Árverés 90 Bt. - arverezohaz@bedo.hu
1073 Budapest, Erzsébet krt. 37. I/11.
Tel/Fax: 201-66-94

Csak ezen az árverésen

224. - Könyv, metszet, plakát (Bucher, Stich, Plakate, Books, Engraving, Posters) árverés


Időpontja: 2018-12-13 17:00:00
Listázás egyszerre elemenként.       
Tétel szám Kép Leírás Állapot Kikiáltási ár
1
1928. évi törvénycikkek.

Magyar törvénytár. Millenniumi emlékkiadás. Jegyzetekkel ellátta: Dr. Térfy Gyula.
Bp., 1929, Franklin-Társulat. VIII p., 711 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben, első néhány lap kezd elválni a könyvtesttől.
1000
2
AZ 1931. évi törvények gyűjteménye.

Bp., 1931, M. Kir. Belügyminisztérium. XVIII p., 797 p., 1 sztl.lev.
Kiadói viseltes vászonkötésben.
1000
3
1939 - Így láttuk mi.

Márai Sándor, Pálóczi Horváth György, Frey András, Bálint György, Rónai Mihály András, Dallos Sándor, Arz Margit grófnő.
Bp., é.n., Cserépfalvi. 212 p.
Kiadói vászonkötésben, viseltes, sérült, hiányos, ill. papír védőborítóban. Címoldal félig beszakadva.
1000
4 ALBUM - BAKOS GÁBOR - SOLTÉSZ ADRIENN
Shiro - My Japan.

[Bp., 2018, Bakos G.].
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
5
Alma Mater a veszprémi várban.

Szerk.: Lechner László.
Veszprém, é.n., Veszprémi Piarista Öregdiákok. 137 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
6 ANGYAL PÁL
Emlékeimből.

Reprint.
Bp., 2010, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 143 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
7 ANTAL SÁNDOR
A trondhjemi herczeg kiséretében.

Regény. Ill.: Geiger Richárd.
Gyoma, 1913, Kner. 216 p., 4 sztl.lev.
Kiadói ill. kopott félvászon kötésben.
1000
8 ANTOLÓGIA
Határok nélkül.

Válogatás a Kanadai Magyar Írók Szövetsége utóbbi irodalmi pályázatán díjazott és kitüntetett legjobb alkotásokból. Válogatás és szerk.: Juhász József. K. M. I. Sz. 6-ik Antológiája - 1979.
Toronto, 1979, Kanadai Magyar Írók Szövetsége. 192 p.
Kiadói ill. papírborítóban, ill. papír védőborítóban.
1000
9 ÁRVERÉSI KATALÓGUS
Kádár Jánosné hagyatékának árverése.

1993. márc. 20-21.
Bp., 1993, Iparművészeti Múzeum - Műgyűjtők Galériája Aukciós Ház.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
10 ASZTALOS LAJOS
Kolozsvár - közelről.

I. kötet.
Kolozsvár, 2015, Stúdium Kiadó. 187 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
11 BABITS MIHÁLY
Erato.

Második kiadás. Az erotikus világköltészet remekei. Borsos Miklós rajzaival.
Bp., 1973, Szépirodalmi Könyvkiadó. 170 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
12 BADER, DOUGLAS
Fight for the sky.

The Story of the Spitfire and the Hurricane.
Fontana, 1975, Collins. 166 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
13 BAKO ELEMER - SÓLYOM-FEKETE WILLIAM
Hungarians in Rumania and Transylvania.

A Bibliographical List of Publications in Hungarian and West European Languages Compiled from the Holdings of the Library of Congress. 91st Congress, 1st Session. House Document No. 91-134.
Washington, 1969, U. S. Government Printing Office. IV p., 2 sztl.lev., 192 p.
Kiadói sérült vászonkötésben.
1000
14
Bakonyjákó képekben.

A képeket gyűjtötte: Takácsné Tompos Rita.
Bakonyjákó, 2015, Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány. 224 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1500
15 BALÁZS KÁROLY DR.
Régi tátrai képeslapok.

Kiadók, nyomdák, illusztrátorok, fényképészek és témák. 1 térképpel és 50 illusztrációval. Képeslapgyűjtők Kiskönyvtára 1. Számozott: 107/500.
Bp., 1992, k.n. 79 p. + képmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
16 BALÁZSI DÉNES
Ne nézze senki csak a maga hasznát...

Szövetkezeti mozgalom a Kis- és Nagy-Homoród mentén.
Székelyudvarhely, 1995, Haáz Rezső Kulturális Egyesület. 128 p., 1 sztl.lev.
Picit viseltes kiadói ill. papírborítóban.
1000
17 BÁLINT SÁNDOR
A szegedi népélet 2.

Szeged, 1958, Szeged MJ. Városi Tanács Idegenforgalmi Hivatala. 81 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200
18 BÁNHEGYI JÓB DR.
A magyar irodalom története.

I. A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig. Szent István Könyvek 73-74. sz.
Bp., 1929, Szent István-Társulat. 228 p.
Kopottas kiadói papírborítóban.
1000
19 BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET
Nemesi közbirtokosságok a Kővár-vidéken.

Vallomásos összeírás 1803-ból. Monumenta Muzeologica 1.
Kecskemét, 2007, Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 264 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1200
20 BARANYAI JULIA
Gyertyafény.

Laskó egy régi magyar falu krónikájából. Szigeti Füzetek 1. Varga G. Mária fametszeteivel. Megjelent 1000 pld.-ban.
Sziget i. d. Wart, [1961], k.n. 31 p., a sorozatszerkesztő (Kovách Aladár) dedikációjával.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000
21 BARÁT BÉLA - ÉBER LÁSZLÓ - FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN
A művészet története.

427 képpel és több színes műmelléklettel.
Bp., 1926, Világirodalom Könyvkiadóvállalat Weiler és Társa. Címkép, címoldal, 671 p., 92 tábla képmelléklet.
Kiadói aranyozott félbőr kötésben, szép állapotban.
1500
22 BARNES, FRANK C.
Cartridges of the World.

Revised Fourth Edition.
Northfield, 1980, DBI Books. 384 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
23 BARRON, JOHN
KGB.

The Secret Work of Soviet Secret Agents. With Photographs of Agents, Assassins, Seductresses and Victims.
New York, 1974, Bantam Books. XVI p., 623 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
24 BARRON, JOHN
MIG Pilot.

The Final Escape of Lt. Belenko.
New York, 1981, Avon Books. 222 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
25 BARSI SZABÓ GERGELY
A kesztölci köztársaság - 1956.

Tank - Pálinka - Nemzetőrök. Timp - Militaria VIII. kötet.
Bp., 2006, Timp Kiadó. 168 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
26 BARTALIS IMRE DR.
Üzenet a harmadik évezred emberének.

Életmozaikok.
Bp., 2002, Accordia Kiadó. 269 p., 1 sztl.lev., dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1000
27 BÁZLIK LÁSZLÓ GYÖRGY DR.
Magyar papírpénzek.

Pengő és forint 1926-1973. 1926-tól napjainkig. Katalógus, árakkal. Megjelent 2000 pld.-ban.
Bp., 1974, k.n. 87 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
28 BEEMAN, ROBERT
Air gun digest.

Chicago,1977, Follett Publishing Company. 256 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
29 BENEDEK ELEK
Székely népballadák.

Második kiadás. Jaschik Álmos képeivel.
Bp., é.n., Pantheon. 150 p.
Kiadói, picit viseltes ill. papírborítóban.
2200
30 BENEDEK ISTVÁN
Ady Endre szerelmei és házassága.

Bp., 1992, Százszorszép Kiadó és Nyomda. 302 p., 4 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1700
31 BENKŐ LORÁND
Az ómagyar nyelv tanúságtétele.

Perújítás Dél-Erdély korai Árpád-kori történetéről. Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 29. Megjelent 1500 pld.-ban.
Bp., 2002, MTA Történettudományi Intézete. 113 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
32 BERCIU, DUMITRU
Romania before Burebista.

Ancient Peoples and Places vol. 57. 73 Photographs, 54 Line Drawings, 10 Maps, 5 Tables.
London, 1967, Thames and Hudson. 215 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban. A védőborító celluxszal a kötethez ragasztva.
1000
33 BEREGSZÁSZI ANIKÓ - CSERNICSKÓ ISTVÁN
A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Rákóczi-füzetek VIII.
Ungvár, 2006, PoliPrint. 106 p., 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
1000
34 BERGER, ARTHUR
Az örök tavasz szigetein.

(Hawaii). Ford.: Halász Gyula. 26 képpel, 1 térképpel.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 129 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, gerince kopott, előzéklap félig beszakadva.
1000
35 BESSENYEI ZOLTÁN
A csiperkegomba termesztése.

Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás.
Bp., 1967, Mezőgazdasági Könyvkiadó. 150 p., 1 sztl.lev.
Sérült, szakadtas kiadói ill. papírborítóban.
1000
36
Beszélő házak.

Szerk.: Hatvany Lajos. Fényképezte: Gink Károly.
Bp., 1957, Bibliotheca Kiadó. 323 p.
Kiadói, néhol picit sérült félvászon kötésben.
1000
37 BIBÓ ISTVÁN
Zsidókérdés Magyarországon 1944 után.

Néhány kiegészítő megjegyzés a zsidókérdésről. Holocaust könyvek - A Katalizátor Iroda könyvsorozata 1.
Bp., 1994, Katalizátor Iroda. 172 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban, fűzése meglazult, lapok kijárnak.
1000
38 BISHOP, JAMES
Social History of Edwardian Britain.

The Illustrated London News.
London, 1977, Angus & Robertson. 158 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, szakadt, ill. papír védőborítóban.
1000
39 BOGDÁN ISTVÁN
Kézművesek mestersége.

