, 155 p., képekkel.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
103 BENHAMON-HUET, JUDITH
A művészet, mint üzlet.

Ford.: Kazsik Katalin. A műkereskedelem és az aukciók világa.
Bp., é.n. Gloria, 127 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
104 BERDZ JÓZSEF
Összegyűjtött versei.

Bp., 2003. Helikon, 775 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
105 BERECZ SÁNDOR DR.
A képzőművészetek története.

Gyoma, é.n. Kner Izidor, 199 p.
Kiadói kopottas, foltos kartonkötésben.
1600 Elkelt/Sold
106 BÉRES ANDRÁS
Arra van egy kőhíd rakva ..

Bp., 1982. Mezőgazdasági, 209 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1300 Elkelt/Sold
107 BERETZ KATALIN
Puskák - pajzsok - fohászok.

Dr. Nagy Endre Afrika-vadász kalandos élete.
Bp., 2001. Zeusz Könyvek, 307 p., képekkel.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1600 Elkelt/Sold
108 BEREZSKOV
A nagy szövetség 1941-1943.

Ford.: Hangay Sándor.
Bp., 1978. Kossuth, 227 p. /Népszerű történelem/.
Kiadói kartonkötésben, ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
109 BERGER, RENÉ
A festészet felfedezése.

Ford.: Vajda Endre, Kamocsay Ildikó. I.-II.
Bp., 1977. Gondolat, 399 p., 369 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben. (2 db).
1200 Elkelt/Sold
110 BERGMAN, STEN
Paradicsom madarak nyomában.

Ford.: Vörös Márton. Egy Új-Guineai expedíció története 36 eredeti fényképfelvétellel.
Bp., 1958. Móra, 189 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
111 BERTÉNYI IVÁN
A magyar korona története.

Bp., 1978. Kossuth, 169 p., képekkel.
/Népszerű történelem/.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
112 BESSON, JEAN-LOUIS
Katonai uniformisok könyve.

Ford.: S. Varga Katalin.
Bp., 1999. Elektra Kiadóház, 77 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
113 BESZÉLŐ 24.
Tűzve, kiadói papírborítóban. 86 p.1000 Elkelt/Sold
114 BESZÉLŐ 26.
Tűzve, kiadói papírborítóban. 95 p.1000 Elkelt/Sold
115 BESZÉLŐ SZÁMOK.
XIII. Világtörténet - A mai Magyarország - Az utolsó nagybirtokosok.

Szerk.: Dr. Zentay Dezső.
Bp., 1945. Egyetemi Nyomda, 108 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
116 BETHLEN GÁBOR EMLÉKEZETE.
Szerk.: Makkai László.

Bp., 1980. Magyar Helikon, 463 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
117 BIBLIAI NEVEK ÉS FOGALMAK.
Szerk.: Babits Antal.

Bp., 1988. Prima, 301 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
118 BIBLIKUS TEOLÓGIAI SZÓTÁR.
Szerk.: Szabó ferenc és Nagy Ferenc.

Róma, 1974. Tip. Dario Detti, 1518 kétoszlopos számozás.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
5000 Elkelt/Sold
119 BÍRÓ - MERCZ
A bor készítése és kezelése.

(Borgazdaság II.).
Bp., 1953. Mezőgazdasági, 327 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
120 BÍRÓ JÓZSEF
A magyar hajóépítés 150 éve.

Bp., 1985. Hungexpo, 159 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
121 BÍRÓ JÓZSEF
Nagyvárad.

Doktori értekezés. Barokk és neoklasszikus művészeti emlékei.
Bp., 1932. Centrum, 152 p., képekkel.
Amatőr félvászon kötésben. Ritka!
3500 Elkelt/Sold
122 BÍRÓNÉ SEY KATALIN - T. NÉMETH ANNAMÁRIA
" " " Pogány pénzes" " edények."

Bp., 1990. MNM, 96 p., képekkel.
/Évezredek, évszázadok kincsei VI./.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
123 BKV.
Képes album.

Fehér úti főműhely.
Bp., é.n. Uvatern, számozatlan.
Kiadói aranyozott műanyag borítóban, spirálfűzéssel. Harántalakú!
1500 Elkelt/Sold
124 BLASKÓ MÁRIA
Pedró.

Ifjúsági elbeszélés.
Bp., 1924. Korda Rt., 111 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
125 BLOCH, J. R.
... és Tsa.

Ford.: Horváth Zoltán.
" Bp., é.n. " " Tábor" " Kiadása, 351 p."
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
126 BLOND, G. G.
Évezredek asztalánál.

Ford.: Gordon Etel. Táplálkozásunk története.
Bp., 1971. Gondolat, 363 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
127 BOCCACCIO: DEKAMERON VAGY SZERELEMRE CSÁBÍTÓ KÖNYV.
Ford.: I. Regien.

III. kötet.
Bp., 1947. Hornyánszky, 15 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban. Csak felnőtteknek. Ritka!
1500 Elkelt/Sold
128 BOCSKAI KÍSÉRETÉBEN A RÁKOSMEZŐN.
Közreadja: Csonka Ferenc és Szakály Ferenc.

Emlékiratok és iratok Bocskai István fejedelem és Lalha Mehmed nagyvezír találkozójáról 1605. nov. 11.
Bp., 1988. Európa, 202 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
129 BOÉR ISTVÁN
Néhány szó a módszerről.

Bp., 1953. Magyar Repülő Szövetség Politikai Osztálya, 63 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
130 BOGDÁN ISTVÁN
Régi magyar históriák.

Bp., 1980. Magvető, 206 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1600 Elkelt/Sold
131 BOGDÁN ISTVÁN
Régi magyar históriák.

Bp., 1980. Magvető, 206 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
132 BOGNÁR CECIL
Lélektan és nevelés.

Bp., 1943. Orsz. Közoktatási Tanács, 233 p.
Kiadói kopottas félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
133 BOGNÁR ELEK
A szónoklás és előadás művészete.

IV. kiadás. Márton Lajos festőművész rajzaival.
Bp., 1940. Szerző, 198 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
134 BOHUS - KALMÁR
Erdő-mező gombái.

Lakatos Mária rajzaival.
Bp., 1956. Mezőgazdasági, 181 p., 48 színes táblával.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóba.
1400 Elkelt/Sold
135 BONA GÁBOR
Kossuth Lajos kapitányai.

Bp., 1988. Zrínyi Katonai Kiadó, 781 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
136 BONA GÁBOR
Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49.

Bp., 1983. Zrínyi Katonai Kiadó, 395 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
137 BONFINI
Mátyás király.

Ford.: Geréb László. Tíz könyv a Magyar Történet-ből.
Bp., 1959. Magyar Helikon, 354 p. /Monumenta Hungarica II./.
Kiadói aranyozott félbőr kötésben.
3000 Elkelt/Sold
138 BONOMI JENŐ
Búcsújárás Solymárra.

Különnyomat az Ethnographia-Népélet 1940. 3. számából.
Bp., 1940. Szerző, 362-366 p.-ig.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
139 BOROS BÉLA
Vasúti kocsi jellegrajzalbum.

Fényképekkel, rajzokkal. Szerk.: Varga Jenő.
Bp., 1967. Magyar Államvasútak (KÖZDOK), 287 p. Harántalakú!
Kiadói kissé kopott félvászon kötésben. Ritka!
3000 Elkelt/Sold
140 BOROSS MIHÁLY
A harmadik testamentom I.-II.

Fantasztikus regény.
Bp., 1918. Wodianer F., 235 p., 213 p.
Fűzve, kiadói kissé viseltes ill. papírborítóban.
2400 Elkelt/Sold
141 BORUZS JÁNOS - JÁNOSNÉ
Borlexikon.

Borral készült ételek receptjeivel.
Debrecen, 2000. Kheiron 97., 159 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
142 BÖLCS MONDÁSOK.
Szerk.: Koltay Annamária.

Uzsgorod-Bp., 1990. AC-Kft., 227 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
143 BRANDENSTEIN BÉLA, BÁRÓ
Az ember a mindenségben.

I. Az emberi test. II. Az emberi kultúra. I. kötet.
Bp., 1936. MTA, XXVII., 692 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
144 BRAUER, OTTO KAPITäNLEUTANT.
" Die Kreuzerfahrten des " " Prinz Eitel Friedrich" " ."

Berlin, 1917. Verlag August Scherl., 115 p.
Fűzve, kiadói ill. kopottas kartonborítóban.
1500 Elkelt/Sold
145 BRAUNGART, RICHARD
Deutsche Ex Libris und andere Kleingraphik der Gegenwart.

München, 1922. Hugo Schmidt, 104 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.
1400 Elkelt/Sold
146 BREHM, BRUNO
A kétfejű sas lehull.

Ford.: Fenyő László. A Habsburg Monarchia összeomlása.
Bp., é.n. Grill Károly. 408 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
147 BREHM, BRUNO
Ez lett a vége.

Ford.: Fenyő László. Brest-Litowsktól a békekötésig.
Bp., é.n. Grill Károly. 413 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
148 BREHM, BRUNO
Így kezdődött.

Ford.: Fenyő László. Apis és este.
Bp., 1940. Grill Károly. 381 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
149 BROOKS - SLAW
Az élő rendszerek eredete és fejlődése.

Ford.: Simó György.
Bp., 1981. Gondolat, 504 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2400 Elkelt/Sold
150 BRÓSZ RÓBERT - PÓLAY ELEMÉR
Római jog.

II. kiadás.
Bp., 1976. Tankönyvkiadó, 529 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
151 BUCSÁNYI DR.
A napfény gyógyhatása és a napfürdő.

Bp., 1908. Légrády, 151 p.
Kiadói kopottas félvászon kötésben.
1500Nem kelt el
152 BUDAPEST ALBUM.
(Budapesti képek).

Bp., é.n. Idegenforgalmi Hivatal, számozatlan.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.Harántalakú!
1800 Elkelt/Sold
153 BUDAPEST GAZDASÁGÁNAK 125 ÉVE 1873-1998.
Szerk.: Kardos József.

Bp., 1998. Kamarapressz Kiadó, 165 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
154 BUDAPEST LEXIKON.
Szerk.: Bernát György és sokan mások.

Megjelent Budapest egyesítésének centenáriumára.
Bp., 1973. Akadémiai, 1335 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
155 A BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Statisztikai Évkönyv az 1948. évről.

Bp., 1949. Közp. Üzemgazdászati Szakosztály, 303 p. gépelt! Sokszorosítandó 50 pld-ban!
Amatőr félvászon kötésben.
1600 Elkelt/Sold
156 BUDAPEST.
20 db nyomat.

Fényképek, akvarellek a régi Budapestről, lapokon, mappában.

