Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

156. - Numizmatika, militária árverés


Idõpontja: 2013-01-31 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1 Géza herceg dénár (AG). 8000 Elkelt/Sold
2 II. Béla dénár (AG). 1200 Elkelt/Sold
3 II. Béla dénár (AG). 1200 Elkelt/Sold
4 II. Béla dénár, kor-rózió (AG). 600 Elkelt/Sold
5 II. Béla dénár, pe-remhiba (AG). 1800Nem kelt el
6 II. Béla rézpénz. 1000 Elkelt/Sold
7 II. Béla rézpénz. 1800Nem kelt el
8 Mária dénár, korró-zió (AG). 2000Nem kelt el
9 Zsigmond dénár (AG). 500 Elkelt/Sold
10 Zsigmond dénár (AG). 400Nem kelt el
11 Lombardia-Velence 1 centesimo, 1822. V. (Br.) 500 Elkelt/Sold
12 Lombardia-Velence 3 centesimo, 1822. V. (Br.) 400 Elkelt/Sold
13 Lombardia-Velence 5 centesimo, 1822. V. (Br.) 500 Elkelt/Sold
14 Lombardia-Velence 3 centesimi, 1852. V. (Br.) 300 Elkelt/Sold
15 3 db különféle Ferenc József 1 krajcár (Br.) 400Nem kelt el
16 Horthy Miklós 10 fil-lér, 1927. 400Nem kelt el
17 Horthy Miklós 10 fil-lér, 1935. 300 Elkelt/Sold
18 50 fillér, 1953 (alumínium). 400Nem kelt el
19 1 forint, 1946 (alumínium). 1000 Elkelt/Sold
20 25, 50 forint, 1966 (Zrínyi M.) PP, AG, kis karc. 10000 Elkelt/Sold
21 200 forint, 1979 (Bethlen G.) AG. 2000 Elkelt/Sold
22 9 db vegyes külföldi fémpénz (bronz, nikkel, alumínium). 500 Elkelt/Sold
23 Osztrák 1 schilling, 1934 (nikkel). 400Nem kelt el
24 Ethiópia II. Menelik tallér (1 bir), 1903, ezüst(?), utánveret. 3000Nem kelt el
25 Észtország 1 kroon, 1934 (alumínium-bronz). 600 Elkelt/Sold
26 Erste tallér (Ferdi-nánd-Tirol), 1995, Esztergom, PP, ara-nyozott bronz. 300 Elkelt/Sold
27 Montenegró 5 perpera, 1909 (AG). 26000 Elkelt/Sold
28 Montenegró 2 perpera, 1910 (AG). 8500 Elkelt/Sold
29 Montenegró 2 perpera, 1914 (AG). 9000 Elkelt/Sold
30 Montenegró 1 perpera, 1909 (AG). 3500 Elkelt/Sold
31 Montenegró 1 perpera, 1912 (AG). 3500 Elkelt/Sold
32 Montenegró 1 perpera, 1914 (AG). 2200 Elkelt/Sold
33 Montenegró 20 para, 1906 (nikkel). 800 Elkelt/Sold
34 Montenegró 20 para, 1908 (nikkel). 700 Elkelt/Sold
35 Montenegró 20 para, 1913 (nikkel). 800 Elkelt/Sold
36 Montenegró 20 para, 1914 (nikkel). 700 Elkelt/Sold
37 Montenegró 10 para, 1906 (nikkel). 500 Elkelt/Sold
38 Montenegró 10 para, 1908 (nikkel). 600 Elkelt/Sold
39 Montenegró 10 para, 1913 (nikkel). 600 Elkelt/Sold
40 Montenegró 10 para, 1914 (nikkel). 600 Elkelt/Sold
41 Montenegró 2 pare, 1906 (Br). 300 Elkelt/Sold
42 Montenegró 2 pare, 1908 (Br). 600 Elkelt/Sold
43 Montenegró 2 pare, 1913 (Br). 500 Elkelt/Sold
44 Montenegró 2 pare, 1914 (Br). 500 Elkelt/Sold
45 Ezüstérem: Erzsébet királyné születésé-nek emlékére, tok-ban. 2000 Elkelt/Sold
46 Bronzérem: Erzsébet királyné születésé-nek emlékére. 400 Elkelt/Sold
47 Alumínium érem: A körmöcbányai pénz-verő kiállítására, 1896, tokban. 600 Elkelt/Sold