Gondolat Zsebkönyvek.
Bp., 1989, Gondolat. 128 p. Hozzá tartozik: Filep László - Bereznai Gyula: A számírás története. Gondolat Zsebkönyvek. Bp., 1982, Gondolat. 126 p., 1 sztl.lev.
Mindkettő kiadói ill. papírborítóban.
1000
40 BORBÁNDI GYULA
Emigráció és Magyarország.

Nyugati magyarok a változások éveiben 1985-1995.
Basel - Bp., 1996, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 459 p., 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
1000
41 BORECZKY BEATRIX
A magyar jakobinusok.

Magyar história.
Bp., 1977, Gondolat. 239 p., 2 sztl.lev. Hozzá tartozik: Bitskey István: Hitviták tüzében. Magyar história. Bp., 1978, Gondolat. 249 p., 3 sztl.lev. Kulcsár Péter: Kapisztrán János. Magyar história - Életrajzok. Bp., 1987, Gondolat. 234 p., 3 sztl.lev.
Mindegyik kiadói papírborítóban (3 db).
1000
42 BOROSS MARIETTA
A balatonendrédi csipke története.

Szántódi füzetek III.
Bp., 1981, Siotour Somogy megye Tanácsának Idegenforgalmi Hivatala. 37 p., 1 sztl.lev. + képmelléklet.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000
43 BRACCIOLINI, POGGIO
Pajkos történetek.

Ford.: Roboz Andor. Magyar Elzevirek.
Bp., é.n., Rózsavölgyi és Társa. 186 p., 1 sztl.lev.
Korabeli viseltes félvászon kötésben, fűzése meglazult.
1000
44 BRAHAM, RANDOLPH L.
A magyar holocaust.

Második, rövidített kiadás. Ford.: Zala Tamás, Berény Gábor, Sz. Kiss Csaba, Garai Attila, Seres Iván. Terep sorozat.
Bp., 1990, Gondolat. 260 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
45 BREHM, BRUNO
Így kezdődött.

Apis és este. Ford.: Fenyő László.
Bp., 1936, Grill Károly Könyvkiadóvállalata. 408 p.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1000
46 BUZINKAY GÉZA
Kő se mutatja helyét.

A királysírok pusztulása.
Bp., 1986, Corvina. 119 p., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
47
Californiai magyar tele-könyv.

Tele fontos tudnivalókkal! Szaknévsorok (orvosok, vállalatok, üzletek, stb.), telefonszámok, címek. 1973-74. Szerk.: Orbán Ferenc.
Los Angeles, é.n., Kurir Publishing Co. 90 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban, néhány oldalon aláhúzásokkal, jegyzetekkel.
1000
48
Californiai Magyarság által kiadott magyar címtár, telefonkönyv Zip Code-al.

- Szaknévsor - a sárga lapokon és 1967. évi előjegyzési zsebnaptár ünnepek és névnapok mutatójával.
H.n., é.n., Californiai Magyarság. 176 p.
Kiadói papírborítóban.
1000
49 CHOLNOKY JENŐ
A Föld és élete V.

Ausztrália, Óceánia és a Sarkvidékek. Függelék: Irodalom az öt kötethez. 190 képpel és térképpel. Világrészek, országok, emberek.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 548 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, melléklet hiányzik.
1000
50 CHOLNOKY JENŐ DR. - VISKI KÁROLY DR. - ERDÉLYI LÁSZLÓ DR.
Tihany I.

10 műmelléklettel és 13 ábrával. Balatoni Társaság Könyvtára.
Bp., 1935, Balatoni Társaság. 156 p.
Viseltes kiadói ill. papírborítóban, néhány lap széle vízfoltos.
1800
51
A Collegium Hungaricum Szövetség zsebkönyve.

Szerk.: Martonyi János Dr.
Bp., 1936, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. VIII p., 240 p.
Kiadói papírborítóban.
1000
52 CZÉBELY LAJOS
A viski magyar iskola története az egyházi iskoláktól a Kölcsey Ferenc Középiskoláig.

Ungvár, 1998, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. 145 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
53 CS. JÓNÁS ERZSÉBET
Kommunikatív készségfejlesztés az anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei.
Nyíregyháza, 1993, Stúdium. 157 p., dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1000
54 CSAPODY MIKLÓS
Erdélyi féniks.

Tanulmányok és kritikák.
Bp., 2007, Korona Kiadó. 334 p., 1 sztl.lev., dedikált.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
55
Cserkészkönyv I-III.

Szerk.: Bodnár Gábor. Ill.: Kristó Nagy Katalin (I-II.), Fehérkuty Bálint (III.).
[Garfield], 1969-72, Magyar Cserkészszövetség. 103 p., 123 p., 135 p.
Amatőr vászonkötésben egybekötve, eredeti ill. papírborítók bekötve. Hozzá tartozik: A Magyar Cserkészszövetség 1975. évi jelentése. [Garfield], 1795, Magyar Cserkészszövetség. 4 sztl.lev. Tűzve.
1000
56 A CSIPERKE, A LASKA ÉS MÁS GOMBÁK TERMESZTÉSE.
Szerk.: dr. Szabó István.

Bp., 1990, Ilk Modul Vállalkozási Iroda. 323 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200
57 DEÁK JÓZSEF, KEÖPECZI
Tojásgazdálkodás.

Bp., é.n., k.n. 30 p., 1 sztl.lev.
Tűzve, viseltes, foltos kiadói papírborítóban.
1000
58 DEÁKFALVI SAROLTA - VÉKONY LÁSZLÓ
Szabás-szakrajz I-II.

I. kötet 4. kiadás, II. kötet 2. kiadás. Szakközépiskolai tankönyv.
Bp., 1976-78, Műszaki Könyvkiadó. 307 p., 178 p., 1 sztl.lev.
Mindkettő kiadói papírborítóban.
1000
59
Debrecen dícsérete.

Három jubileumi reprintkiadvány Debrecen 430 éves nyomdájából. Szerk.: Dankó Imre. 1. A Christus Közbejárásárol való predicacioc, mellyeket Melivs Peter a Döbrötzöni Lelki Pasztor irt. (Debrecen, 1561). 1/a Melius Juhász Péter: A Krisztus közbenjárásáról való prédikációk. Átírva újra kiadta Incze Gábor (Bp., 1948). 2. Debreczeni Kistükör. Vásárfiául ajánlja a Dongó. (Debrecen, 1862).. 3. Balkányi Szabó Lajos: Debrecen helynevei. 100 helynévnek történeti, szájhagyományi és szónyomozási magyarázata. (Debrecen, 1865).
Debrecen, 1991, Alföldi Nyomda.
Kiadói kartontokban (4 db).
1000
60 DEFOE DÁNIEL
Robinson Crusoe élete és kalandjai.

Defoe angol eredetije után a magyar ifjúság számára átdolgozta: Radó Antal. Számos képpel.
Bp., 1909, Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) Rt. Könyvkiadóvállalata. 218 p., 1 sztl.lev.
Kiadói dombornyomásos, ill. vászonkötésben, kicsit viseltes gerinccel.
1000
61
A Dél-Alföld madárvilága.

Szerk.: Marián Miklós. Szeged múltjából 2. Megjelent 1300 pld.-ban.
Szeged, 1980, Somogyi-könyvtár. 258 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
62 DÉRY ZOLTÁN
Magyar sors - magyar tragédia (?).

Bp., 2009, Gondolat Kiadó. 404 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1200
63 DEVLIN, KEITH
Matematika: a láthatatlan megjelenítése.

Ford.: Ferenc Csaba (?).
Bp., 2001, Műszaki Kiadó - Typotex Kiadó. 325 p., 1 sztl.lev., 16 tábla képmelléklet.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
64
Diófának három ága.

Székely népballadák. Szerk.: Faragó József.
Bukarest, 1956, Ifjúsági Könyvkiadó. 195 p.
Kiadói papírborítóban.
1000
65 DÓKA KLÁRA
Szentendre története írásos emlékekben.

Pest Megyei Múzeumi Füzetek XIII. Megjelent 2500 pld.-ban.
Szentendre, 1981, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. 238 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
66 DOMANOVSZKY GYÖRGY
Magyar népi kerámia.

2. kiadás. Magyar népművészet 1.
Bp., 1973, Corvina Kiadó. 73 p., 32 tábla képmelléklet. Hozzá tartozik: Manga János: Magyar pásztorfaragások. Második kiadás. Magyar népművészet 5. Bp., 1976, Corvina Kiadó. 86 p. + képmellékletek.
Mindkettő kiadói ill. kartonkötésben.
1000
67 DOMINIK, HANS
A rikkancskirály.

Ford.: Kelen Ferenc. Ill.: Sipos Béla.
Bp., é.n., Athenaeum. 232 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben, szép állapotban.
2000
68 DUNCKER MIKSA
Az ó kor története.

Negyedik kötet. Ford.: Jónás János.
Bp., 1878, Franklin-Társulat. Címoldal, 794 p.
Amatőr kopott félvászon kötésben.
3500
69 ÉGER GYÖRGY
A burgenlandi magyarság rövid története.

Második bővített kiadás.
Bp., 1994, Anonymus. 172 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200
70
Egyházunk: a Magyarországi Református Egyház.

Összeállította és írta: Dusicza Ferenc. Kétnyelvű (magyar - német).
Bp., 1999, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója. 99 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
71
Ellenzéki Kerekasztal.

- portrévázlatok -. A kötetet szerkesztette és az interjúkat készítette: Richter Anna.
H.n., 1990, Ötlet Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft. 322 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
72
AZ emlékezéskultúra perspektívái Európában.

- Konferenciakötet -. A Konrad-Adenauer-Stiftung és az Andrássy Egyetem 2013. április 25-én megrendezett tudományos konferenciája. Szerk.: Bauer Bence. Ford.: Peer Klára, Néder-Polyák Katalin.
Bp., 2013, Konrad-Adenauer-Stiftung Magyarországi Irodája. 67 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
73
Emlékkönyv Rozsondai Albert Székesfővárosi Házinyomdai főtiszt huszonötéves szolgálati jubileumáról.