2000 Elkelt/Sold
157 A BUDAPESTI HELYIÉRDEKŰ VASUTAK TÖRTÉNETE.
Írta: Várnagy Zoltán, lektorálta: Újvári Károly.

(1887-1987).
Bp., 1987. BKV., 72 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban, rendkivül gazdag, dokumentumértékű képanyaggal! Ritka!
2000 Elkelt/Sold
158 A BUDAPESTI KÖRÚTI VASÚT 100 ÉVE.
Bp., 1966. Főv. Vill. Vasút, 231 p., képekkel.

Kiadói aranyozott vászonkötésben.

1800 Elkelt/Sold
159 BUDAPESTI KÖZÚTI VASPÁLYATÁRSASÁG OKMÁNYTÁRA.
VII. kötet.

Bp., 1899. Társaság, 543 p., VII.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1600 Elkelt/Sold
160 BUDAPESTI KÖZÚTI VASPÁLYATÁRSASÁG OKMÁNYTÁRA.
VIII. kötet.

Bp., 1899. Társaság, 579 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1600 Elkelt/Sold
161 A BUDAPESTI TÖMEGKÖZLEKEDÉS 25 ÉVE.
1945-1970.

Bp., 1970. BKV, 103 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. szakadozott papír védőborítóban.
2500 Elkelt/Sold
162 BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM.
Szerk.: Havassy Péter.

Bp., 1995. Corvina, 158 p.
Kiadói vászonkötésben.
2600 Elkelt/Sold
163 BUDAPESTI ÚTMUTATÓ.
Összeállította: Király Elemér.

1956.
Bp., 1956. Műszaki, 540 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
164 BULLA BÉLA DR.
Magyarország természeti földrajza.

Bp., 1962. Tankönyvkiadó, 423 p.
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
165 BUNTA MAGDA
Az erdélyi habán kerámia.

Bukarest, 1973. Kriterion, 105 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
166 BURCKHARDT JACOB
A reneszánsz Itáliában.

Ford.: Elek Artúr.
Bp., 1978. Képzőművészeti Alap, 367 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
167 BÚZA PÉTER
Pestújhely emlékkönyve.

Pestújhely, 1997. XV. Ker. Önkormányzat, 243 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Megjelent: 1250 pld!
1500 Elkelt/Sold
168 BÜKK, MÁTRA, NÓGRÁD, SALGÓ ÉS CSERHÁT VIDÉKE.
Utikalauz.

Debrecen, 1938-39. Springer József, 211 p.
Fűzve, kiadói kissé viseltes, ill. papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
169 BÜKK-HEGYSÉG.
M : 1 : 50 000.

/Kirándulók térképe 7. sz./.
Magyar Királyi Állami Térképészet. Hajtogatott!
2800 Elkelt/Sold
170 BÜKY BÉLA
Magyar játék.

" Bp., 1936. A " " Magyar Játék" " kiadása, 32 p."
Amatőr vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
171 CAHEN, CLAUDE
Az iszlám.

A kezdetektől az Oszmán Birodalom létrejöttéig.
Bp., 1989. Gondolat, 401 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
172 CASANOVA NOVELLÁI.
Bp., 1889. Fritz Ármin, 64 p.

Fűzve, kiadói papírborítóban.

1200 Elkelt/Sold
173 CASTIGLIONE LÁSZLÓ
Római művészet.

Bp., 1971. Corvina, 254 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
174 CAZOTTE, JACQUES
A szerelmes ördög.

Ford.: Angyal Géza.
Bp., 1924. Amicus, 132 p. Fáy Dezső rajzaival.
Kiadói kartonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
175 CHATEAUBRIAND
Napoleon élete.

Ford.: Antal Dezső.
Bp., é.n. Franklin, 248 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
176 CHOLNOKY BÉLA
Gróf Teleki Sámuel útja Kelet-Afrikában.

26 képpel, 1 térképpel.
Bp., é.n. Franklin Társulat, 137 p., 1 térkép.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
177 CLAIR VILMOS
Párbajkódex.

Bp., 1992. Athenaeum, 218 p.
Kiadói ill. kartonkötésben,. Az 1914-es kiadás reprintje!
1400 Elkelt/Sold
178 COMPASS
Gegründet von: Gustav Leonhardt. Band III. Jugoslavien - Ungarn. Achtundfünfzigster Jahrgang.

Finanzielles Jahrbuch 1925.
Zagreb, 1925. Kompas d. d., 1907 p.
Kiadói félvászon kötésben, gerince foltos, sérült! Kissé viseltes állapotban.
2400 Elkelt/Sold
179 COMPASS.
1940. Alapította: Leonhardt Gusztáv.

Pénzügyi évkönyv. Magyarország - Ungarn.
Budapest - Wien, 1940. Compassverlag, IV., 1031 p., V.-VII. Hetvenharmadik évfolyam. (Német nyelven).
Kiadói félvászon kötésben.
3000 Elkelt/Sold
180 CORBETT, JIM
Hideg veríték.

Ford.: Kőműves Imre.
Bp., 1992. Sierna, 298 p. /Küzdelem az emberevő tigrisekkel./.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
181 CZÉRE BÉLA
Gőzmozdonyok a vaspályán.

Bp., 1989. Gondolat, 126 p.
/Gondolat zsebkönyvek/.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
182 CZÉTÉNNYI - SZVOBODA - BÉRCZI L. - BÉRCZI G.
Az Operaház.

Bp., 1987. Képzőművészeti Kiadó, 41 p., képekkel.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
183 CZIRBUSZ GÉZA DR.
Magyarország a XX. Évszázad elején.

Temesvár, 1902. Polatsek, 568 p.
Amatőr kartonkötésben. Ritka!
6000 Elkelt/Sold
184 CSATHÓ KÁLMÁN
Te csak pipálj Ladányi!

Lilla.
Bp., é.n. Singer és Wolfner, 129 p., 122 p.
Kiadói félbőr kötésben.
1600 Elkelt/Sold
185 CSATKAI ENDRE
A soproni képzőművészet története.

A soproni zenei művelődés. 1848-1950. 1848-1948.
Sopron, 1962. Soproni Szemle, 72 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
186 CSATKAI ENDRE
Sopron és környéke műemlékei.

II. javított és bővített kiadás.
Bp., 1956. Akadémiai, 672 p. /Magyarország Műemléki Topográfiája/.
Kiadói ill. festett vászonkötésben.
7500 Elkelt/Sold
187 A CSEHSZLOVÁK ESEMÉNYEKRŐL.
I., I/a., /Fordítás oroszból/.

Tények, dokumentumok, a sajtó és a szemtanúk tanúságai.
Moszkva, 1968. Szovjet újságírók sajtó csoportja, 121 p., 122 p.-222 p.-ig.
Fűzve, kiadói papírborítóban. (2 db).
1600 Elkelt/Sold
188 CSEKEY ISTVÁN
Harkány.

Pécs, 1957. Megyei Idegenforgalmi Hivatal, 72 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
189 CSEMEGI JÓZSEF IFJ.
A budai Császármalom eredete.

Különlenyomat.
Bp., é.n. Stádium, 8 p., képekkel.
Tűzve, kiadói papírborítóban. Ritka!
1800 Elkelt/Sold
190 CSEREI MIHÁLY
Erdély históriája.

(1661-1711).
Bp., 1983. Európa Könyvkiadó, 593 p., képekkel. /Bibliotheca Historica/.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
191 CSÉRER GYULA
A szobanövények ápolása.

" Bp., 1923. " " Pátria" " , 68 p."
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
192 CSERHÁT.
M : 1 : 75 000.

(Kirándulók térképe 5.).
M. Kir. Honvéd Térképészeti Intézet.
Hajtogatott!
1000 Elkelt/Sold
193 CSERI SÁNDOR
A Ganz Árammérőgyár története.

Lektorálta: Sebestyén Imre, megbízott vezérigazgató.
Bp., 1989. Ganz Árammérőgyár, 150 p., 14 sztl.lev. (fényképek).
1500 Elkelt/Sold
194 CSERKÉSZPRÓBÁK KÖNYVE I.
Szerk.: Deméndy (Kleinesel) Miklós.

Bp., 1940. Magyar Cserkészszövetség.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, szép állapotban.
2000 Elkelt/Sold
195 CSIKÓS GYÖRGY
13 év a Kreml Kazamatáiban.

Bp., 1990. Hálózat-Pallas, 156 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
196 CSIKÓS GYÖRGY
Tizenhárom év a Kreml kazamatáiban.

Ellenőrízhetetlen valóság.
Bp., 1990. Hálózat-Pallas, 156 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
197 CSILLAGÁSZATI ÉVKÖNYV 1958.
Szerk.: Róka Gedeon.

Bp., 1958. Gondolat, 191 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
198 CSILLAGÁSZATI ÉVKÖNYV 1959.
Szerk.: Róka Gedeon.

Bp., 1959. Gondolat, 221 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
199 CSILLAGÁSZATI ÉVKÖNYV 1967.
Szerk.: Róka Gedeon.

Bp., 1967. Gondolat, 265 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
200 CSILLAGÁSZATI ÉVKÖNYV AZ 1953. ÉVRE.
Összeállították: Guman István, Mersits József, Edelényi Elemér, Jáger Tamás.

Bp., 1953. Művelt Nép, 227 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
201 CSILLAGOK VILÁGA.
Szerk.: Kulin György. I. évf. 1-2-3. szám.

A Kir. Magy. Term. Tud. Társ. Műkedvelő csillagászati osztályának közleményei.
" Bp., 1944. " " Pátria" " ny., 24 p., 24 p., 24 p."
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban. Ritka! (3 db).
1200 Elkelt/Sold
202 CSITANKA.
Iskolai olvasókönyv.

Novi Sad, 1898. A. Pajevik, 125 p.
Amatőr félvászon kötésben. Szerb nyelven!
1500 Elkelt/Sold
203 CSIZMADIA LÁSZLÓ DR.
A vendéglátás ételei és tálalásuk.

Bp., 1982. Barta György, 221 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2400 Elkelt/Sold
204 CSIZMADIA SÁNDOR
A nagy magyar parasztforradalom Dósa György.

Bp., 1914. Népszava, 174 p.
/Világosság Könyvtár 1. sz./.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
205 CSONKARÉTI KÁROLY
A Zenta cirkálóval kezdődött.

Bp., 1986. Móra, 74 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
206 CSUPPAY LAJOS
Sopron.

Városismertetés tanulmányi kirándulást vezető tanárok számára. A Civitas Fidelissima.
Sopron, 1929. Horváth Kálmán, 34 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
207 DANCSHÁZY SÁNDOR
Antikommunista kiáltvány.

