Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1027 Budapest, Szász Károly utca 6. fszt. 2. (36-os kapucsengõ)
Tel: +36/70/611-0133

Csak ezen az árverésen

129. - Numizmatika, militária árverés


Idõpontja: 2010-10-29 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár Elkelt
1 Magyar Papírpénzek - pengő és forint (Dr. Bázlik). 300 Elkelt/Sold
2 Magyar Pénzérmek és Papírpénzek. 300 Elkelt/Sold
3 IV. Károly trónörökös a hadsereg parancsnokokkal (fotó). 1500 Elkelt/Sold
4 Ottó trónörökös (fotó). 1500 Elkelt/Sold
5 Hadfy Imre vezérezredes aláírt fotó. 1200 Elkelt/Sold
6 Franz Rohr vezérezredes (fotó). 1000 Elkelt/Sold
7 Kövesházi Kövess Hermann vezérezredes (fotó). 1000 Elkelt/Sold
8 Szurmay altábornagy (uzsoki harcok védője), fotó. 1200 Elkelt/Sold
9 Soós Károly vezérezredes (fotó). 1000 Elkelt/Sold
10 Josef Roth gyalogsági tábornok (fotó). 1000 Elkelt/Sold
11 Aurel von le Bean altábornagy (fotó). 1000Nem kelt el
12 Stesser György altábornagy, a csendőrség első felügyelő-helyettese (fotó). 1000 Elkelt/Sold
13 Schatz Lajos ezredes, a csendőrség felügyelőjének helyettese (fotó). 1000 Elkelt/Sold
14 Vitéz Csicsery Dezső repülőezredes (fotó). 1000 Elkelt/Sold
15 Franz Putz vezérkari ezredes (fotó). 1200 Elkelt/Sold
16 Bolla ezredes (fotó). 1000 Elkelt/Sold
17 Gömbös Gyula és minisztertársainak felvonulása (fotó). 1200Nem kelt el
18 Vitéz Scvoy Kálmán altábornagy, fotó. 1500 Elkelt/Sold
19 Csatay vezérezredes ünnepi beszédet mond (fotó). 1200 Elkelt/Sold
20 Belitska Sándor honvédelmi miniszter, altábornagy (fotó). 1200 Elkelt/Sold
21 Vitéz Sipos Árpád a honvédség főparancsnokának új helyettese (fotó). 1200 Elkelt/Sold
22 Herczeg Ferenc és vitéz Vörös János a honvéd vezérkar főnöke (fotó). 1200 Elkelt/Sold
23 Vitéz Tóthvárady Asbóth István altábornagy (fotó). 1200 Elkelt/Sold
24 Vitéz Ferjentsik Ottó altábornagy (fotó). 1000Nem kelt el
25 Schay Gusztáv altábornagy a 41. honvéd gyaloghadosztály parancsnoka (fotó). 1000 Elkelt/Sold
26 Rainer Rezső őrnagy (fotó). 1200 Elkelt/Sold
27 Kerekes József ezredes (fotó). 1200 Elkelt/Sold
28 Gál Iván altábornagy, parancsőrtiszt és Kéry Kálmán szárnysegéd. 1500 Elkelt/Sold
29 Ambrózy György nyugalmazott őrnagy a KMTK lovagja. 1200 Elkelt/Sold
30 Vitéz báró Apor István nagybirtokos, felsőházi tag (fotó). 1500Nem kelt el
31 Dókus Ernő földbirtokos, felsőházi tag, 1931. 1000Nem kelt el
32 Vitéz Bujdosó Kálmán a Horthy Miklós sportcsarnok igazgatója (fotó). 1000 Elkelt/Sold
33 Katonai fotólap (pecsételt). 1000 Elkelt/Sold
34 Tiszti csoportkép (fotó). 1000 Elkelt/Sold
35 Sebesült szállító vonat érkezése, 1941. IX. 10. 1000Nem kelt el
36 Vitézeknek átadják az ajándékokat, 1936. 1000 Elkelt/Sold
37 Ghiczy Jenő fotó. 1000Nem kelt el
38 dr. Mester Kálmán (fotó). 1000 Elkelt/Sold
39 Katona százados (fotó). 1000 Elkelt/Sold
40 Katona őrmester (fotó). 800 Elkelt/Sold
41 12-es ulánus ezred főhadnagya, 1913-14 (fotó). 800 Elkelt/Sold