48 Bronzérem: Pápai kollégium emlékére, 1531-1931, dobo-zában (Beck Ö. F.) 2000 Elkelt/Sold
49 Bronzérem márvány-lapon: M. L. E. Tanári verseny, 1935 (Ludvig). 500 Elkelt/Sold
50 Bronzérem: Gr. Szé-chenyi Ferenc - A Magyar Nemzeti Mú-zeum alapítója, do-bozában. 400 Elkelt/Sold
51 Ezüstözött bronz-érem: Kegyesrendi Gimnázium (Piaris-ta). 300 Elkelt/Sold
52 Bronzérem: Kinizsi Pál csapattiszt képző iskola - Jutas, dobozában. 1700 Elkelt/Sold
53 Aranyozott bronz plakett: Hungária Magyar Technikusok Egyesületének Atlé-tikai Versenye, 1935. 400 Elkelt/Sold
54 Bronzplakett: Mű-egyetemi Atlétikai és Futball Klub ver-senydíja. 400 Elkelt/Sold
55 Ezüstözött Bronz-plakett: Műegyetemi Atlétikai és Futball Klub versenydíja. 500 Elkelt/Sold
56 Aranyozott bronz-érem: Faluszövet-ség. 400 Elkelt/Sold
57 Bronzérem: Szt. Ist-ván halálának 950. évfordulójára a Szent Jobb országjárására (Bozó). 600Nem kelt el
58 Bronzérem: 90 éves a Magyar Numizma-tikai Társulat (F.M.). 400 Elkelt/Sold
59 Ezüstözött bronz-érem: Veszprémi Bazilika - 996-1996, PP (F.Z.). 500 Elkelt/Sold
60 3 db különféle bronzérem (R.S., Lapis). 600 Elkelt/Sold
61 4 db különféle bronzérem. 400 Elkelt/Sold
62 Bronzpalett: II. Já-nos Pál pápa bécsi látogatására, 1988. 400 Elkelt/Sold
63 2 db ezüstözött érem: XXIII. János és János Pál pápa (olasz). 400 Elkelt/Sold
64 6 db különféle kül-földi érem. 400 Elkelt/Sold
65 Templomos Lovag-rend nagykeresztjé-nek csillaga. 4000 Elkelt/Sold
66 2 db Szocialista kultúráért kitüntetés. 600Nem kelt el
67 Jeruzsálemi zarán-dokkereszt + Szent Sírrend miniatűrje. 700 Elkelt/Sold
68 4 db Máltai Lovagrend miniatűr + Szent Sírrend miniatűr. 500 Elkelt/Sold
69 Bronz egyházi jel-vény (XXVI). 1600 Elkelt/Sold
70 Veszprém megyéért kitüntetés. 800 Elkelt/Sold
71 3 db Eucharisztikus Kongresszus jelvény (közte zománcos). 600Nem kelt el
72 15 db vegyes különféle jelvény. 400 Elkelt/Sold
73 Egyházi bronz kettőskereszt. 600 Elkelt/Sold
74 A Szorgalom jutalma medál. 400 Elkelt/Sold
75 16 db katonai gomb + 4 db csillag. 300Nem kelt el
76 Templomos Lovag-rend textil jelvénye. 400 Elkelt/Sold
77 7 db különféle kül-földi textil jelvény. 600Nem kelt el
78 II. Világháborús ka-tonai (térkép?) táska (Afrika Korps). 1000 Elkelt/Sold
79 Görög Birodalom: Syrakosa decadrachma, AG, utánzat. 1800 Elkelt/Sold
80 Római Köztársaság Marcus Antonius dénár (AG). 600 Elkelt/Sold
81 6 db különféle ró-mai dénár (AG). 800 Elkelt/Sold
82 3 db különféle római Antoninianus (AG). 900 Elkelt/Sold
83 4 db különféle római Antoninianus (BR). 400 Elkelt/Sold
84 9 db különféle ró-mai redukált Follis (BR). 500 Elkelt/Sold
85 3 db különféle római redukált Follis (BR). 400 Elkelt/Sold
86 5 db különféle római bronz (Antoninianus és Follis). 400 Elkelt/Sold
87 4 db különféle római kisbronz. 400 Elkelt/Sold