Bp., 1990 Hét Torony, 150 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
208 DAS KLEINE BUCH DER VÖGEL UND NESTER.
Farbige Bilder von Fritz Kredel.

Leipzig, é.n. Insel-Bücherei Nr. 100, 46 p., 24 színes táblával.
Kiadói kartonkötésben. Ritka!
2400 Elkelt/Sold
209 DAUDET, A.
Tarasconi Tartarin.

I. kiadás. Tartarin az Alpokban. Ford.: Kálnoky László. Ferenczy Béni rajzaival.
Bratislava, 1955. Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó, 200 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
210 DE MICHELI, MARIO
Az avantgardizmus.

Ford.: Szabó György.
Bp., 1978. Képzőművészeti Alap, 390 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
211 DEÁK FERENCZ EMLÉKEZETE.
1822-1875.

Levelek.
Bp., 1890. Ráth Mór, 392 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
212 DEBRECEN DÍCSÉRETE.
Szerk.: Dankó Imre.

Három jubileumi reprint kiadvány Debrecen 430 éves nyomdájából. Debrecen, 1991.
1. A Christus közbejárásáról való predicacioc, mellyeket Melius Peter a Döbrötzöni Lelki Pásztor írt. Döbrötzönbe nyomtattác. MDLXI. 1/a. Melius Juhász Péter: A Krisztus közbenjárásáról való prédikációk. Debrecen, 1561. Átírva, újra kiadva: Incze Gábor 1948. 2. Debreczeni Kistükör. Vásárfiául ajánlja a Dongó. Ára 10 uj kr. Debreczen, 1862. Nyomtatott a város könyvnyomdájában. 3. Debrecen helynevei. 100 helynévnek történeti, szájhagyományi és szónyomozási magyarázata. Írta: Balkányi Szabó Lajos. Debreczen. Nyomtatott a város könyvnyomdájában 1865.
Tűzve, ill. fűzve. Kiadói kartonmappában, belső használatra! (4 db).
3000 Elkelt/Sold
213 DEE BROWN
A nagy lovaskaland.

Ford.: Bíró Dávid. Epizód az amerikai polgárháborúból.
Bp., 1979. Kossuth, 227 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
214 DEMOKRATA.
Fel. szerk.: Nagy Jenő.

Független folyóirat.
Bp., 1988. ABC Kiadó, 7., 8., 9., 10., 11. számok, 48 p., 48 p., 48 p., 48 p., 56 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban. Gépelt! (5 db).
3000 Elkelt/Sold
215 DÉNES ZSÓFIA
Gyalog a baloldalon.

Bp., 1980. Gondolat, 533 p.
Kiadói vászonkötésben. Dedikált!
1200 Elkelt/Sold
216 DERCSÉNYI DEZSŐ - ZÁDOR ANNA
Kis magyar művészettörténet.

(A honfoglalás korától a XIX. Század végéig).
Bp., 1980. Képzőművészeti Alap, 395 p.
1000 Elkelt/Sold
217 DEROKO, A.
Mittelalterliche Burgen an der Donau.

Beograd, 1964. Turisticke Stampa, 34 p., 82 képpel!
Kiadói félvászon kötésben, ill. papír védőborítóba.
1200 Elkelt/Sold
218 DERSI GYULÁNÉ
Kémiai szakirodalomkutatás.

Bp., 1974. Tankönyvkiadó, 175 p., mellékletekkel.
Kiadói vászonkötésben.
3000 Elkelt/Sold
219 DES KINDES ERSTES LESEBUCH.
Illustrierte Fibel mit farbigen Bildern.

Esslingen und München, é.n. J. F. Schreiber, 111 p.
Kiadói félvászon kötésben.
3000 Elkelt/Sold
220 DESCHMANN ALAJOS
Kárpátalja műemlékei.

Bp., 1990. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, 229 p., 1 térképmelléklettel.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
221 DESEŐ LAJOS
Harctéri naplóm.

1 melléklettel. Kezdtem 1914. aug. 1.
Bp., 1937. Orsz. Tiszti Tud. És Kaszinó Egyesület kiadványa (I. kötet).
Kiadói vászonkötésben. Ritka!
6500 Elkelt/Sold
222 DESROCHES - NOBLECOURT, CHRITIANE
Tutanhamon.

F. L. Kenett 75 színes felvételével. Egy fáraó élete és halála. Ford.: Kákosy László.
Bp., 1985. Corvina, 252 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2600 Elkelt/Sold
223 DÉVÉNYI JÓZSEFNÉ
A Történeti Múzeum XVIII. sz. bútorai.

Bp., 1960. Múzeum, 26 p., képekkel.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
224 DEVÓCIÓ ÉS DEKORÁCIÓ.
18. és 19. századi kolostormunkák Magyarországon.

Eger, 1987. Dobó István Vármúzeum, 150 p., 110 képpel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
225 DEZSŐ ZSIGMONDNÉ
Gyorsolvasás.

Bp., 1972 KGMTTI, 199 p.
Hozzá tartozik: dr. Dezső Zsigmondné: A gyorsolvasás programozott tankönyve. Bp., 1974. Közg. És Jogi, 346 p. Kiadói fóliázott kartonkötésben.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
226 DIE PRAXIS DES MODERNEN MASCHINENBAUES.
Modell Atlas.

Berlin, é.n. Wellwr, 8 mozgatható modell (lith.).
Kiadói viseltes, szakadt vászonkötésben.
4000 Elkelt/Sold
227 DIE WELTMEERE.
Mit den wichtigsten Tatsachen aus Meteorologie und Nautik 25 mehrfarbige Karten, 25 ein-und mehrfarbige Tafeln, 35 mehrfarbige Hafenpläne und 125 Textabbildungen.

Gotha, 1955. Hermann Haack, 152 p.
Kiadói festett vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
228 DIÓSZEGI GYÖRGY - GÁTI JÓZSEF
A látnivaló temérdek.

Magyarország szerepe a világkiállítások történetében.
Bp., 1992. B+V Kiadó, 116 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
3600 Elkelt/Sold
229 DIÓSZEGI ISTVÁN
Ausztria-Magyarország és a Francia-Porosz háború 1870-1871.

Bp., 1965. Akadémiai, 275 p.
Kiadói vászonkötésben. Megjelent: 800 pld!
4800 Elkelt/Sold
230 DITMAYER FERENC
A Beszkárt villamos kocsiberendezései.

Különlenyomat.
Bp., 1942. MEE, 44 p.
Tűzve, amatőr papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
231 DOBLHOFER, ERNST
Jelek és csodák.

Ford.: Borzsák István. Letűnt írások és nyelvek megfejtése.
Bp., 1962. Gondolat, 371 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
232 DOKUMENTUMOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉS TÖRTÉNETÉBŐL (1945-1949).
Összeállította: Pálmány Béla.

Bp., 1981. Közdok, LXXXX, 694 p.
Kiadói festett, feliratos vászonkötésben, régi könyvtári pecsétekkel. Megjelent: 2000 pld-ban.
2000 Elkelt/Sold
233 DOMONKOS ISTVÁN
Az én híveim.

Nyúl, é.n. Heckenast György könyvnyomdája, 184 p.
Fűzve, kiadói foltos, szakadt papírborítóban. A szerző által Jászai Mari úrnőnek dedikált példány. Újrafűzésre szorul.
1000 Elkelt/Sold
234 DR. OETKER SÜTEMÉNY-RECEPTEK.
Bp., é.n. Oetker-gyár, 31 p.

Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.

800 Elkelt/Sold
235 DURANT, WILL
A gondolat hősei.

Ford.: Benedek Marcell. 32 képmelléklettel.
Bp., 1931. Dante, 480 p.
Kiadói vászonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
236 DÜMMERLING ÖDÖN, IFJ.
A gödöllői kastély.

Bp., 1958. Akadémiai, 9 p.-31 p.-ig. /Különlenyomat/.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Dedikált!
1800 Elkelt/Sold
237 EDVI ILLÉS GYULA
Az esztergomi Főszékesegyház.

(1822-1869).
Bp., 1929. Franklin, 47 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
238 EGRY IRÉN
Deák Ferenc.

Történeti arckép.
Bp., 1941. Singer és Wolfner, 279 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
239 EGY ELTÜNT VÁROSRÉSZ, TABÁN.
Zórád Ernő.

Bp., 1983. Táltos, számozatlan Album.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban, szép állapotban.
3000 Elkelt/Sold
240 EGY JELES VAD-KERT, AVAGY AZ OKTALAN ÁLLATOKNAK HISTÓRIÁJA MISKOLCZI GÁSPÁR ÁLTAL.
Válogatta: Stirling János.

Bp., 1983. Magvető, 525 p.
/Magyar Hírmondó/.
Kiadói ill. kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
241 EGY NÉPFELKELÉS DOKUMENTUMAIBÓL.
1956.

Bp., 1989. Tudósítások Kiadó, 235 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
242 EGYSÉG A KÜLÖNBÖZŐSÉGBEN.
A 60 éves Bolberitz Pál köszöntése.

Bp., 2002. Szent István Társ., 318 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
243 ELSŐ NYELVGYAKORLÓ ÉS OLVASÓKÖNYV.
A Kath. Elemi iskolák számára.

Bp., 1882. M. Kir. Egy. Ny., 144 p.
Korabeli félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
244 AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS A FORRADALMAK KÉPEI.
Szerk.: Dr. Farkas Márton.

Bp., 1977. Európa, 506 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
245 EMBER JUDIT
Menedékjog 1956.

A Nagy Imre csoport elrablása.
Bp., 1989. Szabad Tér Kiadó, 160 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
246 ENDES MIKLÓS DR.
Csik-, Gyergyó, Kászon-székek (Csik megye) földjének és népének története 1918-ig.

Bp., 1994. Akadémiai, 633 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben. Az 1938-as kiadás reprintje!
2500 Elkelt/Sold
247 ENTZ - SZALONTAI
Nyírbátor.

Bp., 1969. Pannonia, 74 p.
/Műemlékeink/.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
248 ENTZ GÉZA - GENTHON ISTVÁN - SZAPPANOS JENŐ
Kecskemét.

Bp., 1961. Műszaki Könyvkiadó, 183 p., 110 képpel.
/Városképek - Műemlékek/.
Kiadói festett ill. vászonkötésben, ill. papír védőborítóban, szép állapotban. Ritka!
2000 Elkelt/Sold
249 EÖTVÖS KÁROLY
Gróf Károlyi Gábor följegyzései.

I.-II.
Bp., 1908. Révai, 318 p., 317 p.
Kiadói festett vászonkötésben. (2 db).
1600 Elkelt/Sold
250 EÖTVÖS KÁROLY
Utazás a Balaton körül.

I.
Bp., 1903. Révai, 301 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, körben festett lapszélekkel. Töredék.
1000 Elkelt/Sold
251 ERDÉLY MIKLÓS
A filmről.