1907-1932.
Bp., 1933, k.n. 48 p.
Tűzve, viseltes, sérült kiadói papírborítóban.
1000
74 EŐRY AJÁNDOK DR. - SZARKA PÉTER
Test- és fülakupresszúra feladatgyűjtemény.

[Bp.], 2005, "Egészség Biztonság" Alapítvány. 102 p.
Kiadói papírborítóban.
1000
75
Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem.

Háromnyelvű (orosz - francia - angol). Megjelent 550 pld.-ban.
Bp., 1957, Tankönyvkiadó Vállalat. 62 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
76
Erdély Miklós (1928-1986) - Filmek.

A kiadványt összeállította: Peternák Miklós. Kétnyelvű (magyar - angol). Megjelent 1000 pld.-ban.
Bp., 1988, k.n.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000
77 ERDÉLYI ZSUZSANNA
Hegyet hágék, lőtőt lépék.

Második kiadás. Archaikus népi imádságok.
Bp., 1976, Magvető Könyvkiadó. 771 p., 2 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
78 ÉRDÚJHELYI MENYHÉRT
A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon.

Az 1899-es kiadás reprintje.
Bp., 2004, Magyar Országos Közjegyzői Kamara. 325 p. + V tábla kihajtható melléklet.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
1000
79 ÉVKÖNYV
A budapesti tankerület évkönyve az 1939-1940. iskolai évre.

Közzétette: Pintér Jenő.
Bp., 1939, Budapesti tankerület. 132 p.
Kiadói papírborítóban.
1000
80 ÉVKÖNYV
A X. magyar találkozó krónikája.

Az Árpád Akadémia évkönyve. Közzéteszi: Nádas János Dr. Szerk.: Somogyi Ferenc Dr.
Cleveland, 1971, Árpád Könyvkiadó Vállalat. 248 p. Hozzá tartozik: A XI. magyar találkozó krónikája. 1972. 256 p.. A XII. magyar találkozó krónikája. 1973. 328 p.. A XIII. magyar találkozó krónikája. 1974. 222 p., 1 sztl.lev.. A XIV. magyar találkozó krónikája. 1974. 254 p., 1 sztl.lev.
Mindegyik kiadói vászonkötésben (5 db).
1500
81 ÉVKÖNYV
Jubileumi Évkönyv - 30 éves a Rendőrtiszti Főiskola.

"Discipulus est prioris posterior dies" - A Tegnap a Holnap tanítómestere. 1971-2001. Szerk.: dr. Illés György.
Bp., é.n., Rendőrtiszti Főiskola. 255 p. + képmelléklet.
Kiadói papírborítóban.
1000
82 ÉVKÖNYV
Móricz 300.

A Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola jubileumi évkönyve. Szerk.: Nagy Istvánné. Megjelent 1500 pld.-ban.
Kisújszállás, 2017, Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola. 255 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
83 FARAGÓ JÓZSEF - NAGY JENŐ - VÁMSZER GÉZA
Kalotaszegi magyar népviselet.

(1949-1950).
Bukarest, 1977, Kriterion Könyvkiadó. 390 p., 1 sztl.lev. + képmellékletek.
Kiadói vászonkötésben, néhol szakadtas, ill. papír védőborítóban. Hozzá tartozik: Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse. Bukarest, 1979, Kriterion Könyvkiadó. 325 p., 1sztl.lev. + képmellékletek. Kiadói kartonkötésben, néhol szakadtas, ill. papír védőborítóban.
1200
84 FARKAS GYÖRGY
Gidres-gödrös Mogyoród.

Megjelent 2000 pld.-ban.
Mogyoród, 1988, Mogyoród Község Tanácsa. 243 p. + képmelléklet.
Kiadói kopottas, ill. kartonkötésben.
1000
85 FARRINGTON, KAREN
Küzdelem a győzelemért.

Harc vízen, levegőben és a szárazföldön. Ford.: Szilágyi Béla, Veréb András, Zsolnai Lajos.
Debrecen, 1999, Hajja & Fiai Könyvkiadó Kft. 248 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
86 FÉJA GÉZA
Régi magyarság.

Harmadik kiadás. A magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig.
Bp., 1943, Magyar Élet. 242 p.
Kiadói félvászon kötésben.
1000
87
Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből.

Az Egri Hittudományi Főiskolán 2015. május 7-én és 2016. május 5-én megrendezett konferenciák előadásai. Szerk.: Horváth István. Egri Érseki Gyűjtemények Kiadványai I. Megjelent 400 pld.-ban.
Eger, 2018, Érseki Vagyonkezelő Központ. 235 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
88 FEKETE DEZSŐ - FEKETE ISTVÁN LÁSZLÓ
A napraforgó-termesztés magyar nyelvű szakirodalma.

(Könyvek, tanulmányok, cikkek). Bibliográfia.
Bácsalmás, 1988, Bácsalmási Állami Gazdaság. 150 p., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
89 FELBER GYULA
Theodicea.

Isten a természetes ész világánál. Főiskolai és magánhasználatra.
Esztergom, 1927, k.n.
Amatőr, sérült félvászon kötésben.
1000
90 FERENCZY ENDRE
From the Patrician State to the Patricio-Plebeian State.

Translated by G. Dedinszky.
Bp., 1976, Akadémiai Kiadó. 223 p., Hahn Istvánnak dedikált pld.
Kiadói vászonkötésben, néhol szakadt, ill. papír védőborítóban.
1000
91 FÉVAL PÁL
A pupos lovag.

Franciából fordította: Dobosi Pécsi Mária. Pesti Hírlap Könyvek 10. kötet.
Bp., 1928, Légrády Testvérek. 256 p.
Viseltes kiadói ill. (Hanák József) papírborítóban.
1000
92 FOLYÓIRAT
A Műgyűjtő.

Művészeti és műkereskedelmi havi folyóirat. Szerk.: Szilárd Vilmos. IV. évf. 11. sz.
Bp., 1930, Magyar Gyűjtők és Művészetkedvelők Egyesülete. 313-343 p.
Tűzve, néhol picit sérült kiadói papírborítóban.
1000
93 FOLYÓIRAT
Eszmélet.

Elméleti-politikai ismeretterjesztő lap. 1. sz. Főszerk.: Kapitány Gábor.
Bp., é.n., TÉKA. 129 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
94 FOLYÓIRAT
Filozófiai Közlemények.

6 db szórványszám. I. évf. 1., 2. sz., II. évf. 2., 3. sz., III. évf. 1., 2. sz. Mindegyik megjelent 600 pld.-ban.
Bp., 1964-66, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Országos Filozófiai Választmánya. 166 p.. 177 p.. 232 p.. 160 p.. 175 p.. 160 p.
Mindegyik tűzve, kiadói papírborítóban, az I. évf. 2. sz.-nak nincs borítója.
1000
95 FOLYÓIRAT
Szépirodalmi Figyelő.

Irodalmi, kritikai, szemléző folyóirat. 4 db szórványszám: 2009/1, 2013/1, 2, 2014/4.
H.n., 2009-14.Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. 119 p.. 110 p., 1 sztl.lev.. 133 p., 1 sztl.lev.. 145 p., 1 sztl.lev.
Mindegyik kiadói ill. papírborítóban (4 db).
1000
96 FORBÁTH LÁSZLÓ
A megújhodott Mongolia.

A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Bp., é.n., Franklin-Társulat. 239 p. + képmellékletek.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, gerince kopott.
1000
97
Friedrich Schiller balladái.

Ford.: Jékely Zoltán, Molnár Imre, Rónay György, Szabó Lőrinc. Ill.: Max Schwimmer.
H.n., 1962, Magyar Helikon. 105 p., 3 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
98 GÁRDONYI GÉZA
Láthatatlan ember.

VI. ifjúsági kiadás. Biczó András rajzaival.
Bp., 1944, Dante Könyvkiadó. 359 p.
Kiadói kopott, ill. félvászon kötésben, kötése picit meglazult.
1000
99 GÁSPÁR MARGIT
Láthatatlan királyság.

Egy szerelem története.
Bp., 1985, Szépirodalmi Könyvkiadó. 592 p., 4 sztl.lev., dedikált.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
100 GESZTI GYÖRGY
Beszélgessünk a zenéről...

A Rio de Janeiroi Brazil-Magyar Kulturegyesület kiadványai 1.
H.n., 1961, Rio de Janeiroi Brazil-Magyar Kulturegyesület. 67 p.
Sérült kiadói papírborítóban.
1000
101 GINEVERNÉ GYŐRY ILONA
A kézimunka mint kereseti forrás és hasznos szórakozás.

Bp., 1912, Singer és Wolfner. 233 p., 3 sztl.lev.
Kiadói foltos, ill. vászonkötésben, címoldalon ajándékozási sorokkal.
1000
102 GORDON, THOMAS DR.
Vezetői Eredményesség Tréning - V. E. T.

Ford.: Sziklai Hella.
H.n., 2000, Gordon Könyvek. 298 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, papír védőborítóban.
1000
103 GOSH, SARATH KUMAR
Királyok kincse.

Ford.: Früchtl Ede.
Bp., é.n., Szent-István-Társulat. 140 p.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban (szép állapotban).
1000
104 GRANASZTÓI GYÖRGY
75.

Megjelent 100 pld.-ban.
H.n., 2013, Magyar Szemle - Hungarian Review. 275 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
105 GYENES SÁNDOR
Ha vége lesz a szenvedésnek...

Katonai, frontharcosi és orosz fogságbeli visszaemlékezések, 1943-1948. Gulág Könyvek.
Bp., 2017, Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 316 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
106
Gyógyító ételek, ártalmas ételek.

Táplálkozási kalauz A-tól Z-ig. A magyar kiadást szerkesztette: Janáky István. Reader s Digest válogatás.
Bp., 1998, Reader s Digest Kiadó Kft. 399 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
107
Hagyományok és módszerek I.