88 2 db III. Gordianus sestertius, Vimninacium (BR). 1000 Elkelt/Sold
89 3 db különféle lokalbronz (Vimninacium). 900 Elkelt/Sold
90 12 db vegyes magyar és külföldi ezüstpénz. 1400 Elkelt/Sold
91 11 db vegyes magyar és külföldi nikkelpénz. 400 Elkelt/Sold
92 1,12 kg vegyes magyar és külföldi fémpénz (közte római is). 1100 Elkelt/Sold
93 Bronzplakett már-ványlapon: Műegye-temi Segélyegylet, 1922. 1000 Elkelt/Sold
94 5 db János Pál pápa érem (bronz és ezüstözött fém). 800 Elkelt/Sold
95 5 db vegyes magyar és külföldi érem. 800 Elkelt/Sold
96 Építész zománcos jelvény, 1919 (kis zománchiba). 2200 Elkelt/Sold
97 4 db különféle jelvény. 1200Nem kelt el
98 Különféle jelvények, kitüntetések, gom-bok. 500 Elkelt/Sold
99 13 db inflációs papírpénz + 2 db 10 forint, 1960, 1969. 600 Elkelt/Sold
100 3 db Belga 20, 50, 50 francs. 400 Elkelt/Sold
101 Holland 10 gulden, 1953. 600 Elkelt/Sold
102 9 db vegyes külföldi bankjegy. 400 Elkelt/Sold
103 8 db szovjet bank-jegy, 1961. 500 Elkelt/Sold
104 53 db vegyes inflá-ciós papírpénz. 800 Elkelt/Sold
105 1 db Fidem Kong-resszus és 2 db Numizmatikai Közlöny (1983-1986 különnyomat). 600 Elkelt/Sold
106 Cserkész övcsat (G. S. jel). 3400Nem kelt el
107 Cserkész kalap jel-vény (Hungaria fel-irat). 1600Nem kelt el
108 Gödöllői Jamboree 1933. zománcos jelvény. 1800 Elkelt/Sold
109 Cserkész jelvény (csodaszarvas). 800 Elkelt/Sold
110 3 db különféle cserkész jelvény. 900 Elkelt/Sold
111 3 db különféle cserkész jelvény. 900 Elkelt/Sold
112 3 db különféle cserkész jelvény. 900 Elkelt/Sold
113 3 db különféle cserkész jelvény. 900 Elkelt/Sold
114 3 db különféle cserkész jelvény. 900 Elkelt/Sold
115 4 db különféle cserkész jelvény. 1000 Elkelt/Sold
116 4 db különféle cserkész jelvény. 1000 Elkelt/Sold
117 Bronzérem: Honvéd emlék, Ferenc Jó-zsef koronázása, 1867, dobozban. 1600 Elkelt/Sold
118 Ezüstözött bronz-érem: Elhagyott Gyermekek meg-mentése, 1869. 1200 Elkelt/Sold
119 Bronzmedál: Ferenc József Milleneumi emlék 896-1896. 1200 Elkelt/Sold
120 Magyar Köztársasági Érdemérem ezüst fokozata + szalagsáv + doboz. 10000 Elkelt/Sold
121 Magyar Köztársasági Érdemérem bronz fokozata + szalagsáv + doboz. 8000 Elkelt/Sold
122 Kossuth Érdemrend II. osztály, II. tip. 1950 (tombak), do-bozban. 35000 Elkelt/Sold
123 Magyar Népköztár-saság Érdemrend I. fokozat, kisdíszít-mény az V. fokozat szalagján + szalag-sáv, dobozban. 100000 Elkelt/Sold
124 Magyar Magyar Nép-köztársaság Érdem-rend II. fokozat, kis-díszítmény az V. fo-kozat szalagján + szalagsáv, doboz-ban. 80000 Elkelt/Sold
125 Magyar Magyar Nép-köztársaság Érdem-rend III. fokozat, kisdíszítmény az V. fokozat szalagján + szalagsáv, doboz-ban. 60000 Elkelt/Sold
126 Magyar Magyar Nép-köztársaság Érdem-rend IV. fokozat, kisdíszítmény az V. fokozat szalagján + szalagsáv, doboz-ban. 50000 Elkelt/Sold