Bp., 1995. Balassi Kiadó, 309 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
252 ÉRDEMREND A ZÁSZLÓN.
Bp., é.n. M. H. Sz., 228 p.

Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.

1500 Elkelt/Sold
253 ERDŐDY JÁNOS
A második Róma.

Bp., 1970. Móra, 334 p., képekkel.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
254 ERÉNYI TIBOR
A vérvörös csütörtök.

1912. május 23.
Bp., 1952. Szikra, 95 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
255 ÉRI ISTVÁN
Nagyvázsony.

Bp., 1969. Pannonia, 79 p.
/Műemlékeink/.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
256 ERŐS ZOLTÁN
Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig.

II. bővített, átdolgozott kiadás.
Bp., 1995. Kis-Lant Kiadó, 495 p.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
257 ÉSZAK-AMERIKAI KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA.
Szerk.: Vajda Miklós.

Bp., 1966. Kozmosz, 539 p.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
258 EZEREGYÉJSZAKA.
És mikor leszállt az éj ..

Bp., (1946) Astra, 24 p.
/Astra 5/.
Tűzve, kiadói ill.papírborítóban. Csak felnőtteknek.
1500 Elkelt/Sold
259 EZEREGYÉJSZAKA.
A szalukok története.

Bp., (1946) Astra 4 sz., 23 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban. Csak felnőtteknek.
1500 Elkelt/Sold
260 EZEREGYÉJSZAKA.
Az elvarázsolt ifjú és a halak története.

Bp., (1946) Astra 3. sz., 23 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban. Csak felnőtteknek.
1500 Elkelt/Sold
261 EZEREGYÉJSZAKA.
El-Assar kalandjának története.

Bp., 1946. Astra, 24 p.
/Sic itur ad astra 15./.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban. Csak felnőtteknek. Ritka!
1500 Elkelt/Sold
262 FALUDI ANDRÁS
Cigányok ..

Bp., 1964. Kossuth, 229 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
263 FALUDY GYÖRGY
Börtönversek 1950-53.

Ill.: Kass János. (Az ávó pincéjében és Recsken).
Bp., 1989. Magyar Világ, 93 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
264 FANTASZTIKUS TÖRTÉNETEK.
II. átdolgozott kiadás.

Bp., 1966. Gondolat, 255 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
265 FAZEKAS GYÖRGY
Forró ősz Budapesten.

Életinterjú.
Bp., 1989. Magyar Hírlap Könyvek, 233 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
266 FEHÉR DEZSŐ DR.
Kincsem, a csodakanca.

Bp., 1990. Hungarovideo, 280 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
267 FEHÉR DEZSŐ DR. - TÖRÖK IMRE
Százéves a magyar ügetőversenyzés (1883-1983).

Bp., 1983. Mezőgazdasági, 157 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
268 FEHÉR GÁBOR
Az utolsó nagybotos.

Debrecen, 1940. Nagy Károly, 153 p.
Fűzve, kiadói ill. (Sz. Mata János) papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
269 FEHÉR GYÖRGY DR.
Állatpreparátumok készítése.

Bp., 1978. Mezőgazdasági, 258 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
270 FEHÉR KÖNYV.
III. kiadás.

A Magyar Köztársaság és demokrácia elleni összeesküvés okmányai.
Bp., 1947. Szikra, 128 p.
Fűzve, kissé viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
271 FEKETE GYULA
Tengercsepp.

Aforizmák, írói noteszlapok, gondolatfutamok.
Bp., 1985. Gondolat, 357 p.
Kiadói kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
272 FEKETE ISTVÁN
Csend.

I. kiadás. Regény.
Bp., 1965. Kozmosz Könyvek, 118 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
273 FÉL EDIT - HOFER TAMÁS - K. CSILLÉRY KLÁRA
Ungarische Bauernkunst.

Bp., 1958. Corvina, 85 p., 241 képpel.
Kiadói ill. vászonkötésben.
2400 Elkelt/Sold
274 FELSZABADÍTÓNK SZTÁLIN.
Szerk.: Szász Imre.

Bp., 1953. Szépirodalmi, 199 p.
Fűzve, kiadói aranyozott vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
275 A FELSZABADULT BUDAPEST TIZENÖT ÉVE.
1945-1959.

Bp., 1959. Közg. és Jogi, 160 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
276 " FELVIDÉK" " KÖZIGAZGATÁSI TÉRKÉPE. (A " " )"
Tervezte: Kogutowicz Manó.

M : 1 : 900 000.
Bp., é.n. Magyar Földrajzi Intézet.
Hajtogatott, papírborítóban, szép állapotban.
2000 Elkelt/Sold
277 FENNEL, JAN
Kutyapszichológia vagy tanuljunk meg kutyául.

Ford.: Pongrácz Péter.
Bp., 2003. Magyar Könyvklub, 196 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1400 Elkelt/Sold
278 FICHTE, J. G.
Az ember rendeltetése.

Ford.: Kis János.
Bp., 1976. Magyar Helikon, 285 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
279 FIDESZ HÍREK.
1988. 4. szám. December, 64 p.

A Fiatal Demokraták Szövetségének belső tájékoztatója.
1989. 1. és 4. szám 64p., 64 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
280 FIDESZ PRESS
A Fiatal Demokraták Szövetségének tájékoztatója.

Szerk.: Dobszay Ambrus és Hegedűs István.
7. szám 1989. márc. 21. (Gépelt!).
Tűzve, 25 p. Ritka!
800 Elkelt/Sold
281 FINNUGOR-SZAMOJÉD (URÁLI) REGÉK ÉS MONDÁK I.-II.
Válogatta: Domokos Péter.

Bp., 1984. Móra, 484 p., 348 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban. (2 db).
1500 Elkelt/Sold
282 FINOMPOSZTÓ VÁLLALAT.
1923-1973.

Baja - Adalékok a Finomposztó Vállalat fél évszázados történetéhez.
Baja, 1973. Kassák Lajos, 129 p.
Kiadói aranyozott kartonkötésben. Készült: 1000 pld.
1500 Elkelt/Sold
283 FLAMMARION, CAMILLE
Csillagos esték.

Ford.: Tóth Béla.
Bp., 1899. Lampel R., 68 p.
Kiadói kopottas, ill. vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
284 FODOR JUDIT
A determinizmus-koncepció fejlődése és kapcsolatai a kvantummechanikával.

Bp., 1972. Akadémiai, 247 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1600 Elkelt/Sold
285 FOL - MARAZOV
Thrákia és a Thrákok.

Ford.: T. Tedeschi Mária.
Bp., 1984. Gondolat, 175 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
3200 Elkelt/Sold
286 FOLYÓIRAT!
Auto-Motor 1960.

Felelős szerk.: B. Pór Ibolya.
XIII. évf.
Amatőr félvászon kötésben 1-24 sz-ig, 3. és 4. sz. hiányzik..
1200 Elkelt/Sold
287 FOLYÓIRAT!
Auto-Motor 1964.

Főszerk.: B. Pór Ibolya.
XVII. évf. 1.-24. sz-ig. Teljes!
Amatőr félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
288 FOLYÓIRAT!
Auto-Motor 1965.

Főszerk.: Pór Ibolya.
XVIII. évf.
Amatőr félvászon kötésben 1-24. számig. Teljes!
1500 Elkelt/Sold
289 FOLYÓIRAT!
Auto-Motor.

Főszerk.: B. Pór Ibolya.
1957. 20. sz. X. évf., 1958. 22. sz. XI. évf., 1959. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. sz.
Amatőr félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
290 FOLYÓIRAT!
Az Én Újságom.

1922. Képes gyermeklap. Alapította: Pósa Lajos. Szerk.: Gaál Mózes.
Bp., 1922. Singer és Wolfner, 576 p.
Kiadói kopottas, aranyozott vászonkötésben, gerince sérült.
3000 Elkelt/Sold
291 FOLYÓIRAT!
Élet és Irodalom.

XIX. évf. 1975. 52 szám! Teljes!
Irodalmi és politikai hetilap.
Amatőr félvászon kötésben.
2600 Elkelt/Sold
292 FOLYÓIRAT!
Építészet.

Szerk.: Padányi Gulyás Jenő. A magyar mérnök- és építészegylet negyedévi szemléje.
1943. 2. és 4. füzet. (2 db).
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
293 FOLYÓIRAT!
Esti Hírlap 1961. ápr. 13. Rendkivüli kiadás, 1961. ápr. 15., 1961. ápr. 13., Népszabadság, 1961. ápr. 15., Népszava 1961. aug. 20.

Gagarin űrutazásával ill. budapesti látogatásával kapcsolatos újságok.

3500 Elkelt/Sold
294 FOLYÓIRAT!
Esti Hírlap.

Hétfői hírek. 1969. július 21.
1969. július 21. 2 db.
A Holdra szállással kapcsolatos újságok.
1800 Elkelt/Sold
295 FOLYÓIRAT!
Film, Színház, Muzsika 1963.

Főszerk.: Hámori Ottó.
Bp., 1963. VII. évf. 1-52. sz.
Amatőr félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
296 FOLYÓIRAT!
Film, Színház, Muzsika 1964.

Főszerk.: Hámori Ottó.
Bp., 1964. VIII. évf. 1-52. sz.
Amatőr félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
297 FOLYÓIRAT!
Film, Színház, Muzsika, 1965.

Főszerk.: Hámori Ottó.
Bp., 1965. Ix. évf. 1-53. sz.
Amatőr félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
298 FOLYÓIRAT!
Foto.

XVII. évf. 1970. 1-12 számok. Teljes!
Bp., 1970. Lapkiadó V., 576 p.
Amatőr félvászon kötésben.
900 Elkelt/Sold
299 FOLYÓIRAT!
Fotó.

1955. Szeptember, November, 1956. Január, Március, Május, Július, Szeptember. (Főszerk.: Vadas Ernő).
Die Fotografie. (Halle) 1955. August, September, Oktober, November, Dezember, 1956. November.
Amatőr félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
300 FOLYÓIRAT!
Fővárosi Közlöny.

Bukarest Székesfőváros Hivatalos Lapja.
1920. 30. sz.-43. sz.-ig.
Amatőr félvászon kötésben.
3600 Elkelt/Sold
301 FOLYÓIRAT!
Kertészet.

A M. Kir. Földmivelésügyi Minisztérium Növényvédelmi Irodájának Lapja. Szerk.: Jécsai László. Bp., 1933. VII. évf.
Bp., 1933. Stephaneum ny., IV., 240 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
302 FOLYÓIRAT!
Külügyi Szemle.