Az I. Nemzetközi Hungarológia-Oktatási Konferencia előadásai. Szerk.: Egyed Orsolya, Giay Béla, B. Nádor Orsolya. Hungarológiai Ismerettár 7. Megjelent 400 pld.-ban.
Bp., 1990, Nemzetközi Hungarológiai Központ. 314 p., 5 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
1000
108
Hagyományok és módszerek II.

Az I. Nemzetközi Hungarológia-Oktatási Konferencia előadásai. Szerk.: Egyed Orsolya, Giay Béla, B. Nádor Orsolya. Hungarológiai Ismerettár 8. Megjelent 400 pld.-ban.
Bp., 1990, Nemzetközi Hungarológiai Központ. 247 p.
Kiadói papírborítóban.
1000
109 HAJDÚ PÉTER
Az uráli nyelvészet alapkérdései.

Második kiadás. Egyetemi tankönyv. Megjelent 1000 pld.-ban.
Bp., 1988, Tankönyvkiadó. 202 p., 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
1000
110 HAND, VICTOR - EDMONSON, HAROLD
Trains.

Steam and Diesel Locomotives in Action Around the World.
London, é.n., Treasure Press.
Kiadói ill. kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
111 HARASZTI MIKLÓS
Darabbér.

Magyar Füzetek könyvei 1.
Párizs, 1980, Magyar Füzetek. 128 p.
Picit kopottas kiadói ill. papírborítóban.
1000
112
Hasznos olvasmányok.

Az ifjuság és a nép számára. Számos képpel.
Bp., é.n., Dolinay Gyula Hírlap- és Könyvkiadó Vállalata. 96 p.
Kiadói kopottas, dombornyomott félvászon kötésben. Hátsó védőlap beszakadva, ragasztva.
1600
113 HERMANN ISTVÁN
Plosszer Ferenc káplán feljegyzései 1848-1849-ről a pápai Szent István Római Katolikus Plébánia historia domusában.

Jókai Füzetek 21.
Pápa, 1998, Jókai Mór Városi Könyvtár. 119 p.
Kiadói papírborítóban.
1000
114 HILLARY, EDMUND SIR
Pillantás a csúcsról.

Ford.: Gellért Marcell.
Bp., 2018, Athenaeum Kiadó. 400 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
115 HOMOKI-NAGY ISTVÁN
Hegyen-völgyön.

Bp., é.n., Dr. Homoki-Nagy István Bérkilövő Vadásztársaság. 173 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
116 HORVÁTH ELEK - TÓTH ENDRE DR.
Pápa megyei város múltja, jelene és környéke.

Pápa ismertető leírása. Az 1936-os kiadás reprintje. Jókai Reprint 11.
Pápa, 1999, Jókai Mór Városi Könyvtár - Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei. Szennycímoldal, VII p., 186 p., 16 sztl.lev. (hirdetések).
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
117 HORVÁTH LÁSZLÓ DR.
Magyarország válaszúton.

Bp., 2010, k.n. 111 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
118
Húsz esztendő a kárpátaljai magyarság szolgálatában.

Ungvár, 2009, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. 206 p., 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
1000
119 HUSZÁR JÁNOS
A pápai repülőtér létrejötte és első évei.

Jókai Füzetek 44.
Pápa, 2006, Jókai Mór Városi Könyvtár. 35 p., dedikált.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000
120 HUSZÁR JÁNOS
Iskola a viharban.

Emlékek a Pápai Tanítóképzőről. Jókai Füzetek 45.
Pápa, 2006, Jókai Mór Városi Könyvtár. 72 p.
Kiadói papírborítóban. Hozzá tartozik: A várost meg kell menteni! (Tanulmányok Pápa szovjet megszállásának történetéből). Szerk.: Huszár János. Jókai Könyvek 7. Pápa, 2011, Jókai Mór Városi Könyvtár. 63 p., dedikált. Kiadói ill. papírborítóban.
1000
121 JAKÓ ZSIGMOND - MANOLESCU, RADU
A latin írás története.

Megjelent 2300 pld.-ban.
Bp., 1987, Európa Könyvkiadó. 313 p., 3 sztl.lev., 52 p. képmelléklet.
Kiadói kartonkötésben.
2500
122
Jancsó Benedek emlékezete.

2., javított kiadás.
H.n., 2011, Jancsó Alapítvány. 251 p., 2 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000
123 JEROFEJEV, VIKTOR
A jó Sztálin.

Ford.: Goretity József.
Bp., 2005, Európa Könyvkiadó. 422 p., 1 sztl.lev., dedikált.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
124
Jót jóért.

Hoffmann Ferencz elbeszélése. Ford.: Bánfi János. Ifjúság Könyvtára.
Bp., 1894, Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai). Címkép, 125 p., 1 sztl.lev.
Kiadói picit viseltes, ill. félvászon kötésben.
1500
125 KADIC OTTOKÁR DR.
A lillafüredi Szent István-barlang.

Különlenyomat "A Természet" 1931. évi novemberi számából.
Bp., 1931, k.n. 15 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000
126 KALAVSZKY GYÖRGYI
Ludovika-album.

A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia története 1808-1944.
H.n., 1992, Libra Kiadó. 119 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1800
127 KAMPIS ANTAL
Középkori faszobrászat Magyarországon.

A Magyarságtudomány Könyvei III.
Bp., 1940, Officina. 313 p., 1 sztl.lev.
Kiadói sérült, fatáblás kötésben, gerince vászon, amatőr kartontokban.
1000
128 KAPRONCZAY KÁROLY - KAPRONCZAY KATALIN
Az orvostörténelem Magyarországon.

- egy szaktudomány története -.
Bp., 2005, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 146 p., 1 sztl.lev.
Kiadói, picit foltos papírborítóban.
1000
129 KARÁCSONY SÁNDOR
Aki dudás akar lenni...

Kolozsvár, 1943, Exodus. 24 p.
Hozzá tartozik: Kossuth Lajos azt ízente. - A magyar katona nótái -. A nótákat különböző gyűjteményekből Lükő Gábor válogatta össze. Kolozsvár, 1943, Exodus. 32 p. Hortobágyon kivirult az ibolya. - A pusztai ember élete nótákban -. Lükő Gábor válogatása. Kolozsvár, 1942, Exodus. 32 p.
Mindegyik tűzve, kiadói ill. papírborítóban (3 db).
1000
130 KARINTHY FRIGYES
Együgyü lexikon.

I. kiadás.
Bp., 1923, Pantheon Irodalmi Intézet Rt. 113 p., 1 sztl.lev.
Korabeli kartonkötésben.
1200
131
Karinthy Frigyes kiadatlan naplója és levelei.

I. kiadás. Babits Mihály bevezetésével sajtó alá rendezte: Ascher Oszkár.
Bp., é.n., Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt. Címkép, 201 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben.
1200
132 KÁRTYA
Hadsegélyező Hivatal 1917-es 32 lapos magyar kártyája.

Kóber Leó (1876-1931) grafikus művész illusztrálásával.

12000
133 KATALÓGUS
Small Arms Profile.

6 db szórványszám: 9. The Beretta. 11. The Winchester Arms Company. 12. Russian Submachine Guns. 13. The Bren Gun. 16. Colt Percussion Revolvers. 17. Smith&Wesson Tip-Up Revolvers.
Windsor, 1972-1973, Profile Publications Limited.
Mindegyik tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2000
134 KATONA IMRE
A habán kerámia Magyarországon.

Bp., 1974, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 222 p., 3 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
135 KATONA MÓR DR.
A mai érvényű magyar magánjog vezérfonala.

Az 1899-es Sampfel Károly-féle kiadás reprintje. Közjegyzői Füzetek - Studia Notarialia Hungarica tom VII.
Bp., 2008, Magyar Országos Közjegyzői Kamara. XXIV p., 274 p., 3 sztl.lev.
Kiadói aranyozott műbőr kötésben.
1000
136 KEMPLER KURT
A magyarországi gyógyszerészet a századfordulón (1888-1914).

Szerk.: Antall József és Buzinkay Géza. Előszót írta: Schultheisz Emil. Orvostörténeti könyvek.
Bp., 1984, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. 202 p., 1 sztl.lev., 8 oldal képmelléklet, dedikált.
Kiadói vászonkötésben, néhol szakadt, ill. papír védőborítóban.
1000
137
Képek a gyógyítás múltjából.

Orvostörténeti közlemények. Supplementum 5. Szerk.: Antall József.
Bp., 1972, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. 115 p. + képmellékletek.
Picit viseltes kiadói ill. papírborítóban.
1000
138 KERECSÉNYI ZOLTÁN
Pápáról a világűrbe.

Farkas Bertalan pápai kötődéséről, felkészüléséről, a nagy eseményről és vissza-visszatéréseiről. Jókai Füzetek 43.
Pápa, 2005, Jókai Mór Városi Könyvtár. 89 p.
Kiadói papírborítóban, ill. papír védőborítóban.
1000
139
A kezdetektől napjainkig.

Képes világtörténeti kronológia. Az emberiség családfája a világ nagy birodalmainak térképeivel. Rajz: Edward Hull.
Bp., 1991, Novotrade Kiadó.
Kiadói ill. kartonkötésben, leporellós kiadvány.
1800
140 KIÁLLÍTÁS VEZETŐ
Mariazell és Magyarország.

Egy zarándokhely emlékezete. Szerk.: Farbaky Péter, Prékopa Ágnes, Serfőző Szabolcs.
Bp., 2004, Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma. 35 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
141 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS
Herman Lipót emlékkiállítása.

A katalógust összeállította: N. Pénzes Éva, Pogány Ö. Gábor.
Bp., 1974, Magyar Nemzeti Galéria. 119 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
142 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS
Lechner Ödön 1845-1914.

Emlékkiállítás a művész születésének 140. évfordulójára. Szerk.: Pusztai László, Hadik András. Az Országos Műemléki Felügyelőség Magyar Építészeti Múzeumának Kiadványai.
Bp., 1985, O. M. F. Magyar Építészeti Múzeuma. 117 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500
143 KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS
Mednyánszky.