127 Magyar Magyar Nép-köztársaság Érdem-rend V. fokozat, szalagsávján miniatűrrel, do-bozában. 25000 Elkelt/Sold
128 Kossuth díj I. foko-zata, 1952, doboz-ban. 20000 Elkelt/Sold
129 Kossuth díj II. foko-zata, 1952, doboz-ban. 15000 Elkelt/Sold
130 Állami díj I. fokoza-ta, dobozban. 18000 Elkelt/Sold
131 Magyar Népköztár-saság Kiváló Művé-sze, 1957, jelzett ezüst, dobozában. 12000 Elkelt/Sold
132 Magyar Népköztár-saság Érdemes Mű-vésze, 1957, jelezett ezüst, dobozában. 10000 Elkelt/Sold
133 Munkás-Paraszt hatalomért emlékérem, szalagsáv, dobozá-ban. 2000 Elkelt/Sold
134 Munka Érdemrend arany fokozata, 1985, szalagsáv, miniatűrrel, dobo-zában. 1200 Elkelt/Sold
135 Tanácsköztársasági zománcos, koszo-rús, hadihajós sap-kajelvény. 10000 Elkelt/Sold
136 Vaskorona rend III. osztályának kardos szalagja. 3000 Elkelt/Sold
137 Magyar Népköztár-sasági Érdemrend V. fokozat szalagja mi-niatűrrel. 2400 Elkelt/Sold
138 5 db különféle szocialista kitüntetés miniatűr, 2 db szalagsávon. 1000 Elkelt/Sold
139 Bronzérem: X. Ká-roly francia király, 1824, dobozban. 2500 Elkelt/Sold
140 10 db 5 forint, 1947, AG. 5000 Elkelt/Sold
141 200 forint, 1975 (Felszabadulás), AG, tokjában. 1800 Elkelt/Sold
142 3x200 forint, 1985 (Természetvédelem), AG. 3400 Elkelt/Sold
143 3x200 forint, 1985 (Természetvédelem), AG. 3400 Elkelt/Sold
144 3x100 forint, 1985 (Természetvédelem), alpakka. 1200 Elkelt/Sold
145 500 forint, 1986 (Labdarugó VB - Mexikó), AG. 2000 Elkelt/Sold
146 500 forint, 1988 (Téli olimpia - Calgari), AG. 2200 Elkelt/Sold
147 500 forint, 1988 (Téli olimpia - Calgari), AG. 2200 Elkelt/Sold
148 500 forint, 1988 (Labdarugó EB), AG. 2200 Elkelt/Sold
149 500 forint, 1990 (Labdarugó VB), AG. 2200 Elkelt/Sold
150 500 forint, 1990 (Labdarugó VB), AG. 2200 Elkelt/Sold
151 500 forint, 1990 (Labdarugó VB), AG. 2200 Elkelt/Sold
152 500 forint, 1992 (Téli olimpia - Albertville), AG. 2200 Elkelt/Sold
153 500 forint, 1991 (II. János Pál pápa), AG. 2200 Elkelt/Sold
154 500 forint, 1992 (Károly Róbert), AG. 2200 Elkelt/Sold
155 500 forint, 1992 (Szent László), AG. 2200 Elkelt/Sold
156 500 forint, 1992 (Telstar 1), AG. 2200 Elkelt/Sold
157 500 forint, 1993 (Régi dunai hajók - Árpád), AG. 2200 Elkelt/Sold
158 1000 forint, 1993 (Labdarugó VB), AG. 2800 Elkelt/Sold
159 500 forint, 1994 (ECU), AG. 2200 Elkelt/Sold
160 3 db 200 forint, 1992-1993-1994, AG. 1500 Elkelt/Sold
161 7 db 100 forint (2 db tokjában), alpak-ka, nikkel. 800 Elkelt/Sold
162 2 db FAO sor tokjában + 2 db 100 forint FAO, tokjában. 500 Elkelt/Sold
163 Forgalmi sor, 1990 (2, 5, 10, 20, 50 fil-lér). 500 Elkelt/Sold
164 3 db berakó lapon: 10, 20, 50, fillér, 1, 2, 5 forint + 119 db 20 fillér, alumínium. 500 Elkelt/Sold
165 Angol ezüst jubile-umi sor + Argentin Labdarugó VB sor. 1000 Elkelt/Sold