XVII. évf. 6 szám. 1940. November. Külpolitikai, nemzetközi jogi és világgazdasági folyóirat.
Bp., 1940. Magyar Külügyi Társaság, 463 p.-556 p.-ig.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
303 FOLYÓIRAT!
Ludas Matyi 1958.

Főszerk.: Földes György.
Bp., 1958. XIV. évf. 32-52. sz.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
304 FOLYÓIRAT!
Ludas Matyi 1959.

Főszerk.: Földes György.
Bp., 1959. XV. évf. 1-53. sz.
Amatőr félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
305 FOLYÓIRAT!
Ludas Matyi 1960.

Főszerk.: Tabi László.
Bp., 1960. XVI. évf. 1.-52. sz.
Amatőr félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
306 FOLYÓIRAT!
Ludas Matyi 1961.

Főszerk.: Tabi László.
Bp., 1961. XVII. évf. 1-52. sz.
Amatőr félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
307 FOLYÓIRAT!
Ludas Matyi 1962.

Főszerk.: Tabi László.
Bp., 1962. XVIII. évf. 1-52. sz.
Amatőr félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
308 FOLYÓIRAT!
Ludas Matyi 1963.

Főszerk.: Tabi László.
Bp., 1963. XIX. évf. 1-52. sz.
Amatőr félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
309 FOLYÓIRAT!
Ludas Matyi 1964.

Főszerk.: Tabi László.
Bp., 1964. XX. évf. 1-53. sz.
Amatőr félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
310 FOLYÓIRAT!
Magyar Függetlenség.

Reggeli kiadás.
A Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány lapja.
1956. november 1.
800 Elkelt/Sold
311 FOLYÓIRAT!
Magyar Függetlenség.

Reggeli kiadás.
A Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány lapja.
1956. november 2.
800 Elkelt/Sold
312 FOLYÓIRAT!
Magyar Ipar.

1. kötet. 1929. 24. szám. Felelős szerk.: Dálnoki Kováts Jenő. Az Orsz. Iparegyesület lapja.
Bp., 1929. Európa, újrakezdődő számozással.
Amatőr félvászon kötésben.
5000 Elkelt/Sold
313 FOLYÓIRAT!
Magyar Nemzet.

1956. november 3. Szombat.
Alapította: Pethő Sándor.
800 Elkelt/Sold
314 FOLYÓIRAT!
Magyarság.

(mellékletek) 1929. 1. számtól 24. számig. Hiányzik: 11., 18., 23. szám! 30. szám hozzákötve!
Amatőr félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
315 FOLYÓIRAT!
Népakarat.

1957. Január 4. Péntek.
A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségénak lapja.
800 Elkelt/Sold
316 FOLYÓIRAT!
Népszabadság!

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi lapja. 1967. I.-II.-III.-IV. negyedév. Teljes!
Amatőr félvászon kötésben. (4 db).
18000 Elkelt/Sold
317 FOLYÓIRAT!
Népszabadság!

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi lapja. 1968. I.-II.-III.-IV. negyedév. Teljes!
Amatőr félvászon kötésben. (4 db).
19000 Elkelt/Sold
318 FOLYÓIRAT!
Népszava.

1956. november 2. Péntek.
A Magyar Szociáldemokrata Párt Központi lapja.
800 Elkelt/Sold
319 FOLYÓIRAT!
Népszava.

1956. október 30. Kedd.
A Magyar Szakszervezetek Központi Lapja.
800 Elkelt/Sold
320 FOLYÓIRAT!
Növényvédelem.

" Szerk.: Kerekes Lajos. IX. évf. A " " Magyar Növényvédelmi Szolgálat" " . hivatalos közlönye."
Bp., 1933. Stephaneum ny., IV., 248 p.
Amatőr félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
321 FOLYÓIRAT!
Rádió Újság.

IX. évfolyam. Szerk.: Laszgallner Ernő. (Képes Rádió és Technikai Hetilap).
1932. júl.-1932. dec.-ig.
Amatőr félvászon kötésben.
2600 Elkelt/Sold
322 FOLYÓIRAT!
Rádióélet!

Szerk.: K. Halász Gyula.
1943. első félév, 26. szám.
Amatőr vászonkötésben.
1600 Elkelt/Sold
323 FOLYÓIRAT!
Székelység.

Szerk.: Bányai János. A Székelyföldet és népét ismertető havi folyóirat 1-12. sz (4 db).
Székelyudvarhely, 1940. Bányai János, 76 p. (1-2) (3-5) (6-8) (9-12).
Tűzve, papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
324 FOLYÓIRAT!
The Illustrated London News.

1957. II. félév július 6 - december 28-ig. Chritmas Number 1957.
Amatőr vászonkötésben, gerince sérült.
10000 Elkelt/Sold
325 FOLYÓIRAT!
Turistaság és Alpinizmus.

VI. évf. 1915-16. Szerk.: Dr. Vigyázó János.
Bp., 1916. ifj. Kellner Ernő, VIII., 441 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
3000 Elkelt/Sold
326 FOLYÓIRAT!
Uj Szó.

Szlovákia Kommunista Pártjának napilapja.
Bratislava, 1955. július 1 - szeptember 30-ig.
Amatőr félvászon kötésben, gerince sérült, hiányos!
6000 Elkelt/Sold
327 FORGALMI ÉS KERESKEDELMI UTASÍTÁS.
Bp., 1956. Fővárosi Autóbuszüzem, 154 p., függelékekkel.

Kiadói félvászon kötésben.

1500 Elkelt/Sold
328 FORGALMI UTASÍTÁS.
Közúti vasutak részére.

Bp., 1952. Főv. Villamosvasút, 512 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1800 Elkelt/Sold
329 A FORRADALMI KÍNA FAMETSZETEI.
Bp., 1950. Művészeti Alkotások N. V., 91 p.

Kiadói ill. papírborítóban, zsínórfűzéssel!

1500 Elkelt/Sold
330 FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC.
Írták: Mód Aladár, Ember Győző, Nemes Dezső, Andics Erzsébet, Hanák Péter, Waldapfel József, Kenyeres Júlia.

1848-1849.
Bp., 1948. Szikra, 574 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
331 A FORRADALOM HANGJA.
Magyarországi rádióadások 1956. október 23 - november 9.

Bp., 1989. Századvég Kiadó, 515 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
332 FORRÁSOK BUDAPEST TÖRTÉNETÉHEZ.
Szerk.: Szekeres József.

1919-1945.
Bp., 1972. Levéltár, 646 p.
Kiadói aranyozott kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
333 FORRÁSOK BUDAPEST TÖRTÉNETÉHEZ.
Szerk.: Gáspár Ferenc, Szabó Klára.

1950-1954.
Bp., 1985. Levéltár, XX., 453 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
334 FÖLDES LÁSZLÓ
Rolling Stones könyv.

Bp., 1982. Zeneműkiadó, 398 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
335 FÖLDRAJZI ZSEBKÖNYV
XIV. évfolyam.

Bp., 1963. Magyar Földrajzi Társaság, 255 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
336 A FŐVÁROSI LEVÉLTÁR TÉRKÉPEI.
Repertórium. Összeállította: Farkas Elemérné.

1705-1918.
Bp., 1964. Műv. Min. Levéltári Osztálya, 300 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Megjelent: 500 pld. Gépelt!
3000 Elkelt/Sold
337 FŐVÁROSI VILLAMOSVASÚT ÜZEMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 1952.
Bp., 1952. Főv. Villamosvasút, 120 p.

Kiadói kopottas vászonkötésben.

1200 Elkelt/Sold
338 FREUD, S.
A lélekelemzés legújabb eredményei.

I. kiadás. Ford.: dr. Lengyel József.
Debrecen, 1943. Ampelos Könyvek I, 216 p.
Kiadói félvászon kötésben.
3500 Elkelt/Sold
339 FRIEDRICH, JOHANN
Csang Fu parfőnje.

1.-5. füzet (teljes). Az illatos titkok a váratlan kaland és a forró szerelem regénye.
" Bp., é.n. A " " Magyarország" " kiadása."
Tűzve, kiadói papírborítóban.
3000 Elkelt/Sold
340 GÁNCS.
Menkó László rajzai.

Bp., é.n. Szerző, számozatlan, harántalakú.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
341 GARAM - KISS
Népvándorlás kori aranykincsek a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Bp., 1992. Electra - Helikon, 63 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
342 GARAMI ERNŐ
Forrongó Magyarország.

Bp., 1989. Primusz Kiadó, 343 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Reprint!
1200 Elkelt/Sold
343 GARDNER, ERLE S.
A kártyás asszony.

Ford.: Kosáryné Réz Lola.
Bp., é.n. Palladis Rt., 204 p. (1 Pengős Regények).
Fűzve, kissé viseltes állapotban.
1000 Elkelt/Sold
344 GÁSPÁR FERENCZ DR.
A tengerészet lovagkora.

165 képpel, 11 melléklettel.
Bp., 1907. Singer és Wolfner, 499 p. /A Föld körül/.
Kiadói (?) félvászon kötésben, gerince elvált, fűzése szétesett.
2000 Elkelt/Sold
345 GÁSPÁR FERENCZ DR.
Ausztrália, Csendes-óceáni szigetek, Japánország, Khina, Szibiria.

158 képpel, 13 melléklettel.
Bp., 1908. Singer és Wolfner, 588 p. /A Föld körül/.
Kiadói (?) félvászon kötésben, néhány lap kilazult.
2000 Elkelt/Sold
346 GÁSPÁR FERENCZ DR.
Dél-Amerika.

II. kiadás. Budapesttől - Hamburgon, a Kanári-szigeteken és Dél-Amerika körül Colonig.
Bp., 1906. Singer és Wolfner, 520 p. 197 képpel, 20 melléklettel, 1 térképpel. /A Föld körül/.
Kiadói (?) félvászon kötésben, gerince szakadt, a térkép hiányzik.
2000 Elkelt/Sold
347 GÁSPÁR FERENCZ DR.
Kelet- és Hollandus India.

141 képpel, 26 melléklette. 3. kötet. Adentől - Első és Hátsó - India körül Jáva szigetéig.
Bp., 1906. Singer és Wolfner, 479 p. /A Föld körül/.
Kiadói (?) félvászon kötésben.
2000 Elkelt/Sold
348 GÁSPÁR FERENCZ DR.
Vitorlával Ázsia körül.

716 képpel, 30 melléklettel, 1 térképpel.
Bp., 1907. Singer és Wolfner, 479 p. /A Föld körül/.
Kiadói (?) félvászon kötésben.
2000 Elkelt/Sold
349 GAZDA JÓZSEF
Nagy Imre.

Bukarest, 1972. Kriterion, 141 p., XXXVII.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1100 Elkelt/Sold
350 GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TŐZSDEI KOMPASZ.
Szerk.: Kallós János.