42 Szent Lukács fürdő szolgálatvezető osztály altisztjei (fotó). 1000Nem kelt el
43 dr. Gaál Vilmos zászlós, 1942. 1000 Elkelt/Sold
44 Csendőr altiszt, 1942 (fotó). 800 Elkelt/Sold
45 Karpaszományos őrmesterek kimenőben, 1939 (fotó). 800 Elkelt/Sold
46 Folyamőr tiszthelyettesek és altisztek (fotó). 800 Elkelt/Sold
47 Katonai csoportkép (fotó). 800Nem kelt el
48 Tüzér őrvezető, 1917 (fotó). 600Nem kelt el
49 Gépkocsizó szakasz (fotó). 800 Elkelt/Sold
50 Őrvezető, 1917-18 (fotó). 600 Elkelt/Sold
51 Őrvezető mesterlövész (fotó). 600 Elkelt/Sold
52 Géppuskás huszárzászlós (fotó). 1000 Elkelt/Sold
53 Acélsisakos rohamrendőr, 1943 (fotó). 1000 Elkelt/Sold
54 Közlekedési rendőr, 1932 (fotó). 600 Elkelt/Sold
55 Kiváló Termelőszövetkezeti dolgozó kitüntetés dobozában. 800Nem kelt el
56 2 db medál és jelvény. 400Nem kelt el
57 Ferenc József, IV. Károly, Ottó (3 generáció) színes levelezőlap. 400 Elkelt/Sold
58 IV. Károly színes levelezőlap. 400 Elkelt/Sold
59 Levelezőlap IV. Károly koronázási dátum és pecsét. 400 Elkelt/Sold
60 I. Világháborús levelezőlap, Erzsébet királynő („Büszke vagyok Magyarjaimra”). 500 Elkelt/Sold
61 I. Világháborús tábori posta (A négy vezető) színes lap. 500 Elkelt/Sold
62 IV. Károly színes tábori posta levelezőlap. 500 Elkelt/Sold
63 József főherceg színes tábori posta levelezőlap. 500 Elkelt/Sold
64 2 db I. világháborús levelezőlap (pecsételt). 400 Elkelt/Sold
65 Vitéz Taliga István csendőr tiszthelyettes szakaszával visszaveri a kozák támadást levelezőlap. 400 Elkelt/Sold
66 Színes katonai lap (Az önkéntesek urlaubja). 300Nem kelt el
67 2 db I. Világháborús hadifoglyok részére + tábori postai levelezőlap. 300 Elkelt/Sold
68 2 db II. világháborús tábori posta + vöröskeresztes lap. 400 Elkelt/Sold
69 2 db II. világháborús hadifogoly lap. 300 Elkelt/Sold
70 Kölcsey Ferenc jubileumi levelezőlap (bélyeg + pecsét). 500 Elkelt/Sold
71 Irredenta levelezőlap (Budapest). 500 Elkelt/Sold
72 Irredenta levelezőlap (Hiszek egy Istenben). 500 Elkelt/Sold
73 Irredenta levelezőlap (Ezer évig a Nyugatért). 400 Elkelt/Sold
74 Irredenta levelezőlap (Hiszek Magyarország feltámadásában). 400 Elkelt/Sold
75 Szent István ünnepségek, 1938, levelezőlap (pecsételt). 300 Elkelt/Sold
76 Levelezőlap 1921 (Ellenőrző Bizottság Debrecen pecsételt). 300 Elkelt/Sold
77 Levelezőlap 1921 (Ellenőrző Bizottság Debrecen pecsételt). 300 Elkelt/Sold
78 Levelezőlap páncélvonat 1919-1969 + Domahidy Viktorné küldi levelezőlapját gróf Teleki Blanka elvtársnőnek, 1919. 500Nem kelt el
79 I. Világháborús levelezőlap (Szorgalmas Berta útban Párizs felé). 400 Elkelt/Sold
80 I. Világháborús katonai temetés. 300 Elkelt/Sold
81 Üdvözlőlap Nagyváradról (Horthy Miklós bevonulása). 500 Elkelt/Sold
82 Erdély felszabadulásának emlékére (Kolozsvár), 1940. 600 Elkelt/Sold
83 Horthy Miklós bevonulása Komáromba, 1938. 700 Elkelt/Sold
84 Szatmárnémeti visszatért, 1940. 700 Elkelt/Sold