Szerk.: Markója Csilla. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2003/4.
Bp., 2003, Kossuth Kiadó - Magyar Nemzeti Galéria. 414 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
144 KIÁLLÍTÁSVEZETŐ
A fikciótól a valóságig.

Térképek, metszetek, városlátképek (veduták) Óbudáról 1600-tól 1873-ig. A kiállítást rendezte és a vezetőt összeállította: Orosz Diána, Viszket Zoltán.
Bp., 2017, Óbudai Múzeum. 131 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
145 KIÁLLÍTÁSVEZETŐ
Márton Áron püspök életéről.

Szerk.: Lázár Csilla.
H.n., é.n., Magyarság Háza - Márton Áron Múzeum. 29 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000
146 KING, STEPHEN
Ezüst pisztolygolyók.

Ford.: Petró Ágnes. Ill.: Bernie Wrightson.
H.n., é.n., Ararát. 121 p., 3 sztl.lev.
Kiadói ill. (Boros Zoltán) papírborítóban.
1000
147 KLUCSIK MARI
Egy szerencsés flótás emlékei.

H.n., é.n., k.n. 190 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
148 KORDA ISTVÁN
A nagy út.

II. kiadás. (Kőrösi Csoma Sándor életregénye).
Bukarest, 1958, Ifjúsági Könyvkiadó. 393 p., 1 sztl.lev.
Kiadói viseltes, foltos, ill. (Feszt László) félvászon kötésben.
1000
149
Kortárs magyar művészeti lexikon 2.

H-Ö. Főszerk.: Fitz Péter.
Bp., 2000, Enciklopédia Kiadó. 990 p., 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott nylkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500
150 KOVÁCS M. MÁRIA
Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus.

A magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között. Történelemtudomány.
Bp., 2001, Helikon Kiadó. 178 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
151 KOVÁCS VILMOS
A kis kakas gyémánt-félkrajcárja.

Réti János rajzaival. Kárpátaljai Magyar Gyermekkönyvek I.
Ungvár, 1995, Tárogató Lap- és Könyvszerkesztőség. Hozzá tartozik: Füzesi Magda: Mosolykérő. Berecz Margit rajzaival. Kárpátaljai Magyar Gyermekkönyvek II. Ungvár, 1995, Tárogató Lap- és Könyvszerkesztőség.
Mindkettő tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000
152 KOVACSICS JÓZSEF DR.
Szentgotthárd és környéke.

Szentgotthárd környéki, dél-burgenlandi, őrségi és vendvidéki falvak és nemzetiségek (1183-1995). Település- és népességtörténeti lexikon.
Bp., 2000, Központi Statisztikai Hivatal. 495 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1200
153 KOVRIG ILONA
Pannonia.

Officina Képeskönyvek 14.
Bp., 1939, Officina. 29 p. + képmelléklet.
Kiadói sérült, ill. kartonkötésben.
1000
154
Kőrösi Csoma Sándor és tudományos műhelyeink.

1999. Szerk.: Gazda József.
H.n., 1999, Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület. 334 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
155 KÖZI-HORVÁTH JÓZSEF DR.
Örök vezérünk: Szent István.

Bp., 1939, Actio Catholica Országos Elnöksége. 32 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000
156 KRAUS, GEORG
Erdélyi krónika.

1608-1665. Ford.: Vogel Sándor. Megjelent 3000 számozott pld.-ban: 1454.
Bp., 1994, Ómagyar Kultúra Baráti Társaság Kiadói Részlege. 800 p. + képmelléklet.
Kiadói, néhol picit sérült bőrkötésben.
2500
157 KUBASSEK JÁNOS DR.
Hungarian Hermit of the Himalaya.

The life of Sándor Kőrösi Csoma against a contemporary historical and geographical backdrop.
Bp., 1999, Hungarian Ancient History Research and Publishing Company. 264 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1800
158
Kunrózsától a bokorvirágig.

Kunhímzés, szűrhímzés és szűcshímzés a Nagykunságban.
Kisújszállás, 2017, Kisújszállás Város Önkormányzata. 95 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
159
La Radunanza Nobile. Ordinis Stellatae Crucis Insignia.

Csillagkeresztes Dámák rendjének olasz nyelvű szabályzata.
Vienna, 1817, Nella Stamperia Degli Eredi van Ghelen. 1 sztl.lev., 132 p.
Korabeli bőrkötésben.
30000
160 LARSON, EDWARD J.
Az evolúció.

Ford.: Komáromy Rudolf. Tudományos Európa Diákkönyvtár.
Bp., 2009, Európa Könyvkiadó. 369 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1800
161 LÁSZLÓ ANDRÁS
Diákélet Pápán.

(Lábjegyzet a történelemhez című könyv 6. fejezete). Ford.: Huszár Ágnes. Jókai Füzetek 61.
Pápa, 2009, Jókai Mór Városi Könyvtár. 46 p., 5 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
1000
162 LEA, SYDNEY
Hunting the Whole Way Home.

Hanover, 1994, University Press of New England. XIV p., 196 p., 3 sztl.lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
163 LEDÁCS KISS ALADÁR - SZŰTSNÉ BRENNER KLÁRA
Ismerjük meg a keleti szőnyegeket.

Bp., 1963, Gondolat Kiadó. 153 p. + képmelléklet.
Kiadói félvászon kötésben.
1000
164 LEMKE, BETTINA
Ikigai.

Találd meg az élet értelmét a mindennapokban. Gyakorlati kézikönyv. Ford.: Várnai Péter.
Bp., 2018, Kossuth Kiadó. 150 p., 5 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
165 LÉVAI JENŐ
Fekete könyv.

A magyar zsidóság szenvedéseiről.
Bp., 1940 (?), Officina. 319 p.
Viseltes, foltos kiadói papírborítóban, borító kezd elválni a könyvtesttől. Néhány oldalon színes ceruzás aláhúzásokkal.
1600
166 LEZANO, DANIEL
Fotós biblia.

Útmutató a XXI. század fényképészeinek. Ford.: Horváth Gabriella.
Kisújszállás, 2007, Pannon-Literatúra Kft. 176 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
167 LOESCHER, FRITZ
Die Bildnis-Photographie.

Sechste Auflage. Ein wegweiser für Fachmänner und Liebhaber. Neu bearbeitet und erweitert von Karl Weiss. Mit 112 Bildbeispielen.
Berlin, é.n., Union Deutsche Verlagsgesellschaft Zweigniederlassung. VII p., 194 p., 5 sztl.lev. (hirdetések).
Kiadói kopottas vászonkötésben. Hozzá tartozik: Bürgerbauten aus vier Jahrhunderten Deutscher Vergangenheit. Mit 122 grossen Bildseiten. Leipzig, 1929, Karl Robert Langewiesche Verlag. 126 p. Kiadói papírborítóban, szakadtas ill. papír védőborítóban.
1000
168 LŐWY ÁRPÁD
Disznólkodni szabad.

Ill.: Horváth Gita. Orient Könyvek.
Bp., 1989, Orient. 94 p.
Kiadói ill. vászonkötésben.
1000
169 M. TÓTH ANTAL
A veszprémi székesegyház 18-19. századi zenéje.

A Veszprémi Főegyházmegye Múltjából 19. Megjelent 300 pld.-ban.
Veszprém, 2007, Veszprémi Érseki Könyvtár. Szennycímoldal, 312 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
170 MAALOUF, AMIN
A keresztes háborúk arab szemmel.

Ford.: V. Tóth László.
Bp., 2002, Európa Könyvkiadó. 458 p., 3 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1600
171
Madárka.

III. kiadás. 102 magyar népdal. Közreadja: Kerényi György. Ill.: Laczkovich Piroska.
Bp., 1942, Magyar Kórus. 112 p.
Kiadói, picit viseltes, ill. papírborítóban.
1000
172
Magyar kastélyok.

Szerkesztés és fotó: Bagyinszki Zoltán. Három nyelvű (magyar - német - angol).
Debrecen, é.n., Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. 191 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1300
173
Magyar Simplicissimus.

Szerk.: Turóczi-Trostler József. Ford.: Varjú Elemér. Aurora IV.
Bp., 1956, Művelt Nép. XV p., 267 p.
Kiadói foltos félvászon kötésben.
1000
174
Makó története 1920-tól 1944-ig.

Szerk.: Tóth Ferenc. Makói monográfia 6.
Makó, 2004, Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete. 924 p.
Kiadói nylkötésben, ill. papír védőborítóban.
1800
175 MALETICSNÉ DR. RIBA MAGDOLNA
Gy. Riba János élete és festészete.

Hamza Múzeum kiadványai II.
Jászberény, [2000], Hamza Múzeum Alapítvány. 64 p. + képmelléklet, dedikált.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
176 MALONYAY JÁNOS
Anthropokalypsis.

Azaz jelenések az emberiség jövendőjéből.
Bp., 1916, Rózsavölgyi és Társa. 67 p.
Kiadói viseltes, ill. papírborítóban, hátsó borító elválik a könyvtesttől.
1000
177 MANN MIKLÓS
Trefort Ágoston élete és működése.

Bp., 1982, Akadémiai Kiadó. 195 p., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
178 MARCANTONIO, ANGELA
Az uráli nyelvcsalád.

Tények, mítoszok és statisztika. Ford.: Imre Kálmán.
H.n., 2005, Magyar Ház Kft. 464 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
179
Marinewesen.

Bearbeitet als Studien- bezw. Lehrbehelf für die Offiziere und Offiziersschulen des Heeres und der Landwehren.
Wien, 1912, Druck und Verlag von Friedrich Jasper. XIII p., 252 p. + kihajtható mellékletek.
Fűzve, foltos, viseltes kiadói papírborítóban. Nem kollacionált.
4800
180 MARJAY FRIGYES DR.
Keresztes hadjárat 1941...

Az 1941-es Stádium Kiadó által kiadott mű hasonmása.
Bp., 2000, Gede Testvérek Bt. 349 p., 1 sztl.lev. + képmellékletek.
Kiadói ill. (Kanizsai) papírborítóban.
1800
181 MAROSÁN GYÖRGY
Hogyan készül a történelem?.