1938-1939. évre. XIV. évf. III.-IV. kötet.
Bp., 1938. A Pesti Tőzsde kiadása, XLIV, 876 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, helyenként vízfolt nyomaival.
2600 Elkelt/Sold
351 GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TŐZSDEI KOMPASZ.
Szerk.: Kallós János.

1935-1936. évre. XI. évf. III.-IV. kötet.
Bp., 1935. A Pesti Tőzsde kiadása, XLVIII, 923 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben. Borítón vízfolt nyomaival.
2600 Elkelt/Sold
352 GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TŐZSDEI KOMPASZ.
Szerk.: Kallós János.

1928-1929. évre. XI. évf. III.-IV. kötet.
Bp., 1928. A Pesti Tőzsde kiadása, CXXVIII, 1462 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
2800 Elkelt/Sold
353 GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TŐZSDEI KOMPASZ.
Szerk.: Kallós János.

1928-1929. évre. IV. évf. III.-IV. kötet.
Bp., 1928. A Pesti Tőzsde kiadása, CXXVIII, 1462 p.
Kiadói kopottas aranyozott vászonkötésben.
2800 Elkelt/Sold
354 GENTHON ISTVÁN
A magyar történelem képeskönyve.

Bp., 1935. Kir. Magy. Egy. Ny., 216 p.
Kiadói aranyozott dombornyomású vászonkötésben.
1600 Elkelt/Sold
355 GERÉB SÁNDOR - HAJDÚ PÁL
Az ellenforradalom utóvédharca.

1956. XI. - 1957. III.
Bp., 1986. Kossuth, 231 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
356 GERELYES EDE
Budapest munkásmozgalma 1919-1945.

Bp., 1982. Athenaeum ny., 270 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban. Gazdag képanyaggal!
1200 Elkelt/Sold
357 GERENCSÉR MIKLÓS
Aradi napló.

Bp., 1981. Szépirodalmi, 536 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
358 GEREVICH LÁSZLÓ
Gótikus házak Budán.

Bp., 1950. K. n. 123 p.-237 p.-ig.
/Bp. Régiségei XV.).
Fűzve, amatőr papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
359 GERGELY ERNŐ DR.
Az Országos Munkásjogvédő Iroda története.

Bp., 1985. Ügyvédi Kamara, 413 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
360 GERŐ LÁSZLÓ
A pesti belvárosi plébániatemplom.

Bp., 1956. Képzőművészeti Alap, 47 p.
/Műemlékeink/.
Tűzve, kiadói kissé kopott ill. papírborítóban. Dedikált!
800 Elkelt/Sold
361 GERŐ LÁSZLÓ
Történelmi városmagok.

Építészeti hagyományok.
Bp., 1978. Corvina, 135 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
362 GERTLER VIKTOR
Az én filmem.

Bp., 1942. Szerző, 154 p.
Fűzve, kiadói kopottas papírborítóban.
3000 Elkelt/Sold
363 GEVAERT-KÉZIKÖNYV.
Bp., 1914. Gevaert, 144 p.

Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.

1500 Elkelt/Sold
364 GILBERG, AAGE
Sok eszkimó egy orvos.

A szerző eredeti fényképeivel.
Bp., é.n. Új Idők, 238 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1500 Elkelt/Sold
365 GILBERT, HENRY
Robin Hood.

Ford.: Vigh Károly.
Kolozsvár-Napoca, 1979., Dacia, 276 p. Deák Ferenc rajzaival.
Kiadói ill. kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
366 GOETHE, J. W.
Életemből - költészet és valóság.

Ford.: Szőllősy Klára.
Bp., 1965. Magyar Helikon, 749 p.
Kiadói bőrkötésben, bibliapapíton 1000/327 sz.
3500 Elkelt/Sold
367 GOETZ, WOLFGANG
A német nép története.

Ford.: Németh Andor.
Bp., é.n. Athenaeum, 424 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
368 GOLD, MICHAEL
Kivándorlók.

Ford.: Gábor György.
Bp., é.n. Athenaeum, 202 p.
Amatőr vászonkötésben, ex libris-szel.
1200 Elkelt/Sold
369 GOLDMAN, ALBERT
Elvis.

Ford.: Gálvölgyi Judit.
Bp., 1985. Árkádia, 645 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
370 GORKÍJ, MAXIM
Elmúlt emberek.

Bp., é.n. Tolnai Világlapja, 64 p.
/Tolnai Világlapja 18. sz. melléklete is/.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
371 GORTER, HERMANN
A világforradalom.

Ford.: Mikes Lajos.
Bp., 1919. Közoktatásügyi Népbiztosság,.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Ritka!
2000 Elkelt/Sold
372 GOSZTONYI PÉTER
1956. A magyar forradalom története.

Bp., 1988. Áramlat Független Kiadó, 203 p., képekkel.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Ritka kiadás!
1000 Elkelt/Sold
373 GOSZTONYI PÉTER
A kormányzó Horthy Miklós.

Bp., 1990. TÉKA, 173 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
374 GOSZTONYI PÉTER
A Vörös Hadsereg.

A szovjet fegyveres erők története 1917-1989.
Bp., 1993. Európa, 421 p.
Kiadói fóliázott kartonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
375 GÖDÖLLŐ VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA.
Összeállította: Barna Éva, Fülöp Attiláné.

1966-1985.
Gödöllő, 1986. Juhász Gyula városi Könyvtár, 270 p., képekkel.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Ritka!
2000 Elkelt/Sold
376 GÖNCZ ÁRPÁD
Hazaérkezés.

Bp., 1991. Pátria, 220 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, ill. papír védőborítóban. Kétszeres dedikációval!
3000 Elkelt/Sold
377 GÖNCZ ÁRPÁD
Mérleg.

(hat dráma).
Bp., 1990. Magvető, 322 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Dedikált!
1800 Elkelt/Sold
378 GÖRGEY CONTRA KOSSUTH.
Görgey Artúr: Gazdátlan levelek.

Kossuth Lajos a forradalom végnapjairól.
Bp., 1989. Helikon Kiadó, 96 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
379 GÖRGEY GUIDO
Két Görgey.

Bp., 2004. Helikon, 347 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
380 GRÓF HOFMANNSEGG UTAZÁSA MAGYARORSZÁGON 1793-1794-BEN.
Ford.: Berkeszi István.

Bp., 1887. Franklin, 142 p.
Fűzve, kiadói kopott, viseltes papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
381 GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ
Jankovics Marcell emlékbeszéde a Klebelsberg emlékbizottság ülésén 1943. okt. 13-án.

Bp., 1943. Magyar Kulturális Egyesületek Országos Szövetsége, 21 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
382 GRUBER JÁNOS.
Építési anyagok, festékgyár, ásványbánya iszapoló és ásványörlő művek.

Árjegyzék.
Bp., 1914. J. Gruber, 96 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
383 GUNDEL KÁROLY
Kis magyar szakácskönyv.

Bp., 1986. Corvina, 126 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben, ajándékozási bejegyzéssel.
1200 Elkelt/Sold
384 GYÁRFÁS MIKLÓS
Picking tanár úr Budapesten.

Bp., 1957. Magvető, 172 p.
Kiadói félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
385 GYENES ISTVÁN
Mi illik, mi nem illik?

- Rendhagyó illemtan -.
Bp., 1975. Minerva, 158 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
800 Elkelt/Sold
386 GYÓNI (ÁCHIM) GÉZA
Lengyel mezőkön, tábortűz mellett.

Gy. G. przemysli verseinek első itthoni bővített kiadása.
Bp., 1915. márc. Orsz. Hadsegélyező Bizottság, 64 p.
" Fűzve, kiadói kopottas papírborítóban. Jászai Mari dedikációjával. " " Gizi hugomnak, Mária" " ."
3000 Elkelt/Sold
387 A GYÖNGYÖSI CSÁRDA.
VII. bővített kiadás.

Szerk.: Dr. Zákonyi Ferenc.
Veszprém, 1966. Megyei Tanács, 140 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
388 GYÖNGYÖSI GERGELY
I. Remete Szent Pál Remete Testvéreinek Élete.

Pilisszántó, 1998. Fráter György Alapítvány, 281 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
389 GYÖRFFY GYÖRGY
István király és műve.

II. kiadás.
Bp., 1983. Gondolat, 667 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1600 Elkelt/Sold
390 GYŐRI KLÁRA
Kiszáradt az én örömem töld fája.

Sajtó alá rendezte: Nagy Olga. Emlékezés.
Bukarest, 1975. Kriterion, 206 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
391 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE FÖLDRAJZI NEVEI.
I. Kapuvári járás.

Győr, 1998. Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, 108 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
392 GYULAI FERENC DR.
Műfény fotó.

Bp., 1940. Fotóélet, 64 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
393 GYULAI FERENC DR.
Nyári fotó.

Bp., 1940. Fotóélet, 64 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
394 GYURKÓ LÁSZLÓ
János Kádár.

Porträtskizze auf historischem Hintergrund.
Bp., 1988. Akadémiai, 231 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
395 HADTUDOMÁNYI LEXIKON.
A-L , M-Zs.

Főszerk.: Szabó József.
Bp., 1995. Magyar Hadtudományi Társaság, 842 p. - 1584 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben. (2 db).
5000 Elkelt/Sold
396 A HAGYOMÁNY KÖTELÉKÉBEN.
Szerk.: Kriza Ildikó.

Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből.
Bp., 1990. Akadémiai, 260 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1800 Elkelt/Sold
397 HAINCHELIN, CHARLES
A vallás eredete.

Ford.: Kepes Tamás.
Bp., 1954. Szikra, 330 p.
Kiadói aranyozott félvászon kötésben. A Szikra kiadó Ex-librisével, az igazgató, Nemes Dezső aláírásával.
1000 Elkelt/Sold
398 HAJDÚ LAJOS
Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában.

Bp., 1985. Magvető, 451 p.
/Nemzet és emlékezet/.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
399 HAJDÚ MIHÁLY
Budapest utcaneveinek névtani vizsgálata.

Bp., 1975. Akadémiai, 52 p., 1 sztl.lev., 1 térkép.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
400 HAJDÚ MIHÁLY
Magyar becézőnevek.

(1770-1970).
Bp., 1974. Akadémiai, 362 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
2400 Elkelt/Sold
401 HAJKOVÁ, MÁRIA
Szakácskönyv.

Bratislava, 1966. Práca, 325 p.
Kiadói fóliázott kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
402 HAJÓZÁSTÖRTÉNET.
Összeállította: Serényi Péter.