85 A M. Kir. 24. Honvéd határvadász zászlóalj előnyomulása Kárpátalján (térkép). 1200 Elkelt/Sold
86 A M. Kir. 24. Honvéd határvadász zászlóalj előnyomulása Kárpátalján (térkép). 1200 Elkelt/Sold
87 A M. Kir. 24. Honvéd határvadász zászlóalj harca Kárpátalján, 1939 (Nagyszőlős felszabadítása). 1000 Elkelt/Sold
88 Újoncok eskütétele a huszti várromnál, 1939. 800 Elkelt/Sold
89 Enczi Mihály szakaszvezetőt vitéz magatartásáért arany vitézségi éremmel tüntették ki. 1200 Elkelt/Sold
90 Enczi Mihály szakaszvezető és katona társai. 1000 Elkelt/Sold
91 A M. Kir. 5. honvéd gépkocsizó zászlóalj emlékműve, 1939. 600 Elkelt/Sold
92 Tüzérek levelezőlap. 600Nem kelt el
93 Tüzérek gyakorlatoznak levelezőlap. 500 Elkelt/Sold
94 Kozák támadás 1917, levelezőlap. 300Nem kelt el
95 Bruckeri katonai tábor levelezőlap. 300 Elkelt/Sold
96 Bruckeri katonai barakkok levelezőlap. 300 Elkelt/Sold
97 I. Világháborús levelezőlap (pecsételt). 300Nem kelt el
98 I. Világháborús levelezőlap, Lemberg (pecsételt). 300 Elkelt/Sold
99 I. Világháborús levelezőlap, Brezany (pecsételt). 300 Elkelt/Sold
100 I. Világháborús levelezőlap, Przemysl (pecsételt). 300 Elkelt/Sold
101 I. Világháborús levelezőlap, Bécs (pecsételt). 300Nem kelt el
102 I. Világháborús levelezőlap, Peja (pecsételt). 300Nem kelt el
103 I. Világháborús levelezőlap, Dolomitok (pecsételt). 300Nem kelt el
104 I. Világháborús levelezőlap, Sarajevo (pecsételt). 300 Elkelt/Sold
105 I. Világháborús levelezőlap, Bled (pecsételt). 300 Elkelt/Sold
106 I. Világháborús levelezőlap, hazaérkezés (pecsételt). 300 Elkelt/Sold
107 I. Világháborús levelezőlap, hajótüzérek (pecsételt). 400 Elkelt/Sold
108 I. Világháborús levelezőlap, gránáttalálat Grözben (pecsételt). 300Nem kelt el
109 I. Világháborús levelezőlap, vízi ellenőrzés Orsován (pecsételt). 400 Elkelt/Sold
110 I. Világháborús levelezőlap, sárba ragadt gépkocsik (pecsételt). 400 Elkelt/Sold
111 I. Világháborús levelezőlap, szétlőtt város (pecsételt). 400Nem kelt el
112 I. Világháborús levelezőlap, szétlőtt ház (pecsételt). 300Nem kelt el
113 I. Világháborús levelezőlap, katonai trénoszlop (pecsételt). 400 Elkelt/Sold
114 4 db különféle katonai papír. 300 Elkelt/Sold
115 II. Világháborús levelezőlap (Jóska lelkem katonai dal). 600Nem kelt el
116 II. Világháborús levelezőlap (Kívül a kaszárnyán katonai dal). 600 Elkelt/Sold
117 Élet című újság 1916. május 28-i száma. 500Nem kelt el
118 A Magyar Jövő c. újság 1920. január 18-i száma. 400Nem kelt el
119 Hídfő c. emigrációs újság 1968. június 10-i száma. 400Nem kelt el
120 9 lapos fémpénz berakó. 400 Elkelt/Sold
121 Kitüntetés doboz (Rákosi címerrel). 1800Nem kelt el
122 Bronzérem: Viribus Unitis, 1914, dobozban. 2800 Elkelt/Sold
123 10 db római kisbronz. 1000 Elkelt/Sold
124 10 db római kisbronz. 1000 Elkelt/Sold
125 10 db római kisbronz. 1000 Elkelt/Sold
126 10 db római kisbronz. 1000 Elkelt/Sold