A kommunizmus mint lehetséges evolúciós adaptáció.
Bp., 2006, Money-Plan. 239 p., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
182
A második világháború története 1939-1945.

Tizenegyedik kötet. A militarista Japán szétzúzása. A második világháború befejezése. Ford.: Tölgyes Ernő.
Bp., 1982, Zrínyi Katonai Kiadó. 637 p., 1 sztl. lev. + kihajtható mellékletek.
Kiadói vászonkötésben, műanyag védőborítóban.
1000
183 MÉCS LÁSZLÓ
Élőket nézek.

Versek.
Bp., é.n., Révai. 142 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, rossz állapotú ill., hiányos papír védőborítóban.
1000
184 MÉSZÁROS ANTÓNIA
Az unió nomádjai.

Népszabadság Könyvek.
Bp., 2006, Népszabadság Zrt. 343 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
185
Mindent tudok - Az Ujság könyve.

Asszonyokról - asszonyoknak. Szerk.: Pünkösti Andor. Nyolcadik könyv.
Bp., 1929, Az Ujság Rt. 328 p.
Kiadói foltos, viseltes, ill. (Dabis Rózsi) papírborítóban.
1000
186 MOLLOY MASON, HERBERT, JR.
The United States Air Force.

A Turbulent History.
New York, 1976, Mason/Charter. XII p., 284 p., 3 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, picit viseltes, ill. papír védőborítóban.
1000
187 MOLNÁR FERENC
Útitárs a száműzetésben.

Jegyzetek egy önéletrajzhoz.
Bp., 1958, Táncsics Könyvkiadó. 357 p., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben.
1000
188 MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS
Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati régióiban.

A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai III. Megjelent 300 pld.-ban.
Szombathely, 1999, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke. 203 p.
Kiadói papírborítóban.
1000
189 MÓROCZA KÁROLY
1249 nap fogságban.

1945 júliusától 1948 novemberéig. Gulág Könyvek.
Bp., 2017, Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 97 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
190 NAGY ERNŐ
A "Polereczky" történet.

1978. október 12. Egy dezertálási kísérlet előzményei és következményei. 1978.07.16. - 1997.09.24. Jókai Füzetek 81.
Pápa, 2015, Jókai Mór Városi Könyvtár. 57 p., 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban, ill. papír védőborítóban.
1000
191 NAGYSÓLYMOSI JÓZSEF
A lengyel irodalom.

Szent István Könyvek 115. sz.
Bp., 1934, Szent István-Társulat. 120 p., 2 sztl.lev.
Kiadói kopottas papírborítóban.
1000
192 NÉGYESI LAJOS
Szent István, a katona.

Bp., 1999, Honvéd Kiadó. 135 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
193 NONTE, GEORGE C., JR.
Pistol & Revolver Guide.

Third Edition. The Complete Guide to Selecting and Using a Handgun for Self-Protection and Sport.
South Hackensack, é.n., Stoeger Publishing Company. 219 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1800
194 NYÍRŐ GYULA
Psychiatria.

11., változatlan kiadás.
Bp., 1962, Medicina Egészségügyi Könyvkiadó. 706 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kopott vászonkötésben.
1800
195 OLBITZ FERENC
A fogság évei.

Gulág Könyvek.
Bp., 2017, Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 79 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
196
Orosháza és orosháziak az első világháborúban 1914-1918.

Szerk.: Koszorús Oszkár.
Orosháza, 2016, Nagy Gyula Területi Múzeum. 430 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1500
197
"Őrzők, vigyázzatok a strázsán...".

- A vészkorszakról pápaiaknak -. Összeállította, szerk.: Kerecsényi Zoltán.
Pápa, 2009, Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület - Jókai Mór Városi Könyvtár. 62 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
198 PÁLFFY JÁNOS
Magyarországi és erdélyi urak.

Bp., 1939, Révai. 328 p.
Kiadói viseltes vászonkötésben, szennycímoldal sérült.
1000
199 PASSUTH LÁSZLÓ
Ravennában temették Rómát.

Bp., 1963, Móra Ferenc Könyvkiadó. 429 p., 1 sztl.lev., dedikált.
Kiadói vászonkötésben, ill. (Kondor Lajos) papír védőborítóban.
1600
200
Pásztorok, keljünk fel...

Betlehemezés Kárpátalján. Fel. szerk.: Riskó György.
[Uzgorod], 1999, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. 291 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
201 PÉNZES ISTVÁN
Mechwart András 1834-1907.

Öntödei Múzeumi Füzetek 8. Megjelent 1000 pld.-ban.
Bp., 2001, Országos Műszaki Múzeum Öntödei Múzeuma. 76 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000
202 PERLAKI EMIL DR.
Baromorvoslástól az állatorvostudományig.

Baranyai állatorvos-történeti emlékek. Megjelent 700 pld.-ban.
Pécs, 2003, Baranya Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás. 296 p. + képmellékletek.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
203 PERLAKY LAJOS
Életbátorságra vezető kalauz.

Perlaky L. rádióbeszédei.
Bp., 1932, Kir. M. Egyetemi Nyomda. 104 p.
Fűzve, viseltes kiadói ill. papírborítóban, felvágatlan.
1000
204 PERRAULT, GILLES
The Secrets of D-Day.

Translated from the French by Len Ortzen.
London, 1974, Corgi Books. 4 sztl.lev., 216 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
205 PÉTER MIHÁLY
"Pár tarka fejezet csupán...".

Első kiadás. Puskin "Jevgenyij Anyegin"-je a magyar fordítások tükrében.
Bp., 1999, Nemzeti Tankönyvkiadó. 231 p., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
206 PETRIK OTTÓ - TAMÁS GYÖRGY
Autómodellezés.

Megjelent 3800 pld.-ban.
Bp., 1969, Műszaki Könyvkiadó. 110 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kopottas, ill. kartonkötésben.
1000
207 PIGLER ANDOR
A pápai plébániatemplom és mennyezetképei.

Az 1922-es Budavári Tudományos Társaság által kiadott mű reprintje. A budapesti kir. m. Pázmány Péter Tudomány Egyetem Művészettörténeti Gyűjteményének dolgozatai II. Jókai Reprint 9.
Pápa, 1998, Jókai Mór Városi Könyvtár. 87 p. + képmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
208 PLAKÁT
A Hazafias Népfront propaganda plakátja.

Cegléd város dolgozó népe augusztus 20-át Dózsa György harcos emlékének lobogózzuk, virágozzuk, díszítsük fel... Hazafias Népfront Városi Elnöksége.
59x83,5 cm. Beszakadásokkal a szélein.
4000
209 PLAKÁT
A Magyar Repülő Szövetség vidám előadása - Járási Kultúrotthon, Cegléd.

49,5x70 cm. Kétszer hajtott.

3000
210 PLAKÁT
A Székesfőváros polgárságához! Nemzetünkre létkérdés, hogy az adót időben fizessük.

1923. ápr. 24. A Székesfőváros Tanácsa.
48x63 cm. Kétszer hajtott.
4000
211 PLAKÁT
Alkotmányunk ünnepén Cegléden vásár.

1952.
59,5x84 cm. Többször hajtott, beszakadásokkal, kis hiányokkal a szélein.
3500
212 PLAKÁT
Az 1935. évben született férfiak és nők bejelentése.

Pest megyei rendőrkapitányság, 1953. jan. 1. Kárpáti László rendőralezredes.
41,5x59 cm. Rögzítés lyukakkal, kis beszakadásokkal a szélein.
3000
213 PLAKÁT
Az Antiszemita Párt választási plakátja.

29x84,5 cm. Többször hajtott, beszakadásokkal a szélein.

5000
214 PLAKÁT
Fáklya Dokument Filmszínház - Vetélytársak.

Művészi szovjet dokumentumfilm.
Hiú mackó póruljár - szovjet rajzfilm. A Robineau per. 1950. okt. 5.
28,5x84 cm. Többször hajtott.
8000
215 PLAKÁT
Fiúk! Lányok! Jelentkezzetek vasipari tanulónak!.

Munkaerő Tartalékok Hivatala. 1951.
59x83,5 cm. Többször hajtott.
4000
216 PLAKÁT
IX. nyári úttörő olimpia országos középdöntője - 1973. Cegléd.

Első területi versenye.
59,5x84 cm. Többször hajtott, kis beszakadásokkal a szélén.
4500
217 PLAKÁT
Keresztény és nemzeti pénzügyi tízparancsolat.

1920.
41,5x58 cm. Kétszer hajtott.
4000
218 PLAKÁT
Kizárólagos joggal Az Újság közli I. Ferencz József magán- és politikai leveleit.

32x46,5 cm. Beszakadásokkal a szélein, kis hiánnyal, egyszer hajtott.

3000
219 PLAKÁT
Magyar Állami Operaház - Mozart: Szöktetés a Szerályból.

1953.
59,5x82 cm. Többször hajtott, beszakadásokkal, hiánnyal.
4000
220 PLAKÁT
Meghívó tanácstagi beszámolóra.

Bp., 1953. Kitöltetlen.
29,5x42 cm. Kétszer hajtott.
1000
221 PLAKÁT
Népszínház - díszelőadás 1922. dec. 17.

31x47,5 cm. Kis beszakadással a szélén.

1500
222 PLAKÁT
Pápa város közönsége! Emlékezzünk és hódoljunk!

Ünnepi emlékest okt. 6. 1947.
42x59 cm. Kétszer hajtott, beszakadásokkal a szélein.
4000
223 PLAKÁT
Rendelet a fényűzési forgalmi adóról szóló 1920. évi XVI. t. czikk 13. paragrafusában...

Bp., 1920. júl. 26. Dr. Vértesy Sándor államtitkár.
47x63 cm. Kétszer hajtott, beszakadásokkal a szélén.
3800
224 PLAKÁT
Rögtönbíráskodás (Statárium).