Lapok a hajózás történetéből. A TIT Term. Tud. Stúdió hajózástörténeti és modellező klubjának évkönyve, 1983.
Bp., 1983. TIT, 134 p., gépelt!
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1400 Elkelt/Sold
403 HALÁCSY ENDRE
Színházi villamos berendezések.

A budapesti Nemzeti Színház műszaki berendezései.
Bp., 1937. Magyar Elektrotechnikai Egyesület, 39 p., 1 melléklet (kapcsolási rajz, beszakadt).
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
404 HALÁSZ MIKLÓS
Suttog a város.

Kit segít a varázsgömb?
Szeged, 1989. Novum Kiadó, 93 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
405 HALHATATLAN SZERELEM.
Szerk.: Mikes Lajos.

Nagy költők és nagy festők művészetének tükrében.
Bp., 1930. Pesti Napló, 143 p.
Kiadói ill. (Falusi E.) vászonkötésben, gerince sérült, egy lap kijár!
1800 Elkelt/Sold
406 HAMBLOCK - WESSELS - FUTÁSZ
Magyar - Német Üzleti Nagy szótár.

V. bővített és átdolgozott kiadás.
Bp., 2000. Tudex Kiadó Kft., 556 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
407 HANN - TOMKA - PÁRTOS
A közvélemény a cigányokról.

Belső kiadvány!
Bp., 1979. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 87 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
408 HANTOS JÁNOS
A Magyar Vöröskereszt 100 éve.

Bp., 1981. Akadémiai, 267 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
409 HANZELKA J. - ZIKMUND, M.
A folyón túl van Argentina.

Ford.: Fendt Pál.
Bp., 1965. Gondolat, 402 p., képekkel.
Kiadói vászonkötésben, ill. kissé kopott papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
410 HÁROM NEMZEDÉK EREKLYETÁRGYAI A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMBAN.
Szerk.: Simon V. Péter.

(1823-1875) Katalógus.
Bp., 1988. Múzsák, 173 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
411 HÁZI JENŐ
Pozsony vármegye középkori földrajza.

I. kiadás!
Pozsony, 2000. Kalligram, 614 p.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
412 HÉDERVÁRI PÉTER
Erők és energiák a Föld életében.

Bp., 1963. Gondolat, 390 p.
/Studium Könyvek 39./.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
413 HEGYI KLÁRA
Török berendezkedés Magyarországon.

Bp., 1995. História-MTA Tört. Tud. Intézete, 204 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
414 HEISENBERG, WERNER
A rész és az egész.

III. változatlan kiadás. Beszélgetések az atomfizikáról.
Bp., 1983. Gondolat, 330 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1500 Elkelt/Sold
415 HÉJJNÉ DÉTÁRI ANGÉLA
Régi magyar ékszerek.

Bp., 1976. Corvina, 52 p., 47 képpel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
416 HERÉNYI ISTVÁN
A középkori vas vármegye genealógiája.

Bp., 1987. ELTE, 106 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Megjelent: 200 pld!
1000 Elkelt/Sold
417 HERING, ELISABETH
Az írás rejtélye.

Ford.: Vajda Endre.
Bp., 1966. Gondolat, 187 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. szakadt papír védőborítóban. Ritka!
1000 Elkelt/Sold
418 HERODOTOSZ
A görög-perzsa háború.

Ford.: Muraközy Gyula.
Bp., 1989. Európa, 807 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
1800 Elkelt/Sold
419 HERZEN, A.
Emlékek és elmélkedések.

Ford.: Kovács Péter. Szemelvények.
Bp., 1988. Európa, 657 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban, régi pecsétekkel.
1200 Elkelt/Sold
420 HEYM, STEFAN
Öt nap júniusban.

Bp., 1989. Láng, 273 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
421 A HÍRLAP SZAKÁCSKÖNYVE.
Bp., é.n. Légrády, 224 p., képekkel.

Fűzve, kiadói papírborítóban.

1200 Elkelt/Sold
422 HISTÓRIÁS KÖNYVECSKE.
Összeállította: Dr. György Lajos.

Elbeszélések.
Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva, 115 p.
Amatőr kopottas félvászon kötésben.
800 Elkelt/Sold
423 HISTORISCH-GEOGRAPHISCHER HAND-ATLAS ZUR ALTERN, MITTLERN UND NEUERN GESCHICHTE, BEARBEITET VON TEOPHIL KŐNIG.
Siebeute um zwei Karten vermehrte und verbesserte Auflage.

Wolfenbüttel, 1868. L. Holle, 30 térkép lappal (az első kettő hiányzik).
Amatőr későbbi félvászon kötésben.
5200 Elkelt/Sold
424 HOFBAUER ALADÁR
Riedl Frigyes tanítása Széchenyi István grófról.

Bp., 1925. Kir. Magy. Egy. Ny., 32 p.
Kiadói (?) félvászon kötésben. Dedikált!
1000 Elkelt/Sold
425 HOFMANN, W.
A földi paradicsom.

Ford.: Havas Lujza. 19. századi motívumok és eszmék.
Bp., 1987. Képzőművészeti Kiadó, 298 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
426 HOGYAN KÉSZÍTSÜNK VAJASTÉSZTÁT, ELŐÉTELT, SÜTEMÉNYT?
Összeállította: Untenecker Ferenc.

Bp., é.n. Keller Jenő, 42 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
427 HOGYAN KÉSZÜL?
Szerk.: Apor Dezső és Nagy Béla.

Bp., 1928. Athenaeum, 272 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
428 HOLL BÉLA
A kétszáz éves váci könyv.

(1772-1972).
Bp., 1973. Magyar Helikon, 123 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000 Elkelt/Sold
429 HOLLÓS E. - LAJTAI V.
Köztársaság tér 1956.

Bp., 1974. Kossuth, 320 p., képekkel.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
430 HOLLÓS ERVIN
Kik voltak, mit akartak?

Bp., 1976. Kossuth, 318 p., képekkel.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban régi pecsétekkel.
800 Elkelt/Sold
431 HOLLY JENŐ
A láz hajóján.

Bp., 1921. Lantos, 80 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
432 A HONVÉDELEM NÉGY ÉVE.
Szerk.: Bombay László.

1990-1994.
Bp., 1994. Zrínyi, 239 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
433 HORRABIN, J. F.
Európa történetének térképe.

Ford.: Tamás Aladár. II.-ik századtól a XX-ik századig.
Bp., 1936. Faust Imre, 159 p.
Fűzve, kiadói ill. kissé viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
434 HORTHY ISTVÁN REPÜLŐFŐHADNAGY ÉS KORA ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉSBEN.
Összeállította: dr. Bujtás László.

Bp., 1989. Média Kiadó, 470 p.
/Hogyan történt?/.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
435 HORTHY MIKLÓS
Emlékirataim.

II. kiadás.
Toronto, 1974. Weller Publishing Co., 319 p., 8 sztl. lev. (képek).
Kiadói vászonkötésben.
2600 Elkelt/Sold
436 HORVÁTH JÓZSEF
A tábornok vallomása.

Meztelenül a Duna-gate ügyben.
Bp., 1990. Pallas, 350 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
437 HORVÁTH VERA
Az indiai művészet évezredei.

Gink Károly felvételeivel.
Bp., 1980. Corvina, 53 p., 131 képpel.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1600 Elkelt/Sold
438 HUNFALVY JÁNOS - ROHBOCK LAJOS
Magyarország és Erdély eredeti képekben I.-II.-III.

Bp., 1986. Európa, 292 p., 427 p., 292 p.
Kiadói aranyozott festett, ill. félbőr kötésben, kartontokban. Hasonmás kiadás!
7500 Elkelt/Sold
439 HUNGARICUS (FEKETE SÁNDOR)
Az 1956-os felkelés okairól és tanulságairól.

Bp., 1989. Kossuth, 230 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
440 HUNOR VADÁSZKÖNYV.
Bp., 1988. Officina, 235 p.

Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.

1800 Elkelt/Sold
441 HUNT, SIR JOHN
A Mount Everest meghódítása.

Ford.: Dr. Baktay Ervin.
Bp., 1957. Bibliotheca, 296 p., 48 t.
Kiadói félvászon kötésben, ill. szakadt papír védőborítóban. Az 1953-as sikeres expedíció története.
1500 Elkelt/Sold
442 HÚSVÉT.
Régi képeslapokon.

Bp., 1987. Terra, számozatlan!
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1200 Elkelt/Sold
443 HUSZÁR LAJOS
A régi magyar emlékérmek katalógusa a legrégibb időktől 1850-ig.

5. Újkor (1740-1849). I. Történeti érmek.
Bp., 1981. MÉE, 55 p., képekkel.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
444 A HŰTLENSÉG (KÉMKEDÉS) ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS.
Írta: Dr. Dominich Vilmos.

Bp., (1937?) HM, 32 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
445 IBM.
Ismét ballagó magazin 1979.

Főszerk.: Balla János. Ballagó Gépészek Utilapuja.
A Műegyetem Gépészmérnöki Karának kiadványa.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
446 AZ IGAZSÁG A NAGY IMRE ÜGYBEN.
Főszerk.: Gyurgyák János.

Bp., 1989. Századvég, 204 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
447 IGNÁCZ RÓZA
Az igazi Ibrinkó.

Bp., 1956. Ifjúsági, 157 p.
Kiadói kopottas, ill. félvászon kötésben.
1200 Elkelt/Sold
448 IGNÁCZ RÓZSA
Levelek Erdélyből.

II. kiadás.
Bp., 1942. Dante Könyvkiadó, 160 p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. Ritka!
2000 Elkelt/Sold
449 IGNOTUS
Színházi dolgok.

Bp., (1910) Nyugat, 127 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben. (F. E.).
1200 Elkelt/Sold
450 II. RÁKÓCZI FERENCZ ÉS KORÁNAK TÖRTÉNETE.
Szerk.: gróf Kreith Béla.

A legjobb kútfők nyomán.
Bp., 1905. A fővárosi 1848-49-iki Ereklyemúzeum kiadása. 56 p., képekkel.
Kiadói aranyozott vászonkötésben. Néhány lapon kisebb foltokkal, borítón kisebb vízfolt nyomával.
2500 Elkelt/Sold
451 ILLÉS BÉLA
Szkipetárok.

Szecskó Tamás rajzaival.
Bp., 1957. Magvető, 210 p.
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóba.
1400 Elkelt/Sold
452 ILLYÉS GYULA
Oroszország.

Úti jegyzetek.
Bp., 1934. Nyugat, 221 p., 1 sztl.lev. Fényképekkel.
Kiadói festett egészvászon kötésben. Ritka!
2000 Elkelt/Sold
453 INCZE GÁBOR
A mi életterünk.

Bp., 1942. Bethlen Gábor Rt., 112 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
454 INCZEFI GÉZA
Szeged környékének földrajzi nevei.