127 10 db római kisbronz. 1000 Elkelt/Sold
128 10 db római kisbronz. 1000 Elkelt/Sold
129 10 db római kisbronz. 1000 Elkelt/Sold
130 3 db különféle római kisbronz. 600 Elkelt/Sold
131 3 db különféle római középbronz. 1200Nem kelt el
132 3 db különféle római középbronz. 1200Nem kelt el
133 2 db különféle római középbronz. 1000Nem kelt el
134 Görög bronz (másolat). 1500Nem kelt el
135 1 fillér, 1895 KB. 500Nem kelt el
136 12 db vegyes magyar fémpénz. 400Nem kelt el
137 4 db 1 pengő, 1941, 1942, 1943, 1944, alumínium. 400 Elkelt/Sold
138 11 db 1, 2, 5 pengő (alumínium). 400Nem kelt el
139 6 db 10 fillér (1946, 1947, 1950) 20 fillér (1946, 1947, 1948). 400 Elkelt/Sold
140 5 db 5, 10, 20 fillér, 1, 2 pengő (1970, verdefényesek). 400Nem kelt el
141 7 db 2, 5, 10, 20 fillér, 2, 5, 10 forint (1971, verdefényesek). 500Nem kelt el
142 21 db 50 fillér (1982, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991), verdefényesek. 500Nem kelt el
143 Osztrák 2 groschen, 1934. 600 Elkelt/Sold
144 39 db vegyes magyar és külföldi fémpénz. 300 Elkelt/Sold
145 2 db jelvény: Debreceni Kollégium, Vasutasok és hajósok zománcos jelvénye. 500Nem kelt el
146 Turista botjelvény. 300Nem kelt el
147 5 db különféle űrrepülés jelvény. 400Nem kelt el
148 100 forint, 1983, Czóbel Béla. 500Nem kelt el
149 141 db vegyes magyar és külföldi fémpénz. 600 Elkelt/Sold
150 Ezüstérem: MKB köszönti a 125 éves Fővárost (Lebo F.). 3500Nem kelt el
151 Bronzérem: Pápai Kollégium emlékére, 1531-1931 (Beck Ö. F.) 12000Nem kelt el
152 Bronzplakett: Horthy Miklós kormányzó (Maughm). 14000Nem kelt el
153 Bronzplakett: Budapest-Lyon, 1900-2000 (repülős). 10000Nem kelt el
154 Bronzérem: Markusovszky Lajos 1976. 8000Nem kelt el
155 Aranyozott bronzérem: Richter Gedeon, 1901-2001. 2000Nem kelt el
156 Alumínium érem: Az Esztergomi Érseki Római Katolikus Tanítóképző 1842-1942 (Kocsis). 2400Nem kelt el
157 Aranyozott bronzérem: Szombathely, 1988 (K.S.) 1200Nem kelt el
158 Aranyozott bronzérem: 30 év a szocialista diplomáciáért. 2400Nem kelt el
159 Bronzérem: Nemekéri-Kis kúria, Göd (ST. Hubertus nap). 2400 Elkelt/Sold
160 6 db különféle labdarugó érem. 600 Elkelt/Sold
161 Porcelán érem: Úttörő olimpia, tájékozódási futás III. fokozat. 1200Nem kelt el
162 Bronzérem: Szovjet orvosi érem. 6000Nem kelt el
163 Alumínium érem: Szovjet katonai érem. 1300Nem kelt el
164 Ferenc József jubileumi emlékérem kitüntetés (a fegyveres erő számára). 2000Nem kelt el
165 Ifjúságért kitüntetés. 1600Nem kelt el
166 Budapesti Korcsolyázó Egylet, 1869, ezüstjelvény (?). 4500Nem kelt el
167 Ejtőernyős jelvény (másolat). 1500Nem kelt el
168 Barátság SE jelvény, 1945 (SZ. D.). 1200Nem kelt el
169 Aranyozott úttörő jelvény. 1200Nem kelt el
170 130 db különféle magyar és külföldi jelvény. 600 Elkelt/Sold
171 A Turisztika ifjú mestere III. fokozat, jelvény. 12000Nem kelt el
172 20 db csillag és fegyvernemi jelvény, katonai. 1800Nem kelt el