166 Mária Terézia 1/2 soldo, 1777 + Loth. Ferenc 1/2 krajcár, 1760, lapon. 500 Elkelt/Sold
167 II. József 1 soldo, 1788 K + I. Ferenc 2 soldi, 1799 S., la-pon. 2600 Elkelt/Sold
168 I. Ferenc 5 centessimi, 1822 V + Ferenc József 3 centessimi, 1852 M + 1 soldo, 1862 A, lapon. 1000 Elkelt/Sold
169 Osztrák ezüst és fémpénzek 6 lapon. 1200 Elkelt/Sold
170 Ausztrál ezüst és fémpénz 2 lapon. 500 Elkelt/Sold
171 Anglia (Viktória) 1 penny, 1860, 1862, lapon. 800 Elkelt/Sold
172 Anglia (Viktória) 1 penny, 1870, 1875. 600 Elkelt/Sold
173 Anglia (Viktória) 1 penny, 1883, lapon. 500 Elkelt/Sold
174 Anglia (Viktória) 1 penny, 1892, 1897. 600 Elkelt/Sold
175 Anglia (Viktória) 1 penny, 3 lapon. 500 Elkelt/Sold
176 Anglia (VII. Edvard) 1 penny, lapon. 500 Elkelt/Sold
177 Anglia (V. György) 1 penny, 4 lapon. 500 Elkelt/Sold
178 Anglia (VI. György + II. Erzsébet) vegyes ezüst és fémpénz 5 lapon. 600 Elkelt/Sold
179 Argentina, Brazilia, Kuba fémpénzek 4 lapon. 500 Elkelt/Sold
180 Külföldi fémpénzek 19 lapon. 500 Elkelt/Sold
181 Izraeli forgalmi sor lapon. 500 Elkelt/Sold
182 Francia (III. Napoleon) 5 centimes, lapon. 800 Elkelt/Sold
183 Francia (Köztársa-ság) 1 franc, 1872, AG, lapon. 600 Elkelt/Sold
184 Különféle francia ezüst, bronz, nikkel pénzek, lapon. 800 Elkelt/Sold
185 Különféle francia bronz, nikkel pén-zek, lapon. 900 Elkelt/Sold
186 Különféle francia fémpénzek, 4 lapon. 500 Elkelt/Sold
187 Olaszország (III. Vik-tor Emanuel) 10 centessimi, 1866 M, 1867 T, lapon. 600 Elkelt/Sold
188 Olaszország különféle 5, 10 centessimi, lapon. 1600 Elkelt/Sold
189 Olaszország különféle 5, 10, 20, 50 cent, centessimi, 5 lapon. 800 Elkelt/Sold
190 Németország külön-féle 2, 5, 10, 50 pfenning 4 lapon. 500 Elkelt/Sold
191 Norvégia: 1 öre, 1937 + 1 korona, 1927, lapon. 600Nem kelt el
192 Szerbia: 5, 10 para, 1879, 1868, bronz. 1600 Elkelt/Sold
193 Szerbia-Jugoszlávia: 10, 20, 50 para + 1, 2 dinár, 3 lapon. 500 Elkelt/Sold
194 Románia: 5 bani, 1884 B + 10 bani, 1867 (bronz). 1200 Elkelt/Sold
195 Románia: 5 bani, 1900 + 10 bani, 1900 (nikkel). 1000Nem kelt el
196 Románia: 1, 2, 5, 50, 100 lei (nikkel, hadifém), lapon. 500 Elkelt/Sold
197 Portugália: XX reis, 1884 + 20 reis , 1892, bronz, lapon. 800 Elkelt/Sold
198 Spanyol: 10 centimos, 1879. 1800 Elkelt/Sold
199 Spanyol: 2,5 centimos, 1868 + 1 peseta + 5 peseta, 1957, 2 lapon. 500 Elkelt/Sold
200 Lengyel: 1 gros, 1767, 1785 (Stanislaus) AG. + 10 grossi, 1840. 1400 Elkelt/Sold
201 Orosz: 1 kopek, 1856 + 2 kopek, 1854, bronz. 500 Elkelt/Sold
202 Szovjet: 5 kopek, 1926 + 50 kopek , 1925, 50 kopek, 1924, 2 lapon. 1600 Elkelt/Sold
203 Szovjet: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 15 kopek, 6 lapon. 800 Elkelt/Sold
204 USA: 1/2 dollár 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, AG, nikkel. 1200 Elkelt/Sold