Bp., 1960. Akadémiai, 108 p., 1 mell.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Megjelent: 600 pld!
1200 Elkelt/Sold
455 INCZEFI LAJOS
Fűszernövényeink és fűszerkészítés.

Bp., 1985. Mezőgazdasági, 182 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1000 Elkelt/Sold
456 INDUSTRIE - COMPASS.
Herausgegeben von Rudolf Hanel.

Jahrg. 1919. Band IV. Deutschösterreich - Tschechoslowakei - Polen - Ungarn - Jugoslawien.
Wien-Prag-Leipzig, 1919. Compasverlag, XVI., 1631 p.
Kiadói gerincén sérült vászonkötésben.
3000 Elkelt/Sold
457 AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEI.
Bp., 1981. Európa, 335 p., képekkel.

Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.

2500 Elkelt/Sold
458 IPOLYI TAMÁS
Egy nagy élet tanulságai: Marx.

Szerk.: Mónus Illés.
Bp., 1933. Szociáldemokrata Füzetek, 31 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
459 ISKOLAI ÉNEKGYŰJTEMÉNY.
Szerk.: Kodály Zoltán.

I.-II.
Bp., 1943. Orsz. Közoktatási Tanács, 234 p., 294 p.
Kiadói félvászon kötésben. (2 db).
1200 Elkelt/Sold
460 JAJCZAY JÁNOS
Pest-Budai figurák a múlt század harmincas éveiből.

Bp., 1940. Fővárosi Könyvtár, 34 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban. Dedikált!
1500 Elkelt/Sold
461 JÁSZAI MARI
Színész és közönség.

Fölolvasta a Magy. Társ. Tud. Egyesület 1913. nov. 16-iki előadásán a Múzeum dísztermében.
Bp., 1914. Pesti Könyvnyomda Rt., 24 p.
" Fűzve, kiadói kissé viseltes papírborítóban. Jászai Mari ex librisével és dedikációjával " " Gizinek, Mária, Rábatamási 1915. július" " ."
4000 Elkelt/Sold
462 JÁSZI OSZKÁR
A Monarchia jövője.

Bp., 1988. ÁKV-Maecenas, 133 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben. Az 1918-as kiadás reprintje!
800 Elkelt/Sold
463 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE FÖLDRAJZI NEVEI.
Közzétette: Farkas Ferenc.

V. Tiszazug.
Jászberény, 1994. Nagy J. József, 178 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1800 Elkelt/Sold
464 JEANS, JAMES
A csillagos ég titkai.

V. bővített kiadás. Ford.: Sziklai Géza. 32 képtáblával.
Bp., 1942. Dante, 221 p.
Kiadói kissé viseltes félvászon kötésben.
1000 Elkelt/Sold
465 JÉCSAI LÁSZLÓ
Hogyan készítsük el virágos kertünket?

Bp., 1934. Növényvédelem és Kertészet.
Kiadói kartonborítóban, spirálfűzéssel!
1400 Elkelt/Sold
466 JÉKELY ZOLTÁN
Mérföldek esztendők ..

Versek.
Bp., é.n. Franklin, 131 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
467 JESHURUN ÉLIJÁHN DR. (SZABÓ ÖDÖN)
Zsidó szabadságharcosok.

Bp., é.n. Filum Kiadó, 243 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
468 JÓ ÉS OLCSÓ KÖNYVEK JEGYZÉKE.
Bp., é.n. Győző Andor, 26 p.

Tűzve, kiadói papírborítóban.

1000 Elkelt/Sold
469 JOGI HÍRLAP.
Felelős szerk.: Dr. Boda Gyula.

Bp., 1941. 1-52. sz.
Amatőr félvászon kötésben. Ritka!
4800 Elkelt/Sold
470 JÓKAI MÓR
A magyar nemzet története regényes rajzokban.

II. javított és bővített kiadás. XVII. Geiger-féle képpel.
Pest, 1860. Heckenast Gusztáv, 2 sztl.lev., 292 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben, egy, két lap kilazult. Ritka! Jászai Mari névbeírással.
10000 Elkelt/Sold
471 JÓKAI MÓR
Véres könyv.

Csataképek a keleti háborúból.
Bp., 1894. Révai, 314 p. /Nemzeti Kiadás XIX. kötet/.
Kiadói aranyozott, kissé kopott Gottermayer-kötésben.
3200 Elkelt/Sold
472 JÓZSEFVÁROSI LEXIKON.
Bp., 1970. MSZMP-Főv. Tanács, 347 p.

Kiadói festett vászonkötésben.

1500 Elkelt/Sold
473 JUHÁSZ VILMOS
Az aranyföld hajósai.

Bp., é.n. Athenaeum, 275 p., képekkel.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
474 JÚLIUSTÓL JÚNIUSIG.
Összeállította: Rákosi Sándor.

Dokumentumok 1956-1957 történetéből.
Bp., 1981. Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete, 269 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóban.
800 Elkelt/Sold
475 JÚLIUSTÓL-JÚNIUSIG.
Dokumentumok 1956-57 történetéből.

Bp., 1981. Kossuth, 269 p.
Kiadói vászonkötésben, papír védőborítóba.
800 Elkelt/Sold
476 KäFER ISTVÁN
Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve.

(1577-1977).
Bp., 1977. Magyar Helikon, 247 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1300 Elkelt/Sold
477 KAISER FRANZ JOSEPH I. UND SEINE ZEIT.
Porträts und historische Blätter.

Wien, 1908. Kunstantiquariat Gilhofer und Rauschbung, 34 p., XXI tafel.
(Ajánlójegyzék).
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
478 KAJÁN TÜKÖR.
Kaján Tibor 160 válogatott rajza az Új Tükörből.

Bp., 1986. Lapkiadó Vállalat, számozatlan.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1200 Elkelt/Sold
479 KÁLMÁN ENIKŐ DR.
Népi gyógyítás a Tiszaháton.

" Nyíregyháza, 1990. " " Jósa András Kórház" " , 65 p."
Fűzve, kiadói papírborítóban. Megjelent: 600 pld.
800 Elkelt/Sold
480 KALMÁR - MAKARA - RIMÓCZI
Gombászkönyv.

Bp., 1989. Natura, 295 p., képekkel.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
481 KALMÁR GUSZTÁV DR.
Lángoló tengerek.

Gyulai Ádám rajzaival.
Bp., é.n. Egyetemi Nyomda, 340 p.
Kiadói vászonkötésben, gerince javított.
1200 Elkelt/Sold
482 KALMÁR ZOLTÁN DR.
Gombagyűjtési Útmutató.

Bp., 1987. Népszava, 63 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
483 KÁLVINTÉRI.
A zsidó sajtó a kereszténység ellen.

Bp., é.n. Kath. Sajtóegyesület Fővárosi Hölgybizottságának Kiadása, 34 p.
/Sajtóröpiratok/.
Tűzve, viseltes papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
484 KANT
Az örök béke.

Ford.: Székács György.
Bp., 1943. Pen Könyvkereskedés, 87 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1600 Elkelt/Sold
485 KANT, IMMÁNUEL
Az örök béke.

Ford. és bevezette: Babits Mihály.
Bp., 1918. Új Magyarország, 103 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
2400 Elkelt/Sold
486 KAPR, ALBERT
Könyvtervezés, könyvművészet.

Bp., 1971. Műszaki, 376 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
2600 Elkelt/Sold
487 KAPU.
Főszerkesztő: Brády Zoltán.

Független kultúrális és közéleti folyóirat.
Bp., 1989. május 2. Különszám! 128 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
488 KARÁCSONY SÁNDOR
A magyarok istene.

Bp., 1943. Exodus, 336 p.
Fűzve, kiadói kissé viseltes papírborítóban, gerince hibás. Felvágatlan!
1500 Elkelt/Sold
489 KARDOS JÓZSEF
A Szent Korona és a Szent Korona eszme története.

Bp., 1992. IKVA, 107 p., 8 t.
Fűzve, kiadói papírborítóban.
900 Elkelt/Sold
490 A KÁRHOZOTTAK VISSZATÉRNEK.
Összeállította: Kovács Jenő.

Bp., 1959. Zrínyi, 158 p., képekkel.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1500 Elkelt/Sold
491 KARINTHY FRIGYES NOTESZE.
Bp., é.n. Singer és Wolfner, 110 p.

Amatőr vászonkötésben.

1500 Elkelt/Sold
492 KÁRPÁTOKTÓL ADRIÁIG.
Kirándulási útmutatók. Kerékgyártó Árpád: Budapest (I.) Mátrai Rudolf: Balaton (II.) Erődi Kálmán: Az Al-Duna és vidéke.

Bp., 1914. Magy. Földr. Intézet, 78 p., 47 p., 76 p.
Amatőr félvászon kötésben, 3 melléklettel, a többi hiányzik.
1500 Elkelt/Sold
493 KARSAI ELEK
A budai Sándor-palotában történt 1919-1941.

Bp., 1964. Táncsics, 567 p., képekkel.
Kiadói félvászon kötésben, szakadt papír védőborítóban.
1200 Elkelt/Sold
494 KARSAI ELEK - KARSAI LÁSZLÓ
A Szálasi per.

Bp., 1988. Reform, 766 p.
Kiadói ill. fóliázott kartonkötésben.
1500 Elkelt/Sold
495 KASSAI VIKTOR EMLÉKEZÉSEI.
Sajtó alá rendezte: Kozocsa Sándor.

A művész születésének századik évfordulójára.
Bp., (1935) K. M. Egyetemi Nyomda, 395 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1600 Elkelt/Sold
496 KASSÁK LAJOS
Egy ember élete.

I.-VIII. (Három kötetbe kötve).
Bp., 1932. Dante, 192 p., 227 p., 202 p., 233 p., 221 p., 237 p., 228 p., 231 p.
Amatőr bőrkötésben. (3 db).
4500 Elkelt/Sold
497 KÁSZONYI FERENC
Magyar - szlovák vérközösség.

Bp., 1940. Stádium Rt., 32 p. /Nemzeti Könyvtár/.
Fűzve, kiadói kopott papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
498 KATONA GÉZA - KERTÉSZ IMRE
A bűn nyomában.

II. átdolgozott kiadás. Fejezetek a kriminalisztika történetéből.
Bp., 1979. RTV-Minerva, 379 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000 Elkelt/Sold
499 KATONA IMRE
A porcelán.

Bp., 1984. Gondolat, 123 p. /Gondolat Zsebkönyvek/.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
800 Elkelt/Sold
500 KATONAI SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK.
Bp., 1957. KPMI. Vasúti Főosztály, 110 p.

Kiadói félvászon kötésben.

1500 Elkelt/Sold
                                                                                                                         >>