A M. Kir. Igazságügyi Miniszter 23514/921 23804/921 sz. rendeletével.
Főkapitányság. 1921. október 22.
47x63 cm. Kétszer hajtott, kis beszakadással a szélén.
5000
225 PLAKÁT
Szesztilalom.

1926. Budapest Székesfővárosi Országgyűlési III. képviselőválasztói kerület. Dr. Szőke Gyula választási bizottság elnöke.
31,5x47 cm. Egyszer hajtott.
3000
226 PLAKÁT
Sztahanovista propaganda plakát.

Sztálin.
40,5x59,5 cm. Egyszer hajtott, beszakadásokkal a szélén.
4000
227 PLAKÁT
Sztahanovista propaganda plakát.

Rákosi Mátyás a sztahanovisták I. országos tanácskozásán elmondott beszédéből.
41x59 cm. Egyszer hajtott, beszakadásokkal a szélén.
4000
228 PLAKÁT
Vigalmi adó.

1918. jan. 29. Székesfőváros Tanácsa.
48x62 cm. Kétszer hajtott, beszakadásokkal, kis hiányokkal a szélein.
5000
229 PROHÁSZKA LAJOS
Az apró munka a nevelésben.

Különlenyomat a Magyar Paedagógia L. évf. 3-4. sz.-ból.
Bp., 1941, k.n. Dedikált.
Tűzve, kiadói sérült, szakadt papírborítóban.
1000
230 RADNAY ERNA
A nagyvilág küszöbén.

Bizalmas tanácsok a jó modorról urleányok részére.
Bp., 1905, Budapesti Bazár Kiadóhivatala. 128 p.
Kopott, viseltes, sérült kiadói ill. papírborítóban, utolsó oldalak egyikén jegyzet (tollal).
1000
231 RÁKOSI MÁTYÁS
Visszaemlékezések 1892-1925 I-II.

Első kiadás. Szerk.: Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Sipos Levente.
Bp., 2002, Napvilág Kiadó. LXIII p., 976 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban (2 db).
2000
232 RÁSKAI FERENC
Áram a tengerben.

Jászai Mari rajeci regénye.
Bp., 1938, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 189 p., 2 sztl.lev.
Sérült kiadói papírborítóban.
2000
233
A régi és az új Európa atlasza.

Történeti áttekintés Európa korszakos változásairól a mai napig. Szerk.: Juhász Vilmos. 9 színes térképpel és 3 táblázattal.
Bp., é.n., Dante. 115 p. + kihajtható mellékletek.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
2000
234
Régi magyarországi faszobrok.

A szöveget írta és a képeket összeállította: Aggházy Mária. Fényképezte: Schiller Alfréd. 23 kétszínű és 65 többszínű táblával.
Bp., 1958, Akadémiai Kiadó. 40 p. + képtáblák.
Kiadói vászonkötésben, sérült, viseltes, ill. papír védőborítóban. Nem kollacionált.
1000
235
Révai kereskedelmi, pénzügyi és ipari lexikona I-IV.

A modern üzleti élet enciklopédiája. Szerk.: Dr. Schack Béla. Négy kötet, számos illusztrációval.
Bp., 1929-31, Révai Irodalmi Intézet. 432 p.. 479 p.. 390 p., 1 sztl.lev.. 421 p., 1 sztl.lev. + képmellékletek.
Mindegyik kopottas kiadói vászonkötésben, negyedik kötet borítója a gerinctől kicsit elválik (4 db). Nem kollacionált.
4000
236 RIMÓCZI IMRE DR.
88 színes oldal a leggyakoribb gombákról.

Bp., 1984, Mezőgazdasági Kiadó. Címoldal, 88 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1600
237 ROBOZ JÓZSEF
Jegyzetek a dadogók és hebegők oktatására képesítő tanfolyamon.

Az 1896-os kéziratos jegyzet reprint kiadása.
[Bp., 2004, Fővárosi Beszédjavító Intézet.]. 2 sztl.lev., 91 p. + kihajtható melléklet.
Kiadói műbőr kötésben.
1000
238 RÓZSA GYÖRGY
Schlachtenbilder aus der Zeit der Befreiungsfeldzüge.

Ford.: Meller Ágnes.
Bp., 1987, Akadémiai Kiadó. 226 p., 1 sztl.lev. + 1 kihajtható melléklet.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
239 SABJÁN TIBOR
A mászókéményes konyha.

Népi Kultúra.
Bp., 2004, Terc. 107 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
240
Sanghay - Shanghai.

Párhuzamos eltérések kelet és nyugat között. Szerk.: Fajcsák Györgyi, Kelényi Béla.
Bp., 2017, Szépművészeti Múzeum - Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. 342 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1800
241 SÁRA PÉTER
A magyar nyelv eredetéről másképpen.

Magyar-török rokon szavak, szókapcsolatok.
Bp., 1994, Arculat Bt. 196 p.
Kiadói papírborítóban.
1000
242 SCHUSTER, WOLFGANG PROF. DR.
Fenntartható városok - a jövő életterei.

Összefoglaló kézikönyv Stuttgart városának fenntartható fejlődéséről. Ford.: Dr. Mujzer-Varga Krisztina, Orosz Tímea.
Bp., 2014, Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. Magyarországi Iroda. 155 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
243 SEBŐK ZSIGMOND
Mackó úr útnak indul.

Mühlbeck Károly rajzaival. A Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. tizedik kiadásának reprintje.
Bp., 2012, Noran Libro Kiadó Kft. 168 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
244 SELMECZI KOVÁCS ATTILA
A tokmány.

A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 13. Kétnyelvű (magyar - angol).
Bp., 2008, Néprajzi Múzeum. 79 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
245
A Siemens története Magyarországon 1887-2017.

Szerk.: Sebők Orsolya.
Bp., 2017, Siemens Zrt. 194 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
5000
246 SIKOTA GYŐZŐ DR.
Herend porcelánművészete.

3. kiadás.
Bp. 1984. Műszaki Könyvkiadó. 238 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
247
A Statisztikai Hivatal vezetői (1848-2009).

Válogatott bibliográfia. Szerk.: Dr. Nemes Erzsébet.
Bp., 2010, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár. 120 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
248 STOLCZ ALBÁN
Magyarországi Szent Erzsébet élete.

II. kiadás. Üdvösséges olvasmány. A német eredeti után fordított kivonatos szöveget eredetinek megfelelőleg kibővítette és átdolgozta: T. Pelikán Krizsó.
Bp., 1913, Szent István-Társulat. 302 p., 1 sztl.lev.
Kiadói, picit kopott ill. vászonkötésben, néhány oldalon ceruzás aláhúzásokkal.
1200
249 SZABADFALVI JÓZSEF
A magyar feketekerámia.

Bp., 1986, Corvina Kiadó. 87 p. + képmelléklet.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
250 SZABÓ GYULÁNÉ - TAKÁCSNÉ KAMARELL ALICE
A múlt falai hordozzák a jövő ígéretét.

A kaposvári kórház 170 éves története - egykori épületei, tevékenysége, meghatározó egyéniségei.
Kaposvár, é.n., Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány. 156 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
251 SZABÓ JÓZSEF ÓDZSA
Színház álom-indulattal.

Nagyvárad, 2016, k.n. 261 p.
Kiadói kartonkötésben, sérült, ill. papír védőborítóban.
1000
252 SZABÓ PÉTER OTTÓ
Egy régi város hétköznapjai.

A XVIII-XIX. századi Székesfehérvár művelődéstörténete. Művelődéstörténeti sorozat. Megjelent 500 pld.-ban.
Székesfehérvár, 1992, Megyei Művelődési Központ. 44 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000
253 SZABÓ ZOLTÁN
Cifra nyomorúság.

A Cserhát, Mátra, Bükk földje és népe. 30 fényképfelvétellel. Szolgálat és Írás Munkatársaság Könyvei 4.
H.n., é.n., Cserépfalvi. 282 p., 1 sztl.lev.
Kiadói vászonkötésben.
1000
254 SZAKÁCS MARGIT
Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon (1840-1945).

- Adatok a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának gyűjteményéből -. Megjelent 500 pld.-ban.
Bp., 1997, Magyar Nemzeti Múzeum. 303 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
2200
255 SZAKÁCSKÖNYV
Easy Basics for Good Cooking.

By the Editors of Sunset Books and Sunset Magazine. Research & Text: Janeth Johnson Nix, Elaine R. Woodard.
Menlo Park (California), 1989, Lane Publishing Co. 192 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
256 SZAKÁCSKÖNYV - FEINMAN, JEFFREY
The Fabolous Egg Cookbook.

New York, 1976, Ventura Associates. 127 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
257 SZAKÁCSKÖNYV - GUNDEL KÁROLY
Kleines ungarisches Kochbuch.

Zweiundzwanzigste Auflage.
Bp., 1998, Corvina. 144 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
258 SZAKÁCSKÖNYV - ZILAHY ÁGNES
A befőttekről.

Gyümölcs, főzelék és saláta épen való eltartása. A Singer és Wolfner által kiadott mű reprintje.
Bp., 1988, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 92 p., 4 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
259 SZALACSY RÁCZ IMRE
Tékozló fiú.

Történeti regény. Turul Szépmíves Könyvek 4.
Bp., é.n., Turul Szépmíves Könyvkiadó. 4 sztl.lev., 362 p.
Kiadói vászonkötésben.
1000
260 SZAPPANOS JOLÁN
A nagy pusztán.

A XIX. évszázadbeli bugaci pásztorélet ismertetése. Ill.: Zalatnai Pál.
Kecskemét, 1981, Bugac Nagyközségi Tanács. 173 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500
261 SZAPPANYOS GABRIELLA
Emberek a Szamos mentén.

Regény.
H.n., 1939, Magyar Élet - Bolyai Akadémia. 238 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kopottas vászonkötésben.
1400
262
Szárszó.

Harmadik kiadás. Az 1943. évi Balatonszárszói Magyar Élet-Tábor előadás- és megbeszéléssorozata.
Bp., 1993, Püski. 236 p. + képmelléklet.
Kiadói papírborítóban.
1000
263 SZCZEKLIK, ANDRZEJ
Katharszisz.