173 Sörbárca (1 pohár). 1200 Elkelt/Sold
174 Kutyabárca, 1937, Budapest. 1600Nem kelt el
175 Kutyabárca, 1951 (12 forint). 1200Nem kelt el
176 Rendőrségi kulcstartó, Budapest. 1200Nem kelt el
177 5 db Szovjet katonai sapkajelvény. 1500Nem kelt el
178 Bronzplakett: Ferenc József és Vilmos, 1914. 8000 Elkelt/Sold
179 Bronzérem: dr. Török Gábor (Renner). 5000 Elkelt/Sold
180 Bronzplakett: Liszt Ferenc, falapon (Solymári Valkó). 7000 Elkelt/Sold
181 Bronzplakett: Petőfi Sándor, falapon (Solymári Valkó). 6500 Elkelt/Sold
182 Aranyozott bronzérem: Magyar Állami Földtani Intézet (Madarassy). 4000 Elkelt/Sold
183 Bronzérem: Szent István (1038-1938) (Madarassy). 8000 Elkelt/Sold
184 Bronzplakett: Münchausen (K. Perl). 5500 Elkelt/Sold
185 Bronzérem: XXVIII. Nemzetközi Fiziológiai Kongresszus, 1980 (Borsos M.). 5500 Elkelt/Sold
186 Bronzplakett: Liszt Ferenc. 5500 Elkelt/Sold
187 Bronzplakett: Petőfi Sándor, 1848-1948, sportoló (Törzsök). 3500 Elkelt/Sold
188 Bronzérem: Trieszti kikötő, 1838-1938 (S. A. Pagani). 4500 Elkelt/Sold
189 Bronzérem: Osztrák Nemzeti Bank jubileumi érme, 1816-1916 KB (Schwartz). 6000 Elkelt/Sold
190 Bronzkitűző: Habsburg Ottó, 1912 (H. Kautsch). 5000 Elkelt/Sold
191 Bronzérem: Pécs 300 éve szabadult fel a török megszállásból (Bozó Gy.). 4000 Elkelt/Sold
192 Bronzérem: Krompecher Ödön 1870-1970 (S.A.) 2500 Elkelt/Sold
193 1956-os Szövetség lovagkeresztje. 3000 Elkelt/Sold
194 1956-os Szövetség tisztikeresztje. 4000Nem kelt el
195 Közbiztonsági érem arany, ezüst, bronz fokozata (a karhatalom tagjai részére). 3000Nem kelt el
196 Kiváló véradó arany, ezüst, bronz fokozat. 1200Nem kelt el
197 Véradásért emlékjelvény (10, 15, 20, 30, 50). 600Nem kelt el
198 Véradásért kitüntetés (30, 40, 50). 1400Nem kelt el
199 100 véradásáért kitüntetés. 1500Nem kelt el
200 IV. Károly ezüst vitézségi érem II. osztálya (jelzett ezüst). 3500Nem kelt el
201 Vitézi rend jelvénye (1956-os felirat). 9000Nem kelt el
202 MALÉV pilótajelvény. 3500Nem kelt el
203 Cserkész kitüntetés (jó munkáért), 1988. 6000Nem kelt el
204 Magyarországi Munkások Rokkant és Nyugdíjas Egylete, 1893, zománcos jelvény. 5000Nem kelt el
205 2 db 100 pengő, 1930, hajtatlan (egymás utáni sorszám). 300 Elkelt/Sold
206 5 db 100 pengő, 1930, hajtatlan. 500 Elkelt/Sold
207 2 db 100 pengő, 1945, hajtatlan (egymás utáni sorszám). 400 Elkelt/Sold
208 3 db 100 pengő, 1945, hajtatlan. 400 Elkelt/Sold
209 5 db 1 koronáról utalvány, Pester Lloyd, hajtatlan (egymás utáni sorszám). 1000 Elkelt/Sold
210 3 db lengyel 1000, 5000 márka, 1920. 400 Elkelt/Sold
211 11 db román bankjegy. 400 Elkelt/Sold
212 19 db perui 50, 100, 500 intis, hajtatlan. 600 Elkelt/Sold
213 7 db brazil 100 cruso, hajtatlan. 300 Elkelt/Sold
214 30 db vegyes külföldi bankjegy. 300 Elkelt/Sold
215 65 db vegyes magyar bankjegy. 400 Elkelt/Sold
216 Olasz 5 lira, 1848 (pecsételt), sarkok hiányosak. 3500Nem kelt el