205 USA: 1 cent 1888, 1902, 1918, 1961, 1968, 1968, bronz, 3 lapon. 500 Elkelt/Sold
206 Marokkó: 1, 2, 5, 50 francs + 10 mazunas, lapon. 600 Elkelt/Sold
207 Vegyes külföldi fémpénz 26 lapon. 1000 Elkelt/Sold
208 Egyiptom: 10 Qirsh (II. Abdul Hamid) AG, lapon. 1800 Elkelt/Sold
209 Török: 5 kurush (V. Muhammad) AG. 1000 Elkelt/Sold
210 Török vegyes fém-pénzek 3 lapon. 600 Elkelt/Sold
211 Török forgalmi sor. 500 Elkelt/Sold
212 Vatikán: 2,5 baiocchi (VI. Pius) (San Severeno) BR, lapon. 2200 Elkelt/Sold
213 Vatikán: Baioccho, 1815, 1816 (VII. Pi-us), BR, lapon. 3000 Elkelt/Sold
214 Osztrák 500 schil-ling, 1983 (II. János Pál pápa), AG. 4600 Elkelt/Sold
215 3 db érem: Fodor J., ezüst PP + Tanácsköztársaság, bronz + Tatai textiles nap, alumínium. 1200 Elkelt/Sold
216 7 db különféle füg-gő, egyházi kegy-érem, szerencse érem. 1000 Elkelt/Sold
217 3 db Ferenc József kitüntetés, hadiérem, katonai érdemérem (korona hiány). 1000 Elkelt/Sold
218 Károly- csapatke-reszt + sebesültek érme + 2 db schlaraffia (?) jel-vény. 1400 Elkelt/Sold
219 Horthy Miklós kitün-tetés + Magyar Bronz Érdemérem + Magyar Koronás Ér-demérem (korona hiány) + Bolgár há-borús érem. 4000 Elkelt/Sold
220 Aranyozott schlaraffia jelvény (gomblyuk). 1200 Elkelt/Sold
221 4 db díszgomb (fém és kő). 1200Nem kelt el
222 4 db román papírpénz vegyes minőségben. 500 Elkelt/Sold
223 26 db osztrák notgeld vegyes minőségben. 800 Elkelt/Sold
224 11 db osztrák papírpénz vegyes minőségben. 1000 Elkelt/Sold
225 9 db német papír-pénz vegyes minő-ségben. 1000 Elkelt/Sold
226 7 db lengyel papír-pénz vegyes minő-ségben. 500 Elkelt/Sold
227 8 db orosz papír-pénz vegyes minő-ségben. 800 Elkelt/Sold
228 7 db argentín papír-pénz vegyes minő-ségben. 500 Elkelt/Sold
229 10 db vegyes euró-pai (cseh, szlovák, horvát,...) papírpénz vegyes minőségben. 500 Elkelt/Sold
230 10 db vegyes korona címletű papírpénz (1902-1923) vegyes minőségben. 1000 Elkelt/Sold
231 10 db vegyes korona címletű papírpénz (1902-1920) vegyes minőségben. 1000 Elkelt/Sold
232 10 db vegyes korona címletű papírpénz (1902-1920) vegyes minőségben. 1000 Elkelt/Sold
233 10 db vegyes korona címletű papírpénz (1902-1920) vegyes minőségben. 1000 Elkelt/Sold
234 100 db inflációs pengő címletű papírpénz vegyes minőségben. 3500 Elkelt/Sold
235 100 db inflációs pengő címletű papírpénz vegyes minőségben. 3500 Elkelt/Sold
236 112 db inflációs pengő címletű papírpénz vegyes minőségben. 3500 Elkelt/Sold
237 7 db Vörös hadsereg papírpénz (1, 5, 10, 20, 100, 1000 P). vegyes minőségben. 1000 Elkelt/Sold
238 8 db Vörös hadsereg papírpénz (1, 5, 10, 20, 100, 1000 P). vegyes minőségben. 1000 Elkelt/Sold
239 9 db adójegy (10000, 50000, 100000, 500000, 1000000 a.P.) ve-gyes minőségben. 800 Elkelt/Sold
240 8 db adójegy (10000, 50000, 100000, 500000 a.P.) vegyes minő-ségben. 500 Elkelt/Sold