A természet és a művészet gyógyító erejéről. Ford.: Fejér Irén.
Bp., 2005, Európa Könyvkiadó. 183 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1500
264 SZÉCHENYI ZSIGMOND
Szarvasok nyomában és egyéb írások.

Bp., 1979, Gondolat. 261 p., 1 sztl.lev. + képmelléklet.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
265 SZÉKELY ANDRÁS
Veszélyes viszonyok.

Visszaemlékezések Karády Katalinra, Ujszászy Istvánra, a második világháborúra és a szovjet hadifogság éveire. Gulág Könyvek.
Bp., 2017, Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 190 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
266 SZÉKELY SÁNDOR
A 16 mm-es néma és hangos keskenyfilm technikája.

108 p., 5 sztl.lev.
Fűzve, kiadói foltos, viseltes, ill. papírborítóban. Előzéklap és címoldal hiányzik.
1000
267
A "szentek fuvarosa".

Divald Kornél felső-magyarországi topográfiája és fényképei 1900-1919. A kötetet szerkesztette és Divald Kornél kéziratát sajtó alá rendezte: Bardoly István. A képanyagot válogatta, szerkesztette és meghatározta: Cs. Plank Ibolya. Forráskiadványok III.
Bp., 1999, Országos Műemlékvédelmi Hivatal. 583 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500
268 SZERDAHELYI ISTVÁN
Chantefable.

Ill.: Majercsik Sándor.
Bp., 1996, Mediant. 171 p., dedikált.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
269
Szerzetesrendek a Veszprémi egyházmegyében.

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27-28-án rendezett konferencia előadásai. Szerk.: Karlinszky Balázs. A Veszprémi Egyházmegye Múltjából 26. Megjelent 300 pld.-ban.
Veszprém, 2015, Veszprémi Főegyházmegye. 453 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
270 TAKÁTS GYULA
Somogyi pásztorvilág.

Megjelent 2000 pld.-ban.
Kaposvár, 1986, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága. 123 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
271 TALMAN, CHARLES FITZHUGH
A levegő birodalma.

Ford.: Ballenegger Róbertné. 62 képpel és egy melléklettel.
Bp., 1938, Királyi Magyar Természettudomány Társulat. VI p., 1 sztl.lev., 311 p. + képmellékletek.
Kiadói vászonkötésben.
1000
272 TAMÁS ISTVÁN
Palika és Marika az őserdőben.

A Hipp-Hopp ikrek kalandjai. Pályi Jenő rajzaival.
Bp., 1934, Nova. 84 p., 2 sztl.lev.
Kiadói, picit kopottas, ill. félvászon kötésben.
1600
273 TAUSCH JENŐ
Hadihajón.

Utirajzok s jegyzetek a tengerészéletből. Sajtó alá rendezte: Darányi Jánosné.
Arad, 1906. Aradi Nyomda Rt. 160 p.
Fűzve, viseltes, szakadtas kiadói ill. papírborítóban, fűzése meglazult, lapok kijárnak. Nem kollacionált.
2000
274 TÓTH ENDRE
Lapidarium Savariense.

Savaria római feliratos kőemlékei. Savaria a Vas Megyei Múzeumok Értesítője 34/2 (2011).
Szombathely, 2011, Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. 283 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
275 TÓTH GY. LÁSZLÓ
Az előre jelzett földrengés.

Közjó és jobbközép avagy a kádárizmus bukása.
H.n., 1998, Kairosz Kiadó. 242 p., 1 sztl.lev., dedikált.
Kiadói papírborítóban.
1000
276 TÓTH ISTVÁN
Vitorlás hajók modellezése.

Bp., 1988, Műszaki Könyvkiadó. 111 p. + 2 db kihajtható melléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
277 TÖTTŐS GÁBOR DR.
A szekszárdi szőlő és bor.

A történelmi borvidék története a kezdetektől a II. világháborúig.
Szekszárd, 1987, k.n. 188 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1000
278
Transylvania and the Theory of Daco-Roman-Rumanian Continuity.

Editor: Louis L. Lőte. One Land - Two Nations. Carpathian Observer Vol. 8, Nr. 1.
Rochester (New York), 1980, Committee of Transylvania. 112 p.
Kiadói ill. papírborítóban, hátsó borító alsó sarka foltos.
1000
279
Tudós és katona.

Markó Árpád visszaemlékezései II. Sajtó alá rendezte: Mészáros Kálmán.
Bp., 2014, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 488 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
280
Új honfoglalás.

Kezdő nemzetközi magyar címtár.
Toronto, 1982, United Hungarian Fund of the Hungarian Canadian Federation. 2 sztl.lev., 100 p.
Tűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1000
281 ÚTIKÖNYV
Siena.

Angol nyelvű.
H.n., 1937, ENIT.
Tűzve, picit szakadtas, foltos kiadói ill. papírborítóban.
1000
282 ÚTIKÖNYV
Venise.

Francia nyelvű.
H.n., 1936, ENIT.
Tűzve, picit szakadtas kiadói ill. papírborítóban.
1000
283
Vállalkozás - Kultúra - Polgárosodás.

Heckenast Gusztáv születésének 200. évfordulójára. A kiadvány szövegét, a kiállítás forgatókönyvét írta és a kiállítást rendezte: Lipták Dorottya. Kétnyelvű (magyar - angol).
Bp., 2011, Országos Széchényi Könyvtár. 67 p.
Kiadói kartonkötésben.
1000
284
Vándorok könyve 1989-2014.

Szerk.: Kováts Ábel, Márton László Attila, Török Ádám. Megjelent 360 pld.-ban.
Bp., 2015, Kós Károly Alapítvány. 307 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1500
285 VÁRNAGY ZOLTÁN
A Budapesti Helyi Érdekű Vasutak története (1887-1987).

Bp., 1987, Budapesti Közlekedési Vállalat. 72 p.
Kiadói papírborítóban, címoldal kezd elválni a könyvtesttől.
1000
286
Vas megye irodalma.

Berzsenyi Dániel Könyvtár Bibliográfiai Füzetek 163-164. sz. 2004. július 1. - december 31. Bibliográfia és repertórium. Válogatás a megyéről szóló könyvekből, kéziratokból, folyóiratközleményekből és napilapcikkekből. Szerk.: Zsámpárné Szalay Mária. Megjelent 50 pld.-ban.
Szombathely, 2008, Berzsenyi Dániel Könyvtár. 165 p.
Kiadói papírborítóban.
1000
287 VASS SÁNDOR
Áradat.

Bp., 2007, Biró Family Nyomda és Könyvkiadó. 103 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
288 VASZARY GÁBOR
Kislány a láthatáron.

Regény.
Bp., 1939, Nova Irodalmi Intézet. 351 p.
Kiadói ill. vászonkötésben, szakadtas ill. papír védőborítóban.
1000
289 VELLEDITS LAJOS
A restaurálás.

Műhelytitkok.
Bp., 1981, Corvina Kiadó. 46 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban, egyes oldalakon néhány sor szövegkiemelővel kihúzva.
1000
290 VIDA CSABA
A XXI. század Hídembere.

[Nagykovácsi], [2013], Matrix Drops Kft. 312 p.
Kiadói ill. kartonkötésben.
1000
291 VISZLÓ TIBOR
Mozaikok Egyházaskesző múltjából.

Egyházaskesző, 2011, Egyházaskesző Község Önkormányzata - Egyházaskesző Jövőjéért Közhasznú Egyesület. 177 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
292 VONHÁZ JÓZSEF
Modernkori rabszolgaság.

Gulág Könyvek.
Bp., 2017, Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 159 p.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
293 WASS ALBERT
Magukrahagyottak.

Regény. Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 7. kötet.
Pomáz, 2003, Kráter Műhely Egyesület. 117 p., 1 sztl.lev. Hozzá tartozik: Wass Albert: Hagyaték. A szerző válogatása életművéből. Harmadik kiadás. "Örökségünk". Bp., é.n., Trikolor Kft. 313 p., 1 sztl.lev.
Mindkettő kiadói ill. papírborítóban.
1000
294 WHITEHOUSE, P. B.
De Romantiek van Stoomlokomotieven.

H.n., 1978, Optimum Books. 93 p., 1 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban, védőfóliában.
1000
295 WHITING, CHARLES
Canaris.

New York, 1973, Ballantine Books. XVII p., 265 p., 2 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
296 XANTUS ZOLTÁN
Ferencvárosi évszázadok.

Helytörténeti Füzetek.
Bp., 1992, Ferencvárosi Önkormányzat. 132 p. + képmelléklet.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000
297 ZATHURECZKY GYULA
Transylvania.

Citadel of the West. Translated and edited by A. Wass de Czege. Problems Behind the Iron Curtain Series No. 1.
Gainesville (Florida), [1965], A. H. L. G. Research Center. VI p., 61 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban.
1000
298 ZICHY JENŐ
A magyar faj vándorlása.

Kutatásaim vezérelvei és eredményeinek összefoglalása. Kétnyelvű (magyar - francia).
Bp., 1897, Hornyánszky Viktor. 3 sztl.lev., címkép, 55 p., XVII tábla képmelléklet.
Fűzve, viseltes, sérült kiadói papírborítóban, szakadt, sérült papír védőpapírban. Fűzése meglazult.
3500
299 ZOMBORI ISTVÁN
Lovagok és lovagrendek.

Bp., 1988, Kozmosz Könyvek. 164 p., 2 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben.
1000
300 ZSÁMBOKI LÁSZLÓ
Selmecről indultunk.

A mai Miskolci Egyetem ősének az egykori bányászati kohászati és erdészeti alma maternak története és alapvető dokumentumai 1735-ös alapításától 1949-es Miskolcra településéig. A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai 26.
Miskolc, 1999, Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum. 326 p., 1 sztl.lev.
Kiadói ill. papírborítóban.
1000